Conotoxia

Budimex i Mirbud na historycznych szczytach. WIG-BUDOWNICTWO na najwyższych poziomach od ponad 12 lat!

Wtorkowa sesja giełdowa to byczy czas dla spółek budowlanych z warszawskiego parkietu. Główny przedstawiciel indeksu sektorowego WIG-BUDOWNICTWO – Budimex (GPW: BDX), znalazł się na swoich historycznych szczytach (ATH), mimo dość symbolicznych wzrostów. Największe umocnienie w całym sektorze zaliczyła spółka Dekpol S.A. (GPW: DEK), której akcje aprecjonują o ponad 9%....
Gorące spółki dnia

Dekpol [DEK], Inter Cars [CAR] – Gorące spółki dnia

Płytka korekta ma miejsce na akcjach Inter Cars, który odnotował ok. 746 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. (wzrost o ok. 7% r/r) przy 15 285 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o ok. 25% r/r), podała spółka prezentując dane szacunkowe. Wstępnie szacowany skonsolidowany zysk netto grupy za IV kw. roku 2022 wyniósł około 202 mln zł i jest niższy o ok. 10% r/r, podano. Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł ok. 1,65 i jest wyższy o 39% od wartości tego wskaźnika na koniec roku 2021, podano też w komunikacie. Szacowany poziom zapasów w grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł około 4 096 mln zł i jest wyższy o ok. 32% w stosunku do stanu na koniec roku 2021.

Dekpol obniżył cel sprzedażowy do 320 mieszkań w 2022 r.

Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 65 lokali w III kw. 2022 r. wobec 144 lokali rok wcześniej. Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym wyniosła w tym czasie 19 wobec 43 w III kwartale 2021 r., podała spółka. Dekpol...

Dekpol sprzedał 197 lokale, przekazał 103 w I poł. 2022 r.

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał 197 lokali w I poł. 2022 r. wobec 258 lokali w I poł. 2021 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 103 lokale wobec 214 lokali rok wcześniej. Na dzień...

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za 2021 rok w kwocie 26,12 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Walne zgromadzenie Dekpol postanawia zysk netto w kwocie 26 118 343,52 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy...

Dekpol miał 14,02 mln zł zysku netto, 18,97 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Dekpol odnotował 14,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,97 mln zł wobec 14,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 313,55...

Dekpol: Ponad 50 mln zł powtarzalnego zysku netto w 2022 r. jest realne – wywiad

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Dekpolu ocenia, że osiągnięcie ponad 50 mln zł oczyszczonego zysku netto - czyli tyle, ile spółka wypracowywała w latach 2020 i 2021 - jest do powtórzenia w tym roku, poinformował ISBnews prezes Mariusz Tuchlin. "Sądzę, że cele przychodowe uda się zrealizować. Co za tym idzie...

Dekpol miał 75,73 mln zł zysku netto, 112,99 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Dekpol odnotował 75,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. wobec 52,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 112,99 mln zł wobec 81,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 255,78 mln zł w 2022 r....

Dekpol sprzedał 70 lokali, przekazał 73 w I kw. 2022 r.

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał 70 lokali I kw. br. wobec 79 lokali sprzedanych rok wcześniej (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), podała spółka. Rozpoznane w wyniku finansowym zostaną 73 lokale wobec 148 lokali rozpoznanych w I kw. 2021 roku. Na dzień 31 marca 2022 r. łączna...

Dekpol Budownictwo ma umowę na magazyny dla Panattoni w Kolbudach

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Dekpol Budownictwo - spółka zależna Dekpolu - zawarła ze spółką z grupy Panattoni Development Europe (PDC Industrial Center 183) umowę na wykonanie dwóch hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kolbudach, za kwotę odpowiadającą ok. 15% przychodów ze sprzedaży grupy Dekpol za 2020 r., podała...

Dekpol zdecydował o emisji 3,5-letnich obligacji serii P2021B o wartości nom. do 50 mln zł

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Zarząd Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji do 50 000 obligacji na okaziciela serii P2021B o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. Obligacje, z terminem wykupu wynoszącym 3,5 roku, będą emitowane w ramach przyjętego w 2020 roku programu emisji obligacji. "Emisja obligacji zostanie...

Dekpol planuje 250 mln zł przychodów w segmencie deweloperskim w 2022 r.

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - Dekpol planuje osiągnięcie przychodów w segmencie deweloperskim na poziomie 250 mln zł w 2022 roku, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok. 540 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji w formule PRS (private rented sector), podała spółka. Dekpol Deweloper skokowo...

Dekpol sprzedał 490 lokali w 2021 roku; w wyniku rozpozna 406

Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Dekpol sprzedał umowami rezerwacyjnymi, deweloperskimi i przedwstępnymi 490 lokali w 2021 r. wobec 148 rok wcześniej. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym wyniosła 406 w ub.r. wobec 622 w 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w...

Dekpol ma pozwolenie na budowę 270 mieszkań w Gdańsku

Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Dekpol Inwestycje Pastelowa, spółka zależna Dekpolu, otrzymała pozwolenie na budowę III etapu projektu "Osiedle Pastelowe" w Gdańsku przy ulicy Pastelowej, który będzie obejmował 270 mieszkań, podał Dekpol. "W ramach ww. etapu inwestycji planowana jest budowa 6 budynków mieszkalnych, w których znajdować się będzie 270 mieszkań wraz...

Portfel zamówień Dekpolu wynosił 1,25 mld zł netto na koniec III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Grupa Dekpol, w ramach segmentu generalnego wykonawstw, posiadała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości około 1,25 mld zł netto na koniec III kwartału 2021 roku, podała spółka. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości około 800 mln zł...

Dekpol miał 9,33 mln zł zysku netto, 21,15 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Dekpol odnotował 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,15 mln zł wobec 21,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 256,41 mln zł w III...

Zaktualizowane plany Dekpolu zakładają sprzedaż 480 lokali w 2021 r.

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Dekpol, na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych, zaktualizował cele sprzedażowe na 2021 rok do 480 lokali wobec 350 lokali zakładanych wcześniej, podała spółka. "Zarząd Dekpolu przedstawia aktualizację celu sprzedażowego Grupy na rok 2021 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i...

Dekpol Deweloper rozpocznie budowę mieszkań przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper, spółka zależna Dekpolu - otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę projektu mieszkaniowego przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. W ramach projektu powstanie wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą o powierzchni użytkowej ok. 18 tys. m2 obejmujący ok. 350 lokali. Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w tym...

Dekpol Deweloper rusza z budową I etapu os. Trimare z 189 lokalami w Sztutowie

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper rozpoczął budowę osiedla Trimare w Sztutowie, podała spółka. W ramach I etapu inwestycji powstanie 9 trzykondygnacyjnych budynków. W ramach tej fazy projektu zaplanowano łącznie 189 lokali o metrażach od 28 do 49 m2. Oddanie do użytkowania gotowych lokali zaplanowano na 2023 rok. "Lokowanie oszczędności...

Spółki Dekpolu podtrzymują cele na 2021 r. po wynikach półrocza

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Spółki odpowiadające za poszczególne segmenty działalności Grupy Dekpol podtrzymują swoje cele finansowe i operacyjne na 2021 r., poinformowali ISBnews członkowie zarządów grupy kapitałowej Dekpol: Dekpolu Steel, Dekpolu Budownictwo i Dekpolu Deweloper. Dekpol Budownictwo zakłada wynik operacyjny kwotowo zbliżony rok do roku, Dekpol Deweloper 210 mln zł...
Homelook.pl – autentyczne źródło porad dla domu i mieszkania

Dekpol Deweloper spodziewa się stablinej r/r liczby przekazań w 2022 r.

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper spodziewa się przekazań mieszkań w 2022 r. podobnych do tegorocznych, które są zakładane na 300 lokali, poinformował ISBnews prezes Sebastian Barandziak. "Jeśli chodzi o przekazania, 2022 rok będzie bardzo podobnym do 2021. Koncentracja jest na marżach, dopiero po 2023 r. będzie pokazywany wzrost" -...

Dekpol sprzedał 144 lokale, przekazał 43 w IIII kw. 2021 r.

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 144 lokale w III kwartale 2021 r. wobec 22 lokali w III kw. 2020 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne informacje. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących...

Dekpol miało 26,91 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Dekpol odnotował 26,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,65 mln zł wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 472,77 mln zł w II...

Dekpol ma pozwolenie na budowę II etapu Os. Kociewskiego pod 129 mieszkań

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Dekpol Inwestycje Rokitki - spółka zależna Dekpolu - uzyskał, wydane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, pozwolenie na budowę II etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych "Osiedle Kociewskie" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Rokitki, podał Dekpol. W ramach ww. etapu inwestycji planowana jest budowa 3 budynków...

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 189 lokali w ramach I etapu os. Trimare

Dekpol Deweloper z Grupy Dekpolu wprowadził do sprzedaży 189 apartamentów w ramach I etapu osiedla Trimare w Sztutowie w pomorskim, podała spółka. Oddanie do użytkowania gotowych lokali planowane jest w 2023 roku. Osiedle Trimare w swoim pierwszym etapie składać się będzie z dziewięciu 3-kondygnacyjnych budynków. W każdym znajdzie się po...

Dekpol ma pozwolenie na kolejne etapy Sol Marina k/Gdańska z 267 apartamentami

Dekpol Inwestycje Sol Marina - spółka zależna Dekpolu - otrzymała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę zespołu zabudowy apartamentowej w ramach II i III etapu projektu Sol Marina wraz z niezbędną infrastrukturą oraz układem drogowym z parkingami w miejscowości Wiślinka, podała spółka. Etapy obejmują łącznie 267 apartamentów. "W ramach ww. etapów...

Dekpol sprzedał 264 lokale, przekazał 199 w I poł. 2021 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 264 lokali w I poł. 2021 r. wobec 53 lokali w I poł. 2020 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 199 lokali wobec 437...

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2020, w kwocie 22 671 727 zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Dekpol odnotował 52,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w...

Dekpol zakończył budowę I etapu Sol Marina w Gdańsku z 77 apartamentami

Dekpol Deweloper zakończył budowę I etapu kompleksu Sol Marina w Gdańsku, który obejmuje 77 apartamentów, podała spółka. "W ramach kolejnego etapu rozpocznie się niebawem budowa Condohotelu Sol Marina. Powstanie dominujący na terenie kompleksu 11-kondygancyjny budynek. Znajdzie się w nim 130 lokali o powierzchniach od 22 do 32 m2. Poza pokojami hotelowymi przygotowana...

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 350 lokali w II etapie Os. Pastelowego

Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży II etap Osiedla Pastelowego w gdańskich Łostowicach, podała spółka. W ramach pięciu budynków powstanie łącznie 350 mieszkań o powierzchni od 36 do 62 m2. Zakończenie realizacji planowane jest na IV kw. 2022 roku. "Wprowadzamy do sprzedaży kolejny etap bardzo popularnej wśród naszych klientów inwestycji. Oferta...

Dekpol miał 7,49 mln zł zysku netto, 14,79 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Dekpol odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,79 mln zł wobec 11,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 195,12 mln zł w I kw. 2021 r. wobec...

Dekpol Steel będzie stopniowo wdrażał kolejne grupy produktów dla Caterpillar

Dekpol Steel, odpowiadający w Grupie Dekpol za segment osprzętu do maszyn budowlanych, będzie stopniowo wdrażał do produkcji kolejne małe grupy produktów dla Caterpillar, poinformował prezes Andrzej Kuchtyk. Proces będzie trwał do 2024 r. Dekpol będzie stopniowo wdrażał do produkcji kolejne małe grupy produktów "Rozpoczęliśmy rozmowy z największym producentem maszyn budowlanych na świecie....
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Dekpol Deweloper chce zwiększyć ofertę lokali do ok. 600 w 2021 r.

Dekpol Deweloper, spółka deweloperska z grupy Dekpolu, spodziewa się, że zwiększy w tym roku ofertę mieszkań do ok. 600 szt., wobec 238 na początku roku, poinformował prezes Sebastian Barandziak. Dekpol planuje zwiększyć ofertę lokali w 2021 r. "W tym roku 9 inwestycji wprowadzamy do oferty, 5 będzie się kończyć. Harmonogram inwestycji...

Dekpol Budownictwo nie spodziewa się istotnych wzrostów sprzedaży w 2021 r.

Dekpol Budownictwo, odpowiadający za segment generalnego wykonawstwa w Grupie Dekpol, ocenia, że w bieżącym roku przychody będą stabilne r/r, wynika ze słów prezesa Michała Skowrona. Dekpol prognozuje stabilne przychody w bieżącym roku "2021 r. będzie rokiem poszukiwania stabilizacji. To, co się dzieje wokół branży budowlanej, nie nastraja do poszukiwania istotnych wzrostów....

Dekpol nie planuje dywidendy za 2020 r. ze względu na potrzeby rozwojowe

Dekpol zatrzyma zysk za 2020 r. z przeznaczeniem na rozwój grupy, zwłaszcza spółki Dekpol Steel. Natomiast w kolejnych latach wypłata dywidendy jest możliwa, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Dekpol nie wypłaci dywidendy za 2020 r. "Wyniki 2020 roku powinny jeszcze wzmocnić bilans spółki, że względu na to, iż naszym dalej ambitnym planem...

Dekpol miał 52,77 mln zł zysku netto, 81,04 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Dekpol odnotował 52,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł w 2020 r. 81,04 mln zł wobec 70,96 mln zł zysku rok wcześniej. "Niezależnie od pandemii koronawirusa, która doprowadziła do wielu zmian...

Dekpol sprzedał 79 lokali, przekazał 148 w I kw. 2021 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 79 lokali w I kw. 2021 r. wobec 27 lokali w I kwartale 2020 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 148 lokali wobec 178 lokali rok...

Dekpol ma pozwolenie na budowę II etapu osiedla mieszkalnego w Gdańsku

Spółka zależna Dekpol - Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Pastelowa - otrzymała pozwolenie na budowę II etapu osiedla mieszkalnego w Gdańsku, podał Dekpol. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapu wynosi ok. 108 mln zł netto. Dekpol otrzymał pozwolenie na budowę osiedla w Gdańsku "Spółka zależna emitenta - Dekpol Inwestycje...

Dekpol wyemituje obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł

Dekpol zdecydował o emisji nie więcej niż 30 tys. 3,5-letnich obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii L "Zarząd Dekpol S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 30 000 3,5-letnich obligacji na okaziciela serii L o wartości...

Dekpol ma przedwstępną umowę na wybudowanie i sprzedaż mieszkań we Wrocławiu

Dekpol Inwestycje - spółka zależna Dekpolu - zawarła z inwestorem instytucjonalnym (jako kupującym) przedwstępną umowę, na mocy której Dekpol zobowiązał się do realizacji inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej oraz do zawarcia umowy przeniesienia praw do zakończonej inwestycji za łączną cenę stanowiącą równowartość ok. 20% skonsolidowanych przychodów grupy...

Dekpol Budownictwo wybuduje hale magazynowo-produkcyjne w Gdańsku

Dekpol Budownictwo podpisał z PDC Industrial Center 134 umowę dotyczącą budowy hal magazynowo-produkcyjnych w Gdańsku, podał Dekpol. Dekpol podpisał nową umowę "Inwestycja będzie realizowana w czterech etapach. Termin realizacji I i II etapu przypada odpowiednio na marzec i kwiecień 2021, a terminy realizacji kolejnych etapów są określone w miesiącach od ewentualnego...

Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii K o wartości nom. do 50 mln zł

Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 50 tys. 3,5-letnich obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji...
Miniatura domu stojąca na biurku, w tle mężczyzna piszący na papierze

Dekpol Budownictwo liczy na wzrost wyników dzięki rozwojowi organicznemu

Krótkoterminowa strategia Dekpol Budownictwo zakłada organiczny rozwój przedsiębiorstwa, z założeniem jej odzwierciedlenia we wzroście wyników finansowych w segmencie generalnego wykonawstwa. Jednym z priorytetów jest oparcie rozwoju podstawowej działalności o pozyskiwanie nowych rynków zbytu, dobór portfela zamówień i zachowanie dyscypliny kosztowej, poinformował ISBnews prezes Michał Skowron. Wdrażanie nowej strategii zarząd spółki...

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 130 pokoi condohotelowych w Sol Marinie

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 130 pokoi condohotelowych o powierzchniach 22-32 m2 w ramach kompleksu Sol Marina w Gdańsku, podała spółka. "Od lat zajmujemy się budową hoteli. Wiemy, jak powinny być zaprojektowane i wyposażone. Świadome i dokładne zaplanowanie inwestycji sprawia, że wszystkie zrealizowane przez nas obiekty cechują się najwyższą...

Dekpol Deweloper ma bank ziemi na ponad 5 tys. lokali i na ponad 220 tys. m2

Posiadany przez Dekpol Deweloper bank ziemi pozwala na wprowadzenie do oferty łącznie ponad 5 tys. lokali na ponad 220 tys. m2 (w tym powierzchni użytkowej mieszkań - PUM i powierzchni użytkowej usług - PUU), poinformował prezes Sebastian Barandziak. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę...

Dekpol Deweloper zakończył sprzedaż 157 mieszkań na Osiedlu Foresta w Gdańsku

Dekpol Deweloper sprzedał wszystkie 157 mieszkań na Osiedlu Foresta w Gdańsku, podała spółka. Dekpol Deweloper sprzedał wszystkie mieszkania "Osiedle Foresta składa się z pięciu kameralnych budynków o nowoczesnej, minimalistycznej architekturze i kaskadowej zabudowie. W ramach osiedla powstało 157 komfortowych lokali 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchniach od 38 do 157 m2....

Dekpol Budownictwo zbuduje fabrykę rowerów dla RTE Poland

Dekpol Budownictwo wybuduje, jako generalny wykonawca robót budowlanych, kompleks obiektów produkcyjnych dla portugalskiej firmy RTE Poland, podała spółka. Inwestycja o powierzchni użytkowej ponad 20 tys. m2 zostanie zrealizowana w Brześciu Kujawskim koło Włocławka. W fabryce, która zapewni około 70 nowych miejsc pracy, wytwarzane będą rowery przy zastosowaniu rozwiązań z...

Dekpol przeniósł departament generalnego wykonawstwa do Dekpol Budownictwo

Dekpol zawarł ze swoją spółką zależną - Dekpol Budownictwo - umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 137,2 mln zł, obejmującej "Departament Generalnego Wykonawstwa", podał Dekpol. Dekpol z nową umową przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa "W skład ZCP wchodzą m.in. prawa i obowiązki z umów o pracę oraz wszelkie akta pracownicze dotyczące...
Miniatura domu stojąca na biurku, w tle mężczyzna piszący na papierze

Dekpol wydzieli departament generalnego wykonawstwa do spółki Dekpol Budownictwo

Dekpol wydzieli do spółki Dekpol Budownictwo zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie świadczonych usług generalnego wykonawstwa z końcem br., podała spółka. Celem reorganizacji jest podtrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju poszczególnych segmentów działalności grupy kapitałowej Dekpol jako jednego z głównych elementów strategii przyjętej przez zarząd spółki w 2018 roku. Jako pierwszy do spółki...
Budowa budynku wielopoziomowego

Dekpol miał 11,15 mln zł zysku netto, 21,41 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Dekpol odnotował 11,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,41 mln zł wobec 11,3 mln zł zysku rok wcześniej. W ramach segmentu deweloperskiego Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Dekpol wykupił obligacje serii G i H o łącznej wartości 22,97 mln zł

Dekpol dokonał wykupu 19 220 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 19,22 mln, zł oraz 3 750 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3,75 mln zł, podała spółka. Dekpol dokonał wykupu 19 220 obligacji...

Dekpol pozyskał 50 mln zł z emisji obligacji serii I

Dekpol przeprowadził emisję obligacji serii I, pozyskując - zgodnie z planem - 50 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H. Dekpol z sukcesem przeprowadził emisję obligacji "Za nami bardzo udany proces emisji obligacji - podczas roadshow...

Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii I o łącznej wartości do 50 mln zł

Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 50 tys. trzyletnich obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, podała spółka. Dekpol planuje w najbliższym czasie emisje obligacji "Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z...

Spółka Dekpolu podpisała list intencyjny ws. sprzedaży budynku mieszkalnego

Dekpol Deweloper - spółka zależna Dekpolu - podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny dotyczący sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z prawami do nieruchomości gruntowej, na której ma zostać posadowiony ten budynek, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 20% skonsolidowanych przychodów Grupy Dekpol za 2019 rok. Dekpol Deweloper podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny Rozpoczęcie prac...

Dekpol rozważa rozbudowę zakładu Dekpol Steel

Dekpol rozważa rozbudowę zakładu swojej spółki Dekpol Steel, w której skupiony jest segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, poinformowali członkowie zarządu. Dekpol rozważa rozbudowę zakładu swojej spółki Dekpol Steel "Jesteśmy w trakcie rozmów z dużymi podmiotami, które by chciały ulokować produkcję w Pinczynie, gdzie znajduje się nasz zakład. Dlatego perspektywy kolejnego...

Dekpol spodziewa się w II półroczu 2020 podobnych przychodów jak w I poł. roku

Dekpol spodziewa się powtórzenia przychodów z I półrocza w drugiej połowie roku, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Dekpol spodziewa się powtórzenia przychodów z I półrocza "Drugie półrocze powinno zrealizować podobne przychody, na poziomie z I półrocza, wynik też powinien być na poziomie zadowalającym. Nasz cel to żeby wyniki netto były w granicach...

Dekpol miał 33,35 mln zł zysku netto, 44,17 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 44,17 mln zł wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Dekpol [DEK] – Gorące spółki dnia

Dzięki efektom synergii płynącym ze współpracy spółka będzie mogła przygotować atrakcyjną, wyróżniającą się na rynku ofertę dla potencjalnych klientów. Spoglądając na wykres w skali tygodniowej, widać że ostatnie lata upłynęły pod znakiem spadków w ramach nieźle respektowanego kanału spadkowego. Wczorajsza informacja powinna pomóc w trwające próbie wybicia, co mogłoby doprowadzić do zmiany trendu.

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty inwestycje w Gdańsku z 76 lokalami

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, wprowadził do sprzedaży dwie nowe inwestycje obejmujące łącznie 76 lokali: Lazur Park i Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, podała spółka. Termin oddania do użytku Lazur Park oraz Villi Neptun planowany jest na II połowę 2021 r. Dekpol oddaje nową inwestycję...

Dekpol Deweloper podtrzymał plan sprzedaży i przekazań na 2020 r.

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, podtrzymał plan sprzedażowy i plan przekazań mieszkań na ten rok, obejmujące odpowiednio 400 i 650 lokali, poinformował prezes Sebastian Barandziak. Dekpol nie planuje zmieniać swojej strategii na bieżący rok Celem spółki na ten rok jest sprzedaż 400 lokali i rozpoznanie w wyniku 650...

Dekpol zamierza rozpocząć kolejny etap Sol Marina w Gdańsku w 2021 r.

Dekpol spodziewa się, że kolejny etap inwestycji Sol Marina w Gdańsku Sobieszewie trafi do sprzedaży w przyszłym roku, poinformował prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak. Dekpol z ambitnymi planami na kolejny rok Odbiory w I etapie nastąpią w kwietniu przyszłego roku. Obecnie mamy ok. 30 lokali przedsprzedanych. Rozpoczęcie kolejnego etapu uzależniamy od...

Dekpol sprzedał 53 lokale, przekazał 437 w I poł. 2020 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 53 lokale w I poł. 2020 r. wobec 227 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za I poł. to 437 wobec 209 lokali...

Dekpol – pozytywna reakcja na wyniki – zapiski giełdowego spekulanta

Dział cały czas się rozwija i spółka kładzie nacisk na rozbudowanie działu sprzedaży, którego zasięg ma obejmować wszystkie kraje europejskie. Na wykresie mieliśmy mocną reakcję rynku przy zwiększonych obrotach co sugeruje dalszy wzrost przynajmniej do okolic 27 zł.

Dekpol miał 8,13 mln zł zysku netto, 11,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Dekpol odnotował 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 8,13 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 11,5 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

Dekpol miał 50,79 mln zł zysku netto, 70,96 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Dekpol odnotował 50,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 50,79 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 70,96 mln zł wobec 52,25 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

Dekpol rozpoczyna korektę? Spółka notuje 6,66 mln zł zysku netto w III kw.

Dekpol odnotował 6,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol raportuje 19% wzrost przychodów! Zyski w górę o 3,35 mln zł

Dekpol, spółka opierająca się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej, której akcje notowane są na GPW od 2015 roku opublikowała najnowszy raport finansowy. Wynika z niego, że Dekpol odnotował 17,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I...

Dekpol [DEK] – spółka kończy rekordowy rok – analiza na zamówienie

Grupa działa w trzech segmentach. Najważniejszy to usługi generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Spółka kończy właśnie rekordowy rok pod względem osiąganych wyników oraz wyceny rynkowej. Kurs od początku roku wzrósł o blisko 230%, co stawia spółkę w gronie największych wygranych 2017...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał sprzedaży na Agorze [AGO] i kupna na Dekpolu [DEK]

Agora D1 Na wykresie Agory widać dużą formację klina zwyżkującego. Dolne ramię można rysować na co najmniej dwa sposoby. W ostatnich dniach cena znalazła się poniżej obu tych wariantów, ale stało się tak przy małych obrotach i niewielkiej aktywności inwestorów. Dzisiejszy spadek sprawia, że sytuacja staje się bardziej jednoznaczna. Sądząc...
wolumen

Przed zamknięciem. Dekpol [DEK] i ERG [ERG]

Dekpol Dekpol to spółka prowadząca różnorodną działalność związaną z budownictwem. Działalność ta obejmuje zarówno realizację inwestycji jak i dostarczanie osprzętu do maszyn budowlanych. Jesienią 2016 kurs Depolu przełamał linię trendu spadkowego. Od tamtej pory na wykresie powstaje odwrócona formacja głowy z ramionami z czerwoną linią szyi znajdującą się na poziomie 11,22...
wolumen

Przed zamknięciem. Dekpol [DEK] i JHM Development [JHM]

Dekpol Dekpol to spółka prowadząca różnorodną działalność związaną z budownictwem. Działalność ta obejmuje zarówno realizację inwestycji jak i dostarczanie osprzętu do maszyn budowlanych. Kurs Dekpolu znajduje się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią widoczną na wykresie. Obecnie linia znajduje się na poziomie 11 zł. Jej przełamanie byłoby pozytywnym sygnałem. Oprócz linii...