Conotoxia

Elbudowa traci już 60%. Akcje spółki znikną z GPW 9 kwietnia!

Czwartkowa sesja przynosi olbrzymie spadki na walorach Elektorbudowy. Po ostatniej sesji w marcu, syndyk masy upadłościowej poinformował, iż powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Elektrobudowy. Godzinę przed zakończeniem sesji, akcje spadają o blisko 60%,...
elektrobudowa

Akcje Elektrobudowy zostaną wycofane z obrotu na GPW 9 kwietnia

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wycofaniu z obrotu akcji Elektrobudowy z dniem 9 kwietnia br., podał syndyk masy upadłości spółki. Elektrobudowa wycofuje swoje akcje z obrotu na GPW "Zgodnie z uchwałą, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta,...
elektrobudowa

Akcje Elektrobudowa silnie zyskują. Cena ponad poziomem 5 zł, a w tle upadłość

Elektrobudowa nie zwalania tempa jeśli chodzi o wzrost notowań na warszawskim parkiecie. Cena akcji przekroczyła dziś poziom 5 złotych. Silny wzrost stanowi pokłosie wyroku Sądu Arbitrażowego, ogłoszonego w piątkowy wieczór, na mocy którego PKN Orlen ma zapłacić spółce 14,6 mln zł oraz 1,38 mln euro. Wzrost notowań przekroczył dziś 50...

Elektrobudowa wygrywa z Orlenem. Silne wzrosty i zawieszenie notowań

Na wykresie mamy górne widełki i zawieszenie notowań. Mimo, że technika nie ma obecnie większego znaczenia, to czytelnym celem, który powinien być bez problemu osiągnięty są okolice 4 zł.
elektrobudowa

Elektrobudowa zyskała ponad 33% po informacji o wyroku z Orlenem

Pierwsze sesja nowego tygodnia na rodzimym parkiecie przebiegła pod dyktando byków, WIG20 zakończył dzień wzrostem o 2,0% zatrzymując się na poziomie 1974,8 pkt. Obroty na polskich blue chipach wyniosły 669 mln PLN. Elektrobudowa wyróżniła się na szerokim rynku W gronie spółek najsilniej zwyżkujących, znalazły się m.in. JSW 6,7%, Santander 6,3% oraz...
elektrobudowa

Elektrobudowa ma porozumienie z PSE ws. ‘Modernizacji stacji 220/110 kV-Konin’

Elektrobudowa w upadłości zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin", podała spółka. Wpływ rozliczenia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 r. w kwocie 21,1 mln zł w przychodach spółki, podano także. "Intencją porozumienia jest w szczególności...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Syndyk wybrał ofertę sprzedaży Energotestu za ok. 18,4 mln zł

Na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż przez Elektrobudowę w upadłości 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Energotest, podała Elektrobudowa. Syndyk dokonał wyboru oferty złożonej przez SPIE Central Europe za cenę ok. 18,4 mln zł. Wybór syndyka został zatwierdzony postanowieniem przez sędziego-komisarza. "Jednocześnie syndyk masy...
elektrobudowa

Maciej Giżyński zrezygnował ze stanowiska prezesa Elektrobudowy

Maciej Lucjan Giżyński złożył oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu Elektrobudowy w upadłości, podała spółka. Zmiany w zarządzie Elektrobudowy "Przyczyną rezygnacji jest oddalenie przez sąd zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki oraz uprawomocnienie ww. postanowienia" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Postanowienie o upadłości stało się prawomocne

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne, podała spółka. Elektrobudowa: postanowienie o ogłoszeniu upadłości stało się prawomocne 27 maja br. zarząd spółki zaskarżył postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, 8 października oddalono to zażalenie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym,...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała 52 mln zł straty netto, 52,14 mln zł straty EBIT w II kw.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 103,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa w upadłości odnotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 52,14 mln zł...
mostostal

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100% udziałów Energotestu, podała Elektrobudowa. Mostostal Zabrze z możliwością kupna udziałów Elektrobudowy "Zgodnie z zawartym listem intencyjnym Mostostal Zabrze wyraził intencję nabycia 100% udziałów...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała 18,7 mln zł straty netto, 18,58 mln zł straty EBIT w I kw.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. Strata operacyjna...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 18,58 mln zł straty operacyjnej, 13,39 mln zł straty EBITDA i 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Na...
elektrobudowa

Elektrobudowa miał 312,07 mln zł straty netto, 244,4 mln zł straty EBIT w 2019

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 312,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa podsumowuje swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 244,4 mln zł wobec 87,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,54 mln zł...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

Elektrobudowa odnotowała 304,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Elektrobudowa wstępnie raportuje swoje wyniki z ubiegłego roku "W związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych za rok 2019 spółka podjęła w dniu 8 czerwca 2020 r. decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na aktywa z...
elektrobudowa

Zarząd Elektrobudowy składa zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy w upadłości, poinformował w środę wieczorem o wpłynięciu do Spółki odpisu zażalenia Zarządu skierowanego do Sądu. Dokument został złożony 25 maja, a głównym powodem jego przygotowania było postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o ogłoszeniu upadłości Emitenta. Zarząd Elektrobudowy składa zażalenie dotyczące ogłoszenia upadłości Spółki  ...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Siemens Energy domaga się zapłaty 6 mln zł w zw. z inwestycją PSE

Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informację o złożeniu przez Siemens Energy do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytuł nieuregulowanych przez Elektrobudowę zobowiązań finansowych na rzecz Siemens jako podwykonawcy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na rzecz PSE pn. "Modernizacja...

Nowy prezes Elektrobudowy, Maciej Giżyński, o przyszłości spółki w Comparic24.tv

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrobudowy S.A., które miało miejsce 11 maja, zmieniono cały skład Rady Nadzorczej oraz dokonano zmian w Zarządzie spółki. Na pytania dotyczące dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa na antenie Comparic24.tv odpowiadał nowy prezes zarządu, Maciej Giżyński. W reakcji na informacje napływające ze znajdującego się w postępowaniu upadłościowym podmiotu,...
elektrobudowa

Elektrobudowa: M.L. Giżyński powołany na prezesa, W. Bieńkowski na wiceprezesa

Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres do trzech miesięcy, nie dłużej niż do czasu powołania trzeciego członka zarządu,...
elektrobudowa

Elektrobudowa: zmiany w Radzie Nadzorczej i mocne spadki na akcjach spółki

Po godzinie 12:30, 11 maja 2020, zakończyło się Walne Zgromadzenie spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości. Poniższe uchwały zostały rozpatrzone pozytywnie, co będzie skutkować zmianami w Radzie Nadzorczej spółki. Dymisja obecnych, oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej spółki. Podczas poniedziałkowej sesji, Elektrobudowa rośnie o blisko 40%, kurs przebił 4zł, przy...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Trzej członkowie zarządu, w tym prezes zrezygnowali z funkcji

Prezes zarządu Elektrobudowy Jacek Podgórski, wiceprezes zarządu Adam Świgulski oraz członek zarządu Krzysztof Czajka złożyli rezygnacje z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 11 maja, podała Elektrobudowa. Rezygnacje ze sprawowanych funkcji "Jako przyczyny złożonych rezygnacji ww. osoby wskazały przede wszystkim na ograniczone kompetencje w kierowaniu spółką wynikające z decyzji o...
elektrobudowa

Elektrobudowa wydzierżawiła zorganizowane części przedsiębiorstwa do 2025 r.

Elektrobudowa w upadłości podpisała ze spółką Zarmen umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa na okres do 31 grudnia 2025 roku. Zarmen dzierżawi zorganizowane części przedsiębiorstwa Elektrobudowy "Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości podaje do wiadomości, że podpisał z Zarmen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dzierżawcą umowę dzierżawy zorganizowanych...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa do spółki wpłynęły trzy oferty złożone przez Mostostal Zabrze Elektro, podała spółka Trzy kolejny oferty...
elektrobudowa

Elektrobudowa ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowych

Elektrobudowa w upadłości zawarła porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce, podała Elektrobudowa. Upadająca Elektrobudowa zwalnia pracowników "Zwolnienia grupowe mogą objąć w zakresie rozwiązania umów o pracę około 500 pracowników" - czytamy w komunikacie. 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), złożona przez Zarmen, podała spółka. Oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa 23 kwietnia Elektrobudowa informowała, że syndyk masy upadłości umożliwi Zarmen zapoznanie się z...
elektrobudowa

Syndyk Elektrobudowy dopuścił Zarmen do badania sytuacji spółki

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki, podała Elektrobudowa w upadłości. Zarmen zbada sytuację Elektrobudowy "Syndyk masy upadłości Elektrobudowa SA w upadłości informuje, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa spółki bądź jej zorganizowanej części, w dniu 23 kwietnia 2020...
mostostal

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

Mostostal Zabrze ocenia, że jest dobrze przygotowany do ewentualnego przejęcia działalności kontraktowej Elektrobudowy, dzięki m.in. posiadanym kompetencjom w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk. Mostostal chciałby przeprowadzić w Elektrobudowie gruntowną modernizację procesów biznesowych, implementując jego system zarządzania projektami. Elektrobudowa przejdzie modernizację Przystąpienie do wstępnych negocjacji wpisuje się w...
elektrobudowa

Elektrobudowa powinna skorzystać z postępowania sanacyjnego, uważa C. Kubacki

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy pod koniec marca 2020 roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Elektrobudowa. W kwietniu podmiot rozpoczął procedurę zwolnień grupowych oraz podjął decyzję o planowanych działaniach w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. O dalszej przyszłości spółki Comparic24.tv rozmawiał z Cezarym Kubackim, reprezentujący porozumienie...
elektrobudowa

Elektrobudowa – porozumienie akcjonariuszy chce zmiany upadłości spółki na sanację

Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23 marca br. przez Janali Sp. z o.o., Cezarego Kubackiego oraz Macieja Nowaka, wystąpiło do zarządu spółki o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i chce na nim przegłosować m.in. zmianę ogłoszonej już upadłości Elektrobudowy na jej sanację, poinformowało porozumienie. W czwartek Elektrobudowa poinformowała, że otrzymała...
Gorące spółki dnia

Elektrobudowa [ELB], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Spółka opublikowała wczoraj raport z wynikami za pierwsze półrocze roku obrotowego. W okresie od początku kwietnia do końca września 2019 roku, spółka zanotowała dużą stratę, sięgającą 14,54 mln zł. Prze rokiem mieliśmy niemal 3 mln zł zysku. Strata oper

Elbudowa traci 2% po publikacji wyników. 8,87 mln zł straty w III kw.

Elektrobudowa odnotowała 8,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Marcin Tuszkiewicz

Elektrobudowa rośnie o ponad 40%, liderem indeksu WIG20 zostały akcje Dino Polska

W trakcie wtorkowej sesji Elektrobudowa, spółka wchodząca w skład indeksu sWIG80 odnotowała wzrost o blisko 40%. Z drugiej strony, w grupie spółek wchodzących w skład WIG20 najlepiej radziło sobie Dino Polska, które zyskało zaledwie 3,6%. Czy warto zostawić na chwilę tuzy polskiego GPW i skupić się na spółkach mniejszych?...

Notowania Elbudowy bez zmian po kolejnych stratach w II kwartale

Elektrobudowa odnotowała 103,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 61,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 50,01 mln zł wobec 75,09 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,22 mln zł w II...
elektrobudowa

Elektrobudowa rozpoczyna proces negocjacji z Zarmenem

Spółka Elektrobudowa, w odpowiedzi na otrzymaną ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji, rozpocznie proces negocjacji z Zarmen w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej z inwestorem, poinformowała na łamach...

Elbudowa [ELB] – cały czas blisko minimów – analiza na zamówienie

Elbudowa jest wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów elektroenergetycznych. Spółka od kilku lat notuje silne spadki i jak na razie nie widać szans na poprawę sytuacji. Powodem są pogarszające się wyniki finansowe. Za pierwszy kwartał spółka wykazała stratę netto w wysokości...
Gorące spółki dnia

Elektrobudowa [ELB], Esotiq [EAH] – Gorące spółki dnia 3.06.2019

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Akcje spółki taniały podczas sesji z minionego piątku o nieco ponad 1% jednak przy dość niskich obrotach. Na wykresie mamy korektę wzrostową po wcześniejszych bardzo gwałtownych spadkach, które...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Elektrobudowa SA (ELB) liderem poniedziałkowej sesji, szukamy dna

Elektrobudowa SA (ELB) rozpoczyna sesję od wyraźnych wzrostów. Spółka po godzinie 10:00 rośnie ponad 7%. Aktualnie za jedną akcję trzeba płacić 9,30 zł. Czy to początek większego odbicia, a może jedynie korekta ostatnich silnych spadków? Elektrobudowa SA (ELB) blisko 8% w górę. Dzisiejszy wzrost, choć spory, nie musi koniecznie zwiastować euforii....
gpw

Elektrobudowa z zyskiem 4,84 mln zł netto w III kw. 2018r.

Największa w Polsce firma, działająca w branży elektroinstalacyjnej, Elektrobudowa - podała dziś do wiadomości raport kwartalny, w którym spółka odnotowuje 4,84 mln zł zysku netto w III kw. 2018 roku.  Spółka podaje, że zysk operacyjny wyniósł 5,1 mln zł wobec 15,77 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
gpw

Elektrobudowa z 61,8 mln PLN straty netto. Cena akcji na wsparciu

Przed tygodniem informowaliśmy o dokonanych przez zarząd odpisach oraz zmianach prognoz tegorocznych wyników Elektrobudowy. Dziś spółka poinformowała o wynikach za drugi kwartał tego roku.  Elektrobudowa odnotowała 61,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 18,6 mln zł zysku rok wcześniej - czytamy w...
Gorące spółki dnia

Elektrobudowa [ELB], MW Trade [MWT] – Gorące spółki dnia 12.09.2018

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Notowania podczas wtorkowej sesji otworzyły się bardzo dużą luką spadkową. Ostatecznie kurs spółki spadł o 17%. W ten sposób spółka zanotowała nowe, tegoroczne minimum. Wszystko za sprawą opublikowanych...
GPW sesja z dzwonkiem

Elektrobudowa [ELB] obniża prognozy na ten rok. Kurs spółki nurkuje

Wtorkowa sesja na warszawskim parkiecie upływa pod kolorem czerwonym - traci zarówno szeroki rynek (na moment tworzenia tego artykułu -0,46%) jak i indeks dwudziestu największych spółek (-1,02%). Liderem spadków pozostaje Elektrobudowa, która poinformowała o obniżeniu prognoz wyników finansowych spółki.  Elektrobudowa to jeden z liderów branży elektroenergetyki świadczący kompleksowe usługi związane...

DM BOŚ obniża ceny dla pięciu spółek budowlanych, rekomenduje „trzymaj”

W raporcie datowanym na 2 sierpnia, analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli ceny docelowe czterech z pięciu spółek budowlanych – w tym Budimexu, Elektrobudowy, Erbudu oraz Trakcji, podnosząc cenę Unbiepu. W przypadku wszystkich utrzymana została rekomendacja „trzymaj”. Spółka Rekomendacja Nowa cena docelowa Budimex trzymaj 131,4 Elektrobudowa trzymaj 59,9 Erbud trzymaj 13,9 Trakcja trzymaj 4,5 Unibep trzymaj 6,9 Źródło: DM BOŚ „Według naszych szacunków wszystkie pokrywane przez nas spółki powinny zanotować...

Noble Securities: Zmienia poziomy docelowe dla akcji PKP Cargo i Elektrobudowy

Zgodnie z raportem wydanym 19 czerwca br. Noble Securities zmienił swoją rekomendację dla PKP Cargo z „redukuj” na „akumuluj” oraz wycena jest podniesiona z poziomu 45,2 zł i prognozowana na docelowy poziom 53,1 zł. Z kolei rekomendacja dla Elektrobudowy została na niezmienionym „trzymaj”, jednakże Noble Securities obniżył cenę docelową dla tych...

Elektrobudowa [ELB] – zagrożenia z zewnątrz – analiza na zamówienie

Spółka jest wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów elektroenergetycznych. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu na świecie. Spółka od połowy 2007 roku porusza się w układzie spadkowym, jednak w dość szerokim zakresie. Naprzemienne ruchy...
gorące spółki dnia

Instal Kraków [INK], Elektrobudowa [ELB] – Gorące spółki dnia 23.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Instal Kraków specjalizuje się przede wszystkim w działalności w zakresie produkcji budowlano-montażowej, produkcji przemysłowej oraz usług produkcyjnych. Akcje spółki drożały podczas...

Elektrobudowa [ELB] – wybicie z konsolidacji kończy okres spadków?- analiza na zamówienie

Spółka jest wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów elektroenergetycznych. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu na świecie. Przed kilkoma dniami spółka pochwaliła się wynikami za 2017 rok. Okazało się, że zysk netto oraz operacyjny...
wolumen

Sygnał sprzedaży na JSW [JSW] i kupna na Elbudowie [ELB]

JSW D1 Od lata zeszłego roku na wykresie JSW powstawała negatywna formacja podwójnego szczytu składająca się z dwóch szczytów w okolicach 108 i 110 zł oznaczonych niebieską linią. Dzisiejszy spadek spowodował przełamanie czerwonej linii szyi tej formacji generując sygnał sprzedaży. Prognozowany zasięg spadku powinien być porównywalny z odległością pomiędzy szczytami,...
gorące spółki dnia

Polimex Mostostal [PXM], Elektrobudowa [ELB] – Gorące spółki dnia 5.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Polimexu-Mostostalu buduje pozycję lidera rynku oraz preferowanego partnera w działalności inżynieryjno-usługowej w branży energetycznej petrochemicznej, poprzez bezkompromisową restrukturyzację i koncentrację na...

Noble Securities: obniżamy cenę docelową Elektrobudowy do 83,8 zł

Zespół analityczny Noble Securities w raporcie datowanym na 27 listopada obniżył cenę docelową dla akcji Elektrobudowy do poziomu 83,8 zł utrzymując rekomendację „trzymaj” – wcześniejszy poziom to 115,8 zł (raport publikowano przy kursie 86,5 zł). "Problemem w naszej opinii jest przede wszystkim słaby rynek i związany z tym spadek portfela...

Elbudowa[ELB] – próba powrotu do wzrostów – analiza na zamówienie

Spółka jest wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów elektroenergetycznych. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu na świecie. Wykres w skali tygodniowej przedstawia szerszy trend spadkowy w ramach kanału spadkowego. Jednak od połowy ubiegłego roku...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał sprzedaży na Patentus [PAT], RGR na Elbudowie [ELB]

Patentus D1 Patentus jest dostawcą maszyn i urządzeń górniczych. Od drugiej połowy lutego cena Spółki konsolidowała się ponad niebieską linią znajdującą się na poziomie 0,80 zł. W tym czasie linia była testowana aż siedem razy. W związku z tym dzisiejsze przełamanie jest istotnym sygnałem sprzedaży. Na podstawie amplitudy wahań nad przełamaną...
gorące spółki dnia

Ursus [URS], Elbudowa [ELB] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji 37% co postawiło ją na pozycji lidera wzrostów. Była to...
gorące spółki dnia

CDRL [CDL], Elbudowa [ELB] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa jest dystrybutorem odzieży dziecięcej, którą sprzedaje pod marką własną Coccodrillo. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji 4% przy wysokich obrotach, choć wynik w trakcie sesji był sporo wyższy....
gorące spółki dnia

Wirtualna Polska [WPL], Elbudowa [ELB] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wirtualna Polska Holding SA to właściciel platformy medialnej online oraz jeden z największych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji 4,5% i była to...
wolumen

Przed zamknięciem. Pozytywny sygnał na Elektrobudowie [ELB] i pogorszenie na Forte [FTE]

Elektrobudowa Elektrobudowa zajmuje się budowaniem infrastruktury i obiektów przemysłowych. Kurs Elektrobudowy przełamał linię trendu spadkowego obejmującą okres od końcówki września. Towarzyszył temu wzrost obrotów. Poza tym przed przełamaniem linia była wielokrotnie testowana. W sumie sygnał wygląda na wiarygodny. Opory znajdują się na poziomie 95,49 i 99,40 zł. Oznaczono je czerwonymi...
gorące spółki dnia

Elbudowa [ELB], Airway Medix [AWM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka jest wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów elektroenergetycznych. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni...
gorące spółki dnia

Mostostal Warszawa [MSW], Elbudowa [ELB] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Mostostal Warszawa to jedna z większych obecnie firm budowlanych w Polsce. Działa w segmencie budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego, ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej, głównie na rynku krajowym. Wejdź...

Elbudowa [ELB] – Analiza na zamówienie

Spółka jest wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów elektroenergetycznych. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu na świecie. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Wykres tygodniowy pokazuje, że trend wzrostowy ponownie...
gorące spółki dnia

Zetkama [ZKA], Elbudowa [ELB] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka jest producentem armatury przemysłowej (systemy niskociśnienowe) i odlewów żeliwnych (ciśnieniowych i mieszanych), produkowanych na potrzeby produkcji armatury i pomp. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak...
gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Elbudowa [ELB] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: CI Games SA prowadzi działalność na rynku producentów i wydawców gier komputerowych na terenie kraju i za granicą. Niemal 6% wzrosty na najwyższym w tym tygodniu obrotach doprowadziły do wybicia poziomu poprzedniego, lokalnego wierzchołka przy 19,45 zł (maksimum z...
gorące spółki dnia

Elbudowa [ELB], Rafako [RFK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka jest wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów elektroenergetycznych. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu na świecie. W czasie, gdy większość spółek traci,...

Ostatnia sesja miesiąca – 28.02.2015 – sygnały systemu Mebane Fabera

9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem: "Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber'a" W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule...