Conotoxia

Celon Pharma liderem spadków na mWIG40 w piątek. Akcje tanieją o ponad 5%

Kurs Celon Pharmy w piątek po południu spada o ponad 5% kontynuując przecenę z czwartku wywołaną informacją o planowanej emisji akcji. Choć wypuszczenie nowych akcji pozwoli spółce na pozyskanie nawet 160 mln euro z emisji 15 mln akcji, to tak duża liczba nowych papierów w stosunku do wyemitowanych wcześniej może jeszcze poważniej wstrząsnąć kursem. Jeszcze w zeszłym tygodniu akcje Celon dobiły do nowych maksimów Stało się w tak w wyniku informacji o progresie badań nad lekiem na depresję dwubiegonową tworzonym przez spółkę Dobrze w piątek radzą sobie notowania Biomedu Lublin Kurs akcji Celon Pharma mocno w dół w piątek Akcje Celon Pharmy w piątek po południu tanieją najsilniej spośród walorów zrzeszonych w indeksie mWIG40, bo aż o 5,05% do 47 zł....
celon pharma

Akcjonariusze Celon Pharma S.A. stoją w obliczu podjęcia ważnych decyzji

Akcjonariusze Celon Pharma S.A. 15 lutego 2021 r. zadecydują o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji. Intencją Zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 milionów euro z emisji 13 mln akcji. Przedmiotem decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie również głosowanie nad wprowadzeniem programów motywacyjnych dla pracowników oraz przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości. Celon Pharma S.A. i emisja nowych akcji Pozytywna decyzja akcjonariuszy po głosowaniu na NWZA umożliwi wyemitowanie Spółce łącznie do 15 mln akcji, lecz Zarząd, w ramach przyznanego upoważnienia, zamierza zaoferować tylko 13 mln akcji w transzy podstawowej, a pozostałe 2 mln akcji w transzy dodatkowej zostanie wyemitowane jedynie w sytuacji dużego popytu. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z...
Gorące spółki dnia

Ryvu Therapeutics [RVU], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Obecnie jednak głównym projektem spółki jest esketamina DPI stosowana w lekoopornej depresji dwubiegunowej. Tu mamy już zakończoną II fazę badań, która przyniosła duży sukces dla spółki. W kolejnych tygodniach powinny także spłynąć pełne wyniki badań. Lek charakteryzuje duże bezpieczeństwo stosowania i wysoka skuteczność.

Projekt Celon Pharma zarekomendowany przez NCBR do 22,2 mln zł dofinansowania

Wniosek Celon Pharma o dofinansowanie projektu: "Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 42,3 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 mln zł. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 42,3 mln zł "Ostatecznym celem tego projektu jest ewaluacja kandydata na lek, w ramach badań klinicznych fazy II, w leczeniu bólu neuropatycznego" - czytamy w komunikacie. Związek CPL207208, zwany również CPL'208 to specyficzny agonista receptora GPR40. Jest rozwijany przez Celon Pharma S.A., w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych i z sukcesem przeszedł I fazę...
Gorące spółki dnia

Play2Chill [P2C], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Spółka spodziewa się pełnych danych klinicznych, łącznie z wynikami 6-tygodniowej dodatkowej obserwacji w ciągu najbliższych 8-12 tygodni. Jest więc na co czekać, ale głównym celem będzie pozyskanie partnera, który wykupi licencję. Dotychczasowe wyniki badań zwiększają na to szanse, tym bardziej, że spółka już wcześniej informowała, że jest sporo zainteresowanych.

Celon Pharma liderem wzrostów na mWIG40 w poniedziałek. Akcje najwyżej w historii

Kurs akcji Celon Pharma wystrzelił na otwarciu poniedziałkowej sesji mocno w górę osiągając w pewnym momencie dzienny wzrost o ponad 20% i cenę za akcję na poziomie 57 zł. Powodem tej silnej zwyżki jest opublikowany po piątkowej sesji komunikat dotyczący pozytywnego progresu badań prowadzonych przez spółkę dotyczących leku na depresję dwubiegunową Celon Pharma jest firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, wytwarzaniem oraz dystrybucją produktów farmaceutycznych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Celon Pharma wchodzi w skład mWIG40 Celon Pharma w górę o 15% w poniedziałek W badaniu II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej osiągnięto zakładany pierwszorzędowy punkt końcowy, definiowany jako znacząca, istotna statystycznie i klinicznie redukcja skali MADRS, w porównaniu z placebo w 2 tygodniu, we wszystkich testowanych dawkach - przeczytać...
celon pharma

Celon Pharma ma wyniki II fazy klinicznej leku na depresję lekooporną

Celon Pharma otrzymał wyniki badania klinicznego II fazy leku opartego na esketaminie DPI w depresji lekoopornej dwubiegunowej, podała spółka. Celon Pharma spodziewa się pełnych danych klinicznych w ciągu najbliższych 8-12 tygodni "W badaniu II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej osiągnięto zakładany pierwszorzędowy punkt końcowy, definiowany jako znacząca, istotna statystycznie i klinicznie redukcja skali MADRS, w porównaniu z placebo w 2 tygodniu, we wszystkich testowanych dawkach" - czytamy w komunikacie. Uzyskane wyniki wskazują na realizację scenariusza nr 4 (ekstremalnie pozytywnego) spośród scenariuszy wymienionych, dodano. "Lek był dobrze tolerowany. Nie odnotowano przerwania leczenia w związku z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych u żadnego pacjenta. Nie zanotowano ciężkich działań niepożądanych. Nie zanotowano zgonów ani prób samobójczych. Nie stwierdzono również wywołania manii u pacjentów przyjmujących Falkieri. Ryzyko to jest...
Mikroskop

Udany rok dla polskiej biotechnologii. OncoArendi, Selvita, Ryvu, Celon Pharma, NanoGroup

NanoGroup rozgłos zyskał dzięki biobójczej maseczce. Wtedy akcje mocno zyskały na wartości. Spółka pracuje także nad innymi projektami, w tym nad autorskim lekiem POLEPI do terapii nowotworów jajnika i mięsaków. Ciekawie wyglądają także prace nad systemem do długoterminowego przechowywania i transportu organów. Celem firmy jest sprzedaż licencji większemu podmiotowi. Wykres pokazuje, że cała euforia po informacja o maseczkach została zasypana akcjami i cena wróciła na poziomy sprzed wybicia. Warto pamiętać, że inwestycja w biotechnologię zazwyczaj ma charakter bardzo długoterminowy, choć można zarobić na nagłych wybiciach ceny jak w przypadku NanoGroup.
celon pharma

Celon Pharma miał 3,97 mln zł zysku netto, 1,91 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Celon Pharma odnotował 3,97 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,91 mln zł wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,46 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 24 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 24,72 mln zł jednostkowego zysku netto  w porównaniu z 10,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 100,39 mln zł w porównaniu z 75,26 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż za 9 miesięcy 2020 roku wyniosła nieco ponad 100 mln złotych i była wyższa, niż w analogicznym okresie 2019 roku o 25,1 mln złotych, czyli około 33%....
Gorące spółki dnia

Celon Pharma [CLN], Mercator Medical [MRC] – Gorące spółki dnia

Mimo, że wyniki są rewelacyjne, nie są już większym zaskoczeniem i reakcja rynku na nie jest mocno stonowana. Dużym pozytywem jest fakt, że silnie rośnie sprzedaż spółki na rynkach zagranicznych. Zdaniem firmy, mamy perspektywy do dalszego wzrostu wyników mimo ich rekordowego poziomu. Na wykresie mieliśmy spadkową sesję, która przyspieszyła po informacji o szczepionce firmy Pfizer.
celon pharma

Celon Pharma uzyskał europejski patent w zakresie inhibitorów kinazy JAK/ROCK

Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy JAK/ROCK oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, tj. reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), łuszczycy, toczniu i innych, podała spółka. Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób. Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy JAK/ROCK "Inhibitor kinaz JAK/ROCK (CPL-116) rozwijany jest przez spółkę we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne i znajduje się obecnie w I fazie badań klinicznych. Związek jest pierwszym w klasie dualnym inhibitorem wprowadzonym do rozwoju klinicznego, który dzięki inhibicji ROCK oferuje zarówno dodatkowe korzyści związane z kardioprotekcją, a także augmentacją efektu  przeciwinflamacyjnego.  Związek może mieć również zastosowanie w leczeniu COVID-19" - czytamy w komunikacie. Uzyskana ochrona...
celon pharma

Celon Pharma ma rekomendację NCBR ws. 38,9 mln zł dofinansowania

Projekt Celon Pharma otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie warte 38,9 mln zł, podała spółka. Celon Pharma: projekt otrzymał rekomendację NCBR na dofinansowanie warte 38,9 mln zł "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania projektu "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBiR umowy o dofinansowanie ww. projektu" - czytamy w komunikacie. Całkowity koszt projektu został określony na 65...
Gorące spółki dnia

PlayWay [PLW], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Z badań wynika, że lek jest dobrze tolerowany, a zdaniem spółki, wyniki pokazują jasny sygnał efektywności leku. Uzyskane dane kwalifikują lek do dalszego rozwoju klinicznego na większych populacjach. Warto dodać, że spółka planuje sprzedać ten lek wyspecjalizowanym firmom, a obecnie jest już przynajmniej 7 chętnych na kupno. Wydaje się więc, że w dłuższej perspektywie, akcje spółki mogą zachowywać się relatywnie dobrze.
celon pharma

Celon Pharma zakończył analizę wyników II fazy badania leku na depresję

Celon Pharma zakończył analizę wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową w ramach tzw. follow up, czyli 6-tygodniowej rozszerzonej obserwacji, podała spółka. W badaniu II fazy, we wskazaniu depresji jednobiegunowej, wzięło udział 89 pacjentów z depresją lekooporną, zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na co najmniej 2 dopuszczone do obrotu leki przeciwdepresyjne, podano. "Badanie miało na celu uzyskanie wstępnych danych na temat efektywności leku, a także danych na temat bezpieczeństwa, farmakokinetyki i tolerancji. Lek był podawany w 3 dawkach: 24 mg (N=22), 36mg (N=23), 48mg (N=22), uzyskanych wzrastającą ilością przeprowadzanych aktywnych wdechów inhalacyjnych. Lek podawano 4-krotnie (2 razy w tygodniu) w dniach 1, 4, 7, 11. Grupę placebo stanowiło 22 pacjentów. Podstawową skalą oceny efektywności była...
celon pharma

NCBR rekomenduje dofinansowanie 2 projektów Celon Pharma łącznie na 26,8 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarekomendowało dofinansowania dwóch projektów Celon Pharma: projektu rozwoju CPL'116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc kwotą 18,7 mln zł oraz projektu rozwoju CPL'36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona kwotą 8,1 mln zł, podała spółka. Celon Pharma z szansą na dofinansowanie "Wniosek spółki o dofinansowanie projektu: 'Wdrożenie do działalności Celon Pharma S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 - Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 36,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 18,7 mln...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację