Conotoxia
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech S.A. – spółka zależna zleciła budowę zakładu soli warzonej w Niemczech za 44,1 mln euro

Spółka Ciech Salz Deutschland (CSD) - spółka zależna od Ciechu - podpisała ze spółką Adamietz umowę, w ramach której Adamietz wybuduje zakład do produkcji soli warzonej w Stassfurcie w Niemczech, podał Ciech. Łączna wartość umowy wynosi 44,1 mln euro. To największa inwestycja w historii Ciechu, której uruchomienie da grupie pozycję w gronie liderów na europejskim rynku soli warzonej. Moce produkcyjne powstającej warzelni wynoszą 450 tys. ton rocznie, a działalność nowego zakładu może zwiększyć wynik EBITDA grupy o ok. 25 mln euro rocznie. Aktualnie zakładany termin uruchomienia produkcji w nowym zakładzie to 1 stycznia 2021 roku, poinformowano. Spółka podała także, że w ramach prowadzonej inwestycji spłynęły oferty na zdecydowaną większość prac związanych z budową nowej warzelni. W wyniku obserwowanego wzrostu kosztów prac budowlano-montażowych oraz materiałów, w stosunku do pierwotnych założeń z listopada 2017...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech odnotował 117,69 mln zł zysku w 2019 r. Poprawa względem 2018 roku

Ciech odnotował 117,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 112,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 267,51 mln zł wobec 379,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 548,88 mln zł w 2019 r. wobec 3 672,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za rok 2019 wyniosły 3 548,9 mln zł (spadek o 3,4% r/r). EBITDA znormalizowana wyniosła w 2019 roku 663,3 mln zł (wzrost o 4,7% r/r), a zysk netto - 116,4 mln zł (wzrost o 3,5% r/r). W IV kwartale 2019 roku znormalizowany wynik EBITDA, obrazujący zdolność do generowania zysków z działalności biznesowej po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wzrósł o 15% r/r,...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech z zyskiem 117,69 mln zł w 2019 r. Spółka spada podczas dzisiejszej sesji 1,3 procent

Podczas środowej sesji polskie przedsiębiorstwo produkcyjne działające w sektorze chemicznym - Ciech podaje wyniki za 2019 rok. Zgodnie z przedstawionym raportem, spółka odnotowała 117,69 mln zł zysku netto, co przekłada się na blisko 5 procentowy wzrost w porównaniu do roku wcześniej. Spółka po podanych wynikach spada jednak o 1,3 procent i spadać może jeszcze podczas dzisiejszej sesji o kolejne 0,3 - 0,5 procent. Zaprezentowane dziś wyniki jak widać są lepsze, jednak spółka mimo to generuje sygnały spadkowe. Z dalszego raportu wyczytać możemy, iż zysk operacyjny podmiotu wyniósł 267,51 mln zł co gorzej prezentuje się wobec wcześniejszego odczytu na poziomie 379,2 mln zł zysku rok wcześniej. Jak podaje spółka - w 2019 roku grupa zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej porównując do roku poprzedniego - o...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia… KORONAWIRUS: Mercator, Cormay, Biomed, Delko, Harper, Makarony, Seko, Pamapol, Ambra, Global Cosmed, Neuca, Lentex, Relpol, Grupa Azoty, Ciech

Delko, Harper Hygienics – czyli firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją środków kosmetycznych i chemii gospodarczej. Delko zyskało w marcu blisko 50% mimo, że wcześniej traciło podobnie jak szeroki rynek. Tu ciekawostką może być fakt skupowania akcji przez prezesa firmy. Harper przed wybuchem paniki notowany był na historycznie niskich poziomach. Skojarzenie spółki z możliwym wzrostem zapotrzebowania na środki higieniczne wywołało szybki wzrost kursu o 240%.
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Zapiski giełdowego spekulanta: Ciech z podwyższoną rekomendacją

Ciech – wczoraj światło dzienne ujrzała najnowsza rekomendacja wydana 13 lutego. Analitycy DM mBanku wycenili spółkę na poziomie 47,46 zł i podtrzymali zalecenie kupna akcji. "Wyższe kontraktowe ceny sprzedaży sody w Europie (zakładamy +4% na rynku i +6% rdr r w Gr
Logo spółki Ciech na dachu budynku

BM mBank: Ciech z podwyższoną ceną docelową oraz podtrzymaną rekomendacją “kupuj”

Zgodnie z nota wydaną przez Biuro Maklerskie mBanku - spółka Ciech otrzymała podwyższoną cenę docelową akcji z wcześniejszego progu 44,41 zł do aktualnego poziomu 47,46 zł. Jednocześnie spółka otrzymała podtrzymaną rekomendację "kupuj", co może być scenariuszem na najbliższe miesiące ze względu na korzystne warunki niższych kosztów spółki. Obecnie Ciech oscyluje na poziomie 39,40 zł za akcje. Podczas czwartkowej sesji handlowej na rynek wpływa rekomendacja Biura Maklerskiego mBanku, który wydał notę w ubiegłym tygodniu. Rekomendacja obejmuje podtrzymywane wcześniej założenie "kupuj" oraz podniesiony poziom docelowy akcji spółki z 44,41 zł do aktualnej rekomendacji 47,46 zł. W raporcie, który możemy przeczytać od Biura Maklerskiego dowiadujemy się, że analitycy zwracają przede wszystkim uwagę w wycenie akcji spółki na spadki cen węgla koksującego i gazu ziemnego, które powinny zrekompensować...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech z 0,93 mln zł zysku netto w III kw. Kurs spada o 2%

Ciech odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 26,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 25,98 mln zł wobec 60,33 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA znormalizowana wyniosła 142,6 mln zł w III kw. wobec 132,2 mln zł rok wcześniej. "Ponad 20-proc. marża w segmencie sodowym, zmiany w strukturze segmentu organicznego oraz dobre wyniki w sprzedaży krzemianów -to najważniejsze wydarzenia trzeciego kwartału w Grupie Ciech, które pozwoliły na wypracowanie znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 142,6 mln zł, czyli wyższego o 8% w ujęciu rocznym. Ciech realizuje strategię na lata 2019 -2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku....
Gorące spółki dnia

Ciech [CIE], Bank Millenium [MIL] – Gorące spółki dnia

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Spółka traciła podczas wczorajszej sesji i była to kolejna słaba sesja z rzędu. Notowania spółki od początku marca podlegają trendowi spadkowemu, w tym czasie cena akcji spadła już o ponad 50%. Na wykresie widoczne są podobnej wielkości ruchy korekcyjne, taki ruch mieliśmy od początku października, kiedy cena podskoczyła o około 17% następnie jednak testując poziom wcześniejszych dołków pojawiła się reakcja podażowa i cena po kilku sesjach wróciła w bliskie okolice ostatnich minimów. Wiele więcej wskazuje na to, że cena niebawem może ściągnąć tegorocznego dołka. Wczoraj szerszej publiczności ujawniono rekomendację DM BOŚ z 18 października. Zalecono w niej kupno akcji z ceną docelową przy 43 zł. Analitycy z optymizmem podchodzą do wyników...
Symbol GPW na tle wykresu

DM BOŚ: Ciech z podniesioną rekomendacją z “trzymaj” do “kupuj”. Spółka

Podczas poniedziałkowej sesji handlowej Dom Maklerski BOŚ banku udostępnił notę, według której, analitycy podmiotu podnieśli rekomendację polskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w sektorze chemicznym - spółce Ciech z wcześniejszego "trzymaj" do obecnego "kupuj". DM obniżył przy tym poziom docelowy dla cen akcji spółki z 46,4 zł do obecnego poziomu równych 43 zł. Spółka podczas dzisiejszej sesji traci 2,67 procent zbliżając się do najniższego poziomu od czterech lat.  Dziś udostępniona została rekomendacja DM BOŚ dotycząca przedsiębiorstwa chemicznego Ciech, która zostaje podniesiona. Analitycy przed dwoma tygodniami skupili się w niej na analizie finansowej spółki - która okazała się wykazywać o wiele słabsze wyniki. EBITDA  za ten rok może okazać się bardzo słaba - na poziomie wyniku ubiegłego roku, co może rozczarować rynek, który na początku...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech – US podtrzymał zobowiązania podatkowe w wysokości 37,9 mln zł

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę zależną Ciechu - Verbis ETA, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37,9 mln zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30,8 mln zł, podał Ciech. "Decyzja II instancji jest wymagalna, natomiast kwota zobowiązanie została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I instancji" - czytamy w komunikacie. Ciech podkreślił, że jego spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzji II instancji. "Spółka zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Zapiski giełdowego spekulanta: Ciech – publikuje wyniki, kurs inicjuje korektę

Ciech – spółka była jednym z ciekawszych punktów środowej sesji na warszawskim parkiecie. Jej akcje wyraźnie zyskiwały na wartości mimo, że obroty tego dnia były na standardowym poziomie. Powodem zwyżki była publikacja zaskakująco mocnych wyników za drugi kwartał. EBITDA wyniosła 175,7 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 19,4 mln zł. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 944,6 mln zł. Na działalność grupy w drugim kwartale pozytywnie wpłynęło m.in. osłabienie złotego i lei w stosunku do euro i dolara, niższe niż przed rokiem ceny gazu, wyższe ceny surowców energetycznych i certyfikatów CO2. Z kolei negatywnie na wyniki wpłynęło utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w związku z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej przez CET i związanymi z tym przygotowaniami...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech notuje 19,36 mln zł zysku w II kw. Na wykresie konsolidacja

Ciech odnotował 19,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 98,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 61,25 mln zł wobec 124,19 mln zł zysku rok wcześniej. "Wyższe ceny sody kalcynowanej, podstawowego produktu Grupy Ciech, silna pozycja na rynku soli i rozwój biznesów specjalistycznych pozwoliły na wypracowanie w drugim kwartale znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 176 mln zł przy przychodach na poziomie 945 mln zł. Grupa Ciech realizuje strategię na lata 2019 – 2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. Wpływ na osiągnięcie takiej wartości przede wszystkim będą miały prowadzone inwestycje rozwojowe w kluczowych obszarach biznesowych, mające na...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Zapiski giełdowego spekulanta: Ciech – przecena przez problemy w Rumunii

Ciech - spółka notuje bardzo słaby okres w ostatnich miesiącach. W sumie od szczytu z początku 2017 roku cała przecena przekracza już poziom 60%. Ostatnie tygodnie począwszy od marca przynoszą serię spadków przekraczającą 45%. Niedawno cena zeszła poniżej dołka z końca ubiegłego roku. Silny, dynamiczny ruch spadkowy zmierza na poziom wsparcia okolic 30 zł. W tym rejonie na wykresie tygodniowym także możemy wyznaczyć całkiem nieźle dotąd respektowaną dolną krawędź kanału spadkowego. Być może więc w okolicach 30 zł dojdzie do pewnego odreagowania. Powodem ostatnich spadków są problemy spółki na rynku rumuńskim. W piątek spółka poinformowała, że jej firma zależna Ciech Soda Romania rozpoczęła przygotowania do wstrzymania produkcji w sytuacji zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę, który znalazł się w...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Zapiski giełdowego spekulanta: Ciech – z obniżoną rekomendacją

Ciech - notowania spółki w bieżącym roku nie wyglądają najlepiej, po silnych spadkach cena od połowy maja porusza się bokiem, notując tylko nieznacznie odbicia w górę. Wczoraj kurs spółki spadał o kolejne 1,5%. Wszystko wskazuje na to, że niebawem może dojść do próby przełamania lokalnego wsparcia w rejonie 41,60 zł. Jeżeli tak się stanie cena powinna spadać na minima z zeszłego roku czy dołek z końca listopada, a więc w okolice 39 zł. Powodem do spadków podczas wczorajszej sesji było opublikowanie rekomendacji DM BDM z 7 czerwca. W dokumencie analitycy obniżyli rekomendację dla Ciechu do poziomu akumuluj. Wcześniejsza rekomendacja zalecała kupno akcji. Cena docelowa spadła z poziomu 61,10 zł do poziomu 46,70 zł. W uzasadnieniu analitycy podali, że wyniki finansowe...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Akcje Ciech 3% w dół po wynikach za I kw. Technika daje szanse na wzrosty

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Spółka wypracowała 62,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 73,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 83,38 mln zł wobec 102,08 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA na działalności kontynuowanej wyniosła 160,3 mln zł wobec 165,42 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 952,71 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 885,67 mln zł rok wcześniej. "Grupa wykorzystała lepszą koniunkturę na europejskim rynku sody kalcynowanej, a wyniki segmentów organicznego i krzemianowego były pod wpływem...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację