XTB

Caspar AM miało 2,37 mln zł zysku netto, 3,2 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Caspar AM odnotował 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,2 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej...

Caspar AM chce tworzyć jeden FIZ rocznie, nie myśli o akwizycjach – wywiad

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Caspar Asset Management chce tworzyć jeden fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) rocznie, poinformował prezes Leszek Kasperski w rozmowie z ISBnews. "Nasze główne produkty to fundusze zamknięte. W naszych wewnętrznych planach zakładamy, że chcemy co roku otwierać jeden taki fundusz o aktywach ok. 50 mln zł" - powiedział...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

Kurs akcji Caspar Asset Management wzrósł o 3,63% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - Akcje spółki Caspar Asset Management zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 3,63% i wyniósł 20 zł. Caspar Asset Management jest 421. spółką notowaną na głównym rynku oraz 6. debiutem na tym rynku...

Caspar Asset Management we wtorek przechodzi z NewConnect na główny parkiet GPW

Caspar Asset Management jest jedną z największych w Polsce niezależnych firm inwestycyjnych, dysponującą własną siecią dystrybucyjną, głównie poprzez spółkę zależną  F-Trust S.A. Wartość zarządzanych aktywów na koniec czerwca br. wyniosła prawie 2 mld zł, a wartość wszystkich aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Caspar AM przez klientów to ponad...
gpw sala notowan cc

Caspar Asset Management zadebiutuje na rynku głównym GPW we wtorek

Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Caspar AM zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we wtorek 13 września, podała GPW. "Caspar Asset Management będzie 421. spółką notowaną na głównym rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2022 roku" - czytamy w zaproszeniu. Caspar AM złożył wniosek o zatwierdzenie...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

CASPAR S.A. publikuje Prospekt Emisyjny! Spółka planuje przejść z NC na Rynek Główny GPW

Caspar Asset Management S.A. opublikował prospekt emisyjny. Akcje Spółki powinny być wkrótce notowane na Rynku Głównym GPW. Spółka zmienia rynek notowań bez emisji. Caspar Asset Management jest jedną z największych w Polsce niezależnych firm inwestycyjnych, dysponującą własną siecią dystrybucyjną, głównie poprzez spółkę zależną  F-Trust S.A. Wartość zarządzanych aktywów na...

Caspar Asset Management S.A. podsumowuje trudny 2021 r.

Caspar Asset Management S.A. opublikował raport kwartalny za 4 kwartał 2021 r. Jednostkowe przychody ze sprzedaży w 4 kw 2021 r. wyniosły ponad 6,3 mln zł i wyłączając opłatę zmienną naliczoną w 4 kw 2020 r. w wysokości 24 mln zł, wzrosły o prawie 16% w porównaniu do 4...

Caspar Asset Management S.A. opublikowała raport za 3 kwartał 2021

W 3 kwartale 2021r. przychody Caspar Asset Management S.A. osiągnęły ponad 6 mln zł (+36.27%r/r). Narastająco, na koniec września przychody jednostkowe wyniosły ponad 17,2 mln zł (+14.63% r/r). Łącznie przychody całej Grupy Caspar, która składa się z Caspar Asset Management S.A.,  F-Trust SA oraz Caspar TFI) w 3 kwartale...

Dywidenda = zysk? Robimy kolejne zakupy

W ostatnim wpisie w cyklu Dywidenda = zysk? została podjęta decyzja o sprzedaży posiadanych akcji British Automotive Holding. Transakcję udało się przeprowadzić po kilku dniach oczekiwania na dotarcie ceny do wyznaczonego przeze mnie limitu wynoszącego 0,97 zł. Patrząc z perspektywy tego co później stało się z wartością akcji British...

Caspar Asset Management chce wypłacić solidną zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok

W opublikowanym 15 października komunikacie Zarząd Spółki Caspar Asset Management przekazał informację, że podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 2 090 715,38 złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da 1,06 zł zaliczki na dywidendę. Caspar...