Conotoxia
bumech

Bumech odstąpił od umowy zakupu udziałów w ‘Uniprom-Metali’ z Czarnogóry

Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Bumech odstąpił od umowy zakupu udziałów w czarnogórskiej spółce "Uniprom-Metali", podał Bumech. Odstąpienie od zakupu udziału w Uniprom-Metali wynika z winy sprzedającego, podkreślono. "Sprzedający nie dopełnił następujących warunków: 1) Udział w Uniprom-Metali, będący przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży, jest nadal zabezpieczony na rzecz głównego wierzyciela, tj. Zapad Banku. 2) W ciągu 40 dni od podpisania przedwstępnej umowy zakupu udziału Uniprom-Metali, jako właściciel stanów magazynowych boksytu, nie sprzedał tych zapasów i tym samym nie dokonał spłaty zobowiązań własnych środkami pochodzącymi ze sprzedaży tych zapasów, a tym samym nie wypełnił zobowiązania z przedwstępnej umowy sprzedaży udziału spółki" - czytamy w komunikacie. Ponadto dodatkowym powodem podjęcia decyzji o niedokonaniu kolejnego wydłużenia okresu na realizację wyżej wymienionych warunków i odstąpieniu od umowy przedwstępnej był...
bumech

Bumech: PG Silesia sprzeda węgiel za ok. 100 mln zł netto

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - otrzymało wiążącą ofertę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to 100 mln zł. "Bumech S.A. powziął informację o wpłynięciu do podmiotu zależnego, tj. Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" oświadczenia krajowej spółki kapitałowej (kupujący) o wiążącym przyjęciu oferty na dostawę miału węglowego w klasach M20, M21 oraz M22, które mają być realizowane w 2022 r." - czytamy w komunikacie. Szacunkowa wartość przychodu dla sprzedającego z powyższego tytułu to 100 mln zł, podano także. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r. Zobacz inne,...
bumech

Bumech miał 38,02 mln zł zysku netto, 40,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Bumech odnotował 38,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,61 mln zł wobec 2,69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,21 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 19,83 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 59,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 6,18 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 316,92 mln zł w porównaniu z 57,01 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 5,7 mln zł wobec 9,37 mln zł straty rok wcześniej. Bumech jest przedsiębiorstwem z...
bumech

Bumech uzgodnił ceny zakupu PG Silesia i Mining Services and Engineering

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Bumech uzgodnił ostateczne ceny zakupu udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia" (PGS) - na 12,93 mln zł - i Mining Services and Engineering (MSE) - na 10,81 mln zł, podała spółka. "W raporcie bieżącym nr 49/2020 z dnia 16.12.2020 roku Bumech S.A. przedstawił podstawowe parametry umowy przedwstępnej zakupu udziałów w spółkach: Przedsiębiorstwo Górnicze 'Silesia' Sp. z o.o. i Mining Services and Engineering sp. z o.o., która została zawarta pomiędzy Bumech (jako kupującym) oraz Energetický a Průmyslový Holding a.s. i Braindour Development Limited (jako sprzedającymi). W przedmiotowym raporcie wskazano zastrzeżenie, iż ostateczne ceny zapłaty zostaną skorygowane 'w dół' lub 'w górę' w oparciu o wartości aktywów i wyniki finansowe zakupionych spółek (Equity Value), według stanu na dzień 31.12.2020...
bumech

Bumech nadal nie do zatrzymania – zapiski giełdowego spekulanta

Chcemy zwiększyć wydobycie do 1 mln ton już w 2022 roku. Przed podjęciem decyzji o kupnie, dodatkowo oceniliśmy udokumentowane złoża, obliczyliśmy konieczne nakłady, między innymi na wzbogacanie boksytu. Uznaliśmy, że w obecnej sytuacji światowego zapotrzebowania na surowce transakcja ta ma głęboki sens" - powiedział prezes firmy.
Spadki na rynku

Akcje Bumech, Cognor i Famur mocniej w dół we wtorek. GPW na czerwono

Pomimo kolejnego dnia konsolidacji głównych indeksów na warszawskim parkiecie, wczorajsza sesja okazała się być bardzo ciekawa jeżeli chodzi o notowania poszczególnych spółek i sektorów. Chociaż WIG20 stracił we wtorek 0,5% to już od tygodnia indeks ten oscyluje około poziomu 2 450 pkt. Znacznie większe zmiany były jednak udziałem poszczególnych komponentów blue chipów. Na minus wyróżnił się wczoraj przede wszystkim sektor górniczy i stalowy, na czele z JSW (-9,4%) i LW Bogdanką (-6,7%). Mocno spadały też m.in. notowania Bumechu (-5,0%), Cognor (-5,0%) albo Famuru (-4,6%) za co odpowiadały informacje ze strony chińskich władz odnośnie podjęcia działań na celu ograniczenia wysokich cen węgla. Informacje te negatywnie wpłynęły także na pozostałe cykliczne sektory w ramach WIG20 (traciła także energetyka oraz banki). Ponadto rozczarowaniem dla inwestorów...

Bumech chce wydobyć w czarnogórskich kopalniach 1 mln ton boksytu w 2022 r. 

Katowice, 15.10.2021 (ISBnews) - Bumech zakłada, że wydobycie boksytu z trzech kopalń w Czarnogórze sięgnie 1 mln ton już w 2022 roku, poinformował prezes Andrzej Buczak. Spółka przygląda się możliwościom udziału w wydobyciu kopalin w Albanii, Bośni i Hercegowinie i innych krajach bałkańskich. Bumech od 2016 roku jest operatorem w kopalni boksytu w Czarnogórze, obecnie zaś, po planowanym przejęciu, będzie właścicielem trzech kopalń o potencjalnej zdolności produkcyjnej 1 mln ton boksytu rocznie. "Nasz kilkuletnia obecność w Czarnogórze, gdzie jesteśmy operatorem kopalni boksytu, pokazała, że mamy kompetencje do tego, aby działać samodzielnie, stąd oferta przejęcia Uniprom-Metali za kwotę 10,3 mln euro. Kopalnie, które kupujemy, w 2019 r. wydobyły 800 tys. ton boksytu, kolejne dwa lata, ze względu na panującą pandemię nie były...
bumech

Bumech: PG Silesia planuje zwiększenie r/r wydobycia do 1, 82 mln ton w 2022 r.

Katowice, 15.10.2021 (ISBnews) - Ze względu na utrzymujące się zapotrzebowanie na węgiel - głównie ze strony energetyki zawodowej i firm chemicznych, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - chce zwiększyć wydobycie węgla do 1,82 mln ton w 2022 r. wobec planowanych na ten rok ok. 1,5 mln ton, poinformował prezes Bumechu Andrzej Buczak. "Praca w kopalni PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach realizowana jest w systemie czterozmianowym, we wszystkie dni tygodnia. Roboty przygotowawcze prowadzone od marca br. pozwalają na wydobywanie węgla praktycznie bez przerw. Szacowany na ten rok poziom wydobycia to ok. 1,5 mln ton węgla. Chcielibyśmy, jeśli warunki geologiczne na to pozwolą, w 2022 roku zwiększyć wydobycie do ok. 1,82 mln ton. Zapotrzebowanie ze strony klientów, w tym...
bumech

Bumech: PG Silesia ma umowę sprzedaży węgla za ok. 170 mln zł netto

Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z amerykańską spółką kapitałową, podał Bumech. Szacowane przychody z tytułu umowy to ok. 170 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie miał II A klasa 25, dokonywana celem dalszej odsprzedaży. Dostawy węgla będą realizowane w okresie 10.2021 - 01.2022 roku, transportem kolejowym do załadunku w porcie Świnoujście (formuła FOB)" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania będzie zmienna ze względu na oparcie formuły cenowej realizacji kolejnych dostaw w ramach umowy na bazie kontraktów terminowych API2 CIF ARA. Szacowane przychody z tytułu tej umowy powinny wynieść ok. 170 mln zł netto, przy czym kwota ta może...

Bumech: PG Silesia ma umowę sprzedaży węgla za ok. 145 mln zł netto

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, będącą częścią międzynarodowego koncernu, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to ok. 145 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie miał II A dokonywana celem dalszej odsprzedaży. Dostawy węgla będą realizowane w okresie 01.04.2022 - 31.12.2023 roku w oparciu o miesięczne harmonogramy transportem kolejowym na warunkach FCA kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach" - czytamy w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi ok. 145 mln zł netto i wynika z określonych w umowie parametrów węgla. Strony umowy uzgodniły, że zakontraktowana ilość węgla może być pomniejszona lub powiększona o 10%, podano także. Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia"...
bumech

Bumech z gigantycznym wzrostem notowań – zapiski giełdowego spekulanta

Szacowane do wydobycia zasoby boksytów w złożach objętych tą koncesją to ok. 12,5 mln ton. Uniprom jest w trakcie pozyskiwania kolejnych dwóch koncesji. Informacja podtrzymała wzrostowy rajd na akcjach Bumechu. Pod koniec września spółka podała też mocne wyniki za półrocze, w którym wypracowała 21,24 mln zł zysku netto wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej.
bumech

Bumech – węglowa hossa wysoko akcje Bumech poniosła

Bumech (BMC) to przedstawiciel sektora przemysłu elektromaszynowego i spółka notowana na głównym rynku GPW. Poniżej zaprezentowano analizę techniczną i przede wszystkim fundamentalną spółi. Najbliższy opór znajduje się na 24,20 zł, które jest także szczytem ostatniej fali wzrostowej  W ujęciu rocznym przychody Grupy Kapitałowej Bumech w latach 2017-2020 notowały dość stabilny trend wzrostowy z poziomu 62 mln zł w 2017 r. do poziomu 78 mln zł w 2020 r. Więcej analiz fundamentalnych spółek z GPW dostępnych na RelacjeRynku.pl Bumech. Wykres spółki i sytuacja techniczna W okresie raptem dwóch tygodni kurs wystrzelił z poziomu 6,15 zł (22.09.) do poziomu 24,20 zł (5.10). Olbrzymi wzrost kursu był spowodowany mocną koniunkturą w górnictwie i wzrostem popytu na wydobycie węgla kamiennego, a więc branży dla...
bumech

Bumech ma przedwstępną umowę kupna spółki Uniprom – Metali za 10,3 mln euro

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Bumech zawarł przedwstępną umowę kupna 100% udziałów w spółce Uniprom - Metali z Czarnogóry za łącznie 10,3 mln euro, podała spółka. Celem jest realizacji strategii grupy kapitałowej w zakresie stopniowego uniezależniania się od sektora węgla kamiennego. "Zgodnie z umową pan Stevan Pejović sprzedaje, a kupujący kupuje udział stanowiący 100% wartości kapitału zakładowego Uniprom za łączną cenę sprzedaży 10 300 000 euro płatną w następujący sposób: 1) kwota stała ceny sprzedaży 5 mln euro płatna w dniu wejścia w życie umowy i po spełnieniu określonych w niej warunków, ale najpóźniej do 20.11.2021 roku; 2) kwota zmienna 5,3 mln euro będzie płatne w 10 równych, miesięcznych ratach, począwszy od 31.01.2022 roku, z zastrzeżeniem uzyskania prawomocnego wpisu w CRPS (odpowiednik polskiego...
bumech

Bumech miał 21,24 mln zł zysku netto, 24,71 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Bumech odnotował 21,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 24,71 mln zł wobec 7,79 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,71 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 37,18 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 5,62 mln zł wobec 10,52 mln zł straty rok wcześniej. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje develia | orlen akcje prognozy | azoty kurs akcji | notowania lotos | kurs...
coal węgiel

Bumech: PG Silesia ma umowę sprzedaży węgla za ok. 33 mln zł netto

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to 33 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla do celów energetycznych wg specyfikacji określonej w umowie, pochodzącego z kopalni sprzedawcy, dokonywana na rzecz kupującego w oparciu o harmonogram dostaw. Sprzedawca będzie dostarczał kupującemu węgiel transportem kolejowym na warunkach FCA wagon stacja nadania kopalni sprzedawcy (Incoterms 2020)" - czytamy w komunikacie. Umowa obowiązuje do dnia 31.03.2022 r. Jej szacunkowa wartość wynosi 33 mln złotych netto i wynika z określonych w umowie parametrów węgla, podano także. Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. produkuje...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje