Conotoxia
elektrotim

Elektrotim zakłada, że jego budżet na 2021 r. będzie podobny do wyników 2020 r.

Elektrotim spodziewa się wykonania prognozy wyników w 2020 r. i zakłada, że budżet na 2021 r. będzie miał założenia zbliżone do wykonania założeń z 2020 r., poinformował prezes Ariusz Bober. Elektrotim oczekuje, że IV kw. będzie zdecydowanie lepszy niż III kw. "Tradycyjnie w tej branży IV kw. jest zdecydowanie najlepszy i liczymy, że w tym roku też tak będzie. Oczekujemy, że IV kw. będzie zdecydowanie lepszy niż III kw." - powiedział Bober podczas telekonferencji. "Elektrotim zakłada, że prognozę po drugiej korekcie wykona. Ryzyko ewentualnego odchylenia in plus lub in minus jest symetryczne" - dodał. Wskazał też, że IV kw. powinien być lepszy pod względem pozyskiwanych zamówień. "Odbudujemy portfel zamówień i utrzymamy długoterminowy trend rosnący" - powiedział. Spółka zakłada, że - o ile nie pogorszy się...
elektrotim

Elektrotim miał 1,98 mln zł zysku netto, 3,62 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

Elektrotim odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,62 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej. Elektrotim osiągnął wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży  III kw. 2020 r. wobec poprzedniego roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 53,32 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,55 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 173,14 mln zł w porównaniu z 175,8 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w...
elektrotim

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto na 2020 r. o 6% do 14,8 mln zł

Elektrotim obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2020 r. do 14,8 mln zł, a przychodów ze sprzedaży do 293 mln zł, tj. odpowiednio o 6% i 2%, podała spółka. Elektrotim obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2020 r. "Korekcie ulega prognoza skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Elektrotim na rok 2020, która przedstawia się następująco: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 293 000 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 7 000 tys. zł (korekta o 2%), Skonsolidowany zysk netto: 14 800 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 1 000 tys. zł (korekta o 6%). Bez zmiany pozostaje wartość skonsolidowanego zysku operacyjnego: 22 000 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Skorygowana prognoza jednostkowych wyników finansowych Elektrotim to: - przychody ze sprzedaży: 214 000 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 6.000...
Gorące spółki dnia

Ferro [FRO], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Warto dodać, że taka prognoza jest niższa niż wcześniejsze założenia m.in. o 14% obniżono zysk netto. Notowania spadają od kilku tygodni, jednak na razie bez dużej dynamiki i wpisują się w słabszy okres na szerokim rynku. Wykres tygodniowy wskazuje, że zwyżka zatrzymała się w czytelnej strefie oporu. Całość korekty sięga około 30%, co jest dość typową wartością, jeżeli kurs miałby wrócić do wzrostów.
elektrotim

Prezes Elektrotimu: Kluczowe znalezienie przez spółkę swojej ścieżki na rynku

Najważniejsze dla Elektrotimu jest znalezienie swojej ścieżki na rynku, uważa prezes Ariusz Bober. Spółka nie wyklucza wejście w nowe segmenty i nisze rynkowe. Najważniejsze dla Elektrotimu jest znalezienie swojej ścieżki na rynku "W długim terminie spółka musi znaleźć własne miejsce, którego poszukuje od dawna. Spółka ma strategię do 2022 r. Ja tę strategię przejrzałem, uważam, że jest dobra. Spółka nie wymaga rewolucji. Nie będę robił żadnych fundamentalnych zmian w organizacji" - powiedział Bober podczas telekonferencji. Jego zdaniem, najważniejsze jest znalezienie przez spółkę własnej ścieżki i nisz na rynku, w których będzie działać. "Elektrotim jest spółką inżynierską i będziemy poszukiwali takich segmentów rynku, gdzie ta inżynierskość spółki może być sprzedawana. Nie będziemy poszukiwać łatwej, prostej cenowej konkurencji. Nie chciałbym, żeby spółka uczestniczyła w projektach,...
elektrotim

Elektrotim podtrzymuje prognozę wyników zakładając pozytywną sytuację na rynku

Elektrotim widzi możliwość realizacji prognozy przychodów i wyników w 2020 r., jednak będzie to wymagało pozytywnego rozwoju sytuacji na rynku, poinformował prezes Ariusz Bober. Elektrotim planuje zrealizować swoją strategię i prognozy "W przychodach wykonanie prognozy po II kw. jest na poziomie jednej trzeciej, w wynikach jesteśmy bardziej zaawansowani, w czym pomogło zdarzenie jednorazowe. To zapowiada, że prognozy są na koniec roku całkowicie realne do osiągnięcia" - powiedział Bober podczas telekonferencji. Jednocześnie zastrzegł, że nie będzie to proste i będzie wymagało sprzyjających okoliczności. "Nie możemy sobie pozwolić na kolejne przesuwania projektów, na kolejne zawieszenie czy lockdown, bo to by nas zdecydowanie dotknęło" - dodał prezes. Przypomniał, że obowiązuje prognoza skorygowana przez zarząd w czerwcu. "Nie przewiduję fundamentalnego odchylenia na koniec roku" - podsumował. Pod koniec czerwca br....
Gorące spółki dnia

Elektrotim [ELT], 11bit studios [11B] – Gorące spółki dnia

Obecnie tym na co powinni czekać inwestorzy będzie seria dodatków do gry "Frostpunk” oraz wydanie tej gry w wersji mobilnej w przyszłym roku. Od końca czerwca trwa ruch korekcyjny, a cena testuje wsparcie przy 480 zł. Lipiec i sierpień przynoszą jednak małą dynamikę spadków, a także bardzo wakacyjne obroty. Dlatego można przypuszczać, że jest to typowy ruch korekcyjny.
elektrotim

Elektrotim miał 6,88 mln zł zysku netto, 9,2 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Elektrotim odnotował 6,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 13,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrotim podsumowuje wyniki wypracowane w pierwszym półroczu Zysk operacyjny wyniósł 9,2 mln zł wobec 13,31 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,58 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 122,48 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 6,74 mln zł wobec 11,78 mln zł straty rok wcześniej. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.
Gorące spółki dnia

Airway Medix [AWM], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Ponadto cały portfel zamówień spółki wynosi obecnie około 359 mln zł co oznacza wzrost rok do roku o ponad 52%. Na wykresie mieliśmy słabsze otwarcie, jednak później, po domknięciu wcześniejszej luki, cena nieco odbiła. Wygląda więc na to, że szykuje się korekta, jednak warto pamiętać, że nawet obniżone prognozy, jeżeli się sprawdzą, będą naprawdę dobrymi wynikami na tle ostatnich lat.
elektrotim

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

Elektrotim prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 22 mln zł zysku operacyjnego i 15,8 mln zł zysku netto w 2020 r., co oznacza korektę wcześniejszej prognozy w dół o odpowiednio 8,5%, 10,2% i 14,1%, podała spółka. Elektrotim prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Korekta została przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza 2020 roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametrów prognozy rocznej podanej w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 04.02.2020 roku. Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wyników, spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań w związku ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19" - czytamy w komunikacie. Jednostkowa prognoza zysku netto wynosi 13,5 mln zł (korekta...

Mirosław Nowakowski zostanie na miesiąc p.o. prezesa Elektrotimu w lipcu

Rada nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka rady Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, tj. od 1 lipca do 31 lipca 2020 roku, podała spółka. Elektrotim wprowadza zmiany w swoim składzie osobowym "Oddelegowanie Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu wynika z: a) rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez obecnego prezesa Andrzeja Diakuna ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, b) powołania do pełnienia funkcji nowego prezesa zarządu Ariusza Bobera od dnia 01.08.2020 r. co skutkuje brakiem osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Elektrotim S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe...
elektrotim

Dariusz Kozikowski został powołany na członka zarządu Elektrotimu

Rada nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia składu zarządu IX. kadencji z dwóch do trzech osób i powołała Dariusza Kozikowskiego na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie Elektrotimu Dariusz Kozikowski z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego. W roku 1987 ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej, jest też absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, podano w komunikacie. Dariusz Kozikowski związany jest z Elektrotimem od 2005 roku, ostatnio pełnił funkcję dyrektora Zakładu Systemów Lotniskowych, w latach 2012-2014 pełnił również funkcję członka zarządu w spółce Mawilux z grupy kapitałowej Elektrotim. Wcześniej był m.in. inżynierem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Karkas (2004-2005), dyrektorem biura w Wojskowym Biurze Projektów Budowlanych we Wrocławiu (1999-2004) i szefem Wydziału Gospodarki...
elektrotim

Oferta Elektrotimu o wartości 27,44 mln zł wybrana w przetargu Enei Operator

Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest "Modernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego"  prowadzonym przez Enea Operator Sp. z o.o. oddział dystrybucji Szczecin, podała spółka. Wartość oferty to 27 439 024,39 zł netto. Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Enei Operator Elektrotim podał także w komunikacie, że aktualny portfel zamówień spółki wynosi 300 275 tys. zł i wzrósł o 84% w stosunku do portfela zamówień, który na dzień 01 czerwca 2019 r. wynosił 163 310 tys. zł. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł...
elektrotim

Elektrotim spodziewa się ‘przyzwoitych’ wyników w II kw.

Elektrotim spodziewa się wyników II kw. 2020 r. nie gorszych niż odnotowane w I kw., poinformował prezes Andrzej Diakun. Spółka nie widzi istotnych zagrożeń dla realizacji prognozy rocznej. Elektrotim prognozuje swoją przyszłość Myślę, że wyniki II kwartału będą bardzo przyzwoite, nie gorsze niż w I kwartale - powiedział Diakun podczas telekonferencji. Dodał, że grupa zakłada odwrócenie odpisów na ok. 3 mln zł, co także wpłynie na wynik. Zapytany o to, czy w II kw. dodatni wynik odnotują wszystkie spółki grupy kapitałowej, odpowiedział, że ma taką nadzieję. Jedyna wątpliwość dotyczy Ostoya Data Systems. To jest bardzo niewielka organizacja i jest najbardziej wrażliwa na to, co się dzieje - wyjaśnił prezes. Odnosząc się do prognozy wyników na 2020 r. w kontekście pandemii koronawirusa, prezes wskazał, że nie dostrzega istotnych...
elektrotim

Elektrotim – przełom w wynikach? Najlepszy 1Q od lat – zapiski giełdowego spekulanta

Podczas wtorkowej sesji spółka Elektrotim odnotowała bardzo silne wzrosty przy zdecydowanie podwyższonych obrotach. Powodem zwyżki była publikacja raportu za pierwszy kwartał. Inwestorzy, którzy znają historię wyników spółki, mogli mieć spore obawy, tym bardziej w okresie pandemii koronawirusa. Raport był jednak sporym zaskoczeniem, gdyż spółka po

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację