Conotoxia

Columbus z nowymi projektami farmowymi w swoim portfelu

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zwiększa swój udział w rynku farm fotowoltaicznych. Spółka w ostatnich dniach zawarła umowę na rozwój projektów farmowych o łącznej mocy 2 800 MW. Columbus zwiększa swój udział w rynku farm fotowoltaicznych Podpisana przez Columbus Energy S.A. umowa dotyczy współpracy z zewnętrznym partnerem w zakresie różnych grup projektów farm fotowoltaicznych. Wśród nich są zarówno projekty z wydanymi warunkami przyłączenia, jak i te będące na różnym etapie rozwoju, realizowane we współpracy z innymi podmiotami. Na część projektów Columbus posiada wyłączność, a w przypadku jednej grupy ma pierwszeństwo nabycia praw do projektów. Łączna moc omawianych projektów Columbus wynosi ok. 2 800 MW. - Zgodnie z zapowiedziami, dokonujemy znaczących inwestycji na rynku deweloperów farm fotowoltaicznych -...

Columbus Energy: Leasing na fotowoltaikę z mikrowpłatą przez pół roku

Columbus, wraz z Millennium Leasing, wprowadza atrakcyjną ofertę leasingu PV dla firm. Przez pół roku leasingobiorca miesięcznie zapłaci tylko 0,4% wartości instalacji, a dopiero po 6 miesiącach zacznie spłacać pełną ratę. Rosnące koszty energii elektrycznej oraz opłata mocowa, która w od początku 2021 r. znacząco wpłynęła na wysokość  rachunków przedsiębiorstw, sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na własną instalację PV. Popyt na fotowoltaikę wśród przedsiębiorców wzmacnia także oferta leasingowa wiodących banków działających w Polsce. Columbus, wspólnie z Millennium Leasing, przygotował atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców, którzy nie chcą angażować własnych środków na zakup fotowoltaiki. Oferta leasingu zakłada 6 miesięcy bez konieczności uiszczania pełnej wysokości raty. Leasingobiorca będzie zobowiązany jedynie do minimalnej miesięcznej opłaty w wysokości 0,4% wartości instalacji. - Dostępne powszechnie...

Columbus Energy ma umowę o współpracy ws. projektów na łącznie ok. 2 800 MW

Columbus Energy zawarł z polskim partnerem umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 2 800 MW, podała spółka. Columbus Energy zawarł nową umowę współpracy "Umowa dotyczy współpracy stron w zakresie 3 grup projektów farm fotowoltaicznych na różnym stadium zaawansowania: - grupa I obejmująca projekty realizowane przez partnera, w odniesieniu do których zostały wydane warunki przyłączenia lub złożone zostały opłacone wnioski o ich wydanie (dalej: koszyk A), - grupa II obejmująca projekty będące na różnym etapie rozwoju, stanowiące w 100% własność partnera (dalej: koszyk B), - grupa III obejmująca projekty stanowiące projekty na różnym etapie rozwoju, realizowane przez partnera we współpracy z innymi podmiotami (dalej: koszyk C)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, dla projektów z koszyków A i B...

Zielona Franczyza od Columbus Elite szansą na bezpieczeństwo w biznesie

Columbus Elite, spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy, wprowadza Zieloną Franczyzę. To unikalne rozwiązanie biznesowe zapewnia przedsiębiorcom szeroki pakiet korzyści. Columbus Elite wprowadza Zieloną Franczyzę Columbus Elite poszerza swój model sprzedażowy i oferuje przedsiębiorcom tzw. Zieloną Franczyzę, czyli zawodową współpracę w branży odnawialnych źródeł energii. Jest to rozwiązanie biznesowe, które pozwala małym i większym podmiotom gospodarczym budować niezależność w oparciu o nowoczesne standardy i innowacyjną technologię. Oferta pojawia się w dobrym momencie, gdy na rynku dochodzi do silnej konsolidacji i przebranżowienia mniejszych firm fotowoltaicznych, bazujących do tej pory na dotacjach. - Dzięki dynamicznym działaniom w ciągu ostatnich dwóch lat oraz analizie rynku, zoptymalizowaliśmy nasz model franczyzowy tak, aby odpowiadał na potrzeby każdego nowoczesnego przedsiębiorcy - mówi Paweł Bednarek, Prezes Columbus...

Columbus z imponującym zyskiem i dynamiką przychodów

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zakończył rok 2020 skonsolidowanymi przychodami na poziomie 670 mln zł i wynikiem EBIDTA 99 mln zł, notując rekordową dynamikę wzrostu tych wartości. Columbus przedstawia swoje wyniki finansowe Jak wynika z raportu rocznego Columbus, w 2020 r. Grupa osiągnęła przychody z działalności na poziomie 670 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 220% r/r. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 480% w perspektywie rocznej – 87 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniosła 99 mln zł, czyli o 350% więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich 3 lat przychody Grupy wzrosły ponad dwudziestokrotnie, a EBIDTA prawie czterdziestokrotnie. - To był wyjątkowy rok, trudny, wymagający przez męczącą pandemię. Jednak zaangażowanie i motywacja naszego zespołu pokazały, jak można...

Columbus wchodzi w pierwotny rynek domów przejmując Archeton

Spółka Columbus Energy razem z właścicielem Archeton zbuduje nową jakość sprzedaży projektów gotowych domów. Columbus Energy podpisało porozumienie z Archeton W ramach podpisanego wczoraj porozumienia, Columbus Energy S.A. przejmie biznes gotowych projektów domów od Archeton Sp. z o.o. Razem z marką Archeton i Założycielem tej spółki, Columbus chce zbudować nowy biznes. - Wspólny biznes z Założycielem jedej z najbardziej rozpoznawalnych marek w sektorze gotowych projektów domów, to możliwość promowania naszych produktów i usług na rynku, na którym powstaje ponad 80 000 nowych domów rocznie - wyjaśnia Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. - Szczegóły tego biznesu przybliżymy niebawem, jednak nasz plan i ciekawy “gamechanger” na tym rynku to kilka miesięcy ostrej pracy, która może przynieść znaczne korzyści dla całej Grupy Columbus. Obecnie...

Columbus Energy ma porozumienie ws. nabycia biznesu spółki Archeton

Columbus Energy zawarł z osobą fizyczną, będącą 100-proc. właścicielem spółki Archeton, porozumienie w sprawie zakupu marki Archeton wraz z całym biznesem, w drodze utworzenia spółki joint venture, podał Columbus. Columbus Energy zawarł porozumienie w sprawie zakupu marki Archeton "W porozumieniu strony ustaliły, że zawiązana zostanie nowa spółka akcyjna (JV), do której właściciel zobowiązał się wnieść aktywa związane z bieżącą działalnością Archeton sp. z o.o. (w tym: prawa do projektów, markę Archeton, kapitał intelektualny, know-how, oraz inne zasoby związane z prowadzeniem działalności przez Archeton sp. z o.o.). Columbus z kolei odpowiedzialny będzie za finansowanie projektu, prowadzenie prac związanych z rozwojem i promocją biznesu, który będzie działał w ramach projektu. Obie strony w nowoutworzonej JV będą uczestniczyły jako akcjonariusze, gdzie właściciel będzie posiadał 15% akcji"...

Columbus Energy rozmawia z funduszami nt. objęcia zielonych obligacji

Columbus Energy jest trakcie rozmów z funduszami inwestycyjnymi, działającymi na rynku papierów dłużnych, na temat uplasowania emisji zielonych obligacji na kwotę 200 mln zł, poinformował ISBnews prezes Dawid Zieliński. Columbus Energy jest trakcie rozmów z funduszami inwestycyjnymi "Niemal codziennie rozmawiamy z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych, zauważamy zainteresowanie z ich strony, odpowiadamy na dziesiątki pytań dotyczących prowadzenia naszego biznesu" - powiedział Zieliński w rozmowie z ISBnews. Prezes liczy na to, że w najbliższych tygodniach zakończy się cała procedura związana z emisją. Obligacje korporacyjne Columbus Energy będą w całości przeznaczone na zakup projektów farm fotowoltaicznych od deweloperów. Emisja jest przygotowywana przez Dom Maklerski BOŚ i skierowana jest do rynku kapitałowego dla funduszy działających na rynku dłużnym. Będą to zielone obligacje o terminie zapadalności 3-4 lata. Columbus Energy...

Columbus Energy czeka z ekspansją zagraniczną na koniec pandemii

Po osiągnięciu pozycji jednej z największych spółek na polskim rynku energii odnawialnej, Columbus Energy poważnie myśli o ekspansji zagranicznej, jednak z decyzjami chce się wstrzymać do końca pandemii, poinformował ISBnews prezes Dawid Zieliński. Columbus Energy myśli o ekspansji zagranicznej "Naturalnym kierunkiem rozwoju spółki, która nabyła na polskim rynku fotowoltaiki dużych kompetencji, jest ekspansja zagraniczna. Czekamy jednak z decyzjami na zakończenie pandemii" - powiedział Zieliński w rozmowie z ISBnews. Poza Polską, na bieżąco zanalizowane są inne rynki europejskie m.in. Rumunia, Węgry, Bułgaria, Chorwacja, a także Francja. Jak wskazał prezes, w tym kraju pojawiły się ostatnio ciekawe rozwiązania dotyczące dotacji dla prosumentów produkujących energię z paneli fotowoltaicznych. W najbliższych miesiącach można się spodziewać decyzji co do rozwoju na rynkach zagranicznych. Columbus Energy podaje, że jest liderem...

Columbus Energy: Portfel projektów farm PV niebawem przekroczy 5 000 MWp

Columbus Energy spodziewa się, że niebawem będzie dysponować jednym z największych w Polsce portfelem projektów budowy farm fotowoltaicznych, o mocy przekraczającej 5 tys. MWp, poinformował ISBnews prezes Dawid Zieliński. Columbus Energy czeka na przygotowanie umów inwestycyjnych "W ciągu najbliższych tygodni powinny zostać przygotowane umowy inwestycyjne z dwoma deweloperami farm, co powiększy nasz portfel o ponad 4 GW. Czyli razem z tym czym już dysponujemy będziemy dysponowali projektami na ponad 5 000 MWp" - powiedział Zieliński w rozmowie z ISBnews. Projekty są na różnym etapie rozwoju, od wydzierżawienia działki wstępnie spełniających kryteria, przez działki z zatwierdzonymi warunkami środowiskowymi, przez te które mają już nawet warunki przyłączeniowe. "Połowa portfela to ilość, mająca szansę na zmaterializowanie się w postaci działających w przyszłości farm. Oczywiście, mówimy statystycznie"...

Columbus Energy ma porozumienie dot. farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 525,4 MW

Columbus Energy zawarł porozumienie określające współpracę w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 1 525,38 MW, z tego z wydanymi warunkami przyłączenia ok. 48 MW, podała spółka. Columbus Energy zawarł nowe porozumienie "Zgodnie z porozumieniem partner odpowiedzialny będzie za realizację czynności przygotowawczych związanych z wyszukiwaniem lokalizacji pod realizację projektów, zapewnienie obsługi dokumentacyjno-formalnej do realizacji tych projektów, nadzorowanie eksploatacji projektów oraz współfinansowanie kosztów realizacji danego projektu do etapu pozwolenia na budowę w proporcji 51%/49% w stosunku do posiadanych udziałów w spółkach celowych realizujących poszczególne projekty. Z kolei Columbus odpowiedzialny będzie za weryfikację i wsparcie merytoryczne w realizacji projektów, wspólną budowę instalacji (wraz z partnerem) w ramach tych projektów oraz zapewnienie finansowania ich realizacji w wysokości 49% do momentu...

Columbus Energy ma umowę opcji zakupu farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 254 MW

Columbus Energy zawarł umowę opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o potencjalnej mocy ok. 254 MW, podała spółka. Cena wyniesie od 55 tys. euro do 85 tys. euro za każdy MW mocy przyłączeniowej. Columbus Energy zawarł nową umowę "Na podstawie umowy, na każde żądanie Columbus, złożone nie później niż do 31 grudnia 2025 r. (ale nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę projektu), sprzedający sprzeda na rzecz Columbus wolne od wszelkich obciążeń wszelkie prawa do projektu za cenę ustaloną w umowie, zawierającą się w przedziale od 55 tys. euro do 85 tys. euro za każdy MW mocy przyłączeniowej wynikającej z warunków przyłączenia" - czytamy w komunikacie. Columbus Energy ma...

Farmy Fotowoltaiki SA: aktualizacja strategii przed startem equity crowdfundingu

Zarząd Berg Holding SA aktualizuje strategię działalności Farm Fotowoltaiki SA. Dzięki jej realizacji spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat. Inwestorzy społecznościowi, którzy niebawem będą mogli obejmować akcje nowej emisji, będą partycypowali w zysku generowanym przez wszystkie projekty Farm Fotowoltaiki. Debiut akcji Farmy Fotowoltaiki na rynku NewConnect planowany jest między czwartym kwartałem br., a pierwszym kwartałem 2022 roku. Strategia Farmy Fotowoltaiki na lata 2021-2023 zakłada pozyskanie w tym roku kapitału zewnętrznego od 4 do 10 mln zł na sfinansowanie bieżącej działalności oraz realizację planowanych inwestycji. Spółka planuje również przeprowadzenie kampanii crowdfundingowej – promowanej na Crowdway – oraz pozyskanie od inwestorów społecznościowych 4,05 mln zł. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_ZXq8mz6xAo&feature=emb_logo Farmy Fotowoltaiki ze zaktualizowaną strategią...

Fotowoltaika w Polsce rośnie szybciej od prognoz. Columbus nadal będzie z tego korzystał?

Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje, że w 2025 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce sięgnie 7,8 GW. Miniony rok pokazał, że wzrost branży okazuje się dużo szybszy od rynkowych prognoz pomimo pandemii COVID-19. W grudniu moc zainstalowana PV przekroczyła 3,6 GW, a na koniec roku w Polsce było 457,4 tys. mikroinstalacji, których liczba tylko w drugim półroczu wzrosła o blisko 200 proc. Dla gospodarstw domowych inwestycja w fotowoltaikę, która zwraca się w około siedem lat, to atrakcyjny sposób na obniżenie rachunków za prąd. Dlatego cały rynek wyczekuje uruchomienia w tym roku nowej odsłony programu Mój Prąd, która da branży kolejny impuls do rozwoju.  Spółka Columbus Energy rosła w 2020 r. o prawie 300%, a w tym roku inwestorzy spodziewają się dalszej aprecjacji Fotowoltaika w Polsce dynamicznie się rozwija. Co dalej? – Fotowoltaika odczuła pandemię Covid-19, natomiast największe uderzenie było zauważalne w marcu i kwietniu...

Columbus Energy: prezes Dawid Zieliński gościem czatu inwestorskiego Comparic24.tv

Comparic24.tv był gospodarzem czatu inwestorskiego, w którym udział wziął Dawid Zieliński, Prezes zarządu Columbus Energy S.A. W jej trakcie prowadzący, Marcin Podlacki, prosił o komentarz do opublikowanych przed kilkoma dniami szacunkowych wyników za 2020 rok. Padały również pytanie o plany spółki na 2021 rok. W trakcie czatu widzowie  mogli zadawać merytoryczne pytania na żywo. Czat z prezesem zarządu Columbus Energy Dawidem Zielińskim odbył się 11 lutego 2021 roku, o godzinie 09:30, nagranie dostępne jest poniżej Szacunkowy zysk brutto Columbus Energy w 2020 roku wyniósł 85 mln zł, co oznacza wzrost o 470% względem 2019 roku Przychody w 2020 r. wyniosły 664 mln zł wobec 210 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost o 216% oraz wzrost wyniku EBITDA...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację