Conotoxia
celon pharma

Celon Pharma nie zamierza dokapitalizować Mabionu

Podczas wtorkowej telekonferencji, prowadzonej w ramach Innovation Day, prezes farmaceutycznej Spółki Celon Pharma zaprzeczył informacjom dotyczącym akwizycji a także dokapitalizowaniu Mabionu. Na ten moment, Celon posiada nieco ponad 620 tys. akcji Spółki, co stanowi 4,52% kapitału oraz 7,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu. Prezes rozważa natomiast dokapitalizowanie Mabionu przez Spółkę Glatton. Celon Pharma rośnie we wtorek po 14 o 5,1%, a Mabion o ponad 22%! Zobacz również: Komputronik lepiej poradził sobie z pandemią COVID-19 niż oczekiwał Walory Celon Pharma zyskały w czerwcu 1/3 swojej wartości Akcje Celon Pharma drożeją we wtorek po 14 o blisko 5%. To kolejna udana sesja na walorach spółki, która od początku czerwca zyskała ponad 30%, a od dołka...
Gorące spółki dnia

Mo-Bruk [MBR], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Badania mają dowieść efektywności różnych dawek leku i będą prowadzone w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech, nawet przez okres 20 miesięcy. Wcześniej spółka otrzymała na badania w ramach szerszego projektu dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości około 26 mln zł. Na wykresie spółka nadal odrabia straty po marcowym załamaniu i wydaje się, że najbliższym celem popytu są okolice strefy oporu przy 41 zł.
celon pharma

Celon Pharma złożył wniosek o zgodę badania klinicznego fazy II CPL500036

Celon Pharma złożył wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy II CPL500036 u pacjentów z zaostrzeniem psychotycznym schizofrenii, podała spółka. Celon Pharma złożył wniosek o zgodę badania klinicznego "Celem tego badania jest określenie efektywności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki dwóch różnych dawek CPL500036 (inhibitora PDE10A), podawanych przez 28 dni pacjentom z zaostrzeniem psychotycznym schizofrenii. Badanie będzie miało charakter wieloośrodkowy i prowadzone będzie w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech. Spółka zakłada, że w całym badaniu II fazy weźmie udział ok.165 pacjentów, w tym ok. 75 pacjentów w Polsce, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie ok.18- 20 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Spółka przypomniała, że część kliniczna rozwoju innowacyjnego inhibitora PDE10A, rozwijanego w...
celon pharma

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 3,6 mln zł tj. 0,24 zł na akcję z części zysku wypracowanego w 2019 r., wynika z podjętych uchwał. Celon Pharma wypłaci dywidendy "Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto spółki za 2019 rok w kwocie 11 934 958,55 zł zostanie podzielony w następujący sposób: a) w kwocie 8 334 958,55 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 3 600 000 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,08 zł na jedną akcję)" - czytamy w komunikacie. Dywidendą objętych jest 45 000 000 akcji spółki, podano także. Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 2 czerwca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2020 r. W ubiegłym roku...
celon pharma

Celon Pharma ma umowę z NCBR na dofinansowanie projektu STEP7

Celon Pharma podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę na dofinansowanie projektu "Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)", podała spółka. Umowa na nowy projekt podpisana "Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 55,6 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 31,2 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31.12.2023 r." - czytamy w komunikacie. 4 marca br. projekt Celon Pharma otrzymał rekomendację NCBR na dofinansowanie warte 36,2 mln zł. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.
celon pharma

Celon Pharma odwołała B. Manowskiego, powołała J.Glinkę na wiceprezesa

Rada nadzorcza Celon Pharma odwołała Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka zarządu, powołała Jacka Glinkę na wiceprezesa, podała spółka. Jacek Glinka wiceprezesem Celon Pharma "Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu uchwały przez radę nadzorczą spółki o odwołaniu z dniem 29 kwietnia 2020 r. pana Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka zarządu spółki"- czytamy w komunikacie "Zarząd Celon Pharma informuje, że rada nadzorcza spółki podjęła z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchwałę o powołaniu, z dniem 1 czerwca 2020 r. w skład zarządu pana Jacka Glinki, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu" - czytamy dalej. Pan Jacek Glinka podczas swojej wieloletniej kariery sprawował w latach 2004 - 2006 oraz 2010 - 2013 funkcję prezesa Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, w latach 2012...

Celon Pharma rekomenduje wypłatę 0,08 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Celon Pharma zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Celon Pharma rekomenduje wypłatę dywidendy "Zarząd Celon Pharma (...) podjął decyzję o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2019 w kwocie 11 934 958,55 zł w ten sposób, że zysk ten: a) w kwocie 8 334 958,55 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 3 600 000,0 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,08 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Jako dzień dywidendy zarekomendowano 2 czerwca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy - 19 czerwca 2020 r. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się...
celon pharma

Celon Pharma – dywidenda za rok 2019 na poziomie 3,6 mln zł

W opublikowanym 21 kwietnia komunikacie Spółki Celon Pharma podano informację, że Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy o łącznej wartości 3,6 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję daje to kwotę 0,08 zł. Celon Pharma zadebiutowała na GPW w 2016 roku i jak dotąd wypłaciła dywidendę trzykrotnie. Zarząd Spółki rekomenduje, aby dniem wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok był 19 czerwca 2020. Spółka pracuje w perspektywicznej wg wielu branży farmaceutycznej. Celon Pharma wypłaci dywidendę za rok 2019 Zgodnie z opublikowaną przez Spółkę rekomendacją Zarządu dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 2 czerwca 2020 roku. Podczas zakupu akcji Celon Pharma w celu uzyskania prawa do dywidendy należy pamiętać o sposobie rozliczania transakcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i...
celon pharma

Celon Pharma zakończył analizę wst. wyników II fazy badania leku na depresję

Celon Pharma zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. W ocenie Celon Pharma wyniki -  pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku odpowiedniej mocy wnioskowania statystycznego - pokazują sygnał efektywności leku oraz jego dobrą tolerancję i w konsekwencji kwalifikują lek do dalszego rozwoju na większych populacjach. Celon Pharma przepadał 89 osób W badaniu II fazy, we wskazaniu depresji jednobiegunowej, wzięło udział 89 pacjentów z depresją lekooporną, zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na co najmniej 2 dopuszczone do obrotu leki przeciwdepresyjne, podano. "Badanie miało na celu uzyskanie wstępnych danych na temat efektywności leku, a także danych na temat bezpieczeństwa i tolerancji. Lek był podawany w 3 dawkach: 24 mg (N=22), 36mg (N=23), 48mg (N=22), uzyskanych...
celon pharma

Zapiski giełdowego spekulanta: Celon Pharma poszuka leku na koronawirusa

Celon Pharma – w ostatnich dniach o spółce jest dość głośno, co przekłada się na widoczne na wykresie ożywienie notowań. Po pierwszym mocnym odbiciu doszło do korekty, teraz jednak cena znowu zaczyna
celon pharma

Celon Pharma z niemal 12 mln zł zysku za 2019 rok. Kurs spada o 3%

Celon Pharma odnotowało 11,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 29,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,9 mln zł wobec 35,61 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,25 mln zł w 2019 r. wobec 125,25 mln zł rok wcześniej. "Stan zagrożenia epidemicznego oraz globalna pandemia wirusa SARS-COV-2 znacząco wpływa na działalność wielu branż, w tym również na farmację. Obecnie działalność spółki prowadzona jest bez większych zakłóceń, zabezpieczone zostały odpowiednie zapasy surowców wytwórczych, a organizacja pracy w spółce uwzględnia zarówno, ważna potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, jak i ciągłości naszych procesów wytwórczych oraz badawczo-rozwojowych" - napisał prezes Maciej Wieczorek w liście dołączonym do raportu. Podkreślił, że spółka postanowiła "wyjść naprzeciw ważnej...
celon pharma

Celon Pharma chce znaleźć lekarstwo na COVID-19. Akcje spółki w górę o 15%

Celon Pharma rozpoczyna strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków lub reżimu terapeutycznego na chińskiego koronawirusa COVID-19, poinformowano we wtorkowym komunikacie. W reakcji na doniesienia akcje spółki (GPW: CLN) rosły o ponad 15% domykając lukę spadkową rysowaną na początku miesiąca. Celon Pharma wzbudza optymizm, testy kliniczne jednak najszybciej w 2021 r. - Program ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie, na podstawie dostępnej literatury, wyników badań i aktywności leków wobec SARS-COV-2, MERS i innych wirusów z tej rodziny, a także identyfikacji potencjalnych celów molekularnych, zostaną wytypowane i poddane testom dopuszczone do obrotu leki, ich kombinacje oraz reżimy podawania tych leków efektywnie hamujących namnażanie się wirusa. W drugim etapie wybrane, najefektywniejsze strategie terapeutyczne zostaną poddane testom in vivo w modelu...
Gorące spółki dnia

AC SA [ACG], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Spółka tak jak niemal każda firma doznała silnej przeceny, jednak w ostatnich dniach popyt podejmuje walkę o odbicie. Być może argumentem ku temu jest ostatnia informacja o tym, że spółka chce zacząć wytwarzać testy na koronawirusa. Wszystko ma być gotowe przed
Gorące spółki dnia

Celon Pharma [CLN], Braster [BRA] – Gorące spółki dnia

Po przeciwnej stronie znalazła się inna spółka biotechnologiczna czyli Braster. W tym tygodniu kurs spadła na nowe historyczne minima, a przyczyną do tego była informacja o tym, że spółka ma problemy finansowe. W komunikacie podano, że istnieje wyso
Gorące spółki dnia

Getin Noble Bank [GNB], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Kurs spółki mocno zwyżkował podczas wczorajszej sesji, która otworzyła się nawet luką wzrostową. Jest to zrozumiała reakcja na pozytywne informacje czyli zawarcie ugody z firmami GlaxoSmithKline i Glenmark Group. Ugoda pozwoli Celon Pharma i Glenmark sprzedawać lek Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich, w uzgodnionym kształcie inhalatora bez ry

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację