XTB

Elbudowa traci już 60%. Akcje spółki znikną z GPW 9 kwietnia!

Czwartkowa sesja przynosi olbrzymie spadki na walorach Elektorbudowy. Po ostatniej sesji w marcu, syndyk masy upadłościowej poinformował, iż powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Elektrobudowy. Godzinę przed zakończeniem sesji, akcje spadają o blisko 60%, a kurs jest zawieszony na dolnych widełkach. Elektrobudowa zniknie z GPW z dniem 9 kwietnia 2021 roku. Zlecenia maklerskie na akcje spółki, niezrealizowane do dnia 8 kwietnia, tracą ważność. W czwartek, przed godziną 16, akcje spółki są zawieszone na dolnych widełkach, a TKO wynosi 1 zł, co stanowi o 60% spadku! Walory Elektrobudowy zostaną wycofane z Giełdy Papierów Wartościowych W środę, 31 marca, syndyk masy upadłości poinformował, o uchwale Zarządu Giełdy...
elektrobudowa

Akcje Elektrobudowy zostaną wycofane z obrotu na GPW 9 kwietnia

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wycofaniu z obrotu akcji Elektrobudowy z dniem 9 kwietnia br., podał syndyk masy upadłości spółki. Elektrobudowa wycofuje swoje akcje z obrotu na GPW "Zgodnie z uchwałą, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki, oznaczonych kodem PLELTBD00017, nastąpi z dniem 9 kwietnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne 9 października 2020 r. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka zadebiutowała na GPW w 1996 r.
elektrobudowa

Akcje Elektrobudowa silnie zyskują. Cena ponad poziomem 5 zł, a w tle upadłość

Elektrobudowa nie zwalania tempa jeśli chodzi o wzrost notowań na warszawskim parkiecie. Cena akcji przekroczyła dziś poziom 5 złotych. Silny wzrost stanowi pokłosie wyroku Sądu Arbitrażowego, ogłoszonego w piątkowy wieczór, na mocy którego PKN Orlen ma zapłacić spółce 14,6 mln zł oraz 1,38 mln euro. Wzrost notowań przekroczył dziś 50 proc. Cena akcji znalazła się na poziomach z marca 2021 r.  Spółka notuje wzrost po korzystnym wyroku Sądu Akcje Elektrobudowa powyżej 5 złotych Wczoraj notowania Elektrobudowy zyskały prawie 48 proc. Dziś natomiast cena rośnie już o ponad 50 proc. Szczyty wyznaczony został na poziomie 5,26 zł. Ostatni raz tak wysokie poziomy cenowe obserwowaliśmy niemal roku temu. To właśnie z okolic tego poziomu rozpoczęła się wyprzedaż w marcu 2020 roku w rezultacie zawirowań związanych...

Elektrobudowa wygrywa z Orlenem. Silne wzrosty i zawieszenie notowań

Na wykresie mamy górne widełki i zawieszenie notowań. Mimo, że technika nie ma obecnie większego znaczenia, to czytelnym celem, który powinien być bez problemu osiągnięty są okolice 4 zł.
elektrobudowa

Elektrobudowa zyskała ponad 33% po informacji o wyroku z Orlenem

Pierwsze sesja nowego tygodnia na rodzimym parkiecie przebiegła pod dyktando byków, WIG20 zakończył dzień wzrostem o 2,0% zatrzymując się na poziomie 1974,8 pkt. Obroty na polskich blue chipach wyniosły 669 mln PLN. Elektrobudowa wyróżniła się na szerokim rynku W gronie spółek najsilniej zwyżkujących, znalazły się m.in. JSW 6,7%, Santander 6,3% oraz PKO BP 4,7%. Z drugiej strony znalazły się jedynie dwa walory i były to Allegro oraz PGE. Wzrostami również zakończyły się notowania mWIG40 i sWIG80, które tego dnia zyskały odpowiednio: 1,3%/1,5% i w przypadku tego drugiego była to ósma wzrostowa sesja z rzędu, tym samym po raz kolejny poprawił 13-letnie maksima. Na szerokim rynku wyróżniły się walory Elektrobudowy, które zyskały 33,2% po informacji o korzystnym częściowym wyroku w sporze z Orlenem....
elektrobudowa

Elektrobudowa ma porozumienie z PSE ws. ‘Modernizacji stacji 220/110 kV-Konin’

Elektrobudowa w upadłości zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin", podała spółka. Wpływ rozliczenia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 r. w kwocie 21,1 mln zł w przychodach spółki, podano także. "Intencją porozumienia jest w szczególności przeniesienie przez spółkę na rzecz PSE w ramach rozliczenia umowy prawa własności urządzeń i materiałów, uchylenie niepewności co do części roszczeń stron powstałych w związku z realizacją umowy, odstąpieniem od umowy przez PSE oraz rozliczeniem umowy, a także uchylenie w zakresie określonym w porozumieniu sporu mogącego powstać pomiędzy stronami związanego z realizacją umowy" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe Jak podano, zgodnie z porozumieniem strony uzgodniły treść protokołu...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Syndyk wybrał ofertę sprzedaży Energotestu za ok. 18,4 mln zł

Na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż przez Elektrobudowę w upadłości 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Energotest, podała Elektrobudowa. Syndyk dokonał wyboru oferty złożonej przez SPIE Central Europe za cenę ok. 18,4 mln zł. Wybór syndyka został zatwierdzony postanowieniem przez sędziego-komisarza. "Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, iż najwyższa oferta została złożona przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, oferta wobec formalnego braku nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu" - czytamy w komunikacie. Postanowienie sądu dotyczące wyboru oferty SPIE CE jest nieprawomocne, podano również. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest...
elektrobudowa

Maciej Giżyński zrezygnował ze stanowiska prezesa Elektrobudowy

Maciej Lucjan Giżyński złożył oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu Elektrobudowy w upadłości, podała spółka. Zmiany w zarządzie Elektrobudowy "Przyczyną rezygnacji jest oddalenie przez sąd zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki oraz uprawomocnienie ww. postanowienia" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa: Postanowienie o upadłości stało się prawomocne

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne, podała spółka. Elektrobudowa: postanowienie o ogłoszeniu upadłości stało się prawomocne 27 maja br. zarząd spółki zaskarżył postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, 8 października oddalono to zażalenie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa miała 52 mln zł straty netto, 52,14 mln zł straty EBIT w II kw.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 103,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa w upadłości odnotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 52,14 mln zł wobec 50,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 121,22 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 70,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,31 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,06 mln zł w porównaniu z 256,41 mln zł rok wcześniej. "W okresie 6 miesięcy...
mostostal

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100% udziałów Energotestu, podała Elektrobudowa. Mostostal Zabrze z możliwością kupna udziałów Elektrobudowy "Zgodnie z zawartym listem intencyjnym Mostostal Zabrze wyraził intencję nabycia 100% udziałów Energotest w ramach postępowania upadłościowego spółki po uzgodnieniu warunków finansowych potencjalnej transakcji oraz po spełnieniu się warunków nabycia tych udziałów tj.: satysfakcjonujące dla potencjalnego inwestora przeprowadzenie finansowego, prawnego, podatkowego oraz technicznego badania spółki oraz uzyskanie przez Mostostal Zabrze zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bezwarunkową koncentrację" - czytamy w komunikacie. Intencją Mostostalu Zabrze jest zawarcie umowy sprzedaży udziałów do 30 czerwca 2021 r., natomiast w zależności od przebiegu postępowania...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała 18,7 mln zł straty netto, 18,58 mln zł straty EBIT w I kw.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 18,58 mln zł wobec 7,07 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,79 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 135,2 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 20,25 mln zł wobec 6,34 mln zł straty rok wcześniej. Elektrobudowa świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 18,58 mln zł straty operacyjnej, 13,39 mln zł straty EBITDA i 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Na wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku istotny wpływ miało m.in. dokonanie przez emitenta odpisów aktualizujących wartość udziałów Energotest co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podjęła decyzję o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Energotest Sp....
elektrobudowa

Elektrobudowa miał 312,07 mln zł straty netto, 244,4 mln zł straty EBIT w 2019

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 312,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa podsumowuje swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 244,4 mln zł wobec 87,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,54 mln zł w 2019 r. wobec 763,5 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 311,9 mln zł wobec 66,86 mln zł straty rok wcześniej. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

Elektrobudowa odnotowała 304,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Elektrobudowa wstępnie raportuje swoje wyniki z ubiegłego roku "W związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych za rok 2019 spółka podjęła w dniu 8 czerwca 2020 r. decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i pozostałe należności, posiadane udziały w spółkach powiązanych), z czego głównie w wyniku postawienia spółki w stan upadłości w wysokości 62 mln zł, przy uwzględnieniu generalnej zasady wyceny po niższej z wartości księgowej lub wartości odzyskiwalnej" - czytamy w komunikacie. Na...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje