Conotoxia
kurs akcji energa

Energa: Odwrócenie odpisów zwiększy wynik grupy o 133 mln zł w 2020 r.

W wyniku przeprowadzenia przez Energę testów na utratę wartości aktywów trwałych grupy za II półrocze 2020 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów trwałych grupy (głównie aktywów wytwórczych konwencjonalnych i CHP), dzięki czemu możliwe stało się odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tych aktywów na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka. Jednocześnie stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących innych aktywów trwałych grupy w łącznej wysokości 18 mln zł. Energa przedstawi ostateczne wyniki testów i wielkość odwrócenia odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Ponadto, w efekcie przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energę, łączny wynik dokonanych i odwróconych odpisów aktualizujących wyniósł -13 mln zł, poinformowano. "Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2020 rok wynosi +133...
kurs akcji energa

Energa zakontraktowała obowiązek mocowy za ok. 91,2 mln zł na 2025 r.

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 528 MW, z których łączne przychody mogą wynieść ok. 91,2 mln zł, podała Energa w nawiązaniu do wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2025 z ceną zamknięcia 172,85 PLN/kW/rok. Grupa Energa podała nowe informacje dotyczące obowiązku mocowego "Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe" - zastrzega spółka. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii...

Energa zrealizowała farmę PV o mocy 1,25 MW dla Młynów Szczepanki

Energa Obrót - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - zakończyła montaż farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,25 Mwp, która powstała na zamówienie Młynów Szczepanki na należącym do firmy gruncie, podała Energa. "Na instalację składa się blisko 4 tys. paneli obsługiwanych przez 10 inwerterów. Roczna produkcja farmy szacowana jest na ok. 1,3 GWh" - czytamy w komunikacie. Młyny Szczepanki posiadały już wcześniej własną turbinę wiatrową o mocy zainstalowanej 1,5 MW Energa Obrót musiała w związku z tym wdrożyć opracowane specjalnie dla tego konkretnego klienta rozwiązanie hybrydowe. "Wypracowana została koncepcja zmiany lokalnej infrastruktury w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie mocy z obu źródeł odnawialnych do stacji transformatorowej, z której zasilony jest zakład. Wcześniej przeprowadzono też analizę profilów mocy tych elektrowni, dzięki czemu...
kurs akcji energa

Energa zakontraktowała 528 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej na 2025 r.

Energa zakontraktowała 528 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2025, podała spółka. Poniższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy spółki Energa "Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2025 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 528 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy Energa" - czytamy w komunikacie. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 172,86 do 207,4 zł/kW/rok i zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE, wskazano również. Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej...
kurs akcji energa

Energa ukończyła drugą instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka B

Energa Elektrownie Ostrołęka - spółka zależna Energi - zakończyła budowę drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka. Energa kończy kolejny projekt "Dzięki inwestycji spółki Energa z Grupy Orlen, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95%. Kilkukrotnie zredukowano też emisję pyłów" - czytamy w komunikacie. Poza generalnymi wykonawcami - konsorcjum Rafako i Energa Serwis - w prace było zaangażowanych 140 firm podwykonawczych, podano także. Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy zostały objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Ich łączna moc wynosi 690 MW. "Zakres prac dla IOS II obejmował realizację 'pod klucz', czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do użytkowania. W ramach inwestycji powstały nowe obiekty: absorber...

Energa miała 86 mln zł zysku netto, 501 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Energa odnotowała 86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 104 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 236 mln zł wobec 221 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 501 mln zł wobec 484 mln zł rok wcześniej. "Pozytywny wpływ na wynik EBITDA miała Linia Biznesowa Dystrybucja (wzrost EBITDA o 85 mln zł r/r), co było efektem przede wszystkim wyższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi), w związku z wyższą średnią ceną sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższym wolumenem" - czytamy w raporcie. Negatywny wpływ na poziom EBITDA miała Linia Biznesowa Sprzedaż (obniżenie o 56 mln zł r/r), na co kluczowy wpływ miał...
kurs akcji energa

Energa ma 4,7 mln zł dofinansowania do przebudowy infrastruktury sieci SN

Energa Operator - spółka zależna Energi - podpisała czwartą umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średniego napięcia) na terenie olsztyńskiego oddziału, podała spółka. Dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln zł. Energa Operator podpisała czwartą umowę na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN "Realizacja projektu zwiększy zdolność do przyłączania nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej OZE, w tym przede wszystkim mikroinstalacji, do sieci dystrybucyjnej na szacowanym poziomie 24 MW. Będzie to miało ogromne znaczenie dla ok. 440 tys. mieszkańców gmin oraz 40 tys. działających tu podmiotów gospodarczych" - czytamy w komunikacie. Prace obejmą pięć zadań na terenie miast Olsztyn i Elbląg oraz gmin Dźwierzuty, Ostróda i Zalewo. Zaplanowano je na lata 2020-2021. Projekt został...
kurs akcji energa

Energa wnioskuje do KNF o wycofanie akcji z obrotu na GPW

Energa złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Energa złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu na GPW 29 października br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Energi zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Pod koniec kwietnia br. PKN Orlen przejął 80% akcji Energi. We wrześniu koncern ogłosił wezwanie na pozostałe 20% akcji i przekazał Enerdze żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ws. wycofania jej akcji z obrotu giełdowego. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
energa

Energa: Przebudowa GPZ w Kleczewie i Nidzicy zwiększyła potencjał przyłączeń OZE

Energa Operator ukończyła przebudowę Głównych Punktów Zasilania (GPZ) w Kleczewie i Nidzicy, podała spółka. Przeprowadzone modernizacje zwiększyły potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii (OZE) o odpowiednio 8,37 MW i 8,39 MW. Energa Operator ukończyła przebudowę GPZ w Kleczewie i Nidzicy "Kluczowe zadanie przebudowy polegało na wymianie obecnych transformatorów na transformatory o mocy 25 MVA. Przy okazji przebudowy GPZ wdrożono funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Pozwoliło to poprawić jakość i ciągłość dostaw energii. Uproszczeniu uległa również obsługa stacji oraz przyśpieszony został czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania danej stacji GPZ" - czytamy w komunikacie. Łącznie w ramach projektu prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zmodernizowane zostały stacje elektroenergetyczne: GPZ Bojanowo (Sierpc, woj. mazowieckie), GPZ Grzmiąca (woj. zachodniopomorskie), GPZ Nidzica...

PKN Orlen zamierza wycofać z giełdy Energę. Akcje testują kilkumiesięczne minima

Paliwowy gigant, który w ostatnim czasie w ramach wezwania do sprzedaży przejął 333,31 mln zł akcji Energi (po 8 zł za sztukę) stanowiących 80,5% jej kapitału, chce wycofać spółkę działającą w sektorze energetycznym z giełdy. PKN Orlen ogłosił wezwanie do sprzedaży pozostałych w obrocie akcji w celu wycofania firmy z Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka chce zapłacić za każdą akcję 8,35 zł. PKN Orlen chce wycofać z giełdy Energę. W tym celu ogłosił skup pozostających w obrocie akcji w cenie 8,35 zł za sztukę. Podczas wtorkowej sesji akcje Energi drożeją o 10,7%, a kurs osiągnął pułap 8,3 zł. Zobacz również: Milenialsi będą redystrybuować bogactwo ze starszych pokoleń w nowej “erze nieporządku” Skup pozostałych akcji Energi pozwoli PKN Orlen wycofać akcje spółki z giełdy Obecnie...
kurs akcji energa

Energa widzi potencjał CCGT Gdańsk dla zaopatrzenia w parę rafinerii Grupy Lotos

Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku w kontekście zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii Grupy Lotos, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Synergie będą badane w trakcie procesu integracji grup kapitałowych. Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku "Odnośnie CCGT Gdańsk, wydana została decyzja środowiskowa na budowę bloku. Spółka dostrzega potencjał bloku gazowo-parowego w Gdańsku do zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii należącej do Grupy Lotos. Synergie te będą badane w trakcie procesu połączenia Grup PKN, Energa oraz Lotos" - napisało biuro prasowe Energi w odpowiedzi na pytania ISBnews. W przypadku bloku CCGT Grudziądz przeprowadzono już prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Obecnie prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni. "Projekt został zgłoszony...
kurs akcji energa

Energa podłączyła do sieci ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r.

Energa Operator - spółka zależna Energi - podłączył ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r. i łącznie niemal 20 tys. w całym I półroczu, podała spółka. Obecnie w sieci spółki energię elektryczną wytwarza blisko 50 tys. tego typu źródeł, tj. ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok temu. Energa Operator podłączył ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r. "Łączna moc zainstalowana pracujących w sieci Energi Operatora mikroinstalacji wynosi już około 342 MW. Większość z nich stanowi fotowoltaika. Poza fotowoltaiką, w tej kategorii źródeł wytwórczych, energię elektryczną wytwarza również 30 instalacji wiatrowych, 81 elektrowni wodnych, 13 biogazowni oraz 22 mikroźródła wykorzystujące różne metody produkcji energii. W pierwszym półroczu 2020 roku łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wzrosła...
kurs akcji energa

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

Energa planuje wdrożenie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Grudziądzu o mocy 600 MW w latach 2024-2025, a projektu CCGT Gdańsk o mocy ok. 456 MW w latach 2025-2026, podała spółka. Energa planuje wdrożenie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Grudziądzu o mocy 600 MW w latach 2024-2025 Projektowany capex w Grudziądzu to 1 670 mln zł, z czego 49,5 mln zł zostało zrealizowane według stanu na 30 czerwca br. W Gdańsku spółka przewiduje 1 352 mln zł nakładów inwestycyjnych, z czego zrealizowano 27,8 mln zł, podano w prezentacji wynikowej. W przypadku projektu CCGT Grudziądz, do tej pory przeprowadzono prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni (przetarg EPC<SA)....
kurs akcji energa

Energa rozważa udział farmy PV Gryf i innych projektów w aukcji OZE

Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii, poinformował wiceprezes spółki zależnej Energa OZE Bartłomiej Marchut. Grupa rozważa zgłoszenie do aukcji farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy ok. 20 MW i kilku mniejszych projektów. Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii "Zdecydowanie Energa planuje ambitne inwestycje w tym segmencie, myślimy zarówno o projektach greenfieldowych, jak i akwizycjach, przede wszystkim w zakresie fotowoltaiki i wiatru" - powiedział Marchut podczas telekonferencji. Wyjaśnił, że grupa w tej chwili szacuje możliwości finansowe realizacji takich inwestycji i będzie podejmować decyzje w kontekście integracji z PKN Orlen. "Rozważamy udział w aukcji dla farmy fotowoltaicznej Gryf, jak również rozważamy udział w tegorocznej aukcji dla szeregu inwestycji do mocy 1 MW" - wskazał także wiceprezes. Farma fotowoltaiczna Gryf ma powstać w gminie...
kurs akcji energa

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto – 827 mln zł w II kw.

Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw. Wynik nettto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł - 827 mln zł wobec 89 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw "Wynik netto za II kwartał 2020 roku wyniósł -0,88 mld zł, a za I półrocze br. -0,77 mld zł. Wyłączając dokonane odpisy, zawiązane rezerwy oraz udział w wyniku w spółkach konsolidowanych metodą praw własności, skorygowany zysk netto grupy za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 0,42 mld zł" - czytamy w komunikacie. "Za całe pierwsze półrocze wynik EBITDA Grupy Energa wyniósł prawie 1,06 mld zł, a przychody osiągnęły poziom 6,14 mld zł. Wynik netto, zarówno w samym drugim kwartale, jak i w całym pierwszym półroczu br....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację