Conotoxia
Columbus Energy cc

Columbus w górę podczas czwartkowej sesji. Spółka ma szansę odbić? Komentuje Marcin Tuszkiewicz

W trakcie czwartkowej sesji spółka Columbus zanotowała wzrost o 2,80%. Jak wskazuje Marcin Tuszkiewicz, na antenie Comparic24, skala przeceny na walorach spółki była tak duża, że można zacząć powoli się nią interesować, jednak nie na zasadzie, że kiedyś spółka wyceniana była na 100 zł. Columbus w górę o 2,80% na koniec czwartkowej sesji. Rosnące koszty długu to jeden z problemów spółki. Spółka musi mierzyć się również z dużą konkurencją. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://youtu.be/Xdf1t14sEZc Columbus mocno przeceniony - Columbus wykorzystał tamten czas, który był do lipca 2020 roku wzorcowo. Później zabrakło prawdopodobnie dywersyfikacji, która by pozwoliła zaspokoić problemy wzrostu kosztów. Na tę chwilę koszty uderzają w Columbusa, ale warto pamiętać, że Columbus jest dużo większą firmą...

Columbus Energy został partnerem technologicznym Orange Energia

Columbus Energy, dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki, został partnerem technologicznym Orange Energia, spółki z Grupy Kapitałowej Orange. W ramach współpracy partnerskiej Columbus będzie dostarczał klientom Orange produkty i usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii. Columbus Energy będzie dostarczał instalacje fotowoltaiczne dla klientów Orange Energia Sp. z o.o. Umowa o partnerstwie technologicznym została podpisana przez obie spółki w dniu 24 maja br. Na jej podstawie Columbus Energy S.A. będzie dostarczał instalacje fotowoltaiczne dla klientów Orange Energia Sp. z o.o. oraz zajmie się kompleksową obsługą posprzedażową. W ramach współpracy, która rozpocznie się od czerwca br., Spółka będzie świadczyła klientom Orange Energia również usługi premium, tj. gwarancyjne, serwisowe, doradcze oraz monitoringu, związane z produktami i usługami OZE. Dodatkowo, na życzenie klientów Orange Energia,...

Columbus po pierwszym kwartale 2022 zapowiada nowe rozdanie w fotowoltaice prosumenckiej

W minionym kwartale przychody Columbus Energy wzrosły o prawie 45% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r. Aż o 50% w porównaniu z analogicznym okresem zwiększyła się też wartość aktywów Grupy, a zainstalowana moc w pierwszym kwartale osiągnęła rekordowy poziom 40 MW. Columbus Energy przedstawia swoje wyniki finansowe Grupa Columbus Energy opublikowała dziś skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2022 r. Jak wynika z podsumowania kwartału, Grupa osiągnęła przychody w wysokości 225,47 mln zł, czyli o prawie 45% wyższe niż w pierwszym kwartale 2021 r. (155,89 mln zł). Najwyższą historycznie wartość Columbus uzyskał też w zainstalowanej mocy - aż 40 MW. Pod względem sprzedażowym, operacyjnym i logistycznym Grupa zakończyła pierwszy kwartał rekordowymi wynikami, które nie przełożyły się jednak na wynik finansowy. - Przez...

Columbus Energy i Saule zawarli z Google Cloud Poland umowę o współpracy strategicznej

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Columbus Energy zawarł z Google Cloud Poland i Saule - spółką zależną Columbus Elite Global - ramową umowę o współpracy strategicznej w zakresie realizacji procesu transformacji energetycznej klientów Columbus i skalowania działalności Columbus i Saule, podał Columbus. "Columbus Energy zawarł z Google Cloud Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Saule S.A. z siedzibą w Warszawie ramową umowę, określającą wspólne działania stron w zakresie: - współpracy strategicznej w procesie transformacji energetycznej klientów Columbus z użyciem produktów Saule przy wsparciu marketingowym Google Cloud Poland, - współpracy technicznej i technologicznej, poprzez zapewnienie Columbus narzędzi i zasobów w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz architektury do skalowania działalności Columbus na wybranych rynkach światowych, zapewnienie Saule narzędzi i zasobów w...
Columbus Energy cc

Columbus rozpoczyna współpracę z PERN. Spółka kontynuuje promocję zielonej energii

Największy krajowy operator logistyki naftowej – PERN S.A. skorzysta z usług Columbus Energy w zakresie fotowoltaiki. Pierwszym zadaniem Columbusa jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych dla 9 baz paliw i ropy należących do PERN. Columbus ma umowę z PERN S.A. O swoich działaniach, umożliwiających wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w wybranych  bazach ropy naftowej i paliw, spółka PERN informowała kilkukrotnie. W wyniku wygranego przetargu, Columbus Energy został partnerem Spółki w obszarze  przygotowania koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na terenie  9 wytypowanych do tego etapu baz paliw i ropy naftowej. - Naszym głównym zadaniem na obecnym etapie współpracy jest sporządzenie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej oraz pozyskanie wszelkich wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej...

PERN rozpoczął współpracę z Columbus Energy w zakresie fotowoltaiki

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - PERN rozpoczął współpracę z Columbus Energy w zakresie fotowoltaiki, podał Columbus. Pierwszym zadaniem Columbusa jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych dla 9 baz paliw i ropy należących do PERN. "Naszym głównym zadaniem na obecnym etapie współpracy jest sporządzenie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej oraz pozyskanie wszelkich wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Jest to bardzo złożony proces z uwagi na obowiązujące prawo oraz wymogi związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych" - powiedział dyrektor sprzedaży obszaru public Columbus Energy Sebastian Lorenz, cytowany w komunikacie. To kolejna umowa podpisana w 2022 r. z PERN. Na tym etapie Columbus przygotowuje analizę możliwości wybudowania instalacji fotowoltaicznych we wskazanych przez PERN...

Inwestor z USA chce zostać udziałowcem Columbusa

Columbus Energy, wiodący dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki, ma szansę pozyskać zagranicznego inwestora. Spółka zawarła Term-Sheet, na podstawie którego może pozyskać 200 mln zł z grupy inwestycyjnej ze Stanów Zjednoczonych. Columbus Energy ma szansę pozyskać zagranicznego inwestora Zarząd Columbus Energy poinformował wczoraj o podpisaniu Term-Sheet z zagraniczną grupą inwestycyjną ze Stanów Zjednoczonych, w ramach którego Spółka może zostać dokapitalizowana na kwotę 200 mln zł, przy wycenie nie niższej niż 23 zł za akcję, czyli przy kapitalizacji powyżej 1,5 mld zł. - Pod koniec 2021 r. informowaliśmy rynek o zmianie terminu przeniesienia notowań na główny parkiet GPW z powodu dynamicznych zmian w branży odnawialnych źródeł energii oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Zmiany legislacyjne w naszej branży, szczególnie w sektorze mikroinstalacji, nie sprzyjały klasycznemu...

Columbus Energy S.A. w marcu br. osiągnął przychody w wysokości prawie 100 mln złotych

Miniony miesiąc był dla Columbus Energy niezwykle intensywny. Spółka zamontowała instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 21,3 MW. W całym pierwszym kwartale br. Columbus zainstalował już ponad 40 MW. To rekordowy wynik w historii Spółki, który przekłada się na wzrost przychodów.  Columbus zamknął marzec rekordowym wynikiem zainstalowanej mocy - Pierwszy kwartał br. zamknęliśmy przychodami powyżej 200 mln zł. I chociaż w pierwszym kwartale pracowaliśmy głównie nad tym, co „po 1 kwietnia 2022”, to warto podkreślić, że cały zespół udowodnił, iż organizacja jest wyskalowana do poziomu realizacji 3 000 tys. instalacji miesięcznie - komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. Równolegle w marcu Columbus pracował nad wdrożeniem nowej oferty prosumenckiej Prąd jak Powietrze 2.0 oraz przygotowaniem rozwiązań, które po 15 kwietnia br. będą dotowane...

Columbus Energy: Janusz Sterna zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki

Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował o złożeniu przez Janusza Sternę rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki ze skutkiem na dzień 6 kwietnia 2022 r. Janusz Sterna będzie nadal ściśle współpracował ze Spółką. Columbus Energy informuje o zmianach osobowych W dniu 6 kwietnia br. Janusz Sterna złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki. Powodem rezygnacji Janusza Sterny są przyczyny osobiste. Jednocześnie Janusz Sterna deklaruje gotowość dalszego wsparcia Spółki w kluczowych obszarach działalności. - Moja decyzja o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Columbus Energy S.A. była poprzedzona rocznymi przygotowaniami.  W tym czasie udało się powołać w Spółce zespoły profesjonalistów, z bogatym doświadczeniem, które płynnie przejmą moje kompetencje w poszczególnych obszarach. W szczególności mam na myśli obecną Dyrektor...

Columbus proponuje nowe rozdanie fotowoltaiki w Polsce

Columbus otwiera nowy etap działalności, z atrakcyjnymi propozycjami dla klientów indywidualnych i biznesowych. Oprócz ujednoliconej oferty, spójnej z programem Mój Prąd 4.0, Spółka wprowadza autorski system zarządzania energią HEMS - PowerHouse. Columbus otwiera nowy etap działalności Columbus, wiodący dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki, wyszedł naprzeciw zmianom legislacyjnym w branży OZE i przygotował nowe rozwiązania dla prosumentów. Od 1 kwietnia br. Spółka wdrożyła nową ofertę produktową, uwzględniającą dofinansowanie unijne w ramach programu Mój Prąd 4.0. - W naszej nowej propozycji dla prosumentów dobraliśmy produkty w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i zoptymalizować inwestycje w odnawialne źródła energii. Oznacza to, że nasza oferta jest kompatybilna zarówno z naszą ofertą Prąd Jak Powietrze 2.0 ale też z  nowym systemem rozliczeń, tzw. net-billingiem, jak i...

Columbus Energy ma umowę na 69,66 mln zł pożyczki, zrealizuje inwestycje w farmy PV

Warszawa, 21.03.2022 (ISBnews) - Columbus Energy zawarł z akcjonariuszem DC24 ASI umowy, na podstawie których otrzyma 69,66 mln zł pożyczki i razem ze spółką zależną Columbus JV-11 zrealizuje inwestycję w farmy fotowoltaiczne, podała spółka. "Columbus oraz JV-11 będą realizować inwestycję polegającą na: - podniesieniu w JV-11 kapitału zakładowego o kwotę 69,66 mln zł oraz objęciu nowoutworzonych udziałów przez Columbus oraz opłaceniu ich pożyczką, - nabyciu w terminie do 8 kwietnia 2022 r. przez JV-11 (bezpośrednio lub pośrednio) udziałów w spółkach celowych dysponujących zrealizowanymi farmami fotowoltaicznymi lub projektami farm fotowoltaicznych bądź samych projektów farm fotowoltaicznych (brak wykonania tych czynności w terminie do 8 kwietnia 2022 r., może skutkować żądaniem spłaty pożyczki)" - czytamy w komunikacie. Umowa zakłada, że Columbus może dokonywać podwyższeń kapitału JV-11...

Columbus w czwartym kwartale 2021 r. osiągnął 208 mln zł przychodów

W czwartym kwartale Columbus osiągnął 208 mln zł przychodów, czyli najwięcej w całym 2021 r., jednak presja na cenę komponentów dała ujemny wynik z działalności operacyjnej. Z drugiej strony, w ciągu 3 lat Columbus zainwestował już w projekty farmowe i ich budowę ok. 500 mln zł. Zarząd Columbus ocenia ubiegły rok bardzo pozytywnie Jak wskazuje Zarząd Columbus Energy w Liście do Akcjonariuszy, rok 2021 r. był najbardziej skomplikowany w historii Spółki. Zamieszanie związane z nową ustawą o OZE dla prosumentów oraz zakończenie programu Mój Prąd mocno wpłynęły na stabilność sprzedaży w całym roku. - Oba te zdarzenia, przeplatające się z falami pandemii i kryzysem energetycznym w Chinach, destabilizującym łańcuch dostaw, nie pozwoliły nam skutecznie realizować strategii, planować zakupów i efektywnie dostosowywać kosztów...
Columbus fotowoltaika

Columbus zrealizuje instalację fotowoltaiczną o mocy ponad 2 MW dla firmy FAKRO

Na początku bieżącego roku Columbus zrealizował dla FAKRO instalacje fotowoltaiczne o mocy blisko 0,5 MW. Po udanej współpracy w pierwszym etapie, firmy zdecydowały się na podpisanie nowego kontraktu, w ramach którego powstaną  instalacje o kilkukrotnie większej mocy - ponad 2 MW. Kolejne elektrownie słoneczne zostaną zamontowane na dachach głównego zakładu produkcyjnego FAKRO w Nowym Sączu. Columbus kontynuuje współpracę z firmą FAKRO W ramach rozwijającej się, obustronnej współpracy, firmy wyrażają intencję wspólnych działań biznesowych dotyczących transformacji energetycznej pozostałych zakładów FAKRO, planowanych na przełomie 2022 i 2023 roku. - Fotowoltaika to dobry sposób na zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed rosnącymi cenami energii elektrycznej. Jest to także technologia, która pozwala na wytwarzanie energii w sposób neutralny dla środowiska. Cieszymy się, że liderzy różnych sektorów i branż, przedsiębiorstwa takie jak...

Columbus wprowadza alternatywę dla nowej ustawy o OZE

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, uruchomił drugi etap usługi Prąd jak Powietrze (PJP 2.0). Klienci firmy mogą bilansować energię 1:1 bez dodatkowych kosztów, a Columbus pokryje koszty dystrybucji. Columbus Energy uruchomił drugi etap usługi Prąd jak Powietrze Klienci zawierający z Columbus umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej mogą skorzystać z usługi Prąd jak Powietrze 2.0, czyli bilansowania energii 1:1. Usługa PJP 2.0 działa jak dotychczasowy system opustów, czyli umożliwia magazynowanie, a następnie odbieranie nadwyżki energii wyprodukowanej przez PV. Co istotne, prosument nie straci 20% nadwyżki energii (jak to miało miejsce w przypadku systemu opustów), a dodatkowo będzie mógł ją w dowolnym momencie rozliczyć. Dzięki specjalnej funkcjonalności Cashback, Columbus chce umożliwić prosumentom spieniężenie nadprodukowanej energii. - Po wejściu w życie znowelizowanej...

NWZ Columbus Elite Global zdecydowało o emisji akcji dla akcjonariuszy Saule

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Columbus Elite Global (CEG, dawniej: Blumerang Investors) zdecydowali o emisji od 69 848 582 do 73 266 662 akcji serii E po cenie emisyjnej 10,18 zł za akcję, które mają zostać wydane dotychczasowym akcjonariuszom Saule w zamian za 84,8% akcji w tej spółce, podał CEG. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło m.in. uchwałę nr 4/02/2022, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie mniej niż 69 848 582 i nie więcej niż 73 266 662 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,5 zł. Akcje serii E emitowane będą po cenie emisyjnej wynoszącej 10,18 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci nie...

Wartość umów w Columbus w styczniu wyniosła prawie 100 mln zł

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, podsumował działalność w styczniu br. Podpisane przez Spółkę umowy osiągnęły w minionym miesiącu wartość prawie 100 mln zł. Columbus Energy podsumował działalność w styczniu br. W styczniu przychody Spółki z podstawowej działalności wyniosły 40 mln zł, co przełożyło się na zainstalowaną moc 8,2 MW. W komentarzu do raportu miesięcznego Zarząd Columbus Energy podkreśla, że początek roku był zgodny z przewidywaniami. Spółka obsługiwała klientów, którzy próbują zdążyć z podpisaniem umów na instalację fotowoltaiczną przed zmianą ustawy prosumenckiej, czyli przed 1 kwietnia br. Utrudnieniem w realizacji były jednak gwałtowne zjawiska pogodowe (silne wichury i mróz) oraz wzrost zachorowań wśród pracowników, co spowolniło ilość zrealizowanych montaży. - Rośnie ilość nowo podpisanych umów, zarówno konsumenckich jak i...

Columbus nadal zwiększa udziały na rynku farm fotowoltaicznych

Spółka, realizująca projekt farmowy o mocy 28 MW, który ma wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (w tym 20 MW posiada prawomocne pozwolenie na budowę), od dziś jest częścią Grupy Kapitałowej Columbus Energy. To już druga, znacząca inwestycja Columbusa na rynku farm w bieżącym tygodniu. Columbus stawia na dalszy rozwój - Nadal aktywnie poszukujemy nowych, atrakcyjnych inwestycji na rynku farm fotowoltaicznych. Dzięki pozyskaniu znakomitych ekspertów i poszerzeniu zespołów handlowych w 2021 r., możemy realizować zakładane cele strategiczne i z jeszcze większą intensywnością działać na tym rynku. Liczymy, że efekty naszych starań jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczą branżę w bieżącym roku - komentuje Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy S.A. Wczoraj Spółka poinformowała o nabyciu jednego z największych projektów farm PV w Polsce, o...

Columbus Energy nabył spółkę realizującą projekt farmy PV o mocy 28 MW

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - Columbus Energy nabył od 3 podmiotów 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej posiadającej wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc 28 MW, w tym 20 MW posiada prawomocne pozwolenie na budowę, podała spółka. Cena nabycia została ustalona na zasadach rynkowych. "Ponadto, Columbus podpisał z jednym ze sprzedających (dalej: partner) umowę o współpracy, na podstawie której zlecił partnerowi rozwijanie projektu celem zwiększenia mocy, aż do uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę (w umowie tej nie została określona wartość zwiększenia mocy). Za każdy uzyskany MW Columbus będzie rozliczał się z partnerem na zasadach rynkowych. Umowa ta została zawarta na okres 3 lat od jej podpisania" - czytamy w komunikacie. Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji...

Portfolio Columbusa z kolejnym dużym projektem farmowym

Columbus, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, sfinalizował umowę zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 61 MW i ma szansę zwiększyć inwestycje do ponad 90 MW. Columbus sfinalizował umowę zakupu projektu farmy fotowoltaicznej Grupa Columbus Energy nabyła 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej, z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, o łącznej mocy 61,3 MW. W ramach współpracy Columbus będzie miał też możliwość zwiększenia zainstalowanej mocy do   91,3 MW. Realizacja postanowień wynikających z umowy ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od jej podpisania. - Rozwój projektów farm fotowoltaicznych stanowi kluczowy obszar naszej działalności inwestycyjnej, który już teraz przynosi Grupie zyski. Zakupiony właśnie projekt jest jednym z największych w Polsce,   z wydanymi warunkami przyłączenia. Jego wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 250...

Columbus podwójnym zwycięzcą Diamentów Forbesa 2022

Już po raz 14. magazyn Forbes opublikował zestawienie najszybciej rozwijających się firm w Polsce. Tegoroczny Diament Forbesa trafił do Columbus Energy aż w dwóch kategoriach - Spółka zwyciężyła w ogólnopolskim rankingu firm o przychodach przekraczających 250 mln zł oraz w zestawieniu regionalnym, w woj. małopolskim. Columbus Energy z prestiżową nagrodą Diamenty Forbesa to prestiżowe zestawienie najszybciej rozwijających się polskich firm, przygotowywane przez miesięcznik Forbes, we współpracy z firmą analityczną Bisnode Polska. W rankingu biorą udział firmy, które w 3 ostatnich latach najszybciej zwiększyły swoją wartość. W tegorocznym podsumowaniu, na szczycie listy przedsiębiorstw o przychodach przekraczających 250 mln zł, które w 2020 r. miały największą dynamikę wzrostu, uplasował się wiodący na polskim rynku dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki - Columbus Energy...
Columbus

Columbus opublikował raport miesięczny za grudzień 2021 r.

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, opublikował raport miesięczny za grudzień 2021 r. Spółka w raportowanym okresie osiągnęła przychody z podstawowej działalności na poziomie 65,7 mln zł (wzrost o 3,6 mln zł m/m), co przełożyło się na zainstalowaną moc 14,3 MW. Największą dynamikę wzrostu Spółka po raz kolejny z rzędu zanotowała w segmencie B2B – montaż o wartości 14 mln zł (wzrost o prawie 4 mln zł m/m). Columbus notuje kolejne wzrosty - Osiągane przez nas wyniki są nadal wzrostowe i napawają optymizmem przed czekającym nas rokiem transformacji energetycznej domów i firm. Rośnie w szczególności segment biznesowy, a montaże instalacji domowych są poszerzane o pompy ciepła i stopniowo o magazyny energii. Wchodzimy w 2022 r. pełni dobrej energii i...

Arval i Columbus ruszają ze wspólną ofertą – Auto elektryczne bez kosztów ładowania

Auto elektryczne, które naładujesz bez wyjeżdżania z domu, nic za to nie płacąc? To możliwe. Dzięki współpracy Arval Service Lease Polska i Columbus Energy, zeroemisyjny pojazd może być właściwie samowystarczalny – użytkownik korzysta z wynajętego samochodu i zainstalowanego w domu lub firmie punktu ładowania, a energia pochodzi z instalacji fotowoltaicznej. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet 7200 zł rocznie na kosztach paliwa w porównaniu do tankowania auta z napędem konwencjonalnym. W pakiecie firm Arval i Columbus od ręki dostępna jest Kia e-Niro, z dofinansowaniem z programu Mój Elektryk oraz ładowarką Go Power o mocy 7 lub 11 kW w najniższej na rynku cenie. Columbus i Arval prezentują swój wspólny projekt Arval Service Lease Polska, lider rynku wynajmu długoterminowego i zrównoważonej mobilności, oraz Columbus Energy, wiodący dostawca usług na...

Columbus Polska: Piotr Jaskulski dołącza do Spółki

Z początkiem 2022 roku do struktur Columbus Polska S.A. dołączył Piotr Jaskulski – manager zarządzania i sprzedaży specjalizujący się w rynku HoReCa oraz branży spożywczej. W spółce będzie pełnił rolę CEO, odpowiadając za proces sprzedażowy na rynku B2B, budowę sieci handlowej oraz rozwój marki kawy Qethereal. Columbus Polska S.A.: Do struktur dołączył Piotr Jaskulski Swoje wieloletnie doświadczenie Piotr Jaskulski zdobywał jako dyrektor sprzedaży oraz dyrektor zarządzający dużych spółek branży HoReCa i FMCG. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży Kamis Przyprawy S.A., odpowiadając m.in. za budowę struktury sprzedażowej i negocjacje handlowe z kluczowymi klientami. W roku 2010 został Managerem Regionalnym w spółce Compass Group, odpowiadając za markę Eurest, specjalizującą się w usługach cateringowych. Następnie przez ponad 6 lat był dyrektorem sprzedaży...

Columbus Energy ma 105,7 mln zł kredytu na refinansowania farm PV o mocy 32,7 MW

Warszawa, 29.12.2021 (ISBnews) - Spółki zależne Columbus Energy zawarły z mBankiem umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości do 105,7 mln zł, podała spółka. Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie i finansowanie kosztów realizacji portfela 38 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy przyłączeniowej 32,7 MW. "Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zawieszających związanych przede wszystkim z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji oraz otrzymaniu wymaganych zgód korporacyjnych, a jego spłata będzie realizowana w ratach półrocznych, z terminem ostatecznej spłaty do 31 grudnia 2031 r." - czytamy w komunikacie. Wszystkie projekty, które będą realizowane przy wykorzystaniu środków z kredytu, posiadają zagwarantowaną cenę sprzedaży w systemie aukcyjnym na okres 15 lat, zaznaczono. "Dywersyfikując strumienie przychodów, konsekwentnie rozwijamy biznes w poszczególnych segmentach, m.in. powiększając nasz portfel farm fotowoltaicznych. Pozyskane finansowanie umożliwi nam...

Columbus Energy wzmacnia rynkową pozycję. Spółka pozyskała ponad 105 mln zł finansowania

Columbus Energy konsekwentnie rozwija biznes w obszarze elektrowni fotowoltaicznych. Spółka pozyskała finansowanie z mBanku w kwocie 105,7 mln zł, które zostanie przeznaczone na zrefinansowanie inwestycji w portfel 38 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 32,7 MW. Columbus Energy wzmacnia swoją pozycję – Dywersyfikując strumienie przychodów, konsekwentnie rozwijamy biznes w poszczególnych segmentach, m.in. powiększając nasz portfel farm fotowoltaicznych. Pozyskane finansowanie umożliwi nam zwiększenie dynamiki rozwoju naszych projektów. Środki pozyskane z mBanku w ramach kredytu inwestycyjnego przeznaczymy na refinansowanie wybudowanych farm,dzięki czemu będziemy mogli realizować kolejne inwestycje– mówi Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy Columbus Energy w tym roku przekroczyły już koszty operacyjne, a ich udział w przychodach ogółem rośnie miesiąc do miesiąca. Dynamicznie rośnie segment fotowoltaiki B2B –...

Columbus Energy publikuje wyniki za listopad. Liczby zachęcają spółkę do dalszej ekspansji

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, opublikował raport miesięczny za listopad. Spółka w raportowanym okresie osiągnęła przychody z montażu produktów na poziomie 62,2 mln zł (wzrost o 3,6 mln zł m/m), co przełożyło się na projekty o łącznej mocy 13,2 MW. Największą dynamikę wzrostu Spółka zanotowała w segmencie fotowoltaiki B2B – montaż o wartości 10,3 mln zł (wzrost o 128 proc. m/m). Columbus Energy S.A. odnotował dobre wyniki za listopad Columbus Energy stale rozwija ofertę dla klientów MŚP i prosumentów o pompy ciepła, nowe instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Konsolidacja rynku i zmiana prawa sprzyjają rozwojowi Spółki. – Cieszy nas rosnąca sprzedaż dodatkowych produktów poza fotowoltaiką oraz pierwsze realizacje w ramach kontraktów dzierżawy instalacji dla klientów B2B. Rynek rozwija się zgodnie...

Columbus Energy bez emisji akcji i z nowymi nazwiskami w Radzie Nadzorczej

Akcjonariusze Columbus Energy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki i przychylili się do wniosku Zarządu w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami dotyczącymi IPO. Decyzja została podyktowania potrzebą rozważenia potencjalnych nowych możliwości współpracy i finansowania, które pojawiły się już po terminie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w obszarze rozwoju nowych projektów farm fotowoltaicznych na terenie Polski. Columbus Energy z nowymi osobami w Radzie Nadzorczej – Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju, aby wybudować dla siebie GW mocy w farmach fotowoltaicznych i innych OZE. Droga do tego celu może być różna, bo do ich wybudowania potrzebny jest kapitał. Aktualnie rozważamy równoległe działania do emisji akcji, możliwie bardziej korzystne dla akcjonariuszy, dlatego wstrzymujemy się z decyzją o emisji.  Dynamika działań niezmiennie...

Columbus Energy notuje wzrost zamówień i zwiększa zapasy komponentów

Wzrost podpisanych w październiku umów na instalacje fotowoltaiczne do rekordowego poziomu 22,7 MW wraz ze wzrostem sprzedaży pomp ciepła i innych produktów dodają dynamiki  rozwojowi Columbus Energy. Ponadto Spółka pozyskała finansowanie obrotowe z mBanku w wysokości 50 mln zł, które przeznaczy na dodatkowe zapasy komponentów. Zabezpieczą one realizację kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Columbus Energy z rekordowym wzrostem podpisanych w październiku umów na instalacje fotowoltaiczne – Rynek zaczął się konsolidować i jako lider widzimy w tym szansę. W związku z rosnącą sprzedażą i rozwijanym przez nas portfelem projektów farm fotowoltaicznych, znacząco zwiększa się zapotrzebowanie na komponenty, których zapasy konsekwentnie uzupełniamy. Pozyskane finansowanie pozwoli nam zabezpieczyć ten proces i pozytywnie wpłynie na ciągłość realizacji projektów, których liczba powinna sukcesywnie wzrastać w efekcie poczynionych przez nas...

Inwestycja Columbus Energy z kolejnym krokiem milowym. Saule Technologies z przełomowym produktem

Zeszłoroczna inwestycja Columbus Energy przynosi kolejne efekty, otwierając Spółce dostęp do nowego, rosnącego ok. 25 proc. rocznie rynku. Saule Technologies wprowadziło do oferty pierwsze na świecie elektroniczne etykiety cenowo-reklamowe PESL zasilane perowskitowymi ogniwami fotowoltaicznymi. Columbus Energy to właściciel 20 proc. udziałów Saule Technologies oraz dystrybutor jej produktów i licencji na nie na świecie. Columbus Energy: Przełom na rynku ESL Pierwsze na świecie elektroniczne etykiety cenowo-reklamowe PESL (ang. Perovskite Electronic Shelf Label) zasilane perowskitowymi ogniwami fotowoltaicznymi to już drugi produkt Saule Technologies wykorzystujący jej autorską technologię ogniw perowskitowych.  Jednocześnie to pierwszy produkt Saule z kategorii IoT. Spółka wprowadza go na rynek wraz z kompletnym, zintegrowanym systemem informatyczno-sprzętowym, z wykorzystaniem obsługujących etykiety PESL przekaźników danych i możliwości obliczeniowo-analitycznych chmury. Nowatorskie rozwiązanie skraca czas obsługi etykietowania...
Dawid Zieliński -prezes zarządu Columbus Energy

Columbus Energy: akcjonariusze spółki 13 grudnia zdecydują o emisji akcji

Akcjonariusze Columbus Energy S.A., wiodącego dostawcy usług na rynku nowoczesnej energetyki, zdecydują o emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w tej sprawie odbędzie się 13 grudnia br. w siedzibie Spółki. Columbus Energy rozważa możliwość emisji akcji Zdaniem Zarządu, Emisja Akcji Serii F oraz przeprowadzenie oferty publicznej pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym Spółki. Pozytywna decyzja Akcjonariuszy pozwoli Spółce pozyskać nawet 450-550 mln zł oraz ubiegać się o wprowadzenie akcji na Rynku Głównym GPW. Emisja akcji oraz IPO jest jednym ze scenariuszy pozyskania finansowania rozpatrywanym przez Zarząd. – Ostatnie kwartały były okresem bardzo dynamicznego rozwoju naszej działalności. Nowe segmenty, takie jak pompy ciepła, farmy fotowoltaiczne czy...

Akcjonariusze Columbus Energy zdecydują 13 XII o emisji akcji serii F bez pp

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Columbus Energy zdecydują o emisji akcji zwykłych serii F bez prawa poboru podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 13 grudnia br., wynika z projektów uchwał. Zarząd liczy na pozyskanie wpływów z emisji akcji serii F w wysokości ok. 450-550 mln zł. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1,89 zł oraz nie wyższą niż zł do kwoty nie niższej niż 129 982 200,39 zł oraz nie wyższej niż zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji, ale nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,89 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały. "Zamiarem zarządu jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F...

Columbus w dół o ponad 5%. Słabe wyniki za III kw. pogłębiają spadki

W trakcie wczorajszy notowań Columbus Energy zanotował pokaźne spadki swojej wyceny, które wyniosły ponad 5%, choć początkowo ich skala była jeszcze większa. Wszystko za sprawą wyników finansowych za III kwartał, które rozczarowały inwestorów. Warto dodać, że od szczytów z wakacji 2020 akcje spółki zanotowały ponad 4-krotną przecenę. Columbus Energy stracił 5,08% w trakcie wczorajszej sesji. Strata netto w III kw. wyniosła 2,98 mln zł (wobec 24,4 mln zł zysku w 2020). Obecna wycena spółki to 22,78 zł, choć w wakacje 2020 poziom ten przekraczał 100 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Columbus traci ponad 5% W trakcie wczorajszej sesji Columbus Energy zaliczyło bardzo pokaźny spadek swojej wyceny. Spółka straciła aż 5,08%, co oznacza spadek o 1,22...

Columbus Elite utrzymuje tempo rozwoju

Spółka Columbus Elite działająca w ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy zamknęła III kwartał 2021 roku z bardzo dobrymi wynikami. Narastająco od początku swojej działalności na koniec III kwartału (tj. 30.09.2021) Spółka pozyskała 21 000 Klientów, a łączna moc zainstalowana w OZE wynosi 95 MW. Columbus Elite zamknęła III kwartał 2021 roku z bardzo dobrymi wynikami Jak wynika ze skonsolidowanego raportu Grupy Columbus Energy za III kwartał 2021 r, spółka Columbus Elite zwiększyła ilość Klientów i zainstalowanej mocy dwukrotnie w porównaniu do ubiegłego roku. Spółka od początku istnienia odnotowuje dynamiczny wzrost. Columbus Elite dzięki wypracowanemu modelowi sprzedażowo-szkoleniowemu dociera do coraz szerszych grup partnerów i współpracowników, co przekłada się na wyniki sprzedaży i zadowolenie klientów oraz m.in. zainstalowaną moc w fotowoltaice i wzrost w segmencie sprzedaży pomp ciepła. Należy zwrócić uwagę, że...

Columbus Energy przedstawia wyniki finansowe za III kwartał

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przedstawił wyniki finansowe za III kwartał. Spółka przez trzy kwartały 2021 r. wypracowała 508 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 8 proc. r/r. W raportowanym okresie Columbus Energy odnotował znaczny wzrost sprzedaży pomp ciepła – w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 2514 proc. i wygenerowała prawie 34 mln zł przychodów. Columbus Energy przez trzy kwartały 2021 r. wypracował 508 mln zł przychodów W pierwszych trzech kwartałach tego roku spółka przeprowadziła kilka znaczących działań dla rozwoju  segmentów biznesowych spółki, m.in. podpisała umowy na rozwój kolejnych farm fotowoltaicznych. Obecnie spółka posiada w procesie projekty o łącznej mocy 5270 MW. – Przez pierwsze trzy kwartały tego roku koncentrowaliśmy...

Columbus wprowadza pakiety ofertowe dla klientów indywidualnych

W listopadzie Columbus uruchomił nową ofertę fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. Klienci mają do wyboru trzy warianty usług: smart, smart+ i pro, zróżnicowane zakresem. Pakiet pro to propozycja dla najbardziej wymagających klientów. Columbus wprowadza nowe pakiety ofertowe W tym wariancie Columbus zapewnia najlepsze dostępne w ofercie moduły PV (wysokowydajne monokrystaliczne panele fotowoltaiczne 370 MWT Full Black, z czarną estetyczną ramą) oraz do wyboru inwerter Solis lub mikroinwerter, dedykowany na skomplikowane dachy. Ponadto w pakiecie dostępne są wyższej jakości zabezpieczenia elektryczne oraz wszystkie dodatkowe usługi, w tym Columbus Care. Oprócz 15-letniej Gwarancji 360 na wszystkie komponenty instalacji oraz serwis, klienci otrzymują szczegółową roczną analizę z pracy instalacji wraz z konsultacją dedykowanego im doradcy energetycznego. Mogą też liczyć na szybszy montaż (do 7 dni od...

Columbus Energy zawarł umowę inwestycyjną z Votum i Votum Energy

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, poinformował, że spółka współzależna Columbus Elite zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujący 55 proc. udziału w kapitale zakładowym Votum Energy. Ponadto zawarte umowy o współpracy pomiędzy Columbus Energy i Votum Energy przewiduje, że produkty z oferty spółki będą dystrybuowane w sieci sprzedaży Votum Energy. Columbus Energy nawiązał współpracę z Votum i Votum Energy Nawiązana współpraca będzie stanowiła wsparcie rozwoju spółki w wielu kanałach – od farm fotowoltaicznych, przez rozwiązania dla MŚP, swobodne przesyłanie energii, sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy technologie przyszłości takie jak perowskity. – Votum oraz Votum Energy prowadzą działalność komplementarną dla Columbus oraz Columbus Elite w branży odnawialnych źródeł energii. Realizacja umów wzmocni...

Saule coraz bliżej wejścia na NewConnect

Saule S.A., spółka specjalizująca się w produkcji ogniw perowskitowych, przyspiesza wejście na ASO NewConnect. Saule S.A. przyspiesza wejście na GPW Spółka Saule, wraz z jej akcjonariuszami oraz głównym akcjonariuszem - Columbus Elite Global S.A. (wcześniej Blumerang Investors S.A.), podpisała dziś umowę inwestycyjną określającą warunki nabycia akcji Saule przez Columbus Elite Global (CEG). Dzięki temu Spółka wejdzie w strukturę grupy kapitałowej CEG, notowanej na rynku NewConnect. Akcjonariuszom Saule, w zamian za przeniesienie prawa własności akcji na Columbus Elite Global, zostaną przyznane akcje w podwyższonym kapitale zakładowym CEG. - Cieszę się, że Saule nie tylko dynamicznie rozwija produkcję i komercjalizację ogniw perowskitowych, ale także, że mogliśmy zrobić dzisiaj kolejny formalny krok w stronę notowania Saule na NewConnect. Jestem przekonany, że Saule ze swoim innowacyjnym...

Columbus Energy chce utrzymać pozycję rynkową pomimo zmian regulacyjnych

Kraków, 19.10.2021 (ISBnews) - Pomimo planowanych przez rząd zmian systemu rozliczeń za energię elektryczną dla prosumentów Columbus Energy chce pozostać liderem na rynku fotowoltaicznym z udziałem w wysokości kilkadziesiąt procent, poinformował ISBnews prezes Dawid Zieliński. "My poradzimy sobie w nowym systemie funkcjonowania rozliczeń prosumentów za energię elektryczną, który zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku. Chcemy pozostać liderem na rynku polskiej fotowoltaiki i dodatkowo oferować klientom pompy ciepła i magazyny energii" - powiedział Zieliński w rozmowie z ISBnews. Zgodnie z założeniami ustawy przygotowywanej przez posłów i wstępnie uzgodnionej z rządem, obecnie obowiązujące zasady rozliczeń nadwyżek produkowanej energii z fotowoltaiki prosumenci zachowają przez 15 lat. Mowa jest tylko o tych prosumentach, którzy po raz pierwszy wprowadzą energię do sieci do 31 grudnia 2021...

Ogniwa perowskitowe od Saule Technologies osiągają imponującą wydajność 25,5%!

W piątek 8 października, podczas II edycji międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit 2021, dr Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektor ds. technologii w firmie Saule Technologies poinformowała o wynikach najnowszych badań nad wydajnością ogniw perowskitowych stworzonych przez Salue. Pomiary laboratoryjne wykonane przez zespół dra Uliego Würfela w instytucie Fraunhofer ISE pokazują: ogniwa fotowoltaiczne na bazie perowskitów stworzonych przez firmę Saule Technologies, mogą pracować z wydajnością 25,5% w warunkach eksploatacji przy zastosowaniach Internetu Rzeczy (Internet of Things, IOT). Saule Technologies jako pierwsza firma na świecie stworzyła wydajne ogniwa perowskitowe! Jeszcze nie tak dawno Olgi Malinkiewicz – współzałożycielka Saule Technologies zaprezentowała projekt żaluzji pokrytych ogniwami fotowoltaicznymi, które docelowo miały być wykonane z perowskitu. Przy okazji zainwestowanie 10 mln euro w Saule Technologies ogłosił...

Columbus Elite z większościowym pakietem w Votum Energy!

Tuż przed zakończeniem piątkowej sesji, Columbus Energy poinformował w komunikacie ESPI o zawarciu umowy pomiędzy stronami: Columbus Elite oraz Votum Energy, na mocy której ta pierwsza zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujących docelowo 55 procent udziału w kapitale tej drugiej. Zgodnie z umową, produkty Columbus mają trafic do oferty Votum Energy i będą dystrybuowane za pomocą jej sieci sprzedaży. Warto nadmienić tutaj, że głównym produktem będą oczywiście rozwiązania związane z szeroko pojętą fotowoltaiką, do tego dojdzie między innymi sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także technologie takie jak perowskity. Columbus Elite kupuje 55 proc. udziałów w Votum Energy W piątek, kwadrans po godzinie 16, podczas II edycji międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit 2021, przedstawiciele spółek: Columbus Energy, Columbus Elite, Votum...

Columbus Energy sprzedał akcje Nexity stanowiące 22,99% udziału za 2,3 mln zł

Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Columbus Energy, za zgodą rady nadzorczej, sprzedał 2 299 450 akcji, stanowiących 22,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do tylu samych głosów na walnym zgromadzeniu w Nexity Global, podała spółka. Sprzedaż zrealizowana została za łączną cenę 2 299 450 zł. "W wyniku transakcji Columbus zasadniczo zmniejszył udział w Nexity i aktualnie posiada 999 000 akcji, stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do tylu samych głosów na walnym zgromadzeniu Nexity. Tym samym Nexity przestała być jednostką stowarzyszoną z Columbus, a jej wyniki finansowe, począwszy od danych na 31 grudnia 2021 r., nie będą konsolidowane z wynikami Columbus" - czytamy w komunikacie. Zarząd Columbus wskazuje, iż transakcja jest efektem braku realizacji przez poprzedni zarząd Nexity strategii,...

Columbus Energy zawarł umowę inwestycyjną z Votum i Votum Energy, a także umowę o współpracy

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, poinformował, że spółka współzależna Columbus Elite zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujący 55 proc. udziału w kapitale zakładowym Votum Energy. Columbus Energy S.A. zawarł nową umowę inwestycyjną Ponadto zawarte umowy o współpracy pomiędzy Columbus Energy i Votum Energy przewiduje, że produkty z oferty spółki będą dystrybuowane w sieci sprzedaży Votum Energy. Nawiązana współpraca będzie stanowiła wsparcie rozwoju spółki w wielu kanałach – od farm fotowoltaicznych, przez rozwiązania dla MŚP, swobodne przesyłanie energii, sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy technologie przyszłości takie jak perowskity. – Votum oraz Votum Energy prowadzą działalność komplementarną dla Columbus oraz Columbus Elite w branży odnawialnych źródeł energii. Realizacja umów wzmocni pozycję rynkową Columbus,...

Columbus Energy ma przedwstępną umowę dot. projektów PV o łącznej mocy 345 MW

Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Columbus Energy zawarł umowę przedwstępną nabycia udziałów w 4 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych oraz nabycia 3 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy wszystkich projektów wynoszącej 345 MW, podała spółka. "Stale powiększamy nasz portfel deweloperski farm fotowoltaicznych. Aktualnie posiadamy ponad 4,5 GW. Wraz z zawartą umową będziemy mogli pozyskać kolejne farmy o łącznej mocy 345 MW. Nabycie oraz rozliczenie wspomnianych projektów będzie uzależnione od wyników badań due diligence" - powiedział wiceprezes Janusz Sterna, cytowany w komunikacie. Ostatnio spółka zawarła porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju farmy fotowoltaicznej o mocy 60 MW. Kolejne dwie umowy dotyczyły nabycia farm o mocy 30 MW i 14 MW. Zarząd spółki podkreśla, że projekty fotowoltaiczne są bardzo ważną częścią ekosystemu Columbus Energy. "Nasz biznes...

Columbus Energy ma list intencyjny z Votum ws. partnerstwa w OZE

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Columbus Energy i Columbus Elite zawarły z Votum i Votum Energy list intencyjny w sprawie rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia partnerstwa strategicznego w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Negocjacje w sprawie wspólnego przedsięwzięcia powinny zakończyć się do 8 października br. "W liście intencyjnym strony wskazały, że ich zamiarem jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia opartego na zasadach synergii i wykorzystania potencjału doświadczenia biznesowego każdej ze stron (tj. doświadczenia rynkowego, wiedzy i zaplecza technologicznego Columbus i Columbus Elite S.A. oraz profesjonalnej sieci dystrybucyjnej oraz posiadanych know-how i doświadczenia w zakresie sprzedaży usług na rzecz konsumentów Votum S.A. oraz Votum Energy S.A.) w obszarze oferowania i realizacji usług na rzecz konsumentów" - czytamy w komunikacie. Warunki i forma ewentualnej...

Columbus nabył spółkę realizującą farmę fotowoltaiczną o mocy 14 MW

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, który posiada prawomocne pozwolenie na budowę, podała spółka. Poza projektem farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, do spółki celowej zostaną sprzedane projekty farm fotowoltaicznych o mocy min. 20 MW, pola transformatora, stanowiska transformatora i rozdzielni SN dla farmy o maksymalnej mocy 13,86 MW, podano również. "Cena transakcji została ustalona na zasadach rynkowych. Pełne rozliczenie zostanie dokonane po nabyciu przez spółkę celową projektów dodatkowych oraz osiągnięciu przez te projekty dodatkowe prawomocnych pozwoleń na budowę. Columbus ma prawo odstąpić od umowy m.in.: - w terminie do 22 września 2023 r. w przypadku braku nabycia projektów dodatkowych w okresie 14 dni od daty podpisania...

Columbus Energy negocjuje kolejne przejęcia farm wiatrowych

Katowice, 20.09.2021 (ISBnews) - Columbus Energy prowadzi negocjacje dotycząca przejęcia projektów farm fotowoltaicznych, ten proces jest ciągły, poinformował ISBnews prezes Dawid Zieliński. "Columbus Energy jest w trakcie negocjacji dotyczących przejęć kolejnych farm fotowoltaicznych. Niedawno zrealizowaliśmy dwie transakcje o których informowaliśmy rynek. Nasza polityka zakupowa jest obecnie jasno zdefiniowana. Jeśli projekt uzyskuje wszystkie niezbędne warunki przyłączeniowe wtedy my go kupujemy. Ten element jest podstawą. Mogę powiedzieć, że dziś najważniejszym założeniem jest dla nas ekonomiczne uzasadnienie kontraktu. A to oznacza, że nie wszystko, co jest dostępne na rynku spełnia nasze warunki" - powiedział Zieliński w rozmowie z ISBnews w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. "Trudno ocenić, o ile megawatów zwiększy się nasze portfolio do końca roku. Podtrzymujemy jednak nasze plany i...

Columbus Energy nabywa kolejne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 90 MW

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, konsekwentnie rozwija działalność w segmencie farm fotowoltaicznych. Spółka zwarła z partnerem porozumienie, na mocy którego zdecydowała się nabyć projekt farmy fotowoltaicznej z wydanymi Warunkami Przyłączenia o mocy 60 MW. Columbus Energy konsekwentnie rozwija działalność w segmencie farm fotowoltaicznych Ponadto Spółka podpisała przedwstępną umowę nabycia projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW. – Porozumienie dotyczy współpracy przy rozwoju farmy fotowoltaicznej o mocy 60 MW z wydanymi warunkami przyłączenia. Nasz partner zadeklarował, że postara się zwiększyć moc warunków przyłączenia dla tego projektu przynajmniej o 35 MW. Rozliczenie projektu ma nastąpić do 28 sierpnia 2022 roku – mówi Janusz Sterna, Wiceprezes Columbus Energy S.A. – To jednak nie koniec naszych akwizycji w tym obszarze....

Spółka Salyz portfela Dawida Zielińskiego będzie uczestnikiem programu Microsoft for Startups Europe

Saly S.A., dostawca oprogramowania oraz właściciel platformy dla e-commerce B2B, został wybrany do programu Microsoft for Startups Europe, wspierającego perspektywiczne projekty software’owe w Europie. Zarząd Spółki podkreśla, że udział w programie oznacza wsparcie nie tylko w finansowaniu, ale także w zakresie technologii i marketingu. Zapewnia również dostęp do rozległej sieci partnerskiej Microsoft. Saly S.A. została wybrana do programu Microsoft for Startups Europe Microsoft for Startups to globalny program mający na celu wsparcie start-upów w rozwoju i skalowaniu ich biznesu. Inicjatywa zapewnienia najbardziej perspektywicznym przedsięwzięciom pomoc w rozwoju ich projektów w zakresie zaplecza technologicznego i doradztwa na najwyższym poziomie. Microsoft for Startups oferuje liczne korzyści dla każdego startupu, między innymi narzędzia Microsoft, dostęp do usług Azure, szkolenia, casestudies, sesje biznesowe, bezcenne wskazówki rynkowe i...

Columbus notuje 32% wzrost przychodów w 1. półroczu. Rozmowa z prezesem spółki

Columbus Energy jest to szeroko znana polska firma z branży PV, która w ostatnim czasie zaprezentowała swoje wyniki finansowe za 1. półrocze 2021. Jak wskazuje Dawid Zieliński, gość programu Comparic24,  spółka pochwalić może się rekordowymi przychodami, które sięgnęły 335 mln zł. Jednocześnie pogorszyła się EBITDA, co ma wynikać z poniesionych nakładów na rozwój i wzrost zatrudnienia. W 1 półroczu 2021 przychody Columbus Energy wyniosły 335 mln zł (255 mln rok wcześniej). Oznacza to wzrost o 32% r/r. Zysk netto spadł w tym czasie z 23,52 mln zł do 16,13 mln zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=7IlFxkjJhIs Spółka realizuje założenia Columbus Energy jest to polska spółka operująca w branży PV. Jak wskazuje Dawid Zielińskie, na antenie Comparic24, w...

Saly pozyskał 3 mln zł od Dawida Zielińskiego, Prezesa Columbusa

Saly S.A., dostawca oprogramowania oraz właściciel platformy dla e-commerce B2B, pozyskał 3 mln zł od Dawida Zielińskiego, znanego polskiego przedsiębiorcy oraz Prezesa i współzałożyciela Columbus Energy S.A.Środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę produktu i zwiększenie sprzedaży. Prezes Columbus Energy S.A. Dawid Zieliński objął 36,6% udziałów w spółce Saly S.A. Saly jest dostawcą oprogramowania dla e-commerce, które wspiera digitalizację procesów sprzedaży i obsługi klientów na rynku B2B. To nowoczesne oprogramowanie klasy enterprise, dostępne w chmurze w modelu SaaS, pozwala na wysoki poziom integracji z systemami klasy ERP czy WMS. Dla użytkowników końcowych Saly jest intuicyjnym narzędziem do składania zamówień online, a dla użytkowników administracyjnych (handlowców) narzędziem analitycznym. Dzięki rozbudowanemu modułowi Business Intelligence, dostarcza szczegółowych danych i predykcji odnośnie zachowań sprzedażowych klientów. Założyciele firmy zdecydowali się...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje