XTB
Strona główna GPW Famur akcje

Famur akcje

Famur notowania

Famur akcje jest czołowym producentem maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Spółka została założona w 1922 roku, od 1992 roku działa jako spółka akcyjna. Jej główna siedziba znajduje się w Katowicach. Maszyny i technologie Grupy Famur znane są w wielu kopalniach, portach czy zakładach przemysłowych na pięciu kontynentach. Do jej głównych działalności należą również transport i przeładunek towarów masowych. Notowania gpw Famur produkuje również maszyny i urządzenia na potrzeby kolei oraz przemysłu cementowego. Akcje Famur giełda zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2006 roku.

FAMUR logo na ścianie

Famur w stabilnym trendzie wzrostowym – zapiski giełdowego spekulanta

Prowadzi też działalność w zakresie obrotu energią w Europie. Warto dodać, że jest to już kolejny sukces na rynku fotowoltaicznym, spółki zależnej Famuru. Firma bardzo dynamicznie zmienia swój profil działalności, co bardzo podoba się inwestorom. Na wykresie mamy stabilny trend wzrostowy, a najbliższym celem kupujących powinny być maksima trendy przy 3,65 zł.
Gorące spółki dnia

Jastrzębska Spółka Węglowa [JSW], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290 mln zł wobec 234 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł w porównaniu z 500 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 191 mln zł wobec 153 mln zł rok wcześniej.
marvipol

Celem Marvipol Development są marże na poziomie ok. 20%

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Marvipol Development celuje w marżę wynoszącą ok. 20% w perspektywie 2023 r., poinformował dyrektor finansowy Maciej Kiełkowski. "Przygotowując projekt do wprowadzenia, oczywiście, bazujemy na realnych założeniach, czyli zdecydowanie wyższych kosztach generalnego wykonawcy, zdecydowanie wyższych kosztach finansowych. Jednocześnie sprzedaż mieszkań bardzo spowolniła i nie ma pola...
FAMUR logo na ścianie

Famur szuka akwizycji w fotowoltaice, planuje wejście w energetykę wiatrową

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Famur chce rozwijać istniejące projekty fotowoltaiczne i szuka okazji do akwizycji w tym obszarze. Jednocześnie spółka zakłada dywersyfikację geograficzną i wejście w segment energetyki wiatrowej na lądzie, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Z pakietu 134 MW projektów fotowoltaicznych w fazie budowlanej, 52 MW są już wybudowane, przyłączone...
FAMUR logo na ścianie

Famur widzi rosnące zapotrzebowanie na maszyny górnicze w kraju, poszerza eksport

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Famur obserwuje rosnącą aktywność krajowych producentów węgla w obszarze przygotowania złóż. Na rynkach zagranicznych w segmencie maszyn górniczych spółka skupia się na dywersyfikacji po zaniechaniu ofertowania na rynku rosyjskim, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Widać podejmowanie działań przez polskich producentów węgla w zakresie zaktywizowania prac związanych z...
FAMUR logo na ścianie

Famur miał 2 mln zł straty netto, 99 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Famur odnotował 2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 60 mln zł wobec 23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 99 mln...

Oferta Famuru za ok. 96 mln zł brutto została wybrana na najem sprzętu górniczego

Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Oferta Famuru została wybrana w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, organizowanego przez polskiego kontrahenta na najem sprzętu górniczego, podała spółka. Wartość umowy ma wynieść ok. 96 mln zł brutto. "Okres realizacji umowy ma wynosić 1 095 dni kalendarzowych" - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych...
Gorące spółki dnia

Famur [FMF], Selena FM [SEL] – Gorące spółki dnia

Niemniej wojna na Ukrainie i duża ekspozycja na rynek rosyjski oraz obawy recesyjne wpłynęły na większą ostrożność na 2H’22 i 2023 rok. Przy znacznie wyższym koszcie kapitału obniżamy naszą wycenę do 30,0 zł/akcję, ale mając na uwadze niską wycenę z dyskontem do grupy porównawczej czy długoterminowe perspektywy termomodernizacji budynków i rozwoju w nowym obszarze OZE podtrzymujemy rekomendację kupuj" - napisano w uzasadnieniu.
FAMUR logo na ścianie

PST z Grupy Famur sprzedał portfel projektów solarnych za łącznie do 750 mln zł

Warszawa, 27.06.2022 (ISBnews) - Projekt Solartechnik (PST) - spółka z Grupy Famur - pozyska łącznie do 750 mln zł w zamian za portfel 184 MW wybudowanych projektów solarnych, podał Famur. Kupującym jest spółka Spoleto, należąca do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group (Alternus). To jedna z największych wartościowo...

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r.

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 35 267 125,52 zł zostanie...
FAMUR logo na ścianie

Analiza fundamentalna Famur. Odejście w stronę OZE szansą dla spółki?

Famur to polskie przedsiębiorstwo z branży górniczej, tak więc ich kondycja zależna jest od sektora górniczego. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, obecne trendy w Unii Europejskiej nakazują odejście od paliw kopalnych na rzecz źródeł ekologicznych, dlatego też sama spółka coraz bardziej stawia na OZE. Famur planuje coraz...
FAMUR logo na ścianie

Famur miał 39 mln zł zysku netto, 95 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Famur odnotował 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 54 mln zł wobec 44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 95 mln...

Famur ma list intencyjny z EDF Renewables dot. współpracy w obszarze OZE

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Famur podpisał list intencyjny z EDF Renewables, który potwierdza zainteresowanie obu stron możliwościami współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), podał Famur. Spółki rozważają podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwoju i eksploatacji w Polsce projektów związanych m.in. z energetyką wiatrową. "EDF Renewables posiada wieloletnie doświadczenie w...
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

Strata 74 mln zł w IV kw. 2021 r. wystąpiła "w następstwie rozpoznania 95 mln zł odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości wartości firmy przypisanej do segmentu maszyn górniczych. Wynik EBITDA wyniósł w IV kw. ub.r. 73 mln zł wobec 75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 294 mln zł wobec 318 mln zł rok wcześniej. Lepiej wyglądają wyniki całoroczne. W 2021 roku firma zaksięgowała zysk netto w wysokości 34 mln zł, choć to i tak słaby wynik na tle 185 mln zł zysku z 2020 roku.

Famur pracuje nad kierunkami eksportu, które zastąpią rynek rosyjski

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Famur pracuje nad umocnieniem obecności w segmencie maszyn górniczych na rynkach takich, jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Indonezja, aby zrównoważyć rezygnację z działalności na rynku rosyjskim, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Wartość bilansowa aktywów netto naszej działalności na rynku rosyjskim wynosi obecnie ok. 45 mln zł, w...

Famur ma nadzieję na dokonanie akwizycji w ciągu 3-4 miesięcy

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Famur prowadzi kilka procesów akwizycyjnych i spodziewa się, że w ciągu trzech-czterech miesięcy powinno udać się sfinalizować część z nich, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Będziemy cały czas skalowali część fotowoltaiczną, bo wierzymy, że to jest ciekawy kierunek rozwojowy. Niezależnie od tego cały czas pracujemy nad projektami...

Famur liczy na znalezenie inwestora dla farm PV o mocy 134 MW do połowy roku

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Famur rozmawia z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia portfela farm fotowoltaicznych w budowie o łącznej mocy ok. 134 MW, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Grupa zakłada, że do połowy roku powinna wybrać nabywcę. "Portfel 134 MW w budowie jest przeznaczony do sprzedaży. Jesteśmy w trakcie rozmów z...
FAMUR logo na ścianie

Grupa Famur publikuje rozczarowujące wyniki za Q4 2021

Spółka Famur (FMF.PL), która jest jednym z kluczowych polskich producentów urządzeń oraz maszyn dla górnictwa, opublikowała rozczarowujące wyniki za IV kwartał 2021 roku. Firma odnotowała 74 mln zł straty netto względem zeszłorocznego zysku w wysokości 35 mln zł. Jak nadmieniła jednak firma, taki poziom straty wynika z odpisu wynikającego z...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur w dół o blisko 7%. Mocny spadek zysku netto i brak dywidendy za 2021

W trakcie wtorkowej sesji Famur notuje bardzo wysokie spadki swojej giełdowej wyceny, które wynoszą obecnie blisko 7%. Tłem do tak negatywnego sentymentu są wyniki finansowe za rok 2021, jak również rekomendacja zarządu niewypłacania dywidendy za rok 2021. Famur w dół o 6,95% w trakcie sesji. W 2021 zysk netto...
FAMUR logo na ścianie

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Famuru podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania przeznaczenia zysku netto za 2021 r., w kwocie 35,27 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Biorąc pod uwagę przyjęte w maju 2021 roku nowe kierunki strategiczne transformacji Grupy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację oraz...

Famur miał 74 mln zł straty netto, 73 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Famur odnotował 74 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2021 r. wobec 35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata 74 mln zł w IV kw. 2021 r. wystąpiła "w następstwie rozpoznania 95 mln zł odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty...
FAMUR obudowa ścianowa

Łączny backlog Grupy Famur to 799 mln zł na koniec 2021, w tym w Rosji – ok. 189 mln zł

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Łączny backlog Grupy Famur (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec grudnia 2021 r. kształtował się na poziomie ok. 799 mln zł (w tym ok. 189 mln zł to backlog dla urządzeń przeznaczonych do eksploatacji na terytorium...
Gorące spółki dnia

Famur [FMF], Mostostal Zabrze [MSZ] – Gorące spółki dnia

Na poziomie przychodów są one zgodne z naszymi prognozami, natomiast na poziomie EBIT lepsze, gdyż spółka zaraportowała EBIT 8,2 mln PLN, przy naszej prognozie 6,4 mln PLN. Zawiera on jednak 1,6 mln PLN zysku ze sprzedaży nieruchomości i po skorygowaniu jest bliski prognozie. Mniej korzystnie wypadły natomiast pozycje finansowe i w efekcie zysk netto wyniósł 3,0 mln PLN, przy naszej prognozie 3,9 mln PLN” - podano w omówieniu wyników. Notowania po sporym odbiciu zatrzymały się pod poprzednim dołkiem, gdzie pojawia się reakcja podażowa.
FAMUR logo na ścianie

Spółki Famuru mają finansowanie na budowę 140 projektów PV o mocy ok. 134 MW

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Spółki należące do Projekt Solartechnik Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z Grupy Famur zawarły z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Pekao i BNP Paribas Bank Polska umowę kredytu typu project finance, którego celem jest w szczególności finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

Dostawca powołując się na obecną sytuację geopolityczną na terytorium Ukrainy poinformował emitenta, że nie ma możliwości pozyskania zastępczej oferty na materiał niezbędny do wykonania przedmiotów umów od innych producentów czy dystrybutorów, gdyż wszyscy wstrzymali ofertowanie ze względu na dużą niepewność na rynku" - podano w komunikacie. Notowania poruszają się w kanale spadkowym od połowy października.
FAMUR logo na ścianie

Famur zgłosił wystąpienie siły wyższej w dwóch umowach na dostawy do Rosji

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Famur zgłosił odbiorcy, spółce Polskie Maszyny Group, wystąpienie siły wyższej w realizacji dwóch z zawartych umów na łączną kwotę ok. 100 mln zł na dostawy urządzeń do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej, podała spółka. "Powyższa decyzja emitenta została podjęta w następstwie zgłoszenia emitentowi przez dostawcę blachy,...
FAMUR logo na ścianie

Famur ma umowę na najem sprzętu górniczego za ok. 40 mln zł brutto

Warszawa, 04.02.2022 (ISBnews) - Famur podpisał z kontrahentem z Polski umowę na najem sprzętu górniczego, podała spółka. Wartość umowy to ok. 40 mln zł brutto. "Okres realizacji umowy ma wynosić 1095 dni kalendarzowych" - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię...
FAMUR logo na ścianie

Famur dokona 94,6 mln zł odpisu aktualizacyjnego, który obciąży wynik za IV kw. 2021 r.

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Famur dokona odpisu aktualizacyjnego na kwotę 94,6 mln zł wynikającego z trwałej utraty wartości firmy przypisanej do segmentu maszyn górniczych, który obciąży wynik netto za IV kw. 2021 r. w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, w dniu...
FAMUR logo na ścianie

Famur: Projekty PV o łącznej mocy prawie 58 MW wygrały w aukcji OZE

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie 58 MW realizowane przez Famur i jej spółkę zależną Projekt Solartechnik uzyskały wsparcie w grudniowej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), podał Famur. Do grudniowej aukcji OZE zgłoszono 29 projektów o mocy do 1 MW o łącznej mocy...
FAMUR logo na ścianie

Famur z kontraktem na dostawy sprzętu do Rosji za 144 mln zł – zapiski giełdowego spekulanta

Spółka poinformowała, że strony zawarły nową umowę ramową na brakujące oraz dodatkowe dostawy paneli fotowoltaicznych z terminem realizacji w IV kwartale 2021 r. i I półroczu 2022 r., której łączna wartość wynosi ok. 20,7 mln euro, czyli ok. 97 mln zł. Na wykresie mamy tendencję wzrostową, choć od połowu października istniej układ coraz niższych wierzchołków. Kluczowe będzie więc wybicie ponad 3,20 zł.
FAMUR logo na ścianie

Akcje Famur straciły 6,7 procent. Krajowe indeksy odnotowały wczoraj słabszą sesję

Zamknięcie wczorajszej sesji na Wall Street wypadło w pobliżu poziomów z zamknięcia piątkowej sesji, kluczowe indeksy nie zmieniły istotnie swojej wartości, a zmiany kursów na pojedynczych spółkach o największej kapitalizacji dochodziły sporadycznie do 2%. Za nami jest już wirtualne spotkanie przywódców USA i Chin, głównym tematem rozmów był temat...
FAMUR obudowa ścianowa

Backlog Famuru wynosił 720 mln zł w segmencie maszyn na koniec III kw. 2021

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Famur pozyskał zamówienia o wartości 340 mln zł w III kwartale 2021 rok, a łączny portfel zamówień wynosił 720 mln zł na koniec września br., poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Aktywność komercyjna grupy w trzecim kwartale 2021 roku pozwoliła na pozyskanie ok. 340 mln zł nowych zamówień...
FAMUR logo na ścianie

Famur miał 41 mln zł zysku netto, 80 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Famur odnotował 41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39 mln zł wobec 79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 80 mln...

5 spółek z indeksu WIG20 prezentuje wyniki w tym tygodniu

Na warszawskim parkiecie trwa sezon prezentowania wyników finansowych za 3 kwartał 2021 roku. W tym tygodniu wśród prezentujących znajduje się wiele dobrze znanych spółek, wśród których wymienić możemy m.in. Mercator, Famur, KGHM, Tauron, ML System, PZU, JSW, czy też Inter Cars. Sezon prezentowania raportów za 3 kwartał trwa w...
FAMUR logo na ścianie

Famur ma umowę na dostawę urządzeń do Chin za ok. 15 mln euro

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Famur podpisał z kontrahentem z Chin umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego, podała spółka. Wartość umowy to ok. 15 mln euro, tj. ok. 68 mln zł. "Zgodnie z postanowieniami, przedmiot umowy powinien zostać dostarczony w IV kwartale 2022...
FAMUR logo na ścianie

Famur wyemitował zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł

Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - Famur dokonał ostatecznego przydziału oraz emisji 400 000 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1085/2021 z dnia 25 października 2021 r., obligacje serii C spółki zostały wprowadzone...
Spadki na rynku

Akcje Bumech, Cognor i Famur mocniej w dół we wtorek. GPW na czerwono

Pomimo kolejnego dnia konsolidacji głównych indeksów na warszawskim parkiecie, wczorajsza sesja okazała się być bardzo ciekawa jeżeli chodzi o notowania poszczególnych spółek i sektorów. Chociaż WIG20 stracił we wtorek 0,5% to już od tygodnia indeks ten oscyluje około poziomu 2 450 pkt. Znacznie większe zmiany były jednak udziałem poszczególnych komponentów...
FAMUR logo na ścianie

Famur w ubiegłym tygodniu kontynuował wzrostowy trend. Za nami udany tydzień na GPW

Za nami kolejny udany tydzień na rynkach akcji, który zaprowadził WIG20 na poziomy nienotowane od początku 2018 roku. WIG20 zyskał 1,8% i od początku miesiąca, przed którym wielu inwestorów miało sporo obaw, notuje już 6,2% MTD wzrost. To zasługa gł. banków (+15% MTD), energetyki (+13% MTD) czy paliw (+8%...
FAMUR logo na ścianie

Famur wybrał się na nowe roczne maksima. Analiza techniczna notowań spółki

Kurs Famuru po silnym odbiciu na przełomie 2020 i 2021, do końca sierpnia pozostawał w korekcie. Famur kontynuuje wzrosty Walory spółki wybiły się w sierpniu z trendu spadkowego, a we wrześniu i na początku października pokonują kolejne opory. Wczoraj Famur ponownie wybrał się na nowe roczne maksima, co jest potwierdzeniem siły obecnego...
FAMUR logo na ścianie

Famur wyemituje zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej do 400 mln zł

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Famur zdecydował o emisji obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł, podała spółka. Obligacje serii C zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds). "Spółka wyemituje nie więcej niż 400 000 sztuk obligacji serii C zdematerializowanych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej jednej...
FAMUR logo na ścianie

Famur ma umowę na dostawę urządzeń do kopalni w Indonezji za ok. 10 mln euro

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Famur podpisał z Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji umowę na dostawę urządzeń do eksploatacji na terenie kopalni w Indonezji, podała spółka. Wartość umowy to ok. 10 mln euro, tj. ok. 46 mln zł. "Dostawa powinna nastąpić w terminie 9 miesięcy od daty wejścia...
FAMUR logo na ścianie

Famur zdecydował o zakończeniu skupu akcji własnych

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Zarząd Famuru zdecydował o zakończeniu realizacji programu skupu akcji własnych, podała spółka. W ramach skupu nabyto 82 539 akcji za łącznie 206,35 tys. zł. "Zarząd Famur S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia z dniem 27 września 2021 r. realizacji programu skupu akcji własnych spółki prowadzonego...
FAMUR logo na ścianie

Famur przyjął oferty sprzedaży 82 539 akcji własnych za łącznie 206,35 tys. zł

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Famur w ramach skupu akcji własnych przyjął oferty sprzedaży 82 539 akcji, które zostaną nabyte za łączną cenę 206 347,5 zł (2,5 zł za jedną akcję własną), podała spółka w podsumowaniu buy-backu. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki. "W...
Gorące spółki dnia

Cherrypick Games [CHP], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

"Nie jest to stan, który utrzyma się w dłuższym okresie, jednak skala ostatniej poprawy na rynku energetycznym i surowcowym sugeruje, że korzystne warunki utrzymają się przez co najmniej kilka kwartałów i wydaje się jedynie kwestią czasu, kiedy branża maszyn górniczych na tym skorzysta. Naszym zdaniem, zasadne jest oczekiwanie widocznej poprawy skor. EBITDA spółki już w 2022 roku" - uważają eksperci.
FAMUR logo na ścianie

Famur ma umowę na wielokrotne emisje obligacji, w tym green bonds

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Famur zawarł z Santander Bank Polska, Bankiem Pekao i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska umowę programową, na podstawie której spółka może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji - w tym tzw. zielonych obligacji - w ramach programu emisji, podał Famur. "Przedmiotem umowy programowej jest m.in. umożliwienie dokonywania przez...
FAMUR logo na ścianie

Famur skupi do 27,93 mln akcji własnych po 2,5 zł za akcję

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - Famur ogłosił zaproszenie do składania ofert w ramach skupu do 27,93 mln akcji własnych po 2,5 zł za akcję, podała spółka. Skup zostanie przeprowadzony w dniach 6-17 września. "Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 27 934 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, o wartości nominalnej...
FAMUR obudowa ścianowa

Backlog Famuru wynosił 530 mln zł w segmencie maszyn na koniec I poł. 2021

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Famur pozyskał zamówienia o wartości 135 mln zł w segmencie maszyn górniczych w II kwartale 2021 roku. Łączny portfel zamówień wynosił 530 mln zł na koniec czerwca br., poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Na rynku utrzymuje się ostrożność w rozpoczynaniu nowych inwestycji ze strony naszych partnerów, co...
famur

Famur podwyższył do 1 mld zł łączną wartość programu obligacji z 2015 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Famur wprowadził zmiany do programu emisji obligacji z 2015 r., podwyższając łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach tego programu do kwoty 1 mld zł z 500 mln zł wcześniej i ustalając czas programu na nieokreślony, podała spółka. "(...) podwyższono łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w...
FAMUR logo na ścianie

Famur miał 22 mln zł zysku netto, 70 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Famur odnotował 22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 27 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 70 mln...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur ma umowę na dostawy obudów zmechanizowanych do Rosji za ok. 20 mln euro

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Famur zawarł z SUEK-Kuzbass umowę na dostawy sekcji obudowy zmechanizowane w celu eksploatacji w Kopalni im. W.D. Jalewskowo w Rosji, podał Famur. Wartość umowy to ok. 20 mln euro (ok. 92 mln zł) "Zgodnie z postanowieniami umowy realizacja dostaw podzielona jest na dwa etapy - zgodnie...
FAMUR obudowa ścianowa

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu do 70 mln zł na buy-back

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych stanowiących nie więcej niż 5% kapitału (28,7 mln sztuk) po cenie nie niższej niż 2,5 zł, podała spółka. NWZ wyraziło także zgodę na utworzenie kapitału rezerwowego na buy-back, na który wydzielono...
FAMUR logo na ścianie

Famur liderem wzrostów indeksu mWIG40

Zarówno warszawski WIG, jak i amerykański S&P500 wczoraj kolejny raz (choć o niewiele) poprawiły swoje historyczne maksima notowań. Mimo bardzo wysokiego odczytu CPI inflacji w USA za lipiec (5,4%) nie wzrosło prawdopodobieństwo szybszego „zwijania” programu skupu obligacji przez Fed, nie mówiąc o podwyżkach stóp. W komentarzach wskazywano, że odczyt...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur ma zamówienie z USA za ok. 28 mln USD

Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - Famur zawarł umowę z Century Mining LLC z USA na dostawę obudowy zmechanizowanej za ok. 28 mln USD, tj. ok. 111 mln zł, podała spółka. "Termin zakończenia realizacji zamówienia przypada w I kwartale 2023 r." - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje...
FAMUR obudowa ścianowa

Spółki Famuru sprzedadzą Enerdze-Obrót energię z OZE za ok. 143 mln zł

Spółki celowe Famuru należące do segmentu PV przyjęły ofertę Energi-Obrót - spółki zależnej Energi - na zakup energii elektrycznej z usługą bilansowania do 31 grudnia 2024 r., podał Famur. Wartość umów szacowana jest na ok. 143 mln zł. "Zarząd otrzymał informację o przyjęciu przez spółki celowe z segmentu PV...
famur

Akcjonariusze Famuru zdecydują 17 VIII o przeznaczeniu do 70 mln zł na buy-back

Warszawa, 20.07.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 sierpnia o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych stanowiących nie więcej niż 5% kapitału (28,7 mln sztuk) po cenie nie niższej niż 2,5 zł, podała spółka. NWZ ma także wyrazić zgodę na wydanie do 70...
famur

Famur coraz mocniej wchodzi w fotowoltaikę – zapiski giełdowego spekulanta

W obliczu zmian polityki klimatycznej w krajach UE, taka dywersyfikacja działalności Famur jest słusznym podejściem. Obecnie jednak, od marca kurs podlega korekcie. Ostatnie miesiące to spadki przy niewielkiej dynamice w kanale spadkowym. Szans na odbicie można więc oczekiwać przy dolnej krawędzi, która pokrywa się z tegorocznym minimum.
FAMUR logo na ścianie

Grupa Famur zwiększyła limit inwestycji w segment PV do max. 500 mln zł

Famur, TDJ oraz Maciej Marcjanik uznali za zasadne podniesienie wielkości limitu finansowania dla segmentu fotowoltaiki w Grupie Famur do maksymalnie 500 mln zł, podała spółka. Famur podał, że w uzgodnieniu ze spółką zawarto aneks między spółką zależną TDJ i panem Maciejem Marcjanikiem do bazowej umowy inwestycyjnej, co zostało odzwierciedlone w...
FAMUR obudowa ścianowa

Oferta Famur warta ok. 91 mln zł netto została wybrana dla kopalni w Rosji

Oferta Famuru została wybrana na dostawy sekcji obudowy zmechanizowanej w kopalni im. W.D. Jalewskowo w Rosji, podała spółka. Całkowita wartość oferty wynosi ok. 20 mln euro, tj. ok. 91 mln zł. "Zarząd Famur zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez AO 'Suek-Kuzbass', oferty emitenta na dostawy sekcji...
FAMUR logo na ścianie

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok

Akcjonariusze Famuru zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku za 2020 rok w kwocie 169,54 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 169 544 171,88 zł zostanie...

Wig20 zyskuje 0,1% w środę po 14. Analiza notowań: CD Projekt, KGHM, Famur oraz Mabion

Środowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 5 godzinach handlu 0,1%, WIG 0,1%, mWIG40 zyskuje również 0,1%, a sWIG80 traci 0,2%. 11 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory SanPL które zyskują 2,72%,...
Gorące spółki dnia

R22 S.A. [R22], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

Pozytywna reakcja na wykresie wynika raczej z faktu, że spółka w porę dostrzegła konieczność dywersyfikacji działalności, polegającej na odchodzeniu od węgla. Po za samymi planami, trzeba przyznać, że Famur szybko przystąpił do działania, wchodząc w branżę fotowoltaiki. Kilka dni wcześniej Famur zawarł umowę inwestycyjną z TDJ w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej, czyli utworzenia spółki Famur Solar. Zawarta umowa pozwoli Grupie Famur na osiągnięcie ponad 1GW mocy projektów PV, w tym ponad 130 MW mocy z własnych farm. Notowania odbijają od wsparcia przy 2,25 zł, kluczowe może być wybicie oporu przy 2,58 zł.
famur

Famur przeprowadzi buy-back o wartości 70 mln zł w III kwartale br.

W związku ze zmianą polityki dywidendowej Famuru, spółka przeprowadzi w III kwartale br. skup akcji własnych skierowany do inwestorów, którzy opowiadali się za dotychczasową strategią spółki, o wartości 70 mln zł, z ceną 2,5 zł za akcję, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Zmiana założeń strategicznych w kierunku zielonej transformacji wymaga reinwestycji...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur miał 39 mln zł zysku netto, 91 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

Famur odnotował 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Famur przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 44 mln zł wobec 62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 91 mln...

Famur ma umowę inwestycyjną z TDJ ws. utworzenia spółki Famur Solar

Famur zawarł umowę inwestycyjną z TDJ w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej, czyli utworzenia spółki Famur Solar, podała spółka. Zawarta umowa pozwoli Grupie Famur na osiągnięcie ponad 1GW mocy projektów PV, w tym ponad 130 MW mocy z własnych farm (z wygraną aukcją 2019 i...
FAMUR logo na ścianie

Famur zmodyfikował strategię do 2023 r., skupi się na zielonej transformacji

Famur przyjął nowe kierunki strategiczne Grupy Famur, co oznacza modyfikację strategii na lata 2019-2023, ogłoszonej w 2018 r., oraz stanowiącej jej część polityki dywidendowej, podała spółka. Celem zmodyfikowanych i dostosowanych do zmiany otoczenia zewnętrznego kierunków strategicznych jest transformacja Grupy Famur w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne...

Wig20 traci w środę w południe 0,8%. Analiza notowań: XTB, Columbus Energy oraz Famur

Środowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 3 godzinach handlu 0,8%, WIG 0,6%, mWIG40 zyskuje 0,1%, a sWIG80 0,2%. Zaledwie 3 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują 1,98%,...
FAMUR logo na ścianie

Famur ma umowę z LW Bogdanka na modernizację i dostawę urządzeń za 62 mln zł

Famur podpisał z Lubelskim Węglem Bogdanka umowę na realizację zadania nr 2 w ramach przetargu na modernizację oraz dostawę urządzeń układu kompleksu ścianowego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, podał Famur. Wartość wynagrodzenia wynosi 62 mln zł netto. Famur...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu w kwietniu według BM BNP Paribas

Kurs spółki odzwierciedla w ostatnim czasie aprecjację cen cynku, które charakteryzuje od kilku miesięcy trend wzrostowy. Zgodnie z ostatnimi danymi Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, ceny produktów stalowych w kraju mocno odbijają od początku IV kwartału 2020 roku, co powinno również wspierać sentyment do akcji spółki. SL na 300 zł.
FAMUR obudowa ścianowa

Famur odstąpił od umowy na dostawę maszyn o wartości 20 mln euro do Rosji

Famur odstąpił od umowy z Polskie Maszyny Group na dostawę maszyn górniczych o wartości 20 mln euro do kopalni Inaglinskij w Rosji, podała spółka. Famur odstąpił od umowy z Polskie Maszyny Group "Wobec braku dokonania przez Polskie Maszyny Group sp. z o.o. wpłaty zaliczki, warunkującej rozpoczęcie produkcji urządzeń stanowiących przedmiot umowy,...
FAMUR logo na ścianie

Famur – wyniki dobrze przyjęte przez rynek – zapiski giełdowego spekulanta

Grupa już zaczęła działać na rynku OZE i każda tego typu informacja wywoływała pozytywną reakcję na wykresie. Obecnie zaczyna się kolejne odbicie z okolic wsparcia 2,30 zł.
FAMUR logo na ścianie

Famur nie wyklucza dalszej optymalizacji w br. w zależności od sytuacji rynkowej

Famur bierze pod uwagę możliwość dalszej optymalizacji w strukturze grupy w 2021 r., jeśli wymagać tego będzie pogarszająca się sytuacja na rynku, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "W tej chwili bardzo intensywnie obserwujemy sytuację rynkową. Rok 2020 był dość intensywny, jeśli chodzi o bieżące dopasowywanie się do zmian w otoczeniu rynkowym...
famur

Famur zamierza zaprezentować rewizję celów strategicznych w II poł. roku

Famur zakłada, że zaprezentuje aktualizację celów strategicznych w II połowie 2021 r., poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Zakładamy, że II połowie roku taką rewizję zaprezentujemy" - powiedział Bendzera podczas telekonferencji. Famur przewiduje koniecznośc zaktualizowania celów strategicznych w związku ze zmianami na rynku i planami dywersyfikacji działalności - także poza obszary związane z...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur przedstawi koncepcję działania w sektorze OZE w ciągu kilku tygodni

Famur planuje w ciągu kilku tygodni przedstawić koncepcję działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Myślę, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni będziemy w stanie przedstawić naszą koncepcję, w jaki sposób chcielibyśmy budować fundamenty tego segmentu, który - jak zakładamy - będzie kiedyś jednym z naszych...
famur

Famur pracuje równolegle nad kilkoma projektami akwizycyjnymi

Famur pracuje równolegle nad projektami akwizycyjnymi z różnych obszarów, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Cały czas pracujemy nad projektem poszerzenia kompetencji o segment górnictwa skał twardych. Nas interesuje ten rynek bardziej niszowy, związany z eksploatacją podziemną, gdzie mamy kompetencje i gdzie możemy liczyć na synergie" - powiedział Bendzera podczas telekonferencji. Zaznaczył, że...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd Famuru zdecydował o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka. Famur może nie wypłacić dywidendy za 2020 rok "Zarząd spółki rekomendując przeznaczenie zysku za 2020 rok w całości na kapitał zapasowy spółki i w konsekwencji zaniechanie wypłaty dywidendy za rok 2020, zgodnie z polityką dywidendową spółki wziął...
famur

Famur spodziewa się rosnącej presji na rentowność w kolejnych kwartałach

Famur spodziewa się rosnącej presji na rentowność w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Spółka planuje skupić się na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych i monitorować rynek krajowy w 2021 r. Famur spodziewa się rosnącej presji na rentowność "W kolejnych kwartałach można spodziewać się rosnącej presji na rentowność, w konsekwencji utrzymującej...
FAMUR logo na ścianie

Famur miał 185 mln zł zysku netto, 416 mln zł EBITDA w 2020 r.

Famur odnotował 185 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 245 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Famur przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 239 mln zł wobec 289 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 416 mln zł wobec...
FAMUR obudowa ścianowa

Primetech miał 7,2 mln zł zysku netto, 8,45 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Primetech odnotował 7,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 120,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Primetech przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 8,45 mln zł wobec 10,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,03 mln zł w...

12 dużych spółek opublikuje raporty za 2020 już w tym tygodniu! Wśród nich m.in. Lotos, Tauron, Amica, czy też Celon Pharma

W nadchodzącym tygodniu aż 12 spółek notowanych w indeksach WIG20 i mWIG40 opublikuje swoje raporty roczne za 2020 rok. W gronie tym znajduje się m.in. Lotos, którego wycena znajduje się na poziomie marcowych dołków (ok. 44 zł za akcje). Zdecydowana większość publikacji odbędzie się w środę (31 marca), natomiast...
FAMUR logo na ścianie

Famur przyspiesza dywersyfikację przychodów o OZE – zapiski giełdowego spekulanta

Można tu wspomnieć choćby zamykanie niektórych zakładów czy przejęcie firmy Projekt-Solartechnik i jego spółek zależnych. Jednocześnie spółka cały czas sprzedaje swój sprzęt, głównie za granicę n.in niedany kontrakt do Rosji za około 20 mln euro. W ostatniej rekomendacji akcje firmy wyceniono na 3,30 zł.

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu według BM BNP Paribas

„Uważamy, iż obecnie negatywne czynniki w postaci zmian w zarządzie, ABB, czy porzuceniu wybranych projektów zostały przez inwestorów zdyskontowane”. SL na 466 zł. Warto zwrócić uwagę, że cena często reaguje przy linii łączącej serię ostatnich dołków. Jeżeli podaż będzie zbyt silna, może dojść do spadku na najbliższe wsparcie przy 445 zł. Dopiero przełamanie niżej mogłoby oznaczać problemy dla trendu wzrostowego.
FAMUR logo na ścianie

Famur wchodzi w fotowoltaikę. Umowa warta 116 mln zł podbija akcje o 16%

Katowicka spółka Famur, znana z produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, przekazała w swoim komunikacie, że nabędzie od Trina Solar AG panele fotowoltaiczne o wartości ok. 116 mln zł (25 mln euro). Zakup ten wpisywać ma się w strategie dywersyfikacji działalności, związanej z niezbędną transformacją energetyczną. Na przekazaną...

Famur ma umowę na dostawy paneli fotowoltaicznych za ok. 25 mln euro

Famur zawarł z Trina Solar umowę ramową na dostawy paneli fotowoltaicznych na łączną kwotę ok. 25 mln euro (ok. 116 mln zł), podała spółka. Famur podpisał umowę z Trina Solar "Realizacja umowy będzie następować etapami, zgodnie z terminami i na warunkach ustalonych przez strony, w oparciu o składane przez kupującego zamówienia"...
famur

Famur zlikwiduje oddział hydrauliki siłowej w Zabrzu

Famur zdecydował o rozpoczęciu likwidacji oddziału Systemy Ścianowe Hydraulika w Zabrzu, z jednoczesnym przeniesieniem części procesów produkcyjnych do Gorlic, podała spółka. Famur optymalizuje moce produkcyjne "Trudna sytuacja ekonomiczna wśród krajowych producentów węgla wpływa na ograniczanie wydobycia przez kopalnie i rewizję planów w zakresie inwestycji i remontów. Dodatkowo, we wrześniu 2020 roku...
FAMUR logo na ścianie

Famur najmocniejszym walorem w indeksie mWIG40

Minimalną zniżkę odnotowały wczoraj kluczowe indeksy za Oceanem. Trwają starania Demokratów wprowadzenia nowych bodźców fiskalnych – wśród form wsparcia znalazła się propozycja prezydenta Joe Bidena podwyższenia godzinowej stawki minimalnej do 15 USD. Z jednej strony taki zabieg mógłby przyczynić się do polepszenia sytuacji życiowej niektórych rodzin, z drugiej strony...

Najsilniejsze branże i spółki z GPW na 2021 rok, zdaniem BM BNP Paribas

To co jednak odróżnia spółkę od reszty branży, która w zasadzie skupia się tylko na imporcie i montażu paneli czy budowie farm, to znacznie wyższy poziom technologiczny i tworzenie innowacyjnych rozwiązań na skalę globalną.
FAMUR logo na ścianie

TDJ przejmuje Projekt-Solartechnik. Famur coraz bliżej rynku OZE

W dłuższej perspektywie, wydaje się, że spółka powinna odrabiać straty. Kolejne informacje o OZE mogą podbijać notowania, więc 3,30 zł z ostatniej wyceny może być najbliższym celem. Pozytywne nastawienie wynika także z analizy wolumenu. W ostatnich miesiącach obroty wzrastają wraz z ceną, co jest bardzo korzystną sytuacją. W grudniu pojawiły się nawet transakcje pakietowe na spółce. Nie byłbym więc zaskoczony, gdyby po korekcie, popyt powalczył o wyższe poziomy.
Gorące spółki dnia

LUG S.A. [LUG], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

Współpraca ma w efekcie pozwolić na zbudowanie podmiotu, który będzie mógł osiągnąć pozycję czołowego gracza w obszarze energetyki i energii odnawialnej. W komunikatach nie podano więcej szczegółów projektu, choć już sama deklaracja wejścia w obszar OZE na pewno podoba się inwestorom. Dywersyfikacja źródeł przychodów, w kontekście sytuacji górnictwa w całej UE, jest jak najbardziej właściwym krokiem. Od końca października spółka zyskuje już 75%. Teraz najbliższym celem popytu powinny być okolice oporu przy 2,60 zł.

Famur podpisał z TDJ list intencyjny ws. wspólnego projektu OZE

Famur podpisał z TDJ list intencyjny, w którym strony zadeklarowały wolę podjęcia współpracy w celu utworzenia i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej, podał Famur. "Zmiany zachodzące w sektorze energetyki w Polsce i Unii Europejskiej, a w szczególności przyspieszająca transformacja modelu energetyki opartej o węgiel przy...
zwinięte banknoty 100 PLN

Famur przedłużył czas trwania programu obligacji do końca 2021 r.

Famur zdecydował o wydłużeniu trwającego programu emisji obligacji do 31 grudnia 2021 r., podała spółka. "Wydłużenie czasu trwania programu emisji obligacji pozwoli zarządowi spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ