Conotoxia

DB Energy w roku obrotowym 2021/2022 z istotnym wzrostem przychodów, zysków i skali realizowanych projektów ESCO

DB Energy, notowana na rynku NewConnect spółka oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu, w roku obrotowym 2021/2022 osiągnęła niemal 80 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 12 mln zł zysku EBITDA i 8,2 mln zł zysku netto. Firma w tym okresie zakończyła kluczowy projekt dla Słodowni Soufflet realizowany w modelu ESCO, wypracowując pierwsze i większe niż pierwotnie oczekiwane przychody z tytułu osiąganych oszczędności. Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw i pozytywnie ocenia swoje długoterminowe perspektywy rynkowe. DB Energy podsumowuje wyniki DB Energy jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Spółka realizuje kompleksowe projekty służące poprawie efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych. Swoimi usługami obejmuje całe spektrum działań, od identyfikacji oraz opracowania koncepcji...

DB Energy chce przejść z na główny rynek GPW w IV kwartale 2022 r.

Warszawa, 05.09.2022 (ISBnews) - DB Energy - oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu - zamierza przejść z NewConnect na główny rynek GPW w IV kwartale 2022 roku, poinformowała spółka. "Przeniesienie notowań spółki na główny rynek GPW pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność, przejrzystość działalności i otworzy dostęp do kolejnych grup inwestorów. W zależności od warunków rynkowych, nie wykluczamy zaoferowania inwestorom nowych akcji, o emisji których zdecydowali w minionym roku nasi akcjonariusze" - powiedział dyrektor finansowy DB Energy Łukasz Feldman, cytowany w komunikacie. Spółka złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w marcu br. W listopadzie 2021 r. walne zgromadzenie DB Energy zdecydowało o emisji do 415 tys. akcji. W samym pierwszym kwartale 2022 roku DB Energy wygenerowało ponad 18,2 mln zł...

DB Energy coraz bliżej przejścia na główny rynek GPW w 2022 roku. Spółka odnotowuje wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami

Spółka DB Energy – oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu – zamierza przejść z NewConnect na główny rynek GPW w IV kwartale 2022 roku. DB Energy realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie operatywności, przez ich projektowanie i realizację w modelu generalnego wykonawcy lub ESCO. Spółka przeprowadziła już ponad 1,2 tys. projektów, identyfikując możliwe oszczędności o wartości ponad 4,8 mld zł. W ostatnich kwartałach firma odnotowuje znaczny wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw. DB Energy coraz bliżej przejścia na główny rynek GPW w 2022 rok Rynek efektywności energetycznej, na którym działa spółka, wchodzi w etap dynamicznego rozwoju. Wysoka energochłonność przemysłu przy rosnących cenach różnych nośników energii (według GUS, ceny w kategorii nośniki energii wzrosły...

DB Energy ma list intencyjny z Legnicką SSE i Last Energy Polska ws. SMR

Warszawa, 28.07.2022 (ISBnews) - DB Energy podpisała list intencyjny z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Last Energy Polska, dotyczący budowy elektrowni składającej się z 10 małych reaktorów jądrowych (SMR) o łącznej mocy elektrycznej 200 MW, podała DB Energy. "Na mocy przedmiotowego porozumienia strony wyraziły wolę realizacji projektu, który przewiduje budowę 10 modułowych reaktorów jądrowych (SMR), a następnie eksploatację przez okres 24 lata, w okresie którym będzie dostarczana energia elektryczna oraz cieplna na rzecz LSSE oraz najemców strefy" - czytamy w komunikacie. Przewidywany zakres prac obejmuje opracowanie koncepcji projektowej, projektu, uzgodnień, finansowania, realizację, serwis, utrzymanie i produkcję energii dla klienta, aż po utylizację instalacji i paliwa przez Last Energy, natomiast DB Energy zapewni integrację infrastruktury elektrowni i klientów końcowych, podano także. DB Energy...

DB Energy rozszerza kontrakt dla Schumacher Packaging

DB Energy podpisała aneks do umowy na realizację drugiego etapu modernizacji elektrociepłowni w Myszkowie dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz sp. z o.o., globalnej firmy z branży opakowań. Projekt jest realizowany w formule generalnego wykonawstwa, a jego przewidywane zakończenie przypada na październik 2022 roku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji aneksu wyniesie 17,2 mln zł i będzie płatne w transzach po każdym etapie zakończonych prac. DB Energy podpisała aneks do umowy – Kompleksowa modernizacja elektrociepłowni w zakładzie Schumacher Packaging w Myszkowie to największy projekt w naszym portfelu zleceń. Celem projektu jest poprawa sprawności wytwarzania i redukcja emisji gazów, tak aby, po 2024 roku, zakład spełniał wszystkie obowiązujące normy środowiskowe dla pracy instalacji. W wyniku modernizacji zakładu klient zaoszczędzi rocznie ok. 20 mln zł a zwrot...

DB Energy przedstawia wyniki finansowe za I-II kw. roku obrotowego 2020/2021

W II kw. 2020/2021 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 4 586,14 tys. zł, tj. 45% wzrostu rdr, co daje narastająco w okresie I-II kw. br. obrotowego 9 931,45 tys. zł przychodów. Wpływ na przychody spółki w II kw. miało głównie rozliczenie kolejnych etapów prac z 14 projektów, w tym projektu dla Schumacher Packaging. DB Energy przyśpiesza ze sprzedażą Zgodnie z przyjętym modelem działalności, spółka realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych. W strukturze sprzedaży spółki, w I-II kw br. obrotowego, projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO stanowiły 87% całości sprzedaży, segment doradczy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw itp.) stanowił 8% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 5%.   W II kw. br. obrotowego spółka zanotowała kolejny raz z rzędu...
Mężczyzna, nad którego rękami unosi się wykres

WZA DB Energy zdecydowało o emisji akcji i przeniesieniu notowań na rynek główny

Akcjonariusze DB Energy zdecydowali o emisji do 415 000 akcji serii D w drodze oferty publicznej i przeniesieniu notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego z poziomu 306 146 zł do kwoty nie wyższej niż 347 646 zł poprzez emisję do 415 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja akcji serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej" - czytamy w komunikacie. Walne zgromadzenie upoważniło też zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przeniesienie notowań wszystkich akcji spółki dotychczas notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W listopadzie...

DB Energy planuje emisję akcji i przejście na rynek główny GPW

DB ENERGY ROZWIJA RYNEK ESCO W POLSCE, lider w branży usług efektywności energetycznej w przemyśle, planuje nową emisję akcji i przeniesienie spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2021 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DB Energy zaplanowano na 22 grudnia br. DB Energy planuje nową emisję akcji i przeniesienie spółki na rynek GPW – W ciągu ostatniego roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię rozwoju spółki. Zgodnie z przyjętym modelem prowadzimy coraz więcej projektów inwestycyjnych, co przekłada się na wzrost skali biznesu i zysków. Wchodzimy w kolejny rok ze stabilnym portfelem projektów przy dobrej perspektywie rynkowej. Pozwala to pozytywnie myśleć o rozwoju firmy i budowaniu wartości dla akcjonariuszy, powiedział Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA. Zaplanowane na 22 grudnia 2020 roku Walne Zgromadzenie...

DB Energy SA: przychody i zyski zgodne z oczekiwaniami

Spółka zamknęła I kwartał br. nieznacznie niższym wynikiem finansowym, co jest zgodne z założeniami. Przed nami miesiące wytężonej pracy nad realizacją projektów w ramach rekordowego portfela zleceń, który zbudowaliśmy w ostatnich tygodniach. W ofertowaniu pozostaje ponad 30 innych projektów o wartości 40 mln euro. Mamy nadzieję na podpisanie kolejnych umów już w najbliższych miesiącach, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA. PRZYCHODY ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI W I kw. 2020/2021 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 5 345,30 tys. zł wobec 6 426,84 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, tj. 17% spadku. Spółka zanotowała 0,47 mln zł przychodów z tytułu rozliczenia projektów związanych z pozyskiwaniem Białych Certyfikatów dla klientów. W I kw. br. obrotowego spółka realizowała projekty inwestycyjne, między innymi, dla Ciech...

DB Energy nawiązuje współpracę z partnerem finansowym SUSI PARTNERS AG

DB Energy podpisała umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych. Partnerem jest Efficiency Solutions II SV zarządzany przez fundusz inwestycyjny Susi Partners AG, który specjalizuje się w inwestycjach wspierających transformację energetyczną. Susi Partners umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój w segmencie inwestycji energetycznych na rynku ESCO w Polsce. Obecnie Spółka ma blisko 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 40 mln euro. DB Energy zapewnia finansowanie projektów ESCO dla klientów przemysłowych DB Energy dysponuje fachową wiedzą z zakresu efektywności energetycznej oraz doświadczeniem przy realizacji takich inwestycji w przemyśle, od opracowania projektu po zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z wiarygodnym międzynarodowym partnerem finansowym...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ