XTB
Gorące spółki dnia

Ferro [FRO], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Warto dodać, że taka prognoza jest niższa niż wcześniejsze założenia m.in. o 14% obniżono zysk netto. Notowania spadają od kilku tygodni, jednak na razie bez dużej dynamiki i wpisują się w słabszy okres na szerokim rynku. Wykres tygodniowy wskazuje, że zwyżka zatrzymała się w czytelnej strefie oporu. Całość korekty sięga około 30%, co jest dość typową wartością, jeżeli kurs miałby wrócić do wzrostów.

Ferro miało 12,35 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Ferro odnotowało 12,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferro odnotowało 12,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 15,43 mln zł wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,01 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 105,82 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 28,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 236,77 mln zł w porównaniu z 215,26 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy zrealizowane za okres 6...

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 0,40 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok tj. 0,40 zł na jedną akcję, podała spółka. Ferro zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 8 497 062 zł na wypłatę dywidendy.  ZWZ podjęło również uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 8 497 062 zł, co daje 0,40 zł na jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest 21 242 655 akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 1 października 2020 r., a termin wypłaty na 20 października 2020 r. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów...

Akcjonariusze Ferro zdecydują o wypłacie 8,49 mln zł dywidendy 31 VIII

Akcjonariusze Ferro zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 31 sierpnia. Ferro planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 36 945 960,95 zł w następujący sposób: 1. Kwotę 8 497 062 zł na wypłatę dywidendy. 2. Kwotę 28 448 898,95 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwał. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Ferro chce zintensyfikować działania M&A, przeznaczyć min. 20% na dywidendę

Ferro zamierza zintensyfikować działania akwizycyjne w II półroczu 2020 r. oraz zarekomendować wypłatę co najmniej 20% zysku w formie dywidendy w wyniku dokonanego przeglądu realizacji strategii, podała spółka. Ferro zamierza wypłacić przynajmniej część dywidendy "W wyniku dokonanej ewaluacji zarząd emitenta ustalił, że działania w ramach poszczególnych inicjatyw realizowane są bez większych zakłóceń i zgodnie z założeniami, co pozwala podtrzymać cele strategiczne" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie w ramach Inicjatywy 3 "Zmiany rynkowe - szybko i elastycznie" zarząd zamierza zintensyfikować działania w zakresie realizacji potencjalnych projektów M&A w drugim półroczu 2020 r. "Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również istniejące nadal ryzyka oraz wysoką zmienność czynników makroekonomicznych związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, działając zgodnie z przedstawioną w raporcie bieżącym nr 3/2019 polityką dywidendową, zarząd...

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...

Ferro pozytywnie zaskakuje wynikami – zapiski giełdowego spekulanta

Mamy więc lepsze wyniki w każdym ujęciu, co tłumaczy mocną reakcję ryku podczas wczorajszej sesji. Duża część przychodów pochodzi z rynków zagranicznych, na których spółka chce być jeszcze silniej obecna np. poprzez przejęcia. Spółka dobrze poradziła sobie w okresie pandemii i jak dotąd nie miała problemów z dostawami z Chin.

Ferro miało 16,52 mln zł zysku netto, 21,8 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Ferro odnotowało 16,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferro podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 20,03 mln zł wobec 17,5 mln zł zysku rok wcześniej. "EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 17% r/r, do 21,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,75 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 109,44 mln zł rok wcześniej. "W I kw. 2020 r. przychody Ferro na rynku polskim wzrosły o 9% r/r, do 48 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 61% przychodów grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży kontynuowały rynki rumuński i węgierski - odpowiednio 39% i 54%...

Ferro miało 40 mln zł zysku netto, 60,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Ferro odnotowało 40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 60,6 mln zł wobec 53,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,26 mln zł w 2019 r. wobec 405,57 mln zł rok wcześniej. Grupa Ferro kolejny rok z rzędu osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe pomimo wymagającego otoczenia biznesowego, w szczególności w zakresie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rok 2019 zamknęliśmy przychodami na poziomie 451,3 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rok do roku. EBITDA za omawiany okres wzrosła o blisko 17% i wyniosła 66,9 mln zł. Grupa zakończyła rok zyskiem netto na poziomie blisko 40 mln zł,...

Ferro [FRO] – mocne fundamenty i silne wzrosty – analiza na zamówienie

Spółka notuje bardzo silny okres, począwszy od ostatniego kwartału ubiegłego roku. Silne odbicie ma pokrycie w fundamentach czyli bardzo solidnych wynikach, a także w fakcie regularnego wypłacania dywidendy, często bardzo hojnej. Ostatnie wyniki za trzeci kwartał pozytywnie zaskoczyły. Spółka wypracowała 14,54 mln zł zysku netto czyli niemal 3 mln zł więcej niż rok temu. Przychody
Symbol GPW na tle wykresu

Prognozy redakcji Comparic na 2020 rok – GPW

Kończący się rok był ciekawy na rynkach akcyjnych, głównie za sprawą wpływu jaki wywierały najważniejsze banki centralne, politycy i wojna handlowa między USA a Chinami. Jak na tak duże zamieszanie, najważniejsze indeksy akcyjne świata radziły sobie bardzo dobrze, czego niestety nie możemy powiedzieć o naszym, warszawskim parkiecie.

Akcje Ferro zyskiwały dziś ponad 10%. Spółka miała 14,54 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Ferro odnotowało 14,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcje Ferro zyskiwały dziś ponad 10% Zysk operacyjny wyniósł 19,82 mln zł wobec 16,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,09 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 107,48 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 37,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 337,34 mln zł w porównaniu z 302,05 mln zł rok wcześniej. "Grupa Ferro, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,...
Gorące spółki dnia

Unimot [UNT], Ferro [FRO] – Gorące spółki dnia 17.09.2019

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Akcje spółki należały do najsilniej rosnących podczas poniedziałkowej sesji. Możliwe, że wpływ na to mógł mieć nagły wzrost notowań ropy naftowej, choć na indeksie WIG-Paliwa nie odnotowaliśmy większych wzrostów. Wydaje się, że inwestorzy wyceniali nadal mocne wyniki jakie spółka pokazała w ubiegłym tygodniu, a jest to już kolejny raport podtrzymujący trwałą poprawę finansów. Wczoraj akcje drożały o niemal 8% przy wysokich obrotach, co bardzo przybliża kurs do testu okolic oporu w rejonie 30 zł. Co do samych wyników, w sierpniu spółka uzyskała przychody w wysokości niemal 409 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 48%. Warto także dodać,...

Ferro wypracowało 9,52 mln zł zysku w II kw. Akcje 5% w górę

Ferro odnotowało 9,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,67 mln zł wobec 12,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 5% r/r do 14,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,82 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 95,29 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 22,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 215,26 mln zł w porównaniu z 194,56 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy zrealizowane za okres 6 miesięcy kończący...
gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Ferro [FRO] – Gorące spółki dnia 23.07.2019

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Akcje spółki traciły podczas poniedziałkowej sesji niemal 4% przy dosyć niskich obrotach. Spoglądając na wykres dzienny widać, że spółka od początku czerwca podlega dynamicznej korekcie wzrostowej. Jeżeli będzie ona kontynuowana, wydaje się że celem może być domknięcie luki z końca maja czyli poziomy okolic 2,60 zł. Wczoraj spółka poinformowała o wstępnych wynikach dotyczących przychodów za czerwiec. Wyniosły one 153 mln zł co oznacza spadek o 15% w porównaniu z poprzednim rokiem. Porównując jednak wyniki z poprzednim miesiącem, mamy wzrost aż o 31%. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami firmy, a zarząd wyraził zadowolenie z uzyskanych w tym okresie wyników. Zobacz również: Bloober Team...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację