Conotoxia

Galvo odnotowało w październiku przychody na poziomie 1,72 mln zł i wzrost o 36,7% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za październik 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.719,22 tys. zł wobec 1.257,83 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 36,7% r/r. Był to kolejny miesiąc z przychodami ponad 1.500 tys. zł. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl  Galvo S.A. podsumowuje wyniki za październik Narastająco, od stycznia do października 2022 roku, spółka galwaniczna wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 14.922,97 tys. zł wobec 10.605,52 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 40,7%. „Koniunktura na rynku wciąż sprzyja zainteresowaniu zleceniodawców na usługi świadczone przez spółkę. Spółka realizuje głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Spółka stara się maksymalnie wykorzystać utrzymującą się dobrą koniunkturę i liczy na...

Galvo notuje w III kw. 2022 r. rekordowy zysk netto 439,42 tys. zł i wzrost o 564% r/r

W opublikowanym raporcie okresowym za trzeci kwartał 2022 r. Galvo S.A. poinformowało kolejny raz o rekordowych przychodach ze sprzedaży, które wyniosły 4.896,1 tys. zł i były wyższe o 41,4% od osiągniętych w trzecim kwartale ubiegłego roku oraz wyższe niż w poprzednim kwartale. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo przedstawia swoje wyniki finansowe Jednocześnie kwartalny zysk netto ukształtował się na rekordowym poziomie 439,42 tys. zł i okazał się wyższy o 564% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak informuje spółka największy wpływ na osiągnięty wynik finansowy miała optymalizacja kosztów, urealnienie cen dla zleceniodawców, wzrost marży i wysoki popyt na świadczone usługi. EBITDA za trzeci kwartał wyniosła 774,68 tys. zł wobec 202,04 tys. zł przed rokiem. W ujęciu pierwszych trzech kwartałów tego roku przychody...

Galvo podsumowuje cele strategiczne i operacyjne realizowane w III kw. 2022

Zapraszamy na podsumowanie celów strategicznych i operacyjnych, realizowanych w trzecim kwartale 2022 roku przez zespół Galvo S.A. – spółkę z sektora usług dla przemysłu, notowaną na warszawskim rynku giełdowym NewConnect. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl  Galvo podsumowuje cele strategiczne i operacyjne Sezon wynikowy wciąż przed nami, jednak już dzisiaj zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału video, w którym Ryszard Szczepaniak - Prezes Zarządu Galvo S.A. przybliża cele strategiczne i operacyjne realizowane w trzecim kwartale 2022 roku przez galwaniczną spółkę giełdową. Nagranie jest już dostępne na kanale YouTube RelacjeRynku.pl I Agencja Relacji Inwestorskich: O Galvo S.A. Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania...
Galvo cc

Galvo notuje we wrześniu rekordowe przychody ok. 1,9 mln zł i wzrost o 55,5% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za wrzesień 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.898,05 tys. zł wobec 1.220,35 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 55,5% r/r. Był to miesiąc z najwyższymi przychodami w historii spółki. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco, od stycznia do września 2022 roku, spółka galwaniczna wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 13.203,74 tys. zł wobec 9.347,69 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 41,25%. „Koniunktura na rynku wciąż sprzyja zainteresowaniu zleceniodawców na usługi świadczone przez spółkę. Spółka realizuje głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Staramy się maksymalnie wykorzystać utrzymującą się dobrą koniunkturę i liczymy na jej kontynuacje w...
Galvo

Prezes Zarządu Galvo S.A. komentuje obecne wyzwania sektora galwanicznego

- Kluczowym czynnikiem, który wpływa na sektor galwaniczny są dziś niewątpliwie ceny surowców, takich jak choćby srebro, które wykorzystywane są w procesach galwanicznych, a więc w konsekwencji istotnie przekładają się na koszty świadczonych usług. Duże znaczenie mają oczywiście także koszty energii, z którymi niestety wciąż związana jest spora niepewność, jak również kursy walut i presja płacowa, wywołana rosnącą inflacją – komentuje aktualną sytuację rynkową całego sektora galwanicznego Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl  Galvo S.A. stawia na dalsze działania w zakresie poprawy wydajności własnych linii technologicznych - Na poziomie Galvo prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę kosztową,ale także podejmujemy istotne działania w zakresie poprawy wydajności własnych linii technologicznych, co w efekcie przełoży się na wymierne oszczędności...
Galvo cc

Galvo S.A. notuje w sierpniu 2022 r. przychody 1,64 mln zł i wzrost o 45,6% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za sierpień 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.639,93 tys. zł wobec 1.126,34 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 45,6% r/r. Był to kolejny bardzo dobry miesiąc z rekordowymi przychodami. Oryginał artykułu dostępny jest na stronie: www.relacjerynku.pl Galvo S.A. poprawia swoje wyniki Narastająco, od stycznia do sierpnia 2022 roku, spółka galwaniczna wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 11.305,69 tys. zł wobec 8.127,34 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 39,11%. - Koniunktura na rynku wciąż sprzyja zainteresowaniu zleceniodawców na usługi świadczone przez spółkę. Są to głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Spółka stara się maksymalnie wykorzystać utrzymującą się dobrą koniunkturę i liczy na jej...

Galvo otwarte na potencjalnych inwestorów i konsolidacje rynkowe

Galvo to przedstawiciel sektora usług dla przemysłu oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: GAL), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Profil biznesowy Spółka działa w branży galwanicznej, zajmując się obróbką metali oraz ich pokrywaniem innymi metalami czyli np. srebrzeniem lub cynowaniem, przez co nadaje finalnej obróbce danego detalu odpowiednie i pożądane przez odbiorcę właściwości. Z uwagi na wysoką specjalizację techniczną i zaawansowane technologie, które Galvo wykorzystuje podczas świadczenia swoich usług, przedsiębiorstwo to można śmiało uznać za operujące w segmencie high-tech. To co należy podkreślić to fakt realizacji przez spółkę poszczególnych zadań z uwzględnieniem jednostkowych potrzeb każdego klienta, do którego dopasowywane są indywidualne rozwiązania technologiczne, co bez wątpienia może być uznane za mocny atrybut konkurencyjny na wymagającym rynku. Galvo dostarcza pokrycia...

Galvo S.A. notuje w lipcu 2022 r. przychody powyżej 1,35 mln zł i wzrost o 21,7% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za lipiec 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.358,8 tys. zł wobec 1.116,19 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 21,7% r/r. Był to kolejny dobry miesiąc z przychodami powyżej 1.300 tys. zł. Narastająco, od stycznia do lipca 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 9.665,76 tys. zł wobec 7.001 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 38,1%. Oryginał artykułu znajduje się na stronie www.relacjerynku.pl Galvo S.A. podsumowuje wyniki finansowe za lipiec 2022 roku - Koniunktura na rynku wciąż sprzyja zainteresowaniu zleceniodawców na usługi świadczone przez Spółkę. Są to głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Spółka stara się maksymalnie wykorzystać utrzymującą się...

Galvo S.A. notuje w II kw. 2022 r. zysk netto 383,25 tys. zł i wzrost o 1396% r/r

W opublikowanym raporcie okresowym za drugi kwartał 2022 r. Galvo S.A. poinformowało kolejny raz o rekordowych przychodach ze sprzedaży, które wyniosły 4.227,57 tys. zł i były wyższe o 42,3% od osiągniętych w drugim kwartale ubiegłego roku. Galvo S.A. notuje w II kw. 2022 r. zysk netto 383,25 tys. zł Jednocześnie kwartalny zysk netto ukształtował się na poziomie 383,25 tys. zł i okazał się wyższy o 1396% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak informuje spółka największy wpływ na osiągnięty wynik finansowy miała optymalizacja kosztów, wzrost marży i wysoki popyt na świadczone usługi. EBITDA za drugi kwartał wyniosła 669,03 tys. zł wobec 356,25 tys. zł przed rokiem. W ujęciu pierwszego półrocza tego roku przychody ze sprzedaży Galvo S.A. wyniosły 8.307,68 tys. zł, co oznacza...

GALVO S.A. notuje w czerwcu 2022 r. przychody powyżej 1,5 mln zł i wzrost o 42,8% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za czerwiec 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.504,71 tys. zł wobec 1.053,55 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 42,8% r/r. Był to kolejny miesiąc z przychodami powyżej 1.300 tys. zł i jeden z najwyższych w historii Spółki. Oryginał artykułu znajduje się na stronie www.relacjerynku.pl GALVO S.A. podsumowuje ostatni miesiąc Narastająco, od stycznia do czerwca 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 8.307,68 tys. zł wobec 5.884,81 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 41,2%. - Koniunktura na rynku wciąż sprzyja zainteresowaniu zleceniodawców na usługi świadczone przez Spółkę. Są to głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury...

Galvo notuje w maju 2022 r. przychody na poziomie 1,4 mln zł i wzrost o 42,1% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za maj 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.401,83 tys. zł wobec 986,87 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 42,1% r/r. Był to kolejny miesiąc z przychodami powyżej 1.300 tys. zł. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl Galvo S.A. podsumowuje wyniki finansowe za maj 2022 roku Narastająco, od stycznia do maja 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 6.802,97 tys. zł wobec 4.831,26 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 40,8%. - Koniunktura na rynku sprzyja zainteresowaniu zleceniodawców na usługi świadczone przez Spółkę. Są to głównie zlecenia z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Poziom...

Galvo notuje w kwietniu 2022 r. przychody 1,32 mln zł i wzrost o 41,96% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za kwiecień 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.321,03 tys. zł wobec 930,54 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 41,96% r/r. Był to kolejny miesiąc z przychodami powyżej 1.300 tys. zł. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco, od stycznia do kwietnia 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie  5.401,14 tys. zł wobec 3.844,39 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 40,5%. „Zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, w tym głównie są to zlecenia z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Poziom miesięcznych przychodów utrzymuje...

Galvo notuje w I kw. 2022 r. rekordowe przychody 4,08 mln zł i wzrost o 40% r/r

W opublikowanym raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2022 r. Galvo S.A. poinformowało o rekordowych przychodach ze sprzedaży na poziomie 4.080,1 tys. zł, wyższych o 40% ubiegłorocznych, notując jednocześnie kwartalny zysk netto w kwocie 129,6 tys. zł wobec straty netto 396,8 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA za pierwszy kwartał tego roku wyniosła 417,3 tys. zł. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo przedstawia swoje wyniki finansowe „Spółka obserwuje zwiększone zapotrzebowanie na świadczone usługi, wynikające z odbicia koniunktury po okresie pandemii. Zarząd stara się maksymalnie wykorzystać bieżącą koniunkturę, dostosowując ceny oferowanych usług, urealniając marże. Zarząd intensywnie analizuje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku. Odbudowa zleceń od usługodawców...

Galvo S.A. – wybitnie fundamentalny podmiot o określonej strukturze majątku i realizowanych zamówień

W przyszłym roku mija okrągłe 10 lat od momentu rozpoczęcia stałej współpracy pomiędzy Galvo S.A. a Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, która do chwili obecnej układa się wręcz wzorcowo. Najważniejszymi obszarami wspomnianego partnerstwa są badania i rozwój, związane z technologią Galvo S.A. oraz stopniowe wprowadzanie wyspecjalizowanej kadry absolwentów Uczelni na coraz bardziej wymagający rynek pracy. Właśnie z okazji zbliżającego się jubileuszu, na potrzeby Politechniki Łódzkiej, powstał odrębny tekst przybliżający profil techniczny Galvo S.A. Serdecznie zapraszamy do krótkiej lektury! Oryginał tekstu został opublikowany na stronie www.RelacjeRynku.pl Galvo S.A. - spółka oparta na solidnych fundamentach Galvo S.A. to wiodąca na rynku firma, oferująca szereg rodzajów specjalistycznych pokryć na metalach, które następnie znajdują zastosowanie w poszczególnych gałęziach przemysłu. Spółka prowadzi działalność...
GALVO S.A. notuje w październiku 2021 r. przychody na poziomie 1,25 mln zł i wzrost o 17,2% r/r

Spółka GALVO w marcu 2022 r. notuje rekordowe przychody 1,74 mln zł

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za marzec 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych rekordowych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.740,81 tys. zł wobec 1.161,72 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 49,85% r/r. Artykuł jest dostępny również na stronie RelacjeRynku.pl. Spółka konsekwentnie prowadzi restrykcyjną politykę kosztową Narastająco, od stycznia do marca 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 4.078,41 tys. zł wobec 2.909,24 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 40,2%. - Zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, w tym głównie są to zlecenia z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Poziom miesięcznych przychodów utrzymuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost względem ubiegłego roku...
Spotkanie inwestorskie Galvo 25 marca od godz. 13:00

Zapraszamy na spotkanie inwestorskie Galvo 25 marca od godz. 13:00

W ramach „RelacjeRynku.pl Spotkania Inwestorskie na żywo!” zapraszamy na spotkanie inwestorskie Galvo S.A., które odbędzie się online oraz stacjonarnie w dniu 25 marca w Krakowie podczas tegorocznej imprezy branży inwestycyjnej Invest Cuffs 2022. Oryginał tekstu został opublikowany na www.RelacjeRynku.pl Zapraszamy na spotkanie inwestorskie Galvo 25 marca od godz. 13:00 Gościem Jacka Grobel, Dyrektora Zarządzającego RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich, będzie Pan Ryszard Szczepaniak – Prezes Zarządu Galvo S.A. (sektor: usług dla przemysłu). Spotkanie będzie transmitowane online w piątek 25 marca w godz. 13:00-13:40, a następnie w godz. 13:40-14:10 zapraszamy wszystkich zainteresowanych inwestorów na stacjonarne rozmowy kuluarowe. Bezpośredni link do transmisji wydarzenia na żywo znajdziecie niebawem na kanale YouTube RelacjeRynku: RelacjeRynku l Agencja Relacji Inwestorskich – YouTube O Galvo S.A. Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi...

GALVO S.A. notuje w lutym 2022 r. przychody na poziomie 1,25 mln zł i wzrost o 33,5% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za luty 2022 roku, poinformowało o osiągniętych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.253,53 tys. zł wobec 939,01 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 33,5% r/r. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl GALVO S.A. podsumowuje wyniki za luty 2022 r. Narastająco, od stycznia do lutego 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2.337,6 tys. zł wobec 1.747,52 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 33,8%. - Zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, w tym głównie są to zlecenia z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Poziom miesięcznych przychodów rośnie ok. 30% względem ubiegłego roku –...

GALVO S.A. notuje w styczniu 2022 r. przychody na poziomie 1,08 mln zł i wzrost o 34,1% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za styczeń 2022 roku, poinformowało o osiągniętych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.084,06 tys. zł wobec 808,5 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 34,1% r/r. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. GALVO przedstawia swoje wyniki finansowe „Zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, w tym głównie są to zlecenia z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku” – podkreśla Galvo S.A. „W styczniu 2022 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych pozostawały stabilne. Niekorzystnym jest fakt, że ceny srebra są wciąż kilkadziesiąt procent wyższe niż w pierwszej połowie 2020 roku, czyli przed pandemią. Koszty świadczonych usług rosną wskutek wzrostu...

Galvo notuje w grudniu 2021 przychody 1,03 mln zł i wzrost o 14,6% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za grudzień 2021 roku, poinformowało o osiągniętych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.031,78 tys. zł wobec 900,63 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14,6% r/r. Jednocześnie, jak wskazuje Spółka, jest to już ósmy miesiąc w 2021 roku z przychodami powyżej miliona zł. Oryginalna treść artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl Galvo opublikowało raport za grudzień 2021 roku Narastająco, przez dwanaście miesięcy 2021 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 12.843,72 tys. zł wobec 10.692,03 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 20,1%. - Spółka stara się maksymalnie wykorzystać utrzymujące się zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym głównie przez firmy z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej...
GALVO S.A. notuje w październiku 2021 r. przychody na poziomie 1,25 mln zł i wzrost o 17,2% r/r

Galvo podsumowuje miniony rok i kreśli kolejne cele

Poprosiliśmy Prezesa Zarządu Galvo S.A. – Pana Ryszarda Szczepaniaka o krótkie podsumowanie minionych dwunastu miesięcy oraz o przybliżenie celów na 2022 rok. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo podsumowuje 2021 rok Jacek Grobel: Jakie istotne założenia biznesowe, z punktu widzenia Galvo i akcjonariuszy spółki, udało się Państwu zrealizować w roku ubiegłym? Ryszard Szczepaniak: Przede wszystkim podążaliśmy za rynkiem w sposób odpowiedzialny. Musieliśmy zareagować na drastyczny wzrost wszelkiego rodzaju kosztów, w tym materiałów i surowców. W tym celu analizowaliśmy na bieżąco ceny i podnosiliśmy marże, jednak co istotne w taki sposób, który nie powodowałby utraty klientów. Ponadto, w miarę możliwości, dokonaliśmy znaczących modyfikacji na każdym etapie funkcjonowania firmy. W szczególności postawiliśmy na uzyskanie wymiernych oszczędności wody, centralne chłodzenie oraz montaż urządzeń, które...

Galvo S.A. a wyzwania rynku surowców i energii – komentarz ekspercki

Jednym ze skutków pandemii jest bez wątpienia wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynku surowców i energii. Znaczące wahania cenowe, które obserwujemy już od wielu miesięcy, wywarły faktyczny wpływ na funkcjonowanie nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, lecz także nierzadko całych sektorów globalnej gospodarki. Aby zachować konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku firmy muszą nie tylko elastycznie dostosowywać swoją ofertę do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, lecz także coraz częściej przewidywać dalszy rozwój sytuacji oraz planować i wdrażać odpowiednie działania na polu operacyjnym. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl Galvo S.A. mierzy się z rosnącymi cenami surowców i energii Jedną ze spółek, która na co dzień stawia czoło rosnącym wyzwaniom rynku surowców i energii, starając się jednocześnie stale rozwijać skalę prowadzonej działalności, jest giełdowe Galvo...

Galvo notuje w listopadzie 2021 r. przychody na poziomie 1,2 mln zł i wzrost o 23,4% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za listopad 2021 roku, poinformowało o osiągniętych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.206,42 tys. zł wobec 977,56 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 23,4% r/r. Jednocześnie, jak wskazuje Spółka, jest to już siódmy miesiąc w tym roku z przychodami powyżej miliona zł. Artykuł dostępny jest również na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco, za pierwsze jedenaście miesięcy 2021 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 11.811,94 tys. zł wobec 9.791,4 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, oznaczające wzrost o 20,6%. „Spółka stara się maksymalnie wykorzystać rosnące zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym głównie przez firmy z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnym roku....

GALVO S.A. notuje w III kw. 2021 r. przychody na poziomie 3,46 mln zł i wzrost o 59,9% r/r

W opublikowanym raporcie okresowym za trzeci kwartał 2021 r. Galvo S.A. poinformowało o wyższych niż przed rokiem, o niespełna 60%, przychodach ze sprzedaży, które zbliżyły się poziomu 3,5 mln zł przy jednoczesnej kwartalnej stracie netto na poziomie 94,71 tys. zł. Zachęcamy do zapoznania się z oryginałem artykułu, który znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl GALVO S.A. zwiększa przychody ze sprzedaży Spółka wciąż dynamicznie zwiększa generowaną sprzedaż, jednak kluczowy wpływ na osiągane wyniki mają inne istotne czynniki zewnętrzne, w tym przede wszystkim gwałtowny wzrost cen surowców i energii. Jest to widoczne na poziomie kosztów działalności operacyjnej Galvo S.A. w pozycji zużycia materiałów i energii, które w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 1,860 mln zł wobec 1,045 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost...
GALVO S.A. notuje w październiku 2021 r. przychody na poziomie 1,25 mln zł i wzrost o 17,2% r/r

GALVO S.A. notuje w październiku 2021 r. przychody na poziomie 1,25 mln zł i wzrost o 17,2% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za październik 2021 roku, poinformowało o osiągniętych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.257,83 tys. zł wobec 1.073,62 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17,2% r/r. Jednocześnie, jak wskazuje Spółka, jest to już szósty miesiąc w tym roku z przychodami powyżej miliona zł. Oryginał artykułu znajduje się na stronie www.relacjerynku.pl Galvo S.A. poprawia swoje wyniki finansowe Narastająco, za pierwsze dziesięć miesięcy 2021 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 10.605,52 tys. zł wobec 8.813,84 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, oznaczające wzrost o 20,3%. - Spółka stara się maksymalnie wykorzystać rosnące zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym głównie przez firmy z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w...

GALVO S.A. notuje we wrześniu 2021 r. przychody na poziomie 1,22 mln zł i wzrost o 41,8% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za wrzesień 2021 roku, poinformowało o osiągniętych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.220,35 tys. zł wobec 860,92 tys. zł rok wcześniej, co oznacza 41,8% r/r. Jednocześnie, jak wskazuje Spółka, jest to już piąty miesiąc w tym roku z przychodami powyżej miliona zł. Galvo S.A. przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco, za pierwsze dziewięć miesięcy 2021 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 9.347,69 tys. zł wobec 7.740,21 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, oznaczające wzrost o 20,8%. „Spółka stara się maksymalnie wykorzystać rosnące zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym głównie przez firmy z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Sprzedaż Spółki wróciła do poziomów sprzed...

„Jesteśmy skrajnie fundamentalną firmą, która ma określony majątek i realizuje określone zamówienia” – wywiad z Ryszardem Szczepaniakiem, Prezesem Zarządu Galvo S.A.

Z Prezesem Ryszardem Szczepaniakiem m.in. o zastosowaniu technologii galwanizacji w przemyśle, trudnym roku pandemicznym, przeprowadzonych inwestycjach, rosnących cenach surowców i energii oraz dalszych perspektywach rozwoju rozmawia Jacek Grobel z RelacjeRynku.pl I Agencji Relacji Inwestorskich.  Galvo S.A. - wywiad z Prezesem Zarządu Jacek Grobel: Wkrótce minie okrągłe 15 lat od utworzenia Galvo Zakład Galwanizerni Sp. z o.o., na bazie którego powstało obecne Galvo S.A. Jaki jest aktualnie profil działalności Spółki? Ryszard Szczepaniak: Jesteśmy wiodącą na rynku firmą, która oferuje szereg rodzajów specjalistycznych pokryć na metalach. Nasz profil działalności jest typowo usługowy, co sprawia że musimy być elastyczni w zakresie wielkości produkcji oraz ustawienia maszyn i urządzeń. To, co nas wyróżnia na tle konkurencji to fakt, że nie jesteśmy galwanizernią, która zajmuje się produkcją...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ