Conotoxia
Gorące spółki dnia

Grupa XTB [XTB], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia

Cognor bez wątpienia był największą gwiazdą poniedziałkowej sesji na GPW. Akcje silnie drożały, choć pojawiła się też realizacja zysków i problemy powyżej poziomu 7 zł. Zrealizował się scenariusz, pod który grali inwestorzy czyli naprawdę mocne wyniki za 2022 rok, w dodatku wsparte rekordową dywidendą. Spółka podała, że według wstępnych szacunków, jej zysk netto za ubiegły rok wzrósł do 602,4 mln zł co oznacza wzrost o 66% rok do roku. W tym samym czasie przychody wzrosły o 21% do 3 406,6 mln zł. Cognor zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 1,23 zł na akcję. Biorąc pod uwagę obecne poziomy cenowe, taka wypłata oznaczałaby nawet 18% stopę dywidendy. Będzie to najwyższa wypłata w historii spółki. Tylko od początku tego roku, notowania wzrosły o około 60%. W przypadku cofnięcia, ważnym wsparciem pozostają okolice 6,65 zł czyli maksima z ubiegłego roku.
cognor logo

Cognor rośnie po wynikach za 2022 rok. Od początku roku akcje drożeją o 55%

Patrząc na wykres, widzimy ponad 5% wzrosty na starcie sesji. Kurs testuje okolice 7%, a w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z silnym rajdem wzrostowym przy narastających obrotach, co mogło świadczyć o grze pod mocny raport. Tylko od początku roku kurs wzrósł o ponad 55%.
cognor logo

Cognor publikuje wyniki i rekomenduje wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję za 2022 r.

Cognor Holding miał 602,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 roku, przy przychodach na poziomie 3,41 mld zł, podała spółka, powołując się na dane szacunkowe. Cognor Holding podaje dane szacunkowe "Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2022 roku następujące wybrane, skonsolidowane pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz...
cognor logo

Cognor pokonuje ważny opór – zapiski giełdowego spekulanta

Spółka SPED-EX jest spółką wykonującą określone usługi w tym logistyczne na rzecz JAP i nie prowadzi innej działalności. Nie posiada istotnych przychodów (poniżej 20 mln CZK rocznie) ani sumy bilansowej (poniżej 15 mln CZK). Na wykresie kurs zaczyna pokonywać ważny opór w rejonie 4,60 zł. Całość odbicia sięga już 40%.
cognor logo

Cognor z ryzykiem powrotu na tegoroczne minima – zapiski giełdowego spekulanta

Wbrew temu osiągnęliśmy bardzo wysoką EBITDA w kwocie 183,3 mln zł jak i zysk netto - 130,3 mln zł. Nasz kapitał własny przekroczył sumę 1 mld zł, podczas gdy dług netto oraz poziom zadłużenia osiągnęły historycznie najniższe odczyty" - czytamy w komentarzu zarządu. Od marca spółka porusza się w trendzie spadkowym. Mała dynamika ostatniego odbicia sugeruje ryzyko powrotu na wsparcie przy 3,35 zł.
cognor logo

Nakłady inwestycyjne Cognor Holding mogą sięgnąć ok. 160 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Cognor Holding mogą wynieść ok. 160 mln zł w 2022 r. w ujęciu bilansowym, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Spółka zdecydowała o wznowieniu wcześniej zamrożonych inwestycji. "Jeżeli spojrzymy na 12 miesięcy wstecz, to bilansowo to jest ok. 160 mln zł. Myślę, że to może...
cognor logo

Cognor zakłada niższe przychody i niższą zyskowność w III kw. 2022 r.

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Cognor Holding zakłada, że w III kw. odnotuje niższe przychody i zyski zarówno w porównaniu do II kw., jak i do III kw. ub.r., poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. "W kolejnym kwartale spodziewamy się słabszego wzrostu PKB , ale to może też być spadek. Zakładamy słaby...
cognor logo

Cognor spada mimo lepszych wyników – zapiski giełdowego spekulanta

Skutkowało to silną poprawą rentowności i to mimo niekorzystnego względem hut wielkopiecowych kosztu wsadu. Nasza marża EBITDA poprawiła się z 16,2% do 22,8%, marża zysku netto zaś z 11,2 do 18,4" - skomentował dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie. Na wykresie kurs mocno odbił od lokalnego oporu, co stwarza ryzyko powrotu na główną strefę wsparcia w okolicach 3,55 zł.

Cognor miał 180,01 mln zł zysku netto, 234,93 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Cognor odnotowało 180,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 74,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 223,98 mln zł wobec 101,05 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 234,93 mln...
cognor logo

Cognor nawiązuje współprace z miastem Siemianowice Śląskie w związku z budową nowej fabryki

Hutnicza spółka, która planuje budowę nowoczesnego zakładu walcowniczego z linią produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych w Siemianowicach Śląskich otrzyma pomoc miasta przy skomunikowaniu inwestycji Cognor szykuje grunt pod nową inwestycję Cognor Holding podpisał z miastem Siemianowice Śląskie list intencyjny dotyczący współpracy polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu prac infrastrukturalnych stwarzających warunki dla budowy...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

Ponadto Trakcja w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów stwierdziła utratę wartości tych inwestycji. W związku z tym spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 12 mln zł. Na wykresie mamy trend spadkowy. W piątek popyt walczył o utrzymanie lokalnego wsparcia przy 1,50 zł. Jeżeli nie uda się utrzymać tego poziomu, wzrośnie ryzyko powrotu kursu na tegoroczne minima.

Cognor rekomenduje 0,15 zł na akcję dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Cognor Holding zarekomendował przeznaczenie 25,71 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Cognor Holding podjął decyzję w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podziału zysku netto spółki za rok 2021. Kwotę w wysokości...
cognor logo

Analiza fundamentalna Cognor. 10-krotny wzrost zysku netto w 2021 roku

Rok 2021 był dla spółki Cognor czasem niezwykle udanym, co wynikało z bardzo wysokich cen stali, wskazuje Konrad Książak na antenie Comparic24. Początek tego roku dla spółki również zapowiada się obiecująco, a to za sprawą wojny na Ukrainie, która podbiła ceny stali, której to producentem jest właśnie spółka. Wysokie...

Cognor spodziewa się bardzo dobrego II kw., EBITDA może sięgnąć 350-400 mln zł w I półr.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Cognor spodziewa się, że II kw. będzie co najmniej tak samo dobry, jak I kw., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. W całym I półroczu EBITDA może wynieść 350-400 mln zł. "Oczekujemy bardzo silnego II kwartału. Ceny nie dość, że po wybuchu wojny wzrosły,...
cognor logo

Cognor w dół o 2,27%. Zysk netto w 1 kwartale wzrósł do 156,8 mln zł

W trakcie piątkowych notowań walory Cognor notują spadek swojej wyceny aż o 2,27%, co oznacza cofnięcie kursu w okolice 6 zł za walor. Tłem do dzisiejszych ruchów jest m.in. raport finansowy za 1 kwartał 2022 roku, w którym to spółka pokazała wyraźne wzrosty względem roku ubiegłego. Cognor w dół...
cognor logo

Cognor miał rekordowe 148,04 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding w 1 kw. 2022 r. wyniosły 962 mln zł (+64,7% r/r.), zysk operacyjny przekroczył 181 mln zł (3-krotny wzrost r/r), a EBITDA wyniosła 192,4 mln zł (2,5-krotny wzrost  r/r). Spółka jednocześnie wypracowała 157 mln zysku netto podczas, gdy przed rokiem w 1 kw. było to...
Gorące spółki dnia

LiveChat [LVC], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia

Zdaniem autorów raportu, Cognor wciąż jest bardzo atrakcyjnie wyceniony, wskaźnik cena/zysk wynosi 2,8 i jest to iloraz prawie dwukrotnie niższy od spółek porównywalnych. Analitycy wskazują na zabezpieczenie przez spółkę cen energii, przez co może pozwolić sobie na wyższe marże. W krótkim terminie otoczenie dla spółki jest bardzo sprzyjające - uważają autorzy raportu.
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], Quercus TFI [QRS] – Gorące spółki dnia

Zysk operacyjny wyniósł 25,57 mln zł wobec 17,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,03 mln zł wobec 58,64 mln zł rok wcześniej. Wyniki napawają więc optymizmem, co powinno pozwolić na kontynuowanie obecnej zwyżki.
cognor logo

Cognor zakłada, że w 2022 r. możliwe będzie powtórzenie ubiegłorocznych wyników

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Cognor zakłada bardzo dobre I półrocze 2022 r. i ocenia, że nawet w przypadku pogorszenia sytuacji w II połowie roku możliwe będzie powtórzenie ubiegłorocznych wyników, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. "Dziś bardziej realistyczne wydaje się, żeby zeszłoroczny wynik powtórzyć. Będziemy się starali to zrobić, ale zobaczymy...

Cognor zakłada znacznie wyższy r/r capex w 2022 r. w zw. z budową zakładu walcowniczego

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Cognor Holding zakłada, że nakłady inwestycyjne w 2022 r. będą znacznie wyższe, niż zrealizowane w 2021 r. czy 2020 r., przede wszystkim w związku z planowaną budową zakładu produkcyjnego w Siemianowicach Śląskich, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. "Inwestycje będą dużo, dużo wyższe niż ubiegłym i poprzednim...
cognor logo

Cognor zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Cognor zakłada, że będzie rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r., jednak ostateczną proponowaną kwotę poda przed terminem walnego zgromadzenia, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. "Myślę, że będziemy rekomendować jakiś poziom dywidendy, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie" - powiedział Zoła podczas konferencji...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Cognor Holding bije rekordy zyskowności. Spółka zwielokrotniła swoje zyski w 2021 r.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 2021 r. wyniosły 2 811 mln zł (+62,2% r/r.), zysk operacyjny osiągnął poziom niemal 468 mln zł (6-krotny wzrost r/r), a EBITDA wyniosła 520 mln zł (3,5-krotny wzrost  r/r). Spółka jednocześnie wypracowała zysk netto 10-krotnie wyższy niż w 2020 r., w kwocie 364 mln...
cognor logo

Cognor ma umowę zakupu nieruchomości za 61,48 mln zł pod budowę zakładu walcowniczego

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Cognor - spółka zależna Cognor Holding - podpisał umowę z Towarzystwem Finansowym Silesia na zakup nieruchomości w Siemianowicach Śląskich za 61,48 mln zł, podała grupa. Nieruchomość ma być przeznaczona pod budowę zakładu walcowniczego. Umowa obejmuje prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Siemianowicach Śląskich o...
cognor logo

Cognor wygrał przetarg na zakup nieruchomości za 61,48 mln zł pod budowę zakładu

Warszawa, 16.02.2022 (ISBnews) - Cognor - spółka zależna Cognor Holding - wygrała przetarg na zakup nieruchomości w Siemianowicach Śląskich od Towarzystwa Finansowego Silesia za 61,48 mln zł, podała grupa. Nieruchomość ma być przeznaczona pod budowę zakładu walcowniczego. Cognor wygrała ogłoszony przez Towarzystwo Finansowe Silesia Spółka z o.o. przetarg na sprzedaż...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], Rafako [RFK] – Gorące spółki dnia

Strony zamierzają współpracować, na zasadzie niewyłączności, na rzecz wspierania przygotowywanej oferty Westinghouse. Amerykańska firma liczy na doświadczenie i kompetencje Rafako w zakresie konstrukcji stalowych i instalacji modułowych, które mogą wesprzeć wybór jej oferty w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej oraz okazać się przydatne w podobnych projektach w Europie Środkowo-Wschodniej.
cognor logo

Cognor pozytywnie zaskoczył wynikami – uważa BM mBanku

"Naszym zdaniem w 4Q należy spodziewać się wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych w hucie Ferrostal, ze względu na chęć wykorzystania wciąż sprzyjającego otoczenia rynkowego"
cognor logo

Cognor Holding miał wstępnie 365,6 mln skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Cognor Holding miała 365,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 roku, przy przychodach na poziomie 2,81 mld zł, podała spółka, powołując się na dane szacunkowe. "Emitent szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2021 roku następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], CI Games [CIG] – Gorące spółki dnia

"Jestem bardzo zadowolony z wyników sprzedaży osiągniętych w 2021 r. W największym stopniu wpływ na wyniki miała premiera i sprzedaż gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2'. Cieszy mnie również istotny poziom przychodów ze sprzedaży back katalogu" - powiedział prezes Marek Tymiński.
cognor logo

Cognor wyceniony na 4,10 zł przez BM mBanku

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 17 stycznia, obniżyli rekomendację dla Cognora do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa została obniżona do 4,1 zł z 5,05 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 4,15 zł za akcję. "Zauważając zmianę trendu w branży stalowej i oczekiwane gorsze wyniki decydujemy się na obniżenie rekomendacji...
cognor logo

KUKE i Grupa Santander dofinansowały Cognor kwotą w wys. ok. 400 mln zł

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - KUKE i Grupa Santander zapewniły spółce Cognor finansowanie w wysokości prawie 400 mln zł, podało KUKE. Cognor planuje za tę kwotę zmodernizować dwa krajowe zakłady oraz zakupić nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić obecną mniej wydajną linię walcowniczą w Zawierciu. Cognor jest...
cognor logo

Cognor spodziewa się dobrych wyników w IV kw., jednak nie wyższych niż w III kw.

Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Cognor spodziewa się dobrych wyników operacyjnych i wyniku netto w IV kw., jednak raczej nie wyższych niż odnotowane w III kw., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. "W IV kw. popyt może ustabilizować się na dobrym poziomie w Polsce i Unii Europejskiej. W Chinach...
Gorące spółki dnia

OncoArendi [OAT], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia

"Biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku zarząd zdecydował się na przesunięcie przestoju modernizacyjnego Ferrostalu na styczeń, to przed Cognorem kolejny udany kwartał z EBITDA ponad 100 mln zł" - podali analitycy w uzasadnieniu. Powodem wzrostu kursu ma być też spora szansa na wysoką dywidendę, na którą spółka może przeznaczyć nawet 50% zysku rocznego. Na wykresie trwa jednak korekta i pojawia się ryzyko zejścia na linię trendu.
cognor logo

Cognor Holding odnotował rekordowe wyniki w pierwszym kwartale 2021 r.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 1 kw. 2021 r. wyniosły 584,7 mln zł (+27% r/r.), zysk operacyjny osiągnął poziom 66,7 mln zł (+250% r/r.), EBITDA przekroczyła 80 mln zł (+167% r/r), a wynik netto skoczył z 2,8 do 45,9 mln zł, ustanawiając historyczne rekordy. Cognor Holding: wyniki za pierwszy kwartał...
cognor logo

Cognor w 3 kwartale 2021 roku znowu bije rekordy wyników

Stalowy potentat zaliczył świetny kwartał, kilkukrotnie pomnażając zyski na wszystkich poziomach. Spółce sprzyja zarówno utrzymujący się popyt na jej produkty, jak i szybko rosnące ceny. Cognor zakończył 3 kwartał 2021 roku świetnymi wynikami Skonsolidowane przychody Cognor Holding w 3 kw. 2021 r. wyniosły 716,9 mln zł,wobec 372 mln zł w tym...
Spadki na rynku

Akcje Bumech, Cognor i Famur mocniej w dół we wtorek. GPW na czerwono

Pomimo kolejnego dnia konsolidacji głównych indeksów na warszawskim parkiecie, wczorajsza sesja okazała się być bardzo ciekawa jeżeli chodzi o notowania poszczególnych spółek i sektorów. Chociaż WIG20 stracił we wtorek 0,5% to już od tygodnia indeks ten oscyluje około poziomu 2 450 pkt. Znacznie większe zmiany były jednak udziałem poszczególnych komponentów...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia

Biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku zarząd zdecydował się na przesunięcie przestoju modernizacyjnego Ferrostalu na styczeń, to przed Cognorem kolejny udany kwartał z EBITDA ponad 100 mln zł" - podali analitycy w raporcie. Zdaniem ekspertów, przy niskim zadłużeniu, spółka może zarekomendować wypłatę nawet 50% zysku w formie dywidendy. Wykres wygląda dość podręcznikowo, kurs po ponad 25% korekcie zaczyna odbijać przy wcześniejszych szczytach i linii trendu.
cognor logo

Akcje Cognor wycenione na 5,05 zł. Kurs w korekcie

"Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę oczekiwane niskie zadłużenie na koniec roku (0,2xEBITDA’21) zarząd może rekomendować wypłatę nawet 50 proc. wyniku netto za 2021 rok, co implikuje DPS na poziomie 0,70 zł/akcja oraz Dyield powyżej 15 proc. w 2022 roku. Warto również, naszym zdaniem, zauważyć, że we wrześniu odetnie się jeszcze prawo do dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,15 zł/akcja (~3 proc. Dyield)" - napisano.

Cognor z rekordowymi wynikami. BM mBanku wskazuje na atrakcyjny poziom wyceny

W ubiegły piątek Cognor, w godzinach wieczornych, zaprezentował inwestorom wyniki finansowe za 1 półrocze. Jak wskazuje Biuro Maklerskie mBanku, spółka bardzo pozytywnie zaskoczyła, przebijając znacznie prognozy analityków. Dodają oni, że przy osiąganych obecnie wynikach (i prognozach na kolejny kwartał) obecne notowania (2,5-3 EV/EBITDA’21) są bardzo atrakcyjnym poziomem. Cognor notuje...
cognor logo

Cognor: EBITDA w III kw. będzie wyższa niż w I kw., rekordowa w całym roku

Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Cognor Holding spodziewa się, że wynik EBITDA w III kw. 2021 r. będzie wyższy niż w I kw., a niższy niż w II kw., co pozwala oczekiwać rekordowego wyniku EBITDA za cały 2021 r., poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. "Trzeci kwartał będzie bardzo mocny, prawdopodobnie...
izostal

Cognor Holding: przychody grupy w I półroczu 2021 roku wzrosły do 1,3 mld zł

Z danych makro na uwagę zasługują opublikowane dziś nad ranem słabe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach. Ta pierwsza wzrosła w lipcu r/r o 6,4 proc. r/r vs. o 8,3 proc. miesiąc wcześniej i 7,9 proc. oczekiwanych. Ta druga z kolei wzrosła w lipcu o 8,5...
cognor logo

Cognor miał 74,43 mln zł zysku netto, 101,05 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Cognor odnotował 74,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 20,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 101,05 mln zł wobec 27,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 716,13...

6 faworytów sezonu wyników: AC, Astarta, Cognor, Kernel, Mo-Bruk oraz Forte – ocenia BM mBanku

„Obecnie najbardziej przekonani jesteśmy do: AC (wysoki DYield, rozwój nowego segmentu PV, bezpieczny bilans), Astarta (rekordowe wyniki w 2021 r. z uwagi na wysokie ceny cukru, zbóż, oleju sojowego i mleka, dywidenda i buyback), Kernel (wyraźna poprawa wyników w 20/21 i 21/22, oczekiwany wzrost dywidend w przyszłości) i Mo-BRUK (mocne wyniki w 2Q’21 i 3Q’21, możliwe zmniejszenie kar nałożonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz możliwe nowe kontrakt na „bomby ekologiczne”) – podsumowują eksperci BM mBanku.

LOTOS, PKO BP, ASBIS i Budimex zaprezentują swoje wyniki. Tydzień raportów na GPW

W ciągu najbliższych dni wiele dużych i znanych podmiotów z GPW w Warszawie zaprezentuje inwestorom swoje wyniki finansowe za 1 półrocze 2021. Wśród nich wymienić należy m.in. Lotos, PKO BP, ASBIS, Budimex, czy też Cognor. Zaprezentowanie solidnych wyników finansowych powyżej oczekiwań analityków mogłoby pomóc spółkom wybijać kolejne wzrosty swojej...

Cognor z rekordową wyceną. BM mBanku przewiduje dalsze wzrosty

W trakcie dzisiejszej sesji Cognor notuje spadek swojej wyceny o ponad 1%, jednak pomimo tego jego wycena utrzymuje się na historycznym poziomie. W trakcie ostatnich miesięcy wycena spółki wzrosła blisko 4-krotnie, a to za sprawą drożejącej stali. Jak wskazuje BM mBanku, w trakcie kolejnych miesięcy Cognor może dalej zyskiwać,...

Spółki przemysłowe z potencjałem. BM mBanku stawia m.in. na Astartę, Cognor i Mo-Bruk

W swojej najnowszej analizie Biuro Maklerskie mBanku wskazuje, że spółki przemysłowe w najbliższym czasie mogą być dobrym kandydatem do wzrostów. Spadek dynamiki zachorowań na covid powinien wpływać na rotację aktywów do spółek cyklicznych, na czym zyskać może właśnie przemysł. Wśród poszczególnych spółek analitycy zwracają uwagę m.in. na Astartę, Cognor...
Byk z Wall Street

Orange Polska, Cyfrowy Polsat i LPP na podium wzrostów WIG20

W trakcie lipcowych notowań na warszawskim parkiecie mocno widoczny był rynek wakacyjny. Pomimo tego niektóre spółki mogą pochwalić się bardzo pokaźnymi wzrostami, które sięgają nawet ponad 20%. Do grona tego zaliczyć można m.in. KRUK i Cognor. Z kolei wśród największych spółek indeksu WIG20 najmocniej zwyżkował Orange Polska, kończąc lipiec...

Najlepsze spółki na lipiec. Wśród nich m.in Allegro, Creepy Jar, Cognor, Wielton i Auto Partner

„Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy wzrostu spółki, oczekujemy utrzymania wysokiej dynamiki przychodów i zysków w 2021 r. za sprawą odbicia importu aut używanych, odbudowy mobilności społeczeństwa, rozwojowi sprzedaży eksportowej i wzrostowej tendencji rentowności na rynku części” – komentują autorzy opracowania.
cognor logo

Cognor pokaże 40% wzrost przychodów w II kwartale – prognozuje BM mBanku

"Zakładamy, że wyższe wyniki finansowe oraz monetyzacja efektu FIFO przełoży się na przepływ gotówki z działalności operacyjnej w wysokości około 40 mln PLN. W rezultacie zakładamy, że dług netto na koniec 2Q’21 spadnie do jedynie około 74 mln PLN (0,4x’EBITDA’12m)"
cognor logo

Cognor korzysta z dobrej sytuacji na rynku stali. BM mBank podtrzymuje wycenę przy 4,30 zł

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 5 marca, podwyższyli cenę docelową akcji Cognora do 3,19 zł z 2,89 zł, pozostawiając rekomendację “kupuj”. Rekomendacja została wydana przy cenie 2,55 zł za akcję. Dzisiaj kurs rośnie już o niemal 6% i niewiele brakuje do wybicia na nowe maksima trendu wzrostowego.
Money, pieniądze, Comparic

Akcjonariusze Cognor zdecydowali o 0,15 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 25,71 mln zł z zysku netto za 2020 r. i kapitału rezerwowego na dywidendę, tj. o wypłacie 0,15 zł na akcję, wynika z uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala, iż z zysku netto za 2020 rok w kwocie 23...
cognor logo

Cognor zdecydował o wstępnym przydziale obligacji na łącznie 200 mln zł

Cognor S.A. - spółka zależna Cognor Holding - zdecydowała wyemitować do 200 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, określić marżę bazową dla obligacji na 340 punktów bazowych i dokonać wstępnego przydziału inwestorom, podał Cognor. "Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], L.W. Bogdanka [LWB] – Gorące spółki dnia

Oczekiwana poprawa wolumenów (9mln ton w 2021-23) i cen (wyższe o 3 proc. rdr w 2022) są głównymi powodami wyższych prognoz. Te mocne prognozy na lata 2021-22 powinny ułatwić LW Bogdance transformację w kierunku węgla koksowego i poza węgiel podczas obecnej fazy wysokich inwestycji do roku 2025, podczas gdy kolejny okres 2026-30 to już okres 24 proc. niższych inwestycji na średniorocznym poziomie 405 mln zł" - napisano w uzasadnieniu wyceny.
byk patrzący w wykresy

Najlepsze branże i spółki z GPW zdaniem ekspertów BM mBanku

Eksperci z BM mBanku kilka dni temu przedstawili listę 14 spółek, które powinny zyskiwać względem szerokiego rynku w czerwcu. Zdaniem analityków, nadal w grze pozostaną przede wszystkim spółki cykliczne oraz technologiczne. Poniżej krótkie streszczenie wydanego niedawno raportu.

10 spółek z GPW – faworyci na czerwiec BM BNP Paribas

W minionym tygodniu ekonomiści z BM BNP Paribas zaktualizowali listę 10 spółek z GPW, które w czerwcu powinny zachowywać się lepiej niż rynek. Zdaniem ekspertów, wyjście WIGu na nowe maksima może przyciągnąć na rynek świeży kapitał co wspomoże dalsze wzrosty warszawskiej giełdy. Poniżej zestawienie czerwcowych faworytów Biura Maklerskiego BNP...
Money, pieniądze, Comparic

Cognor zdecydował o emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł

Cognor podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do emisji zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, podał Cognor Holding. Jednocześnie spółka zawarła z Haitong Bankiem oraz mBankiem (i) umowę mandatową, na podstawie której Haitong Bank oraz mBank podjęły się procesu organizacji emisji obligacji,...

Wig20 traci po blisko 3 godzinach czwartkowej sesji 0,4%. Analiza notowań: mBank, Stalprofil, Cognor oraz Columbus Energy

Czwartkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 3 godzinach handlu 0,4%, WIG 0,3%, mWIG40 traci 0,4%, a sWIG80 zyskuje 0,5%. Zaledwie 8 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory PGE które zyskują...

Wig20 traci w połowie piątkowej sesji 0,3%. Analiza notowań: PGNiG, Mabion, Cognor oraz Biomass

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 4 godzinach handlu 0,3%, WIG 0,1%, mWIG40 zyskuje 0,5%, a sWIG80 0,3%. Aż 13 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory PKN Orlen które zyskują...
cognor logo

Cognor z wyceną przy 3,19 zł. Analitycy pozytywnie oceniają wyniki I kwartału

Na wykresie mamy za sobą ogromne wzrosty dokonane bez większych ruchów korekcyjnych. Obecnie widać problemy z dalszym wzrostem kursu. Kluczowym poziomem wsparcia są okolice 3 zł. Ich przełamanie może być równoznaczne z pojawieniem się głębszej korekty.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Cognor odniósł rekordowe wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2021 r.

Cognor Holding wykorzystał rosnące ceny na rynku stali, uzyskując skokową poprawę wyników na wszystkich poziomach. Cognor poprawił swoje wyniki finansowe Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 1 kw. 2021 r. wyniosły 584,7 mln zł (+27% r/r.), zysk operacyjny osiągnął poziom 66,7 mln zł (+250% r/r.),  EBITDA przekroczyła 80 mln zł (+167% r/r),...

Cognor wybija na rosnących cenach stali, planując jednocześnie powrót do dywidendy. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Końcem 2020 roku wzrastający popyt na stal spowodował wzrost cen, który zdecydowanie przyspieszył w 2021 roku. Jest to wynikiem m.in. ożywienia w gospodarce Chińskiej i Amerykańskiej oraz oczekiwań do podobnego procesu w Europie. Korzysta na tym Cognor, który w 2021 planuje poprawić swoje wyniki finansowe i dzięki temu powrócić...
cognor logo

Cognor z mocnymi wynikami za I kw i wysoką dywidendą – prognozuje BM mBanku

Wykres wygląda pozytywnie, w szczególności na tle pogorszenia nastrojów na szerokim rynku. Cena cały czas utrzymuje się nad poziomem 3 zł, a wszelkie spadki poniżej spotykają się z natychmiastową reakcja kupujących. Możliwe więc, że skoro siła podaży po tak dużym wzroście, nadal jest niewielka, to z czasem popyt powalczy o kontynuację zwyżki.
cognor logo

Cognor może skorzystać na tzw. podatku od śladu węglowego – twierdzi BM mBanku

W raporcie zwrócono także uwagę na tzw. podatek od importu stali, który liczyłby ich ślad węglowy, nad którym pracuje Komisja Europejska. Proponowana konstrukcja nowego podatku miałaby promować producentów z UE i pozytywnie wpływać na ceny wyrobów stalowych. Zdaniem autorów raportu, taki podatek byłby więc korzystny dla spółki.
cognor logo

Cognor wyceniony na 3,19 zł przez BM mBanku. Na wykresie nowe maksima

"Nowy system ochrony rynku europejskiego zwiększyłby znacząco naszym zdaniem konkurencyjność rodzimych producentów i pozytywnie przełożyłby się na ceny wyrobów stalowych. Według informacji Zarządu Cognor już w III’21 Parlament Europejski mógłby zająć się tą kwestią na swoich posiedzeniach" - dodano.
cognor logo

Cognor pozytywnie zaskoczył wynikami. BM mBanku podtrzymuje wycenę 2,89 zł

Według analityków, zagrożeniem w krótkim terminie jest oczekiwana na trzeci tydzień lutego (prawdopodobnie 16 lutego) konwersja obligacji zamiennych na akcję (17,3 mln euro) po cenie 1,61 zł/akcję. Ich zdaniem akcje za co najmniej 3 mln euro należące do mniejszych inwestorów mogą w najbliższych dniach ciążyć kursowi akcji Cognoru, co BM mBanku proponuje wykorzystywać do ich kupna.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Cognor miał 32,68 mln zł zysku netto, 114,24 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Cognor odnotował 32,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Cognor przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 66,53 mln zł wobec 54,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 114,24 mln zł wobec 100,83...
Symbol GPW na tle wykresu

DM mBank: Cognor z rekomendacją “kupuj”. Spółka z potencjałem wzrostu do 2,03 PLN?

W poniedziałek na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka Cognor otrzymuje podwyższony poziom docelowy dla akcji z wcześniejszego zakresu 1,98 zł do zakresu obecnego 2,03 zł. Jednocześnie z tym również analitycy podtrzymują wcześniej wydaną rekomendację na poziomie "kupuj". Spółka obecnie oscyluje...
cognor logo

Cognor miał 1,78 mln zł zysku netto, 21,2 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

Cognor Holding odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Cognor Holding odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,03 mln zł wobec 5,37 mln...
Symbol GPW na tle wykresu

BM mBank: Amika faworytem wśród spółek przemysłowych. Sektor może dać ciekawe okazje

W środę na rynek wpływa analiza sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nią również – spółki Amica, Astarta oraz pięć kolejnych spółek może okazać się bardzo interesujące w nadchodzących miesiącach. Według analityków biura maklerskiego - sektor przemysłowy może odżyć, a wraz z nimi nadarzyć się mogą kolejne okazje inwestycyjne...
Symbol GPW na tle wykresu

BM mBank: Cognor nadal z rekomendacją “kupuj” ale podwyższoną ceną akcji do 2,03 zł

W poniedziałek na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka Cognor otrzymuje podwyższony poziom docelowy dla akcji z wcześniejszego zakresu 1,98 zł do zakresu obecnego 2,03 zł. Jednocześnie z tym również analitycy podtrzymują wcześniej wydaną rekomendację na poziomie "kupuj". Spółka obecnie oscyluje...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], DataWalk [DAT] – Gorące spółki dnia

Kilka dni wcześniej spółka otrzymała podobne zamówienie z innego departamentu, dotyczące sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk. To pokazuje, że spółka ma wysoką zdolność walczenia o kontrakty w amerykańskiej administracji. Spoglądając na wykres, mamy próbę zakończenia korekty po spadkach sięgających 40%, co jest dość sporą wartością jak na spółkę o tak dużym potencjale.

Cognor oczekuje EBITDA w III kw. poniżej poziomu z II kw. br., ale wyższej r/r

Wynik EBITDA Cognoru będzie niższy w III kw. 2020 r. niż w poprzednim kwartale (38,97 mln zł), ale wyższy niż w tym samym kwartale ub.r. (16,9 mln zł), podała spółka. Cognor: Wynik EBITDA będzie niższy w III kw. 2020 r. "III kwartał będzie nadal wyzwaniem ze względu na kryzys COVID-19. EBITDA...

Cognor miał 20,86 mln zł zysku netto, 38,97 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

Cognor Holding odnotował 20,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 16,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Cognor Holding odnotował 20,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 27,14 mln zł wobec 31,55 mln zł...
cognor logo

Cognor rośnie o 50% w 2 dni po mocnej rekomendacji. Raport już 17 sierpnia

BM mBanku, w raporcie z 4 sierpnia, ustaliło cenę docelową akcji Cognor do 1,98 zł. Wcześniejsza wycena sięgała zaledwie 0,94 zł. Podniesiono także zalecenie z "trzymaj" do "kupuj". W raporcie wskazano, że profil działalności spółki powinien sprawiać, że mniej odczuje ona wpływ pandemii.
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], TIM S.A. [TIM] – Gorące spółki dnia

Można więc z nadziejami czekać na kolejne raporty kwartalne. W podobny sposób zachowują się także notowania rywala spółki czyli Grodna. Ta firma dużo mocniej podkreśla swoje powiązanie z fotowoltaiką (co jest modne na GPW), mimo że TIM także posiada w ofercie elementy instalacji fotowoltaicznych. Na wykresie mamy próbę odrabiania strat po załamaniu z ubiegłego tygodnia. Wydaje się, że oczekiwanie na mocne raporty powinno podtrzymywać popyt na akcjach.

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Cognor zadecyduje 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala następujący podział zysku netto...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

GPW notowała najsłabszą sesję od 2 tyg. WIG20 tracił 3%

Napędzana negatywnymi nastrojami z giełd zagranicznych oraz wzrostem awersji do ryzyka, warszawska GPW w poniedziałek wyraźnie traciła, a indeks WIG20 osuwał się o niemal 3%. Michał Palaczyk ze Squaber.com, w najnowszym podsumowaniu sesji dla Comparic24.tv zwraca uwagę na niekorzystną sytuację spółki CCC, która wraz z akcjami CD Projekt, była...
cognor logo

Cognor miał 2,91 mln zł zysku netto, 30,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

Cognor Holding odnotował 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mniejszy zysk spółki w pierwszej części roku Zysk operacyjny wyniósł 19,07 mln zł wobec 15,12 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA...
GPW sesja z dzwonkiem

Cognor z ponad 19 milionami złotych zysku netto w 2019 roku

Cognor Holding odnotował 19,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 68,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 54,59 mln zł wobec 156,21 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 100,83 mln zł wobec 200,07 mln...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], Unimot [UNT] – Gorące spółki dnia

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Spółka była najbardziej wyróżniającym się punktem, spokojnej poniedziałkowej sesji. Powodem była publikacja wyników za trzeci kwartał, które przyczyniły się do gwałtownego otwarcia notowań i potężnej przeceny. Spółka miała w trzecim kwartale 0,96 ml zł...
GPW sesja z dzwonkiem

DM mBank: Cognora z obniżoną rekomendacją z “akumuluj” do “trzymaj”. Poziom ceny akcji na strefie 1,55 zł

W poniedziałek, Dom Maklerski mBanku udostępnił swój raport, w którym wskazuje, że spółka zajmująca się działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi - Cognor otrzymuje obniżoną rekomendację. Wcześniej Dom Maklerski wystawił spółce rekomendację "akumuluj" - zmieniona została ona jednak do poziomu "trzymaj", zmniejszając przy okazji poziom ceny docelowej akcji z poziomu 2 zł...
cognor logo

Cognor notuje 0,68 mln zł straty w III kw. Akcje w dół o 11%!

Cognor odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 32,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Ostatni kwartał przyniósł pogorszenie naszej zyskowności przede wszystkim z powodu zwiększenia kosztów remontów, a także spadku cen, mniejszych spreadów, niższej produkcji i...
cognor logo

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Cognor odnotował 16,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,55 mln zł wobec 50,96 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 42,94 mln zł wobec 62,07 mln...
cognor logo

Cognor [COG] – spółka liczy na lepsze drugie półrocze – analiza na zamówienie

Grupa Cognor zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Notowania spółki tracą w ostatnim czasie, zgodnie z układem coraz niższych wierzchołków na wykresie. Warto zwrócić na wykresie tygodniowym uwagę na fakt dokładnego respektowania wsparcia okolicy 1,50 zł. Wydaje się bowiem, że obecnie kurs kolejny raz powinien wracać właśnie...
GPW sesja z dzwonkiem

DM mBank: Cognora z obniżoną rekomendacją. Poziom docelowy dla akcji na poziomie 1,84 zł

Czwartkowa sesja handlowa przynosi na rynek rekomendację DM mBanku, który wydaje notę dotyczącą spółki działającej w produkcji półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali. Mowa o spółce Cognor, która dostaje obniżoną rekomendacje z wcześniejszego "akumuluj" do obecnego "trzymaj". Ustalony poziom docelowy dla akcji to przedział 1,84 zł za akcję, podczas gdy...
cognor logo

Cognor – 65,54 mln zł zysku netto w 2018 roku, na wykresie korekta

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej...
cognor logo

Cognor z wynikiem 32,27 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. – spółka na oporze

Producent wyrobów hutniczych ze stali - Cognor udostępnia dziś raport, w którym odnotowuje 32,27 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. oraz zysk operacyjny na poziomie 45,31 mln zł.  W raporcie czytamy, że spółka Cognor Holding odnotowała 32,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III...
gorące spółki dnia

Ropczyce [RPC], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia 13.08.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Piątkowa sesja nie...
Gorące spółki dnia

Qumak [QMK], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia 20.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Od połowy czerwca trwa dynamiczne odbicie od poziomu historycznego minimum. Wczoraj akcje...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], Tim [TIM] – Gorące spółki dnia 27.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa prowadzi działalność w obszarze produkcji półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali, a także skupu, przerobu i sprzedaży złomów stali i metali. Spółka...
cognor logo

Wzrost zysków w grupie Dino i Cognor za 2017 rok

Zysk netto Grupy w 2017 roku wyniósł 213,6 mln zł, co oznacza wzrost o 41% rok do roku. W okresie czwartego kwartału ub r. otwarto łącznie 57 sklepów. W 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Dino sięgnęły 4 515,9 mln zł i były o 34% większe niż rok temu. ...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ