XTB

Dekpol obniżył cel sprzedażowy do 320 mieszkań w 2022 r.

Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 65 lokali w III kw. 2022 r. wobec 144 lokali rok wcześniej. Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym wyniosła w tym czasie 19 wobec 43 w III kwartale 2021 r., podała spółka. Dekpol zaktualizował też cele sprzedażowe grupy na br., które wynoszą obecnie 320 mieszkań sprzedanych i 390 rozpoznanych w wyniku. Celem w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie 190 mln zł przychodów (poprzednio 250 mln zł). "Zarząd przedstawia aktualizację celów sprzedażowych grupy na rok 2022: - zamiarem grupy w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie w 2022 roku przychodów na poziomie 190 mln zł (poprzednio 250 mln zł), na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok....

Dekpol sprzedał 197 lokale, przekazał 103 w I poł. 2022 r.

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał 197 lokali w I poł. 2022 r. wobec 258 lokali w I poł. 2021 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 103 lokale wobec 214 lokali rok wcześniej. Na dzień 30 czerwca 2022 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 811 lokali, podano także. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: długoterminowa prognoza kursu jena | eurocash giełda | echo investment akcje prognozy | kruk akcje prognozy | blik -- co to jest | gpw pko | kurs złotego |

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za 2021 rok w kwocie 26,12 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Walne zgromadzenie Dekpol postanawia zysk netto w kwocie 26 118 343,52 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Grupa Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2020 r. miała 1 055 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw dom development | wirtualna polska akcje prognozy | jsw cena akcji | dzisiejszy kurs korony czeskiej | famur gpw | gpw...

Dekpol miał 14,02 mln zł zysku netto, 18,97 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Dekpol odnotował 14,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,97 mln zł wobec 14,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 313,55 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 195,12 mln zł rok wcześniej. "Początek roku, pomimo wyzwań związanych ze wzrostem kosztów działalności i wybuchem wojny w Ukrainie, zaliczamy do udanych. Segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) wszedł w 2022 rok z istotnym portfelem zleceń, co przełożyło się na blisko 90% wzrost sprzedaży rok do roku i satysfakcjonujący poziom wyniku operacyjnego. Dzięki elastyczności i doświadczeniu zespołu, a także wdrożeniu licznych narzędzi, pozwalających na...

Dekpol: Ponad 50 mln zł powtarzalnego zysku netto w 2022 r. jest realne – wywiad

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Dekpolu ocenia, że osiągnięcie ponad 50 mln zł oczyszczonego zysku netto - czyli tyle, ile spółka wypracowywała w latach 2020 i 2021 - jest do powtórzenia w tym roku, poinformował ISBnews prezes Mariusz Tuchlin. "Sądzę, że cele przychodowe uda się zrealizować. Co za tym idzie - ponieważ mocno koncentrujemy się na marży - myślę, że ten cel jest możliwy i realny" - powiedział Tuchlin w rozmowie z ISBnews. Skonsolidowany wynik netto Dekpolu w 2020 r. wyniósł 53 mln zł, a w 2021 r. - po eliminacji zdarzeń jednorazowych - 56 mln zł (z one-offami: 76 mln zł). Ze słów prezesa wynika, że spółka będzie rozważać wypłatę dywidendy. "Obecnie skupiamy się na rozwoju działalności, cele zakładają dalszy wzrost, koncentrujemy...

Dekpol miał 75,73 mln zł zysku netto, 112,99 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Dekpol odnotował 75,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. wobec 52,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 112,99 mln zł wobec 81,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 255,78 mln zł w 2022 r. wobec 1 054,98 mln zł rok wcześniej. "Rezultaty osiągnięte w minionym roku kolejny raz potwierdzają słuszność strategii DEKPOL, polegającej na zrównoważonym rozwoju w oparciu o trzy uzupełniające się filary biznesu: segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo), Deweloperski (Dekpol Deweloper) i Produkcji Osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel). Po skutecznym przeprowadzeniu i zakończeniu w ub.r. procesu reorganizacji i wydzielania poszczególnych segmentów działalności do właściwych im spółek Dekpol S.A. pełni w Grupie rolę spółki...

Dekpol sprzedał 70 lokali, przekazał 73 w I kw. 2022 r.

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał 70 lokali I kw. br. wobec 79 lokali sprzedanych rok wcześniej (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), podała spółka. Rozpoznane w wyniku finansowym zostaną 73 lokale wobec 148 lokali rozpoznanych w I kw. 2021 roku. Na dzień 31 marca 2022 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 715 lokali, podano także. "W I kwartale 2022 roku prowadziła sprzedaż następujących inwestycji: - Grano Marina Hotel - budynek o łącznej liczbie lokali usługowych 130, zlokalizowany w Wiślince k. Wyspy Sobieszewskiej, wchodzący w skład inwestycji 'Sol Marina etap I', - Sol Marina etap II - zespół 15 budynków apartamentowych o łącznej liczbie lokali usługowych 127, zlokalizowany w Wiślince k. Wyspy Sobieszewskiej, - Lazur Park - budynek...

Dekpol Budownictwo ma umowę na magazyny dla Panattoni w Kolbudach

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Dekpol Budownictwo - spółka zależna Dekpolu - zawarła ze spółką z grupy Panattoni Development Europe (PDC Industrial Center 183) umowę na wykonanie dwóch hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kolbudach, za kwotę odpowiadającą ok. 15% przychodów ze sprzedaży grupy Dekpol za 2020 r., podała spółka. "Inwestycja będzie realizowana w dwóch fazach: faza I obejmująca halę magazynową o powierzchni około 49,2 tys. m2 wraz z budynkiem biurowym oraz wszystkimi pracami zewnętrznymi, z terminem realizacji na maj 2022 r. oraz faza II obejmująca halę magazynową o powierzchni około 24,7 tys. m2 z terminem realizacji na lipiec 2022 r." - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów...

Dekpol zdecydował o emisji 3,5-letnich obligacji serii P2021B o wartości nom. do 50 mln zł

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Zarząd Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji do 50 000 obligacji na okaziciela serii P2021B o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. Obligacje, z terminem wykupu wynoszącym 3,5 roku, będą emitowane w ramach przyjętego w 2020 roku programu emisji obligacji. "Emisja obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Zgodnie z przyjętymi ostatecznymi warunkami emisji, oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyniesie 4,60% + WIBOR 3M w ujęciu rocznym. Obligacje nie będą zabezpieczone. "Emitent dokona wykupu obligacji...

Dekpol planuje 250 mln zł przychodów w segmencie deweloperskim w 2022 r.

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - Dekpol planuje osiągnięcie przychodów w segmencie deweloperskim na poziomie 250 mln zł w 2022 roku, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok. 540 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji w formule PRS (private rented sector), podała spółka. Dekpol Deweloper skokowo zwiększył liczbę prowadzonych inwestycji. Na koniec grudnia miał ponad 1 000 lokali w budowie, a oferta obejmowała 657 lokali dostępnych do sprzedaży (wobec 238 lokali na koniec 2020 roku). Planowany cel na rok 2022 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 460 lokali, poinformowano. "Rok 2022 rozpoczynamy z świetnej kondycji i z rekordową liczbą lokali w budowie. Rozwinęliśmy ofertę w podstawowej działalności, czyli budowie mieszkań...

Dekpol sprzedał 490 lokali w 2021 roku; w wyniku rozpozna 406

Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał umowami rezerwacyjnymi, deweloperskimi i przedwstępnymi 490 lokali w 2021 r. wobec 148 rok wcześniej. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym wyniosła 406 w ub.r. wobec 622 w 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2021 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 261 mln zł, natomiast szacunkowa wartość sprzedaży lokali, która zostanie rozpoznana w wyniku finansowym grupy w 2021 roku wyniesie około 252 mln zł" - czytamy także w komunikacie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 713 lokali, podano również. W IV kwartale 2021 roku grupa prowadziła sprzedaż następujących inwestycji: - Grano Marina Hotel -...

Dekpol ma pozwolenie na budowę 270 mieszkań w Gdańsku

Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Dekpol Inwestycje Pastelowa, spółka zależna Dekpolu, otrzymała pozwolenie na budowę III etapu projektu "Osiedle Pastelowe" w Gdańsku przy ulicy Pastelowej, który będzie obejmował 270 mieszkań, podał Dekpol. "W ramach ww. etapu inwestycji planowana jest budowa 6 budynków mieszkalnych, w których znajdować się będzie 270 mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m2. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapu wynosi ok. 103 mln zł netto. III etap inwestycji 'Osiedle Pastelowa' zostanie zrealizowany i oddany do użytkowania w IV kwartale 2025 roku, w tym samym okresie pierwsze lokale zostaną przekazane klientom" - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do...

Portfel zamówień Dekpolu wynosił 1,25 mld zł netto na koniec III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Grupa Dekpol, w ramach segmentu generalnego wykonawstw, posiadała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości około 1,25 mld zł netto na koniec III kwartału 2021 roku, podała spółka. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości około 800 mln zł netto. Niniejsze kwoty uwzględniają także wartość projektów, w zakresie których nastąpiło uzgodnienie kluczowych warunków już w trakcie III kw. 2021r., podano w raporcie kwartalnym. Z kolei w ramach wewnętrznych działań na rzecz segmentu deweloperskiego grupa posiadała kontrakty o wartości ponad 214 mln zł netto, z czego do realizacji pozostawało blisko 133 mln zł netto. Większość projektów jest realizowana na zlecenie inwestorów prywatnych. W ramach generalnego wykonawstwa realizowane są obiekty przemysłowe, logistyczne, handlowe,...

Dekpol miał 9,33 mln zł zysku netto, 21,15 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Dekpol odnotował 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,15 mln zł wobec 21,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 256,41 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 218,49 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 36,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 44,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 729,18 mln zł w porównaniu z 745,96 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej Dekpol w okresie 3 kwartałów 2021r. wyniosły 729 mln zł, na co złożyły się wyższe niż przed rokiem przychody segmentu generalnego...

Zaktualizowane plany Dekpolu zakładają sprzedaż 480 lokali w 2021 r.

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Dekpol, na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych, zaktualizował cele sprzedażowe na 2021 rok do 480 lokali wobec 350 lokali zakładanych wcześniej, podała spółka. "Zarząd Dekpolu przedstawia aktualizację celu sprzedażowego Grupy na rok 2021 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: aktualny cel sprzedażowy to 480 lokali (poprzednio 350 lokali). Definiując powyższy cel Grupa bierze pod uwagę wyniki sprzedaży zrealizowane do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie. Pozostałe cele sprzedażowe na rok 2021 pozostają bez zmian, podano także. W styczniu br. Dekpol podał, że w segmencie deweloperskim zamiarem jest osiągnięcie w 2021 r. przychodów na poziomie 210 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż 300 lokali...

Dekpol Deweloper rozpocznie budowę mieszkań przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper, spółka zależna Dekpolu - otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę projektu mieszkaniowego przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. W ramach projektu powstanie wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą o powierzchni użytkowej ok. 18 tys. m2 obejmujący ok. 350 lokali. Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w tym roku, a zakończenie inwestycji i podpisanie końcowej umowy sprzedaży na drugie półrocze 2023 roku. Projekt realizowany jest w segmencie PRS - jego nabywcą jest inwestor instytucjonalny, obecny już na rynku polskim w segmencie najmu instytucjonalnego, podano w komunikacie. "Cieszymy się, że udało nam się zakończyć procedury administracyjne dla tego projektu i możemy rozpocząć jego realizację zgodnie z zapowiedziami jeszcze w bieżącym roku. To nasz pierwszy projekt dla sektora najmu instytucjonalnego (PRS)....

Dekpol Deweloper rusza z budową I etapu os. Trimare z 189 lokalami w Sztutowie

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper rozpoczął budowę osiedla Trimare w Sztutowie, podała spółka. W ramach I etapu inwestycji powstanie 9 trzykondygnacyjnych budynków. W ramach tej fazy projektu zaplanowano łącznie 189 lokali o metrażach od 28 do 49 m2. Oddanie do użytkowania gotowych lokali zaplanowano na 2023 rok. "Lokowanie oszczędności poprzez zakup nieruchomości położonych w atrakcyjnych turystycznie obszarach, do których z całą pewnością zalicza się miejscowość Sztutowo, stanowi obecnie bardzo popularną formę ochrony i pomnażania kapitału. Nowoczesne apartamenty położone bezpośrednio nad polskim morzem z dostępem do szerokich i piaszczystych plaż, mogą być nabywane zarówno na własny użytek i traktowane jako tzw. second home, jak i stanowić idealny produkt inwestycyjny" - powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie. Dekpol opiera...

Spółki Dekpolu podtrzymują cele na 2021 r. po wynikach półrocza

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Spółki odpowiadające za poszczególne segmenty działalności Grupy Dekpol podtrzymują swoje cele finansowe i operacyjne na 2021 r., poinformowali ISBnews członkowie zarządów grupy kapitałowej Dekpol: Dekpolu Steel, Dekpolu Budownictwo i Dekpolu Deweloper. Dekpol Budownictwo zakłada wynik operacyjny kwotowo zbliżony rok do roku, Dekpol Deweloper 210 mln zł przychodów i przekazanie ok. 300 mieszkań, a Dekpol Steel 112 mln zł przychodów w br. "W Dekpol Budownictwo w I półroczu częściowo zneutralizowaliśmy niekorzystne otoczenie biznesowe dzięki dużej liczbie stabilnie realizowanych projektów zakontraktowanych tuż przed podwyżkami cen materiałów budowlanych. Ponadto zahamowaliśmy również akwizycję nowych kontraktów na początku 2021 r., kiedy odnotowaliśmy gwałtowny trend wzrostu cen materiałów budowlanych. Nasza koncentracja na realizacji krótkoterminowych projektów oraz inwestycje we własną prefabrykację okazały się również...
Homelook.pl – autentyczne źródło porad dla domu i mieszkania

Dekpol Deweloper spodziewa się stablinej r/r liczby przekazań w 2022 r.

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper spodziewa się przekazań mieszkań w 2022 r. podobnych do tegorocznych, które są zakładane na 300 lokali, poinformował ISBnews prezes Sebastian Barandziak. "Jeśli chodzi o przekazania, 2022 rok będzie bardzo podobnym do 2021. Koncentracja jest na marżach, dopiero po 2023 r. będzie pokazywany wzrost" - powiedział Barandziak w rozmowie z ISBnews. W I półroczu deweloper przekazał 214 lokali o wartości 91,4 mln zł. Celem na 2021 jest 300 lokali przekazanych, osiągnięcie 210 mln zł przychodów i ok. 350 lokali sprzedanych. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Tomasz Chaberko (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania...

Dekpol sprzedał 144 lokale, przekazał 43 w IIII kw. 2021 r.

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 144 lokale w III kwartale 2021 r. wobec 22 lokali w III kw. 2020 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne informacje. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 43 lokale wobec 134 lokali rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów 2021 roku grupa sprzedała 408 lokali mieszkalnych i usługowych (75 rok wcześniej) oraz przekazała 258 lokali wobec (571 lokali rok wcześniej), podano również. Na dzień 30 września 2021 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 738 lokali, podsumowano. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn...

Dekpol miało 26,91 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Dekpol odnotował 26,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,65 mln zł wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 472,77 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 527,48 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej Dekpol w I półroczu 2021 r. wyniosły 472,8mln zł, na co złożyły się wyższe niż przed rokiem przychody Segmentu Generalnego Wykonawstwa, satysfakcjonujące, choć niższe niż w rekordowym 2020 przychody z działalności deweloperskiej i najwyższe do tej pory przychody Dekpol Steel" - czytamy w raporcie finansowym. "Rok 2021 przyniósł istotne zmiany koniunktury na rynku, która w konsekwencji wywołała gwałtowny wzrost cen...

Dekpol ma pozwolenie na budowę II etapu Os. Kociewskiego pod 129 mieszkań

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Dekpol Inwestycje Rokitki - spółka zależna Dekpolu - uzyskał, wydane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, pozwolenie na budowę II etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych "Osiedle Kociewskie" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Rokitki, podał Dekpol. W ramach ww. etapu inwestycji planowana jest budowa 3 budynków mieszkalnych, w których znajdować się będzie 129 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 270 m2, podano. "Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapu wyniesie ok. 3% zeszłorocznego wolumenu sprzedaży Dekpol S.A. Planowane zakończenie realizacja II etapu inwestycji ma nastąpić w listopadzie 2022. Projekt będzie realizowany przez spółkę zależną, a nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych" - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach...

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 189 lokali w ramach I etapu os. Trimare

Dekpol Deweloper z Grupy Dekpolu wprowadził do sprzedaży 189 apartamentów w ramach I etapu osiedla Trimare w Sztutowie w pomorskim, podała spółka. Oddanie do użytkowania gotowych lokali planowane jest w 2023 roku. Osiedle Trimare w swoim pierwszym etapie składać się będzie z dziewięciu 3-kondygnacyjnych budynków. W każdym znajdzie się po 21 apartamentów. Inwestycja obejmie łącznie 189 lokali o metrażach od 28 do 49 m2 i w cenie od 375 tys. zł brutto, podano. "Nasza nowa inwestycja zlokalizowana jest w typowo wakacyjnej miejscowości, bardzo popularnej wśród turystów. Nowoczesne apartamenty położone bezpośrednio nad polskim morzem z dostępem do szerokich i piaszczystych plaż, umożliwią odpoczynek przez cały rok. Wprowadzone do oferty lokale, mogą być nabywane zarówno na własny użytek i traktowane jako tzw. second...

Dekpol ma pozwolenie na kolejne etapy Sol Marina k/Gdańska z 267 apartamentami

Dekpol Inwestycje Sol Marina - spółka zależna Dekpolu - otrzymała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę zespołu zabudowy apartamentowej w ramach II i III etapu projektu Sol Marina wraz z niezbędną infrastrukturą oraz układem drogowym z parkingami w miejscowości Wiślinka, podała spółka. Etapy obejmują łącznie 267 apartamentów. "W ramach ww. etapów inwestycji Sol Marina planowana jest budowa 31 budynków apartamentowych, w których znajdować się będzie 267 apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m2 oraz 293 miejsc parkingowych i 129 miejsc cumowniczych. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapów inwestycji wynosić będzie ok. 26% przychodów grupy kapitałowej Dekpol za rok 2020. Realizacja II etapu oraz III etapu inwestycji zostanie zakończona odpowiednio w II kwartale 2023 roku oraz II kwartale...

Dekpol sprzedał 264 lokale, przekazał 199 w I poł. 2021 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 264 lokali w I poł. 2021 r. wobec 53 lokali w I poł. 2020 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 199 lokali wobec 437 lokali rok wcześniej. Na dzień 30 czerwca 2021 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 565, podano także. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs zl | kurs funta | wykresy bitcoin | wti notowania | notowania kernel | cdr akcje | kurs cd projekt |

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2020, w kwocie 22 671 727 zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Dekpol odnotował 52,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 22,67 mln zł wobec 23,11 mln zł zysku rok wcześniej. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lpp notowania | kurs playway | celon pharma akcje | bitcoin era | kurs bitcoin prognozy | kurs santander | notowania cyfrowy polsat |

Dekpol zakończył budowę I etapu Sol Marina w Gdańsku z 77 apartamentami

Dekpol Deweloper zakończył budowę I etapu kompleksu Sol Marina w Gdańsku, który obejmuje 77 apartamentów, podała spółka. "W ramach kolejnego etapu rozpocznie się niebawem budowa Condohotelu Sol Marina. Powstanie dominujący na terenie kompleksu 11-kondygancyjny budynek. Znajdzie się w nim 130 lokali o powierzchniach od 22 do 32 m2. Poza pokojami hotelowymi przygotowana zostanie komfortowa strefa rekreacyjna z basenem oferującym unikatowy widok na marinę. Zaplanowano również wiele atrakcyjnych udogodnień, pozwalających gościom na odpoczynek w wyjątkowych warunkach, m.in.: lobby z recepcją, restaurację, gabinety SPA, salę fitness i centrum konferencyjno-biznesowe. Oddanie obiektu hotelowego do użytkowania zostało zaplanowane na I kwartał 2023 roku. Dekpol Deweloper swoim klientom proponuje zakup apartamentów hotelowych sprzedawanych w systemie condominium. To wyjątkowy w skali kraju bezobsługowy produkt inwestycyjny" - czytamy w komunikacie. W ofercie I etapu Sol Marina...

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 350 lokali w II etapie Os. Pastelowego

Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży II etap Osiedla Pastelowego w gdańskich Łostowicach, podała spółka. W ramach pięciu budynków powstanie łącznie 350 mieszkań o powierzchni od 36 do 62 m2. Zakończenie realizacji planowane jest na IV kw. 2022 roku. "Wprowadzamy do sprzedaży kolejny etap bardzo popularnej wśród naszych klientów inwestycji. Oferta skierowana jest do osób szukających mieszkania w spokojnym, zielonym otoczeniu, ale z doskonałą komunikacją do centrum Gdańska i pozostałych dzielnic. Bardzo szeroki wachlarz powierzchni pozwoli na wybór odpowiedniego mieszkania. Wszystkie lokale mają praktyczne i funkcjonalne rozkłady pozwalające na aranżację według własnego uznania" - powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie. Ceny lokali rozpoczynają się od 6487 zł/m2 brutto, podano. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego...

Dekpol miał 7,49 mln zł zysku netto, 14,79 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Dekpol odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,79 mln zł wobec 11,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 195,12 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 205,15 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy wyniosły w omawianym okresie 195,1 mln zł i były na zbliżonym poziomie rok do roku (205,1 mln zł). Rentowność brutto ze sprzedaży poprawiła się o 2,1 pkt proc. r/r do 13,5%, co zaowocowało zwiększeniem zysku brutto ze sprzedaży do 26,3 mln zł. Zysk operacyjny grupy w I kw. 2021 zwiększył się o 29% r/r do 14,8 mln zł. Grupa zakończyła okres pierwszych 3 miesięcy...

Dekpol Steel będzie stopniowo wdrażał kolejne grupy produktów dla Caterpillar

Dekpol Steel, odpowiadający w Grupie Dekpol za segment osprzętu do maszyn budowlanych, będzie stopniowo wdrażał do produkcji kolejne małe grupy produktów dla Caterpillar, poinformował prezes Andrzej Kuchtyk. Proces będzie trwał do 2024 r. Dekpol będzie stopniowo wdrażał do produkcji kolejne małe grupy produktów "Rozpoczęliśmy rozmowy z największym producentem maszyn budowlanych na świecie. Jest to Caterpillar, który stopniowo będzie przenosił pewne grupy produktów do Dekpol Steel. Na początku miał to być jednorazowy ruch, z perspektywy czasu widzę, że jest to najlepsze rozwiązanie - wdrażamy małe grupy produktów (małe w sensie rodzajów, ale nie ilości). Cały ten proces polega w pierwszej kolejności na stworzeniu technologii, stworzeniu przyrządów dla produkcji seryjnej. Proces wdrażania będzie trwał do 2024 r." - powiedział Kuchtyk podczas konferencji prasowej. Podkreślił także,...
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Dekpol Deweloper chce zwiększyć ofertę lokali do ok. 600 w 2021 r.

Dekpol Deweloper, spółka deweloperska z grupy Dekpolu, spodziewa się, że zwiększy w tym roku ofertę mieszkań do ok. 600 szt., wobec 238 na początku roku, poinformował prezes Sebastian Barandziak. Dekpol planuje zwiększyć ofertę lokali w 2021 r. "W tym roku 9 inwestycji wprowadzamy do oferty, 5 będzie się kończyć. Harmonogram inwestycji w tym roku jest realizowany zgodnie z planem, a nawet go troszkę wyprzedzamy. Dostępność w tym roku powinna być w granicach 600 lokali" - powiedział Barandziak podczas konferencji prasowej. "Jeśli chodzi o Dewelopera, już w 2020 r. pokazał dobre wyniki, ale celem jest, żeby w najbliższych dwóch latach, czyli patrząc na rok 2023, były jeszcze lepsze. Żeby w latach następnych przychody były stabilne, nie było takich skoków jak jest to w roku...

Dekpol Budownictwo nie spodziewa się istotnych wzrostów sprzedaży w 2021 r.

Dekpol Budownictwo, odpowiadający za segment generalnego wykonawstwa w Grupie Dekpol, ocenia, że w bieżącym roku przychody będą stabilne r/r, wynika ze słów prezesa Michała Skowrona. Dekpol prognozuje stabilne przychody w bieżącym roku "2021 r. będzie rokiem poszukiwania stabilizacji. To, co się dzieje wokół branży budowlanej, nie nastraja do poszukiwania istotnych wzrostów. Raczej do optymalizacji kosztów w organizacji, do budowania stabilizacji biznesu, stabilizacji kadry. Chciałbym dać trochę czasu, żeby spółka okrzepła na tym poziomie, na którym tak pozytywnie zaistnieliśmy w ubiegłym roku" - powiedział Skowron podczas konferencji prasowej, pytany czy spodziewa się wzrostu czy utrzymania przychodów w swoim segmencie w 2021 r. Dodał, że kontrakty Dekpol Budownictwo są bezpieczne dzięki krótkoterminowemu charakterowi (6-9 miesięcy) i przez to krótkiej ekspozycji na ryzyko związane ze...

Dekpol nie planuje dywidendy za 2020 r. ze względu na potrzeby rozwojowe

Dekpol zatrzyma zysk za 2020 r. z przeznaczeniem na rozwój grupy, zwłaszcza spółki Dekpol Steel. Natomiast w kolejnych latach wypłata dywidendy jest możliwa, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Dekpol nie wypłaci dywidendy za 2020 r. "Wyniki 2020 roku powinny jeszcze wzmocnić bilans spółki, że względu na to, iż naszym dalej ambitnym planem jest, by Dekpol rósł, co ma nastąpić w najbliższych dwóch latach. Trzeba będzie ponieść znaczące środki na wsparcie inwestycji, oczywiście, stabilizację przychodów w Deweloperze, ale z głównym naciskiem na Dekpol Steel: na rozbudowę, na automatyzację produkcji i na zwiększenie rynku sprzedaży. A będą to kwoty na pewno znaczące. Czyli dla bezpieczeństwa i dla możliwości rozwoju całej grupy ubiegłoroczny zysk zostanie na kapitale zapasowym" - powiedział Tuchlin podczas konferencji prasowej. "Ale, oczywiście,...

Dekpol miał 52,77 mln zł zysku netto, 81,04 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Dekpol odnotował 52,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł w 2020 r. 81,04 mln zł wobec 70,96 mln zł zysku rok wcześniej. "Niezależnie od pandemii koronawirusa, która doprowadziła do wielu zmian w światowej gospodarce, miniony rok był dla grupy kapitałowej rokiem udanym pod kątem działalności biznesowej i rekordowym pod względem osiągniętych wyników finansowych. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego grupa wypracowała w 2020 roku 1,055 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 36,63% w stosunku do 2019 roku. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 2,2 pkt proc. i wyniosła 13,02%. EBITDA w kontekście minionego roku wyniosła 92 mln zł, natomiast zysk...

Dekpol sprzedał 79 lokali, przekazał 148 w I kw. 2021 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 79 lokali w I kw. 2021 r. wobec 27 lokali w I kwartale 2020 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 148 lokali wobec 178 lokali rok wcześniej. Dekpol przedstawia dane dotyczące sprzedaży w I kw. 2021 r. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu sprzedaży osiągniętego przez Dekpol Deweloper w I kw. 2021. Zainteresowanie rynkiem  mieszkaniowym utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i koncentrujemy się na tym, by jak najlepiej wykorzystać tę sytuację do dalszego rozwoju spółki. Nasze portfolio jest bardzo dobrze zdywersyfikowane i znajduje uznanie szerokiego grona klientów - zarówno zainteresowanych nabyciem lokalu na własne potrzeby mieszkalne, jak również w celu ochrony kapitału, czy...

Dekpol ma pozwolenie na budowę II etapu osiedla mieszkalnego w Gdańsku

Spółka zależna Dekpol - Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Pastelowa - otrzymała pozwolenie na budowę II etapu osiedla mieszkalnego w Gdańsku, podał Dekpol. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapu wynosi ok. 108 mln zł netto. Dekpol otrzymał pozwolenie na budowę osiedla w Gdańsku "Spółka zależna emitenta - Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Pastelowa Sp. k. otrzymała, wydane przez prezydenta miasta Gdańsk, pozwolenie na budowę II etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach projektu 'Osiedle Pastelowe', wraz z podziemnymi halami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi oraz inną niezbędną infrastrukturą, w Gdańsku przy ulicy Pastelowej" - czytamy w komunikacie. II etap inwestycji "Osiedle Pastelowa" zostanie zrealizowany i oddany do użytkowania w IV kwartale 2022 roku, a pierwsze lokale zostaną przekazane klientom w I kwartale...

Dekpol wyemituje obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł

Dekpol zdecydował o emisji nie więcej niż 30 tys. 3,5-letnich obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii L "Zarząd Dekpol S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 30 000 3,5-letnich obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 30 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. "Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta" - czytamy dalej. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje...

Dekpol ma przedwstępną umowę na wybudowanie i sprzedaż mieszkań we Wrocławiu

Dekpol Inwestycje - spółka zależna Dekpolu - zawarła z inwestorem instytucjonalnym (jako kupującym) przedwstępną umowę, na mocy której Dekpol zobowiązał się do realizacji inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej oraz do zawarcia umowy przeniesienia praw do zakończonej inwestycji za łączną cenę stanowiącą równowartość ok. 20% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Dekpol za 2019 r., podała spółka. Dekpol zawarł przedwstępną umowę Inwestycja stanowi wielopoziomowy budynek mieszkalny o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m2 wraz infrastrukturą towarzyszącą, czytamy w komunikacie. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest w szczególności podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji. Finansowanie poszczególnych etapów będzie realizowane przez kupującego w formie zadatku (stanowiącego 10% ceny), a następnie zaliczek na poczet ceny (forward funding). Zakończenie realizacji inwestycji i podpisanie umowy przyrzeczonej planowane jest na drugą...

Dekpol Budownictwo wybuduje hale magazynowo-produkcyjne w Gdańsku

Dekpol Budownictwo podpisał z PDC Industrial Center 134 umowę dotyczącą budowy hal magazynowo-produkcyjnych w Gdańsku, podał Dekpol. Dekpol podpisał nową umowę "Inwestycja będzie realizowana w czterech etapach. Termin realizacji I i II etapu przypada odpowiednio na marzec i kwiecień 2021, a terminy realizacji kolejnych etapów są określone w miesiącach od ewentualnego otrzymania przez Dekpol Budownictwo potwierdzenia zlecenia ich realizacji" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie netto za wykonanie umowy zostało ustalone na poziomie ok. 10% przychodów grupy kapitałowej Dekpol za rok 2019, w tym za etap I i II ok. 7% (przeliczone według kursu euro z dnia 28 stycznia 2021 r.), podano również. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności...

Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii K o wartości nom. do 50 mln zł

Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 50 tys. 3,5-letnich obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H" - czytamy w komunikacie. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst Obligacje nie będą zabezpieczone. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r. Jego...
Miniatura domu stojąca na biurku, w tle mężczyzna piszący na papierze

Dekpol Budownictwo liczy na wzrost wyników dzięki rozwojowi organicznemu

Krótkoterminowa strategia Dekpol Budownictwo zakłada organiczny rozwój przedsiębiorstwa, z założeniem jej odzwierciedlenia we wzroście wyników finansowych w segmencie generalnego wykonawstwa. Jednym z priorytetów jest oparcie rozwoju podstawowej działalności o pozyskiwanie nowych rynków zbytu, dobór portfela zamówień i zachowanie dyscypliny kosztowej, poinformował ISBnews prezes Michał Skowron. Wdrażanie nowej strategii zarząd spółki Dekpol S.A. rozpoczął w 2019 r. W grudniu 2020 r. Dekpol S.A. zawarł ze swoją spółką zależną - Dekpol Budownictwo - umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 137,2 mln zł, obejmującej departament generalnego wykonawstwa. Reorganizacja jest związana z realizacją strategii rozwoju całej grupy kapitałowej Dekpol i jej celem jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu poszczególnych segmentów działalności przedsiębiorstwa. Wdrażanie nowej strategii zarząd spółki Dekpol S.A. rozpoczął w 2019 r. od wydzielenia działalności...

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 130 pokoi condohotelowych w Sol Marinie

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 130 pokoi condohotelowych o powierzchniach 22-32 m2 w ramach kompleksu Sol Marina w Gdańsku, podała spółka. "Od lat zajmujemy się budową hoteli. Wiemy, jak powinny być zaprojektowane i wyposażone. Świadome i dokładne zaplanowanie inwestycji sprawia, że wszystkie zrealizowane przez nas obiekty cechują się najwyższą jakością wykonania oraz dużą wartością inwestycyjną. Wszystkie pokoje sprzedawane w ramach condohotelu Sol Marina oferowane są w oparciu o sprawdzony model biznesowy Co więcej, dzięki doświadczeniu spółek operatorskich wiemy, jak prowadzić hotele, które przynoszą stałe zyski dla inwestorów, nawet w obecnych czasach Nasz unikalny model biznesowy został zastosowany m.in. w takich inwestycjach jak: Hotel Number One oraz Hotel Grano, gdzie cały czas doskonale się sprawdza" - powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany...

Dekpol Deweloper ma bank ziemi na ponad 5 tys. lokali i na ponad 220 tys. m2

Posiadany przez Dekpol Deweloper bank ziemi pozwala na wprowadzenie do oferty łącznie ponad 5 tys. lokali na ponad 220 tys. m2 (w tym powierzchni użytkowej mieszkań - PUM i powierzchni użytkowej usług - PUU), poinformował prezes Sebastian Barandziak. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 238 "Pomimo okresu ogólnej niepewności, który przypadł na wiosenny lock-down i czasowego ograniczenia przez banki akcji kredytowej, dzięki środowisku niskich stóp procentowych i rosnącemu postrzeganiu rynku mieszkaniowego jako bezpiecznej przystani oferta Dekpol Deweloper cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Zainteresowanie nie zmalało również podczas drugiego, jesiennego lock-downu. Jednocześnie pandemia zweryfikowała nasze plany pod kątem uzyskiwanych pozwoleń na budowę, a co za tym idzie - możliwości odbudowy szybko...

Dekpol Deweloper zakończył sprzedaż 157 mieszkań na Osiedlu Foresta w Gdańsku

Dekpol Deweloper sprzedał wszystkie 157 mieszkań na Osiedlu Foresta w Gdańsku, podała spółka. Dekpol Deweloper sprzedał wszystkie mieszkania "Osiedle Foresta składa się z pięciu kameralnych budynków o nowoczesnej, minimalistycznej architekturze i kaskadowej zabudowie. W ramach osiedla powstało 157 komfortowych lokali 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchniach od 38 do 157 m2. Wyposażone zostały w inteligentny system sterowania eHome Control pozwalający na zdalne obsługiwanie ogrzewania i oświetlenia za pomocą smartfona lub tabletu. Mieszkania na parterze posiadają ogrodzone ogródki, a lokale na wyższych piętrach słoneczne, przestronne balkony. Charakterystycznym elementem architektonicznym osiedla są zielone tarasy na dachach o powierzchni nawet ponad 60 m2" - czytamy w komunikacie. W obecnej ofercie Dekpol Deweloper na terenie Gdańska znajdują się m.in. mieszkania powstające w ramach inwestycji: Pastelowe, Lazur Park, Villa...

Dekpol Budownictwo zbuduje fabrykę rowerów dla RTE Poland

Dekpol Budownictwo wybuduje, jako generalny wykonawca robót budowlanych, kompleks obiektów produkcyjnych dla portugalskiej firmy RTE Poland, podała spółka. Inwestycja o powierzchni użytkowej ponad 20 tys. m2 zostanie zrealizowana w Brześciu Kujawskim koło Włocławka. W fabryce, która zapewni około 70 nowych miejsc pracy, wytwarzane będą rowery przy zastosowaniu rozwiązań z obszaru Industry 4.0. Dekpol Budownictwo zrealizuje nowy kontrakt dla portugalskiego producenta rowerów "Dekpol Budownictwo zrealizuje kontrakt obejmujący budowę nowoczesnej fabryki dla portugalskiego producenta rowerów. Kompleks obiektów przemysłowych na terenie gminy Brześć Kujawski zapewni ponad 20 tys. m2 powierzchni użytkowej, na działce liczącej 6,5 hektara. Około 18 tys. m2 stanowić będą pomieszczenia produkcyjne i części techniczne. Pozostałe blisko 2 tys. m2 powierzchni przeznaczone będzie na cele socjalno-biurowe. W ramach kompleksu wzniesiony zostanie wyjątkowy...

Dekpol przeniósł departament generalnego wykonawstwa do Dekpol Budownictwo

Dekpol zawarł ze swoją spółką zależną - Dekpol Budownictwo - umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 137,2 mln zł, obejmującej "Departament Generalnego Wykonawstwa", podał Dekpol. Dekpol z nową umową przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa "W skład ZCP wchodzą m.in. prawa i obowiązki z umów o pracę oraz wszelkie akta pracownicze dotyczące przenoszonych pracowników, zapasy materiałów, środki trwałe i ruchomości oraz elementy wyposażenia, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności wobec kontrahentów, środki pieniężne, prawa wynikające z umów z inwestorami, podwykonawcami, usługodawcami, dostawcami, klientami, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z instytucjami finansowymi oraz umów najmu, dzierżawy rzeczy ruchomych, prawa własności intelektualnej, decyzje administracyjne, koncesje, licencje, pozwolenia, zezwolenia, certyfikaty i in." - czytamy w komunikacie. Przeniesienie ZCP nastąpi tytułem wniesienia aportu na pokrycie kapitału...
Miniatura domu stojąca na biurku, w tle mężczyzna piszący na papierze

Dekpol wydzieli departament generalnego wykonawstwa do spółki Dekpol Budownictwo

Dekpol wydzieli do spółki Dekpol Budownictwo zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie świadczonych usług generalnego wykonawstwa z końcem br., podała spółka. Celem reorganizacji jest podtrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju poszczególnych segmentów działalności grupy kapitałowej Dekpol jako jednego z głównych elementów strategii przyjętej przez zarząd spółki w 2018 roku. Jako pierwszy do spółki Dekpol Deweloper wydzielony został departament deweloperski "Przeniesienie poszczególnych obszarów aktywności Dekpol do dedykowanych im spółek umożliwia zwiększenie efektywności procesów i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w obsługiwanych, a wzajemnie odróżniających się segmentach rynku. Co więcej, proces ten nadaje dalszemu rozwojowi grupy kapitałowej Dekpol zindywidualizowany charakter, m.in. poprzez dobór dedykowanych rozwiązań oraz kadr dla czterech głównych filarów działalności - działalności deweloperskiej mieszkaniowej, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, prefabrykacji stalowej i żelbetowej oraz generalnego wykonawstwa...
Budowa budynku wielopoziomowego

Dekpol miał 11,15 mln zł zysku netto, 21,41 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Dekpol odnotował 11,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,41 mln zł wobec 11,3 mln zł zysku rok wcześniej. W ramach segmentu deweloperskiego Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 218,49 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 188,27 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 44,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 24,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 745,96 mln zł w porównaniu z 611,72 mln zł rok wcześniej. "W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Dekpol S.A. na koniec trzeciego kwartału 2020 roku realizował kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o...

Dekpol wykupił obligacje serii G i H o łącznej wartości 22,97 mln zł

Dekpol dokonał wykupu 19 220 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 19,22 mln, zł oraz 3 750 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3,75 mln zł, podała spółka. Dekpol dokonał wykupu 19 220 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda "Wykup ww. obligacji nastąpił w wykonaniu zobowiązania spółki do dokonania przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii G w dniu wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy oraz do przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii H w dniu wypłaty odsetek za V okres odsetkowy" - czytamy w komunikacie. Uwzględniając obligacje serii G i H wykupione przez spółkę przed 9 listopada 2020 r., łączna liczba obligacji serii G...

Dekpol pozyskał 50 mln zł z emisji obligacji serii I

Dekpol przeprowadził emisję obligacji serii I, pozyskując - zgodnie z planem - 50 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H. Dekpol z sukcesem przeprowadził emisję obligacji "Za nami bardzo udany proces emisji obligacji - podczas roadshow odbyliśmy spotkania z liczną grupą obecnych i potencjalnych inwestorów. Emisja wzbudziła duże zainteresowanie z ich strony, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz bardzo intensywnego okresu na rynku kapitałowym. Dbałość o poziom marż i w konsekwencji - solidne wyniki finansowe znajdują odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zadłużenia finansowego grupy - wskaźnik ND/EBITDA za I poł. 2020 wyniósł 1,19. Inwestorzy doceniają stabilną i bezpieczną sytuację finansową oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju Grupy Dekpol. W efekcie...

Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii I o łącznej wartości do 50 mln zł

Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 50 tys. trzyletnich obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, podała spółka. Dekpol planuje w najbliższym czasie emisje obligacji "Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H" - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach...

Spółka Dekpolu podpisała list intencyjny ws. sprzedaży budynku mieszkalnego

Dekpol Deweloper - spółka zależna Dekpolu - podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny dotyczący sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z prawami do nieruchomości gruntowej, na której ma zostać posadowiony ten budynek, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 20% skonsolidowanych przychodów Grupy Dekpol za 2019 rok. Dekpol Deweloper podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny Rozpoczęcie prac budowalnych powinno nastąpić w I kwartale 2021 roku, a ich zakończenie w 2023 roku, poinformowano. "Cena sprzedaży została określona na poziomie ok. 20% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Dekpol za rok 2019. Intencją stron jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży do dnia 15 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015...

Dekpol rozważa rozbudowę zakładu Dekpol Steel

Dekpol rozważa rozbudowę zakładu swojej spółki Dekpol Steel, w której skupiony jest segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, poinformowali członkowie zarządu. Dekpol rozważa rozbudowę zakładu swojej spółki Dekpol Steel "Jesteśmy w trakcie rozmów z dużymi podmiotami, które by chciały ulokować produkcję w Pinczynie, gdzie znajduje się nasz zakład. Dlatego perspektywy kolejnego roku widzimy bardzo pozytywnie, co pozwoli nam na osiąganie kolejnych celów, które mieliśmy założone na kolejne lata, a które przez sytuację 'covidową' zostały chwilowo zaburzone" - powiedziała CFO i wiceprezes Katarzyna Szymczak-Dampc podczas konferencji online. Dodała, że Dekpol zaczyna szykować się do realizacji takich przedsięwzięć, co wiąże się z tym, że zaczyna rozważać rozbudowę zakładu produkcyjnego. "Wprowadzamy procesy automatyzacji by zwiększyć wydajność na obecnych powierzchniach. Mamy uzyskane pozwolenie na budowę, ale...

Dekpol spodziewa się w II półroczu 2020 podobnych przychodów jak w I poł. roku

Dekpol spodziewa się powtórzenia przychodów z I półrocza w drugiej połowie roku, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Dekpol spodziewa się powtórzenia przychodów z I półrocza "Drugie półrocze powinno zrealizować podobne przychody, na poziomie z I półrocza, wynik też powinien być na poziomie zadowalającym. Nasz cel to żeby wyniki netto były w granicach 5%, 5% plus. I to co widzimy, kolejne lata też powinny być dla grupy dobre i w takim tempie się rozwijać" - powiedział Tuchlin podczas konferencji prasowej. Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,48 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 423,45 mln zł rok wcześniej. W prezentacji spółka podała, że w...

Dekpol miał 33,35 mln zł zysku netto, 44,17 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 44,17 mln zł wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,48 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 423,45 mln zł rok wcześniej. "W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Dekpol S.A. na koniec drugiego kwartału 2020 roku realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości niemal 650 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 350 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie zrealizowana w 2020 roku. Tym niemniej...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Dekpol [DEK] – Gorące spółki dnia

Dzięki efektom synergii płynącym ze współpracy spółka będzie mogła przygotować atrakcyjną, wyróżniającą się na rynku ofertę dla potencjalnych klientów. Spoglądając na wykres w skali tygodniowej, widać że ostatnie lata upłynęły pod znakiem spadków w ramach nieźle respektowanego kanału spadkowego. Wczorajsza informacja powinna pomóc w trwające próbie wybicia, co mogłoby doprowadzić do zmiany trendu.

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty inwestycje w Gdańsku z 76 lokalami

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, wprowadził do sprzedaży dwie nowe inwestycje obejmujące łącznie 76 lokali: Lazur Park i Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, podała spółka. Termin oddania do użytku Lazur Park oraz Villi Neptun planowany jest na II połowę 2021 r. Dekpol oddaje nową inwestycję do sprzedaży "Inwestycja Lazur Park przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, a Villa Neptun oferuje lokale pod wynajem, ale można je również zakupić na własny użytek" - czytamy w komunikacie. "Przy ul. Kwiatowej, tylko 1 km od nadmorskiej plaży, powstanie Lazur Park, w którym znajdzie się 36 mieszkań o powierzchni od 27 m2 do 58 m2. Natomiast przy ul. Nadwiślańskiej, w pobliżu Przystani Tramwaju Wodnego nad brzegiem Martwej Wisły, powstanie Villa Neptun, w...

Dekpol Deweloper podtrzymał plan sprzedaży i przekazań na 2020 r.

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, podtrzymał plan sprzedażowy i plan przekazań mieszkań na ten rok, obejmujące odpowiednio 400 i 650 lokali, poinformował prezes Sebastian Barandziak. Dekpol nie planuje zmieniać swojej strategii na bieżący rok Celem spółki na ten rok jest sprzedaż 400 lokali i rozpoznanie w wyniku 650 lokali. Przedstawione cele sprzedażowe na 2020 rok są aktualne. Musimy mieć jednak na względzie niepewność związaną z pandemią COVID-19. W związku z tym spółka na bieżąco monitoruje sytuacje i aktualizuje cele sprzedażowe w oparciu o najlepszą wiedzę, jak i informacje z rynku - napisał Barandziak w komentarzu dla ISBnews. Wcześniej podczas konferencji prasowej podkreślił, że pandemia COVID-19 do tej pory nie miała większego wpływu na działalność operacyjną spółki. Poinformował także, że debiut Dekpolu...

Dekpol zamierza rozpocząć kolejny etap Sol Marina w Gdańsku w 2021 r.

Dekpol spodziewa się, że kolejny etap inwestycji Sol Marina w Gdańsku Sobieszewie trafi do sprzedaży w przyszłym roku, poinformował prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak. Dekpol z ambitnymi planami na kolejny rok Odbiory w I etapie nastąpią w kwietniu przyszłego roku. Obecnie mamy ok. 30 lokali przedsprzedanych. Rozpoczęcie kolejnego etapu uzależniamy od sprzedaży. Przyszły rok to będzie pewnie ten czas, kiedy zacznie się kolejny etap - powiedział Barandziak podczas konferencji prasowej. Sol Marina realizowana jest etapowo. W I etapie (etap Ia), który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku, powstaną 92 apartamenty o powierzchni od 41 do 89 m2. Etap Ib - obecnie w przygotowaniu - obejmie 130 apartamentów wykończonych i wyposażonych. Natomiast w II i III etapie powstanie odpowiednio 98 i 118 apartamentów...

Dekpol sprzedał 53 lokale, przekazał 437 w I poł. 2020 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 53 lokale w I poł. 2020 r. wobec 227 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za I poł. to 437 wobec 209 lokali w I poł. kwartale 2019 r. Dekpol podsumowuje swoje wypracowane wyniki "Zarząd Dekpol S.A. przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności grupy kapitałowej Dekpol w segmencie deweloperskim w I półroczu 2020 roku: - liczba sprzedanych lokali: 53 lokali wobec 227 lokali sprzedanych w I półroczu 2019 r. (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), - liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy: 437 lokali wobec 209 lokali rozpoznanych w I półroczu 2019 r."...

Dekpol – pozytywna reakcja na wyniki – zapiski giełdowego spekulanta

Dział cały czas się rozwija i spółka kładzie nacisk na rozbudowanie działu sprzedaży, którego zasięg ma obejmować wszystkie kraje europejskie. Na wykresie mieliśmy mocną reakcję rynku przy zwiększonych obrotach co sugeruje dalszy wzrost przynajmniej do okolic 27 zł.

Dekpol miał 8,13 mln zł zysku netto, 11,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Dekpol odnotował 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 8,13 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 11,5 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,15 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 177,57 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol w okresie pierwszego kwartału 2020 roku ukształtowały się na poziomie 205 148 tys. zł, czyli o 16% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do marca 2020 r. osiągnęła 8 133 tys. zł zysku netto" - czytamy...

Dekpol miał 50,79 mln zł zysku netto, 70,96 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Dekpol odnotował 50,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 50,79 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 70,96 mln zł wobec 52,25 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,12 mln zł w 2019 r. wobec 837,03 mln zł rok wcześniej. "2019 rok oceniamy pozytywnie we wszystkich obszarach działalności. W zakresie generalnego wykonawstwa na koniec 2019 roku realizowaliśmy kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 432 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 270 mln zł netto, z czego znaczącą większość prac zrealizujemy w 2020 roku. Na koniec 2019...

Dekpol rozpoczyna korektę? Spółka notuje 6,66 mln zł zysku netto w III kw.

Dekpol odnotował 6,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol raportuje 19% wzrost przychodów! Zyski w górę o 3,35 mln zł

Dekpol, spółka opierająca się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej, której akcje notowane są na GPW od 2015 roku opublikowała najnowszy raport finansowy. Wynika z niego, że Dekpol odnotował 17,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 15,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 26,16 mln zł wobec 22,81 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 423,45 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 354,73 mln zł rok wcześniej. - Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 roku ukształtowały się na poziomie 423 447 tys. zł, czyli o 19% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku....

Dekpol [DEK] – spółka kończy rekordowy rok – analiza na zamówienie

Grupa działa w trzech segmentach. Najważniejszy to usługi generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Spółka kończy właśnie rekordowy rok pod względem osiąganych wyników oraz wyceny rynkowej. Kurs od początku roku wzrósł o blisko 230%, co stawia spółkę w gronie największych wygranych 2017 roku. Pozostaje jedynie postawić pytanie – co dalej? Patrząc na wykres dzienny, widać że wybijana jest linia korekty. W podobny sposób kończyły się wcześniejsze ruchy korygujące. Prawdopodobnie kolejnym celem jest poziom 40 zł. Dzisiaj cena rośnie po piątkowej informacji o nabyciu gruntów pod nowy projekt deweloperski. Wcześniej pojawiła się bardziej pozytywna informacja czyli podniesienie prognozy przychodów za cały 2017 rok. W całej prognozie jedynym mankamentem może być nieco niska dynamika...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał sprzedaży na Agorze [AGO] i kupna na Dekpolu [DEK]

Agora D1 Na wykresie Agory widać dużą formację klina zwyżkującego. Dolne ramię można rysować na co najmniej dwa sposoby. W ostatnich dniach cena znalazła się poniżej obu tych wariantów, ale stało się tak przy małych obrotach i niewielkiej aktywności inwestorów. Dzisiejszy spadek sprawia, że sytuacja staje się bardziej jednoznaczna. Sądząc po amplitudzie wahań wewnątrz klina, cena powinna spaść do około 12 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Dekpol D1 Dekpol działa w branży budowlanej. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. Przez ostatnie dwa miesiące w ramach tego trendu powstał trójkąt symetryczny, czyli...
wolumen

Przed zamknięciem. Dekpol [DEK] i ERG [ERG]

Dekpol Dekpol to spółka prowadząca różnorodną działalność związaną z budownictwem. Działalność ta obejmuje zarówno realizację inwestycji jak i dostarczanie osprzętu do maszyn budowlanych. Jesienią 2016 kurs Depolu przełamał linię trendu spadkowego. Od tamtej pory na wykresie powstaje odwrócona formacja głowy z ramionami z czerwoną linią szyi znajdującą się na poziomie 11,22 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby wzrost do około 14 zł. Najbliższym wsparciem jest luka hossy, której dolne ograniczenie na poziomie 9,93 zł oznaczono zieloną linią ERG ERG produkuje wyroby z tworzyw sztucznych. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym nad trzykrotnie potwierdzoną niebieską linią. Obecnie linia znajduje się na poziomie 58,50 zł. Następnym wsparciem jest luka hossy, której dolne ograniczenie na poziomie 57,85 oznaczono czerwoną linią. Przełamanie obu tych barier zapowiadałoby odwrócenie trendu wzrostowego....
wolumen

Przed zamknięciem. Dekpol [DEK] i JHM Development [JHM]

Dekpol Dekpol to spółka prowadząca różnorodną działalność związaną z budownictwem. Działalność ta obejmuje zarówno realizację inwestycji jak i dostarczanie osprzętu do maszyn budowlanych. Kurs Dekpolu znajduje się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią widoczną na wykresie. Obecnie linia znajduje się na poziomie 11 zł. Jej przełamanie byłoby pozytywnym sygnałem. Oprócz linii trendu spadkowego warto zwrócić uwagę na wsparcie na poziomie 9,90 zł oznaczone zieloną linią. Przełamanie tej bariery otworzyłoby drogę w dół i zapowiadałoby kontynuację trendu spadkowego. JHM Development JHM Development to deweloper działający na rynku mieszkaniowym. Na jego wykresie widać wybicie górą z klina zniżkującego. Jest to pozytywny sygnał. Na jego podstawie można oczekiwać wzrostu i testowania czerwonej głównej linii trendu spadkowego znajdującej się na poziomie 1,36 zł. Dopiero przełamanie głównej linii,...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ