Conotoxia
Logo spółki Ciech na dachu budynku

DM BDM: Ciech z podniesioną rekomendacją do “kupuj”. Spółka rośnie dziś 3,12 procent

W poniedziałek na rynek wpływa kolejna rekomendacja sporządzona przez Dom Maklerski BDM. Zgodnie z nią również - spółka Ciech otrzymuje rekomendację "kupuj" z wcześniejszego poziomu "redukuj" wraz z poziomem docelowym akcji spółki na poziomie 33,20 zł. Podczas wczesnych godzin handlu - spółka rośnie 3,12 procent docierając do poziomu 26,40 zł za akcje. Analitycy domu maklerskiego podwyższają rekomendację spółki Ciech Obecnie do poziomu kupuj z ceną docelową 33,20 zł za akcję Oznacza to dla spółki potencjał wzrostu rzędu 7 zł za akcję Ciech z wyższą rekomendacją oraz ceną docelową W tym momencie kolejna spółka została oceniona lepiej niż poprzednio przez Dom Maklerski BDM. Obecnie mowa o spółce Ciech, która obecnie dostaje rekomendacje "kupuj" oraz nieco wyższy poziom docelowy akcji, który przy obecnych...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech wdroży oprogramowanie Honeywell Forge w fabrykach sody

W fabrykach sody kalcynowanej Grupy Ciech w Polsce i Niemczech zostanie wdrożone nowe oprogramowanie Honeywell Forge typu Advanced Process Control, podała spółka. Rozszerzenie dotychczasowej współpracy Ciechu z Honeywell poprawi wydajność operacyjną instalacji oraz umożliwi optymalizację kosztów. Nawiązana współpraca wpisuje się w cele strategiczne Grupy Ciech, do których należy poszukiwanie i wdrażanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych oraz cyfrowa transformacja produkcji, podkreślono. System Honeywell Forge Advanced Process Control (APC) służy do monitorowania, kontrolowania i optymalizacji w czasie rzeczywistym procesu produkcji, pozwalając na automatyczną zmianę jej parametrów przez komputer w celu zwiększenia wydajności całego procesu. APC obejmuje większość etapów produkcji sody, tj. karbonizację, kalcynację, filtrację czy destylację. System dobiera parametry produkcji na poszczególnych elementach linii i zwiększa wydajność produkcji oraz optymalizuje zużycie zasobów, podano...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia 25,28 mln zł podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę wniesioną przez Ciech Soda Polska - spółkę zależną od Ciechu - i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku w kwocie 25 277 tys. zł, podał Ciech. Wyrok WSA nie jest prawomocny, podano. "Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku WSA. Spółka zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2014 roku, wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie. "Zarząd spółki zależnej analizuje wyrok WSA pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na kwotę wpłaconych odsetek w wysokości 10 034 tys. zł, które w momencie ich zapłaty zostały...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech miał 4,98 mln zł straty netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.

Ciech odnotowało 4,98 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ciech podsumowuje swoje wyniki w drugim kwartale bieżącego roku Ciech miał 4,98 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 18,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 55,19 mln zł wobec 60,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 689,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 860,51 mln zł rok wcześniej. "W drugim kwartale 2020 roku Grupa Ciech wypracowała nieznacznie wyższy znormalizowany wynik EBITDA (z) niż przed rokiem (153 mln zł vs 151 mln zł), jednocześnie notując spadek...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30 775 122 zł, podał Ciech. Wyrok WSA nie jest prawomocny "Decyzja II instancji była wymagalna, a kwota zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 12 365 162 zł została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I instancji" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Grupa Ciech dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact

Grupa Ciech przystąpiła do United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą w 2000 roku powołał do życia sekretarz generalny ONZ - Kofi Annan, podała spółka. Ciech kieruje się w stronę zrównoważonego rozwoju Zaangażowanie w prace tej wiodącej platformy na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania zrównoważonej polityki korporacyjnej, jest kolejnym elementem polityki odpowiedzialności społecznej prowadzonej przez Ciech. Firma chce wnieść do tej prestiżowej inicjatywy swoje doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarze redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych, podkreślono. Wierzymy, że tworzenie zrównoważonej, globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i rynków, jest możliwe. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój stanowią jeden z fundamentów naszej strategii biznesowej. Chcemy być przykładem najlepszych standardów w...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: Po ograniczeniach z powodu pandemii rośnie produkcja pianek i krzemianów

Spółka Ciech Pianki - po ograniczeniu produkcji z powodu koronawirusa - pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych, zaś Ciech Vitrosilicon systematycznie zwiększa produkcję krzemianów, podał Ciech. Ciech wraca do normy po ograniczeniach Dwa zakłady Grupy Ciech, które musiały ograniczyć produkcję wskutek spadku popytu wywołanego przez pandemię koronawirusa, wracają do zwiększonej aktywności biznesowej oraz obserwują odbicie w branżach swoich odbiorców. Spółka Ciech Pianki, która od kilku lat notuje coroczne wzrosty przychodów, pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych - popyt na pianki poliuretanowe jest wysoki i odzwierciedla polepszającą się sytuację w segmencie produkcji mebli, zaznaczył Ciech. W segmencie pianek wstrzymanie produkcji przez głównych producentów mebli i materaców, wymusiło na spółce Ciech Pianki czasowe ograniczenie produkcji nawet o 60%. Jednak dzięki zauważalnemu odbiciu w polskim i europejskim segmencie produkcji mebli,...
Gorące spółki dnia

Biomed-Lublin [BML], Ciech [CIE] – Gorące spółki dnia

Do sfinalizowania transakcji sprzedaży niezbędne jest uzyskanie zgód regulacyjnych, wydaje się jednak, że nie powinno to stanowić problemu. Notowania Ciechu nadal nie wyglądają najlepiej i można mówić od końca 2015 roku o trendzie spadkowym. Ostatnio udało się odrobić załamanie z okresu pandemii, jednak pojawił się problem z dalszym odbiciem. Kluczowe w tym kontekście byłoby wybicie poziomu lokalnego oporu przy 34,50 zł.
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech ma wstępną umowę sprzedaży 100% Ciech Żywice spółce LERG za 160 mln zł

Ciech podpisał ze spółką LERG wstępną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Ciech Żywice za 160 mln zł, podał Ciech. Ciech sprzedaje udziały spółki zależnej "Zgodnie z naszą strategią chcemy się rozwijać w biznesach, w których mamy mocną pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku i możliwość skutecznego rozwoju. Zmiany na globalnym rynku żywic w ostatnich latach potwierdzają, że aby skutecznie konkurować ze światowymi i regionalnymi konkurentami wymagana jest odpowiednia skala działania. Dlatego w ramach przeglądu opcji strategicznych dla Ciech Żywice szukaliśmy partnera, który oprócz korzystnych warunków transakcji, zapewni także możliwość dalszego rozwoju tego biznesu. Umożliwi przy tym wykorzystanie potencjału produkcyjnego i intelektualnego spółki oraz będzie kontynuował nasze działania w kierunku tworzenia jeszcze bardziej angażującego środowiska pracy dla załogi Ciech Żywice. Nie bez...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Ciech odnotował 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 61,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ciech odnotował 39,68 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 63,33 mln zł wobec 83,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 854,38 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 952,71 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto z działalności kontynuowanej grupy Ciech za I kw. 2020 r. wyniosły 854 381 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody zmniejszyły się o 98 324 tys. zł. Spadek ten wynikał głównie ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży sody w efekcie hibernacji zakładu w Rumunii. Na...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 60,4 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Ciech ostatecznie nie wypłaci dywidendy, a zysk przeznaczy na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 60 436 467,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze Ciechu również zdecydowali na walnym zgromadzeniu spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynoszącego 270,6 mln zł. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

DM BOŚ: Ciech z podniesioną ceną akcji oraz rekomendacją “kupuj”

Podczas poniedziałkowej sesji Dom Maklerski BOŚ publikuje raport, w którym analitycy podwyższają cenę docelową akcji spółki Ciech - jednocześnie podtrzymując wcześniejszy poziom "kupuj". Obecnie poziom dla akcji wynosi według analityków 45 zł z wcześniejszego poziomu 43 zł. Spółka spada dziś na otwarciu nieco ponad 4 procent. Dzisiejszy raport Domu Maklerskiego obejmuje:  Nadal panujące pozytywne nastawienie do spółki pomimo panującego wirusa Projekcja na dalsze wzrosty możliwa wraz z wzrostem EBITDA Ciech w poniedziałek traci ponad 4 procent Dziś spółka otrzymuje wyższy poziom cen akcji, niż pierwotnie Dom Maklerski BOŚ wyznaczał. Aktualnie 46 zł, które są bliskimi poziomami oporu są docelową strefą. Biuro Maklerskie pomimo negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19 i słabszych rokowań gospodarczych po zakończeniu epidemii, uważają, że spółka powinna sobie dobrze radzić. Dodatkowo, w raporcie możemy przeczytać,...

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

Akcjonariusze Ciechu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze mają także zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł. Ciech zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Ciech w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia zysk netto w wysokości 60 436 467,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. Ponadto akcjonariusze mają zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych. "Łączna...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Jarosław Romanowski powołany na członka zarządu Ciechu

Rada nadzorcza Ciechu powołała Jarosława Romanowskiego do zarządu spółki, na stanowisko członka zarządu, podał Ciech. Jarosław Romanowski powołany do zarządu spółki Jarosław Romanowski jest absolwentem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poinformowano. "Jarosław Romanowski od 2003 do 2006 roku oraz od 2017 do 2020 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Tele-Fonika Kable. Od 2002 (z przerwami) do 2016 roku związany był z KGHM Polska Miedź, zajmując stanowiska: dyrektora naczelnego ds. finansów, dyrektora generalnego ds. handlu i zabezpieczeń, a od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję I wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź" - czytamy w komunikacie. Obecnie w skład zarządu Ciechu wchodzą: prezes Dawid Jakubowicz oraz członkowie zarządu Mirosław Skowron i Jarosław Romanowski. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny - usługę finansową, dzięki której zwiększy się ich płynność w kontaktach z dostawcami, podała grupa. Na mocy umowy spółki będą miały przyznany łączny limit w wysokości 150 mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług. Zwiększenie płynności finansowej spółek Dostawcy grupy otrzymają możliwość przyspieszonej zapłaty, a spółki będą mogły wydłużyć termin spłaty, co wpłynie pozytywnie na ich płynność, podkreślono w komunikacie. Z faktoringu odwrotnego skorzystają Ciech, Ciech Sarzyna, Ciech Pianki, Ciech Soda Polska i Ciech Vitrosilicon. Ciech chce wprowadzić faktoring odwrotny także w spółkach niemieckich (Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland), wymieniono. "W ramach faktoringu odwrotnego spółki z grupy zyskają możliwość wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych w stosunku do obecnie stosowanych, a dostawcy będą mogli korzystać z przyspieszonego...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację