XTB

CDRL podsumowuje sprzedaż w IV kwartale 2021 r. Przychody sięgnęły aż 116,3 mln zł

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w IV kwartale 2021 r. wygenerowała 116,3 mln zł przychodów w obu markach – jest to ponad 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco, Grupa CDRL wygenerowała 439,7 mln zł, czyli o ponad 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa CDRL podsumowuje IV kwartał 2021 r. - Sprzedaż, jaką wygenerowała Grupa CDRL w IV kwartale jest umiarkowanie dobra, biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno-gospodarczą, w jakiej obecnie funkcjonujemy. Ograniczenia związane z pandemią, nie były tak rygorystyczne jak rok wcześniej, co przełożyło się na wzrost sprzedaży w polskiej sieci sklepów stacjonarnych. Nie słabnie popularność polskiego kanału e-commerce – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL. W IV kwartale polska sieć sprzedaży wraz ze sprzedażą e-commerce...

NWZ CDRL zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłaceniu z kapitału zapasowego zysku z lat poprzednich, w kwocie 12,03 mln zł, co stanowi 2 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka. "Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6 012 522. Nadzwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 2 grudnia 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 9 grudnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec października CDRL postanowił przedstawić akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich w wysokości 2 zł na jedną akcję. W grudniu 2020 r. akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego za rok obrotowy 2019 w kwocie 6 325 10 zł, tj. 1,05 zł...

Akcje LPP od połowy listopada tracą. Kryzys na granicy wpływa na sytuacje spółek

W ubiegłym tygodniu ministrowie zagraniczni krajów Unii Europejskiej przyjęli nowe sankcje, które mają być nałożone na państwo Łukaszenki. To pewnego rodzaju ryzyko dla niektórych polskich spółek, które prowadzą biznes na Białorusi Akcje LPP tracą w obliczu napiętych relacji z Białorusią Wg informacji podawanych przez Narodowy Bank polski w ubiegłym roku polskie inwestycje u naszego wschodniego sąsiada wynosiły 467,4 mln złotych.To co prawda stanowi ok. 0,5 proc. wszystkich polskich inwestycji zagranicznych, jednak kryzys migracyjny może negatywnie wpłynąć na kondycję poszczególnych podmiotów notowanych na GPW. Spółka LPP, polskie przedsiębiorstwo odzieżowe, posiada na Białorusi 10 sklepów. Akcje spółki podrożały od początku roku o ponad 85,5 proc. Od połowy listopada zaliczają jednak dynamiczną korektę. Firma CDRL na Białorusi ma zlokalizowanych aż 44 placówki. Biznes w tym kraju odpowiada aż za...

Grupa CDRL osiągnęła w III kwartale 2021 roku 13 mln zł zysku netto

Grupa CDRL, wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, w III kwartale 2021 roku osiągnęła 13,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 130, 2 mln zł czyli o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W omawianym okresie Grupa CDRL poszerzyła działalność o nowe rynki i zwiększyła powierzchnię magazynową. Spółka zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 2,00 zł na jedną akcję. Grupa CDRL opublikowała wyniki za III kwartał 2021 roku Od stycznia 2021 spółka wygenerowała 323,7 mln zł przychodów, czyli o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 20,2 mln względem straty na poziomie 30,2 mln. -Działamy w trudnych, pandemicznych warunkach, dostosowując nasze działania do otoczenia rynkowego. Optymalizacja...

Grupa CDRL ze znacząco lepszymi wynikami finansowymi za III kwartał 2021 r.

Grupa CDRL, wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2021 r. Skonsolidowany zysk netto CDRL w tym okresie wyniósł 13,03 mln zł wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej oraz 6,008 mln zł zysku w III kwartale 2019 r. Grupa CDRL odnotowała bardzo dobre wyniki w III kwartale 2021 r. Skonsolidowany zysk netto za III kwartały w 2021 roku jest wyższy od skonsolidowanego zysku netto za ten okres w 2019 roku o 218 %. Wyniósł 20,231 mln zł w porównaniu do 6,368 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku i straty w wysokości 30,227 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Spółka zamierza wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

CDRL miał wstępnie 13,03 mln zł zysku netto w III kw 2021 r.

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto CDRL wyniósł 13,03 mln zł w III kwartale br. wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. " w III kwartale 2019 roku emitent wykazał zysk w kwocie 6 008 tys. zł. Tym samym wynik netto w III kwartale 2021 roku jest wyższy od wyniku III kwartału roku 2019 o 117%" - czytamy w komunikacie. Na uzyskanie znacznie lepszego wyniku finansowego w III kwartale roku 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego największy wpływ miały czynniki związane ze wzrostem przychodów i marży, a także stabilizacją kursu rubla, podała spółka. "Z kolei na lepszy wynik finansowy w III kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wpływ...

CDRL rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - CDRL postanowił przedstawić akcjonariuszom spółki na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 listopada wniosek o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich w wysokości 2 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd CDRL postanowił przedstawić radzie nadzorczej oraz akcjonariuszom spółki na walnym zgromadzeniu planowanym na 25 listopada 2021 r., wniosek o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich, w wysokości 2 zł na jedną akcję. Łączna wartość wypłaconej dywidendy zostanie ustalona według stanu akcji spółki dających prawo do dywidendy na dzień podjęcia uchwały walnego zgromadzenia" - czytamy w komunikacie. W grudnie 2020 r. akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego za rok obrotowy 2019 w kwocie...

Grupa CDRL rozbudowuje polską i zagraniczną sieć sklepów stacjonarnych

Grupa CDRL, wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej,poszerza dostępność oferty w formie stacjonarnej. W ostatnich miesiącach spółka otworzyła cztery franczyzowe salony w Polsce, a także salon monobrandowy w Kazachstanie oraz salon typu shop in shop w Armenii. Grupa CDRL poszerza swoją sieć dystrybucji Nowe salony franczyzowe zostały otwarte w Pile, Bielsku Białej Warszawie i Łobezie. Kolejny, już szósty monobrandowy salon stacjonarny spółka otworzyła w Kazachstanie. W Armenii Grupa CDRL posiada obecnie 3 punkty sprzedaży. - Stawiamy na omnichannel, więc niezależnie od prężnego rozwoju sklepu internetowego nie rezygnujemy z sieci stacjonarnej, którą rozwijamy przede wszystkim w kanale franczyzowym w kraju i zagranicą. Mimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia wciąż rośniemy, stawiając na nowe lokalizacje i formaty sklepów, dostosowane do potrzeb klientów oraz realiów...

CDRL udzieli wsparcia finansowego spółkom zależnym do łącznej kwoty 10 mln zł

Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - Zarząd CDRL podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego spółkom zależnym w postaci limitów pożyczkowych do łącznej kwoty 10 mln zł, podała spółka. "Udzielone wsparcie jest związane z aktualną sytuacją finansową spółek zależnych emitenta oraz trwającymi negocjacjami z wierzycielami, prowadzonymi przez zarządy tych spółek" - czytamy w komunikacie. CDRL zamierza także bezpośrednio zaangażować się w proces restrukturyzacji zobowiązań spółek zależnych, nie wykluczając osobistego udziału w procesie negocjacji z wierzycielami, dodano. "Podstawowym warunkiem udzielenia finansowania spółkom zależnym będzie obniżenie całościowego kosztu najmu obciążającego spółki średnio o 40%. Udzielenie limitów pożyczkowych nastąpi na podstawie umów zawartych z każdą ze spółek zależnych, które będą ubiegać się o takie wsparcie i będzie uzależnione od indywidualnych warunków każdego z tych podmiotów, w szczególności...
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], CDRL [CDL] – Gorące spółki dnia

"Pomimo zamknięcia w związku z pandemią sklepów stacjonarnych w okresie od stycznia 2021 roku oraz od 27 lutego do 3 maja 2021 roku (w dedykowanych województwach), grupa osiągnęła zdecydowanie wyższy wynik na sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu (wzrost o 685,2%), co w znacznej mierze wynika z przejęcia sprzedaży przez kanał internetowy. Marża na sprzedaży wyniosła 50% w I półroczu 2021 wobec 46% w I półroczu 2020" - uzasadniła spółka w raporcie. Na wykresie tygodniowym widać próbę powrotu ponad strefę oporu w rejonie 22 zł.

Grupa CDRL z zyskiem, wzrostem przychodów i dwukrotnie wyższą marżą EBITDA w I półroczu 2021 r.

Grupa CDRL, wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. Spółka w I półroczu br. wygenerowała ponad 193,5 mln zł przychodów, o 7,3 proc. więcej niż w I półroczu 2020 r.W raportowanym okresie Grupa odnotowała zysk w wysokości 7.200 tys. zł, wobec straty w kwocie 25.805 tys. zł. w I półroczu 2020 r. Marża EBITDA podwoiła swoją wartość w stosunku do półrocza roku poprzedniego, osiągając 12%. Grupa CDRL zakończyła I półrocze 2021 roku z doskonałymi wynikami - Ze względu na pandemię działaliśmy w równie trudnych co w analogicznym okresie zeszłego roku warunkach, a osiągnęliśmy znacząco lepszy wynik finansowy. To efekt konsekwentnie wdrażanej przez nas strategii, której elementami są m.in. restrukturyzacja stacjonarnej...

CDRL miało 7,55 mln zł zysku netto, 23,88 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - CDRL odnotowało 7,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 21,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,38 mln zł wobec 5,13 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 23,88 mln zł wobec 10,59 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,51 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 180,38 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 r. przychody grupy wyniosły 193 509 tys. zł i były wyższe o 7,3% w stosunku do I półrocza 2020 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży obniżył się o 1%. Pomimo zamknięcia w związku z pandemią sklepów stacjonarnych w okresie od stycznia 2021 roku...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

CDRL miał wstępnie 7,2 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - Skonsolidowany wynik zysk netto CDRL wyniósł 7,2 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 25,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W I półroczu 2019 r. CDRL wykazał 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto. "Na uzyskanie znacznie lepszego wyniku finansowego w I półroczu 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego miały wpływ następujące czynniki: - wzrost przychodów grupy w I półroczu 2021 r. o 7,3% w stosunku do I półrocza 2020 r. wraz z równoczesnym spadkiem kosztu własnego sprzedaży o 1%, - ustabilizowanie się w I półroczu 2021 r. w porównaniu do I półrocza 2020 r. kursu rubla białoruskiego, który znacznie osłabił się na początku pandemii koronawirusa COVID-19 w 2020 r....

Coccodrillo otworzyło salony sezonowe w turystycznych miejscowościach

Coccodrillo wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów poszerza stacjonarną dostępność swoich produktów na czas wakacji. Sezonowe salony marki zostały otwarte w 12 nadmorskich miejscowościach. Coroczna aktywność spotyka się z dużym zainteresowaniem klientów – pozytywnie wpływa na przychody w miesiącach letnich oraz na rozpoznawalność brandu. Coccodrillo jak co roku otwiera salony sezonowe W tym roku, na zakupy w sezonowych salonach Coccodrillo wybrać się można w miejscowościach takich jak: Mikołajki, Sabrinowo, Ustronie Morskie, Darłówko, Niechorze, Rewal,Dźwirzyno, Jarosławiec, Łeba, Rowy, Krynica Morska i Karwia. - Otwieranie letnich salonów Coccodrillo, to już tradycja. Aktywność ma na celu promocję naszej marki, a także wpływa na zwiększenie sprzedaży letniego asortymentu.– komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL. – Zauważyliśmy również, że zainteresowanie zakupami wzrasta w sierpniu, kiedy to rodzice, mimo trwających wakacji,myślą...
coccodrillo

CDRL w ciekawym miejscu na wykresie – zapiski giełdowego spekulanta

Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii wracamy do wyników, które wypracowaliśmy przed wybuchem pandemii. Sprzedaż w sklepach internetowych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a na znaczeniu ponownie zyskuje sieć stacjonarna, którą rozwijamy przede wszystkim w kanale franczyzowym" - powiedział wiceprezes Tomasz Przybyła.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje