XTB
Money, pieniądze, Comparic

Spółki Ciechu sprzedały uprawnienia do emisji CO2 o wartości 238 mln zł

Warszawa, 29.12.2021 (ISBnews) - Ciech Soda Deutschland GmbH & Co. KG i Ciech Energy Deutschland GmbH - spółki zależne Ciechu - sprzedały 655 390 jednostek uprawnień do emisji CO2 (EUA), pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku, podała spółka. Wartość rynkowa sprzedanych Jednostek EUA wynosi 52 mln euro, tj. równowartość 238 mln zł według aktualnej wartości jednostki uprawnienia do emisji CO2, tj. 78,93 EUR/EUA. Równocześnie spółki zawarły umowy zabezpieczające zakup 655 390 jednostek uprawnień do emisji CO2 na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. Terminy rozliczenia zabezpieczenia przypadają przed terminem, kiedy wymagane jest umorzenie jednostek w ilości odpowiadającej emisjom CO2 zrealizowanym za odpowiednio rok 2021 oraz 2022, podano w komunikacie. "Głównym...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech wdraża nową metodę. Kurs pod ważnym oporem – zapiski giełdowego spekulanta

Prace nad przygotowaniem modelu teoretycznego i projektu instalacji rozpoczęły się w 2016 roku. Notowania od początku listopada wzrosły o niemal 30%, co jest także zasługą dobrych wyników od początku roku. Teraz kluczowe będzie wybicie głównego oporu w rejonie 45 zł.
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech wdraża nową metodę absorpcji amoniaku w zakładzie w Inowrocławiu

Warszawa, 13.12.2021 (ISBnews) - Po udanych testach, w zakładzie Ciechu w Inowrocławiu trwają przygotowania do wdrożenia innowacyjnej metody absorpcji amoniaku w procesie produkcji sody kalcynowanej, podała spółka. Projekt "Karbonizacja Plus", opracowany wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), zwiększa m.in. efektywność wykorzystania surowców stosowanych w procesie technologicznym, co wpływa na obniżenie kosztów produkcji. Ciech pozyskał finansowanie na przygotowanie koncepcji tego projektu oraz budowę instalacji pilotażowej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Opracowane rozwiązanie jest chronione patentem. Nowa metoda absorpcji amoniaku polega na precyzyjnym zwiększaniu ilości tego związku, który w procesie produkcji sody z solanki odpowiada za wydajność sodową procesu. Będzie to możliwe dzięki specjalnej instalacji, zdolnej do wstrzykiwania większej dawki amoniaku w precyzyjnie określonych miejscach kolumny...

3 nowych faworytów z GPW na grudzień na nowej liście ekspertów BM BNP Paribas

„W segmencie sody zwrócono uwagę na kluczowe zdarzenie jakim jest strukturalny niedobór podaży sody kalcynowanej w Chinach, przy jednoczesnym, prognozowanym wzroście popytu. W krótkim terminie może to spowodować wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych i wpływać na wzrost cen produktów sodowych. Spółka zauważa taki trend podczas obecnie prowadzonej kontraktacji wolumenów, gdzie odbiorcy skupiają się w pierwszym rzędzie na potencjalnej stabilności dostaw i dostępności produktu, a w drugim rzędzie na cenach” – uważają analitycy.
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech walczy o wybicie oporu – zapiski giełdowego spekulanta

Negatywny efekt w tym obszarze został częściowo skompensowany przez wyższą sprzedaż innych produktów, m.in. sody kalcynowanej lekkiej oraz sody oczyszczonej” - podano w uzasadnieniu. Wykres wskazuje na dynamiczne odbicie po 33% spadku. Kluczowe będzie wybicie oporu przy 43 zł.

Ciech: Nowy piec w Żarach zwiększy wynik EBITDA o 2-3 mln zł w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Nowy piec do produkcji krzemianów, uruchomiony w listopadzie br. na terenie zakładu Ciech Vitrosilicon w Żarach, zwiększy wynik EBITDA Grupy Ciech o 2-3 mln zł w IV kwartale 2021 roku, poinformował członek zarządu Ciechu Mirosław Skowron. "Dzięki rozpoczęciu rozruchu pieca w listopadzie, już w IV kwartale tego roku będzie on miał 2-3 mln zł wpływu na wynik EBITDA grupy, a w całym 2022 roku będzie to ok. 20 mln zł" - powiedział Skowron podczas telekonferencji. Jak zaznaczył, istotne jest również to, że zrealizowana kosztem 80 mln zł inwestycja pozwoli na ograniczenie zużycia energii na tonę produktu o 20-25%, co przełoży się na mniejszą o ok. 20% emisję CO2 na tonę produktu. Inwestycja zwiększy moce produkcyjne Grupy Ciech w...

Ciech: Popyt na sodę w Chinach znacząco wpłynie na sytuację w Europie

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Ciech będzie plasował pewne wolumeny sody w Chinach w 2022 roku, ale nie będzie to dla spółki rynek docelowy. Natomiast wzrost popytu na sodę w tym kraju wpłynie na ponowne zbilansowanie rynku europejskiego, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. "Rynek sody w pełni już się odbudował po pandemii. Według prognoz, popyt wzrośnie o 3,5 mln ton w 2022 roku, do 66,1 mln ton w skali świata, z czego aż 2 mln ton z tego wzrostu przypadnie na Chiny, które staną się importerem netto tego produktu i ich rynek pozostanie niezbilansowany przez najbliższe 2-3 lata" - powiedział Jakubowicz podczas telekonferencji. Według niego, silny popyt na sodę napędzany jest globalnymi megatrendami, takimi jak rosnące zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe i tzw. szkło...

Ciech opublikuje nową strategię na lata 2022-2024 w I kwartale 2022 r.

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Ciech opublikuje nową strategię na lata 2022-2024 najprawdopodobniej w I kwartale 2022 roku, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. "Nowa strategia jest w tej chwili 'na tapecie', podobnie jak budżet na rok 2022. Ogłosimy ją prawdopodobnie w I kwartale 2022 roku" - powiedział Jakubowicz podczas telekonferencji. Jak zaznaczył, spółka pracuje obecnie nad różnymi projektami, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt strategii. "Dlatego będzie ona jeszcze wymagała konsultacji z radą nadzorczą" - dodał. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020...

Ciech: Capex zmniejszy się o 20-30% r/r w 2022 roku

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Ciech w 2022 roku zmniejszą się o ok. 20-30% względem roku 2021, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. "Wykonamy plan roczny capeksu w 2021 roku, natomiast w przyszłym roku spodziewam się nakładów mniejszych o ok. 20-30% wobec roku 2021" - powiedział Jakubowicz podczas telekonferencji. Wcześniej Ciech zapowiadał, że capex w 2021 roku nie przekroczy poziomu prognozowanej EBITDA znormalizowanej, czyli 700-735 mln zł. W III kwartale 2021 r. nakłady wyniosły 177 mln zł, o 8% więcej niż rok wcześniej, a narastająco w ciągu ostatnich 12 miesięcy (LTM) capex wyniósł 810 mln zł w porównaniu do 802 mln zł kwartał wcześniej. Nakłady inwestycyjne grupy w 2020 roku wyniosły z kolei 694 mln zł, czyli wzrosły o 98% r/r. Grupa Ciech jest...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Ciech miał 41,33 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Ciech odnotował 41,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 36,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 41,63 mln zł wobec 42,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 57,49 mln zł wobec 60,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,07 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 690,97 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 171,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 70,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 467,85 mln zł w porównaniu z...

Kurs akcji Ciechu przebywa aktualnie w korekcie. Analiza techniczna notowań spółki

Po mocnych wzrostach trwających od października ub. r. kurs akcji Ciechu od tegorocznego lata przebywa w korekcie, która sygnalizowana była negatywną dywergencją pomiędzy notowaniami, a RSI. Kurs akcji Ciechu nadal spada Akcje Ciechu zniosły w trwającej korekcie ponad 50% poprzednich wzrostów, dzięki czemu kurs od wykupienia przeszedł do wyprzedania na wskaźniku RSI, c o może sygnalizować zakończenie ruchu spadkowego. Obecnie notowania są na newralgicznym poziomie przy 39 -41 zł. Przebicie tych stref oporu da definitywny sygnał zmiany trendu na wzrostowy. Mogą temu sprzyjać opublikowane dziś przed sesją lepsze od oczekiwań wyniki za 3Q ’21. W takim scenariuszu nie wykluczamy powrotu w kierunku tegorocznych maksimów. Z drugiej strony k olejną istotną strefą wsparć jest poziom 34-35 zł. Autor poleca również:  Kursy walut. Jen zyskuje podczas...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Ciech podtrzymuje prognozę 700-735 mln zł znorm. EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Ciech podtrzymuje prognozę skonsolidowanego znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 700-735 mln zł oraz prognozę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w przedziale 3 125 mln zł - 3 285 mln zł w 2021 roku, podała spółka. Po 3 kwartałach br. grupa zrealizowała odpowiednio 76-79% i 75-79% tej prognozy. W III kwartale znormalizowa EBITDA (z) wyniosła 145 mln zł, wobec 142 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA (z) wyniosła 18,7%. Wynik za 3 kwartały 2021 roku był wyższy o 33% w ujęciu rocznym (554 mln zł wobec 417 mln zł). Skonsolidowane przychody Ciechu za III kw. 2021 r. wyniosły 772 mln zł, co oznacza wzrost o 12%. Narastająco, po 9 miesiącach 2021 roku przychody wzrosły o 14% do 2...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech miał 41,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Ciech odnotował 41,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 36,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 41,63 mln zł wobec 42,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 57,49 mln zł wobec 60,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,07 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 690,97 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 171,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 70,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 467,85 mln zł w porównaniu z...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech jest zainteresowany sprzedażą sody na rynku spotowym w Chinach

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Grupa Ciech analizuje możliwości sprzedaży sody w Chinach w transakcjach spotowych, ze względu na wysokie ceny tego produktu w tym kraju, dwukrotnie wyższe niż w Europie, poinformował ISBnews szef biznesu sodowego w Grupie Ciech, członek zarządu Ciech Soda Polska Adam Czarnul. "Aktualnie uważnie przyglądamy się sytuacji w Chinach - kraju, który odpowiada w przybliżeniu za połowę konsumpcji i produkcji sody kalcynowanej na świecie. W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy tam bardzo dynamiczne wzrosty cen, spowodowane zawirowaniami w tamtejszej gospodarce - ceny sody kalcynowanej w transakcjach typu spot zostały wywindowane do poziomu 470 euro za tonę, czyli dwukrotnie wyższego niż na rynku europejskim. Generalnie, widzimy zwiększony popyt w wielu regionach świata, jednakże Azja odbiła w największym stopniu, a jednocześnie...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: Trwa rozruch nowego pieca do produkcji krzemianów w Żarach

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Na terenie zakładu Ciech Vitrosilicon w Żarach, po udanym rozgrzewie pieca do temperatury 1 450 stopni Celsjusza i podaniu surowców, wyprodukowana została pierwsza partia krzemianu sodu w postaci tzw. szkliwa, podał Ciech. Był to kluczowy punkt fazy rozruchu nowej instalacji, wybudowanej kosztem ok. 80 mln zł. Rozruch oraz stabilizacja pracy pieca w celu osiągnięcia zakładanych parametrów działania zostanie osiągnięta w ciągu najbliższych dni. Inwestycja zwiększy moce produkcyjne Grupy Ciech w obszarze krzemianów sodu o ok. 30%, do ok. 240 tys. ton rocznie, i umocni polski koncern chemiczny na pozycji największego dostawcy tego surowca w Europie, podkreślono. Nowy piec charakteryzuje się lepszymi parametrami wydajności i zużywa mniej gazu ziemnego w porównaniu z dotychczasową technologią. Zakończony sukcesem rozgrzew nowej...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje