Conotoxia
erbud

Erbud zbuduje komendę Policji w Mińsku Mazowieckim za 22,5 mln zł netto

Erbud podpisał umowę na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim o wartości 22,5 mln zł netto, podała spółka. Erbud z nową umową "Przedmiot kontraktu 'Budowa budynku dwukondygnacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, wraz z garażami i budynkiem magazynowym'. Wartość kontraktu 22 500 000 zł netto. Terminy realizacji 30 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 30 grudnia 2020r.

Idea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH - do dnia 31 marca 2021 r., podał bank. Jujubee planuje w przyszłym roku wydać na PC takie gry jak: "Realpolitiks 2", "PunkWars" i "Dark Moon", podała spółka. Iwona Szmitkowska decyzją rady nadzorczej Work Service obejmie funkcję prezesa zarządu spółki od 1 stycznia 2021 r., zastępując na tym stanowisku Thibault Lefebvre'a dyrektora regionalnego Gi Group na Europę Środkową, podała spółka. Nowym wiceprezesem spółki został dyrektor regionalny Gi Group na Europę Zachodnią Paolo Caramello. InvestCapital - spółka zależna Kruka - nabyła portfel...
erbud

Erbud przebuduje POK w Puławach za 21,53 mln zł netto

Erbud podpisał umowę na przebudowę Puławskiego Ośrodka Kultury 'Dom Chemika' etap II - budowa Mediateki w Puławach za 21,53 mln zł netto, podała spółka. "Wartość kontraktu: 21 531 766,46 zł netto. Terminy realizacji 30 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny dla Vantage Dev. za 73,45 mln zł netto

Erbud zawarł z Vantage Development umowę o wartości 73,45 mln zł netto na budowę budynku mieszkalnego w ramach inwestycji Port Popowice we Wrocławiu, podał Erbud. "Przedmiot kontraktu: Trzeci etap inwestycji pod nazwą Port Popowice, w części obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym dwukondygnacyjnym, oznaczonego w dokumentacji projektowej jako budynek J z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy zbiegu ul. Białowieskiej i Popowickiej we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej...

Erbud został GW inwestycji mieszkaniowej Echo w Krakowie za 23,9 mln zł netto

Oferta Erbudu, warta 23,9 mln zł netto, dotycząca generalnego wykonania (GW) dwóch budynków mieszkalnych wraz z garażem - projekt ZAM, Kraków, ul. Rydlówka, wybrana została jako najkorzystniejsza, podała spółka. Inwestorem jest ZAM - Projekt Echo - 127 z Grupy Echo Investment, czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 67 mln zł netto

PBDI, spółka zależna Erbudu, podpisała umowę na roboty budowlane o wartości 67 mln zł netto przy budowie Farmy wiatrowej Banie 3, podał Erbud. Inwestorem jest Fieldon Investments. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud wybuduje szkołę w Krakowie za 24,9 mln zł netto

Erbud podpisał kontrakt na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie za 24,94 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków. "Przedmiot kontraktu: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Szkoły Podstawowej na os. Złocień w Krakowie w systemie 'zaprojektuj i wybuduj'. Miejsce wykonywania kontraktu Kraków, Osiedle Złocień. Terminy realizacji 15.12.2020 r. do 21.08.2023 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Konsorcjum ze spółką Erbudu wykona prace przy budowie farmy wiatrowej Kuślin

Konsorcjum firm PBDI - spółki zależnej w 90% od Erbudu - i P&Q zawarło ze spółką Sevivon umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kuślin, podał Erbud. Wartość kontraktu przypadająca na PBDI to 38,15 mln zł. Termin realizacji umowy Erbudu to 30 maja 2022 roku "Całkowita wartość kontraktu netto: 48 147 878 zł netto; w tym wartość prac przypadająca na PBDI - 38 148 378 zł "- czytamy w komunikacie. Termin realizacji umowy to 30 maja 2022 roku, podano także. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud ma umowę na modernizację zasilania SUW w Poznaniu za 31,84 mln zł netto

Erbud podpisał umowę dotyczącą modernizacji zasilania Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczna i cieplną, podała spółka. Erbud z kolejnym ważnym projektem Wartość kontraktu wynosi 31 844 000 zł netto. Termin realizacji ustalono na 19 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud ma umowę na prace przy budynku NIO w Warszawie za 26,8 mln zł netto

Erbud Operations z Grupy Erbud podpisał umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu. Wartość kontraktu wynosi 26,76 mln zł netto, podał Erbud. Erbud podpisał umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie "Realizacja w systemie 'projektuj i buduj' będzie podzielona na trzy etapy: wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, roboty budowlane i branżowe oraz przeprowadzenie końcowego audytu energetycznego ex post" - czytamy w komunikacie. Erbud Operations specjalizuje się w robotach termomodernizacyjnych obiektów szpitalnych w systemie "projektuj i buduj" z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii - czyli przy udziale instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz układów kogeneracji lub trigeneracji. W ubiegłych latach spółka realizowała prace termomodernizacyjne w systemie "projektuj i buduj"...

Portfel Erbudu miał wartość 2,44 mld zł na koniec III kw.

Portfel zamówień Grupy Erbud miał wartość 2,44 mld zł na koniec września br. i był o 6% większy r/r, w tym 669 mln zł przypadało na IV kw. br., podała spółka. Grupa Erbud prezentuje wartość swojego portfela zamówień na koniec III kwartału "Na koniec III kwartału 2020 roku Grupa Erbud zgromadziła stabilny i rentowny portfel zleceń wart 2,44 mld zł. Na obecny rok przypadają zlecenia o wartości 669 mln zł, na kolejne lata (2021-2023) przypada 1,77 mld zł. Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł 36%" - czytamy w komentarzu do wyników za III kw. "Pomimo obostrzeń związanych z pandemią osiągamy świetne wyniki finansowe i spodziewamy się, że nasze przychody na koniec 2020 roku po raz kolejny przekroczą 2 mld zł. Cieszy...
erbud

Erbud miał 22,37 mln zł zysku netto, 25,49 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Erbud odnotował 22,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Erbud prezentuje wypracowane wyniki "Pomimo obostrzeń związanych z pandemią osiągamy świetne wyniki finansowe i spodziewamy się, że nasze przychody na koniec 2020 roku po raz kolejny przekroczą 2 mld zł" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk operacyjny wyniósł 25,49 mln zł wobec 18,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 522,36 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 590,32 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 33,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,44 mln zł zysku...
erbud

Erbud ma umowę na budynek wielorodzinny w Krakowie za 28,23 mln zł netto

Erbud podpisał umowę na roboty budowlane o wartości 28,23 mln zł netto, która dotyczy obiektu wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej w Krakowie, podała spółka. Erbud rozpoczyna nową inwestycję "Wartość kontraktu netto 28 233 00 zł Terminy realizacji a) data przejęcia terenu budowy: 10 dni roboczych od dnia doręczenia wykonawcy powiadomienia przez inwestora, przy czym nie później niż w dniu 31 marca 2021r. b) data rozpoczęcia robót: 5 dni roboczych od daty przejęcia terenu budowy c) termin końcowy: 20 m-cy od daty rozpoczęcia robót" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych...
erbud

Spółka Erbudu ma umowę na prace przy budowie farmy wiatrowej za 31,46 mln zł

PBDI - spółka zależna Erbudu - zawarła umowę na prace budowlane dla Farmy Wiatrowej Kołobrzeg za 31,46 mln zł netto, podał Erbud. PBDI zawarła umowę na prace budowlane dla Farmy Wiatrowej Kołobrzeg "Całkowita wartość kontraktu netto: 31 455 000,00 zł; przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg; termin realizacji umowy: 21.12.2021r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Konsorcjum spółki Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 45,9 mln zł netto

Konsorcjum firm PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu) oraz Electrum zawarło umowę na roboty przy budowie farmy wiatrowej Laszki za 45,86 mln zł netto, w tym dla PBDI - 35,62 mln zł netto, podał Erbud. Konsorcjum spółki Erbudu zawarło umowę za 45,86 mln zł netto Inwestorem jest Laszki Wind. Ostateczny termin realizacji umowy to 15 listopada 2021 r., czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację