Conotoxia

Ergis zdecydował o zawieszeniu relacji biznesowych z Rosją i Białorusią

Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - Management Grupy Ergis podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich relacji biznesowych z rosyjskimi i białoruskimi klientami, podała spółka. "Od 1 marca sprzedaż do tych klientów nie będzie realizowana" - podano w komunikacie. Grupa kapitałowa Ergis to środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych oraz folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC. Do 2020 r. była notowana na GPW. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: bitcoin prognozy | kruk giełda | kurs akcji orange | akcje ten square games | notowania asseco | notowania mercator | pge akcje rekomendacje |
Siedziba GPW w Warszawie

GPW: Wycofanie akcji Ergisu z obrotu nastąpi 21 lipca

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Ergisu z obrotu na rynku głównym GPW będzie 21 lipca 2020 r., podała GPW. GPW: "Zarząd giełdy stwierdza, że: 21 lipca br. zostaną wycofane akcje Ergisu z obrotu na rynku głównym GPW w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Ergis S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem 'PLEUFLM00017', z dniem 21 lipca 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW; zlecenia maklerskie na akcje spółki Ergis S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 20 lipca 2020 r. (włącznie), tracą ważność" - czytamy w uchwale. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji...
ergis

Ergis wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW z dniem 21 lipca

Ergis wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji z dniem 21 lipca br., podała spółka. Ergis planuje wycofać akcje z GPW Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki dopuszczonych do tego obrotu, tj. 37 789 941 akcji. Pod koniec czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na GPW od 21 lipca br. Na początku maja akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis...
ergis

KNF zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na GPW od 21 VII

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 21 lipca br., podała spółka. Ergis ze zgodą na wycofanie akcji "Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zezwolenia na wycofanie, z dniem 21 lipca 2020 r., z obrotu na rynku regulowanym 37 789 941 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Ergis S.A." - czytamy w komunikacie. Na początku maja akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy...
ergis

Ergis miał 6,41 mln zł zysku netto, 16,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Ergis odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Ergis raportuje ostatnio uzyskane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 9,6 mln zł wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 204,76 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 201,9 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2020 roku ceny surowców strategicznych były niższe niż w kwartale poprzednim oraz analogicznym kwartale roku poprzedniego, a w przypadku PET oraz zmiękczaczy znacząco niższe. Jest to sytuacja sprzyjająca, ale niekorzystny dla grupy jest fakt, że cena płatka PET jest nadal niższa od ceny pierwotnego PET. Przychody ze sprzedaży grupy za 1 kwartał 2020 były...
ergis

Ergis miał 11,48 mln zł zysku netto, 22,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Ergis odnotował 11,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ergis podsumowuje poprzedni rok Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 21,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 777,08 mln zł w 2019 r. wobec 776,31 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku uruchomiliśmy kolejna linię do produkcji folii stretch rozszerzając potencjał produkcji o nowe produkty, tj. folie kolorowe. Inwestycja pozwoliła na utrzymanie wartości marży z 2018 roku mimo dużej konkurencji na tym rynku spowodowanej zwiększeniem mocy produkcyjnej konkurencji. W 2019 roku udało się utrzymać satysfakcjonujące przychody ze sprzedaż oraz rentowność naszego flagowego produktu - folii nanoErgis®. Kolejny rok wzrosła sprzedaż taśm Greenstrap®,...
ergis

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Ergis wycofuje akcje z giełdy "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie, uwzględniając wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Ergis w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy wycofania akcji Ergis z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczone w Krajowym Depozycie...
ergis

Ergis miał wstępnie 6,23 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Ergis odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 3,96 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka. Podsumowanie pierwszej części 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,61 mln zł wobec 6,72 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 16,69 mln zł wobec 12,93 rok wcześniej, podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży wyniosły 204,76 mln zł wobec 201,9 mln zł rok wcześniej. "Poprawa wyników jest spowodowana przede wszystkim wzrostem zapotrzebowania na folie opakowaniowe do żywności i leków oraz dobrą koniunkturą na sprzedaż opakowań przemysłowych" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 28 maja 2020 r., podano także. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na...
ergis

Ergis z 5,12 mln zł zysku netto w III kw. Wzrost o ponad 30%

Ergis odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,18 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,87 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 195,7 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 596,78 mln zł w porównaniu z 594,21 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2019 roku grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,4% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł...
ergis

Ergis z 5,18 mln zł zysku netto w III kw. Ponad 31% więcej niż przed rokiem

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 13,5 mln zł EBITDA, 5,18 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. "Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2019 roku i 3 kwartały 2019 roku : III kwartał 2019 - wstępne; III kwartał 2018; dynamika w % Przychody ze sprzedaży: 192 880; 195 698; -1,4% Zysk operacyjny: 7 197; 5 445; 32,2% EBITDA: 13 507; 11 612; 16,3% Zysk brutto: 5 692; 4 518; 26,0% Zysk netto: 5 186; 3 948; 31,4% Zadłużenie odsetkowe: 144 111; 168 565; -14,5% Trzy kwartały 2019 - wstępne; trzy kwartały 2018; dynamika w % Przychody ze sprzedaży: 596 790; 594 212; 0,4% Zysk operacyjny: 21 558; 22 078; -2,4% EBITDA: 40 341; 40 074: 0,7% Zysk brutto: 17 029; 18 317; -7,0% Zysk netto:...
Gorące spółki dnia

Ergis [EGS], Ultimate Games [ULG] – Gorące spółki dnia 3.10.2019

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Notowania spółki wyskoczyły podczas wczorajszego otwarcia o ponad 30% w górę. Wygląda na to, że jest to jednak ostatnia fala wzrostowa, gdyż spółka prawdopodobnie zostanie wycofana z giełdy. Powodem wzrostów było ogłoszone wezwanie na akcje firmy przez Finergis Investments. Wezwanie dotyczy ponad 53% akcji. Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października - 19 listopada. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję czyli całkiem wysoko jak na ostatnie notowania. Nie dziwi zatem, że kurs od razu osiągnął poziom z wezwania. Wzywający jest wieloletnim akcjonariuszem, posiadającym obecnie ponad 40% akcji spółki. Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki...
Gorące spółki dnia

Ergis [EGS], Ten Square Games [TEN] – Gorące spółki dnia 23.04.2019

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka opublikowała podczas ostatniej sesji przed Świętami raport z wynikami uzyskanymi w 2018 roku. Z raportu wynika, że spółka wypracowała w tym czasie 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 20,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 21,97 mln zł wobec 33,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 776,31 mln zł w 2018 r. wobec 749,56 mln zł rok wcześniej. Wyniki są więc porównywalne z poprzednim rokiem. Notowania spółki specjalnie nie reagowały na opublikowane wyniki. Cena cały czas oscyluje pod oporem wynikającym z poprzedniego dołka. Brak reakcji podażowej stwarza szansę na wybicie w niedalekiej przyszłości. Szerszy trend nadal jednak pozostaje spadkowy. Zobacz również: Zapiski giełdowego...
ergis

Ergis – 11,65 mln zł zysku netto w 2018 roku, akcje pod oporem

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Spółka miała 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 20,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 21,97 mln zł wobec 33,54 mln zł zysku rok wcześniej. "Wartość EBITDA grupy spadła w 2018 roku o 10,2 mln zł (46 001 tys. zł wobec 56 264 tys. zł osiągniętych w 2017 roku). Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na poziom EBITDA był znaczny wzrost...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Grupa Kęty, Ergis

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Kęty – prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się z pięciu głównych segmentów biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych), działających w następujących obszarach: produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW); projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment Systemów Aluminiowych, SSA); produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG); usług budowlano-montażowych...
Symbol GPW na tle wykresu

Ergis z zykiem 11,35 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej wydał dziś raport, w którym odnotowuje 11,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej oraz zysk EBIT na poziomie 16,63 mln zł.  Prócz tego, skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 398,51 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 370,74 mln zł rok wcześniej. Jak możemy przeczytać w raporcie: "W I półroczu 2018 roku ceny surowców pozostawały stabilne na wysokim stosunkowo poziomie z wyjątkiem płatków PET, którego ceny wzrosły o ponad 20% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (PET virgin wzrósł o ponad 10%), co negatywnie wpłynęło na poziom marż w foliach twardych PET/PE. Przychody ze sprzedaży wzrosły w I...
Wykres Forex

Ergis  – techniczna i fundamentalna analiza spółki

Opis działalności Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 749 mln zł. Analiza fundamentalna Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5 Spółka jest bardzo tania pod względem wskaźników wyceny, iloczyn wynosi zaledwie 5,99. Wskaźniki są niższe od średnich sektora (C/Z 17,32, C/WK 0,86) oraz od WIG (C/Z 12,86, C/WK 1,17). Ocena:...
ergis

Ergis – niższy zysk netto za 2017 rok

Ergis odnotował 20,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 23,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,54 mln zł wobec 35,46 mln zł zysku rok wcześniej. W 2017 roku zyski były obciążone "niespotykanym" wzrostem kosztów wynagrodzeń. Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, wskazał w liście do akcjonariuszy prezes Tadeusz Nowicki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,56 mln zł w 2017 r. wobec 695,56 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 18,91 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka od blisko roku porusza się w trendzie spadkowym. Najbliższy opór mamy w rejonie 4,80 zł i dopiero wyraźne wyjście ponad...
ergis

Ergis [EGS] – reakcja na linię trendu – analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa ERGIS, budowana konsekwentnie od 1998 roku, w oparciu o firmę, której korzenie sięgają 1922 roku, to środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych oraz folii do pakowania żywności i farmaceutyków i folii hydroizolacyjnych z PVC. Spółka stabilnie rośnie i odrabia straty mniej więcej od momentu publikacji raportu za trzeci kwartał. Wyniki, mimo że gorsze niż przed rokiem, na tle rosnących cen używanych przez spółkę surowców, mogą podobać się akcjonariuszom. Rynek przyjął je zresztą dość optymistycznie. Kurs od początku listopada silnie rośnie. Niedawno pojawiły się pozytywne informacje o inwestycjach w nową linię produkcyjną. Wydaje się więc, że spółka ma przed sobą dobre perspektywy. Na wykresie widać trwające odbicie po silnych spadkach. Obecnie trwa walka o wybicie poprzedniego wierzchołka. Sądząc bo...
gorące spółki dnia

Ergis [EGS], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia 13.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC. Piątkowa sesja nie należała do udanych dla warszawskiego parkietu. Wśród większości tracących spółek pozytywnie wyróżniał się Ergis, który drożał o 4%, a cały tydzień zakończył się wynikiem 8,1% na plusie. Był to więc najmocniejszy tydzień w cały okresie spadkowym i w dodatku od pewnego czasu obserwujemy wzmożone obroty. Technika pokazuje, że kurs zareagował przy linii łączącej poprzednie dołki oraz bronione...

Ergis [EGS] – próba powrotu do trendu wzrostowego? – analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa Ergis to środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych oraz folii do pakowania żywności i farmaceutyków i folii hydroizolacyjnych z PVC. Spółka w ujęciu długoterminowym nadal porusza się w trendzie wzrostowym z początkiem połowy 2012 roku. Mimo to, od początku bieżącego roku mieliśmy wyraźne spowolnienie, ruch boczny, a w poprzednim miesiącu silne spadki. Jeżeli cały ten okres miałby okazać się tylko korektą szerszego trendu, to trwa ona już dość długo. Zastanawiające jest zachowanie ceny po ostatnich spadkach. Kurs w niemal równie dynamicznym tempie zaczął rosnąć i bardzo szybko odrobiono część strat. Odreagowanie po silnych spadkach wygląda więc nieźle i być może przerodzi się w coś więcej. Wydaje się, że warto patrzeć na linię bessy i opór w rejonie 5,90...
gorące spółki dnia

PGE [PGE], Ergis [EGS] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Czwartkowa sesja była niezwykle udana dla spółek z sektora energetycznego. Wszystko za sprawą podpisanego przez rząd porozumienia o strategicznym partnerstwie z General Electric. Jedną z silniej rosnących spółek była PGE, która zyskała wczoraj 4,8% przy obrotach najwyższych od połowy ubiegłego roku. Jak widać na wykresie dziennym, aktywna stała się formacja odwróconej głowy z ramionami. To druga pozytywna informacja techniczna po formacji objęcia hossy na dnie notowań z końca ubiegłego roku. Najbliższym...
byk i niedźwiedź na rynku

Aktywne o poranku: Integer, Mirbud, Ergis

"Aktywne o poranku" - to cykl poświęcony spółkom z GPW, które już od samego rana, na tle rynku wyróżniają się silnym wzrostem, wysokimi obrotami lub zaskakującymi informacjami. W dzisiejszym przeglądzie "aktywnych o poranku" warto zwrócić uwagę na... Integer – spółka kontynuuje dobry okres i od samego rana zyskuje już ponad 10%. Ca ważne, niemal cały okres wzrostowy trwający od końca września charakteryzuje się podwyższonymi obrotami. W obecnej sytuacji kluczowy jest opór okolic 39-40 zł. Wydaje się, że aktualnie do niego zmierzamy, a dynamika wzrostów oraz wspomniany większy wolumen dają szansę na jego przełamanie. Jeżeli do tego dojdzie, kolejnym celem staną się okolice 50 zł czyli linii trendu spadkowego. Mirbud – przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji spółka pochwaliła się wynikami za trzeci kwartał....

Ergis [EGS] – Analiza na zamówienie

Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC. Wykres tygodniowy pokazuje, że mimo czasem głębszych korekt, trend wzrostowy jest kontynuowany już od ponad 4 lat. Ostatnia korekta wyhamowała w rejonie szczytów z 2010 roku, tam nastąpiło dynamiczne odbicie i od tego czasu mamy do czynienia ze wzrostami. Wydaje się, że cena zmierza do poziomu poprzedniego szczytu czyli 6,15 zł. Jedna z ostatnich rekomendacji zakłada cenę docelową przy 6,80 zł. Dobrze, że analitycy dostrzegają potencjał spółki. Wszystko jednak rozstrzygnie się przy wspominanym oporze. W pierwszej kolejności może tam dojść do korekcyjnego cofnięcia, zważając na długi okres...

Ergis [EGS] – Analiza na zamówienie

Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Wykres miesięczny z pełną historią notowań wygląda optymistycznie. Mamy trend wzrostowy na co wskazuje układ coraz wyżej położonych dołków i szczytów, a ostatnie dość duża korekta zatrzymała się na kluczowym poziomie wsparcia. Formacja objęcia hossy w tym rejonie może oznaczać powrót do trendu, co już jest widoczne na wykresie. Z tej perspektywy można zakładać wzrosty do poziomu maksimum trendu czyli 6,39 zł. Na wykresie dziennym można wyznaczyć ponad 2 letnią linię trendu wzrostowego. Po mocnych 40% spadkach cena...

Ergis [EGS] – Analiza na zamówienie

Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC. Wykres tygodniowy wskazuje na długoterminowy trend wzrostowy, który porusza się od ponad 2 lat wewnątrz kanału wzrostowego. Z tej perspektywy nie widać dla niego żadnych zagrożeń i możliwe, że jedna z ostatnich rekomendacji kupna z ceną docelową 7 zł, z czasem sprawdzi się. Od kilku dni mamy do czynienia z korektą. Są dwa poziomy, przy których może się ona zakończyć. Pierwszy to okolice 5 zł czyli poziom szczytu z września ubiegłego roku. Drugi to oczywiście poziom poprzedniego dołka, odrobinę niżej. Byłaby to równocześnie obrona dolnej krawędzi kanału. Przyglądając...
gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Ergis [EGS] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 18 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów video. Spółka osiągnęła i utrzymała się wczoraj ponad psychologiczną barierą 20 zł. Wzrosty odbyły się na bardzo wysokich obrotach co jednoznacznie wskazuje na dalsze wzrosty, przynajmniej do premiery nowej gry. Szukając miejsca na korektę warto zainteresować się linią trendu lub pomiarem ostatnich korekt, który został pokazany w analizie z 30 marca. O możliwych wzrostach pisaliśmy 19 grudnia ubiegłego roku. Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z...
gorące spółki dnia

Ergis [EGS], Impexmetal [IPX] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych) i granulatów. Cena zbliża się do poziomu poprzedniego szczytu. Sądząc po podwyższonych obrotach i dynamice podejścia pod ten poziom, istnieją szanse na jego pokonanie. Oznaczałoby to, że cena znalazłaby się na ok. 8 letnich maksimach, a następnym oporem będzie poziom 5,70 zł czyli szczyt z końca 2007 roku. Podstawowa działalność spółki to obrót krajowy i zagraniczny w zakresie metali nieżelaznych (aluminium, miedz, cynk) oraz rud i wyrobów stalowych. Lekko podwyższonym obrotom w ostatnim...
gorące spółki dnia

Ergis [EGS], Zetkama [ZKA] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych) i granulatów. Kurs spółki dotarł do poziomu 5 zł, który może zadziałać jako strefa oporu. Dodatkowo mamy w tym miejscu linię łączącą kilka ostatnich wierzchołków. Układ techniczny pozostaje jednak zdecydowanie prowzrostowy, zwłaszcza w szerszym spojrzeniu, warto jednak uważać na potencjalną korektę. Spółka jest producentem armatury przemysłowej (systemy niskociśnienowe) i odlewów żeliwnych (ciśnieniowych i mieszanych), produkowanych na potrzeby produkcji armatury i pomp. Zetkama kontynuuje już mocno rozbudowany ruch korekcyjny, który wpisuje się w kanał...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia: Monnari, Ergis

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Monnari to firma specjalizująca się w segmencie markowej, eleganckiej odzieży damskiej i męskiej. Na wykresie odzieżowej spółki pojawiła się wczoraj świeca pin bar, która przetestowała strefę wsparcia. Kolejny raz widać, że w okolicach 7,50 zł pojawiają się chętni do kupna akcji. Jeżeli wczorajsza świeca miałaby dać początek większemu odbiciu, to najbliższym ograniczeniem będzie linia korekty (czerwona). Ergis zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC. Ergis wybija się ponad poziom nie notowany od wielu lat. Jest to bardzo pozytywny sygnał oraz otwarcie drogi do znacznie wyższych poziomów....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ