Conotoxia

URE zatwierdził Enei, PGE Obrót i Tauronowi taryfy na sprzedaż energii w 2021 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii trzem tzw. sprzedawcom z urzędu - Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi. Od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych, podał Urząd Regulacji Energetyki. Od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5%. Spółki Enea, PGE Obrót oraz Tauron z zielonym światłem "Regulator zakończył postępowania i zatwierdził spółkom Enea, PGE Obrót oraz Tauron taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z oferty tzw. sprzedawcy z urzędu. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy, tj. przedsiębiorstwa Energa Obrót, podobnie jak postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Rafał Mucha został powołany na członka zarządu Enei ds. finansowych

Rada nadzorcza Enei powołała Rafała Marka Muchę na stanowisko członka zarządu ds. finansowych na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r. .z dniem 21 grudnia 2020 roku, podała spółka. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
enea

Enea zakłada poprawę EBITDA w wydobyciu i obrocie w 2021 r.

Enea zakłada poprawę EBITDA w segmentach wydobycia, obrotu i OZE, stabilnego poziomu w obrocie, natomiast EBITDA w wytwarzaniu będzie "pod presją", poinformował prezes Paweł Szczeszek. Enea prognozuje rok 2021 "W segmencie wydobycia spodziewamy się poprawy EBITDA w stosunku do bardzo trudnego 2020 r." - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji. Na segment wytwarzania wpływ będzie mieć widoczne w drugiej połowie 2020 r. przełamanie dotychczasowej korelacji pomiędzy cenami uprawnień do emisji, a cenami energii elektrycznej - tzn. wzrost cen uprawnień przy jednoczesnym spadku hurtowych cen energii. Grupa spodziewa się wyraźniej niższych r/r CDS (clean dark spreads) w 2021 r. Spadek ten będzie tylko częściowo zrekompensowany wpływami z rynku mocy. "Uważamy, że w roku 2021 EBITDA w segmencie wytwarzania - mam na myśli energetykę konwencjonalną - będzie...
enea

Nakłady inwestycyjne Enei w 2021 r. będą zbliżone lub nieco niższe r/r

Nakłady inwestycyjne Enei w 2021 r. będą zbliżone lub nieco niższe niż w 2020 r., a segment odnawialnych źródeł energii będzie odgrywał w nich większą rolę niż dotychczas, poinformował prezes Paweł Szczeszek. Enea: Nakłady inwestycyjne w 2021 r. będą zbliżone lub nieco niższe niż w 2020 r. "Poziom nakładów inwestycyjnych w 2021 r. będzie zbliżony lub nieco niższy od tegorocznego" - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji. Dodał, że spółka analizuje wielkość inwestycji w ramach prowadzonej obecnie aktualizacji strategii. "Zakładamy, że segment OZE będzie odgrywał coraz większą rolę w inwestycjach Enei w roku 2021" - dodał prezes. W 2020 r. Enea zaplanowała nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 2 768 mln zł. W I-III kw. 2020 r. grupa zrealizowała nakłady inwestycyjne na kwotę 1 638 mln zł wobec...
enea

Enea: Informacje dot. zaangażowania w offshore w ciągu kilku dni

Enea może podać informacje związane z udziałem w budowie morskich farm wiatrowych w ciągu kilku dni, poinformował prezes Paweł Szczeszek. Enea może podać informacje związane z udziałem w budowie morskich farm wiatrowych w ciągu kilku dni "Aktywnie kontynuujemy badanie możliwości rozwoju morskich farm wiatrowych. Pozostajemy otwarci na możliwość współpracy z partnerami w sprawie rozwoju offshore na polskim obszarze Bałtyku i mamy opcje na strategiczne alianse. Myślę, że konkretną informację przekażemy w ciągu najbliższych kilku dni" - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji. We wrześniu br. Enea zakończyła prowadzone wcześniej z Iberdrola Eólica Marina na zasadzie wyłączności rozmowy dotyczące potencjalnej inwestycji w projekty morskich farm wiatrowych Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana...
enea

Enea miała 36,8 mln zł zysku netto, 813,41 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Enea odnotowała 36,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 385,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enea liczy zyski z trzeciego kwartału roku Zysk operacyjny wyniósł 394,35 mln zł wobec 597,97 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 813,41 mln zł wobec 985,02 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 511,86 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4 072,78 mln zł rok wcześniej. "Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 401 mln zł wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży o 126 GWh oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży o 12%, przy jednocześnie niższych przychodach z Regulacyjnych Usług Systemowych" - czytamy w raporcie. Grupa odnotowała także wzrost przychodów...
enea

Enea miała wstępnie 62 mln zł straty netto, 2635 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020

Enea wypracowała 13 464 mln zł skonsolidowanych przychodów, 2 635 mln zł zysku EBITDA w I-III kw 2020 r. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 62 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Enea wstępnie szacuje swoje wyniki "W związku z przyjęciem przez zarząd Enea S.A. 18 listopada 2020 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych grupy kapitałowej Enea (GK Enea) za I - III kwartał 2020 roku, spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki. Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za okres I-III kwartał 2020 roku: - Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 13 464 mln zł, - EBITDA: 2 635 mln zł, - Zysk przed opodatkowaniem: 90 mln zł, - Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -44 mln zł, - Zysk/ strata netto przypadający...
enea

Enea może zaprezentować aktualizację strategii w ciągu miesiąca

Enea może zaprezentować aktualizację strategii w ciągu miesiąca, poinformował prezes Paweł Szczeszek. Enea w trakcie aktualizacji swojej strategii "Myślę, że w ciągu miesiąca aktualizacja strategii zostanie przedstawiona" - powiedział Szczeszek podczas debaty na konferencji EkoSfera. Podkreślił, że spółka chce w "aktywnie analizuje" możliwości rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii, co zostanie uwzględnione w aktualizacji. W grudniu 2019 r. Enea przyjęła strategię do 2030 roku z perspektywą 2035 roku. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
enea

Enea dokona odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce PGG

Enea dokona odpisu aktualizacyjnego wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w szacunkowej wartości ok. 254 mln zł w jednostkowym oraz ok. 129 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 r., podała spółka. Powyższe zdarzenie spowoduje zmniejszenie skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem i zysku netto za ten okres o ok. 129 mln zł. Enea dokona odpisu aktualizacyjnego wartości posiadanego pakietu akcji (PGG "Po uwzględnieniu odpisu aktualizującego, wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności w odniesieniu do akcji w PGG, zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie 0 zł" - czytamy w komunikacie. Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 254 mln zł....
enea

Marcin Pawlicki został powołany na członka zarządu Enei

Rada nadzorcza Enei powołała Marcina Pawlickiego na członka zarządu ds. operacyjnych z dniem 29 października 2020 roku , podała spółka Enea: Marcin Pawlicki powołany na członka zarządu Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
enea

Enea z 10% odbiciem. Najbliższy cel przy 6,70 zł

Notowania spółek z sektora energetycznego mocniej odbiły podczas sesji z ubiegłego piątku i odbicie to było kontynuowane w poniedziałek. Oczywiście głównym powodem wzrostów jest rządowe porozumienie z górnikami, o tym aby odejść od węgla do 2049 roku. Już wcześniej dało się zauważyć, że każda wzmianka o odchodzeniu krajowej gospodarki od węgla jest szybko wyłapywana na notowaniach spółek energetycznych. Po spadkach o 40% od końca lipca, wydaje się, że teraz notowania Enei powinny zacząć odrabiać straty. Najbliższym celem jest opór przy 6,70 zł.
enea

Enea nadal traci na wartości. Cena blisko wsparcia 5,30 zł

W bardzo słabej formie jest ostatnio krajowy sektor energetyczny. Od marca do lipca wiele spółek zanotowało gwałtowne odbicie, które budowane było na nadziejach szybszego odejścia od węgla w energetyce. Wydaje się, że nadzieje te były nieco na wyrost i dość szybko ceny spółek zaczęły spadać. Spoglądając na wykres dzienny Enea, widać że trwa gładki ruch spadkowy, który zapewne dotrze niebawem do wsparcia w rejonie 5,30 zł.
enea

Enea miała 543,81 mln zł straty netto, 806,12 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Enea odnotowała 543,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 259,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enea odnotowała 543,81 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 105,54 mln zł wobec 439,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 806,12 mln zł wobec 822,04 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 369,83 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 3 594,65 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 99,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 505,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 974,91 mln zł...
enea

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

Enea wypracowała 8 949 mln zł skonsolidowanych przychodów, 1 822 mln zł zysku EBITDA w I połowie br. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 99 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Enea wypracowała 8 949 mln zł skonsolidowanych przychodów w I połowie br. "Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2020 roku: - Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 949 mln zł, - EBITDA: 1 822 mln zł, - Zysk/strata przed opodatkowaniem: -10 mln zł, - Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego: -82 mln zł, - Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -99 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że wynik EBITDA w poszczególnych segmentach wyniósł: - Wydobycie: 214 mln zł,  Wytwarzanie: 872 mln zł,  Dystrybucja: 681 mln zł, Obrót: 40 mln zł. Produkcja węgla netto wyniosła 3,7 mln ton w I poł. br. Całkowite...
enea

Enea utworzyła odpisy obciążające wynik netto grupy na ok. 779 mln zł

Enea utworzyła odpisy aktualizujące wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz odpisów związanych z pożyczką i zobowiązaniem Enei względem Energi do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., podała Enea. Odpisy spowodują zmniejszenie zysku netto spółki o ok. 674 mln zł oraz zysku netto jej grupy kapitałowej o ok. 779 mln zł, podano także. Enea utworzyła odpisy aktualizujące wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie "W związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2020 roku, spółka zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Enea Wytwarzanie) w szacunkowej wartości ok. 318 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku oraz...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację