XTB

Elemental Holding przejął amerykańską spółkę Legend Smelting and Recycling

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Grupa Elemental Holding przejęła 100% udziałów Legend Smelting and Recycling (LSR) - jednego z liderów rynku recyklingu metali strategicznych w USA, podała spółka. Łączna wartość inwestycji Elemental Holding na amerykańskim rynku sięga 100 mln USD. LSR ma silną pozycję na amerykańskim rynku pozyskiwania i zielonej produkcji metali strategicznych. Zakłady spółki, zlokalizowane w Ohio, Kalifornii, Illinois, Indianie i Teksasie, pozyskują surowce z terenu całej Ameryki Północnej, w tym z Meksyku. Roczne obroty LSR wyniosły w 2020 roku około 250 mln USD, zaznaczono. "Postępująca świadomość globalnego przemysłu w zakresie ESG, informatyzacja, elektryfikacja motoryzacji, technologia wodorowa oraz zwrot ku odnawialnym źródłom energii wiążą się z ogromnym zapotrzebowaniem na metale szlachetne, w tym platynowce (platyna, pallad, rod) i miedziowce (srebro, złoto)....
elemental

Spółka z grupy Elemental Holding zbuduje zakład recyklingu za ok. 8 mln euro

Terra Recykling - spółka z Grupy Elemental Holding - wybuduje w Grodzisku Mazowieckim nowy zakład przeróbczy o mocy 30 tys. ton zużytego sprzętu chłodniczego, podał Elemental Holding. Dzięki inwestycji, której wartość sięga ok. 8 mln euro, moce przerobowe Terra Recykling wzrosną do 45 tys. ton. Budowa nowego zakładu rozpocznie się w trzecim kwartale br. W sąsiedztwie istniejącej infrastruktury, pozwalającej aktualnie na przerób około 15 tys. ton sprzętu chłodniczego rocznie, powstanie obiekt z nowoczesnymi liniami firmy URT o dwukrotnie większych mocach przerobowych. Nowy zakład, spełniający rygorystyczne normy certyfikacji WEEELABEX, umożliwi przerób wszystkich rodzajów urządzeń chłodniczych, unieszkodliwienie zawartych w nich substancji i ponowne wykorzystanie cennych materiałów. Wartość planowanej przez Grupę Elmental Holding inwestycji wyniesie około 8 mln euro, poinformowano. "Polski rynek recyklingu sprzętu elektrycznego, w tym...
elemental

Elemental Holding wnioskuje do GPW o wycofanie akcji z obrotu

Elemental Holding złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji spółki, co obejmuje 170 466 065 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka w komunikacie. Elemental Holding złożył wniosek o wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 12 lutego 2021 roku, wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi 25 lutego 2021 roku, przypomniano. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2013 r.
elemental

Elemental Holding ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Elemental Holding otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji spółki, podał Elemental. Wycofanie z obrotu nastąpi 25 lutego 2021 r. "Spółka zamierza niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji wystąpić do GPW w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w komunikacie. W grudniu 2020 r. akcjonariusze Elemental Holding, posiadający 95,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy ogłosiły przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy, w łącznej liczbie 7 452 343 sztuk, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Elemental...

Elemental Holding ma do 332 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt w recyklingu

Elemental Strategic Metals (ESM) - spółka zależna Elemental Holding - zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie swojego projektu kwotą do 332,04 mln zł, podał Elemental. Spółka zależna Elemental Holding z dofinansowaniem "Zgodnie z umową, ESM otrzyma dofinansowanie projektu w kwocie maksymalnie do 332 036 045 zł, przy maksymalnych kosztach realizacji projektu w kwocie 383 959 417 zł" - czytamy w komunikacie. Wcześniej spółka informowała, że projektem jest "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu". Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2013 r. W grudniu 2020...

Akcjonariusze Elemental Holding ogłosili squeeze-out 4,37% akcji spółki

Akcjonariusze Elemental Holding, posiadający 95,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy ogłosiły przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy, w łącznej liczbie 7 452 343 sztuk, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Akcjonariusze Elemental Holding ogłosili przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy Akcjonariuszami żądającymi przymusowego wykupu są Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF B.V., JJR Invest, Maciej Rogaliński oraz Delpia Investments, działający łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z 26 sierpnia 2020 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji, poinformowano. "EFF oraz Terra Recycling nabędą akcje w ten sposób, że: a) EFF nabędzie 2 698 042 akcji, stanowiących 36,2%...

Elemental Holding otrzyma finansowanie od EBOR w wysokości do 25 mln euro

Elemental Holding otrzymał zgodę komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na udzielenie długoterminowego finansowania w wysokości do 25 mln euro, podała spółka. Szczegóły finansowania EBOR dla spółki Elemental Holding "Finansowanie EBOR zostało udzielone na: a) Budowę zakładu recyklingu akumulatorów litowo-jonowych oraz recyklingu innych odpadów krytycznych dla elektromobilności, głównie katalizatorów samochodowych - w kwocie do 21 600 000 euro; b) Refinansowanie części istniejącego zadłużenia - udzielonego w PLN, w kwocie o równowartości do 3 400 000 euro" - czytamy w komunikacie. Dostępność finansowania będzie uzależniona od zawarcia odpowiednich dokumentów finansowych i spełnienia warunków zawieszających, podano również. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od...

Akcjonariusze Elemental Holding chcą przeprowadzić squeeze-out 18-23 XII

Spółki zależne od Elemental Holding, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy, złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego informację o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding w drodze przymusowego wykupu wraz z informacją na temat przymusowego wykupu, który chcą przeprowadzić 18-23 grudnia br., podała spółka. Przymusowy wykup dotyczy 7 452 343 akcji spółki Elemental Holding Akcjonariuszami żądającymi przymusowego wykupu są Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF B.V., JJR Invest, Maciej Rogaliński, Delpia Investments, podano. Przymusowy wykup dotyczy 7 452 343 akcji spółki, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego Elemental Holding i uprawniających do 7 452 343 głosów na walnych zgromadzeniach spółki, co stanowi 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również. "Cena akcji w ramach przymusowego wykupu wyniesie...
elemental

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Elemental Holding zdecydowało o wycofaniu akcji spółki z GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie Elemental Holding postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, tj. łącznie 170 466 065 akcji oznaczonych kodem ISIN PLELMTL00017, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja" - czytamy w uchwale. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
elemental

Elemental miał 37,14 mln zł zysku netto, 49,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020

Elemental Holding odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 49,77 mln zł wobec 16,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,45 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 534,68 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 41,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 657,25 mln zł w porównaniu z 1 035,02 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding: Zapisy na sprzedaż akcji w ramach wezwania ruszają 21.IX

Spółki zależne Elemental Holding ustaliły rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem na 21 września, a zakończenie 21 października 2020 r. podała spółka. Wcześniej ustalono, że wezwanie na spółkę obejmie 8,2% akcji po 2,42 zł za sztukę. Spółki zależne Elemental Holding ustaliły rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem na 21 września, a zakończenie 21 października 2020 r. "Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów: - Data ogłoszenia wezwania: 1 września 2020 r. - Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 21 września 2020 r. - Data zakończenia przyjmowania zapisów: 21 października 2020 r. - Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji: 26 października 2020 r. - Przewidywany dzień rozliczenia transakcji...
elemental

Elemental Holding: Wezwanie na spółkę obejmie 8,2% akcji po 2,42 zł za sztukę

Terra Recycling i Tesla Recycling, spółki zależne Elemental Holding, ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, podał Elemental. Elemental Holding: spółki zależne ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji "Wezwanie dotyczy 13 977 674 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 8,2% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do 13 977 674 głosów na walnych zgromadzeniach spółki, co stanowi 8,2% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółki Zgodnie z wezwaniem, podmiotami nabywającymi będą Terra oraz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Niderlandy). Cena nabycia została określona przez podmioty wzywające na kwotę 2,42 zł za jedną akcję" - czytamy w...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding szacuje spadek przychodów na ok. 43% kw/kw w II kw. 2020

Wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wyniósł ok. 43% kw/kw w grupie kapitałowej Elemental Holding w II kwartale 2020 roku, podała spółka. Elemental Holding: Wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wyniósł ok. 43% kw/kw "Wstępny szacunkowy spadek przychodów spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 w poszczególnych segmentach działalności grupy kapitałowej EH wyniósł: a) w segmencie SAC ok. 45%; b) w segmencie PCB ok. 9%; c) w segmencie Non-Ferrous ok. 60%" - czytamy w komunikacie. W segmencie WEEE nie odnotowano spadków przychodów w okresie trwania pandemii COVID-19. Wstępny szacunkowy spadek przychodów został określony poprzez porównanie skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej EH za I kwartał 2020 roku ze wstępnie wyliczonymi przychodami z II kwartału 2020 roku. Zarząd uznał, że wpływ pandemii COVID-19 na działalność...
Logo Elemental Holding

Spółki zależne Elemental Holding mają porozumienie akcjonariuszy z 4 podmiotami

Terra Recycling oraz Tesla Recycling - spółki zależne Elemental Holding - zawarły porozumienie akcjonariuszy z EFF B.V., JJR Invest, Maciejem Rogalińskim oraz Delpia Investments, podał Elemental Holding. Spółki zależne Elemental Holding mają porozumienie akcjonariuszy z 4 podmiotami Łącznie w porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 155 108 168 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 90,99% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach, podano. "Przedmiotem porozumienia jest w szczególności: 1) oddanie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki głosu 'ZA' podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych spółki, 2) ogłoszenie wspólnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, 3) oddanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki głosu 'ZA' wycofaniem akcji spółki...
Logo Elemental Holding

Zarząd Elemental Holding z prezesem P. Jarskim powołany na kolejną kadencję

Paweł Jarski został powołany na prezesa Elemental Holding kolejnej kadencji, zaś Michał Zygmunt na wiceprezesa, podała spółka. Skład zarządu uzupełniają Anna Kostro i Krzysztof Spyra. Elemental Holding: Paweł Jarski został powołany na prezesa spółki "Zarząd Elemental Holding z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2020 roku rada nadzorcza spółki powołała zarząd spółki, na kolejną, wspólną, trzyletnią kadencję, w dotychczasowym składzie tj.: 1.Paweł Jarski - prezes zarządu, 2.Michał Zygmunt -wiceprezes zarządu, 3.Anna Kostro - członek zarządu ds. recyklingu elektroodpadów, 4.Krzysztof Spyra - członek zarządu ds. finansowych" - czytamy w komunikacie. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje