Conotoxia

Portfel zamówień Dekpolu wynosił 1,25 mld zł netto na koniec III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Grupa Dekpol, w ramach segmentu generalnego wykonawstw, posiadała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości około 1,25 mld zł netto na koniec III kwartału 2021 roku, podała spółka. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości około 800 mln zł netto. Niniejsze kwoty uwzględniają także wartość projektów, w zakresie których nastąpiło uzgodnienie kluczowych warunków już w trakcie III kw. 2021r., podano w raporcie kwartalnym. Z kolei w ramach wewnętrznych działań na rzecz segmentu deweloperskiego grupa posiadała kontrakty o wartości ponad 214 mln zł netto, z czego do realizacji pozostawało blisko 133 mln zł netto. Większość projektów jest realizowana na zlecenie inwestorów prywatnych. W ramach generalnego wykonawstwa realizowane są obiekty przemysłowe, logistyczne, handlowe,...

Dekpol miał 9,33 mln zł zysku netto, 21,15 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Dekpol odnotował 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,15 mln zł wobec 21,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 256,41 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 218,49 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 36,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 44,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 729,18 mln zł w porównaniu z 745,96 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej Dekpol w okresie 3 kwartałów 2021r. wyniosły 729 mln zł, na co złożyły się wyższe niż przed rokiem przychody segmentu generalnego...

Zaktualizowane plany Dekpolu zakładają sprzedaż 480 lokali w 2021 r.

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Dekpol, na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych, zaktualizował cele sprzedażowe na 2021 rok do 480 lokali wobec 350 lokali zakładanych wcześniej, podała spółka. "Zarząd Dekpolu przedstawia aktualizację celu sprzedażowego Grupy na rok 2021 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: aktualny cel sprzedażowy to 480 lokali (poprzednio 350 lokali). Definiując powyższy cel Grupa bierze pod uwagę wyniki sprzedaży zrealizowane do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie. Pozostałe cele sprzedażowe na rok 2021 pozostają bez zmian, podano także. W styczniu br. Dekpol podał, że w segmencie deweloperskim zamiarem jest osiągnięcie w 2021 r. przychodów na poziomie 210 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż 300 lokali...

Dekpol Deweloper rozpocznie budowę mieszkań przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper, spółka zależna Dekpolu - otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę projektu mieszkaniowego przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. W ramach projektu powstanie wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą o powierzchni użytkowej ok. 18 tys. m2 obejmujący ok. 350 lokali. Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w tym roku, a zakończenie inwestycji i podpisanie końcowej umowy sprzedaży na drugie półrocze 2023 roku. Projekt realizowany jest w segmencie PRS - jego nabywcą jest inwestor instytucjonalny, obecny już na rynku polskim w segmencie najmu instytucjonalnego, podano w komunikacie. "Cieszymy się, że udało nam się zakończyć procedury administracyjne dla tego projektu i możemy rozpocząć jego realizację zgodnie z zapowiedziami jeszcze w bieżącym roku. To nasz pierwszy projekt dla sektora najmu instytucjonalnego (PRS)....

Dekpol Deweloper rusza z budową I etapu os. Trimare z 189 lokalami w Sztutowie

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper rozpoczął budowę osiedla Trimare w Sztutowie, podała spółka. W ramach I etapu inwestycji powstanie 9 trzykondygnacyjnych budynków. W ramach tej fazy projektu zaplanowano łącznie 189 lokali o metrażach od 28 do 49 m2. Oddanie do użytkowania gotowych lokali zaplanowano na 2023 rok. "Lokowanie oszczędności poprzez zakup nieruchomości położonych w atrakcyjnych turystycznie obszarach, do których z całą pewnością zalicza się miejscowość Sztutowo, stanowi obecnie bardzo popularną formę ochrony i pomnażania kapitału. Nowoczesne apartamenty położone bezpośrednio nad polskim morzem z dostępem do szerokich i piaszczystych plaż, mogą być nabywane zarówno na własny użytek i traktowane jako tzw. second home, jak i stanowić idealny produkt inwestycyjny" - powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie. Dekpol opiera...

Spółki Dekpolu podtrzymują cele na 2021 r. po wynikach półrocza

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Spółki odpowiadające za poszczególne segmenty działalności Grupy Dekpol podtrzymują swoje cele finansowe i operacyjne na 2021 r., poinformowali ISBnews członkowie zarządów grupy kapitałowej Dekpol: Dekpolu Steel, Dekpolu Budownictwo i Dekpolu Deweloper. Dekpol Budownictwo zakłada wynik operacyjny kwotowo zbliżony rok do roku, Dekpol Deweloper 210 mln zł przychodów i przekazanie ok. 300 mieszkań, a Dekpol Steel 112 mln zł przychodów w br. "W Dekpol Budownictwo w I półroczu częściowo zneutralizowaliśmy niekorzystne otoczenie biznesowe dzięki dużej liczbie stabilnie realizowanych projektów zakontraktowanych tuż przed podwyżkami cen materiałów budowlanych. Ponadto zahamowaliśmy również akwizycję nowych kontraktów na początku 2021 r., kiedy odnotowaliśmy gwałtowny trend wzrostu cen materiałów budowlanych. Nasza koncentracja na realizacji krótkoterminowych projektów oraz inwestycje we własną prefabrykację okazały się również...
Homelook.pl – autentyczne źródło porad dla domu i mieszkania

Dekpol Deweloper spodziewa się stablinej r/r liczby przekazań w 2022 r.

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper spodziewa się przekazań mieszkań w 2022 r. podobnych do tegorocznych, które są zakładane na 300 lokali, poinformował ISBnews prezes Sebastian Barandziak. "Jeśli chodzi o przekazania, 2022 rok będzie bardzo podobnym do 2021. Koncentracja jest na marżach, dopiero po 2023 r. będzie pokazywany wzrost" - powiedział Barandziak w rozmowie z ISBnews. W I półroczu deweloper przekazał 214 lokali o wartości 91,4 mln zł. Celem na 2021 jest 300 lokali przekazanych, osiągnięcie 210 mln zł przychodów i ok. 350 lokali sprzedanych. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Tomasz Chaberko (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania...

Dekpol sprzedał 144 lokale, przekazał 43 w IIII kw. 2021 r.

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 144 lokale w III kwartale 2021 r. wobec 22 lokali w III kw. 2020 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne informacje. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 43 lokale wobec 134 lokali rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów 2021 roku grupa sprzedała 408 lokali mieszkalnych i usługowych (75 rok wcześniej) oraz przekazała 258 lokali wobec (571 lokali rok wcześniej), podano również. Na dzień 30 września 2021 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 738 lokali, podsumowano. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn...

Dekpol miało 26,91 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Dekpol odnotował 26,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,65 mln zł wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 472,77 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 527,48 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej Dekpol w I półroczu 2021 r. wyniosły 472,8mln zł, na co złożyły się wyższe niż przed rokiem przychody Segmentu Generalnego Wykonawstwa, satysfakcjonujące, choć niższe niż w rekordowym 2020 przychody z działalności deweloperskiej i najwyższe do tej pory przychody Dekpol Steel" - czytamy w raporcie finansowym. "Rok 2021 przyniósł istotne zmiany koniunktury na rynku, która w konsekwencji wywołała gwałtowny wzrost cen...

Dekpol ma pozwolenie na budowę II etapu Os. Kociewskiego pod 129 mieszkań

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Dekpol Inwestycje Rokitki - spółka zależna Dekpolu - uzyskał, wydane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, pozwolenie na budowę II etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych "Osiedle Kociewskie" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Rokitki, podał Dekpol. W ramach ww. etapu inwestycji planowana jest budowa 3 budynków mieszkalnych, w których znajdować się będzie 129 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 270 m2, podano. "Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapu wyniesie ok. 3% zeszłorocznego wolumenu sprzedaży Dekpol S.A. Planowane zakończenie realizacja II etapu inwestycji ma nastąpić w listopadzie 2022. Projekt będzie realizowany przez spółkę zależną, a nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych" - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach...

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 189 lokali w ramach I etapu os. Trimare

Dekpol Deweloper z Grupy Dekpolu wprowadził do sprzedaży 189 apartamentów w ramach I etapu osiedla Trimare w Sztutowie w pomorskim, podała spółka. Oddanie do użytkowania gotowych lokali planowane jest w 2023 roku. Osiedle Trimare w swoim pierwszym etapie składać się będzie z dziewięciu 3-kondygnacyjnych budynków. W każdym znajdzie się po 21 apartamentów. Inwestycja obejmie łącznie 189 lokali o metrażach od 28 do 49 m2 i w cenie od 375 tys. zł brutto, podano. "Nasza nowa inwestycja zlokalizowana jest w typowo wakacyjnej miejscowości, bardzo popularnej wśród turystów. Nowoczesne apartamenty położone bezpośrednio nad polskim morzem z dostępem do szerokich i piaszczystych plaż, umożliwią odpoczynek przez cały rok. Wprowadzone do oferty lokale, mogą być nabywane zarówno na własny użytek i traktowane jako tzw. second...

Dekpol ma pozwolenie na kolejne etapy Sol Marina k/Gdańska z 267 apartamentami

Dekpol Inwestycje Sol Marina - spółka zależna Dekpolu - otrzymała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę zespołu zabudowy apartamentowej w ramach II i III etapu projektu Sol Marina wraz z niezbędną infrastrukturą oraz układem drogowym z parkingami w miejscowości Wiślinka, podała spółka. Etapy obejmują łącznie 267 apartamentów. "W ramach ww. etapów inwestycji Sol Marina planowana jest budowa 31 budynków apartamentowych, w których znajdować się będzie 267 apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m2 oraz 293 miejsc parkingowych i 129 miejsc cumowniczych. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapów inwestycji wynosić będzie ok. 26% przychodów grupy kapitałowej Dekpol za rok 2020. Realizacja II etapu oraz III etapu inwestycji zostanie zakończona odpowiednio w II kwartale 2023 roku oraz II kwartale...

Dekpol sprzedał 264 lokale, przekazał 199 w I poł. 2021 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 264 lokali w I poł. 2021 r. wobec 53 lokali w I poł. 2020 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 199 lokali wobec 437 lokali rok wcześniej. Na dzień 30 czerwca 2021 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 565, podano także. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs zl | kurs funta | wykresy bitcoin | wti notowania | notowania kernel | cdr akcje | kurs cd projekt |

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2020, w kwocie 22 671 727 zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Dekpol odnotował 52,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 22,67 mln zł wobec 23,11 mln zł zysku rok wcześniej. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lpp notowania | kurs playway | celon pharma akcje | bitcoin era | kurs bitcoin prognozy | kurs santander | notowania cyfrowy polsat |

Dekpol zakończył budowę I etapu Sol Marina w Gdańsku z 77 apartamentami

Dekpol Deweloper zakończył budowę I etapu kompleksu Sol Marina w Gdańsku, który obejmuje 77 apartamentów, podała spółka. "W ramach kolejnego etapu rozpocznie się niebawem budowa Condohotelu Sol Marina. Powstanie dominujący na terenie kompleksu 11-kondygancyjny budynek. Znajdzie się w nim 130 lokali o powierzchniach od 22 do 32 m2. Poza pokojami hotelowymi przygotowana zostanie komfortowa strefa rekreacyjna z basenem oferującym unikatowy widok na marinę. Zaplanowano również wiele atrakcyjnych udogodnień, pozwalających gościom na odpoczynek w wyjątkowych warunkach, m.in.: lobby z recepcją, restaurację, gabinety SPA, salę fitness i centrum konferencyjno-biznesowe. Oddanie obiektu hotelowego do użytkowania zostało zaplanowane na I kwartał 2023 roku. Dekpol Deweloper swoim klientom proponuje zakup apartamentów hotelowych sprzedawanych w systemie condominium. To wyjątkowy w skali kraju bezobsługowy produkt inwestycyjny" - czytamy w komunikacie. W ofercie I etapu Sol Marina...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje