Conotoxia

Enel-med ma umowę najmu pod cztery kolejne placówki w Warszawie

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Centrum Medyczne Enel-med podpisało kolejne cztery umowy najmu na terenie Warszawy, podała sieć. Nowe placówki znajdują się w centrum miasta oraz na Woli, a ich łączna powierzchnia to 4 tys. m2. "Obiekty, które wybraliśmy, zapewnią naszym pacjentom łatwy dostęp do lekarzy i usług medycznych, są bowiem świetnie skomunikowane i można do nich dostać się z każdego miejsca w Warszawie. Jest to spójne z naszą strategią, która zakłada ciągły rozwój i poszerzanie sieci placówek, w tym specjalistycznych. Już w 2022 roku planujemy otworzyć kolejne wieloprofilowe przychodnie specjalistyczne oraz kliniki stomatologiczne" - powiedział dyrektor ds. inwestycji i zakupów Bartosz Rozwadowski, cytowany w komunikacie. W Widok Towers, na tyłach stołecznej Rotundy, spółka wynajęła pierwsze piętro. Klienci Enel-med będą tam mogli...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Enel-Med miał 0,75 mln zł straty netto, 3,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Centrum Medyczne Enel-Med odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,51 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,34 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 101,58 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 324,63 mln zł w porównaniu z 297,68 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 1,22 mln zł...

Enel-Med chce uruchomić pierwszą specjalistyczną klinikę stomatologiczną w 2022

Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - Centrum Medyczne Enel-Med planuje rozwój w ciągu kilku lat niezależnych specjalistycznych klinik stomatologicznych. Uruchomienie pierwszej planowane jest na przyszły rok, podała spółka. "W perspektywie kolejnych lat, spółka zakłada rozwój, niezależnie funkcjonujących od przychodni enel-med, specjalistycznych kliniki stomatologicznych. Uruchomienie pierwszej takiej kliniki planowane jest na rok 2022" - czytamy w raporcie półrocznym. Wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i rosnących przychodów w obszarze stomatologii, w II półroczu bieżącego roku planowana jest modernizacja dwóch oddziałów enel-med: w oddziale Zacisze zostanie uruchomiona klinika stomatologiczna z ofertą chirurgii stomatologicznej jednego dnia, w oddziale łódzkim Manufaktura do dyspozycji pacjentów zostaną oddane kolejne 2 gabinety stomatologiczne, wskazano także. Spółka podała również, że rosnąca popularność oraz dynamika sprzedaży usług z zakresu medycyny estetycznej i...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Enel-Med sprzeda wszystkie oferowane akcje w book-buildingu po 17,1 zł/ szt.

Centrum Medyczne Enel-Med ustaliło cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 17,1 zł za sztukę oraz łączną liczbę akcji, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, na 4 713 379, podała spółka. 16 czerwca spółka informowała, że rozpoczęła budowę księgi popytu na nie więcej niż 4 713 379 akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej oraz do 800 000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Jak zapowiadano, środki z emisji Enel-Med zamierza przeznaczyć na rozwój sieci, tj. otwarcie ok. 90 nowych placówek w latach 2022-2025. Ponadto spółka poinformowała, że book-building zakończyli także akcjonariusze sprzedający - Adam Stanisław Rozwadowski i Anna Maria Rozwadowska. W związku z tym, iż w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E zebrany popyt przekroczył maksymalną liczbę...

Jacek i Bartosz Rozwadowscy zadeklarowali objęcie akcji serii E Enel-Medu

Jacek Rozwadowski oraz Bartosz Rozwadowski - akcjonariusze i członkowie zarządu Enel-Medu - złożyli deklaracje zainteresowania objęciem łącznie 90 tys. akcji serii E w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki, podał Enel-Med. "W dniu 21 czerwca 2021 r. Jacek Jakub Rozwadowski w procesie budowania księgi popytu na akcje nowej emisji serii E zadeklarował gotowość do objęcia 45 000 sztuk akcji serii E bez limitu cenowego. Bartosz Adam Rozwadowski w procesie budowania księgi popytu na akcje nowej emisji serii E zadeklarował gotowość do objęcia 45 000 sztuk akcji serii E bez limitu cenowego" - czytamy w komunikacie. Procesu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 713 379 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Enel-Med rozpoczął book-building na 4,71 mln nowych i 0,8 mln istniejących akcji

Centrum Medyczne Enel-Med rozpoczęło budowę księgi popytu na nie więcej niż 4 713 379 akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej oraz do 800 000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Środki z emisji Enel-Med zamierza przeznaczyć na rozwój sieci, tj. otwarcie ok. 90 nowych placówek w latach 2022-2025, podała spółka. Akcje sprzedawane oferowane są przez dotychczasowych akcjonariuszy: Adama Stanisława Rozwadowskiego oraz Annę Marię Rozwadowską (po max 400 tys. sztuk). Przewidywane w ramach emisji publicznej w trybie subskrypcji prywatnej zamknięcie księgi popytu nastąpi 22 czerwca. Rolę oferującego w transakcji pełni Santander Biuro Maklerskie. "Emisja publiczna odbywa się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na WZA (tj. w dniu 22...

Akcjonariusze Enel-Med zdecydowali o emisji do 4,71 mln akcji serii E bez pp

Akcjonariusze Centrum Medycznego Enel-Med zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 4 713 380 akcji serii E, tj. do 20% kapitału zakładowego, bez prawa poboru, podała spółka. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 23 566 900 akcji. "Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał zamierzamy przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce. Zakładamy, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów naszego wzrostu w kolejnych latach. Pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych" - skomentował prezes Jacek Rozwadowski, cytowany w komunikacie. Do przeprowadzenia emisji akcji nie będzie konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego. Emisja publiczna będzie mogła odbyć się z wyłączeniem w całości prawa...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Akcjonariusze Enel-Med zdecydują 7 VI o emisji do 4,71 mln akcji serii E bez pp

Akcjonariusze Centrum Medycznego Enel-Med zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 4 713 380 akcji serii E, tj. do 20% kapitału zakładowego, bez prawa poboru, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie zwołane na 7 czerwca. Akcjonariusze Enel-Med zdecydują niedługo o podwyższeniu kapitału zakładowego Obecnie kapitał spółki dzieli się na 23 566 900 akcji. "Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 4 713 380 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 23 566 901 zł i nie wyższej niż 28 280 280 zł. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 713 380 sztuk...

Enel-Med planuje emisję akcji bez pp, stanowiących do 16,7% kapitału po podwyż.

Zarząd Enel-Med podjął decyzję o emisji akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Intencją zarządu jest przeprowadzenie emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16,7% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, podała firma. Zarząd Enel-Med podjął decyzję o emisji akcji Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu. "Intencją zarządu spółki jest przeprowadzenie emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16,7% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji będzie jednym z istotnych czynników pozwalających na zwiększenie dynamiki rozwoju spółki oraz realizację planów inwestycyjnych i celów strategicznych,...

Enel-Med miał 3,4 mln zł straty netto, 15,94 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Centrum Medyczne Enel-Med odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. zgodnie z MSSF 16 wobec 2,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enel-Med przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 15,94 mln zł wobec 4,11 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,8 mln zł w 2020 r. wobec 417,69 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane wyniki finansowe bez MSSF 16 wykazały 33,7 mln zł zysku EBITDA w 2020 r. wobec 24,7 mln zł rok wcześniej oraz 8 mln zł zysku netto wobec 0,02 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 8,4% wobec 5,9% rok wcześniej. "W minionym roku mierzyliśmy się z najpoważniejszym wyzwaniem w dotychczasowej historii spółki. Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na...

BOŚ: Rekomendacja “trzymaj” dla Enel-MED z ceną docelową 11,8 zł za akcję

Zgodnie z raportem datowanym na 12 lutego, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska obniżył rekomendację fundamentalną Enel-medu do "trzymaj"  oraz rekomendację relatywną względem rynku do "niedoważaj". Kurs spółki w horyzoncie dwunastu miesięcy prognozowany jest na poziomie 11,8 zł za akcję. "Obniżamy rekomendacje dla walorów Enel-Medu: długoterminową fundamentalną do Trzymaj (poprzednio Kupuj) i krótkoterminową relatywną do Niedoważaj (poprzednio Neutralnie). W dłuższej perspektywie strategia Spółki opierająca się na uruchamianiu nowych centrów medycznych(…) powinna być korzystna. Tymczasem wyniki finansowe za IV kw. ub.r. mogą rozczarować z uwagi na wzrost kosztów poddostawców oraz kosztów operacyjnych." - czytamy w raporcie z 12 lutego. Analitycy banku spodziewają się słabszych wyników za IV kwartał 2017 roku ze względu na wysoką bazę (liczba zachorowań) oraz wzrost kosztów m.in. w związku...
wolumen

Przed zamknięciem. Bogdanka [LWB] i ENEL-MED [ENE]

Bogdanka D1 Kurs Bogdanki znajduje się w trendzie wzrostowym ad niebieską linią. Ta linia ostatnio została przetestowana trzeci raz, więc jest wiarygodna. Jej przełamanie byłoby więc istotnym sygnałem sprzedaży. W ostatnich dniach cena wykazywała się dość dużą w porównaniu z korygującymi się indeksami. W związku z tym bardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja wzrostu i testowanie oporu ustanowionego przez szczyt z marca na poziomie 82,91 zł (czerwona linia). Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. ENEL-MED  D1 Enelmed jest operatorem usług medycznych. Pod koniec maja kurs Spółki przełamał zieloną linię szyi odwróconej formacji RGR. Na podstawie tego...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje