XTB

Ferro osiągnęło strategiczne cele przed czasem – zapiski giełdowego spekulanta

Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa Ferro jako producent oraz efektywna Grupa Ferro, a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki, dopasowana oferta, doskonałość operacyjna i silna marka" - czytamy w komunikacie. Na wykresie niewiele brakuje do testu tegorocznych minimów.

Strategia Ferro na lata 2022-2026 uwzględnia przejęcia producentów lub e-commerce

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Zaktualizowana strategia Grupy Ferro na lata 2022-2026 przewiduje w zakresie ewentualnych akwizycji możliwość przejęcia producentów lub firm e-commerce z Polski i Europy Środkowej, działających w obszarze źródeł ciepła i techniki instalacyjnej, poinformowała wiceprezes Olga Panek. "W strategii zakres M&A nie został skwantyfikowany. Może być taki, który wspiera obrane kierunki, może być komplementarny lub rozszerzający. Biznes, który nas interesuje to producent lub e-commerce; rynki - Polska i Europa Środkowa; segmenty - źródła ciepła i technika instalacyjna" - wymieniła Panek podczas konferencji prasowej. "Istotnymi kryteriami ewentualnego przejęcia są wysoki potencjał wzrostu i synergie z biznesem Ferro oraz możliwość sfinansowania w transakcji w otoczeniu wysokich stóp procentowych" - dodała. Cele Grupy Ferro zawarte w Strategii F1 na lata 2019-2023 zostały osiągnięte...

Analitycy DM BOŚ podtrzymują rekomendacje “Kupuj” dla Ferro i oceniają strategię spółki

Grupa z sukcesem i przed wyznaczonym terminem zakończyła realizację Strategii F1. Według założeń przychody/ EBITDA miały osiągnąć 700 mln zł/ 90 mln zł w 2023 r., a osiągnęły 831 mln zł/ 119 mln zł w 2021 r. Założone cele zostały także osiągnięte bez uwzględnienia akwizycji dokonanej efektywnie w marcu 2021. Ferro przymierza się do dalszej ekspansji Zarząd Spółki przyjął do realizacji kolejną strategię, tym razem na lata 2022-2026. Zakłada ona wykorzystanie przewag konkurencyjnych Grupy oraz jej stabilnej sytuacji finansowej do przyspieszenia wzrostu i zwiększania udziałów rynkowych. F1R2 wskazuje cele i kierunki rozwoju Grupy rozpatrywane w trzech perspektywach: strategii, struktury, kultury organizacji. Uwzględnia zagadnienia z obszaru ESG. Opiera się na czterech filarach: ekspansji rynkowej ekspansji produktowej produkcji efektywności Ekspansja rynkowa i produktowa mają...

Strategia F1R2 Ferro zakłada 1 400 mln zł przychodów, 193 mln zł EBITDA w 2026 r.

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Cele Grupy Ferro zawarte w Strategii F1 na lata 2019-2023 zostały osiągnięte przed terminem, w związku z czym spółka przyjęła zaktualizowane założenia na lata 2022-2026 (Strategia F1R2 - "F1 Race Two"). Cele finansowe grupy związane z realizacją Strategii F1R2 w perspektywie 2026 roku to: przychody ze sprzedaży sięgające 1 400 mln zł (+69% wobec 2021), skonsolidowana EBITDA sięgająca 193 mln zł (+61% wobec 2021), a zakładany capex to 30 mln zł średniorocznie, podała spółka. Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A, uwzględnionych w Strategii F1R2. "Grupa Ferro stawia na rozwój sprzedaży poprzez dalszą silną ekspansję i dywersyfikację rynków zbytu oraz oferty produktowej, przy równoległej kontynuacji zwiększania elastyczności operacyjnej i skutecznego zarządzania...

Ferro szacuje capex na ok. 30 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Ferro szacuje nakłady inwestycyjne na nieco ponad 30 mln zł w br., podała spółka. "W tym roku, w związku przede wszystkim z inwestycjami w logistykę, rozwój mocy i IT, przewidujemy wyższy capex w grupie - szacujemy go na nieco ponad 30 mln zł. Jednocześnie, pod kątem tych inwestycji oraz w związku z rosnącą sprzedażą utrzymujemy odpowiedni poziom kapitału obrotowego i zapasów, kontynuując przy tym realizację polityki dywidendowej. Dokładamy wszelkich starań, aby rozsądnie podchodzić do zarządzania środkami finansowymi, godząc wszystkie te potrzeby, ale z dużą uwagą podchodzimy do utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi w środowisku wysokich stóp procentowych wyraźnie wzrosły" - powiedziała wiceprezes i CFO Olga Panek, cytowana w komunikacie spółki poświęconym wynikom za...

Ferro miało 18,6 mln zł zysku netto, 26,55 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Ferro odnotowało 18,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 57,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,55 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,21 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 219,28 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2022 r. spółka miała 39,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 75,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 479,91 mln zł w porównaniu z 382,58 mln zł rok wcześniej. "Grupa Ferro osiągnęła w I poł. 2022 r. r. 480 mln zł skonsolidowanych przychodów, co...

Ferro z rekomendacją “kupuj” w długim terminie, od analityków BOŚ

Utrzymujemy naszą krótkoterminową relatywną rekomendację Neutralnie i długoterminową Kupuj dla Spółki. Wyniki Grupy w II kw. 2022 powinny być dobre operacyjnie, lecz gorsze kw./ kw. i r/r z uwagi na wysoką bazę. Spodziewamy się przychodów/ zysku operacyjnego w wysokości 230 mln zł/ 26 mln zł w II kw. 2022P. Ferro okiem analityków BOŚ Zysk netto będzie pod presją wyższego r/r kosztu kredytu i ujemnych różnic kursowych. Zysk netto II kw. ub. r wspierany był zaksięgowaniem odsetek i należności głównej w związku z wygraną sprawą z Urzędem Skarbowym (Spółka otrzymała 35 mln zł). Prognozy finansowe na II kw. 2022 Prognozujemy przychody Grupy w II kw. 2022 r. na 230 mln zł, więcej 5% r/r. Spodziewamy się rentowności operacyjnej Grupy w wysokości 11%...

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 1,51 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Ferro podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 32 076 409,05 zł na wypłatę dywidendy. ZWZ podjęło również uchwałę o wypłacie dywidendy w tej kwocie, co daje 1,51 zł na jedną akcję, podała spółka. "Do dywidendy uprawnionych jest 21 242 655 akcji spółki. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 20 września 2022 r. Ponadto ZWZ ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2022 r." - czytamy w komunikacie. Ferro odnotowało 107,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 62,08 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 64,14 mln zł wobec 66,21 mln zł zysku...

Ferro miało 21,35 mln zł zysku netto, 32,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Ferro odnotowało 21,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 32,15 mln zł wobec 23,75 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w I kw. 2022 wzrosła o 38% r/r do 36,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 255,7 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 163,29 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż wzrosła o blisko 80% r/r, do 119,9 mln zł, a na rynkach zagranicznych zwiększyła się o ponad 40%. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 53% przychodów grupy. Spośród rynków zagranicznych najwyższą dynamikę...

Ferro rekomenduje 1,51 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Ferro zarekomendował przeznaczenie z zysku za 2021 r. kwoty 32,07 mln zł na kapitał zapasowy i kwoty 32,08 mln zł na dywidendę (na jedną akcję spółki przypadać będzie dywidenda w wysokości 1,51 zł), podała spółka. "Podejmując decyzję o rekomendacji przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na wypłatę dywidendy w wysokości 32 076 409,05 zł, zarząd wziął pod uwagę treść polityki dywidendowej zawartej w Strategii F1 . Polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto, przy założeniu, że relacja skonsolidowanego długu finansowego netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na koniec roku obrotowego wynosiła będzie poniżej 2,5. Pozostałą część zysku zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy mając na uwadze założenia...

Ferro u progu zmiany trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Dzięki doświadczeniu i bardzo dobrym relacjom z naszymi partnerami oraz ciągłej pracy nad usprawnieniami w obszarze logistyki nawet przy tak dużej skali działalności płynnie zaopatrujemy wszystkich naszych odbiorców. Daliśmy się poznać jako solidny partner - również w czasie pandemii COVID-19 - i naszą ambicją jest utrzymanie tego statusu" - skomentowała wiceprezes Aneta Raczek. Wykres wskazuje na próbę wybicia linii trendu i lokalnego oporu, co byłoby czytelnym sygnałem kupna.

Ferro miało 107,82 mln zł zysku netto, 106,61 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Ferro odnotowało 107,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 62,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 106,61 mln zł wobec 75,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830,5 mln zł w 2021 r. wobec 519,09 mln zł rok wcześniej. "W 2021 r. Grupa Ferro zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż uległa podwojeniu r/r do 382,7 mln zł, a na rynkach zagranicznych zwiększyła się o ponad 30%. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 2021 za 54% przychodów grupy. Najwyższą dynamikę przychodów w 2021 r. odnotowały Węgry (+57%) i Rumunia (+32%), która jest...

Ferro z zaleceniem kupna akcji i wyceną przy 39,60 zł. Kurs w kanale spadkowym

Prognozujemy przychody Grupy w IV kw. 2021 r. na 204 mln zł, więcej 52% r/r, zakładając 13% wzrost organiczny i 52 mln zł dodane przez Termet/Tester.

Notowania Ferro mogą wkrótce pokonać poziom 35 zł i kontynuować wzrosty

Notowania spółki Ferro od końca listopada 2021 roku znajdują się w fazie korekty trendu wzrostowego obecnego od początku roku. Notowania Ferro zbliżają się do poziomu 35 zł Na początku grudnia notowania dotarły do ważnego wsparcia z okolic 32 zł, które było testowane w lipcu i wrześniu b.r. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy kontynuacje odbicia notowań, które ma miejsce od kilku dni. Na powyższe wskazują min. wzrostowy trend wskaźnika RSI (na przełomie miesiąca wskazywał wyprzedanie walorów) oraz sygnał kupna na wskaźniku MACD. Pokonanie poziomu 35 zł powinno otworzyć drogę do dalszej aprecjacji w okolicę tegorocznych szczytów (40 zł). Spadek poniżej strefy 32 zł, może implikować dalsze, słabe zachowanie aż do okolic 30 zł, czyli poziomów z maja b.r. Autor poleca również: Indeks S&P500 może wkrótce...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Ferro miało 21,68 mln zł zysku netto, 33,5 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Ferro odnotowało 21,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 23,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,94 mln zł wobec 27,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 14% r/r do 33,5 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,93 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 147,68 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 97,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 52,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 608,51 mln zł w porównaniu z 384,45 mln zł rok wcześniej. "Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej...

Ferro pozytywnie ocenia rynek i liczy na udany wynikowo cały 2021 r.

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Ferro ocenia, że pozytywne trendy rynkowe były kontynuowane w III kw. br. i później, w związku z czym liczy, że cały 2021 r. będzie dla grupy udany pod kątem wyników finansowych, poinformowali ISBnews członkowie zarządu. "Trendy widoczne w pierwszym półroczu były kontynuowane także w trzecim kwartale, który zwykle jest w naszej branży najistotniejszy w skali całego roku. Mamy do czynienia z satysfakcjonującym popytem na armaturę sanitarną i instalacyjną na rynku polskim, który jest już rynkiem dojrzałym i relatywnie ustabilizowanym, ale mimo to zyskujemy w udziały. Natomiast popyt na naszych zdywersyfikowanych rynkach zagranicznych, będących w różnych stadiach rozwoju, wykazuje jeszcze mocniejsze tendencje wzrostowe" - powiedział wiceprezes i dyrektor sprzedaży Zbigniew Gonsior w rozmowie z ISBnews. "Bardzo dobrą sprzedaż...

Ferro zarobiło ponad 62 mln zł i wypłaciło rekordową dywidendę. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Ferro jest to firma zajmująca się armaturą sanitarną, instalacyjną i grzewczą. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, spółka dokonała ostatnio przejęcia, dzięki czemu planuje ekspansję również w segmencie pomp ciepła. Z kolei sam rok 2020 był dla Ferro rekordowo udany, zysk netto przekroczył w tym czasie 62 mln zł, a akcjonariusze otrzymali rekordową dywidendę. W 2020 roku przychody Ferro osiągnęły prawie 520 mln zł. Akcjonariusze otrzymali aż 2,2 zł dywidendy na akcję. Wycena spółka wzrosła ponad 2-krotnie względem poziomów przed covidowych. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=8uPZsVVR6zA Ferro cały czas się rozwija Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własną marką, a także pod markami klientów Grupy....

Ferro – wzrost i ekspansja na fali mocnej koniunktury – analiza fundamentalna

Grupa Ferro jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej.Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami oraz pod markami klientów. Oryginał artykuł został opublikowany na stronie RelacjeRynku.pl Ferro: wykres spółki i sytuacja techniczna Grupa Ferro produkuje swoje produkty w zakładach w Czechach i w Chinach, a centrum magazynowo – logistyczne zlokalizowane jest nieopodal Krakowa w Skawinie. Grupa Ferro działa na rynku krajowym oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. czeskim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, francuskim, ukraińskim, białoruskim, bułgarskim, rosyjskim oraz w krajach bałtyckich. Na początku września kurs zaliczył swoje ATH (41,50 zł), które następnie próbował poprawić, lecz bezskutecznie. Kolejne spadkowe sesje spowodowały także naruszenie wsparcia, wynikającego z...

Ferro miało 57,82 mln zł zysku netto, 31,1 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Ferro odnotowało 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,1 mln zł wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,28 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 112,01 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 75,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 382,58 mln zł w porównaniu z 236,77 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy zrealizowane za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2021 roku wyniosły...
Świnka skarbonka z napisem dywidenda

Dywidenda na GPW. Które spółki podzielą się zyskami z akcjonariuszami?

Sezon dywidendowy na GPW trwa już od jakiegoś czasu, przez co wiele podmiotów wypłatę dywidendy ma już za sobą. Na rynku pozostały jednak podmioty, które wypłaty dopiero mają w planach, dzięki czemu możliwe jest jeszcze nabycie akcji, które będą miały prawo do dywidendy. Do takich spółek nalezą m.in. PZU, Bank Pekao SA, czy też Dębica. Dywidendowy sezon na GPW trwa nadal. Wypłaty planują in. spółki z udziałem skarbu państwa takie jak PZU czy też Pekao. Wysoką stopę dywidendy oferują natomiast Alta, Newag i Ferro. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl GPW: Solidni dywidendowcy na wrzesień Wiele spółek na warszawskim parkiecie ma już wypłatę dywidendy za sobą. Mimo to na rynku pozostało kilka podmiotów, które podzielą się zyskami nieco...

Ferro wypłaci earn-out w wys. 9,97 mln zł w zw. z umową sprzedaży akcji Termetu

Ferro przyjęło uchwałę w sprawie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) w wysokości 9 973 896,4 zł (tj. w maksymalnej wysokości) w związku z dokonaną na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji Termetu kalkulacją wynagrodzenia dodatkowego i jej potwierdzeniem przez sprzedających jako kwoty ostatecznej i bezspornej, podała spółka. "Kalkulacja earn-out nastąpiła w oparciu o zdefiniowany zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej poziom EBITDA Termet S.A. za rok 2020 na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Termet S.A. za rok 2020" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie dodatkowe zostanie wypłacone przez spółkę poszczególnym sprzedającym w odpowiedniej proporcji w terminie określonym przez strony w umowie przedwstępnej w III kwartale 2021 r., wskazano również. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej....

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o 2,2 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ferro zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w kwocie 46,73 mln zł, co daje 2,2 zł na jedną akcję, podało Ferro. "Do dywidendy uprawnionych jest 21 242 655 akcji spółki. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 9 września 2021 r. Ponadto ZWZ ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 r." - czytamy w komunikacie. Ferro odnotowało 62,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 66,21 mln zł wobec 36,95 mln zł zysku rok wcześniej. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym...

Ferro najsłabszą spółką w indeksie sWIG80 podczas czwartkowej sesji

Wczorajszy dzień na rynkach finansowych przebiegał w atmosferze dyskontowania środowego stanowiska FED w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych. Bardziej jastrzębia retoryka przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego wpłynęła mocno na wzrost awersji na ryzyko. W konsekwencji, umacniała się min. amerykańska waluta (USD/PLN dotarł do poziomu powyżej 3,80 zł), a traciły min. notowania metali przemysłowych takich jak miedź. Ferro odnotowało stratę, Sanok również zakończył sesję pod kreską Dla krajowego rynku akcji takie otoczenie było również niesprzyjające. W konsekwencji, szeroki rynek stracił ponad 0,5%, co było trzecią z rzędu spadkową sesją. Najmocniej traciły tym razem najmniejsze spółki z indeksu sWIG80, który jednak od początku roku wciąż może pochwalić się blisko 30%, dodatnią stopą zwrotu. Na zachowaniu ww. indeksu najmocniej zaważyły min. walory spółki Sanok (-4,4%)...

Ferro otrzymało zwrot 34,54 mln zł CIT za 2012 r. po umorzeniu postępowania

Ferro otrzymało od Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zwrot podatku CIT za 2012 r. w kwocie 34,54 mln zł wraz z odsetkami po uchyleniu wcześniejszej decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r., podała spółka. Podstawą prawną dokonanego zwrotu jest ostateczna decyzja Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za 2012 rok w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 sierpnia 2020 r. o uchyleniu decyzji organu I instancji w całości i umorzeniu postępowanie w sprawie. "W raporcie bieżącym (...) ... z dnia 26 lipca 2018 r. spółka poinformowała o dokonaniu płatności zobowiązania podatkowego w...

Ferro planuje ogłosić aktualizację strategii w I kw. 2022 r.

Ferro przedstawi efekty prac nad aktualizacją strategii w I kw. 2022 r., poinformował prezes Wojciech Gątkiewicz. "Jesienią siadamy nad strategią, na przełomie roku będziemy znać efekty tych prac. W I kwartale roku przyszłego będziemy je sygnalizować" - powiedział Gątkiewicz podczas wideokonferencji. Bieżącą sytuację rynkową przedstawił jako dobrą. "Jesteśmy dobrze albo nawet bardzo dobrze przygotowani. II kwartał jak na razie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trendy popytowe się utrzymują" - powiedział. Poinformował, że w świetle rosnących cen surowców spółka na bieżąco podejmuje decyzje o podwyżkach produktów i nie widzi zagrożeń w tym obszarze. Grupa Ferro osiągnęła w I kw. 2021 r. 163,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 31% r/r. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 20% r/r do 26,2 mln zł,...

Ferro analizuje konkretne cele akwizycyjne, celuje w wielkość Termetu

grPo finalizacji przejęcia Testera i Termetu, Ferro - wspólnie z doradcą - wróciło do analizy konkretnych podmiotów na konkretnych rynkach pod kątem akwizycji, poinformował prezes Wojciech Gątkiewicz. "Pojawiają się podmioty, których nie było , bo reagujemy na możliwości rynkowe. Na pewno nie jesteśmy zainteresowani starymi technologiami, gdzie są źródła ciepła węglowe. Kierujemy się w kilka stron - techniki sanitarnej, techniki grzewczej, by dopełnić ofertę i aby nasza oferta była systemowa" - powiedział Gątkiewicz podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka "byłaby zadowolona" z wielkości przejmowanych podmiotów podobnej do Termetu. Z kolei wiceprezes Zbigniew Gonsior dodał, że analizowane spółki są na rynkach, na których Ferro już działa. Łączne przychody i wynik EBITDA Termetu i Testera za 2019 r. skalkulowane na potrzeby transakcji wyniosły odpowiednio 126 mln...

Ferro liczy na zwrot zaległości podatkowej związ. z Novaservis jeszcze w II kw.

Ferro liczy, że jeszcze w II kw. 2021 r. zamknie sprawę zwrotu spółce niesłusznej zaległości przez organ podatkowy, poinformowała wiceprezes Olga Panek. "Co do otrzymania pieniędzy - liczymy, że uda się to jeszcze w II kw. Kwota może być różna, na pewno to, co my zapłaciliśmy i liczymy jeszcze kilka milionów złotych zł odsetek. Kwota będzie widoczna częściowo w przychodach finansowych (odsetki) i w podatku dochodowym (na plus). Wpłynie to na zysk netto. Liczymy, że w II kw. będzie po sprawie" - powiedziała Panek podczas wideokonferencji. W maju spółka podała, że sąd umorzył postępowanie dotyczące przejęcia Novaservis. W wyniku decyzji naczelnika UCS o uchyleniu decyzji organu I instancji w całości oraz umorzeniu postępowania, wskutek potwierdzenia prawidłowości rozliczeń spółki za 2012 rok,...

Ferro miało 17,75 mln zł zysku netto, 26,2 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

Ferro odnotowało 17,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 16,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,75 mln zł wobec 20,03 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 26,2 mln zł w I kw. co oznacza wzrost o 20% w skali roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 124,75 mln zł rok wcześniej. "Był to kolejny najlepszy 1. kwartał w historii Grupy pod względem sprzedaży i wyników finansowych. Nie uwzględniając wpływu konsolidacji spółek Termet i Tester w 1Q 2021 przychody Grupy w dotychczasowych segmentach operacyjnych wzrosły r/r o 17% do poziomu 145,5 mln zł" - czytamy w komunikacie spółki. W I kw. br. sprzedaż...

Ferro rekomenduje 2,2 zł na akcję dywidendy za 2020 r.

Zarząd Ferro zarekomendował by z zysku za 2020 r. przeznaczyć 19,48 mln zł na kapitał zapasowy, a 46,73 mln zł na dywidendę, co da 2,2 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na 9 września 2021 r., a dnia wypłaty dywidendy na 22 września. "Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku spółki osiągniętego w roku 2020 w kwocie 46 733 841 zł (około 6,9% dividend yield wg kursu zamknięcia na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia rekomendacji i zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia), tj. 2,2 zł na jedną akcję spółki. Stopa wypłaty dywidendy wyniesie 71%. Podejmując decyzję o rekomendacji przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, zarząd wziął pod uwagę treść polityki dywidendowej zawartej w Strategii F1 opublikowanej w raporcie bieżącym...

Ferro: Sąd umorzył postępowanie dot. przejęcia Novaservis

"W wyniku doręczonej w dniu dzisiejszym decyzji Naczelnika UCS o uchyleniu decyzji organu I instancji w całości oraz umorzeniu postępowania, wskutek potwierdzenia prawidłowości rozliczeń spółki za 2012 rok, organ podatkowy będzie zobowiązany do zwrotu z urzędu wpłaconej przez spółkę kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami" - czytamy w raporcie. Ferro informuje, że sąd umorzył postępowanie dotyczące przejęcia Novaservis Wcześniej organy podatkowe zakwestionowały działania związane z przejęciem przez spółkę w 2011 r. czeskiej spółki Novaservis a.s. Spółka poinformowała o dokonaniu płatności zobowiązania podatkowego w sprawie objętej postępowaniem w łącznej kwocie 28 081 120 zł, w tym kwoty 19 254 600 zł tytułem należności głównej oraz kwoty 8 826 520 zł tytułem odsetek obliczonych wg stanu na dzień zapłaty. Ferro to jeden z największych...

Ferro przy linii trendu. DM BOŚ wycenia akcje na 34,10 zł

"Spodziewamy się dobrych wyników finansowych grupy w I kw. 2021 r. i kontynuacji trendu przynajmniej w II kw. 2021. Przy popycie utrzymującym się na wysokim poziomie zakładamy, że spółka dostosowuje ceny produktów do kursów surowców/ kosztów transportu. Wyniki powinny być też wspierane rozszerzeniem asortymentu w kierunku wyższego segmentu cenowego i konsolidacją spółek Termet/Tester" - napisano w rekomendacji.

Ferro będzie w tym roku analizować inwestycję logistyczną na Bałkanach

Ferro będzie w bieżącym roku analizowało kierunek inwestycji w usprawnienie dostaw na rynki Europy Południowo-Wschodniej (Adriatyk/Bałkany), poinformowali członkowie zarządu. Spodziewają się realizacji wybranego wariantu raczej w przyszłym roku, ale nie wykluczają, że stanie się to wcześniej. Ferro będzie w bieżącym roku analizowało kierunek swoich inwestycji "Dostawy i logistykę do Rumunii mamy dopracowane do perfekcji, krócej i szybciej się nie da. Ale planujemy też rozwój innych rynków, które są dalej położone, a nie są tak dobrze rozwinięte, jak rynek rumuński i wymagałyby mniejszych i częstszych dostaw. Ma to na celu poprawę dostępności towaru i szybszą reakcję na potrzeby klientów z całego regionu" - powiedziała wiceprezes Aneta Raczek podczas konferencji prasowej. "Rozważamy różne możliwości, sprawdzamy alternatywy organizacji bazy wspólnie z jednym z operatorów,...

Ferro miało 62,08 mln zł zysku netto, 83,2 mln zł EBITDA w 2020 r.

Ferro odnotowało 62,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferro przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 75,77 mln zł wobec 60,6 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 25% r/r do 83,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,09 mln zł w 2020 r. wobec 451,26 mln zł rok wcześniej. "W wymagającym otoczeniu biznesowym grupa skutecznie zarządziła kluczowymi procesami operacyjnymi i zanotowała kolejny najlepszy rok w swojej historii pod względem sprzedaży i wyników finansowych. Najlepszy dotychczas był także sam IV kw. 2020" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. W IV kw. 2020 r. spółka odnotowała ponad trzykrotny (r/r) wzrost zysku...
Gorące spółki dnia

Echo Investment [ECH], Ferro [FRO] – Gorące spółki dnia

W zasięgu infrastruktury gazowej znajduje się coraz więcej mieszkańców Polski, którzy tym samym mogą wykorzystywać urządzenia Termetu, oparte o nowoczesne, efektywne i ekologiczne metody wytwarzania ciepła. Naszym celem jest także wyjście z ofertą Termetu za granicę, na rynki, na których Ferro obecne jest ze swoją ofertą produktów techniki sanitarnej i grzewczej” - podano w uzasadnieniu. Na wykresie, spółka ma za sobą okres silnych wzrostów i obecnie trwa korekta. Jak na tak dużą skalę zwyżki, trzeba przyznać, że reakcja podaży jest bardzo słaba.

Ferro sfinalizowało transakcję przejęcia spółek Termet i Tester

Ferro zawarło przyrzeczoną umowę nabycia większościowego pakietu akcji stanowiących 70,65% kapitału zakładowego i głosów w Termecie oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach w Testerze i tym samym przejęła kontrolę nad tymi podmiotami, podała spółka. Ferro rozszerza swoją działalność Termet jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych - począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową - o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester, podano. "Zgodnie z naszymi zapowiedziami i oczekiwaniami oraz dzięki zaangażowaniu i sprawnej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, jeszcze przed upływem pierwszego kwartału br. sfinalizowaliśmy przejęcie spółek Termet i Tester. Obecnie planowo możemy przystąpić do kolejnych etapów procesu, czyli integracji tych podmiotów w ramach Grupy Ferro, a w połączonych zespołach do...

Ferro ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Termet

Ferro otrzymało od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu większościowego pakietu akcji stanowiących około 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym Termetu i przejęciu kontroli nad tym podmiotem, podała spółka. "W związku z powyższym emitent informuje o spełnieniu się jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji zawartej z akcjonariuszami Termet S.A. w dniu 26 listopada 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej Pod koniec listopada 2020 r. Ferro podało, że w ramach realizacji strategii F1 zawarło umowy, w wyniku finalizacji których stanie się większościowym akcjonariuszem spółki Termet (70,65%) i wyłącznym właścicielem spółki Tester. Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia...
Gorące spółki dnia

Ferro [FRO], Inter Cars [CAR] – Gorące spółki dnia

Pandemia nie okazała się fatalnym w skutkach zjawiskiem dla branży. Widać to m.in. po wynikach spółki za III kwartał, gdzie zysk netto wzrósł do 88,31 mln zł z 65,8 mln zł przed rokiem. W sumie po trzech kwartałach roku, spółka wypracowała 222,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 181,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 563,02 mln zł w porównaniu z 6 490,83 mln zł rok wcześniej. Na wykresie trwa walka o wybicie lokalnego oporu przy 250 zł, co powinno skutkować ruchem w kierunku szczytu z początku września.
Kursy walut w środę, 3 listopada 2021 r. Ile kosztuje funt, dolar, euro i frank?

Ferro złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Termet

Ferro złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Termet, podał Urząd. Wniosek wpłynął 2 grudnia, sprawa jest w toku. "Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na przejęciu przez Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (wnioskodawca) kontroli nad Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach (Termet) w drodze nabycia ok. 70% akcji w kapitale zakładowym Termet, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie. Pod koniec listopada 2020 r. Ferro podało, że w ramach realizacji strategii F1 zawarło umowy, w wyniku finalizacji których stanie się większościowym akcjonariuszem spółki Termet Wnioskodawca jest podmiotem dominującym grupy Ferro, której działalność koncentruje...

Ferro: Po przejęciu Termetu i Testera zweryfikujemy strategię

Po finalizacji przejęcia Termetu i Testera Ferro dokona weryfikacji strategii pod kątem jak najlepszego wykorzystania tej transakcji, poinformowali członkowie zarządu. Po finalizacji przejęcia Termetu i Testera Ferro dokona weryfikacji strategii "Na dziś bardziej będziemy skupieni na wykorzystaniu efektu z przejęcia Termetu i Testera, niż na jakimś redefiniowaniu samego celu . Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że na pewno do połowy roku 2021, kiedy znajdziemy się w nowym układzie całej grupy, nie będziemy chcieli głębokiej analizy przeprowadzać, tym bardziej, że przegląd strategii robiliśmy latem. Wydaje nam się, że na dzień dzisiejszy jesteśmy na bieżąco" - powiedział prezes Wojciech Gątkiewicz podczas wideokonferencji prasowej. Dodał, że spółka chce też na razie poobserwować rozwój sytuacji na rodzimym rynku i w globalnej gospodarce. "Wrócimy do tematu...

Ferro przejmie kontrolę w spółkach Tester i Termet za min. 50,75 mln zł

Ferro w ramach realizacji strategii F1 zawarło umowy, w wyniku finalizacji których stanie się większościowym akcjonariuszem spółki Termet (70,65%) i wyłącznym właścicielem spółki Tester, podało Ferro. Finalizację transakcji poprzedza badanie przejęcia kontroli nad Termetem przez UOKIK, zakończone wydaniem decyzji w sprawie koncentracji. Ferro stanie się większościowym akcjonariuszem spółki Termet Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia Termetu i Testeru to 50,75 mln zł. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od wyników finansowych Termetu osiągniętych w roku 2020 (tzw. earn-out), w maksymalnej wysokości 9,97 mln zł, podano. "Powyższa transakcja wpisuje się w założenia strategii F1 i pozwoli Grupie Ferro na rozwój działalności poprzez rozszerzenie obecnego portfolio asortymentu Grupy o istotny i dynamicznie rozwijający się segment komplementarny. Przejęcie Termet i Tester umożliwi wejście między...

Ferro zaskoczyło wynikami. Możliwe, że zaskoczy także wysoką dywidendą – zapiski giełdowego spekulanta

Jeżeli do niej nie dojdzie, spółka może zdecydować się na bardzo wysoką dywidendę. Warto dodać, że spółka słynie z dywidend, które wypłaca regularnie od niemal 10 lat. Na wykresie doszło do realizacji zysków, jednak stabilność biznesu, sprawia że w dłuższym okresie czasu przed firmą są nadal dobre perspektywy.

Ferro miało 23,59 mln zł zysku netto, 27,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Ferro odnotowało 23,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 14,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 27,65 mln zł wobec 19,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,68 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 122,09 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 52,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 384,45 mln zł w porównaniu z 337,34 mln zł rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 26% r/r, do 68,5 mln zł. W I-III kw. 2020 r. przychody Grupy Ferro...
Gorące spółki dnia

Ferro [FRO], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Warto dodać, że taka prognoza jest niższa niż wcześniejsze założenia m.in. o 14% obniżono zysk netto. Notowania spadają od kilku tygodni, jednak na razie bez dużej dynamiki i wpisują się w słabszy okres na szerokim rynku. Wykres tygodniowy wskazuje, że zwyżka zatrzymała się w czytelnej strefie oporu. Całość korekty sięga około 30%, co jest dość typową wartością, jeżeli kurs miałby wrócić do wzrostów.

Ferro miało 12,35 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Ferro odnotowało 12,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferro odnotowało 12,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 15,43 mln zł wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,01 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 105,82 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 28,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 236,77 mln zł w porównaniu z 215,26 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy zrealizowane za okres 6...

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 0,40 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok tj. 0,40 zł na jedną akcję, podała spółka. Ferro zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 8 497 062 zł na wypłatę dywidendy.  ZWZ podjęło również uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 8 497 062 zł, co daje 0,40 zł na jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest 21 242 655 akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 1 października 2020 r., a termin wypłaty na 20 października 2020 r. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów...

Akcjonariusze Ferro zdecydują o wypłacie 8,49 mln zł dywidendy 31 VIII

Akcjonariusze Ferro zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 31 sierpnia. Ferro planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 36 945 960,95 zł w następujący sposób: 1. Kwotę 8 497 062 zł na wypłatę dywidendy. 2. Kwotę 28 448 898,95 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwał. Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Ferro chce zintensyfikować działania M&A, przeznaczyć min. 20% na dywidendę

Ferro zamierza zintensyfikować działania akwizycyjne w II półroczu 2020 r. oraz zarekomendować wypłatę co najmniej 20% zysku w formie dywidendy w wyniku dokonanego przeglądu realizacji strategii, podała spółka. Ferro zamierza wypłacić przynajmniej część dywidendy "W wyniku dokonanej ewaluacji zarząd emitenta ustalił, że działania w ramach poszczególnych inicjatyw realizowane są bez większych zakłóceń i zgodnie z założeniami, co pozwala podtrzymać cele strategiczne" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie w ramach Inicjatywy 3 "Zmiany rynkowe - szybko i elastycznie" zarząd zamierza zintensyfikować działania w zakresie realizacji potencjalnych projektów M&A w drugim półroczu 2020 r. "Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również istniejące nadal ryzyka oraz wysoką zmienność czynników makroekonomicznych związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, działając zgodnie z przedstawioną w raporcie bieżącym nr 3/2019 polityką dywidendową, zarząd...

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...

Ferro pozytywnie zaskakuje wynikami – zapiski giełdowego spekulanta

Mamy więc lepsze wyniki w każdym ujęciu, co tłumaczy mocną reakcję ryku podczas wczorajszej sesji. Duża część przychodów pochodzi z rynków zagranicznych, na których spółka chce być jeszcze silniej obecna np. poprzez przejęcia. Spółka dobrze poradziła sobie w okresie pandemii i jak dotąd nie miała problemów z dostawami z Chin.

Ferro miało 16,52 mln zł zysku netto, 21,8 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Ferro odnotowało 16,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferro podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 20,03 mln zł wobec 17,5 mln zł zysku rok wcześniej. "EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 17% r/r, do 21,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,75 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 109,44 mln zł rok wcześniej. "W I kw. 2020 r. przychody Ferro na rynku polskim wzrosły o 9% r/r, do 48 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 61% przychodów grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży kontynuowały rynki rumuński i węgierski - odpowiednio 39% i 54%...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ