XTB
Mikroskop

Udany rok dla polskiej biotechnologii. OncoArendi, Selvita, Ryvu, Celon Pharma, NanoGroup

NanoGroup rozgłos zyskał dzięki biobójczej maseczce. Wtedy akcje mocno zyskały na wartości. Spółka pracuje także nad innymi projektami, w tym nad autorskim lekiem POLEPI do terapii nowotworów jajnika i mięsaków. Ciekawie wyglądają także prace nad systemem do długoterminowego przechowywania i transportu organów. Celem firmy jest sprzedaż licencji większemu podmiotowi. Wykres pokazuje, że cała euforia po informacja o maseczkach została zasypana akcjami i cena wróciła na poziomy sprzed wybicia. Warto pamiętać, że inwestycja w biotechnologię zazwyczaj ma charakter bardzo długoterminowy, choć można zarobić na nagłych wybiciach ceny jak w przypadku NanoGroup.
celon pharma

Celon Pharma miał 3,97 mln zł zysku netto, 1,91 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Celon Pharma odnotował 3,97 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,91 mln zł wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,46 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 24 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 24,72 mln zł jednostkowego zysku netto  w porównaniu z 10,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 100,39 mln zł w porównaniu z 75,26 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż za 9 miesięcy 2020 roku wyniosła nieco ponad 100 mln złotych i była wyższa, niż w analogicznym okresie 2019 roku o 25,1 mln złotych, czyli około 33%....
Gorące spółki dnia

Celon Pharma [CLN], Mercator Medical [MRC] – Gorące spółki dnia

Mimo, że wyniki są rewelacyjne, nie są już większym zaskoczeniem i reakcja rynku na nie jest mocno stonowana. Dużym pozytywem jest fakt, że silnie rośnie sprzedaż spółki na rynkach zagranicznych. Zdaniem firmy, mamy perspektywy do dalszego wzrostu wyników mimo ich rekordowego poziomu. Na wykresie mieliśmy spadkową sesję, która przyspieszyła po informacji o szczepionce firmy Pfizer.
celon pharma

Celon Pharma uzyskał europejski patent w zakresie inhibitorów kinazy JAK/ROCK

Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy JAK/ROCK oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, tj. reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), łuszczycy, toczniu i innych, podała spółka. Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób. Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy JAK/ROCK "Inhibitor kinaz JAK/ROCK (CPL-116) rozwijany jest przez spółkę we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne i znajduje się obecnie w I fazie badań klinicznych. Związek jest pierwszym w klasie dualnym inhibitorem wprowadzonym do rozwoju klinicznego, który dzięki inhibicji ROCK oferuje zarówno dodatkowe korzyści związane z kardioprotekcją, a także augmentacją efektu  przeciwinflamacyjnego.  Związek może mieć również zastosowanie w leczeniu COVID-19" - czytamy w komunikacie. Uzyskana ochrona...
celon pharma

Celon Pharma ma rekomendację NCBR ws. 38,9 mln zł dofinansowania

Projekt Celon Pharma otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie warte 38,9 mln zł, podała spółka. Celon Pharma: projekt otrzymał rekomendację NCBR na dofinansowanie warte 38,9 mln zł "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania projektu "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBiR umowy o dofinansowanie ww. projektu" - czytamy w komunikacie. Całkowity koszt projektu został określony na 65...
Gorące spółki dnia

PlayWay [PLW], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Z badań wynika, że lek jest dobrze tolerowany, a zdaniem spółki, wyniki pokazują jasny sygnał efektywności leku. Uzyskane dane kwalifikują lek do dalszego rozwoju klinicznego na większych populacjach. Warto dodać, że spółka planuje sprzedać ten lek wyspecjalizowanym firmom, a obecnie jest już przynajmniej 7 chętnych na kupno. Wydaje się więc, że w dłuższej perspektywie, akcje spółki mogą zachowywać się relatywnie dobrze.
celon pharma

Celon Pharma zakończył analizę wyników II fazy badania leku na depresję

Celon Pharma zakończył analizę wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową w ramach tzw. follow up, czyli 6-tygodniowej rozszerzonej obserwacji, podała spółka. W badaniu II fazy, we wskazaniu depresji jednobiegunowej, wzięło udział 89 pacjentów z depresją lekooporną, zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na co najmniej 2 dopuszczone do obrotu leki przeciwdepresyjne, podano. "Badanie miało na celu uzyskanie wstępnych danych na temat efektywności leku, a także danych na temat bezpieczeństwa, farmakokinetyki i tolerancji. Lek był podawany w 3 dawkach: 24 mg (N=22), 36mg (N=23), 48mg (N=22), uzyskanych wzrastającą ilością przeprowadzanych aktywnych wdechów inhalacyjnych. Lek podawano 4-krotnie (2 razy w tygodniu) w dniach 1, 4, 7, 11. Grupę placebo stanowiło 22 pacjentów. Podstawową skalą oceny efektywności była...
celon pharma

NCBR rekomenduje dofinansowanie 2 projektów Celon Pharma łącznie na 26,8 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarekomendowało dofinansowania dwóch projektów Celon Pharma: projektu rozwoju CPL'116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc kwotą 18,7 mln zł oraz projektu rozwoju CPL'36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona kwotą 8,1 mln zł, podała spółka. Celon Pharma z szansą na dofinansowanie "Wniosek spółki o dofinansowanie projektu: 'Wdrożenie do działalności Celon Pharma S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 - Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 36,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 18,7 mln...
celon pharma

Celon Pharma ma zgodę na badanie kliniczne II fazy nad lekiem opartym o PDE10A

Celon Pharma otrzymał pozytywną decyzję Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy II u pacjentów z zaostrzeniem psychotycznym schizofrenii, podała spółka. Celon Pharma ma zgodę na badanie kliniczne II fazy nad lekiem opartym o PDE10A "Celem tego badania jest określenie efektywności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki dwóch różnych dawek, średniej i wysokiej CPL500036 (inhibitora PDE10A), podawanych przez 28 dni pacjentom z zaostrzeniem psychotycznym schizofrenii. Badanie będzie miało charakter wieloośrodkowy i prowadzone będzie w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech" - czytamy w komunikacie. Spółka zakłada, że w całym badaniu II fazy weźmie udział ok. 165 pacjentów, w tym ok. 75 pacjentów w Polsce, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie ok.18- 20 miesięcy. Część kliniczna rozwoju innowacyjnego...
celon pharma

Celon Pharma blisko przełomowego leku? – zapiski giełdowego spekulanta

Zakończenie badania w depresji dwubiegunowej planowane jest na jesień. Spółka planuje sprzedać licencję na ten lek firmie wyspecjalizowanej w psychiatrii. Akcjonariusze mają więc na co czekać, gdyż zapewne będzie to sporej wielkości transakcja. Na wykresie widać, że okres przeceny, spółka przechodzi względnie łagodnie. Wydaje się więc, że można oczekiwać na wybicie góra z konsolidacji powrotu na maksima z początku roku przy 50 zł.
celon pharma

Celon Pharma: 7 firm jest zainteresowanych lekiem na depresję lekooporną

Obecnie 7 firm jest zainteresowanych lekiem na depresję lekooporną, nad którym pracuje Celon Pharma, poinformował prezes Maciej Wieczorek. "Planujemy zakończenie badania II fazy w depresji jednobiegunowej w najbliższym kwartale. W ślad za tym idą spotkania regulacyjne zarówno w EMA, jak i FDA, ponieważ lek jest rozwijany globalnie. Dwa najważniejsze rynki to rynek amerykański i rynek UE w pierwszej kolejności. Spotkania regulacyjne planujemy odbyć na przełomie tego i przyszłego roku"- powiedział Wieczorek podczas prezentacji z okazji oficjalnego otwarcia nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. "W drugim kwartale przyszłego roku planujemy start z naszym lekiem w trzecią fazę kliniczną w dwóch wskazaniach - w depresji jednobiegunowej opornej na leczenie oraz depresji dwubiegunowej opornej na leczenie" - dodał. W kwietniu Celon Pharma zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego...
celon pharma

Celon Pharma: Testy kliniczne leku na COVID-19 mogą ruszyć w połowie 2022 r.

Celon Pharma zakłada, że podawanie pacjentom innowacyjnego leku przeciwwirusowego na COVID-19 w ramach testów klinicznych ruszy w połowie 2022 r., poinformował prezes Maciej Wieczorek. "Projekt rusza, dostaliśmy dofinansowanie 40 mln zł i w ramach tych działań planujemy dwie biblioteki związków dedykowanych SARS-CoV-2. W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego budujemy laboratorium dedykowane do wirusów, które ma wszystkie wymagania spełnione po to, by uzyskać certyfikację BSL-3 niezbędną, żeby taki projekt prowadzić. W ramach tych projektów w połowie 2022 roku będziemy mogli testować leki, związki, które są metodycznie zaprojektowane, rozwinięte w leczeniu SARS-COV-2" - powiedział Wieczorek podczas prezentacji z okazji oficjalnego otwarcia nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. "Być może to odległy okres, ale mam podejrzenie, że będziemy musieli z SARS-CoV-2 jakoś żyć i to nie minie tak...
celon pharma

Celon Pharma złożył wniosek o zgodę na badanie kliniczne fazy I CPL 409116

Celon Pharma złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy inhibitora JAK/ROCK - CPL 409116, podała spółka. Celon Pharma złożył wniosek o zgodę na badanie kliniczne fazy I CPL 409116 "CPL 409116 - to dualny inhibitor kinaz JAK/ROCK, który jest rozwijany we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne. Związek jest pierwszym w klasie dualnym inhibitorem wprowadzonym do rozwoju klinicznego, który dzięki inhibicji ROCK oferuje zarówno dodatkowe korzyści związane z kardioprotekcją, a także augmentacją efektu przeciwinflamacyjnego" - czytamy w komunikacie. Celem badania jest określenie bezpieczeństwa, farmakokinetyki oraz podstawowych paramentów farmakodynamicznych u zdrowych ochotników, w podaniu jednokrotnym i wielokrotnym, a także określenie wpływu pokarmu na farmakokinetykę leku, wskazano również. Badanie...
celon pharma

Celon Pharma zakłada testy kliniczne leku na m.in. COVID-19 w 2022 r.

Projekt Celon Pharma dotyczący innowacyjnego leku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych przewiduje podawanie pacjentom wyselekcjonowanego leku w 2022 r. w ramach testów klinicznych, poinformował prezes Maciej Wieczorek. Projekt Celon Pharma przewiduje podawanie pacjentom wyselekcjonowanego leku w 2022 r. Obecnie wyselekcjonowane przez naukowców Celon Pharma związki posiadają zarówno właściwości hamujące rozwój wirusa SARS-CoV-2, jak i blokują jego wnikanie do komórek gospodarza. Planowana inhalacyjna droga podania leku będzie możliwa w warunkach domowych i stanie się ważną alternatywą dla obecnie testowanych infuzji, które wymagają podawania szpitalnego i oznaczają dalsze obciążanie systemów ochrony zdrowia, podano. "Nie idziemy na skróty. Pandemia SARS-COV-2 pokazała wszystkie słabe punkty dostępnych i rozwijanych terapii, ale i systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Epidemie wirusowe, różnego rodzaju, to ogromne wyzwania, które według...
celon pharma

Celon Pharma ma rekomendację NCBR dot. dofinansowania projektu kwotą 38,9 mln zł

Wniosek spółki Celon Pharma o dofinansowanie projektu "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 38,9 mln zł. Celon Pharma z możliwością dofinansowania Wniosek został przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. "Nowe podejście terapeutyczne zaprojektowane przez naukowców z Celon Pharma S.A. łączy rozproszone dotychczas możliwości odpowiedzi na zagrożenie wywołane przez SARS-COV-2. Zakłada ono jednoczesne skracanie czasu infekcji u pacjentów już nią dotkniętych i znaczące ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa u osób zdrowych" - czytamy w komunikacie. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 65 mln zł, a rekomendowana...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację