Conotoxia
dino polska

Akcje Dino straciły przeszło 5,50 procent. Wśród walorów WIG20 panowały mieszane nastroje

Wczorajsze notowania na krajowym rynku można określić mianem neutralnych. Kurs FW20 przez większą część sesji oscylował blisko poprzedniego zamknięcia. Lekko niższy wolumen obrotu podpowiada, że część uczestników przyjęło postać wyczekującą. Na wykresie dziennym dominuje formacja harami, która ostatecznie nie została jeszcze potwierdzona. Ale jej obecność podkreśla presję oporu w pobliżu teoretycznego poziomu docelowego 2473 pkt. określonego wsp. 1,618 z ostatniej korekty spadkowej. Akcje Dino Polska zniżkowały o 5,56% Na wypadek zniżki wsparcie zabezpiecza pokonany w ubiegłym tygodniu wrześniowy szczyt 2393 pkt. Na MACD i DMI są aktywne sygnały kupna, kurs jest również ponad średnią 15-sesyjną. Blisko strefy wykupienia rynku pozostaje RSI umacniając wspomnianą strefę oporu dla wykresu cenowego. Na diagramie 60-min kurs przerwał dynamiczną tendencję wzrostową przechodząc w lokalny trend boczny. Taką...
Symbol GPW na tle wykresu

WIG20 stracił wczoraj ponad 0,8 procent. Ochłodzenie nastrojów na krajowym rynku

Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie ochłodzenie nastrojów na krajowym rynku, co zresztą po serii mocno wzrostowy świec nie jest czymś nietypowym. Na wykresie dziennym FW20 kurs osiągnął pierwszy poziom docelowy określony wsp. 1,618 z wrześniowej fali spadkowej stąd też potencjalna korekta ma swoje uzasadnienie. WIG20 zakończył wczorajszą sesję pod kreską Jeżeli spadek miałby się pogłębić to pierwsze istotne wsparcie zabezpiecza pokonany w ubiegłym tygodniu wrześniowy szczyt przy wartości 2393 pkt. Po wczorajszej sesji pojawiła się formacja harami ostrzegająca przed odwróceniem dotychczasowego ruchu. Nie jest to formacja zbyt wiarygodna. Na wskaźnikach AT tych podążających za trendem (MACD, DMI, przebieg średnich) są podtrzymane sygnały wzrostowe, jedynie na RSI po zasygnalizowaniu stanu wykupienia rynku następuję cofnięcie do strefy neutralnej.  Na wykresie 60-min po wtorkowej sesji kurs...
Cyberpunk 2077

CD Projekt był wczoraj jednym z najsilniejszych polskich blue chipów

Na krajowym rynku nadal utrzymują się pozytywne nastroje, indeks największych spółek i w ślad za nim kontraktów terminowych rośnie kolejną sesję z rzędu. Tuż po otwarciu notowań dla FW20 nastroje były raczej stonowane, kurs przez wiele godzin pozostawał poniżej poprzedniego zamknięcia. CD Projekt i LPP najsilniejszymi spółkami podczas wtorkowej sesji Dopiero wczesnym popołudniem popyt przeszedł do ofensywny windując notowania na nowe lokalne maksima. Na wykresie dziennym kurs osiągnął teoretyczny poziom docelowy (2473 pkt.) określony wsp. 1,618 i wysokością ostatniej (wrześniowej) korekty spadkowej. Wolumen obrotu jest stabilny, lekko rośnie LOP. MACD oddala się od linii sygnalnej, średnia 15-sesyjna na powrót oddala się od dłużej 45-sesyjnej, rośnie miernik siły trendu ADX. Jedynie na RSI jest obserwowane wejście w strefę tzw. wykupienia rynku.  Na wykresie...

WIG20 umacnia wybicie ponad obszar ostatnich szczytów. Na krajowym rynku dominuje optymizm

Z początkiem tygodnia na krajowym rynku zostało podtrzymane bardzo pozytywne nastawienie wykazywane na poprzednich sesjach. W grupie spółek indeksu bazowego większość spółek zyskiwała na wartości. Prym wiodły sektory cykliczne, głównie spółki surowcowe (wydobywcze i paliwa) oraz sektor bankowy. Kurs FW20 umacnia wybicie ponad obszar ostatnich szczytów. Indeks WIG20 testuje nowe szczyty Bieżące notowania zbliżają się do teoretycznego poziomu docelowego 2473 pkt. określonego wsp. 1,618 z mającej miejsce we wrześniu korekty spadkowej. Wskaźniki AT podtrzymują pozytywne sygnały, kurs oddala się od średniej 15-sesyjnej, MACD powiększa przewagę od linii sygnalnej, zaczyna także rosnąć miernik siły trendu ADX. Jedynie RSI wchodzi powoli w strefę wykupienia rynku ograniczając potencjał dalszego wzrostu. Na wypadek korekcyjnego cofnięcia pokonany w piątek szczyt 2393 pkt. będzie teraz stanowił pierwsze...

Allegro zyskało aż 6,60 procent. Koniec tygodnia przyniósł spółce imponującą zwyżkę

Zamknięcie tygodnia na krajowym rynku przyniosło bardzo imponującą zwyżkę. Zdecydowany „atak” popytu nastąpił już w pierwszej godzinie po otwarciu rynku kasowego. W kolejnych godzinach już tylko toczyła się walka o obronę zdobytych pozycji. Akcje Allegro pod koniec tygodnia zyskały aż 6,6% Na wykresie dziennym FW20 kurs wybija się ponad wrześniowy szczyt. Kolejne maksima z ubiegłych lat 2018 i 2019 określają poziomy oporu w pobliżu 2429 i 2473 pkt. Na podstawie mającej miejsce w 2 i 3 tygodniu września korekcie spadkowej z pomocą wsp. Fibonacciego można określić pierwszy poziom docelowy w pobliżu 2473 pkt. Na MACD jest aktywny sygnał kupna, kurs oddala się od średniej 15-ssyjnej, powoli zaczyna się wznosić miernik siły trendu ADX. Na wykresie 60-min po długiej wzrostowej świecy w drugiej...

Indeks WIG20 wzrósł o 0,4 procent. Lekką słabością odznaczały się spółki paliwowe

Czwartkowe notowania na krajowym przebiegały w spokojnej atmosferze. Mające dzień wcześniej silne rozwarstwienie sektorów w grupie największych spółek (banki vs. odzieżówka) spłaszczyło się. Sektor finansowych nadal wspierał wczorajszą zwyżkę WIG20, ale już z mniejszą siłą. Tym razem głównym silnikiem były akcje KGHM odreagowujące poprzedzający spadek. Indeks WIG20 odnotował wczoraj spokojne rozdanie Natomiast lekką słabością odznaczały się spółki paliwowe oraz zniżkę kontynuowały akcje LPP, chociaż ze znacznie niższą dynamiką w porównaniu do poprzedniej sesji. Na wykresie 60-min FW20 notowania oscylują wokół strefy oporu lokalnego szczytu sprzed dwóch tygodniu przy wartości 2352 pkt. Chociaż ta bariera jest naruszana w ostatnich dniach, to jednak wciąż brakuje trwałego wybicia. Na wskaźniku DMI w tym interwale jest widoczne osłabienie miernika siły trendu – ADX. Na wykresie dziennym...
KGHM, Huta Miedzi Głogów

KGHM był wczoraj jednym z najsłabszych polskich blue chipów

Głównym wydarzeniem wczorajszego dnia była podjęta przez RPP podwyżka stóp procentowych ze wzrostem stopy referencyjnej o 40 pb oraz stopy lombardowej o 50 pb. Bardzo pozytywnie zareagował na to sektor bankowy, dla którego wzrost stóp powinien przełożyć się na możliwość uzyskania większej marży odsetkowej co podniesie dochodowość sektora. KGHM odnotował wczoraj spadek Po drugiej stronie znalazły się spółki odzieżowo handlowe, LPP zwracał uwagę na problemy z terminowością azjatyckich dostaw, niekorzystnymi zmianami cen walut oraz obawami że konsumpcja spowolni po jej dynamicznym skoku w I półroczu. Słabo zachowywały się również akcje KGHM także przyczyniające się do wczorajszej zniżki WIG20.  Słabsze nastroje na krajowym rynku były też udziałem ogólnego pogorszenia koniunktury na rynkach zachodnioeuropejskich i w pierwszych godzinach po otwarciu na rynku amerykańskim. Kurs...

WIG20 zyskał 0,44 procent. Wsparciem indeksu były spółki wydobywcze, paliwowe i energetyka

Zamkniecie wczorajszych notowań dla FW20 wypadło w pobliżu kursu odniesienia. Po lekko spadkowym otwarciu sesji, ok. południa kupujący podjęli próbę wzrostowej ofensywy z testowaniem lokalnego szczytu sprzed niemal 2 tygodni. Niestety, słaby początek sesji na rynku amerykańskim pognębił sentyment także na krajowym parkiecie powodując obsunięcie notowania na niższe poziomy. Notowania indeksu WIG20 wzrosły wczoraj o 0,44% Na wykresie 60-min FW20 końcowa wolta przybrała postać zbliżoną do formacji gwiazdy wieczornej, której wymowę wzmacnia fakt pojawienia się właśnie przy wspomnianej strefie oporu. Wskaźniki AT w tym interwale jeszcze wykazują spokój nie sygnalizując niepokojów. Na wykresie dziennym wczorajsza sesja przybrała postać szpulki z wydłużonymi cieniami, czyli poszukiwania lokalnego poziomu równowagi. Wykres cenowy podtrzymuje wejście ponad przebieg średniej 15-sesyjnej, wskaźnik MACD zakręca w stronę linii sygnalnej,...

WIG20 kontynuuje odbicie od strefy wsparcia na poziomie 2272 pkt. Inflacja wyniosła 5,8 procent

Zamknięcie tygodnia przyniosło kontynuację wzrostowego odreagowania na krajowym rynku. Główną mocą sprawczą przypływu sentymentu był piątkowy wstępny raport o wrześniowej inflacji, która sięgnęła 5,8%, czyli jest najwyższa od 20 lat. Wysokie odczyty o inflacji wspierają oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych, co byłoby z korzyścią dla sektora bankowego poprzez transmisję na marżę odsetkową. Indeks WIG20 kontynuuje wzrostowe odbicie Właśnie ten argument stał za piątkową zwyżką cen akcji banków, które były podstawą zwyżki WIG20 oraz kontraktów terminowych. Ponadto przy wysokiej inflacji i polityce niskich stóp procentowych to jednak ryzykowne aktywa, jak akcje, mają szanse wygenerować dodatnie realne stopy zwrotu. Na wykresie dziennym FW20 jest kontynuowane wzrostowe odbicie od strefy wsparcia 2272 pkt. Wysoka biała świeca przy podwyższonych obrotach ma szansę podtrzymać dalszą zwyżkę. Kurs...

LPP odnotowało zwyżkę o 2,35 procent. GPW wykazała przewagę na tle zachodnioeuropejskich indeksów

Wbrew zniżkom na głównych rynkach akcji, krajowy rynek w ostatnią wrześniową sesję odnotował niewielką zwyżkę. Porównując główne giełdowe indeksy ogólnie region Europy środkowowschodniej wykazywał przewagę na pozostałymi czołowymi giełdami lub regionami. W grupie krajowych największych spółek, które wzmocniły WIG20 były głównie spółki paliwowe (w tym PGNIG) oraz wydobywcze. Dodatkowym wsparciem były zwyżkujące akcje CDPROJEKT i LPP (LPP po wcześniejszych zwyżkach przesunął się wyraźnie w górę w portfelu indeksowym). Akcje LPP zyskały wczoraj 2,35% Na wykresie dziennym FW20 jest kontynuowane wzrostowe odbicie od strefy wsparcia 2272 pkt., określone linią czerwcowo – sierpniowych szczytów. Jednakże kształt wczorajszej świecy będący szpulką, prawie doji, może budzić wątpliwość w zakresie presji wzrostowej. Na wskaźnikach AT sytuacja jest mieszana. Z jednej strony kurs utrzymuje się poniżej średniej...
dino polska

DINO PL zyskało wczoraj ponad 2 procent. Wczorajsza sesja przyniosła wzrostowe odreagowanie

Wczorajsza sesja na głównych rynkach przyniosła wzrostowe odreagowanie, w ślad za którym podążył również krajowy parkiet. Niewielki wzrost indeksu WIG20 zapewnił głównie sektor bankowy, paliwowy oraz w pojedynkę akcje DINOPL. Na wykresie dziennym FW20 notowania odbijają od strefy wsparcia 2272 pkt. określonej linią wcześniejszych szczytów. Akcje Dino Polska wzrosły wczoraj o 2,13% Bariera jest testowana po raz drugi, a odbicie od jej poziomu umacnia jej funkcję obronną przed pogłębieniem zniżki. Na wskaźnika AT istotnych zmian jeszcze nie widać. Kurs jest poniżej średniej 15-sesyjnej, na MACD jest aktywny sygnał sprzedaży z przełamanym poziomem równowagi, czyli ogółem wskazania pozostają spadkowe. Jedynie na DMI dalsze obsuwanie średniej ADX umacnia w przekonaniu obecności trendu bocznego. Na wykresie 60-min została przerwana łagodna tendencja spadkowa – przebita linia...

Allegro zniżkowało o 2,37 procent. Na rynkach zagranicznych przeważały wczoraj spadkowe nastroje

Na krajowym rynku notowania zniżkują czwartą sesję z rzędu. Notowania FW20 zeszły w punkt do strefy wsparcia 2272 pkt. określonej linią uprzednio pokonanych szczytów będących górnym ograniczeniem wcześniejszego trójkąta prostokątnego. Skuteczność tej bariery została przetestowana przed tygodniem, jest wiec szansa na skuteczną obronę. Akcje Allegro odnotowały straciły wczoraj 2,37% Wskaźniki utrzymują jednak sygnały spadkowe, MACD jest poniżej linii sygnalnej, a teraz zszedł poniżej poziomu równowagi. Kurs instrumentu jest poniżej średniej 15-sesyjnej. Na DMI nie ma jeszcze wyraźnych wskazań, niskie wartości ADX bardziej sugerują obecność trendu bocznego. Na wykresie 60-min jest widoczna bardzo stabilna i regularna tendencja spadkowa jak utrzymuje się od kilku dni. Nachylenie trendu nie jest duże, zgodnie z tym co widać na diagramie dziennym kurs jest blisko ubiegłotygodniowego dołka. W odniesieniu...
KGHM

Akcje KGHM świeciły na czerwono. Krajowy rynek notował wczoraj osłabienie nastrojów

Trzecią sesję z rzędu krajowy rynek notował osłabienie nastrojów. Na wykresie dziennym FW20 kurs instrumentu jest coraz bliżej potencjalnego wsparcia uprzednio pokonanej linii szczytów 2272 pkt. Przed tygodniem tak określone wsparcie było już z powiedzeniem testowane. KGHM stracił wczoraj 1,25% Niekorzystne sygnały nadal mają miejsce na podstawowych wskaźnikach AT, kurs utrzymuje się poniżej średniej 15-sesyjnej, na MACD jest aktywny sygnał sprzedaży. Nieco chaotyczne przecięcia mają miejsce na wskaźniku DMI co bardziej podpowiada obecność trendu bocznego. Na diagramie 60-min kurs podąża trendem spadkowym, ale o łagodnym nachyleniu. W tym interwale wskaźnik RSI przełamuje lokalną spadkową linię oporu, w stronę linii sygnalnej odwraca się MACD. Na wskaźniku DMI przebieg linii ADX poniżej DM+ i DM- jest wyrazem bardzo słabej siły bieżącej tendencji wykresu cenowego. W...

Akcje Allegro spadły 3,65 procent. Indeks WIG20 skończył tydzień pod kreską

Na zamknięciu tygodnia nastroje na krajowym rynku kontynuowały czwartkowe osłabienie. Na wykresie dziennym FW20 kurs instrumentu ponownie schodzi do uprzednio pokonanej linii szczytów (górne ograniczenie wcześniejszej formacji trójkąta) przy poziomie 2272 pkt. Notowania utrzymują się poniżej średniej 15 sesyjnej, również na MACD pozostaje w mocy wcześniejszy sygnał sprzedaży, wskaźnik zmierza do tzw. poziomu równowagi. Notowania Allegro ciągnęły indeks WIG20 w dół W przypadku DMI naprzemienne przecięcia linii DM wyglądają nieco chaotycznie co wraz ze spadkiem linii ADX raczej wskazuje na obecność trendu bocznego. Na diagramie 60-min notowania korygują wcześniejsze wzrostowe odbicie. Kurs zmierza w stronę ostatniego dołka. Na MACD jest obecny sygnał sprzedaży, wstępny sygnał spadkowy wysyła DMI chociaż bez potwierdzenia ze strony ADX. Dla WIG20 na stronę spadkową przeważyły spółki niecykliczne...

Indeks WIG20 stracił 0,6 procent. Wczorajsza sesja ochłodziła entuzjazm po środowych wzrostach

Na krajowym rynku nie udało się podtrzymać zapoczątkowanej dzień wcześniej zwyżki. Dla WIG20 sektory przewodzące w środę wzrostom na wczorajszej sesji dostały niewielkiej zadyszki, chodzi głównie o banki, sektor paliwowy i wydobywczy. Notowania WIG20 spadły w czwartek o 0,6% Na wykresie dziennym FW20 notowania zostały powstrzymane w obszarze otwartego w poniedziałek okna cenowego, którego górny przedział to 2334 pkt. Nie udało się także powrócić ponad przebieg średniej 15- sesyjnej. Wskaźniki AT pozostają w niejasnych pozycjach, na MACD jest aktywny sygnał sprzedaży, ale na DMI dochodzi do chaotycznych przecięć bez wyraźnej tendencji. Na wykresie 60-min oprócz wspomnianej luki cenowej opór przy poziomie 2338 pkt. podkreśla zniesienie 61,8% z ostatniej fali spadkowej. Próba wybicia ponad ten poziomie na otwarciu notowań szybko spełzła na niczym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje