Conotoxia

Grupa Echo sprzedała 175 lokali, przekazała 760 w III kw. 2022 r.

Warszawa, 06.10.2022 (ISBnews) - Grupa Echo Investment sprzedała 175 mieszkań i lokali użytkowych w III kw. 2022 r. wobec 603 rok wcześniej, a przekazała 760 (w II kw. 2021: 757), podała spółka. Powyższe dane uwzględniają Grupę Archicom. "Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych - 157 umów zawartych w trzecim...

Echo z problemami na wsparciu przy 3 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Echo Investment i Archicom łącznie rozpoczęły budowę 981 mieszkań na sprzedaż, a Resi4Rent - także 593 lokali na wynajem, podano także. Na wykresie zauważalny jest wpływ sentymentu w branży. Koniunktura spada po serii podwyżek stóp procentowych. Wydaje się, że kurs odbija od oporu przy 3,25 zł i będzie kierował się na tegoroczne minima.
echo

Echo nie spodziewa się spadku marży w segmencie mieszkań na sprzedaż w 2023 r.

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Echo Investment spodziewa się, że marża brutto w segmencie mieszkań na sprzedaż nie spadnie w 2023 r., poinformował prezes Nicklas Lindberg. Według niego, sprzedaż mieszkań na polskim rynku ustabilizowała się na niższym poziomie. "Nie uważamy, żeby były niższe marże niż w tym roku, na podstawie...

Echo miało 10,44 mln zł zysku netto, 54,63 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 10,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 22,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 54,63 mln zł wobec 11,96 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

WIG Nieruchomości powyżej dołków z czerwca. Sprzedaż mieszkań spada o blisko 50%

W trakcie ostatniego roku indeks WIG Nieruchomości zanotował bardzo mocny spadek swojej giełdowej wyceny. Obecnie wyceniany jest on na ok. 2500 pkt, choć w październiku 2021 było to nawet 3200 pkt. Wpływ na to ma m.in. obecny cykl podwyżek stóp procentowych, co uderza w rynek nieruchomości mieszkaniowych. WIG Nieruchomości...
Archicom logo

Archicom ocenia, że cena w wezwaniu Echo jest w przedziale wartości godziwej

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Zarząd Archicomu ocenia, że zakończenie się sukcesem wezwania na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego przez Echo Investment oraz DKR Echo Investment będzie miało pozytywny wpływ na interes Archicomu i pozytywnie wpłynie na jego dalszy rozwój. Zarząd stwierdza, że cena 18,3 zł za akcję "znajduje się w...
Echo Inv wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Echo rozpocznie 6 września ofertę publiczną obligacji serii O na maks. 25 mln zł

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć 6 września ofertę publiczną obligacji serii O w kwocie do 25 mln zł w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł, podała spółka. Zapisy będą trwały od 6 do 20 września, wynika z ostatecznych warunków obligacji. Oprocentowanie obligacji serii O...
echo

Echo ogłosiło wezwanie na 8,72 mln akcji Archicomu po 18,3 zł/szt.

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Echo Investment oraz DKR Echo Investment (podmiot nabywający, spółka zależna Echo) ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 8,72 mln akcji spółki Archicom po cenie 18,3 zł za sztukę, podali wzywający. "Wezwanie jest ogłaszane na 8 724 854 akcje Archicom uprawniające łącznie do 10 838...
Echo Inv wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Echo Investment i DKR Echo Investment chcą ogłosić wezwanie na 8,72 mln akcji Archicomu

Warszawa, 27.07.2022 (ISBnews) - Echo Investment oraz DKR Echo Investment zamierzają ogłosić wezwanie na 8 724 854 akcji Archicomu, w tym 6 611 240 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2 113 614 akcji imiennych serii B1 po 18,3 zł za akcję, podały podmioty pośredniczące Biuro Maklerskie Pekao...
echo

Echo uplasowało obligacje publiczne na 40 mln zł, stopa redukcji: 37%

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Echo Investment uplasowało wśród inwestorów indywidualnych obligacje serii N. Całkowita wartość nominalna wyniosła 40 mln zł, a stopa redukcji - 37%, podała spółka. Pieniądze pozyskane z emisji deweloper wykorzysta na finansowanie m.in. swoich flagowych projektów. "Tak duże zainteresowanie obligacjami naszej grupy wynika z dywersyfikacji naszej działalności,...
echo

Celem Grupy Echo jest rozpoczęcie budowy 6,2 tys. mieszkań do końca roku

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Celem Grupy Echo Investment jest rozpoczęcie do końca roku budowy 6,2 tys. mieszkań: 2,4 tys. na sprzedaż i 3,8 tys. na wynajem, podało Echo. "Zdywersyfikowany biznes pozwala nam na zachowanie stabilności i wykorzystywanie szans rynkowych. Dlatego nasza strategia jest oparta na zwiększaniu udziałów rynkowych w segmencie...

Grupa Echo sprzedała 324 lokale, przekazała 356 w II kw. 2022 r.

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Grupa Echo Investment sprzedała 324 mieszkania i lokale użytkowe w II kw. 2022 r. wobec 920 rok wcześniej, a przekazała 356 (w II kw. 2021: 549), podała spółka. Powyższe dane uwzględniają Grupę Archicom. "Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych - 324 umowy zawarte w drugim...

Echo Investment sprzedało trzy biurowce w łódzkiej Fuzji za 56,7 mln euro

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Echo Investment sprzedało trzy biurowce w łódzkiej Fuzji za 56,7 mln euro Grupie KGAL, podała spółka. Budynki stanowią integralną część wielofunkcyjnego kompleksu, który obejmuje rewitalizację terenu poprzemysłowego w Łodzi. Fuzja nie jest pierwszym obiektem inwestycyjnym, który zainteresował Grupę KGAL. W ubiegłym roku firma nabyła Biura przy...

Echo zaoferowało inwestorom indywidualnym obligacje serii N na maks. 40 mln zł

Warszawa, 27.06.2022 (ISBnews) - Echo Investment oferuje od dziś inwestorom indywidualnym obligacje serii N o łącznej wartości do 40 mln zł, podała spółka. "Czwarta w tym roku seria obligacji Echo Investment będzie oferowana od 27 czerwca do 7 lipca 2022 r. Oprocentowanie obligacji serii N oparte jest na stawce WIBOR...

Akcjonariusze Echo Investment o wypłacie łącznie 0,44 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.06.2022 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Echo Investment zdecydowało o wypłacie łącznie 0,32 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczki w wysokości 0,22 zł na akcję do wypłaty pozostało 0,22 zł na akcję. "Walne zgromadzenie Echo Investment S.A. postanawia: a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku...
echo

Lisala proponuje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję oprócz dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 07.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusz Echo Investment - spółka Lisala - zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie, w którym proponuje wypłatę dywidendy - oprócz dywidendy zaliczkowej wypłaconej w grudniu ub.r. - w wysokości 0,22 zł na akcję, podało Echo. Lisala proponuje zysk netto za 2021 r., w wysokości 27,84 mln...
echo

Echo: Na rynku są duże możliwości przejęć deweloperów, zwłaszcza mniejszych

Echo Investment ocenia, że obecna sytuacja rynkowa sprzyja konsolidacji na rynku deweloperskim, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. "Teraz jest ten czas, kiedy wszystko sprzyja konsolidacji, z wielu przyczyn. Przede wszystkim jest większa presja na mniejszych deweloperów. Więc jest taka możliwość. Podczas pandemii przejęliśmy Archicom, to był specyficzny czas, mieliśmy...
echo

Echo miało 51,44 mln zł zysku netto, 108,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 51,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Nasz zysk netto w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 51 mln zł i był ponad dwa razy...
echo

Echo Investment uplasowało emisję obligacji serii M o wartości 40 mln zł

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Echo Investment uplasowało czteroletnie obligacje serii M o łącznej wartości 40 mln zł z 34-proc. stopą redukcji, podała spółka. Od 27 kwietnia do 11 maja 2022 r. spółka uplasowała emisję serii M, której oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4%. Agentem oferującym...
echo

Echo rekomenduje łącznie 0,32 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Echo Investment zarekomendowało łącznie 0,32 zł dywidendy na akcję za 2021 r., podała spółka. Po wypłacie zaliczki w wysokości 0,22 zł na akcję do wypłaty pozostało 0,1 zł na akcję. "Zarząd spółki postanawia przedłożyć walnemu zgromadzeniu spółki rekomendację dotyczącą przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy...
echo

Oferta publiczna obligacji Echo Investment o wartości do 40 mln zł ruszy w środę

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć w środę, 27 kwietnia br., ofertę publiczną obligacji serii M w kwocie do 40 mln zł w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego,...
Dobra lokalizacja, czyli jaka Poradnik dla kupujących mieszkanie

Echo sprzedało 704 mieszkania, przekazało 400 w I kw. 2022 r.

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Echo Investment zawarło w I kw. br. 704 (z czego 334 lokale z Grupy Archicom) przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych wobec 463 rok wcześniej. Jednocześnie deweloper przekazał 400 lokali (z czego 282 lokale z Grupy Archicom ), wobec 792 lokali rok wcześniej Echo Investment...

Grupa Echo Investment planuje sprzedaż łącznie ok. 3 tys. mieszkań w 2022 roku

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Echo Investment zakłada sprzedaż mieszkań przez grupę (Echo i Archicom) na poziomie około 3 tys. lokali w 2022 roku, a więc porównywalną do 2021 roku, poinformował prezes Nicklas Lindberg. "Podtrzymujemy cel sprzedaży mieszkań na poziomie porównywalnym do 2021 roku, a może nawet nieco wyższym, czyli około...
echo

Echo spodziewa się ponad 500 mln euro ze sprzedaży 7 projektów komercyjnych w 2022 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Echo Investment liczy na sprzedaż 7 projektów komercyjnych i pozyskanie z tego tytułu co najmniej 500 mln euro, poinformował prezes Nicklas Lindberg. "W 2022 roku przygotowane do sprzedaży jest 7 projektów komercyjnych. Z tych transakcji chcemy pozyskać ponad 500 mln euro" - powiedział Lindberg podczas wideokonferencji. W...
echo

Echo nie wyklucza dodatkowej dywidendy ponad już wypłaconą zaliczkę za 2021 rok

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Echo Investment nie wyklucza wypłaty dodatkowej dywidendy za 2021 rok, ponad już wypłaconą zaliczkę na poziomie 0,22 zł na akcję, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. "Jest szansa na dodatkową dywidendę za 2021 rok, zgodnie z naszą polityką dywidendową możemy przeznaczyć na ten cel 70% zysku...
echo

Echo oczekuje dalszego wzrostu ceny mieszkań oraz najmu w tym roku

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Echo Investment przewiduje, że ceny mieszkań oraz wynajmu będą nadal rosły w kolejnych miesiącach 2022 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. "Ceny mieszkań będą nadal rosły, nie tylko ze względu na wzrost kosztów materiałów budowlanych, ale także ze względu na wciąż ograniczoną podaż nowych mieszkań...
echo

Echo miało 188,92 mln zł zysku netto, 313,55 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Echo odnotowało 188,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 122,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 313,55 mln zł wobec 338,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 532,67 mln...
echo

Echo rozpocznie inwestycję Apartamenty Rytm na warszawskich Kabatach na 288 lokali

Warszawa, 21.03.2022 (ISBnews) - Echo Investment rozpocznie inwestycję Apartamenty Rytm na Kabatach na 288 lokali w miejscu hali po Tesco, podał spółka. Apartamentowiec zostanie zrealizowany w ramach jednego etapu, a klucze do mieszkań będą przekazywane w przyszłym roku. "Aby wydobyć pełen potencjał tej działki, postanowiliśmy przeprojektować jej funkcjonalności. Betonowy plac...
Echo Inv wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Echo uplasowało w ofercie publicznej obligacje serii L o łącznej wartości 50 mln zł

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Echo Investment uplasowało wśród inwestorów indywidualnych wszystkie obligacje serii L o łącznej wartości 50 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 27%. "Po raz kolejny dostaliśmy potwierdzenie zaufania, jakim inwestorzy darzą Echo Investment, strategię naszej spółki i projekty. Pieniądze pozyskane z emisji planujemy wykorzystać przede wszystkim...
Echo Inv wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Echo pozyskało AFI Europe na partnera w projekcie Towarowa 22 w Warszawie

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - AFI Europe zawarło z Echo Investment umowę, na mocy której zostanie partnerem w części komercyjnej projektu Towarowa 22 w Warszawie, obejmując w niej 70% udziałów. Część terenu przeznaczona pod mieszkania stanie się wyłączną własnością Echo Investment, które będzie też deweloperem całej inwestycji, podało Echo. "Cieszymy się,...
echo

Echo rozpocznie 22 lutego zapisy w ofercie publicznej obligacji serii L na maks. 50 mln zł

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć 22 lutego br. ofertę publiczną obligacji serii L w kwocie do 50 mln zł w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł, podała spółka. Liczba oferowanych obligacji wynosi do 50 000. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów przypada 22 lutego, termin...

Echo przydzieliło obligacje serii K o wartości nom. 50 mln zł

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Echo Investment uplasowało obligacje serii K o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 79%. "Echo Investment emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych od 2014 r. Do tej pory uplasowało wśród nich papiery o łącznej wartości ponad 630 mln zł, z czego 334...

Echo sprzedaje kolejny biurowiec. Kurs z niewielkimi zmianami – zapiski giełdowego spekulanta

Mamy więc realizację zeszłorocznych zapewnień, że firma sprzeda przynajmniej pięć biurowców w 2022 roku. Warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej Echo poinformowało o przedwstępnej umowie sprzedaży trzech budynków biurowych w łódzkim kompleksie Fuzja za ponad 56,4 mln euro.
echo

Echo sprzedało West4Business HUB Building A we Wrocławiu za 38,16 mln euro

Warszawa, 20.01.2022 (ISBnews) - Projekt 17 - Grupa Echo, spółka zależna Echo Investment, zawarł ze spółką Barcarrota umowę sprzedaży nieruchomości West4Business HUB Building A we Wrocławiu, podało Echo. Wartość transakcji, pomniejszona o kwotę wartości okresów bezczynszowych, obniżek czynszu, a także o inne koszty, wyniosła 38 158 000 euro powiększone...
echo

Echo ma pozwolenie na budowę apartamentowca Rytm w stolicy na 288 mieszkań

Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę apartamentowca Rytm, który powstanie w Warszawie obok stacji metra Kabaty, podała spółka. W ramach inwestycji powstanie 288 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. "Kabaty to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, dlatego stworzyliśmy projekt otwartej przestrzeni o wielofunkcyjnym charakterze, która uzupełni lokalną ofertę...
echo

Echo ma przedwstępną umowę sprzedaży 3 biurowców w Fuzji za ponad 56,4 mln euro

Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Echo Investment podpisało z Grupą KGAL przedwstępną umowę sprzedaży trzech budynków biurowych w łódzkim kompleksie Fuzja za ponad 56,4 mln euro, podała spółka. Budynki, które mają 22 tys. m2 łącznej powierzchni stanowią ważną część wielofunkcyjnego projektu Fuzja, który powstaje na bazie poprzemysłowych zabudowań fabryki włókienniczej. "To...
echo

Echo liczy na sprzedaż pięciu biurowców w 2022 r.; optymistycznie patrzy na wyniki

Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Zarząd Echo Investment ocenia, że dla rynku nieruchomości komercyjnych zaczyna się lepszy okres i spodziewa się w tym roku sprzedaży pięciu projektów biurowych. Spółka jest też optymistycznie nastawiona co do poprawy wyników w kolejnych latach i możliwości powrotu do "przedpandemicznych" ok. 300 mln zł zysku...

Echo Investment bez reakcji po wynikach sprzedażowych – zapiski giełdowego spekulanta

Na tym jednak nie kończą się nasze ambicje. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki i zdobywać coraz większą część rynku mieszkaniowego przy jednoczesnym zwiększaniu marży. Jesteśmy do tego przygotowani. Bank ziemi obu spółek z przeznaczeniem na projekty mieszkaniowe pozwala na wybudowanie około 15 tys. lokali w nadchodzących latach. 
Echo Inv wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Echo Investment ze wzrostem sprzedaży mieszkań i korektą wyceny na koniec 2021 roku

Spółka Echo Investment poinformowała dziś inwestorów, że w 2021 roku zawarli oni 1680 umów (sprzedaży i deweloperskie), podczas gdy rok wcześniej było to 1570 umów. Gorzej wypadł natomiast IV kwartał, w którym to liczba zawartych umów spadła z 464 (w IV kw. 2020) do 406 obecnie. Warto również zauważyć,...
echo

Echo Investment rozpocznie 10 stycznia ofertę obligacji do kwoty 50 mln zł

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć 10 stycznia br. ofertę publiczną obligacji serii K w kwocie do 50 mln zł w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł, podała spółka, W ramach oferty spółka wyemituje do 500 00 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda....
Gorące spółki dnia

Echo Investment [ECH], AC SA [ACG] – Gorące spółki dnia

"Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za IV kwartał 2021 r. wyniosły 44 020,3 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. o 5 416,6 tys. zł, tj. o 14%, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 3 111,9 tys. zł, tj. o 8,5%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 2 304,7 tys. zł, tj. o 106,7%" - podano także w komunikacie. Notowania mają za sobą sporą przecenę i obecnie w rejonie 29 zł może pojawić się szansa na korekcyjne odbicie.
echo

Echo pozyskało 65,6 mln euro kredytu od PKO BP i Pekao na biurowce Brain Park

Warszawa, 03.01.2022 (ISBnews) - Echo Investment pozyskało od PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao 65,6 mln euro kredytu na budowę trzech biurowców wchodzących w skład kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie, podała spółka. Zgodnie z umową obydwa banki udzieliły Echo Investment 65,6 mln euro kredytu budowlanego i inwestycyjnego oraz 9...
echo

Echo planuje przekazanie 1 286 lokali w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Echo Investment planuje przekazać 1 286 lokali w IV kw. 2021 r., podała spółka w prezentacji. "III i IV kwartał to zawsze najważniejsze kwartały. Już w III kwartale oddaliśmy więcej mieszkań, niż oczekiwaliśmy. Jeśli spojrzymy na IV kw., to nadal będziemy oddawać więcej lokali. Na to,...
echo

KNF zatwierdziła prospekt Echo Investment dot. emisji obligacji do 300 mln zł

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Echo Investment dotyczący IV programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach...
echo

Echo miało 61,04 mln zł zysku netto, 125,07 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 61,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 36,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 125,07 mln zł wobec 73,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
echo

Echo wypłaci 0,22 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Echo Investment zdecydowało warunkowo wypłacić 90,79 mln zł, tj. 0,22 zł na akcję zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021, podała spółka. "Zarząd Echo Investment postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021 na następujących zasadach: 1....
echo

Echo Investment wyemitowało obligacje na łącznie 172 mln zł

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 172 mln zł, na okres kończący się 10 listopada 2025 roku, podała spółka. Emisja miała miejsce w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1 mld zł. "Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o...
echo

Echo nabyło od Immofinanz nieruchomości w Warszawie za 221,6 mln zł netto

Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Echo Investment zawarło umowę nabycia od MBP 1 z grupy Immofinanz nieruchomości w Warszawie w rejonie ulic Domaniewskiej, Wołoskiej i Postępu za 221,61 mln zł netto, podało Echo. "Na podstawie zawartej umowy, kupujący nabędzie nieruchomości sprzedającego oraz inne składniki majątkowe obejmujące w szczególności prawo użytkowania wieczystego...
echo

Echo wprowadziło do oferty 156 mieszkań w łódzkiej Fuzji

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Echo Investment rozpoczęło sprzedaż III etapu mieszkaniowego łódzkiej Fuzji, który obejmuje156 lokali. "W związku z wysokim popytem i szybką sprzedażą lokali z poprzednich etapów, deweloper wprowadza do oferty kolejnych 156 mieszkań o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie. Na terenie kompleksu znajdują się już dwie nieruchomości (I etap),...
echo

Echo sprzedało (bez Archicomu) 368 mieszkań, przekazało 218 w III kw. 2021 r.

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Echo Investment sprzedało 368 mieszkań w III kwartale 2021 r., w porównaniu do 453 rok wcześniej, podała spółka. Liczba mieszkań przekazanych klientom wyniosła w tym czasie 218 w porównaniu do 301 przekazanych w III kwartale 2020 r. Narastająco w okresie I-III kwartał tego roku Echo zawarło...
echo

Spółka zal. Echo ma umowę sprzedaży I etapu kompleksu biurowego Moje Miejsce

Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Spółka zależna Echo Investment (tj. Projekt Beethovena - Projekt Echo-122 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) zawarła umowę sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład kompleksu biurowego (I etap) pod nazwą Moje Miejsce położonego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. J. P. Dziekońskiego 1, podało Echo...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Echo spodziewa się sprzedaży kolejnych aktywów komercyjnych ‘w krótkim terminie’

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Echo Investment spodziewa się szybkiej finalizacji sprzedaży aktywów komercyjnych i chce pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na rozwój segmentu mieszkaniowego i dywidendę, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. "Proces sprzedaży jest bardzo aktywny, idzie do przodu, powinniśmy to zobaczyć w krótkim terminie" - powiedział Drozd...
echo

Echo będzie refinansować obligacje zapadające w najbliższych 12 m-ach, od IV kw.

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Echo Investment zamierza na bieżąco refinansować zapadające obligacje kolejnymi emisjami, również w IV kwartale br., poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. "Zamierzamy refinansować zapadające obligacje - myślę, że to jest odpowiedź. Patrząc na zapadalność obligacji - w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tak wygląda nasz plan" -...
echo

Echo planuje przekazanie 2 053 mieszkań w II połowie 2021 r.

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Echo Investment planuje przekazanie 2 053 mieszkań w projektach swoich i Archicomu łącznie w II połowie br. wobec 549 w II kwartale, podała spółka w prezentacji. Zarząd Echo spodziewa się też, że tegoroczna sprzedaż może osiągnąć planowane ok. 3 tys. jednostek. "W pozostałej części roku zamierzamy...

Echo zamierza rozpocząć budowę jeszcze trzech biurowców w 2021 r.

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć budowę jeszcze trzech biurowców w br., poinformował prezes Nicklas Lindberg. "W pierwszej połowie roku rozpoczęliśmy budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie oraz kolejnego biurowca w kompleksie Fuzja. Pozyskujemy nowych, renomowanych najemców, jak Playtika, 3M GSC Poland czy ABB, co pokazuje siłę...
echo

Echo rozpocznie inwestycje na ponad 2,4 tys. mieszkań w II poł. 2021 r.

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Grupa Echo Investment rozpocznie inwestycje mieszkaniowe z ponad 2,4 tys. lokalami w II poł. br., podała spółka. "W pierwszej połowie roku Echo i Archicom sprzedały klientom łącznie 1 719 mieszkań i przekazały 600. W drugiej połowie roku grupa spodziewa się otrzymać pozwolenia na użytkowanie dla 14...
echo

Echo miało 47,26 mln zł zysku netto, 60,99 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 47,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 51,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 60,99 mln zł wobec 147,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Sezon wyników na GPW. Selvita, TIM, Shoper, Ultimate Games, BoomBit oraz Ciech wśród prezentujących raporty

Na warszawskim parkiecie trwa sezon prezentowania wyników finansowych za 1 półrocze 2021 roku. W tym tygodniu wśród prezentujących znajduje się wiele dobrze znanych spółek, wśród których wymienić możemy m.in. Selvita, TIM, Ciech, Echo Investment, Monnari, Shoper, Ultimate Games, czy też BoomBit. W środę (22 września) wyniki zaprezentuje m.in. Selvita...

Archicom. Spoglądając w przyszłość rynku nieruchomości – analiza fundamentalna

Od połowy lipca do niemal końca sierpnia kurs poruszał się w konsolidacji pomiędzy 22 zł a 23 zł. Na koniec tego okresu na wykresie wygenerował się jednak „krzyż śmierci” oznaczający przecięcie się średniej 200-sesyjnej i 50-sesyjnej (MA200 i MA50), który był impulsem sprowadzającym kurs do poziomu 20,50 zł. Kolejne...
echo

Echo Investment ma zgodę rady miasta na budowę do 1 600 lokali na Służewcu

Warszawa, 09.09.2021 (ISBnews) - Echo Investment otrzymał zgodę Rady Warszawy, by najstarsze biurowce na Służewcu Przemysłowym zastąpić budynkami mieszkaniowymi, podała spółka. Wraz z nimi deweloper wybuduje szkołę podstawową dla 450 dzieci, przeniesie pod ziemię linię wysokiego napięcia wzdłuż ul. Wołoskiej, stworzy w tym miejscu park oraz doinwestuje w okolicy...
echo

Echo rozważa emisję obligacji o terminie zapadalności do 4 lat w IV kwartale

Warszawa, 07.09.2021 (ISBnews) - Echo Investment rozważa przeprowadzenie w IV kw. br. emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego do łącznej kwoty (wyemitowanych i niewykupionych obligacji) wynoszącej 1 mld zł, podała spółka. Okres zapadalności emitowanych papierów wyniósłby do 4 lat. "Rozważana emisja, o której mowa powyżej, dotyczy...

Echo ustanowiło publiczny program obligacji o wartości do 300 mln zł

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - Echo Investment ustanowiło publiczny program emisji niezabezpieczonych obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. "Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, przeprowadzanej po zatwierdzeniu prospektu podstawowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej...
echo

Resi4Rent ma kredyt na 1,4 tys. lokali w Warszawie i Krakowie

Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Konsorcjum z Bankiem Pekao jako liderem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Bankiem BNP Paribas udzieliło ponad 248 mln zł kredytu budowlanego i inwestycyjnego oraz 15 mln zł kredytu VAT na budowę pięciu kolejnych projektów z lokalami w abonamencie spółce Resi4Rent, podała firma. W finansowanych projektach łącznie...

Echo Investment sprzedało Deka Immobilien Biura przy Warzelni za 152,3 mln euro

Deka Immobilien kupiła od spółki zależnej Echo Investment Biura przy Warzelni - największy biurowiec kompleksu Browarów Warszawskich, a także zabytkową Warzelnię za 152,32 mln euro, podała spółka. Wartość transakcji w dniu zawarcia umowy (zamknięcie) wyniosła 152 320 832 euro. Kwota do zapłaty na zamknięciu została obliczona w oparciu o wartość...
echo

Echo Investment zadowolone z wyników sprzedaży w II kwartale – zapiski giełdowego spekulanta

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że rynek jest bardzo silny, a ceny wciąż rosną, pozytywnie oceniamy perspektywy wzrostu przychodów naszej grupy z sektora mieszkaniowego" - powiedział prezes Nicklas Lindberg. Od końca czerwca trwa odbicie od linii trendu. Najbliższym celem popytu powinien być powrót na ostatnie szczyty w rejonie 4,85 - 4,90 zł.
Echo Inv wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Echo sprzedało 444 mieszkania, przekazało 244 w II kw. 2021 r.

Echo Investment zawarło 444 umowy przedwstępne sprzedaży mieszkań w II kwartale 2021 r. wobec 254 umów rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie liczba przekazanych lokali wyniosła 244 (rok wcześniej: 222). Narastająco od początku 2021 r. Echo zawarło 907 umów sprzedaży, w porównaniu do 653 umów zawartych w analogicznym okresie...
echo

Echo wybuduje ponad 200 mieszkań w osiedlu Boho w Łodzi

Echo Investment zrealizuje w Łodzi przy ul. Wodnej 17 osiedle Boho z ponad 200 mieszkaniami, podała spółka. "Na mieszkańców czekać będzie ponad 200 lokali w dwóch budynkach o niskiej, 6-piętrowej zabudowie. W projekcie architekci dużą wagę przyłożyli nie tylko do funkcjonalnych rozkładów, ale także do tego, żeby przyszli mieszkańcy mogli...
echo

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o 0,25 zł dwidendy na akcję

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendy za 2020 r. kwotę 103,17 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 0,2 zł na akcję. "Walne zgromadzenie Echo Investment postanawia: 1. zysk netto osiągnięty przez spółkę...
dywidenda napis i banknoty usd

Wakacje z dywidendą. Które spółki już wkrótce podzielą się zyskami?

Sezon wakacyjny rozkręca się na dobre i swoim zasięgiem obejmować zaczyna również warszawski parkiet. Mimo to w okresie tym co najmniej kilka ciekawych spółek wpisało w swoje harmonogramy ostatnie dni z prawem do dywidendy, czy też samą jej wypłatę. Wśród nich wymienić można m.in. LPP, które planuje wypłacić rekordowe...
echo

Echo ogłosiło wezwanie na 2 akcje serii A lub 1 akcję imienną serii B1 Archicom

Echo Investment ogłosiło wezwanie do sprzedaży 2 akcji zwykłych serii A lub 1 akcji imiennej serii B1 Archicomu po cenie 25,3 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W wyniku wezwania Echo chce posiadać walory uprawniające do 66% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. "W wyniku wezwania, wzywający...

Dominujący akcjonariusz Echo proponuje zwiększenie dywidendy do 0,25 zł na akcję

Lisala, akcjonariusz Echo Investment, proponuje by zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zwołane na 28 czerwca, zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę całego zysku netto za 2020 r. (57,82 mln zł) powiększonego o kwotę 45,35 mln zł (razem 103,17 mln zł czyli 0,25 zł na akcję), wynika z projektu złożonego przez akcjonariusza. Rekomendacja zarządu...
echo

Echo Investment wprowadziło do sprzedaży 100 lokali w os. Wieża Jeżyce

Echo Investment wprowadziło do oferty 100 mieszkań w metrażach od 25 do 121 m2 w ramach I etapu osiedla Wieża Jeżyce w Poznaniu, podała spółka. "Chociaż Jeżyce zmieniają się wizualnie, to zachowują swój niepowtarzalny charakter - miejsca o silnej, lokalnej tożsamości, ale jednocześnie otwartego na sztukę, kulturę, technologię oraz ludzi...
echo

Echo Investment planuje refinansowanie obligacji na ok. 300 mln zł w 2021 r.

Echo Investment planuje refinansowanie zapadających w tym roku obligacji na blisko 300 mln zł i ocenia, że w l. 2022-2023 skala refinansowań może być mniejsza, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy Maciej Drozd. "W tym roku będzie przypadało do spłaty ok. 300 mln zł i planujemy także ich zrefinansowanie, czyli powrócimy...
echo

Echo spodziewa się poprawy marży w segm. mieszkaniowym w ujęciu całego 2021 r.

Echo Investment spodziewa się, że marża na rynku mieszkań na sprzedaż (Resi4Sale) w całym 2021 r. będzie lepsza niż w I kw., gdy wyniosła 19,4%, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy Maciej Drozd. "Tak, oczekujemy, że marże będą wyższe w ciągu całego roku. Widzimy już teraz, że sprzedajemy mieszkania po wyższych cenach...
echo

Echo zarekomenduje 0,2 zł na akcję dywidendy za 2020 r.

Echo Investment zarekomenduje przeznaczenie 70% skonsolidowanego zysku zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co będzie oznaczać wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy Maciej Drozd. "Naturalnie, w oparciu o wyniki 2020 r. będziemy mogli wypłacać dywidendę i zgodnie z naszą polityką dywidendową to będzie 20...
echo

Echo miało 24,52 mln zł zysku netto, 72,95 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Echo Investment odnotowało 24,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 40,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 72,95 mln zł wobec 102,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,37 mln zł w...

Polski (nowy) ład wspiera notowania deweloperów! Rekordzista zyskuje ponad 8%

Hucznie zapowiedziany w minioną sobotę plan na Polskę po covidowym kryzysie zawiera rozwiązania mające na celu wspierać możliwości nabywania mieszkań przez młode osoby. Co więcej, ci którzy zdecydują się na posiadanie dzieci, mają zyskiwać również częściową spłatę ich zobowiązania. Wszystkie propozycje wzięte razem rysują (z punktu widzenia deweloperów) bardzo...
echo

Echo zamknęło transakcję pośredniego nabycia ok. 66% akcji Archicomu

Echo Investment zawarło z Dorotą Jarodzką-Śródką, Kazimierzem Śródką oraz Rafałem Jarodzkim przyrzeczoną umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki DKR Investment oraz wszystkich akcji w spółce DKR Invest, wskutek czego nabyło pośrednio pakiet 16 945 487 akcji, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21 039 375 głosów na...
echo

Unibep ma umowę na inwestycję w Poznaniu dla Grupy Echo za ok. 64 mln zł netto

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Sielawy w Poznaniu, podała spółka. Wynagrodzenie wynosi ok. 64 mln zł netto. Unibep podpisał nową umowę Zamawiającym jest spółka "Duże Naramowice - Projekt Echo - 111", należąca do grupy kapitałowej Echo Investment, podano. "Przedmiotem umowy jest realizacja kompleksu mieszkaniowego...
echo

Echo ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad DKR Investment i DKR Invest

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Echo Investment wyłącznej kontroli nad DKR Investment i DKR Invest, podała spółka. W efekcie Echo Investment nabędzie pośrednio większościowy pakiet akcji stanowiących około 65,99% ogółu głosów w Archicomie. "Uzyskanie zgody na powyżej opisaną koncentrację było jedynym warunkiem zawieszającym...
echo

Echo sprzedało 463 mieszaknia, przekazało 154 w I kw. 2021 r.

Echo Investment zawarło w I kw. br. 463 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań wobec 399 rok wcześniej. Jednocześnie deweloper przekazał klientom 154 mieszkania w porównaniu do 190 w I kw. 2020 r. Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996...
echo

Echo Investment: Resi4Rent uruchomi cztery projekty z 1 069 lokalami w 2021 r.

Resi4Rent, w której 30% udziałów posiada Echo Investment, planuje uruchomienie czterech projektów z 1 069 mieszkaniami na wynajem w 2021 roku, poinformował prezes Echo Investment Nicklas Lindberg. "W 2021 roku Resi4Rent uruchomi cztery projekty na 1 069 lokali, a także planuje zakup pięciu działek umożliwiających budowę kolejnych 1 500 mieszkań"...
echo

Echo podtrzymuje zamiar wypłaty dywidendy zgodnie z polityką dywidendową

Echo Investment będzie kontynuowało wypłatę dywidendy zgodnie z polityką dywidendową, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. "Za wcześnie mówić o konkretnej kwocie za rok 2020, ale będziemy chcieli kontynuować wypłatę dywidend, zgodnie z polityką dywidendową" - powiedział Drozd podczas wideokonferencji. Polityka dywidendowa Echo Investment przewiduje na wypłatę dla akcjonariuszy do 70% zysku netto...
echo

Echo Investment planuje sprzedaż ponad 3 200 mieszkań w 2021 r.

Grupa Echo Investment zakłada sprzedaż ponad 3 200 mieszkań w 2021 roku, wliczając w to sprzedaż Archicomu, poinformował prezes Nicklas Lindbreg. Echo Investment zakłada sprzedaż ponad 3 200 mieszkań w bieżącym roku "Cel sprzedaży to ponad 3 200 mieszkań w 2021 roku, a ponad 400 lokali chcemy mieć sprzedane na koniec...
echo

Echo Investment miało 122,09 mln zł zysku netto, 338,17 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Echo Investment odnotowało 122,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 299,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Echo Investment przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 338,17 mln zł wobec 450,15 mln zł zysku rok wcześniej. Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, w...

12 dużych spółek opublikuje raporty za 2020 już w tym tygodniu! Wśród nich m.in. Lotos, Tauron, Amica, czy też Celon Pharma

W nadchodzącym tygodniu aż 12 spółek notowanych w indeksach WIG20 i mWIG40 opublikuje swoje raporty roczne za 2020 rok. W gronie tym znajduje się m.in. Lotos, którego wycena znajduje się na poziomie marcowych dołków (ok. 44 zł za akcje). Zdecydowana większość publikacji odbędzie się w środę (31 marca), natomiast...

Wig20 zyskuje w poniedziałek rano 1%. Analiza notowań: Dom Development, GTC, Develia oraz Echo Investment

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po godzinie handlu 1%, WIG podobnie, mWIG40 0,8%, a sWIG80 0,7%. 14 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory CD Projekt, które zyskują 7,74%, a najsłabiej JSW (-3,2%). ...

Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości 195 mln zł

Echo Investment, w ramach Programu Emisji Obligacji do 1 mld zł, wyemitowało obligacje na łączną kwotę 195 mln zł. Pozyskane w ten sposób finansowanie zostanie przeznaczone na rozwój firmy, w szczególności w perspektywicznym sektorze mieszkaniowym, podała spółka. Echo Investment wyemitowało obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji do 1 mld zł "Echo...

Echo rozpoczęło budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie

Echo Investment rozpoczęło budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie, podała spółka. Pierwszy etap inwestycji zostanie oddany w III kwartale 2022 r. Projekt docelowo będzie miał 43 tys. m2. Echo rozpoczęło budowę kompleksu biurowego "Kraków to miasto z ogromnym potencjałem. Dobrze zaprojektowana infrastruktura, otwartość na kulturę i rozrywkę, szereg usług na...
echo

Echo sprzedało Biura przy Willi – część Browarów W-wskich – za ok. 86,7 mln euro

Echo Investment sprzedało Biura przy Willi, będące częścią kompleksu Browary Warszawskie, na rzecz KGAL Group za około 86,7 mln euro, podała spółka. Echo sprzedało Biura przy Willi Oprócz funkcji mieszkalnych i gastronomiczno-usługowych kompleks Browary Warszawskie obejmuje trzy budynki biurowe, z których pierwszy - Biura przy Bramie - został oddany do użytku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ