Conotoxia
kurs akcji energa

Zofia Paryła została powołana na stanowisko prezesa Energi od 1 września br.

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu Zofii Paryły w skład zarządu VII kadencji, powierzając jej pełnienie funkcji prezesa zarządu, od 1 września 2022 roku, podała spółka. "Zofia Paryła - prezes zarządu Energa SA. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach zarządzania, finansów, księgowości i rachunkowości....
kurs akcji energa

Energa miała 437 mln zł zysku netto, 941 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Energa odnotowała 437 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 294 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik EBITDA wyniósł 941 mln zł i był o 43% wyższy r/r. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła...
kurs akcji energa

Energa dokonała odpisu na 261 mln zł, wpływ na skons. wynik netto: -63 mln zł w I poł.

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Energa dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów łącznie na 261 mln zł, podała spółka. Wpływ na skonsolidowany wynik netto – 63 mln zł, jednostkowy – 183 mln zł w I poł. 2022 r. "Zarząd Energa SA informuje, że w ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych...
kurs akcji energa

Daniel Obajtek został ponownie delegowany do wykonywania czynności prezesa Energi

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi z Grupy PKN Orlen po raz kolejny delegowała członka RN Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki na okres do końca sierpnia br., podała Energa. Daniel Obajtek będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Energi w okresie od 22 lipca 2022 roku do...

Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia: zysk spółki netto za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 210 000 000...
kurs akcji energa

Spółka Energi ma umowę na ok. 2 mld zł z generalnym wykonawcą CCGT w Grudziądzu

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - CCGT Grudziądz - spółka zależna Energi - podpisała z konsorcjum firm Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy oraz Mytilineos umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy w Grudziądzu elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 563 MWe netto za szacunkową kwotę ok. 2 mld zł, podała Energa. Planowana...
kurs akcji energa

Energa miała 602 mln zł zysku netto, 1,08 mld zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Energa odnotowała 602 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 382 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 806 mln zł wobec 484 mln zł zysku rok wcześniej. "Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Energa za...
waga i młotem sędziowski

Sąd oddalił powództwo akcjonariuszy Energi ws. uchylenia uchwały o wycofaniu akcji z GPW

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo akcjonariuszy Energi o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wycofania akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Zarząd 11 maja br. powziął informację o wydaniu tego samego dnia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX...
kurs akcji energa

Energa oddała do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 114MWt w Elblągu

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi z Grupy Orlen - oddała do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową (KRS) o mocy cieplnej 114 MWt w Elektrociepłowni Elbląg, podała spółka. "Szacuje się, że KRS w ciągu roku może dostarczać do miejskiego systemu ciepłowniczego (m.s.c.) w Elblągu ok. 650 tys. GJ...

Energa miała szacunkowo 611 mln zł zysku netto, 1 077 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Grupa Energa miała 611 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 384 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 1 077 mln zł zysku EBITDA (wobec 758 mln zł zysku rok wcześniej) w I kw. 2022 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody grupy wzrosły odpowiednio do...

Michał Perlik został powołany na stanowisko wiceprezesa Energi ds. finansowych

Warszawa, 25.04.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki VI bieżącej kadencji Michała Perlika, powierzając mu funkcję wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. Michał Perlik posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami rachunkowości, sprawozdawczości, kontrolingu, skarbu, strategii, M&A oraz relacji inwestorskich, podano. "W marcu 2018 roku dołączył do...

Energa rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Energi podjął decyzję, iż zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2021 rok, w wysokości 210 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, podała spółka w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 210 mln zł wobec 197 mln zł straty rok wcześniej. Grupa...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Iwona Waksmundzka-Olejniczak złożyła rezygnację z funkcji prezes Energi

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Iwona Waksmundzka-Olejniczka złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Energi z Grupy Orlen oraz członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na koniec dnia 8 kwietnia 2022 roku, podała Energa. "Powodem złożonej rezygnacji jest powołanie Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak na prezesa zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" - czytamy...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Po rozliczeniu z GE, Enea i Energa widzą możliwość obniżenia rezerw na węglową Ostrołękę C

Warszawa, 01.04.2022 (ISBnews) - Elektrownia Ostrołęka - spółka zależna Enei i Energi - zakończyła rozliczenia projektu węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka C z generalnym wykonawcą - konsorcjum GE Power i GE Steam Power Systems, podały Enea i Energa. Spółki szacują, że dzięki temu będą mogły zmniejszyć...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Energa miała 968 mln zł zysku netto, 2449 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Energa odnotowała 968 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 393 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 278 mln zł wobec 664 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2 449...
kurs akcji energa

Zarząd Energi z I. Waksmundzką-Olejniczak na czele powołany na kolejną VII kadencję

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki na nową wspólną VII kadencję Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak na stanowisko prezesa zarządu, Michała Perlika na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, Adrianny Sikorskiej na stanowisko wiceprezesa ds. komunikacji, Janusza Szurskiego na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych oraz Dominika Wadeckiego...

Energa miała szacunkowo 68 mln zł zysku netto, 420 mln zł EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Grupa Energa miała 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 238 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 420 mln zł zysku EBITDA (wobec 482 mln zł zysku rok wcześniej) w IV kw. 2021 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody grupy wzrosły odpowiednio do 3...
kurs akcji energa

Fitch potwierdził rating Energi na poziomie BBB-

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating dla Energi w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB- z obecnością na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, ocenę na poziomie BBB- dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, a także ocenę na poziomie BB dla wyemitowanych przez...
RWE cc elektrownia

Elektrownia Ostrołęka przedłużyła rozliczenie projektu węglowego z GE do 25 III

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Elektrownia Ostrołęka (EO) podpisała z GE Power i GE Steam Power Systems aneks do porozumienia dotyczącego rozliczenia projektu węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka C. Aneks przedłuża termin rozliczenia do dnia 25 marca 2022 r., podały Enea i Energa. Całkowita kwota, jaką EO będzie...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa ma umowę 150 mln zł kredytu z EBI na inwestycje w sieci dystrybucyjne

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Energa i jej spółka zależna Energa-Operator zawarły z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty będącej równowartością w złotych kwoty 150 mln euro, podała grupa. "Środki z kredytu będą wykorzystane na sfinansowanie programu inwestycyjnego spółki Energa-Operator SA na lata 2021-2023, w tym na...
energa

Energa zakontraktowała co najmniej 1 901 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2026

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Energa zakontraktowała łącznie co najmniej 1 901,059 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2026, podała spółka. Przychody z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 697,78 mln zł w 2026 r. W ramach aukcji zakontraktowano: 1) co najmniej 686,738...
kurs akcji energa

Energa Obrót wprowadziła ofertę ‘Pakiet zielonej energii’ dla gosp. domowych

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - wprowadziła "Pakiet zielonej energii" - ofertę sprzedaży energii dla gospodarstw domowych z gwarancją pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) - wiatru, wody i słońca, podała spółka. "Wybierając 'Pakiet zielonej energii' klienci decydują się na fakturę w wersji elektronicznej, dzięki...
kurs akcji energa

Energa miała 300 mln zł zysku netto, 692 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Energa odnotowała 300 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 430 mln zł wobec 236 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 692 mln...

Janusz Szurski został powołany na wiceprezesa Energi od 15 listopada

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi powołała Janusza Szurskiego na wiceprezesa ds. korporacyjnych od 15 listopada br., podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 listopada 2021 roku pana Janusza Szurskiego w skład zarządu spółki VI kadencji, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych" -...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa miała wstępnie 295 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Energa odnotowała 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 85 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 430 mln zł wobec 236 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. "EBITDA Grupy: 692 mln zł (wobec...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Iwona Waksmundzka-Olejniczak została powołana na funkcję prezesa Energi

Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi z Grupy Orlen powołała Iwonę Waksmundzką-Olejniczak na funkcję prezesa zarządu spółki VI Kadencji, w miejsce dotychczas sprawowanej funkcji wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka. Iwona Waksmundzka-Olejniczak zasiada w zarządzie Energi od 7 maja 2020 roku. Związana jest także z PKN Orlen od lutego...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa: Farma PV Wielbark będzie gotowa w 2023 r., łączny koszt ok. 200 mln zł

Wielbark, 21.10.2021 (ISBnews) - Energa planuje uruchomienie pełnej mocy farmy fotowoltaicznej Wielbark w 2023 r., kiedy odkupi ostatnie panele od realizującej tę inwestycję firmy Artimex, poinformował kierownik projektu w Energa OZE Jan Karasowski. Łączne nakłady na tę inwestycję o docelowej mocy 62 MW wyniosą 200 mln zł. "6 MW instalacji...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa Operator zamontuje 471 tys. liczników zdalnego odczytu

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy 471 tys. liczników zdalnego odczytu, podała Energa. Ze zdalnego pomiaru korzysta obecnie ponad 1,4 mln odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez Energa Operator sieci energetycznej. Montaż liczników rozpocznie się w...
kurs akcji energa

Energa ukończyła budowę GPZ Rowy, koszt inwestycji to 34 mln zł

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi - ukończyła budowę Głównego Punktu Zasilania Rowy w miejscowości Objazda w gminie Ustka w województwie pomorskim, podała spółka. Łączny koszt inwestycji związany z budową nowej stacji to ponad 34 mln zł. "GPZ Rowy umożliwi dalszy rozwój gospodarczy regionu pozwalając na...

Stacje ładowania Energi Oświetlenie wejdą do sieci Orlen Charge

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Stacje ładowania pojazdów elektrycznych na słupach oświetleniowych oferowane przez Energę Oświetlenie - spółkę zależną Energi z Grupy Orlen - staną się częścią sieci Orlen Charge, podała Energa. Po wprowadzeniu do wspólnego środowiska informatycznego wszystkich stacji spółek Energa Obrót i Energa Oświetlenie na przełomie 2021 i...
kurs akcji energa

Energa Operator przyłączyła do sieci blisko 310 MW źródeł PV w I poł. 2021

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - przyłączyła do sieci fotowoltaiczne źródła energii o mocy zainstalowanej blisko 310 MW w I półroczu 2021 r., podała Energa. Łącznie moc źródeł PV w sieci spółki wynosi ponad 1,1 GW. Większą część przyłączonych solarnych mocy...
kurs akcji energa

Energa miała 294 mln zł zysku netto, 659 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Energa odnotowała 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 827 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 323 mln zł wobec 244 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 659 mln...
FAMUR obudowa ścianowa

Spółki Famuru sprzedadzą Enerdze-Obrót energię z OZE za ok. 143 mln zł

Spółki celowe Famuru należące do segmentu PV przyjęły ofertę Energi-Obrót - spółki zależnej Energi - na zakup energii elektrycznej z usługą bilansowania do 31 grudnia 2024 r., podał Famur. Wartość umów szacowana jest na ok. 143 mln zł. "Zarząd otrzymał informację o przyjęciu przez spółki celowe z segmentu PV...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Energa miała wstępnie 284 mln zł zysku netto, 659 mln zł EBITDA w II kw.

Grupa Energa miała 284 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 878 mln zł straty rok wcześniej) oraz 659 mln zł zysku EBITDA (wobec 486 mln zł rok wcześniej) w II kw. 2021 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody grupy wzrosły do 3 228 mln zł z 2 842 mln...

Wiceprezes Waksmundzka-Olejniczak została p.o. prezesa zarządu Energi

Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 16 lipca br. ze składu zarządu Jacka Golińskiego, pełniącego funkcję prezesa, podała spółka. Jednocześnie RN podjęła uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa wiceprezes ds. korporacyjnych Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak, do czasu powołania nowego prezesa zarządu. Goliński był prezesem zarządu Energii od grudnia 2019...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa przedłużyła umowę sponsorską z Lechią Gdańsk na sezon 2021/2022

Energa podpisała umowę, na mocy której pozostanie sponsorem głównym Lechii Gdańsk na sezon 2021/2022, podała spółka. Umowa utrzymuje większość dotychczasowych świadczeń oraz kwotę wsparcia na podobnym do zeszłorocznego poziomie. "Energa z Grupy Orlen nie tylko zwiększa swoje zaangażowanie w inwestycje związane z projektami energetycznymi, ale równie mocno dba o rozwój...
kurs akcji energa

Energa Invest zbuduje nowy główny punkt zasilania w Elektrociepłowni w Płocku

Energa Invest - spółka zależna Energi - jako lider konsorcjum wykonawców podpisała z PKN Orlen umowę dotyczącą budowy nowego głównego punktu zasilania GPZ-3 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku, podała spółka. Inwestycja ma powstać w ciągu 23 miesięcy. "Z sukcesem przechodzimy przez proces integracji z Grupą Orlen. Jest on ukierunkowany na...
kurs akcji energa

Energa zwiększy potencjał przyłączeniowy OZE w woj. warmińsko-mazurskim

Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - rozbuduje i zmodernizuje sieć energetyczną w powiatach działdowskim i kętrzyńskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podała spółka. Dzięki realizacji inwestycji potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii (OZE) wzrośnie o ponad 10,34 MW, zwiększy się również niezawodność dostaw energii elektrycznej. "Prace...
kurs akcji energa

Energa: Koszt rozliczenia projektu węglowego w Ostrołęce wyniesie do 675 mln zł

Przypadający na Energę z Grupy PKN Orlen koszt rozliczenia z wykonawcą dotychczasowej inwestycji węglowej w Ostrołęce (przy solidarnym podziale na obu sponsorów projektu, czyli Energę i Eneę) nie przekroczy 675 mln zł, podał PKN Orlen. Wprowadzenie zmian do kontraktu na budowę Ostrołęki C w związku ze zmianą paliwa z węgla na...
RWE cc elektrownia

Umowa na budowę Elektrowni Ostrołęka C z GE za ok. 2,5 mld zł została zawarta

Elektrownia Ostrołęka (spółka powiązana z Energą - zamawiający projekt węglowy) i CCGT Ostrołęka (podmiot w 100% zależny od Energi - zamawiający projekt gazowy) podpisały z GE Power, GE Steam Power Systems (poprzednia firma: Alstom Power Systems) - wykonawcami projektu węglowego oraz General Electric Global Services (razem z GE Power wykonawcami...
kurs akcji energa

Energa Green Development nawiązała współpracę z WMSSE i PSSE

Energa Green Development (EGD) - spółka zależna Energi - podpisała listy intencyjne z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (WMSSE) w celu rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), podała spółka. EGD poszukuje także innych partnerów dysponujących gruntami pod OZE. "Pierwszymi podmiotami spoza Grupy Orlen,...
enea

Enea i Energa zakładają wyodrębnienie projektu gazowego w Ostrołęce w II kw.

Energa i Enea oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (SPV) podpisały aneks do zawartego w grudniu 2020 r. porozumienia podziałowego, zgodnie z którym spółki potwierdziły wolę rozdzielenia projektu węglowego od projektu gazowego i prawnego wyodrębnienia projektu gazowego w drodze sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów albo podziału SPV poprzez...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa miała 382 mln zł zysku netto, 758 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Energa odnotowała 382 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 113 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 484 mln zł wobec 307 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 758 mln...
kurs akcji energa

Energa planuje oddać do użytku 4 farmy PV o łącznej mocy ok. 4 MW w 2022 r.

Równolegle do budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej ok. 20 MW, trwa realizacja czterech aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 4 MW, podała Energa. Oddanie ich do użytku planowane jest w 2022 roku. "Nowo powstające małe farmy fotowoltaiczne Energi będą wykorzystywać panele bifacjalne, czyli generujące energię ze światła...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa miała szacunkowo 384 mln zł zysku netto, 758 mln zł EBITDA w I kw. 2021r.

Grupa Energa miała 384 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 111 mln rok wcześniej) oraz 758 mln zł zysku EBITDA (wobec 568 mln zł rok wcześniej) w I kw. 2021 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody grupy wzrosły odpowiednio do 3 460 mln zł z 3 289 mln...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Energa: Plan inwestycji strategicznych zakłada ok. 29,7 mld zł nakładów do 2030

"Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030" przewiduje łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe na lata 2021-2030 w wysokości ok. 29,7 mld zł, z czego ok. 13,4 mld zł w latach 2021-2025, podała spółka. Plan został zatwierdzony przez radę nadzorczą. Energa przedstawia swoje plany dotyczące inwestycji strategicznych "Nowa...
kurs akcji energa

Energa może zwiększyć r/r capex w dystrybucji i wytwarzaniu w 2021 r.

Energa może zwiększyć r/r nakłady inwestycyjne w obszarach dystrybucji i wytwarzania w 2021 r., poinformował ISBnews dyrektor biura prasowego Krzysztof Kopeć. Energa może zwiększyć r/r nakłady inwestycyjne w obszarach dystrybucji i wytwarzania "W 2020 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1 721 mln zł, z czego najwięcej pochłonęły inwestycje w...
kurs akcji energa

Energa miała 393 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2020 r.

Energa odnotowała 393 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 952 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 664 mln zł wobec 459 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 038 mln zł...
kurs akcji energa

Energa miała szacunkowo 235 mln zł zysku netto, 482 mln zł EBITDA w IV kw.

Grupa Energa miała 235 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 1 356 mln straty rok wcześniej) oraz 482 mln zł zysku EBITDA (wobec 297 mln zł zysku rok wcześniej) w IV kw. 2020 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody grupy wzrosły odpowiednio do 3 377 mln zł z...
kurs akcji energa

Energa przyłączyła ponad 60 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 420 MW w 2020 r.

Energa Operator - spółka zależna Energi - przyłączyła ponad 60 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 420 MW do sieci w 2020 r., w tym ponad 21 tys. o mocy ponad 140 MW w samym IV kw., podała spółka. "Już prawie 90 tys. mikroinstalacji pracuje w sieci Energi Operatora wedle...

PKN Orlen: Energa OZE rozpoczęła budowę farmy PV Gryf o mocy 20 MW

Energa OZE, należąca do grupy PKN Orlen, rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW, znajdującej się w pobliżu działającej już Farmy Wiatrowej Przykona, podał koncern. "Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, wydała NTP (notice to proceed - ang. polecenie rozpoczęcia prac) dla farmy...
kurs akcji energa

Energa: Odwrócenie odpisów zwiększy wynik grupy o 133 mln zł w 2020 r.

W wyniku przeprowadzenia przez Energę testów na utratę wartości aktywów trwałych grupy za II półrocze 2020 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów trwałych grupy (głównie aktywów wytwórczych konwencjonalnych i CHP), dzięki czemu możliwe stało się odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tych aktywów na łączną kwotę 150 mln zł, podała...
kurs akcji energa

Energa zakontraktowała obowiązek mocowy za ok. 91,2 mln zł na 2025 r.

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 528 MW, z których łączne przychody mogą wynieść ok. 91,2 mln zł, podała Energa w nawiązaniu do wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2025 z ceną zamknięcia 172,85 PLN/kW/rok. Grupa...

Energa zrealizowała farmę PV o mocy 1,25 MW dla Młynów Szczepanki

Energa Obrót - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - zakończyła montaż farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,25 Mwp, która powstała na zamówienie Młynów Szczepanki na należącym do firmy gruncie, podała Energa. "Na instalację składa się blisko 4 tys. paneli obsługiwanych przez 10 inwerterów. Roczna produkcja farmy szacowana...
kurs akcji energa

Energa zakontraktowała 528 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej na 2025 r.

Energa zakontraktowała 528 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2025, podała spółka. Poniższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy spółki Energa "Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2025 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało...
wykres forex i kiursy walut

Energa zbuduje w Koszalinie 27 stacji ładowania e-pojazdów do początku 2021 r.

Energa Operator wybuduje w Koszalinie 27 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które powstają przy współpracy z samorządami w ramach obowiązku wynikającego z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podała Energa. 26 stacji zostanie zbudowanych jeszcze w tym roku, ostatnia zaś na początku przyszłego. Każda z nich, o mocy 22kW, będzie...
kurs akcji energa

Energa ukończyła drugą instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka B

Energa Elektrownie Ostrołęka - spółka zależna Energi - zakończyła budowę drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka. Energa kończy kolejny projekt "Dzięki inwestycji spółki Energa z Grupy Orlen, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95%. Kilkukrotnie zredukowano też emisję pyłów"...

Energa miała 86 mln zł zysku netto, 501 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Energa odnotowała 86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 104 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 236 mln zł wobec 221 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 501...
kurs akcji energa

Energa ma 4,7 mln zł dofinansowania do przebudowy infrastruktury sieci SN

Energa Operator - spółka zależna Energi - podpisała czwartą umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średniego napięcia) na terenie olsztyńskiego oddziału, podała spółka. Dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln zł. Energa Operator podpisała czwartą umowę na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury...

PKN Orlen, Grupa Lotos i Energa przeanalizują budowę elektrowni w Gdańsku

PKN Orlen podpisał z Grupą Lotos i Energą list intencyjny, w którym strony zadeklarowały wolę przystąpienia do wspólnych rozmów w celu analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku do lipca 2026 r., podały spółki. PKN Orlen podpisał z Grupą Lotos i Energą...
kurs akcji energa

Energa wnioskuje do KNF o wycofanie akcji z obrotu na GPW

Energa złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Energa złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu na GPW 29 października br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Energi zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu...
kurs akcji energa

Akcjonariusze Energi zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Energi zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Energa planuje wycofanie z GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 29 października 2020 roku podjęło uchwałę o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A....
kurs akcji energa

Grupa Energa miała wstępnie 501 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Grupa Energa miała 85 mln zł zysku netto oraz 501 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Energa podsumowuje swoje wstępne wyniki "Wybrane dane za III kwartał 2020 roku: Przychody grupy: 3 030 mln zł (wobec 3 035 mln zł w III kwartale 2019 roku). EBITDA grupy:...
energa

Energa: Przebudowa GPZ w Kleczewie i Nidzicy zwiększyła potencjał przyłączeń OZE

Energa Operator ukończyła przebudowę Głównych Punktów Zasilania (GPZ) w Kleczewie i Nidzicy, podała spółka. Przeprowadzone modernizacje zwiększyły potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii (OZE) o odpowiednio 8,37 MW i 8,39 MW. Energa Operator ukończyła przebudowę GPZ w Kleczewie i Nidzicy "Kluczowe zadanie przebudowy polegało na wymianie obecnych transformatorów na transformatory o...
energa

Energa uruchomiła w Gdyni pierwszą stację ładowania na słupie oświetleniowym

Energa z Grupy Orlen uruchomiła pierwszą stację ładowania na słupie oświetleniowym w Porcie Gdynia, rozpoczynając tym samym pilotażowy projekt wykorzystania oświetlenia ulicznego jako stacji ładowania, podała spółka. Dwie kolejne stacje powstaną w innych częściach Gdyni. Energa z Grupy Orlen uruchomiła pierwszą stację ładowania na słupie oświetleniowym w Porcie Gdynia Urządzenie jest...

PKN Orlen zamierza wycofać z giełdy Energę. Akcje testują kilkumiesięczne minima

Paliwowy gigant, który w ostatnim czasie w ramach wezwania do sprzedaży przejął 333,31 mln zł akcji Energi (po 8 zł za sztukę) stanowiących 80,5% jej kapitału, chce wycofać spółkę działającą w sektorze energetycznym z giełdy. PKN Orlen ogłosił wezwanie do sprzedaży pozostałych w obrocie akcji w celu wycofania firmy z...
kurs akcji energa

Energa Operator przyłączyła ponad 80 większych instalacji OZE w I półr. 2020 r.

Energa Operator - spółka zależna Energi - przyłączyła do sieci ponad 80 większych instalacji OZE o łącznej mocy 111 MW w I połowie 2020 r., tj. tyle, ile w całym roku 2019 i ponad dwa razy więcej niż w całym roku 2018. Łączna liczba instalacji o mocy powyżej 50...
kurs akcji energa

Energa: Nowy projekt PV ‘Gryf’ o mocy 19,83 MW przygotowany do aukcji OZE w br.

Energa planuje wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, gdzie zbudowano nowoczesną farmę wiatrową. Nowy projekt PV 'Gryf', o mocy 19,83 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 r., podała spółka. Energa planuje wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej na terenach pokopalnianych w gminie Przykona Spółka Energa...
kurs akcji energa

Energa widzi potencjał CCGT Gdańsk dla zaopatrzenia w parę rafinerii Grupy Lotos

Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku w kontekście zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii Grupy Lotos, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Synergie będą badane w trakcie procesu integracji grup kapitałowych. Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku "Odnośnie CCGT Gdańsk, wydana została decyzja środowiskowa na budowę bloku....
kurs akcji energa

Energa podłączyła do sieci ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r.

Energa Operator - spółka zależna Energi - podłączył ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r. i łącznie niemal 20 tys. w całym I półroczu, podała spółka. Obecnie w sieci spółki energię elektryczną wytwarza blisko 50 tys. tego typu źródeł, tj. ponad trzy razy więcej niż w tym...
kurs akcji energa

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

Energa planuje wdrożenie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Grudziądzu o mocy 600 MW w latach 2024-2025, a projektu CCGT Gdańsk o mocy ok. 456 MW w latach 2025-2026, podała spółka. Energa planuje wdrożenie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Grudziądzu o mocy 600 MW w latach 2024-2025 Projektowany capex w...
kurs akcji energa

Energa: Prace nad konwersją projektu Ostrołęka C są na wstępnym etapie

Projekt Ostrołęka C jest na wstępnym etapie, jeśli chodzi o techniczny aspekt konwersji na projekt gazowy, poinformował wiceprezes Energi Dominik Wadecki. Energa rozpoczęła nowy projekt Trwają prace nad przygotowaniem nowej umowy wspólników. W wymiarze technicznym projekt jest na wstępnym etapie konwersji i w związku z tym dopracowywane są szczegóły rozwiązań związanych...
kurs akcji energa

Energa rozważa udział farmy PV Gryf i innych projektów w aukcji OZE

Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii, poinformował wiceprezes spółki zależnej Energa OZE Bartłomiej Marchut. Grupa rozważa zgłoszenie do aukcji farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy ok. 20 MW i kilku mniejszych projektów. Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii "Zdecydowanie Energa planuje ambitne inwestycje w tym segmencie, myślimy zarówno...
kurs akcji energa

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto – 827 mln zł w II kw.

Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw. Wynik nettto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł - 827 mln zł wobec 89 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw "Wynik netto za II kwartał 2020 roku wyniósł -0,88 mld zł, a za I...
kurs akcji energa

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - podpisała z przedsiębiorstwem Energotechnika-Energorozruch umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3x38 MW, podała Energa. To jeden z kluczowych elementów programu inwestycyjnego spółki w Elblągu. Energa Kogeneracja podpisała z przedsiębiorstwem Energotechnika-Energorozruch umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła...
kurs akcji energa

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

Energa podpisała z SMBC Bank EU - podmiotem z grupy Sumitomo Mitsui Banking Corporation - umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, podała spółka. Energa podpisała z SMBC Bank EU umowę kredytową na...

Spółki Orlenu i Energi wspólnie zrealizują zamówienia w obszarze energetyki

Orlen Projekt i Energa Invest - spółki z grupy kapitałowej Orlen, należące do PKN Orlen i Energi - w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki, podał PKN Orlen. Jednym z nich jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych w terminalach paliwowych oraz zakładach produkcyjnych...
kurs akcji energa

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i utworzeniu rezerw, które łącznie pomniejszą skonsolidowany wynik netto za I półrocze o 1 021 mln zł, podała spółka. Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i utworzeniu rezerw "W ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2020 roku,...
kurs akcji energa

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie

Energa Operator - spółka zależna Energi - rozpoczyna proces budowy magazynu energii o mocy 1 MW i pojemności 2 MWh w Czernikowie w województwie kujawsko-pomorskim, w pobliżu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, podała spółka. Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Smart Grid. Energa z...

Wig-Energia zyskał w ciągu 3 miesięcy 45%!

Ostatnie 3 miesiące przyniosły największe w historii wzrosty dla indeksu WIG-Energia, zrzeszającego spółki których działalność ma bezpośredni związek z branżą energetyczną. Indeks zyskał na wartości 45%, a bardzo wysokie wzrosty mogliśmy obserwować na walorach komponentów. Zyskiwały akcje PGE, Taurona, Energi oraz Enei. Wig-Energia zyskuje w ciągu 3 miesięcy 45%. ...
kurs akcji energa

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW

Energa uruchomiła farmę wiatrową na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku, podała spółka. Udział odnawialnych źródeł w mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%, a wolumen wyprodukowanej z wiatru energii ma szansę przekroczyć 500 GWh w...

WIG-Energia w górę o 140%. Marcin Tuszkiewicz o spółkach energetycznych na GPW

Spółki energetyczne notowane w ramach indeksu WIG-Energia zyskały 138% od dna bessy do rozrysowanego w zeszłym tygodniu szczytu. Jeszcze 3 miesiące temu Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com komentując sytuację spółek takich jak Tauron, PGE, Energa oraz Enea pytał: „kiedy, jak nie teraz?” szukając okazji zakupowych. Obecnie gdy indeks przeszedł kilkunastoprocentową...

Sasin napędza giełdę. Powstanie koncern multienergetyczny?

W czwartek, Minister Aktywów Państwowych wydał pozytywną rekomendację dla pomysłu polegającego na wydzieleniu aktywów węglowych z grup energetycznych. Informację do mediów przekazał wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Po komunikacie największe spółki z sektora energetycznego zaczęły dynamicznie rosnąć, a wzrosty te osiągnęły skalę dwucyfrową. Aktywa węglowe mają zostać...

Energetyka dalej rośnie. PGE i Tauron równoważone na górnych widełkach

Czwartkowa sesja niesie ze sobą bardzo mocne wzrosty w sektorze energetycznym. Spółki mimo trzycyfrowych wzrostów z ostatnich tygodni nie zwalniają tempa. Po blisko 4 godzinach handlu największe podmioty wchodzące w skład indeksu WIG-GAMES drożeją o kilkanaście procent. Cały ruch na północ odbywa się przy sporych obrotach, które dla samego...

Skomplikowana sytuacja w polskiej energetyce. Politycy totalnie zdołowali kursy akcji

Zacznijmy od tego, że w Polsce funkcjonują cztery główne spółki energetyczne, które zajmują się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, są to: ENEA, ENERGA, PGE i TAURON. W zależności od tego, gdzie mieszkamy, takiego mamy operatora. Do tego dochodzą firmy takie jak: Polska Grupa Górnicza (PGG), która jest największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie i...
kurs akcji energa

Wydatki inwestycyjne Energi w 2020 r. powinny być zbliżone do ubiegłorocznych

Wydatki inwestycyjne Energi w 2020 r. powinny być na zbliżonym poziomie, jak w ub. roku, jednak mogą ulec zmianie m.in. w związku z pandemią, poinformowało ISBnews biuro prasowe Energi. Wydatki inwestycyjne Energi w 2020 r. powinny być na zbliżonym poziomie, jak w 2019 r. "W 2019 roku wydatki inwestycyjne Grupy Energa...
Tauron, PGE, Energa, Enea

WIG-Energia na poziomie z początku roku. Indeks odrobił 50% straty!

Ostatnie sesje stały pod znakiem bardzo mocnego odbicia sektora energrtycznego w Polsce. Bardzo mocno drożały wszystkie komponenty indeksu WIG-ENERG, na czele z PGE, Energą, Eneą oraz Tauronem. Indeks od dołka bessy z pierwszej połowy marca podwoił swoją wartość. Wzrost sektora energetycznego napędza również główny indeks WIG20. Indeks WIG-ENERG zyskał...
kurs akcji energa

Energa miała 113 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Energa odnotowała 113 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 186 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 113 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 307 mln zł wobec 291 mln zł zysku...

GPW: Sektor gamingowy oraz energetyczny z silnym ruchem wzrostowym

Wczorajsza sesja za oceanem przyniosła kres trwającym od sześciu dni trendu wzrostowego na głównych indeksach. Rynek ciągnęły w dół notowania spółek, których dynamika wzrostów w ostatnim czasie wynosiła więcej niż 5% na sesję. Rynek ciągnęły w dół notowania spółek Dla przykładu wtorkową sesję zakończyły z ok. 8% przeceną akcje spółek lotniczych...

EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja (EKO) będą kontynuować współpracę w Elblągu i podpisały nową umowę sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO, poinformowała Grupa Energa. Energa  i EPEC będą kontynuować współpracę w Elblągu Nowy model współpracy, wypracowany przez obie firmy i ujęty w podpisanej umowie, obejmuje plan inwestycyjny Energi. Uwzględnia...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ