Conotoxia

GPW: Wycofanie akcji Cube.ITG z obrotu nastąpi 8 czerwca

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Cube.ITG z obrotu na rynku głównym GPW będzie 8 czerwca 2020 r., podała spółka. GPW wycofuje akcje Cube.ITG "Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Cube.ITG S.A., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLMCINT00013", nastąpi z dniem 8 czerwca 2020 r. " - czytamy w komunikacie. Cube.ITG w restrukturyzacji realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

GPW zawiesza obrót akcjami Sunex i Cube.ITG

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Sunex i Cube.ITG na rynku głównym w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Obrót akcjami spółek został zawieszony od 7 maja. Jak podaje KNF, powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez w/w emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa. Zobacz także: Alior (ALR) mocno w dół na otwarciu sesji. Kurs akcji traci ponad 8% Sunex jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej w całej Europie. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Z kolei spółka Cube.ITG zajmuje się realizacją projektów integracyjnych, wdrożeniowych, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem...
wolumen

Przed zamknięciem. Wybicie na CUBE.ITG [CTG], przesilenie na Benefit Systems [BFT]

CUBE.ITG D1 CUBE.ITG zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Kurs Spółki przez dłuższy czas znajdował się w trendzie spadkowym. Znaczna część tego trendu przebiegała pod dwiema niebieskimi liniami widocznymi na pierwszym z zamieszczonych wykresów. Dzisiaj nastąpiło ich przełamanie połączone z najwyższym wolumenem obrotu w historii notowań Spółki.Takie wybicie to z punktu widzenia analizy technicznej potężny sygnał kupna, jednak jak zwykle w takich przypadkach pojawiają się obiekcje. Po pierwsze dzisiejszy wzrost ma związek z informacją na temat ceny emisyjnej nowej serii akcji (4 zł). Informacja od paru godzin jest znana, więc nie wiadomo czy nie została już zdyskontowana. Po drugie jeśli zmienimy skalę z arytmetycznej na logarytmiczną (lepiej obrazującą duże wahania), to przełamanie linii trendu spadkowego nie jest już aż tak...
wolumen

Przed zamknięciem. ACAUTOGAZ [ACG] i Cube.ITG [CTG]

ACAUTOGAZ ACAUTOGAZ jest producentem samochodowych instalacji LPG/CNG. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu od trzech miesięcy mamy konsolidację, której górne ograniczenie znajduje się na poziomie 40,60 zł (niebieska linia). Przełamanie tej bariery otworzyłoby drogę w górę. Zasięg ewentualnego wzrostu trudno przewidzieć, ponieważ kolejne opory nie istnieją. Za wzrostowym scenariuszem przemawia to, że odbicia od oporu są coraz słabsze i trwają coraz krócej. Cube.ITG Cube.ITG to spółka informatyczna. Kurs Spółki do niedawna znajdował się w trendzie wzrostowym nad zieloną linią. Spadek do tej linii i powstanie szeregu świec z długimi dolnymi knotami zinterpretowaliśmy jako zapowiedź odbicia od linii i wzrostu do około 7,60. Niestety zamiast odbicia od linii dzisiaj nastąpiło jej przełamanie. Tym samym powstał negatywny sygnał. Najbliższe wsparcie...

Przed zamknięciem. City Service [CTS] i Cube.ITG [CTG]

City Service City Service to holding zarządzający apartamentowcami i centrami handlowymi. Od połowy sierpnia kurs Spółki stabilizował się poniżej oporu na poziomie 8,36 zł oznaczonego niebieską linią. Podczas dzisiejszej sesji nastąpiło przełamanie tej bariery. Jest to zapowiedź wzrostu, niestety trudno przewidzieć jego zasięg. Najważniejszy opór znajduje się na poziomie historycznego maksimum, czyli 12,459 zł oznaczonego czerwoną linią. Najbliższym wsparciem jest przełamana bariera na 8,36. Następne wsparcie znajduje się na poziomie 8 zł i zostało oznaczone zieloną linią. Cube.ITG Cubeitg to spółka z branży informatycznej. Od kilku miesięcy na jej wykresie mamy konsolidację pomiędzy strefą oporu w przedziale 7,50 – 7,60 zł oznaczoną czerwonymi liniami, a zieloną linią wsparcia. Ostatnie wahnięcie w dół w ramach konsolidacji sprowadziło kurs w pobliże wsparcia. W tym...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje