Conotoxia
Dawid Wesołowski, partner zarządzający Carlson ASI Evig Alfa

Carlson ASI EVIG Alfa inwestuje w system zarządzania wierzytelnościami

Carlson ASI Evig Alfa, fundusz venture capital z grupy Carlson, realizuje kolejną inwestycję z pogranicza machine learningu i fintechu.  Do grona spółek portfelowych dołączył projekt Debster.ai. Celem pomysłodawców jest opracowanie systemu zarządzania wierzytelnościami, który przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego umożliwi zwiększenie efektywności procesu biznesowego wierzyciela. Carlson ASI Evig Alfa należy do najaktywniejszych krajowych funduszy VC, które poszukują projektów o charakterze badawczo-rozwojowym na wczesnym etapie rozwoju. Carlson ASI Evig Alfa planuje zainwestować w co najmniej kilkanaście nowych projektów -  Debster.ai to rozwiązanie, które ma na celu usprawnienie pracy wierzycieli i działających na tym rynku podmiotów. Niestety z naszych obserwacji wynika, że proces odzyskiwania długu generuje bardzo dużą ilość problemów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak odpowiednich narzędzi, które mogłyby ujednolicić,...

Carlson ASI Evig Alfa zainwestował 3 mln zł w trzy startupy, planuje 13 kolejnych

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Carlson ASI Evig Alfa - fundusz venture capital z grupy Carlson - zainwestował 3 mln zł w trzy nowe startupy: React, Autonomy Now oraz Digital Twins Company, podał fundusz. Tym samym, fundusz posiada obecnie w swoim portfolio 27 projektów. Do końca 2022 roku fundusz planuje zrealizować jeszcze co najmniej 13 nowych inwestycji. "Konsekwentnie realizujemy nasze tegoroczne plany inwestycyjne. Do grona naszych spółek portfelowych dołączyły takie startupy, jak: React (projekt bezzałogowego statku powietrznego zintegrowanego z przenośnymi naziemnymi terminalami), Autonomy Now (system ADAS dedykowany autobusom miejskim spełniającym pierwszy poziom autonomiczności) oraz Digital Twins Company (narzędzie do budowania modeli 3D wnętrz pomieszczeń na bazie zdjęć sferycznych)" - powiedział partner zarządzający Carlson ASI Evig Alfa Dawid Wesołowski, cytowany w komunikacie. W...
Mikroskop

Carlson Investments S.A. z umową na usługi doradcze dla Carlson Ventures International Limited

Carlson Ventures International Limited (CVI) zawarł z Carlson Investments S.A. umowę świadczenia usług doradczych wykonywanych przez zespół Carlson Investments S.A. na rzecz CVI, a dotyczących koordynacji działalności inwestycyjnej w ramach inwestycji w Fundusz ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k.(EVIG ALFA) Umowa, zawarta na czas nieokreślony,  przewiduje wynagrodzenie bazowe w wysokości 120’000 EUR brutto rocznie oraz premię do wysokości 30%na rzecz Carlson Investments S.A. w przypadku sukcesów inwestycyjnych odnoszonych przez CVI w ramach poczynionych inwestycji za pośrednictwem EVIG ALFA. Carlson Investments S.A. zamierza znacząco powiększyć swój portfel inwestycyjny w nadchodzących latach Carlson Ventures International Limited dokonał szeregu bezpośrednich jak i pośrednich inwestycji w polskie spółki prawa handlowego, w tym m.in. w spółkę pod firmą: ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k....
Symbol GPW na tle wykresu

Akcje Carlson Investments S.A. wprowadzone do obrotu na Frankfurt Boerse

Z dniem 19 maja 2021 roku akcje spółki Carlson Investments S.A. oznaczone kodem ISIN PLHOTB000011 zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” (XFRA) prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierboerse (Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) – administrowaną i prowadzoną przez Deutsche Boerse AG. Akcje Carlson Investments S.A. zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki odbyło się bez udziału Emitenta. Zdaniem Zarządu to efekt wzrastającego i w coraz większym stopniu wykraczającego poza rodzimy rynek zainteresowania działalnością Carlson Investments S.A. Spółka otrzymała powyższe informacje 26 czerwca 2021 r., niezwłocznie informując akcjonariuszy. „Akcje Carlson Investments S.A. zostały wprowadzone wraz z pewną liczbą akcji innych podmiotów, wybranych przez niemieckich brokerów w drodze rekomendacji, do obrotu na Boerse Frankfurt prowadzonej przez Frankfurter...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje