Conotoxia

Ekopol ze wzrostem przychodów o 84 proc. rdr.

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, opublikował wyniki za II kwartał 2022 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 84 proc. rdr., osiągając tym samym wartość 100 mln PLN. Niezmiennie bardzo duże znaczenie w strukturze przychodów ma technologia Mikrostacje,pl, która odpowiada za prawie 50 proc. ich całości. Ekopol ze wzrostem przychodów o 84 proc. rdr. Ekopol po dwóch kwartałach 2022 r. osiągnął zysk netto na poziomie 1,7 mln PLN, a wskaźnik EBITDA na poziomie 2,8 mln PLN, co w porównaniu z pierwszymi dwoma kwartałami 2021 r. daje wynik mniejszy o 556 tys. PLN i 592 tys. PLN. Przychody ze sprzedaży natomiast w samym II kwartale wyniosły 100 mln PLN, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 84...

Ekopol z blisko 130 proc. wzrostem zysku netto rdr. w I kwartale 2022 r.

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, odnotował w I kwartale 2022 r. blisko 130 proc. wzrost zysku netto rdr., który wyniósł ponad 1,5 mln PLN. Ekopol przedstawia swoje wyniki finansowe Przychody netto spółki osiągnęły wartość ponad 77 mln PLN, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 53 proc. rdr., natomiast EBITDA wyniosła ponad 2,2 mln PLN, rosnąc 93 proc. rdr. Dobre wyniki są zasługą m.in. konsekwentnego rozwoju strategii skupionej na wzroście znaczenia innowacyjnej technologii Mikrostacje.pl. - Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny w krótkim czasie Ekopol może się pochwalić rekordowymi wynikami. Bardzo nas również cieszy, że przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać korzyści, jakie niesie dla nich nasza autorska technologia Mikrostacje.pl, co możemy obserwować poprzez wzrost liczby użytkowników korzystających z...

Ekopol z prawie 2,5-krotnym wzrostem zysku brutto rdr. w I kwartale 2022 r.

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, opublikował wstępne jednostkowe przychody netto ze sprzedaży oraz zysk brutto za I kwartał 2022 r. Wartość przychodów wyniosła prawie 77,5 mln PLN, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie ponad 53 proc. rdr., natomiast jednostkowy zysk brutto wyniósł prawie 2 mln PLN, dając wzrost na poziomie 145,4 proc. rdr. Rekordowe wstępne wyniki za I kwartał, to zasługa m.in. dynamicznie rozwijającej się technologii Mikrostacje.pl. Ekopol Górnośląski Holding podsumowuje I kwartał 2022 r. Bardzo dobre wyniki za I kwartał, to zasługa konsekwentnej realizacji założonej strategii, która polega m.in. na rozwoju technologii Mikrostacji.pl. W I kwartale przybyło 45 nowych użytkowników technologii, gdzie w całym 2021 r. ich liczba wyniosła 63. Porównując I kwartał 2022...

Ekopol niemal podwoił swoje przychody – Rekordowe wyniki za 2021 r.

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, opublikował wyniki za IV kwartały 2021 roku. Przychody ze sprzedaży Spółki w skali roku wyniosły 239,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 92 proc. rdr., a EBITDA osiągnęła wartość 4,8 mln zł, co przełożyło się na dynamikę wzrostu na poziomie 186 proc. Rekordowe wyniki są konsekwencją strategii rozwoju zakładającej m.in. dalsze skalowanie technologii Mikrostacje.pl. Ekopol publikuje rewelacyjne wyniki Spółka w całym 2021 roku osiągnęła rekordowe wyniki. Oprócz poprawy przychodów ze sprzedaży oraz wskaźnika EBITDA obserwowalny jest także wzrost zysku netto. Wyniósł on 4,2 mln zł, co w porównaniu z 0,7 mln zł z roku 2020 oznacza wzrost o 500 proc.Ekopol na koniec 2021 roku zgromadził środki pieniężne w wysokości ponad...
Ekopol i rekordowy raport za III kw. Prezes Piecuch komentuje wyniki na antenie Comparic24.tv

Ekopol i rekordowy raport za III kw. Prezes Piecuch komentuje wyniki na antenie Comparic24.tv

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, zanotował po raz kolejny historyczne wyniki. Zysk netto w III kwartale wyniósł blisko 2,4 mln zł, co dało ponad 10-krotny wzrost w skali roku. O komentarz do wyników poprosiliśmy prezesa zarządu, który o 15:00 będzie gościem Comparic24.tv. O bieżącej działalności spółki i wynikach finansowych za III kwartał 2021 rozmawiamy z Andrzejem Piecuchem, Prezesem Zarządu Ekopol Górnośląski Holding S.A. Rozmowę poprowadzi Marcin Podlacki, redaktor Comparic24.tv. https://www.youtube.com/watch?v=sGA6PwawA4s Ekopol uzyskał w III kwartale blisko 2,4 mln zysku netto Spółka m. in. dzięki dużemu popytowi na swoje produkty, sprzyjającym trendom rynkowym w obszarach jej działalności czy sukcesywnemu powiększaniu bazy klientów zanotowała w kolejnym kwartale rekordowe wyniki. Zysk netto wyniósł prawie 2,4 mln zł będąc ponad 10-krotnie...

Ekopol z rekordowymi wynikami w III kwartale. Zysk netto spółki wyniósł blisko 2,4 mln zł

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, zanotował po raz kolejny historyczne wyniki.Zysk netto w III kwartale wyniósł blisko 2,4 mln zł, co dało ponad 10-krotny wzrost rdr., zaś EBITDA osiągnęła wartość ponad 2,8 mln zł, oznaczając wzrost o 465 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Ekopol uzyskał w III kwartale blisko 2,4 mln zysku netto Spółka m. in. dzięki dużemu popytowi na swoje produkty, sprzyjającym trendom rynkowym w obszarach jej działalności czy sukcesywnemu powiększaniu bazy klientów zanotowała w kolejnym kwartale rekordowe wyniki. Zysk netto wyniósł prawie 2,4 mln zł będąc ponad 10-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Wzrósł o ponad 1150 proc. - Bardzo cieszymy się z rekordowych wyników, które udało nam...

Ekopol Górnośląski Holding z historycznie rekordowymi wynikami

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw w I połowie 2021 r. wygenerował rekordowe wyniki w swojej ponad 32-letniej historii działalności. Ekopol Górnośląski Holding przedstawia swoje wyniki finansowe Spółka w II kwartale kontynuowała pozytywny trend wyników z pierwszych trzech miesięcy br., wartość skonsolidowanych przychodów Grupy wyniosła 54,4 mln zł, przy 27,0 mln zł w okresie porównawczym ubiegłego roku. Zysk netto w II kw. osiągnął wartość 1,6 mln zł, będąc prawie 7-krotnie większym r/r. W kolejnych kwartałach na wyniki Spółki pozytywnie wpłynie także działalność w obszarze działalności deweloperskiej oraz fotowoltaiki. Spółka z Piekar Śląskich mimo dalej panującej niepewności związanej z pandemią, dzięki intensywnej pracy oraz sprzyjających trendów rynkowych odnotowała w II kw. dynamiczny przyrost wyników. Ekopol Górnośląski Holding posiada zdywersyfikowaną...

Ekopol z rekordowymi wynikami. Wzrost przychodów o 101,2%, zysku netto o 555,9%! Wywiad z Prezesem

Tuż po zakończeniu środowej sesji, spółka Ekopol Górnośląski Holding S.A. (EGH) opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku. Jak wynika ze sprawozdania finansowego, przychody ze sprzedaży wyniosły 50,7 mln zł (+100%), natomiast zysk netto wyniósł 682 tysiące złotych, a zatem był wyższy o blisko 600% niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przychody za I kwartał wzrosły do poziomu 50,7 mln zł z 25,2 mln zł (+101,2%). Zysk netto wzrósł do poziomu 682,1 tys. zł z 104,0 tys. zł (+555,87%). Czy akcje wybiją górą z długotrwałej konsolidacji w przedziale 6-7 zł? https://www.youtube.com/watch?v=5LmwjMhokjk&t=5s 06 Ekopol z rekordowymi wynikami kwartalnymi! 5 maja, tuż po zakończeniu giełdowej sesji, Ekopol - spółka notowana na NewConnect pochwaliła się rekordowymi wynikami za I kwartał 2021 roku. W raporcie napisano: Zobacz...
Gorące spółki dnia

Ekopol [EGH], Blirt [BLR] – Gorące spółki dnia

Blisko 58% przychodów w tym okresie stanowiły zamówienia od zagranicznych klientów. Spółka zakończyła zatem pierwszy zyskowny rok w swojej historii. Warto dodać, że mimo iż spółka jest dystrybutorem testów na COVID-19 w Polsce, to jednak przychody z tego tytułu stanowiły tylko 22% wszystkich przychodów. Na świecie odnotowano gigantyczny wzros

Ekopol zarządzi gospodarką paliwową przy budowie elementów lądowych projektu Baltic Pipe

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podpisał umowę z firmą Max Streicher SpA, wykonawcą dwóch z trzech tłoczni gazu budowanych w związku z projektem Baltic Pipe. W ramach umowy Ekopol jest odpowiedzialny za regularne dostawy oleju napędowego, wdrożenie i nadzorowanie podpiętego do zbiorników paliwa autorskiego oprogramowania Mikrostacje.pl przy budowie tłoczni w Gustorzynie.  Umowa obowiązuje do końca marca 2022 r. z możliwością przedłużenia, w przypadku wydłużenia prac inwestycji. Baltic Pipe jest strategicznym projektem o charakterze międzynarodowym, mającym na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu do Polski. Projekt jest realizowany przez GAZ-SYSTEM przy współpracy z firmą Energinet – duńskim operatorem systemu przesyłowego.  Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych...

Ekopol Górnośląski Holding z rekordowymi przychodami w 2020 roku

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, wypracował 37,6 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r., kończąc rok z rekordowym poziomem ponad 124 mln zł przychodów. Wynik ten jest wyższy  o 15 proc. r/r. Kwartalna EBITDA wyniosła 316 tys. zł, przy zysku netto na poziomie 146 tys. zł. Ekopol Górnośląski Holding przystosował się do panujących warunków i osiągnął dobre wyniki Mimo ograniczeń wynikających z pandemii, spółka przystosowała się do panujących warunków, kontynuując działalność w dotychczasowych segmentach oraz inwestując w nowe obszary, które mają istotnie wpłynąć na poziomy rentowności w 2021 r.  Spółka z Piekar Śląskich stabilny wzrost wyników w niestabilnych warunkach gospodarczych zawdzięcza głównie dywersyfikacji oraz elastyczności prowadzonej działalności, generując dodatnie przepływy pieniężne z wielu różnych źródeł, od dystrybucji paliw,...

Ekopol Górnośląski Holding z nowym członkiem w Radzie Nadzorczej

Rada Nadzorcza Ekopol Górnośląski Holding SA, wiodącego dostawcy technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, powołała na Członka RN Macieja Nowaka, doświadczonego inwestora, który zasiadał w kilku organach nadzorczych i zarządach spółek z NewConnect. Decyzja uprawnionych akcjonariuszy jest związana z rozpoczęciem ogłoszonej w styczniu współpracy z Sunday Energy oraz planami spółki dotyczących przeniesienia notowań na rynek główny GPW. Ekopol Górnośląski Holding powołał nowego członka Rady Nadzorczej - Powołaliśmy niezależnego członka Rady Nadzorczej, to inwestor z dużym doświadczeniem na rynku kapitałowym oraz w zarzadzaniu przedsiębiorstwami. Mam nadzieję, że współpraca z panem Maciejem będzie dla nas wzmocnieniem biznesowym i umożliwi efektywną budowę relacji z akcjonariuszami mniejszościowymi, na czym nam bardzo zależy - podkreśla Andrzej Piecuch, Prezes Zarządu Ekopol Górnośląski Holding SA. Maciej Nowak to inwestor giełdowy oraz...

Ekopol Górnośląski Holding rozpoczyna współpracę z Sunday Energy

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podpisał umowę o współpracy w obszarze fotowoltaiki z Sunday Energy. Kontrahent spółki to uznany podmiot działający na rynku PV, a zarazem certyfikowany przedstawiciel światowych producentów komponentów OZE, który w 2021 r. ma zadebiutować na rynku NewConnect. W ramach umowy, Sunday Energy dostarczy niezbędne know-how oraz zasoby sprzętu, pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych pierwszej farmy fotowoltaicznej. Ekopol Górnośląski Holding podpisał nową umowę - Od początku ogłoszenia planów rozwoju spółki w obszarze fotowoltaiki komunikowaliśmy o potrzebie współpracy z doświadczonym podmiotem branżowym. Jest to zrozumiałe, wchodzimy w nowy segment działalności, chcemy się uczyć i rozwijać. Już po pierwszych rozmowach z Sunday Energy, czułem, że jest to dla nas odpowiedni partner - podkreśla Andrzej Piecuch, Prezes...

Ekopol Górnośląski Holding podsumowuje działania w 2020 roku

Wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, Ekopol Górnośląski Holding podsumowuje 2020 rok. Spółka mimo trudności związanych z wybuchem pandemii, dostosowała się do panujących warunków rynkowych, notując w III kwartale najwyższy poziom przychodów w historii na poziomie 34,5 mln. W grudniu Ekopol podzielił się z inwestorami planami rozwoju do 2023 r. Spółka z Piekar Śląskich zamierza rozszerzyć działalność o obszar fotowoltaiki, ukończyć projekt deweloperski „Dolina Dramy” oraz przenieść swoje notowania na główny rynek GPW. Ekopol z dobrymi wynikami na koniec 2020 roku - Myślę, że nasze tegoroczne wyniki bronią się same za siebie, a wręcz pokazały siłę solidnych fundamentów jakie stoją za biznesem Ekopolu Górnośląskiego. Posiadamy zdrową sytuację finansową, brak zadłużenia, a generowane nadwyżki angażujemy w nowe, atrakcyjne marżowo segmenty....

Ekopol Górnośląski Holding planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW

Ekopol Górnośląski Holding planuje przeniesienie notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) bez nowej emisji akcji, podała spółka. Stosowna uchwała ma być przedmiotem obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Ekopol Górnośląski Holding może zadebiutować już w 2021 r. "Wejście na NewConnect w 2008 r. otworzyło nam drogę do rynku kapitałowego, a także pozwoliło na realizacje strategicznych celów m.in. rozbudowy bazy klientów korzystających z naszej autorskiej technologii Mikrostacje.pl. Dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu, piastujemy pozycję lidera na polskim rynku systemów do zarządzania paliwem. Co więcej, kwartał do kwartału generujemy dodatnie przepływy pieniężne, mamy zdrową sytuację finansową, brak zadłużenia, a zgromadzone środki pieniężne przeznaczamy na rozpoczęcie działalności w nowych atrakcyjnych marżowo segmentach. Dorośliśmy do tej decyzji i uważamy, że...

Ekopol Górnośląski Holding wchodzi na rynek fotowoltaiki

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, rozpoczęła analizę rentowności projektów z segmentu OZE, w szczególności opartych o rozwiązania fotowoltaiczne. W tym celu obecnie prowadzone są rozmowy z międzynarodowymi partnerami działającymi w obszarze energii odnawialnej. Wśród rozważanych opcji spółki są m.in. dystrybucja rozwiązań fotowoltaicznych oraz budowa farm w celu ich późniejszej odsprzedaży. Ekopol rozwija kolejne plany i realizuje kolejny projekt ekologiczny Inwestycja w farmy fotowoltaiczne to inwestycja w przyszłość. To sposób na dochód pasywny, który nie jest zależny od niepewnej sytuacji gospodarczej i może osiągać kilkunastoprocentową stopę zwrotu z inwestycji, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy stopy zwrotu z lokat bankowych czy obligacji zazwyczaj wahają się w pobliżu zera - mówi Andrzej Piecuch, Prezes Zarządu...

Ekopol Górnośląski Holding z rekordowymi wynikami za III kwartał 2020 r.

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, osiągnęła w III kwartale 2020 r. rekordowe wyniki finansowe. Kwartalne przychody osiągnęły najwyższy poziom w historii spółki przekraczając 34,5 mln zł, będąc wyższe o 31 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wypracowana EBITDA wyniosła 314 tys. zł, przy zysku netto na poziomie 169 tys. zł. W ujęciu narastającym za 9 miesięcy roku obrotowego sprzedaż spółki wygenerowała 86,7 mln zł przychodów co w porównaniu z odpowiednim okresem z roku poprzedniego jest wzrostem o ponad 9%. Ekopol oficjalnie publikuje rekordowe wyniki Dynamiczny wzrost wyników spółki, mimo niesprzyjających warunków gospodarczych jest zasługą elastycznie prowadzonej działalności oraz jej dywersyfikacji, która istotnie obniżyła ryzyko poprzez zróżnicowanie źródeł uzyskiwanego przychodu, zarówno ze sprzedaży hurtowej oraz...

Ekopol zarządzi gospodarką paliwową przy budowie najdłuższego podwodnego tunelu w Polsce

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, podpisał umowę z konsorcjum firm (pod przewodnictwem PORR S.A.) budujących tunel pomiędzy dwoma wyspami Świnoujścia. Spółka zapewni kompleksową obsługę paliwową całego przedsięwzięcia, którego zakończenie planowane jest na wrzesień 2022 r. W ramach umowy Ekopol jest odpowiedzialny za regularne dostawy oleju napędowego oraz wdrożenie i nadzorowanie podpiętego do zbiorników paliwa autorskiego oprogramowania Mikrostacje.pl. Ekopol podpisał umowę z konsorcjum firm  budujących tunel pomiędzy dwoma wyspami Świnoujścia Projekt „Tunel pod Świną” ma na celu usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy dwoma najbardziej zamieszkanymi wyspami Świnoujścia – Uznam i Wolin. W tej chwili jedynym połączeniem pomiędzy nimi, a poprzez wyspę Wolin także Uznamu z resztą Polski są dwie przeprawy promowe. Brak drogi oraz konieczność...
Dwóch mężczyzn przy przezroczystej tablicy

[EGH] Ekopol – analiza na zamówienie

Dziś w zastępstwie redakcyjnego kolegi Łukasza Nowackiego, zapraszam Państwa na analizę na zamówienie. Pan Remigiusz poprosił na grupie dyskusyjnej Zyskowna Strona Giełdy w portalu Facebook'u o analizę spółki Ekopol. Spółka ta, notowana na rynku NewConnect, zajmuje się działalnością produkcyjno-handlowo-usługową w zakresie wyrobów hutniczych i blach, a także obsługuje przemysł paliwowy. W skład grupy wchodzi także agencja reklamowa. Można więc powiedzieć, że spektrum działań jest dość szerokie. Kurs akcji rośnie od przełomu maja i czerwca dość gwałtownie, co zapewne jest przyczyną zainteresowania ową spółką. Aktualnie po raz drugi w ciągu ostatnich trzech tygidni inwestorzy testują poziom 4.00 zł. Czy jest to dobra okazja do kupna? Patrząc na historyczne notowania EGH widzimy, że od 2008 roku spółka znajduje się w konsoli notując wzloty i upadki...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ