XTB
Money, pieniądze, Comparic

Zysk netto Cloud Technologies rośnie o 144% w I kw. 2022 r.

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych, wypracowała w I kw. 2022 r. zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. EBITDA w I kw. tego roku notowanej na NewConnect spółki wyniosła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r. Cloud Technologies przedstawia swoje wyniki finansowe Za dynamiczny rozwój Cloud Technologies odpowiada sprzedaż danych, której udział w przychodach wynosi 75%. W pierwszym kwartale 2022 r. przychody z tego tytułu wzrosły o 66% do poziomu 7,5 mln zł. Q1 2022 był również drugim najlepszym kwartałem w historii spółki pod względem sprzedaży danych. - Wyniki za I kwartał tego roku to powód do satysfakcji, a przede wszystkim potwierdzenie słuszności przyjętej strategii i kierunków rozwoju. Wzrost zysków oraz rentowności potwierdzają słuszność naszych decyzji dotyczących koncentracji...
Technologia UV Gel – Rewolucja w dekoracjach ściennych

Cloud Technologies oczekuje dwucyfrowej dynamiki wzrostu w 2022 r. – wywiad

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews/ISBtech) - Cloud Technologies oczekuje dwucyfrowej dynamiki wzrostu w 2022 roku, poinformował ISBtech prezes Piotr Prajsnar. Nie wyklucza szybszego rozpoczęcia procedury przejścia na GPW z NC niż w zapowiadany wcześniej termin do końca przyszłego roku. "Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój rynku cyfrowego z optymizmem patrzymy na kolejne okresy w bieżącym roku. W styczniu i w lutym dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów przekroczyła odpowiednio 60% i 50%, co wskazuje na utrzymywanie się dwucyfrowej dynamiki w 2022 roku" - powiedział ISBtech Prajsnar. Zaznaczył, że spółka jest nadal zainteresowana akwizycjami międzynarodowymi, które służą szybkiemu zwiększeniu przychodów i globalizacji biznesu. "To jeden z naszych strategicznych celów na lata 2021-2023. Akwizycję hiszpańskiej spółki TL1 (nabycie 24% udziałów), oceniamy jako przeprowadzoną z sukcesem, dlatego rozważamy...

Cloud Technologies miał 9,1 mln zł zysku netto , 17,8 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Cloud Technologies odnotował 9,1 mln zł zysku netto w 2021 r., co oznacza wzrost r/r o 8,5 mln zł, podała spółka. EBITDA w ub.r. wzrosła o 196% r/r do 17,8 mln zł. Przychody spółki wyniosły 55,1 mln zł. Sprzedaż danych, będąca kluczowym segmentem działalności spółki, wzrosła o 88% i wynosi 25,2 mln zł, a jej udział w przychodach w IV kw. 2021 r. wyniósł 58,2%. "Głównym celem w planach na 2021 rok był wzrost przychodów w kluczowym dla nas segmencie sprzedaży danych, gdzie marża wynosi blisko 70%. Osiągnęliśmy na tej płaszczyźnie duży sukces. Sprzedaż danych wzrosła o 88%. Co istotne, aż 80% przychodów ze sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach amerykańskich, podczas...

Cloud Technologies z rekordowym wynikami w 2021 r. Sprzedaż danych wzrosła o 88%

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych opublikowała roczne wyniki finansowe oraz podsumowała ubiegły rok. EBITDA w 2021 roku wzrosła o 196% i wyniosła 17,8 mln zł. Zysk netto wyniósł 9,1 mln zł, czyli aż o 8,5 mln zł więcej niż w 2020 roku. Przychody spółki wyniosły 55,1 mln zł. Sprzedaż danych, będąca kluczowym segmentem działalności spółki, wzrosła o 88% i wynosi 25,2 mln zł, a jej udział w przychodach w IV kwartale 2021 r. wyniósł 58,2%. Cloud Technologies przedstawia swoje wyniki finansowe - Głównym celem w planach na 2021 rok był wzrost przychodów w kluczowym dla nas segmencie sprzedaży danych, gdzie marża wynosi blisko 70%. Osiągnęliśmy na tej płaszczyźnie duży sukces. Sprzedaż danych wzrosła o 88%. Co istotne, aż...
Zetly

Sprzedaż danych w Cloud Technologies z kolejnym wzrostem. W lutym wzrosła o 52% r/r

O ponad połowę wzrosła sprzedaż danych do kluczowych klientów w lutym br., podała notowana na NewConnect spółka Cloud Technologies, która koncentruje się na monetyzacji cyfrowych informacji o zachowaniu użytkowników internetu. Wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych sięgnął 52% r/r. Cloud Technologies przedstawia swoje wyniki finansowe - Obserwujemy stabilny wzrost sprzedaży danych, który od początku roku przekracza poziom 50% r/r. Widzimy, że strategia, którą obraliśmy i konsekwentnie realizujemy, przynosi oczekiwane efekty, czyli systematyczny wzrost miesięcznych przychodów w ramach naszego kluczowego segmentu. Sprzedaż danych jest działalnością globalną i skalowalną, jest motorem rozwoju Cloud Technologies, a - co istotne dla rozwoju biznesu - przychody generujemy  przede wszystkim w USD, podczas gdy koszty ponosimy w naszej rodzimej walucie. Konsekwentnie rosnąca dynamika sprzedaży pozwala nam z optymizmem...

Cloud Technologies konsekwentnie realizuje strategię rozwoju

Cloud Technologies, notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych, podsumowała pierwszą transzę skupu akcji własnych i zdecydowała o kontynuacji procesu w trybie ciągłym. Spółka w ramach transzy trwającej od 15 lutego do 25 marca skupiła od inwestorów 14,5 tys. akcji własnych o łącznej wartości 379,2 tys. zł. Przeprowadzenie skupu akcji w ramach programu motywacyjnego jest jednym z elementów  strategii spółki na lata 2021 - 2023. Cloud Technologies podsumowała pierwszą transzę skupu akcji własnych - Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, co przekłada się na coraz lepsze wyniki finansowe oraz pozwala nam z optymizmem myśleć o długofalowej perspektywie rozwoju naszego biznesu. Akcje nabyte w ramach skupu zostaną przeznaczone na program motywacyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników i współpracowników, którzy angażując się w dynamiczny...

Cloud Technologies odnotowało najlepszy wynik roczny od 4 lat! Przychody sięgnęły 55 mln zł!

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych, opublikowała wyniki IV kwartału i podsumowała ubiegły rok. EBITDA w 2021 roku wyniosła 17,5 mln zł, blisko trzykrotnie więcej niż w roku 2020. Zysk netto wzrósł do 8,7 mln zł, czyli o 8,1 mln zł r/r. Cloud Technologies podsumowuje udany 2021 r. Przychody osiągnęły poziom 55 mln zł, gdzie za 45% wyniku, o 19 p.p. więcej niż przed rokiem, odpowiadał segment o strategicznym znaczeniu dla grupy – Data enrichment, cechujący się najwyższą marżowością i mający największy wpływ na dynamiczny rozwój spółki. W samym IV kwartale Data enrichment wzrósł o 43% r/r i 27% kw/kw, a sprzedaż na poziomie 8,2 mln zł była rekordowa w całej historii grupy. 2021 rok to najlepszy wynikowo okres...

Cloud Technologies chce w br. podjąć decyzję o przejściu na GPW na NC bez emisji

Warszawa, 07.02.2022 (ISBnews/ISBtech) - Cloud Technologies w tym roku podejmie decyzję o przejściu na rynek główny GPW, co ma się odbyć do końca 2023 r., poinformował ISBtech prezes Piotr Prajsnar. Spółka aspiruje do przekroczenia 55 mln zł EBITDA na 2021-2023 założonych w programie motywacyjnym i chce być aktywna w przejęciach. "W tym roku podejmiemy decyzję co do terminu przejścia na główny rynek GPW, planujemy przeniesienie najpóźniej do końca 2023 roku. Nie przewidujemy przy tym żadnej nowej emisji akcji, mamy komfortową sytuację finansową – na koniec III kwartału posiadaliśmy 25 mln zł środków pieniężnych oraz co kwartał raportujemy dodatni cash flow. Główny rynek umożliwi nam dotarcie do szerszego grona inwestorów, w tym instytucjonalnych" – powiedział ISBtech Prajsnar. W jego ocenie, rosnąca branża,...

Cloud Technologies powraca po perturbacjach RODO. Analiza fundamentalna spółki

Wejście w życie RODO było dla Cloud Technologies bardzo trudnym okresem, w którym to ich wycena zanotowała spadek z ponad 90 zł za walor do zaledwie 7 zł. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, spółka przetrwała jednak zawirowania i obecnie poprawia swoje wyniki finansowe, które zbliżają się do rekordowych poziomów z 2017 roku. Cloud Technologies zanotowało spadek z ponad 90 zł za walor do niecałych 7 zł. Przyczyną krachu było RODO, które uderzyło w działalność spółki. W 2021 udało im się poprawić wyniki finansowe, a w 3 kwartale zysk netto wyniósł 4,4 mln zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=kmpm-o4lgjo&t=88s Krach na walorach spółki - Spółka, która można powiedzieć, miała pod górkę, ale o tym za...
Zetly

Cloud Technologies: Sprzedaż danych w segmencie Data enrichment wzrosła w listopadzie o 46%.

Cloud Technologies, notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych, zanotowała kolejny z rzędu miesiąc z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży danych w swoim głównym segmencie – Data enrichment. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów wzrosła w listopadzie o 46% r/r. Nowa strategia spółki na lata 2021-2023 będzie wspierać dalszy dynamiczny wzrost segmentu, który odpowiada już za blisko 50% przychodów całej grupy. Cloud Technologies zakłada wsparcie dalszego wzrostu Segment Data enrichment obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega głównie na sprzedaży danych o użytkownikach Internetu, które są następnie wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z całego świata,...

Cloud Technologies publikuje kolejny raport miesięczny. Sprzedaż spółki wzrosła o 42%

Cloud Technologies, spółka z rynku NewConnect specjalizująca się w monetyzacji cyfrowych danych, przedstawiła kolejny wzrostowy miesiąc sprzedaży danych w swoim strategicznym segmencie – Data enrichment. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów wzrosła w październiku o 42% r/r. Segment Data enrichment cechuje się wysokim poziomem marży EBITDA, bliskim 70% i na koniec września br., odpowiadał już za 45% przychodów całej grupy Cloud Technologies. Cloud Technologies publikuje dobre dane za październik 2021 r. Segment Data enrichment obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega głównie na sprzedaży anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które są następnie wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z...

Cloud Technologies chce przeznaczyć na akwizycje ok. 10 mln zł do 2023 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Cloud Technologies - zgodnie z nową strategią na lata 2021-2023 - zamierza na akwizycje przeznaczyć około 10 mln zł, poinformował ISBnews prezes Piotr Prajsnar. "W naszej strategii zakładamy nie tylko dynamiczny rozwój organiczny, ale także planujemy przeprowadzić kolejne akwizycje. Na ten cel przeznaczymy około 10 mln zł, a także część posiadanych akcji własnych" - powiedział ISBnews prezes Prajsnar. "Ostatnia nasza akwizycja miała miejsce w Hiszpanii. Dla nas nie ma znaczenia, skąd pochodzi dana spółka, tylko na ile ma rozwiniętą dystrybucję swoich źródeł danych. W tej chwili ok. 80% naszych przychodów generowana jest przez USA, a reszta to przede wszystkim Europa Zachodnia i to w tych kierunkach będziemy upatrywać naszych szans na akwizycje" - dodał prezes. Prajsnar wyjaśnił, że...

Cloud Technologies planuje do 50 mln zł inwestycji do końca 2023 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Cloud Technologies zgodnie z nową strategią na lata 2021-2023 jest gotów stać się wiodącym dostawcą na globalnym rynku danych. W tym celu grupa kapitałowa planuje do końca 2023 roku zainwestować do 50 mln zł, podała spółka. Cloud Technologies planuje też przejście na rynek główny GPW do końca 2023 r. Finansowanie inwestycji obejmie wyłącznie własne źródła finansowania grupy: obecne środki pieniężne w wysokości 25 mln zł, bieżące i przyszłe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, spłaty należności handlowych i wykorzystanie posiadanych akcji własnych, podano. "Biorąc pod uwagę nasze kompetencje, know-how i zasoby, jesteśmy gotowi, aby w ciągu najbliższych dwóch lat stać się jednym z wiodących dostawców danych na świecie. Nasz model biznesowy, który zaktualizowaliśmy w 2019 roku, odznacza się...

Cloud Technologies chce stać się liderem na globalnym rynku danych. Spółka do 2023 r. zainwestuje 50 mln zł

Cloud Technologies, spółka notowana na NewConnect zajmująca się monetyzacją cyfrowych danych, zaprezentowała strategię na lata 2021 - 2023. Grupa posiada know-how, zasoby i kompetencje do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Wartość spółki rośnie dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu oraz inwestycjom w kluczowe obszary. Grupa kapitałowa planuje do końca 2023 roku zainwestować do 50 mln zł, finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych, bez korzystania z długu lub emisji akcji. Cloud Technologies ogłasza plan objęcia pozycji lidera na globalnym rynku danych Ogłoszone plany rozwoju Cloud Technologies obejmują perspektywę biznesową, finansową i korporacyjną. W latach 2021 - 2023 Cloud Technologies przeznaczy na inwestycje 50 mln zł, generując dodatkową wartość dla biznesu i akcjonariuszy. Finansowanie tych inwestycji obejmie wyłącznie własne źródła finansowania Grupy: obecne...

Cloud Technologies z 5,6 mln zł EBITDA i 4,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2021 roku

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w Big Data i monetyzacji cyfrowych danych, opublikowała kolejny kwartał charakteryzujący się wysokimi wzrostami. EBITDA Grupy w III kwartale wzrosła o 145% r/r, osiągając wynik 5,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,4 mln zł, rosnąc o ponad 500% r/r. Przed spółką statystycznie najlepszy kwartał roku, a za dynamiczne wzrosty całego biznesu odpowiada kluczowy segment Data enrichment, obejmujący monetyzację danych i technologii do ich przetwarzania. Cloud Technologies odnotowała w III kwartale 2021 roku 4,4 mln zł zysku netto Strategicznym obszarem rozwoju Cloud Technologies jest segment Data enrichment, który w największym stopniu wpływa na dynamiczny wzrost całej Grupy. Segment obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania, a jego działalność polega przede wszystkim na...

Cloud Technologies zanotowała dwukrotny wzrost sprzedaży danych w swoim strategicznym segmencie

Cloud Technologies, warszawska spółka koncentrująca się na rozwoju w obszarze monetyzacji danych z internetu i Big Data, zanotowała dwukrotny wzrost sprzedaży danych w swoim strategicznym segmencie. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment w lipcu 2021 r. wzrosła o 102% r/r. Spółka począwszy od bieżącego roku regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe w cyklu miesięcznym. Cloud Technologies rozpoczęła drugie półrocze od podwojenia sprzedaży Segment Data enrichment jest strategicznym obszarem dla dynamicznego rozwoju grupy Cloud Technologies. Obejmuje on monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega przede wszystkim na sprzedaży anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które są wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic,...

Cloud Technologies z najlepszym kwartałem od ponad 3 lat

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w monetyzacji danych z internetu i Big Data, zaprezentowała kolejne z rzędu wyniki kwartalne z istotnymi wzrostami we wszystkich kluczowych pozycjach. Dynamika przychodów w Q2 2021 r. wyniosła 31% r/r, co przełożyło się na 14,0 mln PLN kwartalnej sprzedaży. EBITDA osiągnęła 4,8 mln PLN, rosnąc o 613% r/r, a zysk netto wyniósł 2,2 mln PLN i był najwyższy od ponad 3 lat. Za dominującą część przychodów odpowiada kluczowy dla spółki segment - Data enrichment, który obejmuje monetyzację danych i technologii do ich przetwarzania. Cloud Technologies dynamika przychodów Spółki w Q2 2021 r. wyniosła 31% r/r Cloud Technologies to polska spółka technologiczna działająca na globalnym rynku danych, dostarcza wysokiej jakości anonimowe, cyfrowe informacje o internautach wykorzystywane...

Cloud Technologies podsumowuje osiągnięcia i wskazuje kluczowe czynniki rozwoju w I półroczu 2021 r.

Cloud Technologies, warszawska spółka specjalizująca się w monetyzacji danych z internetu i Big Data, podsumowuje osiągnięcia w I półroczu 2021 roku i spodziewa się ich pozytywnego wpływu na wyniki finansowe w kolejnych okresach. Spółka, działająca na szybko rosnącym rynku reklamy online, stawia na rozwój swojego kluczowego segmentu Data enrichment, międzynarodowe akwizycje i rozwój autorskich technologii. Cloud Technologies podsumowuje swoje osiągnięcia w I półroczu bieżącego roku Najważniejszy obszar rozwoju spółki – segment Data enrichment – obejmuje sprzedaż danych i technologii do ich przetwarzania. Dynamika wzrostu sprzedaży danych do kluczowych klientów w tym segmencie wyniosła według ostatnich raportów z kwietnia i maja odpowiednio 346% r/r oraz 314% r/r, a w I kwartale marża w tym segmencie osiągnęła blisko 70%. Spółka konsekwentnie realizuje swoją...
Gorące spółki dnia

Drago Entertainment [DGE], Cloud Technologies [CLD] – Gorące spółki dnia

Konsekwentna realizacja planów strategicznych, nastawionych przede wszystkim na szybki rozwój globalnego i wysoce skalowalnego segmentu Data enrichment, przynosi wymierne korzyści. Przy ocenie naszych wyników każdorazowo należy brać pod uwagę efekt bazy wynikający z pierwszej fali pandemii, który okresowo zamroził część budżetów reklamowych globalnych podmiotów, którzy są naszymi klientami” - powiedział Piotr Prajsnar, prezes zarządu spółki. Na wykresie pojawia się próba zakończenia korekty, mimo że sytuacja na szerokim rynku może być niesprzyjająca.

Cloud Technologies z dynamiką sprzedaży na poziomie ponad 300% rok do roku!

Cloud Technologies, warszawska spółka specjalizująca się w obszarze monetyzacji danych z internetu i Big Data, już drugi miesiąc z rzędu notuje wysoką, ponad 300% dynamikę sprzedaży danych w strategicznym segmencie. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment w maju 2021 r. wzrosła o 314% r/r. Spółka od bieżącego roku regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe w cyklu miesięcznym. Cloud Technologies kolejny miesiąc utrzymuje dynamikę sprzedaży na niezwykłym poziomie - Wyniki zanotowane w naszym kluczowym segmencie Data enrichment w maju, ponownie przebiły poziom 300% rok do roku, co potwierdza bardzo udany dla nas II kwartał 2021 roku. Konsekwentna realizacja planów strategicznych, nastawionych przede wszystkim na szybki rozwój globalnego i wysoce skalowalnego segmentu Data enrichment, przynosi wymierne korzyści. Przy ocenie naszych...

Cloud Technologies notuje rekordową dynamikę sprzedaży w kwietniu 2021 r.

Cloud Technologies, warszawska spółka specjalizująca się w obszarze monetyzacji danych i Big Data, notuje rekordową dynamikę sprzedaży danych w strategicznym segmencie w kwietniu 2021 roku. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment wzrosła aż o 343% r/r. Spółka regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe w cyklu miesięcznym. Cloud Technologies notuje rekordową dynamikę sprzedaży danych w strategicznym segmencie - Kolejny miesiąc z rzędu dynamicznie zwiększamy nasze wyniki sprzedażowe w kluczowym segmencie Data enrichment. Jest to biznes globalny i skalowalny, a podejmowane przez nas działania mające na celu wzrost tego segmentu przynoszą coraz lepsze korzyści. Dynamika na poziomie 343% jest imponująca, ale należy pamiętać o efekcie bazy wynikającym z pierwszej fali pandemii. Patrząc jednak na wartości bezwzględne wyraźnie widać, że rośniemy...
Kod komputerowy

Cloud Technologies w I kw. 2021 r. notuje wyższy zysk netto niż w całym 2020 r.

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w obszarze Big Data i monetyzacji danych, zanotowała kolejny z rzędu wzrost wyników finansowych. Przychody netto wyniosły 12,4 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r, a EBITDA osiągnęła 3,0 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 3,6 mln zł. Zysk netto wyniósł 0,9 mln zł i przewyższył łączny zysk netto wypracowany podczas wszystkich kwartałów ubiegłego roku. Cloud Technologies przedstawia swoje wyniki finansowe Cloud Technologies to polska spółka technologiczna działająca na globalnym rynku danych, dostarcza wysokiej jakości anonimowe, cyfrowe informacje o internautach wykorzystywane do targetowania reklamy internetowej. Kluczowym segmentem biznesowym Grupy jest Data enrichment, obejmujący monetyzację danych oraz autorską technologię DMP służącą do ich przetwarzania. Segment ten stanowi główne źródło wzrostu wyników Grupy, która...

Cloud Technologies ma spółkę w Wlk. Brytanii do komercjalizacji platformy DSP

Cloud Technologies utworzyło w Wielkiej Brytanii spółkę zależną, która będzie odpowiedzialna za komercjalizację platformy DSP (Demand Side Platform), umożliwiającej zautomatyzowany zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym, tzw. RTB (Real Time Bidding), podała spółka. Cloud Technologies utworzyło w Wielkiej Brytanii spółkę zależną "Utworzenie nowej platformy wiąże się z rozszerzeniem naszej oferty technologicznej, która będzie stanowić kolejne źródło dystrybucji naszych danych wykorzystywanych w kampaniach internetowych. Sam model programatyczny odpowiada już za ponad 70% globalnych wydatków na reklamy odsłonowe, co stanowi ogromny potencjał sprzedażowy. Stąd nasze plany dotyczące komercjalizacji technologii DSP, z której będą mogli skorzystać klienci z całego świata, podobnie jak korzystają z naszych danych" - powiedział CEO Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie. Rozwój tej technologii może wpłynąć pośrednio na wzrost przychodów...

Cloud Technologies planuje zwiększyć przychody w kluczowym segmencie biznesowym

Cloud Technologies rozwija swój kluczowy segment - Data enrichment, co ma przełożyć się na wzrost przychodów. Styczniowa szacunkowa dynamika sprzedaży danych w tym obszarze wyniosła 98% r/r, a w lutym przekroczyła 160% r/r. W celu zwiększenia przychodów w tym wysokomarżowym segmencie, Grupa Cloud Technologies stawia na globalizację, międzynarodowe akwizycje i rozwój własnych technologii. Cloud Technologies planuje zwiększyć nakłady na swój kluczowy segment - Data enrichment Cloud Technologies działa na globalnym rynku danych dostarczając wysokiej jakości anonimowe, cyfrowe informacje o internautach. Kluczowym segmentem biznesowym Grupy jest Data enrichment, obejmujący monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Segment ten jest głównym źródłem wzrostu przychodów Grupy, która realizuje dalszy rozwój globalizacji swojej sprzedaży. Grupa planuje osiągnąć wzrost przychodów dzięki wysokiej skalowalności swojego modelu biznesowego. Sprzedaż...
wysyłanie SMS

Cloud Technologies podwoiło sprzedaż danych w styczniu 2021 r.

Cloud Technologies, spółka monetyzująca dane z internetu, działająca w obszarze Big Data, podała szacunek za miesiąc styczeń dotyczący dynamiki sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment, odnotowany wzrost wyniósł 98% r/r. Wskaźnik będzie raportowany regularnie w cyklu miesięcznym, co ma na celu przekazywanie akcjonariuszom możliwie najbardziej aktualnych informacji, które mają kluczowe znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki. Cloud Technologies z dobrymi wynikami dotyczącymi sprzedaży danych - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu regularnej publikacji wskaźnika, który w naszej opinii odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Wraz z pierwszym raportem, przedstawiamy jego procentową dynamikę także za każdy z ostatnich 12 miesięcy – komentuje Piotr Prajsnar, Prezes Zarządu Cloud Technologies. Ze względu na specyfikę rynku reklamy...
technology 1 slider

Cloud Technologies liczy a bw. na zagraniczne akwizycje w dystrybucji danych

Cloud Technologies celuje w tym roku w selektywne akwizycje w segmencie dystrybucji danych, przede wszystkim na rynkach zagranicznych, poinformował ISBtech prezes Piotr Prajsnar. Cloud Technologies określił priorytety na bieżący rok "W bieżącym roku chcemy skupić się na konsekwentnym rozwoju jednego z naszych najcenniejszych zasobów, czyli zbioru anonimowych danych o internautach i rozwiązań monetyzacji tych informacji. Będziemy dalej rozbudowywać międzynarodową sieć dystrybucyjną i rozważamy selektywne akwizycje w segmencie dystrybucji danych, przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Rozwijamy też naszą platformę DSP - wykorzystywaną w reklamie online do zakupu powierzchni reklamowej oraz technologię DMP, umożliwiającą gromadzenie i przetwarzanie cyfrowych informacji. Pracujemy również nad rozszerzeniem naszego portfolio o nowe produkty, odpowiadające na potrzeby szybko rosnącego rynku reklamy internetowej" - powiedział ISBtech Prajsnar. Zaznaczył, że strategia spółki...

Cloud Technologies zwiększa zysk netto o 800%. Akcje spółki rekordowo mocne

Notowana na NewConnect spółka Cloud Technologies zajmująca się analizowaniem danych w Internecie na ponad 200 globalnych rynkach opublikowała 15 lutego 2020 r. po zamknięciu sesji dane finansowe dotyczące IV kw. i całego 2020 r. Wynika z nich, że zysk netto spółki w minionym kwartale wyniósł 1,4 mln zł netto rosnąc o ponad 800%, a w całym 2020 r. osiągnął poziom 0,5 mln zł netto (wobec straty 4,7 mln zł rok wcześniej). Spółka konsekwentnie realizuje strategię opartą na analizie dużych zbiorów danych Cloud Technologies pozostaje jednym z największych na świecie dostawców anonimowych profili internautów, które służą do targetowania reklam w sieci Akcje Cloud Technologies (GPW: CLD) rosną we wtorek o 7,5% testując poziom 18,85 zł, najwyższy od sierpnia 2018 r. Cloud...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje