XTB

Caspar AM miało 2,37 mln zł zysku netto, 3,2 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Caspar AM odnotował 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,2 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 17,64 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 17,45 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) wyniósł 6,5% w I poł 2022 r wobec 9,4% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wzrósł do 14,1% w I poł. 2022 r z 11,6% rok wcześniej. "Mamy świadomość konkurencji w postaci oprocentowania depozytów bankowych, a działanie w warunkach wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych motywuje nas do aktywnego poszukiwania okazji...

Caspar AM chce tworzyć jeden FIZ rocznie, nie myśli o akwizycjach – wywiad

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Caspar Asset Management chce tworzyć jeden fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) rocznie, poinformował prezes Leszek Kasperski w rozmowie z ISBnews. "Nasze główne produkty to fundusze zamknięte. W naszych wewnętrznych planach zakładamy, że chcemy co roku otwierać jeden taki fundusz o aktywach ok. 50 mln zł" - powiedział Kasperski w rozmowie z ISBnews. Prezes dodał, że Caspar TFI ma w swojej ofercie od sierpnia FIO Subfundusz Caspar Obligacji, którego środki inwestowane będą w obligacje Skarbu Państwa oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, w tym obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji. "W tym roku stawiamy na poszerzenie dystrybucji dla naszego FIO" - powiedział. "Nie myślimy za bardzo o akwizycjach, lepiej nam wychodzi rozwój organiczny i na to stawiamy, Oferta, jaką mamy w grupie a...

Kurs akcji Caspar Asset Management wzrósł o 3,63% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - Akcje spółki Caspar Asset Management zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 3,63% i wyniósł 20 zł. Caspar Asset Management jest 421. spółką notowaną na głównym rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2022 roku. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu aktywami zamożnych klientów. Od 2011 roku była notowana na rynku NewConnect. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs euro do złotówki | alior akcje notowania | famur akcje rekomendacje | pkobp giełda | kurs amica | akcje pgnig notowania | giełda akcje |

Caspar Asset Management we wtorek przechodzi z NewConnect na główny parkiet GPW

Caspar Asset Management jest jedną z największych w Polsce niezależnych firm inwestycyjnych, dysponującą własną siecią dystrybucyjną, głównie poprzez spółkę zależną  F-Trust S.A. Wartość zarządzanych aktywów na koniec czerwca br. wyniosła prawie 2 mld zł, a wartość wszystkich aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Caspar AM przez klientów to ponad 2,5 mld zł. Caspar Asset Management S.A. opublikował prospekt emisyjny pod koniec lipca.  Spółka zmienia rynek notowań bez emisji, będzie 421. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 6. debiutem w 2022 r. https://www.youtube.com/watch?v=f2XscIbiQ2g – Przejście na Rynek Główny GPW jest realizacją naszych planów. Osiągnęliśmy odpowiednią wielkość firmy i poziom organizacji, zatem jest to dobry moment na przeniesienie notowań akcji. Obecnie Spółka nie potrzebuje zasilenia kapitałowego. Prowadzimy stabilnie rozwijający się biznes i...

Caspar Asset Management zadebiutuje na rynku głównym GPW we wtorek

Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Caspar AM zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we wtorek 13 września, podała GPW. "Caspar Asset Management będzie 421. spółką notowaną na głównym rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2022 roku" - czytamy w zaproszeniu. Caspar AM złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z przejściem na rynek regulowany GPW w kwietniu. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu aktywami zamożnych klientów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs funta | nasdq | wirtualna polska kurs | celon kurs | notowania ten square games | lira turecka euro | notowania ropy naftowej |

CASPAR S.A. publikuje Prospekt Emisyjny! Spółka planuje przejść z NC na Rynek Główny GPW

Caspar Asset Management S.A. opublikował prospekt emisyjny. Akcje Spółki powinny być wkrótce notowane na Rynku Głównym GPW. Spółka zmienia rynek notowań bez emisji. Caspar Asset Management jest jedną z największych w Polsce niezależnych firm inwestycyjnych, dysponującą własną siecią dystrybucyjną, głównie poprzez spółkę zależną  F-Trust S.A. Wartość zarządzanych aktywów na koniec czerwca br. wyniosła prawie 2 mld zł, a wartość wszystkich aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Caspar AM przez klientów to ponad 2,5 mld zł. CASPAR S.A. już wkrótce przejdzie na Rynek Główny GPW - Przejście na Rynek Główny GPW jest realizacją naszych planów. Osiągnęliśmy odpowiednią wielkość firmy i poziom organizacji, zatem jest to dobry moment na przeniesienie notowań akcji. Obecnie Spółka nie potrzebuje zasilenia kapitałowego. Prowadzimy stabilnie rozwijający się biznes...

Caspar Asset Management S.A. podsumowuje trudny 2021 r.

Caspar Asset Management S.A. opublikował raport kwartalny za 4 kwartał 2021 r. Jednostkowe przychody ze sprzedaży w 4 kw 2021 r. wyniosły ponad 6,3 mln zł i wyłączając opłatę zmienną naliczoną w 4 kw 2020 r. w wysokości 24 mln zł, wzrosły o prawie 16% w porównaniu do 4 kw 2020 r. Z uwagi na wymagające warunki inwestowania na rynkach kapitałowych w ostatnich miesiącach 2021 roku Spółka nie naliczyła opłaty zmiennej za zarządzanie. Aktywa powierzone przez klientów spółkom z grupy rosną i na koniec 2021 roku wyniosły prawie 2,96 mld zł. Caspar Asset Management S.A. odnotował gorsze wyniki finansowe w 2021 r. - Niewątpliwie rok 2021 był niezwykle wymagający dla branży inwestycyjnej, szczególnie w ostatnich miesiącach roku, z uwagi na efekty...

Caspar Asset Management S.A. opublikowała raport za 3 kwartał 2021

W 3 kwartale 2021r. przychody Caspar Asset Management S.A. osiągnęły ponad 6 mln zł (+36.27%r/r). Narastająco, na koniec września przychody jednostkowe wyniosły ponad 17,2 mln zł (+14.63% r/r). Łącznie przychody całej Grupy Caspar, która składa się z Caspar Asset Management S.A.,  F-Trust SA oraz Caspar TFI) w 3 kwartale br wyniosły ponad 9,5 mln zł (+ 47.15% r/r), narastająco zaś spółki naszej grupy osiągnęły przychody ok 27 mln zł (+31.85% r/r). Przychody Caspar Asset Management S.A. osiągnęły w III kwartale ponad 6 mln zł Zysk brutto Caspar Asset Management S.A. wyniósł w 3 kwartale br niemal 3.5 mln zł (+138.98% r/r). Przy czym na jego wysokość wpłynęły dochody z działalności podstawowej Caspar Asset Management, które rosły z uwagi na dynamicznie rosnącą...

Dywidenda = zysk? Robimy kolejne zakupy

W ostatnim wpisie w cyklu Dywidenda = zysk? została podjęta decyzja o sprzedaży posiadanych akcji British Automotive Holding. Transakcję udało się przeprowadzić po kilku dniach oczekiwania na dotarcie ceny do wyznaczonego przeze mnie limitu wynoszącego 0,97 zł. Patrząc z perspektywy tego co później stało się z wartością akcji British Automotive Holding podjęta przez nas decyzja była bardzo trafiona. Nie zmienia to jednak faktu, że całą transakcję trzeba ocenić negatywnie, ponieważ przyniosła nam stratę. Od ostatniego wpisu na nasze konto wpłynęła też dywidenda z zysku wypracowanego przez Dektrę w 2019 roku. Kwota ta może zostać przeznaczona na zakup nowych akcji lub daje możliwość zwiększenia naszego zaangażowania, w którejś z posiadanych już spółek. Sprzedaż akcji British Automotive Holding, dywidenda z Dektry oraz kolejne...

Caspar Asset Management chce wypłacić solidną zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok

W opublikowanym 15 października komunikacie Zarząd Spółki Caspar Asset Management przekazał informację, że podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 2 090 715,38 złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da 1,06 zł zaliczki na dywidendę. Caspar Asset Management zadebiutował na rynku NewConnect 2 grudnia 2011 roku Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 roku Caspar Asset Management prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami Caspar Asset Management chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok 15 października Zarząd Spółki Caspar Asset Management podał do publicznej wiadomości, że chciałby wypłacić 1,06 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok. Zestawiając tę kwotę z aktualnym kursem akcji Caspar Asset Management...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ