Conotoxia
comarch cc

Comarch uruchomił e-usługi infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim

"Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy województwa dolnośląskiego mogą już korzystać z e-usług z zakresu infrastruktury drogowej w regionie. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) uruchomiła platformę elektronicznych usług publicznych, za pośrednictwem której użytkownicy mogą m.in. złożyć wniosek o zgodę na zajęcie pasa drogowego, wniosek o uzgodnienie lokalizacji, bądź też uzyskać opinię elektronicznych projektów organizacji ruchu drogowego. Tą drogą otrzymają również decyzję administracyjną, podpisaną elektronicznie" – czytamy w komunikacie. Platforma powstała w ramach projektu "Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu" Jego głównym celem było usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą dróg wojewódzkich, poprzez zapewnienie dostępności danych o stanie infrastruktury drogowej. Aby możliwa była realizacja e-usług, konieczne było zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych zarówno na poziomie danych, jak i wykorzystywanego oprogramowania, podano także. "System...
Symbol GPW na tle wykresu

Przegląd informacji ze spółek, 23 grudnia 2020r.

UNI 1 IDEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie - spółka zależna od Unidevelopment - zawarła z osobą fizyczną umowę dotyczącą nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota za 18 mln zł netto, podał Unibep - właściciel Unidevelopment. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe i JSW Koks (jako poręczyciele) zawarli z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln zł, podała JSW. Wypłata pożyczki ma nastąpić do końca bieżącego roku. Answear.com przydzielił akcje oferowane w publicznej...
Palec na wykresie

Konsorcjum Comarchu podpisało aneks do umowy z ZUS o wartości 71,73 mln zł netto

Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch podpisało aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS z lutego 2019 roku, podał Comarch. Wartość aneksu to 71,73 mln zł netto. "Przedmiotem aneksu jest udzielenie konsorcjum zamówienia uzupełniającego, wprowadzenie zmian do umowy o charakterze aktualizującym i porządkującym oraz ustalenie tekstu jednolitego określonych w aneksie załączników do umowy. Wartość aneksu to 71,73 mln zł netto Zamówienie uzupełniające obejmuje: powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland od dnia 1 maja 2021 r. na okres czasu nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do dnia 1 października 2022 r., powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w od dnia 1...
comarch cc

Tegoroczny portfel zleceń Comarchu jest o 5% wyższy r/r

Wartość tegorocznego portfela zleceń Comarchu jest aktualnie o około 5% wyższa niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Capex w przyszłym roku związany głównie z uruchomieniem data center w USA. Wartość tegorocznego portfela zleceń Comarchu jest aktualnie o około 5% wyższa niż rok temu "Wartość zamówień portfela na 2020 rok jest o około 5% wyższa niż rok temu o tej samej porze. Mniej więcej w równym podziale na kraj i zagranicę. Tutaj nie ma jakiś dużych zmian. Po 9 miesiącach mieliśmy równy wzrost w kraju i za granicą i myślę, że końcówka roku tak samo się zapowiada" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji. Według niego, przychody w segmencie TMT będą rosły już w IV kw., ale w szczególności w...
comarch cc

Comarch miał 32,46 mln zł zysku netto, 64,54 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Comarch odnotowało 32,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 42,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comarch odnotowało 32,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 46,11 mln zł wobec 66,21 mln zł zysku rok wcześniej. "Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +13%, natomiast rentowność netto +9,2%. Grupa Comarch wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku zysk EBITDA o wartości 64 536 tys. zł, niżej o 25 236 tys. zł, tj. o 28,1% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 353,68 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 354,48 mln zł rok wcześniej. "Rentowność działalności Grupy Comarch w...
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], Comarch [CMR] – Gorące spółki dnia

Analitycy Haitong Banku oczekują, że Comarch odnotuje w trzecim kwartale 2020 r. przychody w wysokości 374 mln zł (wzrost o %. rdr). Haitong Bank oczekuje, że EBITDA wyniesie 68 mln zł (wobec 89,8 mln zł w III kw. 2019 r. albo 65,6 mln zł po uwzględnieniu ZUS)" - dodano. Zdaniem analityków, w przyszłości głównym motorem wzrostu spółki powinna stać się telekomunikacja oparta o technologię 5G.
Gorące spółki dnia

Comarch [CMR], Creepy Jar [CRJ] – Gorące spółki dnia

Poza nadchodzącą wersją na Nintendo Switch spółka planuje samodzielne wydanie edycji na konsole PlayStation oraz Xbox. W związku z odniesionym sukcesem zarząd zadecydował, że spółka przeniesie się na parkiet główny GPW, a dokładny termin jest zależy od terminu ukończenia weryfikacji trwającej w KNF. Na wykresie widać, że poziom 1000 zł pełni rolę psychologicznego wsparcia, każde zejście niżej wiąże się z reakcją po stronie popytu. Na razie jednak to zbyt mało i kurs cały czas znajduje się w fazie korekty.
Symbol GPW na tle wykresu

BM mBank: Comarch z podwyższoną rekomendacją do “kupuj”. Spółka rośnie dziś ponad 5 procent

We wtorek na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka Comarch otrzymuje podwyższoną rekomendację z wcześniejszego poziomy "trzymaj" do obecnego poziomu "kupuj". Jednocześnie z tym również rekomendacja obejmuje podniesienie ceny docelowej z wcześniejszego progu 220,30 zł do 247,60 zł. Spółka obecnie oscyluje na poziomie 215 zł za akcję i rośnie dziś ponad 5 procent na sesji. Analitycy wracają uwagę, że obniżona cena akcji nie jest podyktowana rozsądnym podejściem Spółka otrzymuje podwyższoną rekomendację oraz cenę docelową Poziom obecny akcji spółki to zakres 215 zł za akcję  Comarch z potencjałem dalszego wzrostu o 32 zł Dzisiejsza rekomendacja mówi krótko i wyraźnie: Comarch z potencjałem dalszego wzrostu. Analitycy Biura Maklerskiego mBanku podkreślają, że poprzedni spadek wyceny spółki podyktowany...
comarch cc

Comarch miał 20,34 mln zł zysku netto, 26,92 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Comarch odnotował 20,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comarch podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 26,92 mln zł wobec 25,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 330,97 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 327,8 mln zł rok wcześniej. "W drugim kwartale 2020 roku grupa osiągnęła 136 328 tys. zł przychodów ze sprzedaży krajowej, tj. o 1 471 tys. zł (tj. o 1,1%) mniej niż w II kw. 2019. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w drugim kwartale 194 638 tys. zł i była o 4 637 tys. zł (tj. o 2,4%) wyższa niż...
comarch cc

Comarch wdrożył rozwiązania lojalnościowo-marketingowe w Costa Coffee

Comarch wdrożył rozwiązania lojalnościowo-marketingowe w Costa Coffee, podała spółka. Strony rozmawiają o możliwości wdrożenia najnowszych mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Comarch wspiera Costa Coffee i wdraża nowe rozwiązania "Obecnie Costa Coffee korzysta z trzech podstawowych rozwiązań Comarch wspierających rozwój działalności: Loyalty Management, służącego do kompleksowego zarządzania programami lojalnościowymi, Campaign Management, wspierającego zarządzanie kampaniami marketingowymi, oraz Business Intelligence, narzędzia analityki biznesowej. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, Comarch i Costa Coffee prowadzą rozmowy obecnie o możliwości wdrożenia najnowszych mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym, które umożliwiłyby tej ostatniej rozpoznawanie indywidualnych wzorców zachowań i dostosowanie oferty do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów" - czytamy w komunikacie. Costa Coffe, powstała w 1971 roku w Londynie, to druga co do wielkości...
comarch cc

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarchu – ERP Optima, ERP XL

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API, podał bank. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku dzięki czemu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio w systemie firmy. Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API "W ramach naszych starań o zapewnienie wygodnej formy dostępu do usług dla klientów bankowości instytucjonalnej, Citi Handlowy połączył siły z wiodącym dostawcą systemów ERP - firmą Comarch - aby ułatwić klientom codzienne zarządzanie płatnościami poprzez integrację wykorzystywanych przez nich systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL z CitiConnect API. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku. Dzięki temu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio...
comarch cc

Comarch ma umowę z Vodafone New Zealand o wartości min. 295,38 mln zł

Comarch podpisał umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited na dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT, o łącznej wartości wynagrodzenia nie mniejszej niż 295,38 mln zł przez 10 lat, podała spółka. Comarch podpisał umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited "Przedmiotem umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT na zasadach określonych w umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wynosić nie mniej niż 122 013 649 NZD (tj. 295 382 842,86 zł) przez 10 lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia systemów to drugi kwartał 2022" - czytamy w komunikacie. Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od...
comarch cc

Haitong Bank: KUPUJ dla Comarch (FV 239,7 PLN)

Haitong Bank w raporcie z 11 sierpnia (godz. 8:00) utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Comarch, podwyższając cenę docelową do 239,7 PLN z 226,9 PLN. Haitong Bank utrzymuje rekomendację dla Comarch Haitong Bank podwyższył wycenę głównie za sprawą wzrostów wycen spółek porównawczych i 3-proc. podniesieniem prognozy EBTDA na 2020 r. dzięki lepszej niż oczekiwano rentowności zawartych kontraktów, która może być wynikiem niższej niż pierwotnie zakładano presji płacowej w 2020 r. Lockodown i dalsza praca zdalna powinny mieć minimalny negatywny wpływ na dynamikę podpisywania nowych kontraktów, co zdaniem analityków może się tymczasowo przyczynić do spowolnienia wzrostu backlogu do ok. 5 proc. wobec 5-10 proc. po I kw. 2020 r. Ostatnio podpisane kontrakty z saudyjskimi Arabian Airlines i Sunrise Telecom mogą pokazywać zarówno pewne ożywienie w branży,...
comarch cc

Comarch wdroży program lojalnościowy w Saudi Arabian Airlines

Comarch i Saudia, narodowy przewoźnik lotniczy Królestwa Arabii Saudyjskiej, członek sojuszu SkyTeam, podpisał 10-letni kontrakt na wdrożenie systemu zarządzania lojalnością - Comarch Loyalty Management (CLM), podała spółka. Comarch rozpoczyna współpracę z Saudyjskimi liniami lotniczymi "Linie lotnicze mają wdrożyć zaprojektowany przez Comarch system zarządzania lojalnością - Comarch Loyalty Management (CLM), a konkretnie jego wersję dedykowaną branży turystycznej "For Travel". Współpraca pomiędzy firmami została nawiązana w 2018 roku, kiedy to linie lotnicze Saudia poszukiwały nowego dostawcy technologii z wieloletnim doświadczeniem w realizacji dużych projektów lojalnościowych dla linii lotniczych i firm turystycznych" - czytamy w komunikacie. Saudia wymagała od potencjalnego dostawcy i partnera biznesowego skupienia się na innowacjach i technologii na każdym etapie obsługi klienta, zaznaczono. "Firma postanowiłam przeprojektować i ulepszyć istniejący program Alfursan. Celem było...
comarch cc

Comarch z dużym zamówieniem – zapiski giełdowego spekulanta

Niedawno także zadecydowano o wypłacie dywidendy za zeszły rok w wysokości 1,50 zł na akcję. Jest to więc spółka pod inwestycję na dłuższy termin. Obecnie na wykresie może jednak szykować się jakaś forma korekty.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację