XTB
cormay

PZ Cormay od początku roku w układzie bocznym – zapiski giełdowego spekulanta

Dzięki nowym analizatorom hematologicznym i biochemicznym, które sukcesywnie wprowadzamy na kolejne rynki zagraniczne, możemy skuteczniej rywalizować o klientów. Kontynuujemy realizację planu w tym obszarze, wzbogacając naszą ofertę o kolejne urządzenia" - dodał. Na wykresie od początku roku mamy konsolidację. Cena obecnie zbliża się do kluczowego wsparcia przy 0,87 zł.

PZ Cormay miał 3,51 mln zł straty netto, 0,87 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 3,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,87 mln zł wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], PZ Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

"Przyczyną decyzji było zidentyfikowanie istotnych problemów technologicznych związanych z opracowaniem odczynnika, których próby rozwiązania są obarczone wysokim ryzykiem nieosiągnięcia rezultatów, w tym lepszych niż w konkurencyjnych odczynnikach wykorzystujących przeciwciała parametrów funkcjonalnych odczynnika (szerszego zakresu pomiarowego, wyższej czułości analitycznej, wyższej stabilności kalibracji) i spowodowałyby istotne wydłużenie czasu trwania projektu oraz wzrost jego kosztów" - czytamy w komunikacie.

PZ Cormay zdecydował o zakończeniu projektu badawczego, na który ma umowę z NCBR

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - PZ Cormay podjął decyzję o zakończeniu projektu "Opracowanie nowatorskiego odczynnika do oznaczania stężenia ludzkiej prokalcytoniny z wykorzystaniem aptamerów oraz cząsteczek lateksowych, przeznaczonego do diagnozowania koinfekcji bakteryjnych oraz prognozowania przeżywalności pacjentów z COVID-19", ze względu na zidentyfikowanie istotnych problemów technologicznych związanych z opracowaniem odczynnika, podała spółka. "Przyczyną...

PZ Cormay miał 1,64 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 12,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 68 tys. zł wobec 7,3 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 4,27 mln zł...

PZ Cormay dokonał zgłoszenia analizatora Equisse w URPL

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - PZ Cormay dokonał zgłoszenia opracowanego przez spółkę analizatora biochemicznego Equisse w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce, podała spółka. Analizator ma trafić na rynek w III kwartale br. "Po 14 dniach od dokonania zgłoszenia (przy braku zastrzeżeń URPL) spółka będzie...
cormay

PZ Cormay może stracić nawet 20% przychodów z powodu wojny – zapiski giełdowego spekulanta

Warto przypomnieć, że tylko w 2021 roku sprzedaż na trzy rynki wschodnie odpowiadała za około 20% przychodów. Z tego aż 15% to rynek rosyjski, który objęty będzie sankcjami. Spółka obawia się także utrudnień logistycznych na kierunku wschodnim oraz problemów z regulowaniem zobowiązań przez podmioty z tych krajów.
cormay

PZ Cormay spodziewa się spadku sprzedaży w Ukrainie, Rosji i Białorusi

Warszawa, 07.03.2022 (ISBnews) - PZ Cormay wśród ryzyk dla działalności grupy w związku z konfliktem w Ukrainie zidentyfikował istotny spadek sprzedaży (lub jej brak) do odbiorców z Ukrainy, spadek sprzedaży na rynkach rosyjskim i białoruskim oraz ograniczenie lub wstrzymanie regulowania zobowiązań handlowych przez dystrybutorów i podmioty zależne z terenu...
cormay

Janusz Płocica zrezygnował z funkcji prezesa PZ Cormay

Warszawa, 18.02.2022 (ISBnews) - Janusz Płocica złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PZ Cormay oraz z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na dzień 18 marca 2022 r., podała spółka. Janusz Płocica został powołany na prezesa PZ Cormay w sierpniu 2014 roku. W latach 2005-2014 pełnił funkcję prezesa Zelmera. PZ Cormay to...
cormay

PZ Cormay ma umowę z NCBR na dofinansowanie projektu kwotą 1,61 mln zł

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - PZ Cormay zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie kwotą 1,61 mln zł projektu "Opracowanie nowatorskiego odczynnika do oznaczania stężenia ludzkiej prokalcytoniny z wykorzystaniem aptamerów oraz cząsteczek lateksowych, przeznaczonego do diagnozowania koinfekcji bakteryjnych oraz prognozowania przeżywalności pacjentów z COVID-19", podała spółka. "Koszt...
Gorące spółki dnia

Biomed Lublin [BML], PZ Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

W ciągu 9 miesięcy 2021 r. przychody grupy wzrosły o ponad jedną trzecią, do ponad 60 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 5 mln zł, do 3,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jesteśmy na najlepszej drodze, by cały 2021 rok zakończyć z najlepszym od pięciu lat wynikiem sprzedaży" - napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy. Na wykresie mamy nowy trend wzrostowy, a jago potwierdzeniem powinna być popytowa reakcja na wsparciu 1,40 zł.

PZ Cormay miał 2,62 mln zł straty netto, 1,26 mln zł straty EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 2,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,26 mln zł wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
cormay

PZ Cormay sporo zarabia na nowych analizatorach. Szansa na wybicie z konsolidacji – zapiski giełdowego spekulanta

Liczymy, że planowane wprowadzenie do oferty, na przestrzeni najbliższych 6 kwartałów, czterech nowych analizatorów hematologicznych, analizatora biochemicznego Equisse oraz poszerzenie oferty w segmencie weterynaryjnym stanie się kolejnym impulsem wzrostu naszego biznesu" - podkreślił prezes. Na wykresie trwa walka o wybicie z układu bocznego.
cormay

PZ Cormay miało 1,78 mln zł zysku netto, 1,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - PZ Cormay odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,3 mln zł wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
cormay

Projekt PZ Cormay zakwalifikowany przez NCBR do 1,61 mln zł dofinansowania

Wniosek PZ Cormay dotyczący projektu "Opracowanie nowatorskiego odczynnika do oznaczania stężenia ludzkiej prokalcytoniny z wykorzystaniem aptamerów oraz cząsteczek lateksowych, przeznaczonego do diagnozowania koinfekcji bakteryjnych oraz prognozowania przeżywalności pacjentów z COVID-19" został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania, podała spółka. Koszt projektu szacowany jest na 2 826 139,31 zł,...
cormay

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto za 2020 r., w wysokości 1,15 mln zł, w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka. PZ Cormay odnotowało 12,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40,54 mln zł straty...
cormay

PZ Cormay miało 0,91 mln zł zysku netto, 0,86 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

PZ Cormay odnotowało 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 7,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PZ Cormay przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 0,15 mln zł wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,86...
cormay

PZ Cormay miało 12,67 mln zł straty netto, 7,3 mln zł straty EBIT w 2020 r.

PZ Cormay odnotowało 12,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PZ Cormay przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 7,3 mln zł wobec 34,68 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 2,99 mln...

Cormay zyskuje w piątek 18%. Nowy rodzaj testów na COVID-19

W piątek na początku dnia, Cormay opublikował za pośrednictwem swojego konta na portalu LinkedIn informację o nowym rozwiązaniu. Chodzi o nowe szybkie testy wykrywające obecność COVID-19 u zainfekowanych osób. Notowania Cormay wystrzeliły na północ, kurs rośnie o 18% a obroty przekraczają 4,5 mln zł. Cormay ma nowe, szybkie testy...
cormay

PZ Cormay miał 40,54 mln zł straty netto, 34,24 mln zł straty EBIT w 2019 r.

PZ Cormay odnotował 40,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 24,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 34,24 mln zł wobec 27,35 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 30,28 mln zł wobec 22,75 mln...

WIG20 tracił w marcu 14,5%, a NewConnect był świadkiem prawdziwej koronahossy

Polska GPW oraz indeks WIG20 ma na swoim koncie jeden z najgorszych kwartałów oraz miesięcy w historii. W samym tylko marcu indeks osuwał się o 14,5%, od początku roku tracąc natomiast ponad 30%. O perspektywach polskiego rynku giełdowego oraz zjawisku „koronahossy” podczas połączenia internetowego ze studiem Comparic24.tv mówił Albert...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia… KORONAWIRUS: Mercator, Cormay, Biomed, Delko, Harper, Makarony, Seko, Pamapol, Ambra, Global Cosmed, Neuca, Lentex, Relpol, Grupa Azoty, Ciech

Delko, Harper Hygienics – czyli firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją środków kosmetycznych i chemii gospodarczej. Delko zyskało w marcu blisko 50% mimo, że wcześniej traciło podobnie jak szeroki rynek. Tu ciekawostką może być fakt skupowania akcji przez prezesa firmy. Harper przed wybuchem paniki notowany był na historycznie niskich poziomach. Skojarzenie spółki z możliwym wzrostem zapotrzebowania na środki higieniczne wywołało szybki wzrost kursu o 240%.
Gorące spółki dnia

PZ Cormay [CRM], QubicGames [QUB] – Gorące spółki dnia

Pozytywne informacje przekazał także QubicGames, jednak wpływ rynkowej przeceny był zbyt silny aby spółka mogła zyskiwać. Spółka przekazała, że widzi wysoki potencjał sprzedażowy 6 nowych gier, które wczesną wiosną wyda na platformę Nintendo Switch. Wśród nich znajdują się takie tytuły, jak: "Welcome to Primrose Lake", "Pocket Mini Golf", "HyperParasite",
cormay

PZ Cormay z 22% wzrostem przychodów w III kw. Akcje rosną o 7%

PZ Cormay odnotował 2,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,71 mln zł wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 226 tys. zł wobec -1 176 mln...
cormay

Cormay [CRM] – z powrotem poniżej 1 zł – analiza na zamówienie

PZ Cormay jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem aparatury medycznej. Notowania spółki od wielu lat poruszają się w szerokiej tendencji spadkowej, aczkolwiek spadki przerywane są nawet bardzo dynamicznymi odbiciami. Wydaje się, że obecnie trwa właśnie taki okres, gdyż od drugiej połowy ubiegłego roku notowania stabilnie wzrastają. W tym roku cena...
cormay

Cormay [CRM] – co roku z mniejszą stratą – analiza na zamówienie

Cormay to uznany producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Akcje spółki poruszają się w trendzie spadkowym od 2011 roku. W tym czasie spółka zaliczyła potężny spadek z kilkunastu złotych na poziomy poniżej 1 zł. Szukając powodów takiego zachowania kursu, wystarczy spojrzeć w archiwalne raporty finansowe....
Gorące spółki dnia

Cormay [CRM] i Qumak [QMK] – Gorące spółki dnia 20.08.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku – Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ CORMAY S.A. to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej, od niespełna 30 lat zajmujący się produkowaniem testów in vitro dla chemii klinicznej. W trakcie piątkowego...
gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia 18.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Selvita jest polską firmą badawczo-rozwojową założoną w 2007 roku w Krakowie. Spółka odnotowała w miniony piątek świetną sesję, rosnąc o 6,5% przy najwyższych...
Gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Polnord [PND] – Gorące spółki dnia 18.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Cormay to uznany producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 16%...
gorące spółki dnia

Polnord [PND], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia 28.06.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Polnord SA to spółka developersko-inwestycyjna działająca na rynku budowlanym i deweloperskim. Spółka drożała podczas wtorkowej sesji o 3%. Była to kontynuacja zwyżki, która...
gorące spółki dnia

PBG [PBG], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia 19.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PBG świadczy specjalistyczne usługi w obszarach: gazu ziemnego (w tym także LNG, LPG, CNG), ropy naftowej i wody. Spółka traciła wczoraj 6,6% co...
gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia 20.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 18 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów. Spółka zyskała podczas środowej sesji 5,3%. Była to już...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], KSG Agro [KSG] – Gorące spółki dnia 18.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka sprawiła wielkanocny prezent swoim akcjonariuszom, rosnąć podczas ostatniej sesji przed Świętami o 8,9% przy nieco wyższych...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], LSI Soft [LSI] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka zdrożała podczas wtorkowej sesji o 4,5%. Była to pierwsza od kilkunastu dni tak udana sesja, która...
gorące spółki dnia

Polimex-Mostostal [PXM], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Przedmiotem działalności grupy jest świadczenie usług budowlano-montażowych dla sektorów: naftowego i gazowego, chemicznego i petrochemicznego, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa przemysłowego, drogowego, kolejowego, i ogólnego. Spółka zaliczyła komplet wzrostowych...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], PKP Cargo [PKP] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka zaliczyła wczoraj trzecią z rzędu mocną sesję. Tym razem wzrosty sięgnęły 8,4% przy obrotach najwyższych od...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka zyskała w ubiegły piątek 8,8% przy najwyższych obrotach od sierpnia 2016 roku. Wtedy to rozpoczął się...
Gorące spółki dnia

PZ Cormay [CRM], Lubawa [LBW] – Gorące spółki dnia

Trwa powolne wspinanie się WIGu w górę co niezmiennie cieszy. Jeszcze kilka takich sesji i powinno udać się przetestować 49 000 pkt. i to będzie kluczowy poziom do dalszego zachowania się szerokiego rynku. Na pewno można spodziewać się jakiejś korekty po dotarciu do wspomnianego oporu, a martwić może malejący...
gorące spółki dnia

Livechat [LVC], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: LiveChat jest producentem oraz globalnym dostawcą oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Podczas...
gorące spółki dnia

Zepak [ZEP], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA jest drugim, pod względem wielkości, krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw....

Cormay [CRM] – Analiza na zamówienie

PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Wykres miesięczny pokazuje, że od pewnego czasu trend spadkowy wyhamował. Wciąż broniony jest dołek sprzed roku, kiedy pojawiła się bardzo mocna świeca popytowa pin bar powstała przy wysokim wolumenie....
gorące spółki dnia

Arctic [ATC], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Arctic jako spółka holdingowa realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność pokrewną poprzez spółki zależne. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Lentex [LTX] – Gorące spółki dnia – 17 grudnia 2015

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Skotan [SKT] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...
gorące spółki dnia

Braster [BRA], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Braster jest spółką, której działalność będzie opierać się na produkcji rewolucyjnego narzędzia do diagnostyki onkologicznej piersi u kobiet, w postaci termograficznego testera. Wejdź na stronę brokera HFT i...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Lentex [LTX] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...
Gorące spółki dnia

Indygo [IDG], Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

Walory pokazane w wczorajszym wydaniu „Gorących spółek dnia” w dalszym ciągu podążały w wcześniej wyznaczonych kierunkach. Zmalał tylko impet tych zmian. W przypadku Asbisu pojawił się sygnał do odwrotu. Dzisiaj natomiast ponownie chciałbym pokazać dwa ciekawie zachowujące się walory na ostatniej sesji w Warszawie. Podobnie jak wczoraj jedna z prezentowanych...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Eurocash [EUR] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Na wczorajszej bardzo bladej sesji, Cormay zyskał niemal 2% na dość dużych obrotach. Pod względem technicznym mamy do czynienia z ciekawą i optymistyczną sytuacją. W szerszym horyzoncie mamy...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (PGNIG, BZWBK, KERNRL)

Dopiero dziś, przed szczytem przywódców strefy Euro w sprawie Grecji, doczekaliśmy się większych atrakcji na giełdowych rynkach. Spadki przybierały na sile kiedy pojawiały się komentarze, że rząd Grecji nie przygotował nowej propozycji dla wierzycieli. GPW w Warszawie wyglądała podobnie słabo jak np. niemiecki DAX, który stracił 1,96%. Traciła też...

Garść informacji po poniedziałkowej sesji na GPW (Grecja, Grecja, Grecja)

Dzień po wygaśnięciu czerwcowej serii kontraktów terminowych na giełdowe parkiety powrócił optymizm. Wzrosty były powodowane tym, że pojawiły się postępy w negocjacjach z Grecją. Spekulacje te zostały nawet potwierdzone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej. Silne wzrosty pojawiły się w całej Europie. Giełda w Atenach zanotowała skok o 9%, niemiecki DAX...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (BOGDANKA, CD PROJEKT)

Druga sesja tego tygodnia była kolejnym rozczarowaniem. Po pierwszej godzinie sesji można było mieć nadzieję, że byki doczekały się wreszcie odbicia wśród największych spółek notowanych na GPW. Niestety kolejny raz skończyło się jedynie na nadziejach. Niewiele odstawaliśmy od niemieckiego DAXa, jednak w porównaniu z węgierskim parkietem GPW spisała się...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (ALIOR, STALPRODUKT, ECHO)

Dzisiejsza sesja na GPW to spore rozczarowanie dla wszystkich liczących na zatrzymanie spadków w okolicach poniedziałkowych minimów. Wartość WIG20 dotarła już prawie do średnioterminowej linii trendu wzrostowego, o której pisałem w weekendowej analizie. Kontrakty terminowe na WIG20 straciły 17 punktów. Dzisiejsza sesja nie przyniosła istotnych danych makro z polskiej gospodarki. Zdecydowanie najciekawszą historią...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], CI Games [CIG] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka odnotowała kolejną wzrostową sesję rosnąć o ponad 11% przy bardzo wysokich obrotach. Naruszony został kluczowy poziom oporu, którego wybicie mogłoby być wstępem do zmiany trendu w szerszym...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (PGNIG, PKOBP, CORMAY)

Powrót na GPW większego kapitału nie zmienił diametralnie układu sił. Do wczorajszej sporej przeceny dziś zostało dorzucone jeszcze kilka punktów. Kontrakty terminowe na WIG20 straciły 12 punktów. Spadki nie były jedynie problemem warszawskiego parkietu. Traciły giełdy w prawie całej Europie. Niemiecki DAX spadł o 1,61%. Wyraźnie traciła też złotówka....

Garść informacji po poniedziałkowej sesji na GPW (CD PROJEKT, KGHM, PKN)

Poniedziałkowa sesja na GPW to kontynuacja zeszłotygodniowych tendencji. W dalszym ciągu lepsze nastroje utrzymywały się w segmencie średnich i małych spółek. Za to WIG20 pozostawał dziś w lekkim odwrocie. Kontrakty terminowe na indeks blue chips straciły 7 punktów. Polski złoty po wynikach wyborów prezydenckich znacznie różniących się od przedwyborczych sondaży...

Garść informacji po poniedziałkowej sesji na GPW (KGHM, ALIOR, KERDOS)

Giełda w Warszawie w poniedziałek miała do odrobienia jedną zaległą sesję względem rynków za oceanem. Odbywało się to przy nieobecności inwestorów z Wielkiej Brytanii. Maj został dobrze zapoczątkowany, ponieważ wszystkie główne indeksy GPW znalazły się nad kreską. Drożały też kontrakty terminowe na WIG20, które o godzinie 17 handlowane były...

Cormay [CRM] – Analiza na zamówienie

PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Wykres tygodniowy pokazuje, że ostatnie odbicie od ważnego wsparcia powstało przy rekordowo wysokich obrotach. Z pewnością dawało to i nadal może dawać nadzieję na zakończenie trwającego od wielu lat trendu spadkowego. Linia trendu nie została wybita, nie mówiąc już...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (ALIOR, NEWAG, SYNTHOS)

Wtorek na GPW nie przyniósł istotnych zmian sytuacji technicznej głównych indeksów, chociaż były walory na których działo się więcej niż zwykle. Jedyne dane z Polski dotyczyły podaży pieniądza M3 za marzec. Odczyt na poziomie 8,8% nie odbiegał zbytnio od prognoz i nie był w stanie w sposób istotny zmienić obrazu...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (PGNIG, MILLENNIUM, JSW)

Dzisiejsza sesja na warszawskiej GPW na pewno nie przejdzie do historii. Zmienność w przypadku WIG20 była niewielka, a ostateczna zmiana w postaci wzrostu o 0,17% tylko potwierdza wszystko, co napisałem do tej pory. Pierwsza faza handlu stała pod znakiem odrabiania strat z wczorajszego fixingu. Po osiągnięciu nowych maksimów obecnego...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Kurs zareagował na poziomie kluczowego wsparcia i spółka zdrożała o kilkadziesiąt procent w bardzo krótkim okresie czasu. Warto obserwować spółkę, tym bardziej że mieliśmy do czynienia z bardzo...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], CI Games [CIG] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka mocno zyskiwała podczas piątkowej sesji. Jest to efekt odbicia od jednego z napotkanych wsparć. Trend nadal pozostaje silnie spadkowy i wzrosty mogą okazać się tylko korekcyjne. Warto...
Cormay [CRM], Redan [RDN] - gorące spółki dnia 28 sierpnia 2014

Cormay [CRM], Redan [RDN] – gorące spółki dnia 28 sierpnia 2014

W dzisiejszych gorących spółkach dnia dwie świetnie zachowujące się walory na wczorajszej sesji. Cormay i Redan, o którym piszemy już trzeci raz: Cormay: Spółka odbiła od wsparcia nieco je przebijając, jednak zamknięcie było wyraźnie pod dyktando byków, dlatego już wtedy można było spodziewać się wzrostu kursu. Wczoraj nastąpił prawdziwy wystrzał, a...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia: Monnari, Cormay

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Monnari: Monnari wzrosło wczoraj o 5% przebijając lekko kluczowy poziom oporu, gdzie podaż wyraźnie się uaktywnia. Poziom ten zatrzymywał wzrosty już kilkakrotnie i przebicie go zwiastować będzie kolejne umocnienie się spółki. Również wymowne jest przebicie linii trendu spadkowego. Być...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia: KGHM, Cormay

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Kurs spółki wybił lokalny szczyt i po kształcie świec wygląda na to, że już niebawem powinien nastąpić atak na ważniejsze, długoterminowe szczyty oznaczone czerwonymi liniami. WIG20 ostatnio zyskuje...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ