Conotoxia
kurs akcji energa

Energa widzi potencjał CCGT Gdańsk dla zaopatrzenia w parę rafinerii Grupy Lotos

Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku w kontekście zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii Grupy Lotos, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Synergie będą badane w trakcie procesu integracji grup kapitałowych. Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku "Odnośnie CCGT Gdańsk, wydana została decyzja środowiskowa na budowę bloku. Spółka dostrzega potencjał bloku gazowo-parowego w Gdańsku do zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii należącej do Grupy Lotos. Synergie te będą badane w trakcie procesu połączenia Grup PKN, Energa oraz Lotos" - napisało biuro prasowe Energi w odpowiedzi na pytania ISBnews. W przypadku bloku CCGT Grudziądz przeprowadzono już prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Obecnie prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni. "Projekt został zgłoszony...
kurs akcji energa

Energa podłączyła do sieci ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r.

Energa Operator - spółka zależna Energi - podłączył ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r. i łącznie niemal 20 tys. w całym I półroczu, podała spółka. Obecnie w sieci spółki energię elektryczną wytwarza blisko 50 tys. tego typu źródeł, tj. ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok temu. Energa Operator podłączył ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r. "Łączna moc zainstalowana pracujących w sieci Energi Operatora mikroinstalacji wynosi już około 342 MW. Większość z nich stanowi fotowoltaika. Poza fotowoltaiką, w tej kategorii źródeł wytwórczych, energię elektryczną wytwarza również 30 instalacji wiatrowych, 81 elektrowni wodnych, 13 biogazowni oraz 22 mikroźródła wykorzystujące różne metody produkcji energii. W pierwszym półroczu 2020 roku łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wzrosła...
kurs akcji energa

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

Energa planuje wdrożenie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Grudziądzu o mocy 600 MW w latach 2024-2025, a projektu CCGT Gdańsk o mocy ok. 456 MW w latach 2025-2026, podała spółka. Energa planuje wdrożenie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Grudziądzu o mocy 600 MW w latach 2024-2025 Projektowany capex w Grudziądzu to 1 670 mln zł, z czego 49,5 mln zł zostało zrealizowane według stanu na 30 czerwca br. W Gdańsku spółka przewiduje 1 352 mln zł nakładów inwestycyjnych, z czego zrealizowano 27,8 mln zł, podano w prezentacji wynikowej. W przypadku projektu CCGT Grudziądz, do tej pory przeprowadzono prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni (przetarg EPC<SA)....
kurs akcji energa

Energa rozważa udział farmy PV Gryf i innych projektów w aukcji OZE

Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii, poinformował wiceprezes spółki zależnej Energa OZE Bartłomiej Marchut. Grupa rozważa zgłoszenie do aukcji farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy ok. 20 MW i kilku mniejszych projektów. Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii "Zdecydowanie Energa planuje ambitne inwestycje w tym segmencie, myślimy zarówno o projektach greenfieldowych, jak i akwizycjach, przede wszystkim w zakresie fotowoltaiki i wiatru" - powiedział Marchut podczas telekonferencji. Wyjaśnił, że grupa w tej chwili szacuje możliwości finansowe realizacji takich inwestycji i będzie podejmować decyzje w kontekście integracji z PKN Orlen. "Rozważamy udział w aukcji dla farmy fotowoltaicznej Gryf, jak również rozważamy udział w tegorocznej aukcji dla szeregu inwestycji do mocy 1 MW" - wskazał także wiceprezes. Farma fotowoltaiczna Gryf ma powstać w gminie...
kurs akcji energa

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto – 827 mln zł w II kw.

Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw. Wynik nettto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł - 827 mln zł wobec 89 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw "Wynik netto za II kwartał 2020 roku wyniósł -0,88 mld zł, a za I półrocze br. -0,77 mld zł. Wyłączając dokonane odpisy, zawiązane rezerwy oraz udział w wyniku w spółkach konsolidowanych metodą praw własności, skorygowany zysk netto grupy za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 0,42 mld zł" - czytamy w komunikacie. "Za całe pierwsze półrocze wynik EBITDA Grupy Energa wyniósł prawie 1,06 mld zł, a przychody osiągnęły poziom 6,14 mld zł. Wynik netto, zarówno w samym drugim kwartale, jak i w całym pierwszym półroczu br....
kurs akcji energa

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - podpisała z przedsiębiorstwem Energotechnika-Energorozruch umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3x38 MW, podała Energa. To jeden z kluczowych elementów programu inwestycyjnego spółki w Elblągu. Energa Kogeneracja podpisała z przedsiębiorstwem Energotechnika-Energorozruch umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego w Elblągu to ok. 250 mln zł. Rozpoczęcie programu inwestycyjnego Energi Kogeneracji jest wynikiem podpisania nowej umowy na sprzedaż ciepła z EPEC, zaznaczono. "Energa żegna węgiel jako główne paliwo do produkcji ciepła dla Elbląga. Realizujemy program inwestycyjny wart ponad ćwierć miliarda złotych, który na nowo ukształtuje elbląskie ciepłownictwo, z korzyścią dla...
kurs akcji energa

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

Energa podpisała z SMBC Bank EU - podmiotem z grupy Sumitomo Mitsui Banking Corporation - umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, podała spółka. Energa podpisała z SMBC Bank EU umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro "Finansowanie zostało udzielone spółce na okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Środki pozyskane z kredytu mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycyjne z wyłączeniem wydatków w obszarze energetyki węglowej" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, co roku spółka będzie podlegać ocenie zewnętrznej agencji ratingowej pod kątem działalności na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie ładu korporacyjnego (environmental, social oraz governance,...
kurs akcji energa

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i utworzeniu rezerw, które łącznie pomniejszą skonsolidowany wynik netto za I półrocze o 1 021 mln zł, podała spółka. Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i utworzeniu rezerw "W ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2020 roku, zidentyfikowana została konieczność dokonania: a) odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473 mln zł, b) odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (PGG), nad którą Grupa Energa sprawuje współkontrolę poprzez posiadany przez spółkę Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (EKO) pakiet 15,32% akcji PGG - w wysokości 145 mln zł, c) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce EKO - w wysokości...

Wig-Energia zyskał w ciągu 3 miesięcy 45%!

Ostatnie 3 miesiące przyniosły największe w historii wzrosty dla indeksu WIG-Energia, zrzeszającego spółki których działalność ma bezpośredni związek z branżą energetyczną. Indeks zyskał na wartości 45%, a bardzo wysokie wzrosty mogliśmy obserwować na walorach komponentów. Zyskiwały akcje PGE, Taurona, Energi oraz Enei. Wig-Energia zyskuje w ciągu 3 miesięcy 45%. Indeks od miesiąca pozostaje w konsolidacji nad barierą 2000 punktów. Główne komponenty indeksu odrabiają straty z połowy marca. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 Wig-Energia konsoliduje nad poziomem 2000 punktów Indeks zrzeszający największe spółki z branży energetycznej bardzo mocno zyskiwał w maju, oraz w pierwszej połowie czerwca. Tylko w tym okresie, zyskał on ponad 50%. Druga połowa czerwca to już chwilowe osłabienie oraz ponowny atak na...
kurs akcji energa

Wydatki inwestycyjne Energi w 2020 r. powinny być zbliżone do ubiegłorocznych

Wydatki inwestycyjne Energi w 2020 r. powinny być na zbliżonym poziomie, jak w ub. roku, jednak mogą ulec zmianie m.in. w związku z pandemią, poinformowało ISBnews biuro prasowe Energi. Wydatki inwestycyjne Energi w 2020 r. powinny być na zbliżonym poziomie, jak w 2019 r. "W 2019 roku wydatki inwestycyjne Grupy Energa wyniosły ok. 1,6 mld zł. W 2020 roku powinny one ukształtować się na zbliżonym poziomie, jednak w związku m.in. z pandemią COVID-19 sytuacja może ulec zmianie" - napisało biuro prasowe w materiale przesłanym ISBnews. Energa podała dziś, że nakłady inwestycyjne grupy w I kw. 2020 r. wyniosły 331 mln zł. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita...
Tauron, PGE, Energa, Enea

WIG-Energia na poziomie z początku roku. Indeks odrobił 50% straty!

Ostatnie sesje stały pod znakiem bardzo mocnego odbicia sektora energrtycznego w Polsce. Bardzo mocno drożały wszystkie komponenty indeksu WIG-ENERG, na czele z PGE, Energą, Eneą oraz Tauronem. Indeks od dołka bessy z pierwszej połowy marca podwoił swoją wartość. Wzrost sektora energetycznego napędza również główny indeks WIG20. Indeks WIG-ENERG zyskał od połowy marca podwoił swoją wartość.  Z grona komponentów najlepiej radzą sobie walory PGE, które od dołka bessy zyskały już ok. 200%.  W środę rano, indeks zyskuje ponad 5%.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  WIG-ENERG w ciągu 2 miesięcy zyskał 100%! Spirala wzrostów na spółkach energetycznych ciągle się nakręca. Po trwającej blisko 2 miesiące konsolidacji w okolicach 1300-1400 punktów, indeks wybił górą i w ciągu kilkunastu sesji osiągnął pułap 2000 punktów,...
kurs akcji energa

Energa miała 113 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Energa odnotowała 113 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 186 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 113 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 307 mln zł wobec 291 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 568 mln zł wobec 554 mln zł rok wcześniej. "Grupa Energa osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo faktu, że w I kwartale br. widoczny był wpływ pandemii COVID-19 w Polsce. W krótkim czasie doprowadziła ona m.in. do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną czy zakłóceń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Grupa szacuje, że w związku z wpływem koronawirusa na działalność koncernu wynik EBITDA w I kw. br. zmniejszył się...

EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja (EKO) będą kontynuować współpracę w Elblągu i podpisały nową umowę sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO, poinformowała Grupa Energa. Energa  i EPEC będą kontynuować współpracę w Elblągu Nowy model współpracy, wypracowany przez obie firmy i ujęty w podpisanej umowie, obejmuje plan inwestycyjny Energi. Uwzględnia jednocześnie obecność EPEC na rynku wytwarzania ciepła, umożliwiając korzystanie z potencjału spółki w tym obszarze, podano w komunikacie. "Cieszę się, że wieloletnie negocjacje przyniosły porozumienie. Przyjęte rozwiązanie jest przede wszystkim korzystne dla mieszkańców i potwierdza perspektywę oraz naszą wolę inwestycji w mieście. Porozumienie z miastem otwiera nowe możliwości i pozwala realizować zapowiadane plany inwestycyjne" - powiedział prezes Energi Kogeneracja Michał Wawryn, cytowany w komunikacie. "W dyskusji nad przyszłością elbląskiego systemu ciepłowniczego chodziło o...
kurs akcji energa

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

Energa odnotowała 952 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 952 mln zł straty netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 459 mln zł wobec 1176 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2 039 mln zł, wobec 1 877 mln zł rok wcześniej. "Zysk z działalności operacyjnej Grupy w 2019 roku wyniósł 459 mln zł w porównaniu do 1 176 mln zł w 2018 roku (zmniejszenie o 61%). Największy wpływ na zmianę wyniku EBIT r/r, oprócz czynników opisanych powyżej, wpływ miała decyzja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 437 mln zł oraz aktywów Elektrociepłowni Elbląg...

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację