Conotoxia
erbud

Erbud podpisał umowę na budynek w Dęblinie za 49,6 mln zł netto

Erbud podpisał z Lotniczą Akademią Wojskową umowę na roboty budowlane przy realizacji budynku wielofunkcyjnego w Dęblinie, podała spółka. Wartość kontraktu to 49,6 mln zł netto. Erbud z umową na kolejny projekt "Wartość kontraktu 49 586 317,38 zł netto / 53 764 582,01 zł brutto - wynagrodzenie szacunkowe/kosztorysowe. Termin zakończenia robót z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.07.2024 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Spółka Erbudu ma umowę na budynek w Niemczech za 6 mln euro netto

GWI Bauunternehmung, spółka zależna Erbudu, podpisała z TZMO Deutschland umowę o wartości 6,03 mln euro netto (26,52 mln zł netto) na budowę budynku administracyjnego w Biesenthal, podał Erbud. GWI Bauunternehmung podpisała z TZMO Deutschland umowę o wartości 6,03 mln euro netto "Termin realizacji robót 20.08.2020 - 21.10.2021. Mianowanym przez GWI GmbH podwykonawcą robót budowlanych będzie Erbud S.A. oddział Szczecin" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

Erbud zakończył skup akcji własnych, realizowany w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży, w ramach którego nabędzie 412 500 akcji po jednolitej cenie 40 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 16,5 mln zł, podała spółka. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 22 lipca 2020 r. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 41 250 zł "Nabywane przez emitenta akcje własne stanowią 3,22% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw" - czytamy w komunikacie. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to...
erbud

Spółka zal. Erbudu ma kontrakt na budowę farmy wiatrowej za 31,9 mln zł netto

PBDI - spółka zależna w 90% od Erbudu - podpisała umowę z ENERTRAG Aktiengesellschaft z siedzibą w Gut Dauerthal na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał Erbud. Całkowita wartość kontraktu to 31,9 mln zł netto. PBDI podpisała umowę l na roboty budowlane z ENERTRAG Aktiengesellschaft Termin realizacji umowy przypada 30 listopada 2021 roku, podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud zaprosił do sprzedaży akcji własnych po 40 zł/sztuka za maks. 16,5 mln zł

Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia), podała spółka. Erbud planuje sprzedaż akcji własnych "Celem nabycia akcji własnych będzie umorzenie akcji własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie. Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem: a) dzień ogłoszenie zaproszenia: 1 lipca 2020 r., b) dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 6 lipca 2020 r., c) dzień zakończenia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 17 lipca 2020 r., d) przewidywany dzień nabycia akcji własnych: 22 lipca 2020 r. 30 czerwca akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł,...
erbud

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o braku dywidendy i programie buy-back

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Erbud nie planuje wypłacać dywidendy, jednak planuje skup akcji własnych "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019, w wysokości 18 691 264,28 zł podzielić w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 12 254 355,09 zł przeznaczyć na pokrycie straty w wysokości 12 254 355,09 zł osiągniętej za rok obrotowy 2018 r.; 2. pozostałą kwotę w wysokości 6 436 909,19 zł - przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki tworzony na...
erbud

Erbud podpisał umowę na budynek w Warszawie za 23,3 mln zł netto

Erbud podpisał umowę z Bouygues Immobilier Polska na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu to 23,3 mln zł netto. Erbud podpisał umowę na budynek w Warszawie za 23,3 mln zł netto Termin realizacji umowy ustalono na 31 stycznia 2022 roku, podano również. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Spółka Erbudu wykona prace przy farmie wiatrowej Krasin za 21,4 mln zł netto

PBDI, spółka zależna Erbudu, zawarło z EWP European Wind Power Krasin umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Krasin, podał Erbud. Wartość umowy wynosi 21 372 479 zł netto. Nowa umowa na prace przy farmie wiatrowej Termin realizacji umowy ustalono na 31 maja 2021 roku, podano. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Konsorcjum Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Dębsk za 79,8 mln zł netto

Erbud w konsorcjum z PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu, lider konsorcjum) zawarł z firmą Polenergia Farma Wiatrowa 3 umowę na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk składającej się z 55 elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 121 MW, podała spółka. Wartość umowy to 79,8 mln zł netto. Erbud zawarł umowę z Polenergią "Całkowita wartość kontraktu netto: 79 823 985,80 zł netto. Termin realizacji umowy: 11 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Spółka Erbudu podpisała umowę na farmę wiatrową za 34,47 mln zł netto

Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowę z firmą Nowa Energia 1 na prace przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo, podał Erbud. Wartość umowy to 34,47 mln zł netto. Spółka Erbudu podpisała umowę na farmę wiatrową "Całkowita wartość kontraktu netto: 34 474 459,69 zł netto; Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo; Termin realizacji umowy: 30 kwietnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł

Zarząd Erbudu zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej skupu akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł w celu umorzenia i następnie obniżenie kapitału zakładowego, podał Erbud. Propozycja skupy akcji własnych "Zarząd zaproponuje upoważnienie dla zarządu do określenia liczby akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez spółkę oraz ceny nabycia jednej akcji własnej, przy czym ustalona cena nie może być niższa niż 17 zł oraz wyższa niż 40 zł" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że nie podjął decyzji o wznowieniu stosowania polityki dywidendy, podano także. 6 kwietnia Erbud podał, że z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 podjął decyzję o zawieszeniu stosowania zasad dotyczących podziału zysku, opublikowanych w marcu 2019 r. Zakładają one, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie 30-70% skonsolidowanego...
erbud

Erbud rozważy w najbliższych tygodniach odwieszenie polityki dywidendowej

Erbud w najbliższych tygodniach będzie rozważał odwieszenie polityki dywidendowej, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. Erbud w najbliższych tygodniach będzie rozważał odwieszenie polityki dywidendowej "Mieliśmy wstrzymaną politykę dywidendową, bo było niebezpieczeństwo zatrzymania budów, teraz prawdopodobieństwo wstrzymywania prac wydaje się bardzo niskie, rozważymy więc w najbliższych tygodniach, czy zweryfikować naszą rekomendację" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews. 6 kwietnia Erbud podał, że z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 podjął decyzję o zawieszeniu stosowania zasad dotyczących podziału zysku, opublikowanych w marcu 2019 r. Zakładają one, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie 30-70% skonsolidowanego zysku netto. Erbud odnotował 33,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 20,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk...
erbud

Erbud nie obawia się utraty zleceń z powodu pandemii

Erbud nadal pracuje na wszystkich budowach bez poważniejszych utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19 i nie obawia się, że wykonawcy będą odstępować od umów lub wystąpią większe trudności w pozyskiwaniu nowych zleceń, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Erbud dba o środki bezpieczeństwa wśród pracowników i nie obawia się o swój dalszy los Wszystkie nasze budowy pracują, nie mieliśmy ani jednego zakażonego pracownika. Robimy pomiary temperatury, a osoby z nawet lekkimi chorobami nie przychodzą do pracy. Praca jest prowadzona rotacyjnie, zespoły nawet posiłki mają o różnych godzinach. Załoga wykazuje się dużą dyscypliną i odpowiedzialnością i za to im gorąco dziękujemy - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews. Oczywiście, podwyższone środki ostrożności generują pewne koszty - do tej pory było to ok. 0,5 mln zł na środki ochrony...
erbud

Erbud ma portfel wart 1 495 mln zł na 2020, spodziewa się podobnych wyników r/r

Grupa Erbud zgromadziła rekordowy portfel zleceń w wysokości 2 554 mln zł na koniec marca br., z czego 1 495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1 059 mln zł na dalsze lata (2021-2023), podała spółka. Zarząd spodziewa się podobnych r/r przychodów i wyników finansowych w 2020 r. Grupa Erbud zgromadziła rekordowy portfel zleceń w wysokości 2 554 mln zł Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł na koniec marca 40%. Grupa niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 211,1 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki (50 mln zł więcej niż na koniec 2019 roku) oraz bezpieczny poziom zadłużenia netto, które wyniosło 12,2 mln zł wobec 26,6 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. "Patrzymy na ten rok ze...
erbud

Erbud miał 0,52 mln zł straty netto, 9,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Erbud odnotował 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Erbud z podsumowaniem kwartału Zysk operacyjny grupy wyniósł 4,58 mln zł wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,23 mln zł wobec 10,17 mln zł rok wcześniej. "Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Z kolei EBIT osiągnął poziom 4,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł mniej niż przed rokiem (-21%). Marża wyniku brutto na sprzedaży wyniosła 6,69% wobec 4,58% rok wcześniej. Wynik EBIT w segmencie budownictwa kubaturowego za granicą był wyższy o 51% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację