Conotoxia

Comp miał 3,27 mln zł zysku netto, 6,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Comp odnotował 3,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,76 mln zł wobec 10,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,88 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 156,51 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 37,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 579,77 mln zł w porównaniu z 409,35 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 35,23 mln zł wobec 14,21...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Comp miał 33,94 mln zł zysku netto, 70,74 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Comp odnotował 33,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 47,34 mln zł wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 70,74 mln zł wobec 28,01 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 416,89 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 252,89 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 27,12 mln zł wobec 11,73 mln zł zysku rok wcześniej. Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od...

Grupa COMP SA oraz Grupa Żywiec SA podwyższą kapitał CPU o 12 mln zł!

Obydwaj akcjonariusze COMP Platforma Usług SA (CPU), czyli Grupa COMP SA oraz Grupa Żywiec SA podwyższą kapitał CPU o 12 mln zł do końca bieżącego miesiąca. Układ właścicielski w spółce nie ulegnie zmianie. Grupa COMP SA oraz Grupa Żywiec SA do końca bieżącego miesiąca podwyższą kapitał CPU o 12 mln zł - Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju programu M/platform, poszerzając liczbę uczestniczących punktów oraz nowe usługi oferowane wszystkim uczestnikom naszego ekosystemu – powiedział Marcin Celejowski – Członek Zarządu Grupy Żywiec SA. Polskie sklepy średniego i małego formatu stają się bardziej nowoczesne, aby mogły skutecznie konkurować z dużym sieciami, bo rynek idzie w kierunku konsolidacji. M/platform oferujedetalistom i dystrybutorom nowoczesne i łatwe w obsłudze narzędzia do podążania za trendami i dotrzymywania...

Akcjonariusze Compu zdecydowali o 3 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Compu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu części zysku netto za 2020 r. w kwocie 14,35 mln zł na wypłatę dywidendę, wynika z uchwał. Oznacza to wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 21 110 539,23 zł w sposób zaproponowany przez zarząd spółki i postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 14 345 727 zł na wypłatę zysku na rzecz akcjonariuszy (dywidenda), zaś kwotę w wysokości 6 764 866,23 zł  przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. Pod koniec maja zarząd rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 14,35 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznaczało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję....
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Comp zakłada wzrost dywidendy do ok. 5 zł na akcję od 2022 r.

Zarząd Comp podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia aktualizacji polityki dywidendy zakładającej, że od 2022 roku transfer środków do akcjonariuszy w formie dywidendy powinien wzrosnąć do ok. 5 zł za akcję, podała spółka. Comp podkreślił, że wchodzi w okres, gdy materializują się jego oczekiwania biznesowe i finansowe sprzed kilku lat. "Spółka i jej grupa są w okresie najlepszych wyników w historii, a w planach spółki do końca 2021 roku jest istotne zmniejszenie zadłużenia grupy. To, w połączeniu z mniejszymi planowanymi inwestycjami, tworzy warunki do zwiększenia transferu środków do akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. Począwszy od 2022 roku spółka przewiduje, że transfer środków do akcjonariuszy w formie dywidendy powinien wzrosnąć do ok. 5 zł za akcję (przy założeniu tej samej co obecnie ilości akcji uprawnionych...

Comp rekomenduje 3 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Comp zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 14,35 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Comp podjął uchwałę w sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21 110 593,23 zł w następujący sposób, że: a) kwotę 14 345 727 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3 zł przypadającą na jedną z 4 781 909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1 136 279 akcji własnych); b) pozostałą kwotę, tj. 6 764 866,23 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na 16 sierpnia 2021 r. i terminu wypłaty dywidendy na...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Comp miał 10,65 mln zł zysku netto, 27,24 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Comp odnotował 10,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,45 mln zł wobec 13,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 27,24 mln zł wobec 23,83 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 171,43 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 141,28 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 9,21 mln zł wobec 8,26 mln zł zysku rok wcześniej. Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki...

Comp wyceniony na 69 zł. Notowania cały czas spadają

"Potencjalne sukcesy projektów spółki takich jak M/platform, fiskalizacja w Kenii oraz większa niż zakładana sprzedaż urządzeń fiskalnych z funkcją obsługi płatności stanowią dodatkowy upside do naszych prognoz" - dodano.

Comp miał 15,22 mln zł zysku netto, 77,24 mln zł EBITDA w 2020 r.

Comp odnotował 15,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comp przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 33,75 mln zł wobec 54,15 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 77,24 mln zł wobec 92,72 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 720,88 mln zł w 2020 r. wobec 730,55 mln zł rok wcześniej. "W segmencie IT ostatni kwartał 2020 roku przyniósł bardzo istotny wzrost przychodów. Było to efektem bardzo dobrego przygotowania Grupy Comp do realizacji projektów, które z uwagi na COVID-19 przesuwane były na drugą część roku. Wykorzystaliśmy szanse u wielu kluczowych klientów, m. in. podpisując kontrakt związany z budową systemu poboru...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Comp [CMP] – Gorące spółki dnia

Zwracamy uwagę na ostatnie wypowiedzi ministra finansów, który wskazywał na kierunek zmian na rynku w stronę integracji rozwiązań fiskalnych z płatniczymi. Liczba kas online może osiągnąć 600-650 tys. po najbliższym etapie fiskalizacji (z około 400 tys. obecnie) a do dużej części z nich nie jest podpięta infrastruktura do płatności bezgotówkowych. Spółka wykorzystuje tą sytuację oferując urządzenia fiskalne w zestawie z PIN-padem lub mPosem” - dodano, uzasadniając dobrą koniunkturę dla spółki w najbliższym okresie.

Wycena spółki Comp podniesiona do 62 zł. Okres fiskalizacji online sprzyja branży

W segmencie detalicznym zakładamy wynik EBITDA 18 mln PLN, tylko o 7% r/r słabszy w porównaniu do poprzedniego roku, z historycznie rekordowym I kwartałem. W 1Q20 spółka osiągała już pierwsze przychody od klientów z II grupy fiskalizacji, która pierwotnie miała termin wymiany urządzeń do lipca (później przesunięty na grudzień). Podobny efekt będzie widoczny w tym roku przed peakiem fiskalnym przypadającym na drugi kwartał.

East Value Research: Comp z rekomendacją “kupuj”. Spóła rośnie dziś niecałe 6 procent

Podczas dzisiejszej, poniedziałkowej sesji East Value Research publikuje raport, w którym analitycy przyglądają się tym razem spółce Comp. Według raportu, spółka otrzymuje rekomendację "kupuj". Analitycy spodziewają się z kolei ceny docelowej na poziomie 90,1 zł za akcję co daje całkiem ciekawy potencjał dalszego wzrostu spółki. Raport Domu Maklerskiego obejmuje: Rekomendacja spółki dotyczy progu - "kupuj", Analitycy wnoszą, że osiągnięty może być próg 90,1zł za akcje Spółka dziś oscyluje na zakresie 62 zł za akcję rosnąc dziś 5,8 procent Comp rośnie 5,8 procent w poniedziałek Podczas dzisiejszej sesji na rynek wpływa rekomendacja East Value Research odnosząca się do spółki Comp - producenta i dostawcy elektroniczno-informatycznych, zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu, usług, logistyki i przemysłu. Według niego analitycy widzą dalszy potencjał w...

Comp miał 5,33 mln zł zysku netto, 9,24 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Comp odnotowało 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comp publikuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 9,24 mln zł wobec 16,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 156,65 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 183,57 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 409,54 mln zł w porównaniu z 451,03 mln zł rok wcześniej. "Po analizie bieżącej sytuacji spółki i aktualnego otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje grupa kapitałowa spółki (w szczególności...
Symbol GPW na tle wykresu

Trigon DM: Comp z podwyższoną ceną docelową akcji do 64,50 zł. Spółka nieznacznie dziś rośnie

Dziś Dom Maklerski Trigon wydał raport, w którym to podmiot podnosi cenę docelową spółki Comp z wyceny 63,20 zł do obecnego zakresu 64,50 zł za akcję. Jednocześnie z tym, podmiot podtrzymuje rekomendację spółki na poziomie "trzymaj". Spółka podczas dzisiejszej, czwartkowej sesji nieznacznie rośnie do poziomu 59,6 zł za akcję. Planowany cel daje zatem potencjał około 9 procent wzrostu. Dom Maklerski wydał dziś rekomendację dla spółki Comp Raport podtrzymuje rekomendację "trzymaj" Podnosi za to wycenę akcji spółki do poziomu 64,5 zł za akcję Oznacza to potencjał wzrostu spółki na poziomie około 9 procent Comp z potencjałem 9 procent wzrostu Opublikowany podczas czwartkowej sesji raport Domu Maklerskiego obejmuje podniesienie ceny docelowej akcji spółki Comp z jednoczesnym podtrzymaniem rekomendacji "trzymaj". W opublikowanym raporcie analitycy...
wysyłanie SMS

Comp uruchamia aplikację mobilną do zakupów dla 10 tys. sklepów tradycyjnych

Comp Platforma Usług - spółka zależna od Compu - uruchamia aplikację "e-Mka - Twoje Zakupy" z dostępem do najnowszych promocji w sąsiedzkich sklepach, podała spółka. Comp uruchamia kolejne aplikacje związane z zakupami "E-Mka - Twoje Zakupy" to zupełnie nowe rozwiązanie, które nie tylko rozwija cały program M/platform, ale również wprost wspiera lokalnych przedsiębiorców w wymagających czasach pandemii koronawirusa. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, praktyczna i prosta w obsłudze. Z jednej strony pozwala znaleźć atrakcyjne promocje i robić niedrogie zakupy w małych sklepach za rogiem, a z drugiej z wyprzedzeniem zamawiać zakupy w tych sklepach i redukować czas spędzony między półkami. Przede wszystkim jest to narzędzie do sprawnej komunikacji na linii konsument-detalista" - powiedział wiceprezes Comp Platforma Usług Tomasz Jasinkiewicz, cytowany w komunikacie. M/platform...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje