XTB

FO Dębica udzieliła 60 mln zł pożyczki firmie Goodyear

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) udzieliła firmie Goodyear - podmiotowi pośrednio dominującemu - 60 mln zł pożyczki, podała spółka. "Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 26.02.2021 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie (WIBOR1Y + 0,1% marży), a więc obecnie wynosi 0,36% w skali roku" - czytamy w komunikacie. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką, podano również. "Całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 400 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek)" - podsumowano w materiale Firma Oponiarska Dębica to polski...

FO Dębica udzieliła 105 mln zł pożyczki firmie Goodyear

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) udzieliła firmie Goodyear - podmiotowi pośrednio dominującemu - 105 mln zł pożyczki, podała spółka."Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 10.12.2021 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie , a więc obecnie wynosi 0,37% w skali roku" - czytamy w komunikacie. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo FO Dębica do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką, podano również. "W związku z terminową spłatą w dniu 11.12.2020 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 105 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek)...

FO Dębica miała 52,98 mln zł zysku netto, 50,81 mln zł zysku EBIT w III kw.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 52,98 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 18,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. FO Dębica odnotowała 52,98 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 50,81 mln zł wobec 22,06 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 509,89 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 511,89 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 54,24 mln zł zysku netto w porównaniu z 92,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 307,7 mln zł w porównaniu z 1 578,6 mln zł rok wcześniej. Wyniki po dziewięciu miesiącach pozostawały pod wpływem ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem był...

FO Dębica miała szacunkowo 52,98 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 52,98 mln zł zysku netto w III kwartale 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 509,98 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. FO Dębica szacuje wypracowane przez siebie wyniki "W opinii zarządu, nie należy traktować prezentowanych powyżej danych szacunkowych jako źródła jakichkolwiek wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników Spółki w kolejnych okresach z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności biznesowe w tym m.in.: podwyższony poziom niepewności rynkowej, niepewność co do dalszego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych spółki oraz zachowania konsumenckie" - czytamy w komunikacie. Przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników nastąpi w formie raportu okresowego za III kwartał 2020 r., którego publikacja zaplanowana jest na 17 listopada...

FO Dębica miała 1,26 mln zł zysku netto, 15,53 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 1,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I półroczu 2020 r. wobec 73,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. FO Dębica podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 15,53 mln zł wobec 74,58 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 15,5 mln zł, jest to o 59,1 mln zł mniej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów spadła do 1,9% wobec 7% w pierwszym półroczu 2019 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 797,81 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 1 066,71 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosła 719,6 mln zł, tj. o 241 mln zł mniej w stosunku...

GPW: Sektor motoryzacyjny liderem sierpnia, najsilniej traciły spółki paliwowe i energetyczne

Na przestrzeni sierpnia indeks sektorowy WIG_MOTO zrzeszający siedem spółek motoryzacyjnych generował najwyższą stopę zwrotu rzędu 13,84% i był jednym mogącym poszczycić się dwucyfrowym wzrostem. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się sektor paliwowy oraz energetyczny, które traciły kolejno 5,16% oraz 4,41%. Od początku roku nadal najgorzej wypada branża bankowa, która traci 44,26%, największe stopy zwrotu inwestorom zapewnia natomiast gaming zyskujący od stycznia 79,92%. Indeks sektorowy WIG_MOTO jest liderem sierpnia, jeżeli chodzi o zestawienie 15 branż objętych indeksami w ramach GPW Wśród głównych indeksów GPW w tym okresie najlepiej radził sobie mWIG40 zyskujący 3,99% Od początku roku natomiast rekordzistą jest indeks małych spółek, sWIG80, rosnący o niemal 21% Nazwa indeksu i sektora Stopa zwrotu w sierpniu 2020 r. Stopa zwrotu YTD WIG_MOTO 13,84% 12,71% WIG_GORNIC 7,76% 36,15% WIG_INFO 6,68% 38,02% WIG_NRCHOM 4,53% -9,60% WIG_GAMES 3,76% 79,92% WIG_ODZIEZ 3,42% -25,85% WIG_BUDOW 1,86% 26,20% WIG_MEDIA 1,73% 3,90% WIG_BANKI 0,67% -44,26% WIG_TELKOM 0,62% -2,34% WIG_SPOZYW -1,66% -7,28% WIG_CHEMIA -2,32% -12,91% WIG_LEKI -3,67% 23,98% WIG_ENERG -4,41% -5,34% WIG_PALIWA -5,16% -31,42% Źródło: GPW, opracowanie własne Motoryzacja...

Akcjonariusze FO Dębica zdecydowali o 4,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 56,3 mln zł, tj. 4,08 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. FO Dębica zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 56,3 mln zł "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło - zgodnie z propozycją zarządu spółki - uchwałę dotyczącą podziału zysku spółki za 2019 r. w wysokości 112 739 473,1 zł w następujący sposób: 1. kwotę 56 315 220 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki; 2. kwotę 56 424...

FO Dębica miała wstępnie 21,23 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 21,23 mln zł straty netto w II kwartale 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 288,74 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. FO Dębica odnotowała 21,23 mln zł straty netto w II kwartale 2020 r. Narastająco w I półroczu zysk netto spółki wyniósł 1,26 mln zł, przy przychodach na poziomie 797,81 mln zł, podano również. "Zarząd kontynuuje monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na aspekty finansowe, biznesowe oraz operacyjne spółki i będzie dalej podejmował adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działania oraz bezpieczną i stabilną sytuację firmy. Skala działalności operacyjnej spółki jest i będzie dostosowywana dla aktualnej sytuacji rynkowej" - czytamy w komunikacie. W opinii zarządu, głównym czynnikiem wpływającym na wyniki spółki w II kwartale i...

Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 25 VIII o 4,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 56,3 mln zł, tj. 4,08 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia. FO Dębica wstępnie planują wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2019 rok w kwocie 112 739 473,1 zł, w następujący sposób: 1. kwotę 56 315 220 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki; 2. kwotę 56 424 253,1 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z...

Dębica chce wypłacić dywidendę dwudziesty trzeci rok z rzędu

W komunikacie z 20 lipca Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej do oceny propozycję, z której wynika, że Spółka mogłaby wypłacić przeszło 56 mln złotych w formie dywidendy. Zarząd proponuje by Dębica wypłaciła 4,08 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy miałby być 09 października Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 23 lat Dębica chce wypłacić 4,08 zł dywidendy na akcję Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 20 lipca Zarząd Spółki Dębica podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu w formie dywidendy miałoby zostać wypłacone 56 315 220,00 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje dywidendę w wysokości 4,08 zł....

FO Dębica rekomenduje 4,08 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 56,32 mln zł tj. 4,08 zł na jedną akcję, zaś kwoty 56,42 mln zł na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych, podała spółka. FO Dębica planuje wypłacać dywidendę "Dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki" - czytamy w komunikacie. Firma Oponiarska Dębica odnotowała 112,74 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 89,75 mln zł zysku rok wcześniej. Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

FO Dębica udzieliła 115 mln zł pożyczki firmie Goodyear

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) zawarła z podmiotem pośrednio dominującym Goodyear umowę, zgodnie z którą udzieliła 115 mln zł pożyczki, podała spółka. FO Dębica zawarła umowę z Goodtear na udzielenie pożyczki "Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 25.06.2021 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie , a więc obecnie wynosi 0,43% w skali roku' - czytamy w komunikacie. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo FO Dębica do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką. "W związku z terminową spłatą w dniu 26.06.2020 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 115 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację