Conotoxia

Elemental Holding przejął amerykańską spółkę Legend Smelting and Recycling

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Grupa Elemental Holding przejęła 100% udziałów Legend Smelting and Recycling (LSR) - jednego z liderów rynku recyklingu metali strategicznych w USA, podała spółka. Łączna wartość inwestycji Elemental Holding na amerykańskim rynku sięga 100 mln USD. LSR ma silną pozycję na amerykańskim rynku pozyskiwania i zielonej produkcji...
elemental

Spółka z grupy Elemental Holding zbuduje zakład recyklingu za ok. 8 mln euro

Terra Recykling - spółka z Grupy Elemental Holding - wybuduje w Grodzisku Mazowieckim nowy zakład przeróbczy o mocy 30 tys. ton zużytego sprzętu chłodniczego, podał Elemental Holding. Dzięki inwestycji, której wartość sięga ok. 8 mln euro, moce przerobowe Terra Recykling wzrosną do 45 tys. ton. Budowa nowego zakładu rozpocznie się w trzecim kwartale...
elemental

Elemental Holding wnioskuje do GPW o wycofanie akcji z obrotu

Elemental Holding złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji spółki, co obejmuje 170 466 065 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka w komunikacie. Elemental Holding złożył wniosek o wycofanie z...
elemental

Elemental Holding ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Elemental Holding otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji spółki, podał Elemental. Wycofanie z obrotu nastąpi 25 lutego 2021 r. "Spółka zamierza niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji wystąpić do GPW w sprawie wycofania akcji spółki...

Elemental Holding ma do 332 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt w recyklingu

Elemental Strategic Metals (ESM) - spółka zależna Elemental Holding - zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie swojego projektu kwotą do 332,04 mln zł, podał Elemental. Spółka zależna Elemental Holding z dofinansowaniem "Zgodnie z umową, ESM otrzyma dofinansowanie projektu w kwocie maksymalnie do 332 036 045 zł,...

Akcjonariusze Elemental Holding ogłosili squeeze-out 4,37% akcji spółki

Akcjonariusze Elemental Holding, posiadający 95,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy ogłosiły przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy, w łącznej liczbie 7 452 343 sztuk, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego i...

Elemental Holding otrzyma finansowanie od EBOR w wysokości do 25 mln euro

Elemental Holding otrzymał zgodę komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na udzielenie długoterminowego finansowania w wysokości do 25 mln euro, podała spółka. Szczegóły finansowania EBOR dla spółki Elemental Holding "Finansowanie EBOR zostało udzielone na: a) Budowę zakładu recyklingu akumulatorów litowo-jonowych oraz recyklingu innych odpadów krytycznych dla elektromobilności, głównie katalizatorów samochodowych...

Akcjonariusze Elemental Holding chcą przeprowadzić squeeze-out 18-23 XII

Spółki zależne od Elemental Holding, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy, złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego informację o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding w drodze przymusowego wykupu wraz z informacją na temat przymusowego wykupu, który chcą przeprowadzić 18-23 grudnia br.,...
elemental

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Elemental Holding zdecydowało o wycofaniu akcji spółki z GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie Elemental Holding postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, tj. łącznie 170 466...
elemental

Elemental miał 37,14 mln zł zysku netto, 49,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020

Elemental Holding odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 49,77 mln zł wobec 16,04...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding: Zapisy na sprzedaż akcji w ramach wezwania ruszają 21.IX

Spółki zależne Elemental Holding ustaliły rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem na 21 września, a zakończenie 21 października 2020 r. podała spółka. Wcześniej ustalono, że wezwanie na spółkę obejmie 8,2% akcji po 2,42 zł za sztukę. Spółki zależne Elemental Holding ustaliły rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem na...
elemental

Elemental Holding: Wezwanie na spółkę obejmie 8,2% akcji po 2,42 zł za sztukę

Terra Recycling i Tesla Recycling, spółki zależne Elemental Holding, ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, podał Elemental. Elemental Holding: spółki zależne ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding szacuje spadek przychodów na ok. 43% kw/kw w II kw. 2020

Wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wyniósł ok. 43% kw/kw w grupie kapitałowej Elemental Holding w II kwartale 2020 roku, podała spółka. Elemental Holding: Wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wyniósł ok. 43% kw/kw "Wstępny szacunkowy spadek przychodów spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 w poszczególnych...
Logo Elemental Holding

Spółki zależne Elemental Holding mają porozumienie akcjonariuszy z 4 podmiotami

Terra Recycling oraz Tesla Recycling - spółki zależne Elemental Holding - zawarły porozumienie akcjonariuszy z EFF B.V., JJR Invest, Maciejem Rogalińskim oraz Delpia Investments, podał Elemental Holding. Spółki zależne Elemental Holding mają porozumienie akcjonariuszy z 4 podmiotami Łącznie w porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego...
Logo Elemental Holding

Zarząd Elemental Holding z prezesem P. Jarskim powołany na kolejną kadencję

Paweł Jarski został powołany na prezesa Elemental Holding kolejnej kadencji, zaś Michał Zygmunt na wiceprezesa, podała spółka. Skład zarządu uzupełniają Anna Kostro i Krzysztof Spyra. Elemental Holding: Paweł Jarski został powołany na prezesa spółki "Zarząd Elemental Holding z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2020...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding miał 4,57 mln zł zysku netto, 34,4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Elemental Holding odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk netto ogółem wyniósł 23,9 mln zł w I kw....
Logo Elemental Holding

Elemental Holding miał 17,91 mln zł zysku netto, 91,24 mln zł EBITDA w 2019 r.

Elemental Holding odnotował 17,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 17,91 mln zł zysku netto w 2019 r. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 39,9 mln zł w 2019 r. wobec 35,74 mln zł...
elemental

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

Elemental Holding zawarł z holenderską spółką EFF umowę uprawniającą go do nabycia od 3,06 do 4,16 mln akcji spółki Elemental Asia, podała spółka. Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia "Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podjęcia czynności zmierzających do zbycia przez EFF na rzecz emitenta nie mniej niż...
Logo Elemental Holding

Elemental: Przychody mogą spaść o 50-60% w poszcz. segmentach w zw. z pandemią

Elemental Holding szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania pandemii koronawirusa o 50-60% - w zależności od segmentu działalności - i ogranicza działania inwestycyjne, podała spółka. W związku z przewidywanym spadkiem przychodów, spółka i jej podmioty zależne złożyły lub będą składały wnioski o pomoc w ramach tzw....
elemental

Elemental – możliwe przejęcia w Turcji przez spółkę zależną

Tesla Recycling - spółka z grupy Elemental Holding - zawarła umowę zależną, która m.in. po uzyskaniu zgody Tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji, będzie stanowiła podstawę nabycia 49% udziałów w spółce Evciler Kimya Madencilik Ve Deerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Evciler Kimya), podała spółka. Wartość transakcji to 3,63 mln euro.
Gorące spółki dnia

Libet [LBT], Elemental [EML] – Gorące spółki dnia 2.10.2019

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o niemal 14% przy bardzo dobrych obrotach, jednak ostatecznie sesja zamknęła się zaledwie 3% na plusie. Jest to efekt publikacji świetnych wyników uzyskanych w drugim kwartale. Zysk netto sięgnął 4,23 mln zł podczas, gdy rok temu...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – PZU, JSW, Elemental

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. PZU – terminy publikacji raportów okresowych Grupa PZU...
Gorące spółki dnia

Elemental [EMT], Open Finance [OPF] – Gorące spółki dnia 7.01.2019

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Akcje spółki drożeją od kilku dni, wczoraj o następne 2% i to przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Od dołka z końca grudnia...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding notuje w III kw. 2018 zysk netto na poziomie 7,87 mln zł

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Z najnowszego raportu wynika, że spółka ta zakończyła trzeci kwartał 2018 roku zyskiem netto w wysokości 7,87 mln zł. Wskazany wyżej zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej jest nieco wyższy...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Elemental [EMT] – Gorące spółki dnia 1.10.2018

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Akcje spółki drożały podczas sesji z minionego piątku o ponad 4% przy niezłych obrotach. Na wykresie widać, że po fali spadkowej, cena odbiła od tegorocznej linii trendu wzrostowego. Piątkowa świeca miała największą rozpiętość od szczytu w połowie sierpnia, co może oznaczać,...
Gorące spółki dnia

LC Corp [LCC], Elemental [EMT] – Gorące spółki dnia 6.09.2018

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Podczas wczorajsze, dosyć słabej sesji na warszawskim parkiecie, w miarę pozytywnie wyróżniała się spółka LC Corp, której akcje drożały o ponad 1%. Na wykresie widać, że cena w ostatnim czasie testuje poziom...

Elemental [EMT] – spadek zysku netto w 1Q – analiza na zamówienie

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka traci na wartości niemal nieustannie od początku 2016 roku. Jednym z głównych powodów są słabsze wyniki finansowe uzyskiwane w ostatnim czasie. W odczytach kwartalnych pogorszenie zauważalne jest od trzeciego...

Elemental [EMT] – oRGR na horyzoncie? – analiza na zamówienie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Trwająca od marca fala trendu spadkowego zaprowadziła cenę w bliskie okolice historycznych minimów. Nie dziwi więc dynamiczne odbicie jakie pojawiło się...

Elemental [EMT] – od roku w kanale spadkowym – analiza na zamówienie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Po 4 miesiącach spadków, spółka także kiepsko rozpoczęła sierpień. Patrząc na wykres w skali tygodniowej wydaje się, że wszystko zmierza do...
Gorące spółki dnia

Elemental [EMT], Skarbiec [SKH] – Gorące spółki dnia 3.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, której celem biznesowym jest konsolidacja podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Spółka odnotowała...
gorące spółki dnia

Neuca [NEU], Elemental [EMT] – Gorące spółki dnia 13.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Neuca to spółka zajmująca się dostawą produktów i usług na rynku zdrowia w Polsce. Posiadacze akcji przeżywają bardzo nerwowy okres w ostatnich dniach. Spółka najpierw zanotowała serię kilku...

ELEMENTAL kończy fazę akumulacji? Czekamy na wystrzał.

Sytuacja na rynkach finansowych była burzliwa w ostatnich miesiącach, jednak na chwilę obecną widzimy wyraźne uspokojenie. Okres wakacyjny i brak nowych wstrząsów (po referendum ws. Brexit) sprzyja wyciszeniu. Tymczasem polityka monetarna Fed uspokoiła inwestorów zaniepokojonych możliwością dalszych podwyżek stóp procentowych w USA, toteż giełdy amerykańskie rosną (S&P 500 osiąga nowy...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ