XTB
Gorące spółki dnia

Airway Medix [AWM], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Ponadto cały portfel zamówień spółki wynosi obecnie około 359 mln zł co oznacza wzrost rok do roku o ponad 52%. Na wykresie mieliśmy słabsze otwarcie, jednak później, po domknięciu wcześniejszej luki, cena nieco odbiła. Wygląda więc na to, że szykuje się korekta, jednak warto pamiętać, że nawet obniżone prognozy, jeżeli się sprawdzą, będą naprawdę dobrymi wynikami na tle ostatnich lat.
elektrotim

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

Elektrotim prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 22 mln zł zysku operacyjnego i 15,8 mln zł zysku netto w 2020 r., co oznacza korektę wcześniejszej prognozy w dół o odpowiednio 8,5%, 10,2% i 14,1%, podała spółka. Elektrotim prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Korekta została przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza 2020 roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametrów prognozy rocznej podanej w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 04.02.2020 roku. Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wyników, spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań w związku ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19" - czytamy w komunikacie. Jednostkowa prognoza zysku netto wynosi 13,5 mln zł (korekta...

Mirosław Nowakowski zostanie na miesiąc p.o. prezesa Elektrotimu w lipcu

Rada nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka rady Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, tj. od 1 lipca do 31 lipca 2020 roku, podała spółka. Elektrotim wprowadza zmiany w swoim składzie osobowym "Oddelegowanie Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu wynika z: a) rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez obecnego prezesa Andrzeja Diakuna ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, b) powołania do pełnienia funkcji nowego prezesa zarządu Ariusza Bobera od dnia 01.08.2020 r. co skutkuje brakiem osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Elektrotim S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe...
elektrotim

Dariusz Kozikowski został powołany na członka zarządu Elektrotimu

Rada nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia składu zarządu IX. kadencji z dwóch do trzech osób i powołała Dariusza Kozikowskiego na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie Elektrotimu Dariusz Kozikowski z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego. W roku 1987 ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej, jest też absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, podano w komunikacie. Dariusz Kozikowski związany jest z Elektrotimem od 2005 roku, ostatnio pełnił funkcję dyrektora Zakładu Systemów Lotniskowych, w latach 2012-2014 pełnił również funkcję członka zarządu w spółce Mawilux z grupy kapitałowej Elektrotim. Wcześniej był m.in. inżynierem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Karkas (2004-2005), dyrektorem biura w Wojskowym Biurze Projektów Budowlanych we Wrocławiu (1999-2004) i szefem Wydziału Gospodarki...
elektrotim

Oferta Elektrotimu o wartości 27,44 mln zł wybrana w przetargu Enei Operator

Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest "Modernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego"  prowadzonym przez Enea Operator Sp. z o.o. oddział dystrybucji Szczecin, podała spółka. Wartość oferty to 27 439 024,39 zł netto. Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Enei Operator Elektrotim podał także w komunikacie, że aktualny portfel zamówień spółki wynosi 300 275 tys. zł i wzrósł o 84% w stosunku do portfela zamówień, który na dzień 01 czerwca 2019 r. wynosił 163 310 tys. zł. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł...
elektrotim

Elektrotim spodziewa się ‘przyzwoitych’ wyników w II kw.

Elektrotim spodziewa się wyników II kw. 2020 r. nie gorszych niż odnotowane w I kw., poinformował prezes Andrzej Diakun. Spółka nie widzi istotnych zagrożeń dla realizacji prognozy rocznej. Elektrotim prognozuje swoją przyszłość Myślę, że wyniki II kwartału będą bardzo przyzwoite, nie gorsze niż w I kwartale - powiedział Diakun podczas telekonferencji. Dodał, że grupa zakłada odwrócenie odpisów na ok. 3 mln zł, co także wpłynie na wynik. Zapytany o to, czy w II kw. dodatni wynik odnotują wszystkie spółki grupy kapitałowej, odpowiedział, że ma taką nadzieję. Jedyna wątpliwość dotyczy Ostoya Data Systems. To jest bardzo niewielka organizacja i jest najbardziej wrażliwa na to, co się dzieje - wyjaśnił prezes. Odnosząc się do prognozy wyników na 2020 r. w kontekście pandemii koronawirusa, prezes wskazał, że nie dostrzega istotnych...
elektrotim

Elektrotim – przełom w wynikach? Najlepszy 1Q od lat – zapiski giełdowego spekulanta

Podczas wtorkowej sesji spółka Elektrotim odnotowała bardzo silne wzrosty przy zdecydowanie podwyższonych obrotach. Powodem zwyżki była publikacja raportu za pierwszy kwartał. Inwestorzy, którzy znają historię wyników spółki, mogli mieć spore obawy, tym bardziej w okresie pandemii koronawirusa. Raport był jednak sporym zaskoczeniem, gdyż spółka po
elektrotim

Elektrotim miał 4,21 mln zł zysku netto, 5,54 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Elektrotim odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 4,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrotim odnotował pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego Zysk operacyjny wyniósł 5,54 mln zł wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,63 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 57,15 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,26 mln zł wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.
elektrotim

Elektrotim miał 14,54 mln zł straty netto, 16,1 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Elektrotim odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 3,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrotim publikuje roczne podsumowanie Strata operacyjna wyniosła 16,1 mln zł wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,6 mln zł w 2019 r. wobec 310,47 mln zł rok wcześniej. Rok 2019 był najtrudniejszym rokiem w historii Elektrotim oraz grupy kapitałowej Elektrotim. Zmaterializowały się wszystkie ryzyka związane z realizacją umów zawartych w latach 2016-2017 związane z drastyczną zmianą kosztów wytworzenia. Również marże, osiągnięte na kontraktach zawartych w latach 2018 i 2019 nie były wystarczająco wysokie, aby zniwelować straty we wcześniej zawartych umowach - napisał prezes Andrzej Diakun w liście do akcjonariuszy. Strategia pod nazwą 'Nasza strategia Elektrotim 2019-2022' przyniosła pierwsze...
elektrotim

TIM rekomenduje 5,55 mln zł dywidendy za 2019 r., zgodnie z zaliczką

Zarząd TIM rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 5 549 800 zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota wypłacona została 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok, podała spółka. Wniosek o podział zysku netto "Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w następujący sposób: - kwota w wysokości 5 549 800 zł przeznaczona zostanie na dywidendę, z zastrzeżeniem iż wyżej wymieniona kwota wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy...
Gorące spółki dnia

Elektrotim [ELT], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

Spółka pokazała wczoraj raport z wynikami za styczeń. W tym miesiącu przychody ze sprzedaży sięgnęły poziomu 78,2 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku o około 10%. Segment odzieżowy spółki rósł o około 7% w styczniu, a segment jubilerski o niemal 20%. W tym czasie wzrosła także marża oraz powierzchnia handlowa o ponad 5%. Na wykresie dane wywołały ruch w kierunku
gorące spółki dnia

Mercor [MCR], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Akcje spółki drożeją od kilku sesji, wczoraj o ponad 2%. Ruch wsparty jest lekki wzrostem obrotów. Spoglądając na wykres dzienny, widać że cena zmierza do okolic szczytu z połowy czerwca powyżej 8 zł. Powodem zwyżki mogą być wczorajsze dane dotyczące zamówień za wrzesień bieżącego roku. W tym miesiącu spółka pozyskała zamówienia o wartości ok. 34,7 mln zł. Oznacza to wprawdzie spadek o 5%, aczkolwiek ważniejsze są dane zsumowane od stycznia. Tu wzrost zamówień wynosi 3%, a ich wartość przekracza poziom 210 mln zł. Zobacz również: AB S.A. zaczyna skupować akcje. Kurs w górę o ponad 7%...
elektrotim

Elektrotim zawiera umowy z Tauronem na ponad 12 mln zł

Spółka Elektrotim zawarła z oddziałami Taurona Dystrybucja we Wrocławiu i Legnicy umowy o łącznej wartości 12,68 mln zł netto, poinformowała na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Termin końcowy realizacji umów ustalony na 30.11.2020 r. - Przedmiotem każdej z ww. umów jest wykonanie na rzecz poszczególnych Oddziałów Tauron Dystrybucja S.A. zadania pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej działającego na obszarze Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu oraz Oddział w Legnicy. Realizacja każdej z...
elektrotim

Elektrotim w drodze na historyczne minima. Ponad 4,3 mln zł straty w I kwartale

  Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Elektrotim odnotował 4,32 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 4,43 mln zł wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,15 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 49,08 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 2,89 mln zł wobec 1,33 mln zł straty rok wcześniej. Sytuacja na wykresie: Notowania nie reagują na podane informacje. Spoglądając na wykres, widać jednak, że cena cały czas spada, zgodnie zresztą z wieloletnim trendem. Wydaje się, że niebawem dojdzie do...
gorące spółki dnia

Elektrotim [ELT], Lena [LEN] – Gorące spółki dnia 26.02.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka wykonuje sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, integruje systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej. Akcje spółki drożały w trakcie ostatniej sesji ubiegłego tygodnia o blisko 4% przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Cena od dłuższego czasu porusza się w wąskiej konsolidacji między 8 a 9 zł, która jest korektą impulsu wzrostowego z początku grudnia. Wydaje się, że skoro przez tak długo okres nie doszło do większej wyprzedaży, zwłaszcza że szerszy trend jest nadal spadkowy, to możliwe, że niebawem popyt ponownie przejmie inicjatywę. Kształt notowań sugeruje tworzenie się łagodnego dołka. Wybicie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację