Conotoxia

Enter Air ma umowę 287 mln zł pożyczki płynnościowej z PFR

Enter Air zawarł umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), która dotyczy udzielenia spółce pożyczki płynnościowej w kwocie w kwocie 287 mln zł w ramach programu rządowego Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm, podała spółka. Enter Air zawarł nową umowę W styczniu Enter Air informował, że otrzyma wsparcie w ramach rządowego programu tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm, które zostanie udzielone w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 287 mln zł. Uruchomienie pożyczki nastąpi po wynegocjowaniu i podpisaniu umowy pożyczki oraz po spełnieniu warunków w niej zawartych. Umowa pożyczki będzie zawierała standardowe postanowienia stosowane przy umowach podobnej wielkości, w tym w zakresie zabezpieczeń. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie,...
Mężczyzna, nad którego rękami unosi się wykres

Enter Air otrzyma 287 mln zł pożyczki z PFR w ramach tarczy finansowej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Enter Air pożyczkę płynnościową w kwocie 287 mln zł, podała spółka. Podpisanie umowy planowane jest do końca stycznia, a uruchomienie pożyczki nastąpi w lutym 2021 r. "Informacja o przyznaniu pożyczki bardzo nas cieszy, a otrzymane środki przeznaczymy na wsparcie bieżącej płynności Grupy. Dzięki nim będziemy mogli bez obaw zająć się przygotowaniami do sezonu letniego oraz realizacją naszego programu handlowego w najbliższych miesiącach. Widzimy duże zainteresowanie wyjazdami w nadchodzącym sezonie i jesteśmy przygotowani operacyjnie i sprzętowo na szybki powrót do normalnego latania. Spółka otrzyma wsparcie w ramach rządowego programu tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm Poprzedni rok, w którym pandemia spowodowała światowy kryzys w branży lotniczej na niespotykaną do tej pory skalę, był dla nas...

Enter Air miał 34,37 mln zł zysku netto, 11,33 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

Enter Air odnotował 34,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 59,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,33 mln zł wobec 149,03 mln zł zysku rok wcześniej. Enter Air w stabilnej sytuacji Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 189,26 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 710,54 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 98,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 104,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 416,97 mln zł w porównaniu z 1 343,56 mln zł rok wcześniej. "Za nami bezprecedensowy sezon wakacyjny w branży lotniczej. Wszystkie firmy działające na rynku, linie...

Enter Air ma porozumienie z Boeingiem dot. odszkodowania i dostawy samolotów

Enter Air zawarł z Boeingiem pakiet umów, w ramach którego rozlicza odszkodowanie za straty poniesione w wyniku uziemienia samolotów Boeing 737-8 Max oraz przesuwa dostawę czterech wcześniej zamówionych samolotów, zwiększając jednocześnie zamówienie o kolejne dwa, podała spółka. Umowa z amerykańskim producentem przewiduje również opcję zakupu dwóch kolejnych samolotów tego samego typu. Enter Air zawiera umowę z Boeingiem "Pomimo kryzysowej sytuacji trzeba myśleć o przyszłości. Dlatego uzgodniliśmy z Boeingiem zamówienie dodatkowych czterech samolotów modelu 737-8. Dwa z nich są jako 'potwierdzone zamówienia', a dwa jako opcje. Uważamy, że maszyny amerykańskiego producenta, po wszystkich modyfikacjach i sprawdzeniach, jakie przeszły, będą najlepszymi samolotami na świecie przez długie lata. W umowie zabezpieczyliśmy sobie także opcję zamiany tego zamówienia na inny wariant samolotu, jeśli taki będzie...

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku za 2019 rok w wysokości 25,89 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Enter Air ostatecznie nie wypłaci dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez spółkę za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 w kwocie 25 887 458 zł w ten sposób, że: - a) całą kwotę, tj. 25 887 458 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy; b) odstępuje tym samym od wypłaty dywidendy" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia. "Z uwagi na stan epidemii COVID-19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, celowym jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej spółki w...

Enter Air miał 77,04 mln zł straty netto, 2,07 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020r.

Enter Air odnotował 77,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 9,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enter Air podsumowuje kwartalne wyniki Pierwszy kwartał 2020 r. pod względem operacyjnym był bardzo dobry dla spółki. Pomimo wybuchu pandemii Covid-19 i drastycznego ograniczenia liczby operacji od połowy marca, w I kw. zwiększyliśmy liczbę lotów i przychody. Wynik netto przeliczony na złotówki dla celów raportowania był jednak pod istotnym, niekorzystnym wpływem różnic kursowych spowodowanych osłabieniem złotego do dolara na koniec marca. Wpływ kursów walutowych jest czysto księgowy i jeśli obecny kurs dolara utrzyma się na koniec bieżącego kwartału, to niekorzystne wyniki będą odwrócone na plus. Jest to niedoskonałość płynąca jedynie z zasad...

Enter Air wznowił loty z Wielkiej Brytanii

Enter Air wznowił loty z Portu Lotniczego Londyn-Gatwick w Wielkiej Brytanii, podała spółka. Wznowione loty z Wielkiej Brytanii "Podobnie jak w przypadku lotów z Polski, lipiec będzie w tym roku czasem rozruchu, a pod koniec miesiąca będziemy wykonywali 8 operacji tygodniowo. Jednocześnie wszystko na to wskazuje, że w sierpniu lotów będzie zdecydowanie więcej. Pomimo wielomiesięcznych zawirowań, popyt ze strony biur podróży jest duży, a ludzie chcą wyjechać na urlop do innego kraju, który bardzo często jest lepiej przygotowany na przyjęcie turystów niż kraj macierzysty" - powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. Pierwszy rejs Enter Air w sezonie letnim 2020 z lotniska Gatwick w Londynie odbył się 16 lipca na grecką wyspę Lemnos. Na rynkach zagranicznych Enter Air współpracuje z touroperatorami oraz...
Świnka skarbonka z napisem dywidenda

Enter Air rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd Enter Air podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto w kwocie 25,89 mln zł za 2019 r. tak, by całą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy i odstąpić od wypłaty dywidendy, podała spółka. Enter Air rekomenduje odstąpić od wypłaty dywidendy "Z uwagi na stan epidemii COVID-19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, zarząd wskazał, że celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej spółki w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie,...

Enter Air wznowił operacje lotnicze we współpracy z biurami podróży

Enter Air wznowił operacje lotnicze we współpracy z biurami podróży, podała spółka. Sezon Lato 2020 zainaugurowały loty na Kretę i Majorkę z pasażerami TUI. W ostatnim czasie loty były wykonywane jedynie za granicą na kilku samolotach, a ich zadaniem było wspieranie klientów w czasie kryzysu. Enter Air zainaugurował sezon Cieszymy się, że w końcu pierwsze nasze samoloty wiozą pasażerów na upragnione i w pełni zasłużone wakacje. Większość państw jest już otwarta i ma już przygotowane specjalne procedury. Pod względem bezpieczeństwa i ochrony przeciw zakażeniom wirusami i bakteriami samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu zbiorowego. Klimatyzacja osuszająca powietrze i filtry HEPA stosowane w samolotach działają tak, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się wirusów pomiędzy pasażerami - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. W...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację