XTB
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30 775 122 zł, podał Ciech. Wyrok WSA nie jest prawomocny "Decyzja II instancji była wymagalna, a kwota zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 12 365 162 zł została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I instancji" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Grupa Ciech dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact

Grupa Ciech przystąpiła do United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą w 2000 roku powołał do życia sekretarz generalny ONZ - Kofi Annan, podała spółka. Ciech kieruje się w stronę zrównoważonego rozwoju Zaangażowanie w prace tej wiodącej platformy na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania zrównoważonej polityki korporacyjnej, jest kolejnym elementem polityki odpowiedzialności społecznej prowadzonej przez Ciech. Firma chce wnieść do tej prestiżowej inicjatywy swoje doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarze redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych, podkreślono. Wierzymy, że tworzenie zrównoważonej, globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i rynków, jest możliwe. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój stanowią jeden z fundamentów naszej strategii biznesowej. Chcemy być przykładem najlepszych standardów w...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech: Po ograniczeniach z powodu pandemii rośnie produkcja pianek i krzemianów

Spółka Ciech Pianki - po ograniczeniu produkcji z powodu koronawirusa - pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych, zaś Ciech Vitrosilicon systematycznie zwiększa produkcję krzemianów, podał Ciech. Ciech wraca do normy po ograniczeniach Dwa zakłady Grupy Ciech, które musiały ograniczyć produkcję wskutek spadku popytu wywołanego przez pandemię koronawirusa, wracają do zwiększonej aktywności biznesowej oraz obserwują odbicie w branżach swoich odbiorców. Spółka Ciech Pianki, która od kilku lat notuje coroczne wzrosty przychodów, pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych - popyt na pianki poliuretanowe jest wysoki i odzwierciedla polepszającą się sytuację w segmencie produkcji mebli, zaznaczył Ciech. W segmencie pianek wstrzymanie produkcji przez głównych producentów mebli i materaców, wymusiło na spółce Ciech Pianki czasowe ograniczenie produkcji nawet o 60%. Jednak dzięki zauważalnemu odbiciu w polskim i europejskim segmencie produkcji mebli,...
Gorące spółki dnia

Biomed-Lublin [BML], Ciech [CIE] – Gorące spółki dnia

Do sfinalizowania transakcji sprzedaży niezbędne jest uzyskanie zgód regulacyjnych, wydaje się jednak, że nie powinno to stanowić problemu. Notowania Ciechu nadal nie wyglądają najlepiej i można mówić od końca 2015 roku o trendzie spadkowym. Ostatnio udało się odrobić załamanie z okresu pandemii, jednak pojawił się problem z dalszym odbiciem. Kluczowe w tym kontekście byłoby wybicie poziomu lokalnego oporu przy 34,50 zł.
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech ma wstępną umowę sprzedaży 100% Ciech Żywice spółce LERG za 160 mln zł

Ciech podpisał ze spółką LERG wstępną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Ciech Żywice za 160 mln zł, podał Ciech. Ciech sprzedaje udziały spółki zależnej "Zgodnie z naszą strategią chcemy się rozwijać w biznesach, w których mamy mocną pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku i możliwość skutecznego rozwoju. Zmiany na globalnym rynku żywic w ostatnich latach potwierdzają, że aby skutecznie konkurować ze światowymi i regionalnymi konkurentami wymagana jest odpowiednia skala działania. Dlatego w ramach przeglądu opcji strategicznych dla Ciech Żywice szukaliśmy partnera, który oprócz korzystnych warunków transakcji, zapewni także możliwość dalszego rozwoju tego biznesu. Umożliwi przy tym wykorzystanie potencjału produkcyjnego i intelektualnego spółki oraz będzie kontynuował nasze działania w kierunku tworzenia jeszcze bardziej angażującego środowiska pracy dla załogi Ciech Żywice. Nie bez...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Ciech odnotował 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 61,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ciech odnotował 39,68 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 63,33 mln zł wobec 83,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 854,38 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 952,71 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto z działalności kontynuowanej grupy Ciech za I kw. 2020 r. wyniosły 854 381 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody zmniejszyły się o 98 324 tys. zł. Spadek ten wynikał głównie ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży sody w efekcie hibernacji zakładu w Rumunii. Na...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 60,4 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Ciech ostatecznie nie wypłaci dywidendy, a zysk przeznaczy na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 60 436 467,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze Ciechu również zdecydowali na walnym zgromadzeniu spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynoszącego 270,6 mln zł. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

DM BOŚ: Ciech z podniesioną ceną akcji oraz rekomendacją “kupuj”

Podczas poniedziałkowej sesji Dom Maklerski BOŚ publikuje raport, w którym analitycy podwyższają cenę docelową akcji spółki Ciech - jednocześnie podtrzymując wcześniejszy poziom "kupuj". Obecnie poziom dla akcji wynosi według analityków 45 zł z wcześniejszego poziomu 43 zł. Spółka spada dziś na otwarciu nieco ponad 4 procent. Dzisiejszy raport Domu Maklerskiego obejmuje:  Nadal panujące pozytywne nastawienie do spółki pomimo panującego wirusa Projekcja na dalsze wzrosty możliwa wraz z wzrostem EBITDA Ciech w poniedziałek traci ponad 4 procent Dziś spółka otrzymuje wyższy poziom cen akcji, niż pierwotnie Dom Maklerski BOŚ wyznaczał. Aktualnie 46 zł, które są bliskimi poziomami oporu są docelową strefą. Biuro Maklerskie pomimo negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19 i słabszych rokowań gospodarczych po zakończeniu epidemii, uważają, że spółka powinna sobie dobrze radzić. Dodatkowo, w raporcie możemy przeczytać,...

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

Akcjonariusze Ciechu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze mają także zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł. Ciech zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Ciech w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia zysk netto w wysokości 60 436 467,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. Ponadto akcjonariusze mają zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych. "Łączna...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Jarosław Romanowski powołany na członka zarządu Ciechu

Rada nadzorcza Ciechu powołała Jarosława Romanowskiego do zarządu spółki, na stanowisko członka zarządu, podał Ciech. Jarosław Romanowski powołany do zarządu spółki Jarosław Romanowski jest absolwentem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poinformowano. "Jarosław Romanowski od 2003 do 2006 roku oraz od 2017 do 2020 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Tele-Fonika Kable. Od 2002 (z przerwami) do 2016 roku związany był z KGHM Polska Miedź, zajmując stanowiska: dyrektora naczelnego ds. finansów, dyrektora generalnego ds. handlu i zabezpieczeń, a od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję I wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź" - czytamy w komunikacie. Obecnie w skład zarządu Ciechu wchodzą: prezes Dawid Jakubowicz oraz członkowie zarządu Mirosław Skowron i Jarosław Romanowski. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny - usługę finansową, dzięki której zwiększy się ich płynność w kontaktach z dostawcami, podała grupa. Na mocy umowy spółki będą miały przyznany łączny limit w wysokości 150 mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług. Zwiększenie płynności finansowej spółek Dostawcy grupy otrzymają możliwość przyspieszonej zapłaty, a spółki będą mogły wydłużyć termin spłaty, co wpłynie pozytywnie na ich płynność, podkreślono w komunikacie. Z faktoringu odwrotnego skorzystają Ciech, Ciech Sarzyna, Ciech Pianki, Ciech Soda Polska i Ciech Vitrosilicon. Ciech chce wprowadzić faktoring odwrotny także w spółkach niemieckich (Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland), wymieniono. "W ramach faktoringu odwrotnego spółki z grupy zyskają możliwość wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych w stosunku do obecnie stosowanych, a dostawcy będą mogli korzystać z przyspieszonego...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech S.A. – spółka zależna zleciła budowę zakładu soli warzonej w Niemczech za 44,1 mln euro

Spółka Ciech Salz Deutschland (CSD) - spółka zależna od Ciechu - podpisała ze spółką Adamietz umowę, w ramach której Adamietz wybuduje zakład do produkcji soli warzonej w Stassfurcie w Niemczech, podał Ciech. Łączna wartość umowy wynosi 44,1 mln euro. To największa inwestycja w historii Ciechu, której uruchomienie da grupie pozycję w gronie liderów na europejskim rynku soli warzonej. Moce produkcyjne powstającej warzelni wynoszą 450 tys. ton rocznie, a działalność nowego zakładu może zwiększyć wynik EBITDA grupy o ok. 25 mln euro rocznie. Aktualnie zakładany termin uruchomienia produkcji w nowym zakładzie to 1 stycznia 2021 roku, poinformowano. Spółka podała także, że w ramach prowadzonej inwestycji spłynęły oferty na zdecydowaną większość prac związanych z budową nowej warzelni. W wyniku obserwowanego wzrostu kosztów prac budowlano-montażowych oraz materiałów, w stosunku do pierwotnych założeń z listopada 2017...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech odnotował 117,69 mln zł zysku w 2019 r. Poprawa względem 2018 roku

Ciech odnotował 117,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 112,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 267,51 mln zł wobec 379,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 548,88 mln zł w 2019 r. wobec 3 672,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za rok 2019 wyniosły 3 548,9 mln zł (spadek o 3,4% r/r). EBITDA znormalizowana wyniosła w 2019 roku 663,3 mln zł (wzrost o 4,7% r/r), a zysk netto - 116,4 mln zł (wzrost o 3,5% r/r). W IV kwartale 2019 roku znormalizowany wynik EBITDA, obrazujący zdolność do generowania zysków z działalności biznesowej po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wzrósł o 15% r/r,...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech z zyskiem 117,69 mln zł w 2019 r. Spółka spada podczas dzisiejszej sesji 1,3 procent

Podczas środowej sesji polskie przedsiębiorstwo produkcyjne działające w sektorze chemicznym - Ciech podaje wyniki za 2019 rok. Zgodnie z przedstawionym raportem, spółka odnotowała 117,69 mln zł zysku netto, co przekłada się na blisko 5 procentowy wzrost w porównaniu do roku wcześniej. Spółka po podanych wynikach spada jednak o 1,3 procent i spadać może jeszcze podczas dzisiejszej sesji o kolejne 0,3 - 0,5 procent. Zaprezentowane dziś wyniki jak widać są lepsze, jednak spółka mimo to generuje sygnały spadkowe. Z dalszego raportu wyczytać możemy, iż zysk operacyjny podmiotu wyniósł 267,51 mln zł co gorzej prezentuje się wobec wcześniejszego odczytu na poziomie 379,2 mln zł zysku rok wcześniej. Jak podaje spółka - w 2019 roku grupa zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej porównując do roku poprzedniego - o...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia… KORONAWIRUS: Mercator, Cormay, Biomed, Delko, Harper, Makarony, Seko, Pamapol, Ambra, Global Cosmed, Neuca, Lentex, Relpol, Grupa Azoty, Ciech

Delko, Harper Hygienics – czyli firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją środków kosmetycznych i chemii gospodarczej. Delko zyskało w marcu blisko 50% mimo, że wcześniej traciło podobnie jak szeroki rynek. Tu ciekawostką może być fakt skupowania akcji przez prezesa firmy. Harper przed wybuchem paniki notowany był na historycznie niskich poziomach. Skojarzenie spółki z możliwym wzrostem zapotrzebowania na środki higieniczne wywołało szybki wzrost kursu o 240%.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację