XTB
pge cc

PGE i PGNiG złożyły współnie niewiążącą ofertę na polskie aktywa CEZ

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wspólnie złożyły Grupie ČEZ niewiążącą ofertę na nabycie polskich aktywów grupy, podały spółki. "Przedmiotem transakcji są spółki zależne ČEZ, które prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej w Polsce (ČEZ Skawina S.A. oraz ČEZ Chorzów S.A.), a także świadczą dedykowane usługi wspierające w zakresie: gospodarowania ubocznymi produktami spalania, komunikacji, tradingu oraz obsługi korporacyjnej (ČEZ Produkty Energetyczne sp. z o.o. oraz ČEZ Polska sp. z o.o.)" - czytamy w komunikacie. Partnerzy będą kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej, podano także. We wrześniu br. ČEZ podał, że oficjalnie rozpoczął proces dezinwestycji w Polsce i rozważa sprzedaż łącznie pięciu lokalnych spółek, ale pozostawi w swoim polskim portfolio...
ccf forex wiadomosci comparic pieniądze usd money

CEZ miał 1,18 mld CZK straty netto, 12,2 mld CZK zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

CEZ odnotował 1,18 mld CZK skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 85 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CEZ publikuje raport z osiągniętymi wynikami Zysk EBITDA wyniósł 12,2 mld CZK wobec 9,8 mld CZK rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,3 mld CZK w III kw. 2020 r. wobec 48,03 mld mln CZK rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 13,26 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,44 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,55 mld CZK w porównaniu z 148,06 mld CZK rok wcześniej. "Wyniki finansowe za trzy kwartały i spodziewane wyniki za cały rok 2020 potwierdzają, że Grupa CEZ...

CEZ ma porozumienie z funduszem MIRA dot. sprzedaży aktywów w Rumunii

CEZ ma porozumienie z funduszem MIRA dotyczące sprzedaży aktywów w Rumunii, podała spółka. Sprzedaż dotyczy 7 spółek z m.in. obszaru elektryczności, dystrybucji, produkcji energii, parku wiatrowego Fantanele Cogealac. CEZ ma porozumienie z funduszem MIRA Zamknięcie transakcji nastąpi po akceptacji europejskich władz antymonopolowych i rumuńskiej komisji obrony narodowej. "Wyjście z poszczególnych aktywów w Rumunii jest częścią nowej strategii CEZ sprzedaży wybranych aktywów w niektórych krajach. Poprzez sprzedaż aktywów rumuńskich, CEZ zwiększy swoje możliwości zadłużenia i będzie w stanie kierować środki w inwestycje w zgodzie z obecną strategią skoncentrowaną na dekarbonizacji portfela produktowego, rozwoju energii odnawialnej i dostarczaniu nowoczesnych usług energetycznych w Czechach i w Europie" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że pozostaje aktywna w Rumunii w obszarze biznesu handlowego (CEZ Trade Romania) i...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

CEZ rozpoczął sprzedaż aktywów w Polsce, rozważa zbycie pięciu lokalnych spółek

CEZ oficjalnie rozpoczął proces dezinwestycji w Polsce, podała spółka. Po otrzymaniu pisemnych potwierdzeń zainteresowania inwestorów zostanie wysłane zaproszenie do złożenia niewiążącej oferty. W Polsce CEZ rozważa sprzedaż łącznie pięciu lokalnych spółek, ale pozostawi w swoim polskim portfolio firmy zajmujące się działalnością z zakresu nowoczesnych usług energetycznych (ESCO). Tym samym kontynuuje realizację przyjętej w zeszłym roku strategii grupy CEZ. CEZ oficjalnie rozpoczął proces dezinwestycji w Polsce "CEZ objął dezinwestycją pięć polskich spółek: CEZ Skawina, CEZ Chorzów (w tym projekt CEZ Chorzów II), CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska. Najpierw nastąpi faza badania zainteresowania rynkowego, po której nastąpią dalsze fazy procesu sprzedaży. Proces jest realizowany dla CEZ przez wyłącznego doradcę inwestycyjnego ING Bank" - czytamy w komunikacie. Spółki grupy CEZ w Polsce posiadają...
kurs euro

CEZ podwyższył prognozy do 21-23 mld CZK zysku netto, 62-64 mld CZK EBITDA w br.

CEZ podwyższył prognozę skorygowanego skonsolidowanego zysku netto na ten rok do 21-23 mld CZK z 19-22 mld CZK oczekiwanych w maju oraz prognozę EBITDA odpowiednio do 62-64 mld CZK z 61-64 mld CZK, podała spółka. CEZ podwyższa prognozy na bieżąco rok "Pandemia COVID-19 dotknęła Grupę CEZ w maju w mniejszym stopniu niż zakładaliśmy. Spodziewamy się, że negatywny wpływ na zysk całego roku będzie niższy niż 3 mld CZK. Z drugiej strony, zwiększyliśmy zyski z handlu surowcami i ograniczyliśmy koszty stałe. Dzięki temu nieznacznie podwyższamy prognozę EBITDA na ten rok, do poziomu 62-64 mld CZK" - powiedział CEO CEZ Daniel Beneš, cytowany w komunikacie. "Podwyższamy prognozę skorygowanego zysku netto na cały 2020 rok do 21-23 mld CZK. Wzrost w porównaniu do poprzedniej prognozy...

CEZ miał 632 mln CZK zysku netto, 12,8 mld CZK EBITDA w II kw. 2020 r.

CEZ odnotował 632 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 3 529 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CEZ podsumowuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 3 153 mln CZK wobec 6 040 mln CZK zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,8 mld CZK wobec 13,6 mld CZK rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49 207 mln CZK w II kw. 2020 r. wobec 48 178 mln CZK rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 14 437 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13 353 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 106 253 mln CZK w porównaniu z 100...

Akcjonariusze CEZ zdecydowali o wypłacie 34 CZK dywidendy na akcję

Akcjonariusze CEZ zdecydowali o przeznaczeniu 18,29 mld CZK z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 34 CZK na akcję, podała spółka. CEZ ostatecznie planuje wypłacić dywidendy Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 3 lipca, a dzień wypłaty - na 3 sierpnia br., podano w uchwałach walnego zgromadzenia. W ub.r. akcjonariusze CEZ przeznaczyli na dywidendę 12,91 mld CZK, co oznaczało wypłatę w wysokości 24 CZK na akcję. Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

CEZ sfinalizował sprzedaż projektów farm wiatrowych Krasin (35,2 MW) i Sakówko (4,4 MW) Funduszowi Inwestycyjnemu KGAL, podała spółka. CEZ planuje zakończyć sprzedaż pozostałych czterech projektów wiatrowych w Polsce także w tym roku. CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce "Jesienią ubiegłego roku Grupa CEZ rozpoczęła proces sprzedaży portfela wiatrowego w Polsce. W pierwszej kolejności CEZ zdecydował się na sprzedaż projektów Krasin (35,2 MW) i Sakówko (4,4 MW), które posiadają wszystkie niezbędne pozwolenia (ważne pozwolenia na budowę, zabezpieczone grunty pod budowę i umowy przyłączeniowe). Ponadto projekt wiatrowy Krasin odniósł sukces w aukcji odnawialnych źródeł energii w grudniu 2019 r. i otrzymał 15-letnie wsparcie w postaci gwarantowanych cen zakupu (kontrakt różnicowy)" - czytamy w komunikacie. Ofertę zakupu aktywów przesłała większość z...

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...

CEZ miał 14,16 mld CZK zysku netto, 25,9 mld CZK EBITDA w I kw. 2020 r.

CEZ odnotował 14,16 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 9,93 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CEZ odnotowało 14.16 mln CZK zysku w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 18,81 mld CZK wobec 13,8 mld CZK zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 22% r/r do 25,9 mld CZK. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,05 mld CZK w I kw. 2020 r. wobec 51,85 mld CZK rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 6,71 mld CZK wobec 4,18 mld CZK zysku rok wcześniej. "Wyniki finansowe za I kwartał przekroczyły nasze oczekiwania. Odnotowaliśmy korzyści ze średniookresowego hedgingu naszych przychodów produkcyjnych na rynkach hurtowych. Zakładamy, że...
coal węgiel

CEZ odnotował 88 mln CZK zysku netto w III kw. Kurs nadal w ruchu spadkowym

CEZ odnotował 88 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 482 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik EBITDA wyniósł 9,8 mld CZK wobec 11,8 mld CZK zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48 027 mln CZK w III kw. 2019 r. wobec 45 517 mln CZK rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13 448 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8 991 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148 055 mln CZK w porównaniu z 131 769 mln CZK rok wcześniej. "Przychody operacyjne Grupy CEZ wyniosły 148,1 mld CZK, co oznacza wzrost o 16,3...
strategia siły relatywnej

Strategia Siły Relatywnej – czerwone światło dla akcji na GPW

Z pierwszego artykułu wiemy, że będziemy operować na sile relatywnej, ponieważ trend łatwiej jest kontynuować niż go odwrócić. Przed przystąpieniem do analizowania spółek sprawdźmy jak zachowywał się szeroki rynek mierzony indeksem WIG.   Sytuacja na parkiecie przy Książęcej nie uległa poprawie od ostatniego wpisu. Szeroki WIG stracił tylko w poprzednim tygodniu 4,62% a od szczytu w styczniu 2018 roku obsunięcie sięga już 20%. Można założyć że rynek znalazł się bessie, co za tym idzie polski rynek kapitałowy nie zaliczy tego roku do udanych. Co więcej, siła relatywna w korespondencji ze średnią 130-sesyjną spadła poniżej granicznego poziomu -5, co oznacza czerwone światło dla nowych zakupów oraz likwidację połowy dotychczasowych pozycji. Aby wymowa tego artykułu nie była tak jednoznacznie negatywna nie będę wklejał wykresu...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał sprzedaży na CEZ [CEZ], ostrzeżenie na CCC [CCC]

CEZ D1 CEZ to koncern energetyczny działający w Europie Środkowej i Wschodniej. Od września kurs Spółki znajdował się w trendzie wzrostowym nad niebieską linią. Ostatnio dynamika tego trendu się zmniejszyła, przez co na wykresie powstał klin zwyżkujący, a na RSI powstała negatywna dywergencja. Dzisiejszy spadek spowodował przełamanie niebieskiej linii i wygenerowanie sygnału sprzedaży. Wsparcia znajdują się na poziomie 72 i 70 zł i zostały oznaczone zielonymi liniami. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. CCC D1 CCC jest producentem butów. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym nad niebieską linią. Ostatnio dynamika tego trendu zmniejszyła...
wolumen

Przed zamknięciem. Pozytywne sygnały na KGHM [KGH] i CEZ [CEZ]

KGHM D1 Od lutego kurs KGHM znajduje się w trendzie spadkowym. Ostatnia faza tego trendu przebiegała pod niebieską linią. W tej chwili ta linia jest przełamywana. Jest to pozytywny sygnał, ale mam obiekcje. Po pierwsze już wczoraj cena wyszła ponad linię, a następnie się cofnęła. Dlatego ważnym potwierdzeniem sygnału byłoby przekroczenie wczorajszego maksimum na poziomie 111,75 zł. Druga sprawa to zielony korekcyjny kanał trendowy. Byłoby dobrze, gdyby cena wybiła się z niego górą. Dopóki to nie nastąpi, można się obawiać że trwający obecnie wzrost jest elementem korekty. Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX CEZ D1 CEZ jest koncernem energetycznym działającym w Europie Środkowej i w Turcji z siedzibą w Czechach. Od końcówki kwietnia kurs Spółki znajduje się...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację