XTB
FAMUR logo na ścianie

Famur wybrał się na nowe roczne maksima. Analiza techniczna notowań spółki

Kurs Famuru po silnym odbiciu na przełomie 2020 i 2021, do końca sierpnia pozostawał w korekcie. Famur kontynuuje wzrosty Walory spółki wybiły się w sierpniu z trendu spadkowego, a we wrześniu i na początku października pokonują kolejne opory. Wczoraj Famur ponownie wybrał się na nowe roczne maksima, co jest potwierdzeniem siły obecnego trendu wzrostowego. Kolejnymi celami może być maksimum z początku 2020 r. (3,64 zł), a dalej silny poziom oporu i wsparcia z 2019 r. na 4,0 zł. Analogicznie jak we wrześniu i na początku października po obserwowanym wybiciu niewykluczone jest cofnięcie do pokonanego oporu (teraz wsparcia), który to poziom znajduje się na 3,24 zł. Uważamy, że dopiero spadek poniżej 3,0 zł (opór z lutego i marca br.) będzie sygnałem do zakończenia trendu...
FAMUR logo na ścianie

Famur wyemituje zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej do 400 mln zł

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Famur zdecydował o emisji obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł, podała spółka. Obligacje serii C zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds). "Spółka wyemituje nie więcej niż 400 000 sztuk obligacji serii C zdematerializowanych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej jednej obligacji serii C wynoszącej 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna każdej obligacji serii C będzie wynosić 1 000 zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji serii C będą wypłacane co...
FAMUR logo na ścianie

Famur ma umowę na dostawę urządzeń do kopalni w Indonezji za ok. 10 mln euro

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Famur podpisał z Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji umowę na dostawę urządzeń do eksploatacji na terenie kopalni w Indonezji, podała spółka. Wartość umowy to ok. 10 mln euro, tj. ok. 46 mln zł. "Dostawa powinna nastąpić w terminie 9 miesięcy od daty wejścia w życie umowy" - czytamy w komunikacie. Jest to już kolejna umowa realizowana przez Famur dla tego odbiorcy na rynku indonezyjskim, podkreślono także. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej...
FAMUR logo na ścianie

Famur zdecydował o zakończeniu skupu akcji własnych

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Zarząd Famuru zdecydował o zakończeniu realizacji programu skupu akcji własnych, podała spółka. W ramach skupu nabyto 82 539 akcji za łącznie 206,35 tys. zł. "Zarząd Famur S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia z dniem 27 września 2021 r. realizacji programu skupu akcji własnych spółki prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 17 sierpnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. W ramach skupu spółka wystosowała jedno zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji własnych. Skup realizowany był w dniach od 6 września 2021 r. do 17 września 2021 r. Oferowana cena zakupu akcji własnych wynosiła 2,50 zł za jedną akcję. "W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 82...
FAMUR logo na ścianie

Famur przyjął oferty sprzedaży 82 539 akcji własnych za łącznie 206,35 tys. zł

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Famur w ramach skupu akcji własnych przyjął oferty sprzedaży 82 539 akcji, które zostaną nabyte za łączną cenę 206 347,5 zł (2,5 zł za jedną akcję własną), podała spółka w podsumowaniu buy-backu. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki. "W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 82 539 akcji spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach zaproszenia nie przekroczyła łącznej liczby akcji, jaką spółka zamierzała nabyć w ramach zaproszenia, spółka dokonała przyjęcia wszystkich ofert złożonych w ramach skupu. W związku z realizacją skupu nabytych zostanie 82 539 akcji na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, zarejestrowanych przez...
Gorące spółki dnia

Cherrypick Games [CHP], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

"Nie jest to stan, który utrzyma się w dłuższym okresie, jednak skala ostatniej poprawy na rynku energetycznym i surowcowym sugeruje, że korzystne warunki utrzymają się przez co najmniej kilka kwartałów i wydaje się jedynie kwestią czasu, kiedy branża maszyn górniczych na tym skorzysta. Naszym zdaniem, zasadne jest oczekiwanie widocznej poprawy skor. EBITDA spółki już w 2022 roku" - uważają eksperci.
FAMUR logo na ścianie

Famur ma umowę na wielokrotne emisje obligacji, w tym green bonds

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Famur zawarł z Santander Bank Polska, Bankiem Pekao i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska umowę programową, na podstawie której spółka może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji - w tym tzw. zielonych obligacji - w ramach programu emisji, podał Famur. "Przedmiotem umowy programowej jest m.in. umożliwienie dokonywania przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami: 1. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji, z uwzględnieniem łącznej wartości nominalnej obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu emisji przed datą zawarcia umowy, nie przekroczy maksymalnej wartości programu, tj. 1 mld zł, 2. Liczba emisji w ramach programu emisji jest nieograniczona, przy czym kolejne emisje obligacji na podstawie umowy programowej uzależnione są od decyzji emitenta i spełnienia...
FAMUR logo na ścianie

Famur skupi do 27,93 mln akcji własnych po 2,5 zł za akcję

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - Famur ogłosił zaproszenie do składania ofert w ramach skupu do 27,93 mln akcji własnych po 2,5 zł za akcję, podała spółka. Skup zostanie przeprowadzony w dniach 6-17 września. "Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 27 934 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLFAMUR00012, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia oferty stanowią 4,86% kapitału zakładowego spółki i 4,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Oferowana cena zakupu wynosi 2,5 zł za akcję. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Santander Biuro Maklerskie. Przyjmowanie ofert sprzedaży zaplanowano na 6-17 września, natomiast dniem...
FAMUR obudowa ścianowa

Backlog Famuru wynosił 530 mln zł w segmencie maszyn na koniec I poł. 2021

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Famur pozyskał zamówienia o wartości 135 mln zł w segmencie maszyn górniczych w II kwartale 2021 roku. Łączny portfel zamówień wynosił 530 mln zł na koniec czerwca br., poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Na rynku utrzymuje się ostrożność w rozpoczynaniu nowych inwestycji ze strony naszych partnerów, co wynika z konsekwencji pandemii COVID-19, ale także ze zmiany podejścia sektora energetycznego, związanego z dekarbonizacją" - powiedział Bendzera podczas wideokonferencji. Jak zaznaczył, dzieje się tak pomimo znaczącego odbicia cen węgla. "Od początku roku ceny węgla energetycznego wzrosły prawie o 100%, z około 65 USD za tonę, do 140-150 USD za tonę obecnie. Zbliżamy się zatem do historycznych poziomów sprzed 12 lat" - podkreślił. W jego ocenie, do końca roku możemy jeszcze mieć do...
famur

Famur podwyższył do 1 mld zł łączną wartość programu obligacji z 2015 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Famur wprowadził zmiany do programu emisji obligacji z 2015 r., podwyższając łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach tego programu do kwoty 1 mld zł z 500 mln zł wcześniej i ustalając czas programu na nieokreślony, podała spółka. "(...) podwyższono łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach programu do kwoty 1 mld zł z 500 mln zł, przy czym limit ten ma charakter odnawialny, tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Wartość nominalna jednej obligacji emitowanej w ramach programu wyniesie 1 tys. zł. Zarząd emitenta zmienia czas trwania programu i ustala go na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach programu" - czytamy w komunikacie. W grudniu 2015...
FAMUR logo na ścianie

Famur miał 22 mln zł zysku netto, 70 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Famur odnotował 22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 27 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 70 mln zł wobec 109 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 223 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 518 mln zł w porównaniu z 567 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że spadek...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur ma umowę na dostawy obudów zmechanizowanych do Rosji za ok. 20 mln euro

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Famur zawarł z SUEK-Kuzbass umowę na dostawy sekcji obudowy zmechanizowane w celu eksploatacji w Kopalni im. W.D. Jalewskowo w Rosji, podał Famur. Wartość umowy to ok. 20 mln euro (ok. 92 mln zł) "Zgodnie z postanowieniami umowy realizacja dostaw podzielona jest na dwa etapy - zgodnie z harmonogramem. Końcowy termin realizacji przypada w 1 kwartale 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: analiza giełdowa | pkp cargo akcje kupno | usd | kurs euro | stalprodukt kurs akcji | datawalk akcje wykres | kurs mercator |
FAMUR obudowa ścianowa

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu do 70 mln zł na buy-back

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych stanowiących nie więcej niż 5% kapitału (28,7 mln sztuk) po cenie nie niższej niż 2,5 zł, podała spółka. NWZ wyraziło także zgodę na utworzenie kapitału rezerwowego na buy-back, na który wydzielono środki pochodzące z części kapitału zapasowego w wysokości 70 mln zł z kapitału zapasowego . "Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych przez spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 roku. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia. W maju prezes spółki Mirosław Bendzera informował, że w związku...
FAMUR logo na ścianie

Famur liderem wzrostów indeksu mWIG40

Zarówno warszawski WIG, jak i amerykański S&P500 wczoraj kolejny raz (choć o niewiele) poprawiły swoje historyczne maksima notowań. Mimo bardzo wysokiego odczytu CPI inflacji w USA za lipiec (5,4%) nie wzrosło prawdopodobieństwo szybszego „zwijania” programu skupu obligacji przez Fed, nie mówiąc o podwyżkach stóp. W komentarzach wskazywano, że odczyt był tylko o 0,1 proc. wyższy niż konsensus prognoz (m/m inflacja CPI wzrosła o 0,5%), a inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła „tylko” 4,3%. Famur: akcje spółki podrożały o 5,4% Sektorowo na GPW na wczorajszej sesji znów dobrze wypadł WIG-Banki (+1,7%), przekraczając roczny max. Dziś przed sesją wyniki podał m.in. PKO BP (wczoraj druga najmocniejsza spółka w WIG20 ze wzrostem 2,3%, zaraz po JSW (+2,4%). Liderami wzrostów w mWIG40...
FAMUR obudowa ścianowa

Famur ma zamówienie z USA za ok. 28 mln USD

Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - Famur zawarł umowę z Century Mining LLC z USA na dostawę obudowy zmechanizowanej za ok. 28 mln USD, tj. ok. 111 mln zł, podała spółka. "Termin zakończenia realizacji zamówienia przypada w I kwartale 2023 r." - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: aktualny kurs dolar korona islandzka | notowania ccc | euro forint | korona islandzka kurs | btc prognoza | gpw celon | prognoza kursu dolara |

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje