Conotoxia

Śmieci to pieniądze a pieniądze nie śmierdzą – analiza Konrada Książaka

Choć śmieci nie kojarzą się zasadniczo z niczym przyjemnym, to jednak pieniądze już wręcz przeciwnie. W dobie wielkich wyzwań środowiskowych i aktywnej polityki proekologicznej na poziomie międzynarodowym, firmy prowadzące działalność w tym zakresie powinny mieć więc „ręce pełne roboty”. Wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej czy też cele recyklingu i składowania stawianie przez UE, wskazują, że w najbliższych latach branża ta powinna dalej dynamicznie się rozwijać – wskazuje Konrad Książak w rozmowie na antenie Comparic24. Branża zagospodarowania i przetwarzania odpadów cechuje się wysoką rentownością. Od 2014 roku opłata marszałkowska wzrosła z poziomu 73,6 zł do blisko 301 zł obecnie. Polityka proekologiczna prowadzona przez UE wymusza na Polsce dalszy rozwój tego sektora gospodarki w celu spełnienia unijnych standardów. https://www.youtube.com/watch?v=qri9wezTe5w Branża śmieciowa przyszłością? Zagospodarowanie i przetwarzanie...

Najsilniejsze branże i spółki z GPW na 2021 rok, zdaniem BM BNP Paribas

To co jednak odróżnia spółkę od reszty branży, która w zasadzie skupia się tylko na imporcie i montażu paneli czy budowie farm, to znacznie wyższy poziom technologiczny i tworzenie innowacyjnych rozwiązań na skalę globalną.

Geotrans zaktualizował strategię, wydłużył termin jej realizacji do końca 2026r.

Geotrans przyjął aktualizację założeń strategii oraz wydłużył okres jej realizacji do końca 2026 r., podała spółka. Zrezygnowano z wyznaczania celów w postaci danych liczbowych."Przyjęta strategia zakłada:1) zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów oraz rozwój biznesu w dotychczasowych segmentach; 2) pozyskanie nowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu; 3) czerpanie korzyści z obiektów przeznaczonych do przetwarzania odpadów (m.in. zamknięte składowiska odpadów), poprzez umieszczenie na nich instalacji OZE (np. farmy fotowoltaiczne). Ten element strategii będzie uzupełnieniem oferty spółki dla kontrahentów" - czytamy w komunikacie. Geotrans planuje czerpać korzyści również z obiektów przeznaczonych do przetwarzania odpadów Geotrans realizował dotąd strategię na lata 2020-2024, przyjętą w sierpniu 2020 r. W grudniu spółka zdecydowała o odstąpieniu...
geotrans

Geotrans rezygnuje z emisji akcji. W listopadzie wzrost kursu o 60% – zapiski giełdowego spekulanta

Na te aspekty zwrócili niedawno uwagę analitycy East Value Research, którzy wycenili spółkę pod koniec listopada na poziomie 42,10 zł, zalecając kupno akcji. Na wykresie, w listopadzie spółka wzrosła o ponad 60%. Obecnie trwa korekta tego impulsu. Ciekawe wsparcie jest oparte o lukę przy 22,50-23 zł.

Geotrans rozpoczął budowę księgi popytu w ramach oferty do 499 999 akcji serii C

Geotrans rozpoczął proces budowania księgi popytu w ramach emisji do 499 999 akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, podała spółka. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu Prowadzącym księgę popytu jest Ipopema Securities. "Strategicznym celem spółki jest wzrost skali działania - zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton, do 2 mln ton - a w efekcie osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA stanowiącej co...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Geotrans [GTS] – Gorące spółki dnia

Warto tu wspomnieć choćby o unijnym programie „Green Deal”, w którym duży nacisk kładzie się na recykling. Także opracowywany „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” o wartości 25 mld zł, sprawia że przed spółką mogą stać bardzo korzystne perspektywy na najbliższe lata. Na wykresie mamy zakończenie bardzo dużej, niemal 60% korekty. Rekomendacja zakłada powrót na historyczne maksima, po drodze najbliższym oporem są okolice 30 zł.
geotrans

Geotrans spada mimo dobrych wyników – zapiski giełdowego spekulanta

Na wykresie mamy około 40% korektę co wydaje się dużą wartością, biorąc pod uwagę perspektywy spółki. Od pewnego czasu spadki wyhamowały i cena porusza się w konsolidacji. Wybicie z niej zapewne wskaże na dalszy kierunek. W ujęciu długoterminowym, wydaje się, że nadal strona popytowa powinna być faworyzowana.

NewConnect spadł o 30% w 30 dni. Dobre spółki z branży OZE lub gamingu można nabyć sporo taniej

Początkującym doradziłbym zainteresowanie się różnymi metodami budowy pozycji np. metodą Value Cost Averaging czyli w dużym skrócie budowanie swojej pozycji na raty. Zapewne część Czytelników może być zdumionych, że zachęca się do uśredniania strat, jednak po zapoznaniu się z tematem dowiemy się, że wspomniana metoda to starannie zaplanowana strategia, a nie bezmyślne powiększanie straty.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację