Conotoxia

Energa miała szacunkowo 68 mln zł zysku netto, 420 mln zł EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Grupa Energa miała 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 238 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 420 mln zł zysku EBITDA (wobec 482 mln zł zysku rok wcześniej) w IV kw. 2021 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody grupy wzrosły odpowiednio do 3 780 mln zł z 3 350 mln zł rok wcześniej. "Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2021 roku: Przychody grupy: 3 780 mln zł (wobec 3 350 mln zł w IV kwartale 2020 roku). EBITDA grupy: 420 mln zł (wobec 482 mln zł w IV kwartale 2020 roku), w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 523 mln zł (wobec 438 mln zł w IV kwartale 2020 roku), EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 48 mln zł (wobec 30...
kurs akcji energa

Fitch potwierdził rating Energi na poziomie BBB-

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating dla Energi w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB- z obecnością na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, ocenę na poziomie BBB- dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, a także ocenę na poziomie BB dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych, podała spółka. "Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia przede wszystkim solidnym profilem biznesowym z dominującym udziałem w działalności Grupy Energa Linii Biznesowej Dystrybucja, która charakteryzuje się niższym ryzykiem biznesowym w porównaniu z obszarem wytwarzania konwencjonalnego energii elektrycznej oraz silnym wsparciem strategicznym i operacyjnym ze strony inwestora większościowego spółki - PKN Orlen" - czytamy w komunikacie. Fitch wskazał też, że Grupa Energa jest kluczowym elementem strategii Grupy Orlen w zakresie transformacji energetycznej,...
RWE cc elektrownia

Elektrownia Ostrołęka przedłużyła rozliczenie projektu węglowego z GE do 25 III

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Elektrownia Ostrołęka (EO) podpisała z GE Power i GE Steam Power Systems aneks do porozumienia dotyczącego rozliczenia projektu węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka C. Aneks przedłuża termin rozliczenia do dnia 25 marca 2022 r., podały Enea i Energa. Całkowita kwota, jaką EO będzie zobowiązana zapłacić na rzecz Generalnego Wykonawcy nie uległa zmianie i nie przekroczy 1,35 mld zł (netto), podano w komunikacie. W czerwcu br. Elektrownia Ostrołęka (zamawiający projekt węglowy) i CCGT Ostrołęka (podmiot w 100% zależny od Energi - zamawiający projekt gazowy) podpisały z GE Power, GE Steam Power Systems (poprzednia firma: Alstom Power Systems) - wykonawcami projektu węglowego oraz General Electric Global Services (razem z GE Power wykonawcami projektu gazowego) dokument zmiany...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa ma umowę 150 mln zł kredytu z EBI na inwestycje w sieci dystrybucyjne

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Energa i jej spółka zależna Energa-Operator zawarły z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty będącej równowartością w złotych kwoty 150 mln euro, podała grupa. "Środki z kredytu będą wykorzystane na sfinansowanie programu inwestycyjnego spółki Energa-Operator SA na lata 2021-2023, w tym na takie zadania jak przyłączenia nowych odbiorców, modernizację sieci dystrybucyjnej, budowę i modernizację aktywów dystrybucyjnych celem przyłączenia m.in. nowych źródeł OZE oraz elementy inteligentnej sieci. Realizacja ww. programu inwestycyjnego zapewni zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieciowych i poprawie jakości obsługi" - czytamy w komunikacie. Kredytobiorcy będą mogli wykorzystać pozyskane środki w transzach w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to siedemnaście lat....
energa

Energa zakontraktowała co najmniej 1 901 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2026

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Energa zakontraktowała łącznie co najmniej 1 901,059 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2026, podała spółka. Przychody z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 697,78 mln zł w 2026 r. W ramach aukcji zakontraktowano: 1) co najmniej 686,738 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), 2) 1 214,321 MW dla planowanych bloków gazowo-parowych w Ostrołęce (695,951 MW) i Grudziądzu (518,370 MW), których budowa zgodnie z założeniami ma być realizowana odpowiednio przez spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. oraz CCGT Grudziądz Sp. z o.o. (z umową mocową na 17 lat), podano w komunikacie. "Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 367,05 do 400,4...
kurs akcji energa

Energa Obrót wprowadziła ofertę ‘Pakiet zielonej energii’ dla gosp. domowych

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - wprowadziła "Pakiet zielonej energii" - ofertę sprzedaży energii dla gospodarstw domowych z gwarancją pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) - wiatru, wody i słońca, podała spółka. "Wybierając 'Pakiet zielonej energii' klienci decydują się na fakturę w wersji elektronicznej, dzięki czemu mają wpływ na zmniejszenie zużycia papieru. Otrzymują również certyfikat z gwarancją pochodzenia zakupionej energii z odnawialnych źródeł (OZE), który potwierdza ich zaangażowanie w zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Częścią pakietu jest także 5 energooszczędnych żarówek LED E-27" - czytamy w komunikacie. W ramach wprowadzenia nowej oferty Energa Obrót będzie też współpracować z organizacją dotlenieni.org, która działa na rzecz ekologii, powiększając tereny zielone. Dwa razy do roku, jesienią i wiosną, organizacja...
kurs akcji energa

Energa miała 300 mln zł zysku netto, 692 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Energa odnotowała 300 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 430 mln zł wobec 236 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 692 mln zł wobec 501 mln zł rok wcześniej. "EBITDA grupy w III kwartale 2021 roku wyniosła 692 mln zł i była wyższa o 191 mln zł, tj. 38% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Najwyższy wzrost odnotowała Linia Biznesowa Sprzedaż. Przyczyną tego wzrostu była wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej. Jest to w głównej mierze efekt ogólnej poprawy marżowości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na...

Janusz Szurski został powołany na wiceprezesa Energi od 15 listopada

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi powołała Janusza Szurskiego na wiceprezesa ds. korporacyjnych od 15 listopada br., podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 listopada 2021 roku pana Janusza Szurskiego w skład zarządu spółki VI kadencji, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych" - czytamy w komunikacie. Janusz Szurski jest związany z PKN Orlen od lutego 2018 roku, jako dyrektor Biura Prawnego, gdzie odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej ponad 30 spółek grupy. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Anwilu oraz Energi-Operator, a także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Orlen Unipetrol. Od lipca 2017 r. do lutego 2018 r. był dyrektorem Biura Prawnego Energi. W latach 2004-2017 był zatrudniony jako radca prawny, zastępca dyrektora oraz dyrektor Departamentu Prawnego Agencji Restrukturyzacji...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa miała wstępnie 295 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Energa odnotowała 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 85 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 430 mln zł wobec 236 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. "EBITDA Grupy: 692 mln zł (wobec 501 mln zł w III kwartale 2020 roku), w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 424 mln zł (wobec 412 mln zł w III kwartale 2020 roku), EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 14 mln zł (wobec 37 mln zł w III kwartale 2020 roku), EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 263 mln zł (wobec 62 mln zł w III kwartale 2020 roku)" - czytamy w komunikacie. Przychody sięgnęły 3 317 mln zł w III kw. br. wobec 3...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Iwona Waksmundzka-Olejniczak została powołana na funkcję prezesa Energi

Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi z Grupy Orlen powołała Iwonę Waksmundzką-Olejniczak na funkcję prezesa zarządu spółki VI Kadencji, w miejsce dotychczas sprawowanej funkcji wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka. Iwona Waksmundzka-Olejniczak zasiada w zarządzie Energi od 7 maja 2020 roku. Związana jest także z PKN Orlen od lutego 2018 roku, najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako dyrektor wykonawczy ds. strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich. W ramach pełnionej funkcji odpowiedzialna jest m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN Orlen (w tym strategii R&D), nadzór nad realizacją projektów strategicznych, przygotowanie i realizację projektów integracyjnych, współtworzenie i wdrażanie strategii spółki w zakresie inwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa: Farma PV Wielbark będzie gotowa w 2023 r., łączny koszt ok. 200 mln zł

Wielbark, 21.10.2021 (ISBnews) - Energa planuje uruchomienie pełnej mocy farmy fotowoltaicznej Wielbark w 2023 r., kiedy odkupi ostatnie panele od realizującej tę inwestycję firmy Artimex, poinformował kierownik projektu w Energa OZE Jan Karasowski. Łączne nakłady na tę inwestycję o docelowej mocy 62 MW wyniosą 200 mln zł. "6 MW instalacji już zostały przejęte przez Energa OZE, a docelowo ma być 62 MW. Transakcję zamierzamy zakończyć w 2023 r." powiedział Karasowski dziennikarzom. Budowa postępuje zgodnie z harmonogramem. Do końca roku Energa OZE przejmie kolejne 6 MW. "Gotowe do przyłączenia jest kolejne 6 MW i przygotowywane są konstrukcje do kolejnego etapu, czy 48 instalacji po 1 MW" - dodał kierownik projektu. Sama instalacja będzie gotowa już w przyszłym roku, jednak będzie czekała na przyłączenie przez...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa Operator zamontuje 471 tys. liczników zdalnego odczytu

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy 471 tys. liczników zdalnego odczytu, podała Energa. Ze zdalnego pomiaru korzysta obecnie ponad 1,4 mln odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez Energa Operator sieci energetycznej. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku. Nowe układy pomiarowe zostaną dostarczone przez dwóch dostawców - Apator oraz Sagemcom Poland, którzy kontynuują współpracę z Energa Operator, podano. Łączna liczba zakontraktowanych w ramach najnowszych umów urządzeń to blisko 471 tysięcy liczników i 25 tysięcy modemów komunikacji zastępczej. "Zdalne opomiarowanie stanowi integralny element inteligentnych sieci energetycznych. Jest również ważnym filarem transformacji energetycznej, bez którego wprowadzanie nowych rozwiązań, związanych np. ze zwiększaniem elastyczności sieci, nie będzie w pełni możliwe. Energa Operator...
kurs akcji energa

Energa ukończyła budowę GPZ Rowy, koszt inwestycji to 34 mln zł

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi - ukończyła budowę Głównego Punktu Zasilania Rowy w miejscowości Objazda w gminie Ustka w województwie pomorskim, podała spółka. Łączny koszt inwestycji związany z budową nowej stacji to ponad 34 mln zł. "GPZ Rowy umożliwi dalszy rozwój gospodarczy regionu pozwalając na przyłączanie nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na moc ze strony miejscowości Rowy, ale również Dębin, Wytowna, Przewłoki, Poddąbia oraz Bałamątek" - czytamy w komunikacie. Stacja wyposażona została w transformator 110/15kV o mocy 16 MVA. Posiada ona rezerwowe pole, które umożliwi w przyszłości montaż drugiej jednostki. Stanowiska transformatorów ulokowane zostały w zadaszonych, szczelnych komorach. "Obecnie trwają prace związane z wyprowadzeniem kolejnych linii średniego napięcia z...

Stacje ładowania Energi Oświetlenie wejdą do sieci Orlen Charge

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Stacje ładowania pojazdów elektrycznych na słupach oświetleniowych oferowane przez Energę Oświetlenie - spółkę zależną Energi z Grupy Orlen - staną się częścią sieci Orlen Charge, podała Energa. Po wprowadzeniu do wspólnego środowiska informatycznego wszystkich stacji spółek Energa Obrót i Energa Oświetlenie na przełomie 2021 i 2022 roku łączna liczba urządzeń dostępnych w systemie Orlen Charge wyniesie blisko 430 stacji. System ładowania pojazdów elektrycznych oferowany przez Grupę Orlen stał się pierwszym i jedynym w Polsce, który zaproponuje kierowcom dostęp do tego typu urządzeń. Obecnie Energa Oświetlenie będzie aktualizować oprogramowanie na stacjach zainstalowanych w ramach pilotażu na terenie Gdyni (przy ul. Polskiej i Komandorskiej). Kolejne stacje, jakie spółka wybuduje w ramach oferty komercyjnej, będą już od początku włączane...
kurs akcji energa

Energa Operator przyłączyła do sieci blisko 310 MW źródeł PV w I poł. 2021

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - przyłączyła do sieci fotowoltaiczne źródła energii o mocy zainstalowanej blisko 310 MW w I półroczu 2021 r., podała Energa. Łącznie moc źródeł PV w sieci spółki wynosi ponad 1,1 GW. Większą część przyłączonych solarnych mocy zapewniają mikroinstalacje. Ich łączna moc zainstalowana na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła ponad 885 MW, które przypadały na niemal 121 tys. mikroźródeł, podkreślono. Blisko 280 MW zapewniały 323 źródła wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW. W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku moc zainstalowana mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrosła o 255 MW, zaś ich liczba o niemal 33 tys. sztuk. Do sieci Energi Operatora w tym samym okresie przyłączonych zostało również 66...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje