Conotoxia
logo eurocash

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok, podała spółka. Eurocash zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż zysk netto za rok 2019 w kwocie 174 612 455 zł rozdysponowany zostanie w ten sposób, że cały zysk netto zostanie przelany na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami, jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Jest też...
eurocash

Akcje Eurocash najwyżej od 2 m-cy, po wynikach za II kw. br.

Dotarcie pandemii do Polski pod koniec pierwszego kwartału wpłynęło na wyniki sklepów i dostawców towarów. Odczuła to także grupa Eurocash, jednak jej wyniki i tak przekroczyły oczekiwania analityków. Zysk EBITDA Eurocash przekroczył oczekiwania analityków o ponad 14 mld zł i wyniósł 210,5 mld zł. Strata netto Grupy Eurocash w pierwszym półroczu wyniosła 20,2 mln zł. Platforma internetowa spółki odnotowała rekordowo wysoką sprzedaż. Rosnąca popularność aplikacji mobilnej Według opublikowanego we wtorek raportu, zysk EBITDA spółki wyniósł w drugim kwartale 2020 roku 210,5 miliona złotych, co oznacza spadek o 5,7 miliona złotych w stosunku do roku poprzedniego. Jest to jednak wynik lepszy od zakładanego przez konsensus PAP Biznes, który mówił o 196,1 miliona złotych zysku EBITDA. Jeszcze lepiej wygląda zysk netto, który przekroczył prognozy...

Eurocash miał 41,14 mln zł zysku netto, 210,46 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Eurocash odnotowało 41,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 47,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Eurocash odnotowało 41,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 72,18 mln zł wobec 81,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 210,46 mln zł wobec 216,16 mln zł rok wcześniej. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła w II kw. br. 13,6% wobec 13,11% rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 196,27 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 6 438,23 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 19,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,53 mln zł...
eurocash

Eurocash – spółka mocno niedowartościowana? – zapiski giełdowego spekulanta

Ciekawie wygląda technika, gdyż mamy reakcję popytową przy poziomie poprzedniego dołka, mimo że wczoraj w drugiej części dnia cena zaczęła spadać. Pojawia się jednak szansa na choćby większą korektę, a najbliższy opór mamy w rejonie 17,60 zł.

Akcjonariusze Eurocash zdecydują 25 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Eurocash zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 sierpnia 2020 r., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w kwocie 174,61 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.  Eurocash zadecyduje 25 sierpnia 2020 r., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., na kapitał zapasowy "Sytuacja finansowa Grupy Eurocash jest komfortowa. Miesiąc temu, w trudnych czasach pandemii wynegocjowaliśmy z konsorcjum banków umowę na 3-letni kredyt rewolwingowy na kwotę 600 mln zł. Pozyskaliśmy również 50 mln euro finansowania z EBOR. Kontynuujemy inwestycje w nowe technologie, rozbudowujemy platformę eurocash.pl oraz programy lojalnościowe. Pod koniec czerwca dokupiliśmy 56% akcji Frisco. Decyzja o przeznaczeniu na kapitał zapasowy 100% ogólnej sumy zysku jednostkowego za rok 2019 wynika jedynie z niestabilnej sytuacji makroekonomicznej. Powiększając...

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%, podała spółka. Grupa Eurocash przejmuje Frisco.pl Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa zyska wiedzę i szerokie doświadczenie w sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na dalszy rozwój tego obszaru dla naszych klientów, właścicieli niezależnych sklepów detalicznych. Ta inwestycja to kolejny element realizacji naszej strategii wspierania niezależnego handlu w Polsce - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie. Transakcja nabycia akcji Frisco została sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro, przypomniano. Środki te, poza nabyciem Frisco, zostaną wykorzystane również na zarządzanie kapitałem...

Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

Grupa Eurocash i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarły umowę kredytu w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro - środki zostaną wykorzystane m.in. do finalizacji transakcji nabycia Frisco, podała spółka. Spółka planuje sfinalizować nabycie Frisco Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia Frisco (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń, podano. Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa będzie mogła skorzystać z zaawansowanego know-how tej spółki w zakresie sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na rozwój tego obszaru dla naszych klientów - właścicieli niezależnych sklepów detalicznych....
Symbol GPW na tle wykresu

DM BDM: Eurocash z zaleceniem “akumuluj” oraz poziomem docelowym na strefie 21 zł za akcję

W środę na rynek wpływa kolejna rekomendacja sporządzona przez Dom Maklerski BDM. Zgodnie z nim również - spółka Eurocash otrzymuje rekomendację "akumuluj" wraz z poziomem docelowym akcji spółki na poziomie 21 zł. Podczas wczesnych godzin handlu - spółka rośnie dziś już ponad 3 procent docierając do zakresu 19,05 zł za akcję. Dom Maklerski BDM zaleca akumulację akcji spółki Eurocash z celem 21 zł Analitycy wskazują, że oczekują poprawy sentymentu wraz z zakładaną, dodatnią dynamiką sprzedaży żywności w kolejnych miesiącach Eurocash z zaleceniem akumulacji - cena 21 zł za akcję Koleją rekomendacją wydaną dziś przez Dom Maklerski BDM jest dziś zalecenie "akumulacji" spółki Eurocash z ceną docelową na poziomie 21 zł. Podczas dzisiejszej sesji - póki co spółka rośnie ponad 3 procent...

Luzowanie gospodarki w trakcie – powiew, tylko czego? Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza

W minionych tygodniach kolejne sektory naszej jak i światowej gospodarki wracają do pracy. Powinno to wspierać wzrosty na giełdach. Dlaczego zatem tak się nie dzieje? Co teraz jest plotką rządzącą rynkami? Jaka jest szansa na jej realizację? Z kolejnych firm napływają dane, wiemy jakie gospodarki w I kwartale radziły sobie dobrze, a które słabo. Wiemy też, że część firm będzie miała długoterminowe problemy, a odrabianie zaległości potrwa kwartały jak nie lata. Serdecznie zapraszamy na przegląd GPW, który na antenie Comparic24.TV poprowadził Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com. Więcej szczegółów w nagraniu! Rozbieżność między niemieckim indeksem DAX, a WIG20 WIG-Banki niemrawo odbija od minimów Rynki akcyjne w oczekiwaniu na kolejną falę spadkową Indeks S&P 500 na wykresie dziennym zatrzymał się w konsolidacji między poziomami...
eurocash

Eurocash liczy na wzrost rentowności w segm. detalicznym w kolejnych kwartałach

Eurocash liczy na wzrost rentowności segmentu detalicznego w kolejnych kwartałach, natomiast w działalności hurtowej - na utrzymanie wzrostu udziału w rynku o 1-2 pkt proc. rocznie, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. Eurocash liczy na wzrost rentowności segmentu detalicznego w kolejnych kwartałach Zapowiedział także, że zmiany w MSSF16, które obniżyły wynik netto o ponad 25 mln zł w I kw. br., nie powinny oddziaływać negatywnie w kolejnych kwartałach ze względu na oczekiwany stosunkowo stabilny kurs walutowy. "Przez ostatnie trzy lata, po dokonanych przejęciach, przechodziliśmy głęboką integrację segmentu detalicznego, który od początku tego roku działa już jako scentralizowany biznes. W okresie tym powiększyliśmy łączną powierzchnię własnych sklepów o 60%, właśnie głównie przez akwizycje. Konsumenci robiąc zakupy wybierają nasz segment rynku...

Eurocash miał 60,65 mln zł straty netto, 126,16 mln zł EBITDA w I kw. w 2020 r.

Eurocash odnotował 60,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 38,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Eurocash odnotował 60,65 mln zł straty w I kw. 2020 r. "Grupa Eurocash zakończyła pierwszy kwartał br. stratą netto wynoszącą 62 mln zł (wobec straty netto na poziomie 40 mln zł rok wcześniej). Znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16 w kwocie -25,5 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Strata operacyjna wyniosła 10,41 mln zł wobec 9,69 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 126,16 mln zł wobec 121,37 mln zł rok wcześniej. "Wzrost EBITDA nastąpił głównie ze względu na dobre...

EBOR udzieli Eurocashowi 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli Eurocashowi 50 mln euro na przejęcie Frisco.pl i podniesienie kapitału obrotowego spółki, podał bank. EBOR udzieli 50 mln euro pożyczki Eurocash "Operacja pozwoli spółce wzmocnić jej działalność, poprzez wsparcie akwizycji polskiej spółki zajmującej się sprzedażą żywności online Frisco.pl, a także na zwiększone potrzeby spółki w zakresie kapitału obrotowego" - czytamy w informacji. Pod koniec grudnia 2019 r. Eurocash i MCI poinformowały, że dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł. W 2014 r. strategicznym inwestorem Frisco została Grupa Eurocash, która objęła wówczas 44% akcji Frisco. Frisco S.A. prowadzi supermarket online frisco.pl i jest...
eurocash

Eurocash szuka pracowników. Notowania w stronę 24 zł

Kurs akcji krajowego lidera w dystrybucji tzw. produktów szybko zbywalnych spółki Eurocash, rósł podczas wczorajszej sesji o około 1,46%. Akcje drożały o 0,30 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego maksimum przy 21,38 zł. Jest to przeciętny wynik na tle
eurocash

Eurocash – zatrudni ponad 2000 osób, kurs w kierunku 24 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Eurocash – spółka poinformowała wczoraj o zamiarze zatrudnienia dodatkowych ponad 2 tysięcy pracowników do sklepów, hurtowni i centrów dystrybucyjnych w całym kraju. Spółka zauważa duże zapotrzebowanie na towary w sklepach w związku z wybuchem pandemii i wzmożonymi zakupam

Wartość średniego koszyka zakupowego w mniejszych sklepach wzrosła – podaje Eurocash

Małe i średnie sklepy oraz rodzinne placówki dobrze radzą sobie w czasach epidemii, nawet po ostatnim zaostrzeniu przepisów. Choć konsumenci rzadziej robią zakupy, to w tygodniu 23-29 marca wartość średniego koszyka zakupowego wzrosła nawet o 70% r/r., podał Eurocash. Niezależnie od powierzchni wyzwaniem dla wszystkich sklepów są godziny dla seniorów. Według danych Grupy Eurocash, która współpracuje z 80 tys. przedsiębiorców prowadzącymi sklepy różnej wielkości, po tygodniu działania zaostrzonych przepisów widać wyraźnie, że mniejsze sklepy bardzo szybko dostosowały się do pracy w nowych warunkach. Limity klientów na jedną kasę, czy też ewentualne kolejki przed sklepem nie stanowią dla mniejszych sklepów takiego problemu, jak w przypadku sklepów dużych sieci, podano. "Wyraźnie widać trend ograniczania częstotliwości wizyt, to jest o ok. 40% mniej niż...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację