XTB
Logo Elemental Holding

Elemental Holding miał 4,57 mln zł zysku netto, 34,4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Elemental Holding odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk netto ogółem wyniósł 23,9 mln zł w I kw. wobec 10,08 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 34,4 mln zł wobec 13,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 106,8 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 500,34 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,6 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding miał 17,91 mln zł zysku netto, 91,24 mln zł EBITDA w 2019 r.

Elemental Holding odnotował 17,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 17,91 mln zł zysku netto w 2019 r. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 39,9 mln zł w 2019 r. wobec 35,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 91,24 mln zł wobec 64,31 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 72,99 mln zł wobec 53,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 244,35 mln zł w 2019 r. wobec 1 784,15 mln zł rok wcześniej. "Na zdecydowanej większości rynków (ok. 2/3), na których jesteśmy obecni, działaliśmy starając się nie poddawać żadnym chwilowym aberracjom rynków finansowych. Mam tu na myśli fakt, że...
elemental

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

Elemental Holding zawarł z holenderską spółką EFF umowę uprawniającą go do nabycia od 3,06 do 4,16 mln akcji spółki Elemental Asia, podała spółka. Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia "Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podjęcia czynności zmierzających do zbycia przez EFF na rzecz emitenta nie mniej niż 3 061 671 i nie więcej niż 4 162 900 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Elemental Asia . Strony postanowiły, że po spełnieniu warunków określonych w umowie, tj. między innymi pozytywnego zakończenia procesu badania stanu prawnego, finansowego i podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że cena sprzedaży akcji zostanie ustalona w...
Logo Elemental Holding

Elemental: Przychody mogą spaść o 50-60% w poszcz. segmentach w zw. z pandemią

Elemental Holding szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania pandemii koronawirusa o 50-60% - w zależności od segmentu działalności - i ogranicza działania inwestycyjne, podała spółka. W związku z przewidywanym spadkiem przychodów, spółka i jej podmioty zależne złożyły lub będą składały wnioski o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Elemental przewiduje spadek przychodów z powodu koronawirusa "W perspektywie najbliższych miesięcy sprzedaż grupy emitenta będzie pod silnym wpływem sytuacji partnerów handlowych. Niektórzy z nich w ostatnim okresie ograniczyli lub czasowo wstrzymali swoją działalność operacyjną, co będzie związane ze spadkiem poziomu sprzedaży w grupie kapitałowej emitenta, a w rezultacie będzie powodowało zmniejszenie przychodów emitenta. Ostateczna wielkość spadku poziomu sprzedaży będzie uzależniona od okresu ograniczenia działalności dostawców i odbiorców grupy kapitałowej spółki...
elemental

Elemental – możliwe przejęcia w Turcji przez spółkę zależną

Tesla Recycling - spółka z grupy Elemental Holding - zawarła umowę zależną, która m.in. po uzyskaniu zgody Tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji, będzie stanowiła podstawę nabycia 49% udziałów w spółce Evciler Kimya Madencilik Ve Deerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Evciler Kimya), podała spółka. Wartość transakcji to 3,63 mln euro.
Gorące spółki dnia

Libet [LBT], Elemental [EML] – Gorące spółki dnia 2.10.2019

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o niemal 14% przy bardzo dobrych obrotach, jednak ostatecznie sesja zamknęła się zaledwie 3% na plusie. Jest to efekt publikacji świetnych wyników uzyskanych w drugim kwartale. Zysk netto sięgnął 4,23 mln zł podczas, gdy rok temu wynosił 3,68 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 7,42 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,79 mln zł wobec 55,87 mln zł rok wcześniej. W sumie, w całym półroczu zysk wynosi 17,86 mln zł w porównaniu z 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,94 mln zł w porównaniu z 80,07 mln zł rok wcześniej. Widać jak na...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – PZU, JSW, Elemental

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. PZU – terminy publikacji raportów okresowych Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA (PZU). Inwestorem strategicznym PZU jest Skarb Państwa RP, który na koniec 2014 roku posiadał 35,2% udziału w kapitale zakładowym PZU. Kapitalizacja Grupy wynosi 37,78 mld PLN, spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019. Raport...
Gorące spółki dnia

Elemental [EMT], Open Finance [OPF] – Gorące spółki dnia 7.01.2019

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Akcje spółki drożeją od kilku dni, wczoraj o następne 2% i to przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Od dołka z końca grudnia zwyżka sięga już 35%. Po latach przepełnionych spadki, obecnie widać wyraźne ożywienie notowań. Kurs przełamał ubiegłoroczną linię bessy i zdaje się, że może zmierzać w stronę ostatniego wierzchołka czyli w rejon 1,65 zł. Wczoraj na rynek napłynęła informacja, która może podtrzymać wzrosty. Chodzi o planowany skup akcji własnych. Spółka zamierza skupić do 34 mln akcji, które stanowią niemal 20% kapitału zakładowego. Firma zamierza przeznaczyć na ten cel nie więcej niż...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding notuje w III kw. 2018 zysk netto na poziomie 7,87 mln zł

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Z najnowszego raportu wynika, że spółka ta zakończyła trzeci kwartał 2018 roku zyskiem netto w wysokości 7,87 mln zł. Wskazany wyżej zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej jest nieco wyższy niż przed rokiem (7,82 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 14,83 mln zł wobec 12,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za III kwartał br. uplasował się na poziomie 17,5 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,86 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 339,77 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2018 r. spółka miała 23,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,94 mln...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Elemental [EMT] – Gorące spółki dnia 1.10.2018

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Akcje spółki drożały podczas sesji z minionego piątku o ponad 4% przy niezłych obrotach. Na wykresie widać, że po fali spadkowej, cena odbiła od tegorocznej linii trendu wzrostowego. Piątkowa świeca miała największą rozpiętość od szczytu w połowie sierpnia, co może oznaczać, że jest to sesja przełomowa, zwiastująca powrót do głównego trendu. Bezpośrednim powodem piątkowej zwyżki były opublikowane dane za drugi kwartał. Spółka odnotowała 66,11 mln zł zysku netto wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,33 mln zł wobec 85,79 mln zł rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu spółka miała 68,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 11,23 mln zł straty rok wcześniej, przy...
Gorące spółki dnia

LC Corp [LCC], Elemental [EMT] – Gorące spółki dnia 6.09.2018

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Podczas wczorajsze, dosyć słabej sesji na warszawskim parkiecie, w miarę pozytywnie wyróżniała się spółka LC Corp, której akcje drożały o ponad 1%. Na wykresie widać, że cena w ostatnim czasie testuje poziom 2 zł. Technika wskazuje na ciekawą rzecz, gdyż po za okrągłym poziomem, spora korekta dotarła do długoterminowej linii trendu wzrostowego, której początku można szukać w 2009 roku. Pojawia się więc szansa na odbicie, tym bardziej, że spółka podała istotne dane. Wynik brutto za pierwsze półrocze 2018 roku będzie wyższy o 36,6 mln zł z powodu znaczących zmian kursu euro oraz aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Pełny raport poznamy już 7...

Elemental [EMT] – spadek zysku netto w 1Q – analiza na zamówienie

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka traci na wartości niemal nieustannie od początku 2016 roku. Jednym z głównych powodów są słabsze wyniki finansowe uzyskiwane w ostatnim czasie. W odczytach kwartalnych pogorszenie zauważalne jest od trzeciego kwartału 2016 roku. Wyniki za 2017 rok także okazały się gorsze od prognoz. Jednym z niewielu pozytywów są rosnące z roku na rok przychody, co w przyszłości może przełożyć się na poprawę wyniku netto. W kwietniu, po publikacji raportu, spółka potaniała o blisko 50%, to pokazuje jaki sentyment panuje na jej akcjach. Wszelkie dynamiczne odbicia, takie jak z połowy maja, należy w pierwszej kolejności rozpatrywać jako korekty. Obecna wynosi w...

Elemental [EMT] – oRGR na horyzoncie? – analiza na zamówienie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Trwająca od marca fala trendu spadkowego zaprowadziła cenę w bliskie okolice historycznych minimów. Nie dziwi więc dynamiczne odbicie jakie pojawiło się w drugiej połowie listopada. Pytanie tylko czy jest to chwilowa korekta czy jednak próba zakończenia trendu spadkowego. Układ ostatnich dołków zaczyna powoli przypominać formację odwróconej głowy z ramionami. Nieco wyższy wolumen w trakcie ostatnich wzrostów uwiarygodnia ten ruch, co sprawia, że rosną szansę na jego kontynuację. Aby tak się stało musi jednak dojść do wyłamania linii szyi formacji oRGR. Co ciekawe przebiega ona w newralgicznym miejscu, pokrywając się z linią...

Elemental [EMT] – od roku w kanale spadkowym – analiza na zamówienie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Po 4 miesiącach spadków, spółka także kiepsko rozpoczęła sierpień. Patrząc na wykres w skali tygodniowej wydaje się, że wszystko zmierza do okolic głównego wsparcia jakie przebiega w rejonie 3 zł. Co ciekawe, mimo trwających spadków, spółka cały czas otrzymuje dobre rekomendacje. Wykres dzienny przedstawia roczny kanał spadkowy. W tym czasie jego krawędzie są dokładnie respektowane, także ostatnio 20 czerwca, kiedy doszło do niewielkiego odbicia. Kurs dość szybko powrócił jednak do spadków. Pozytywne jest to, że od połowy kwietnia trend spadkowy budowany jest przy dość niskim wolumenie. Wydaje się więc, że niebawem ponowny...
Gorące spółki dnia

Elemental [EMT], Skarbiec [SKH] – Gorące spółki dnia 3.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, której celem biznesowym jest konsolidacja podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Spółka odnotowała udaną końcówkę czerwca, rosnąć w miniony piątek o ponad 3%. Niestety wolumen tego dnia nie był dość wysoki aby można było mówić o jakimś przełomie. Wyraźnie jednak zarysowany dołek z 20 czerwca i postępujący wzrost ceny w ostatnim czasie, wskazują przynajmniej na zainicjowanie korekty wzrostowej. Od roku cena respektuje krawędzi kanału spadkowego. Obecne odbicie przychodzi właśnie przy dolnej krawędzi. Wydaje się, że możemy liczyć na wzrosty do strefy oporu okolic...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację