Conotoxia

Ciech Soda Polska wdrożył system do nadzoru linii produkcyjnych

W zakładach sodowych Ciech Soda Polska - spółki zależnej Ciechu - wdrożono system do nadzoru linii produkcyjnych, będący elementem szerszych działań realizowanych przez grupę w celu wczesnego wykrywania usterek, podał Ciech. System "Mobilny Obchodowy" umożliwia systematyczny monitoring poszczególnych instalacji, a po integracji z systemem SAP pozwala na efektywne zarządzanie całym procesem produkcji sody, a także odpowiednią konserwację i utrzymanie kluczowych urządzeń w optymalnym stanie. Ciech Soda Polska wdraża nowoczesne rozwiązania cyfrowe w procesie produkcji sody Obecnie z systemu korzystają pracownicy w Inowrocławiu (9 oddziałów produkcji) i Janikowie (5 oddziałów produkcji) na wszystkich dostępnych ciągach produkcji sody, zaznaczono. "Mobilny obchodowy to kolejny przykład wdrażania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesie produkcji sody. Jego zaletą jest usystematyzowanie czynności związanych z utrzymaniem ruchu w fabryce działającej w trybie ciągłym - przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu....

Ciech: Spełniły się warunki zawieszające sprzedaż spółki Ciech Żywice

Spełniły się wszystkie warunki zawieszające, określone w przedwstępnej umowie zbycia 100% udziałów Ciech Żywice na rzecz spółki LERG za 160 mln zł, w tym warunek uzyskania przez LERG zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przeprowadzenie koncentracji, podał Ciech. Ciech spełnił warunki i dostał zielone światło "Zamknięcie transakcji i rozliczenie ceny sprzedaży planowane jest na koniec lutego 2021 roku, chyba że strony transakcji uzgodnią inny termin" - czytamy w komunikacie. Wstępną umowę sprzedaży 74 677 udziałów, czyli 100% kapitału spółki zależnej Ciech Żywice za 160 mln zł zawarto 20 lipca 2020 r. LERG to jeden z najważniejszych producentów żywic w Polsce. Oprócz działalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, LERG posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Grupa Ciech jest jednym...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 28 grudnia 2020r.

Polimex Mostostal dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln zł, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej rozpoczętej w 2012 r., podała spółka. Zarząd Ciech zdecydował o przystąpieniu (wraz z niektórymi spółkami zależnymi) do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi, w celu pozyskania nowego finansowania w kwocie (wg obecnych przewidywań) 2 115 mln zł (lub równowartość w euro), podała spółka. Główny cel to refinansowanie kredytów o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł. Obligatariusze Kredyt Inkaso doprecyzowali definicję skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto w warunkach emisji obligacji serii B1, F1...

Ciech przystąpi do negocjacji ws. pozyskania 2 115 mln zł nowego finansowania

Zarząd Ciech zdecydował o przystąpieniu (wraz z niektórymi spółkami zależnymi) do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi, w celu pozyskania nowego finansowania w kwocie (wg obecnych przewidywań) 2 115 mln zł (lub równowartość w euro), podała spółka. Główny cel to refinansowanie kredytów o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł. "W chwili obecnej zarząd przewiduje następujące podstawowe warunki nowego finansowania: (a) łączna kwota: 2 115 mln zł (lub w równowartość tej kwoty); (b) waluta: PLN i/lub Euro; (c) okres: 5 lat; (d) forma: amortyzowany kredyty terminowy (560 mln zł), kredyt terminowy bez amortyzacji (1 305 mln zł) oraz kredyt rewolwingowy (250 mln zł); (e) wymagane wskaźniki finansowe (kowenanty): utrzymanie granicznego poziomu wskaźnika finansowego (wskaźnik zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Grupa Ciech uruchomiła produkcję maseczek ochronnych klasy FFP2

Spółka Ciech Pianki - spółka z Grupy Ciech - rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych, zgodnych ze standardem europejskim EN 149:2001, których skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2 (≥94%), podał Ciech. Ciech zakończył z sukcesem proces certyfikacji maseczek klasy FFP2 i rozpoczął produkcję Produkowane przez Ciech półmaski filtrujące FFP2 powstają na nowo uruchomionej instalacji w zakładzie Ciech w Bydgoszczy, której pełne moce produkcyjne sięgają ok. 50 tys. sztuk dziennie. Maseczki posiadają także atest Polskiego Zakładu Higieny, poinformowano. "Od początku pandemii naszym priorytetem było podjęcie działań zmierzających do ochrony i wsparcia naszych pracowników, partnerów, podwykonawców, a także systemu ochrony zdrowia. Staramy się elastycznie dostosowywać potencjał zakładów grupy do zmieniających się potrzeb. Efektem tego jest rozpoczęcie produkcji maseczek ochronnych, w zaledwie pięć miesięcy. W tym czasie zakupiliśmy i uruchomiliśmy w bydgoskich zakładach linię produkcyjną i...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech ma zakontraktowane ok. 50% wolumenu produkcji sody na 2021 rok

Ciech ma już zakontraktowane około 50% wolumenu produkcji sody na 2021 rok, czyli więcej niż w analogicznym okresie lat poprzednich, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. Ciech ma już zakontraktowane około 50% wolumenu produkcji sody na 2021 rok "Na rynku panuje duża niepewność co do przyszłości. Uczymy się funkcjonowania w tych warunkach. Na rynku sody dostrzegamy wpływ pandemii, ceny sody znajdują się pod presją" - powiedział Jakubowicz podczas wideokonferencji. W jego ocenie, dawno nie było na rynku sody tak dynamicznej sytuacji, jeśli chodzi o ceny. "Naszą ambicją jest pobicie rynku pod względem cen i uplasowanie całego wolumenu produkcji w 2021 roku, z czego mamy już zakontraktowane około 50%, co oznacza, że jesteśmy bardziej zaawansowani niż w poprzednich latach, kiedy kontraktacja nabierała tempa w grudniu i...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech miał 36,6 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2020 r.

Ciech odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 4,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ciech oficjalnie raportuje uzyskane wyniki Ciech miał 42,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 59,87 mln zł wobec 20,76 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 144 mln zł wobec 132 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 690,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 774 mln zł rok wcześniej. Pomimo spowolnienia gospodarczego, Ciech utrzymał wysoką marżę EBITDA zarówno w podstawowym segmencie sodowym, jak i na poziomie skonsolidowanym (odpowiednio 21 i 25%),...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech z rekomendacją “kupuj”. Akcje spółki zyskują w poniedziałek ponad 8%!

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanych wzrostów na indeksie mWig40. O ich skali w dużej mierze decydują walory Ciechu, które po nowej rekomendacji od DM BDM "kupuj" i podniesieniu ceny docelowej do poziomu 33,2 zł. zyskują ok. 8%. Pozytywnym czynnikiem wpływającym na lepszą rekomendację dla spółki, są pozytywne wyniki za 2 kwartał a także szacunki, iż spółka końcówka roku w wykonaniu spółki może być jeszcze lepsza. Ciech z rekomendacją "kupuj" od DM BDM. Cena docelowa została podniesiona do poziomu 33,2 zł. z poziomu 32,3 zł. W poniedziałek, walory spółki drożeją o 8%, a kurs zmierza w kierunku oporu na poziomie 28 zł. Zobacz również: Letus z umową w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Kurs akcji wystrzelił! Cena docelowa Ciechu to 33,2 zł.,...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

DM BDM: Ciech z podniesioną rekomendacją do “kupuj”. Spółka rośnie dziś 3,12 procent

W poniedziałek na rynek wpływa kolejna rekomendacja sporządzona przez Dom Maklerski BDM. Zgodnie z nią również - spółka Ciech otrzymuje rekomendację "kupuj" z wcześniejszego poziomu "redukuj" wraz z poziomem docelowym akcji spółki na poziomie 33,20 zł. Podczas wczesnych godzin handlu - spółka rośnie 3,12 procent docierając do poziomu 26,40 zł za akcje. Analitycy domu maklerskiego podwyższają rekomendację spółki Ciech Obecnie do poziomu kupuj z ceną docelową 33,20 zł za akcję Oznacza to dla spółki potencjał wzrostu rzędu 7 zł za akcję Ciech z wyższą rekomendacją oraz ceną docelową W tym momencie kolejna spółka została oceniona lepiej niż poprzednio przez Dom Maklerski BDM. Obecnie mowa o spółce Ciech, która obecnie dostaje rekomendacje "kupuj" oraz nieco wyższy poziom docelowy akcji, który przy obecnych...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech wdroży oprogramowanie Honeywell Forge w fabrykach sody

W fabrykach sody kalcynowanej Grupy Ciech w Polsce i Niemczech zostanie wdrożone nowe oprogramowanie Honeywell Forge typu Advanced Process Control, podała spółka. Rozszerzenie dotychczasowej współpracy Ciechu z Honeywell poprawi wydajność operacyjną instalacji oraz umożliwi optymalizację kosztów. Nawiązana współpraca wpisuje się w cele strategiczne Grupy Ciech, do których należy poszukiwanie i wdrażanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych oraz cyfrowa transformacja produkcji, podkreślono. System Honeywell Forge Advanced Process Control (APC) służy do monitorowania, kontrolowania i optymalizacji w czasie rzeczywistym procesu produkcji, pozwalając na automatyczną zmianę jej parametrów przez komputer w celu zwiększenia wydajności całego procesu. APC obejmuje większość etapów produkcji sody, tj. karbonizację, kalcynację, filtrację czy destylację. System dobiera parametry produkcji na poszczególnych elementach linii i zwiększa wydajność produkcji oraz optymalizuje zużycie zasobów, podano...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia 25,28 mln zł podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę wniesioną przez Ciech Soda Polska - spółkę zależną od Ciechu - i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku w kwocie 25 277 tys. zł, podał Ciech. Wyrok WSA nie jest prawomocny, podano. "Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku WSA. Spółka zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2014 roku, wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie. "Zarząd spółki zależnej analizuje wyrok WSA pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na kwotę wpłaconych odsetek w wysokości 10 034 tys. zł, które w momencie ich zapłaty zostały...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech miał 4,98 mln zł straty netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.

Ciech odnotowało 4,98 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ciech podsumowuje swoje wyniki w drugim kwartale bieżącego roku Ciech miał 4,98 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 18,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 55,19 mln zł wobec 60,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 689,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 860,51 mln zł rok wcześniej. "W drugim kwartale 2020 roku Grupa Ciech wypracowała nieznacznie wyższy znormalizowany wynik EBITDA (z) niż przed rokiem (153 mln zł vs 151 mln zł), jednocześnie notując spadek...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30 775 122 zł, podał Ciech. Wyrok WSA nie jest prawomocny "Decyzja II instancji była wymagalna, a kwota zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 12 365 162 zł została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I instancji" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Grupa Ciech dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact

Grupa Ciech przystąpiła do United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą w 2000 roku powołał do życia sekretarz generalny ONZ - Kofi Annan, podała spółka. Ciech kieruje się w stronę zrównoważonego rozwoju Zaangażowanie w prace tej wiodącej platformy na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania zrównoważonej polityki korporacyjnej, jest kolejnym elementem polityki odpowiedzialności społecznej prowadzonej przez Ciech. Firma chce wnieść do tej prestiżowej inicjatywy swoje doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarze redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych, podkreślono. Wierzymy, że tworzenie zrównoważonej, globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i rynków, jest możliwe. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój stanowią jeden z fundamentów naszej strategii biznesowej. Chcemy być przykładem najlepszych standardów w...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: Po ograniczeniach z powodu pandemii rośnie produkcja pianek i krzemianów

Spółka Ciech Pianki - po ograniczeniu produkcji z powodu koronawirusa - pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych, zaś Ciech Vitrosilicon systematycznie zwiększa produkcję krzemianów, podał Ciech. Ciech wraca do normy po ograniczeniach Dwa zakłady Grupy Ciech, które musiały ograniczyć produkcję wskutek spadku popytu wywołanego przez pandemię koronawirusa, wracają do zwiększonej aktywności biznesowej oraz obserwują odbicie w branżach swoich odbiorców. Spółka Ciech Pianki, która od kilku lat notuje coroczne wzrosty przychodów, pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych - popyt na pianki poliuretanowe jest wysoki i odzwierciedla polepszającą się sytuację w segmencie produkcji mebli, zaznaczył Ciech. W segmencie pianek wstrzymanie produkcji przez głównych producentów mebli i materaców, wymusiło na spółce Ciech Pianki czasowe ograniczenie produkcji nawet o 60%. Jednak dzięki zauważalnemu odbiciu w polskim i europejskim segmencie produkcji mebli,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację