Orbex
erbud

Erbud z szansą na kontynuację trendu. Akcje wzrosły w tym roku już o 100%!

Akcje Erbud kontynuują ruch wzrostowy od początku roku i zdołały wzrosnąć z poziomu poniżej 10 zł za akcje do niemal 20 zł. Czy trend będzie kontynuowany? Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się najciekawszym polski spółkom pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Czego możemy spodziewać się w kolejnym tygodniu? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Erbud podpisuje umowę z PGE Energia Ciepła Erbud Industry - spółka zależna Erbudu - podpisał umowę z PGE Energia Ciepła - spółką zależną...
erbud

Akcje Erbud 15% w górę. Spółka poprawia wynik netto o ponad 140%

Erbud odnotował 11,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,52 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 22,23 mln zł wobec 16,38 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 590,32 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 664,8 mln zł rok wcześniej. "Cieszy nas coraz lepsza rentowność w segmencie budownictwa kubaturowego, zarówno...
erbud

Akcje Erbudu zyskują po wynikach za 2018 rok, mimo zanotowanej straty netto

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka odnotowała 20,38 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 22,56 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 17,31 mln zł wobec 37,72 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła -2,32 mln zł wobec 48,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 331,9 mln...
erbud

Erbud – 4,81 mln zł zysku netto w III kw. notowania ciągle spadają

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Spółka opublikowała raport z wynikami kwartalnymi, poniżej najbardziej kluczowe dane z dokumentu. Spółka odnotowała w trzecim kwartale bieżącego roku 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,3 mln zł wobec 10,19 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 16,38 mln zł wobec 12,53 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody...
erbud

Akcje Erbudu tracą 30% w trakcie środowej sesji pokonując 6-letnie dołki

W środę na Książęcej swoją obecność niewątpliwie zaznaczał British Automotive oraz Qumak, które były najsilniej zyskującymi spółkami. W rankingu przodował również Erbud (ERB), znajdując się jednak po jego drugiej, mniej chlubnej stronie, tracąc 22 sierpnia 29,32%, czyli prawie 4 zł. Jest to jedno z najsilniejszych jednodniowych osunięć od dekady, które wypchnęło notowania spółki na rekordowe minima: Powodem silnej deprecjacji są raportowane wczoraj wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku, które wskazywały na stratę netto w wysokości 30 mln zł wobec...
erbud

Grupa Erbud ze stratą netto w wysokości 30 mln złotych

Zarząd ERBUD S.A. poinformował dziś, że w uproszczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GRUPY Erbud sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ERBUD S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazana zostanie strata - czytamy w treści raportu. Spółka poinformowała, iż toku prac nad raportem finansowym uznała, że konieczne jest przeszacowanie marż na realizowanych kontraktach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyczyną konieczności dokonania zmniejszenia planowanych marż jest postępujący wzrost cen materiałów oraz usług podwykonawców. Dotyczy...

DM BOŚ obniża ceny dla pięciu spółek budowlanych, rekomenduje „trzymaj”

W raporcie datowanym na 2 sierpnia, analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli ceny docelowe czterech z pięciu spółek budowlanych – w tym Budimexu, Elektrobudowy, Erbudu oraz Trakcji, podnosząc cenę Unbiepu. W przypadku wszystkich utrzymana została rekomendacja „trzymaj”. Spółka Rekomendacja Nowa cena docelowa Budimex trzymaj 131,4 Elektrobudowa trzymaj 59,9 Erbud trzymaj 13,9 Trakcja trzymaj 4,5 Unibep trzymaj 6,9 Źródło: DM BOŚ „Według naszych szacunków wszystkie pokrywane przez nas spółki powinny zanotować w omawianym okresie niższe niż w ub. roku marże zysku z uwagi na znaczące wzrosty cen materiałów budowlanych i rosnące koszty pracy oraz brak właściwej indeksacji cen w odniesieniu do...
erbud

DM BDM rekomenduje “redukuj” dla Erbudu z ceną docelową 13,50 zł

Dom Maklerski BDM w raporcie datowanym na 26 lipca obniżył cenę docelową akcji Erbudu do 13,5 zł z 32 zł poprzednio, obniżając zalecenie do "redukuj" poprzednio, analitycy rekomendowali kupno akcji. "Szereg giełdowych spółek z branży budowlanej w bardziej lub w mniej dotkliwym stopniu wykazało w ostatnich miesiącach problemy z rentownością backlogu lub presją gotówkową. Obawiamy się, że w trudnym otoczeniu rynkowym Erbudowi będzie ciężko powtórzyć w najbliższych okresach wyniki z 2017 roku, nawet pomimo przejęcia w 1Q’18 niemieckiej spółki IVT"...
erbud

Erbud z wyższym wynikiem za 2017 rok

Erbud odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 37,72 mln zł wobec 45,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1 805,46 mln zł w 2017 r. wobec 1 789,78 mln zł rok wcześniej. "W 2017 roku przychody Grupy Erbud utrzymały się na wysokim, podobnym jak w 2016 roku poziomie i wyniosły 1,8 mld zł. Rok obrotowy...
wolumen

Przed zamknięciem. Potencjalny sygnał kupna na Erbudzie [ERB] i JW Const. [JWC]

Erbud D1 Erbud jest firmą budowlaną. Kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym w kanale widocznym na wykresie. Górna linia tego kanału znajduje się na poziomie 21,90 zł i obecnie jest testowana. Jej przełamanie byłoby sygnałem kupna i zapowiedzią wzrostu przynajmniej o szerokość kanału. Daje to minimalny zasięg takiego wzrostu na około 26 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały...
erbud

DM mBanku obniżył cenę docelową dla akcji Erbudu, podtrzymuje “kupuj”

Analitycy domu maklerskiego mBanku obniżyli cenę docelową dla akcji Erbudu o 3 proc. do 28,7 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj". Uważają oni że tak duży spadek nie jest w pełni uzasadniony a spowolnienie widoczne w wynikach spółki miało miejsce na przełomie 2016 i 2017 roku. "W obecnym otoczeniu rynkowym, preferujemy spółki z krótką zapadalnością portfela zamówień oraz niewielką ekspozycją na sektor publiczny, w co Erbud idealnie się wpisuje" - czytamy w raporcie. Bank prognozuje, że w 2018 roku zysk netto Erbudu wyniesie...
erbud

Erbud [ERB] – po wynikach za 2 kwartał – analiza na zamówienie

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Spółka notuje niezłe wyniki w ostatnim czasie, może także pochwalić się bardzo dużym portfelem zamówień. Niestety, nie przekłada się to na notowania akcji. Cena spada niemal nieustannie od początku marca. Patrząc nieco szerzej, na wykres tygodniowy, spadki nie niosą za sobą konsekwencji w postaci choćby tworzenia ważnego trendu spadkowego. Wpisują się raczej w tendencję boczną trwającą...

Erbud – szansa na wzrost kursu do 31,28 zł

Spółka Erbud znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 16 września 2014 roku. Obserwując dziś wykres kursu tej akcji zauważyłem, że akcje spółki Erbud po wybiciu z formacji podwójnego dna przechodziły spadkową korektę techniczną, która prawdopodobnie dobiega końca. ERBUD: Warto zauważyć, że gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji spółki Erbud powinien wzrosnąć do 31 złotych i 28 groszy. Sławomir Kłusek https://analizy-rynkowe.pl/

Erbud [ERB] – niewiele miejsca na wzrosty ?

Erbud jest grupą ogólnobudowlaną, świadczącą usługi w segmentach; przemysłowym, użyteczności publicznej, inżynieryjno - drogowym oraz mieszkaniowym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich. Notowania z interwałem miesięcznym pokazują szeroki trend spadkowy oraz bardzo dokładnie respektowaną od lat linię trendu. Aktualnie powstaje formacja objęcia hossy zapowiadająca dalszą zwyżkę cen akcji. Dzieję się to na poziomie ważnego wsparcia. Interwał tygodniowy to odbicie od niespełna dwuletniej linii trendu wzrostowego. Wsparcie oparte jest o poziom dwóch poprzednich szczytów i zostało bardzo dokładnie przetestowane i wybronione. Na...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację