Conotoxia

Bumech ma umowę na zakup węgla energetycznego z RPA

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Bumech zawarł z południowoafrykańską spółką umowę określającą warunki, na jakich będzie kupował z Republiki Południowej Afryki węgiel energetyczny o określonych parametrach jakościowych, podała spółka. "Od momentu powstania zarysu tego projektu w grę wchodził zakup węgla wyłącznie o odpowiedniej jakości i ściśle określonych parametrach. To kluczowe z...
bumech

Bumech miał 145,18 mln zł zysku netto, 197,14 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 23.09.2022 (ISBnews) - Bumech odnotowało 145,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 21,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 197,14 mln zł wobec 24,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469,76 mln zł w I...
bumech

Artur Siewierski zastąpił Andrzeja Buczaka na stanowisku prezesa zarządu Bumechu

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Prezes Bumechu Andrzej Buczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na 9 września br., wskazując jako powód swojej rezygnacji względy osobiste, podała spółka. Po jego rezygnacji, rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa Artura Siewierskiego, podano także. "Artur Siewierski posiada wykształcenie wyższe z dziedziny prawa,...

Bumech zakończył przed czasem spłatę wierzytelności układowych

Warszawa, 07.09.2022 (ISBnews) - Bumech zakończył przed czasem realizację płatności z tytułu wykonania układu, podała spółka. Bumech zapowiedział, że wystąpi do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia stwierdzającego wykonanie układu. Układ obowiązywał od 19 września 2018 roku. W wyniku przyspieszenia realizacji płatności, Bumech zakończył spłatę wierzytelności układowych w 37 zamiast...

W skład indeksu mWIG40 wejdą Auto Partner, Bumech i STS Holding po sesji 16 września

Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Po sesji 16 września br. w skład indeksu mWIG40 wejdą Auto Partner, Bumech i STS Holding w miejsce spółek: Asseco SEE, BNP Paribas BP i Celon Pharma, podał GPW Benchmark. W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian. Asseco SEE, BNP...
bumech

Bumech miał wstępnie 227 mln zł EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 28.07.2022 (ISBnews) - Bumech miał 227 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I poł. 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Bumech S.A za okres od 01.01.2022 - 30.06.2022 roku: - szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszą 468 mln zł, - szacowany skonsolidowany zysk brutto...
bumech

Bumech i OT Logistics podpisały wstępną umowę o strategicznej współpracy ws. importu węgla

Warszawa, 21.07.2022 (ISBnews) - Bumech zawarł ze spółką OT Logistics umowę o współpracy strategicznej w zakresie importu węgla energetycznego, podała spółka. Bumech przeznaczy 52 mln zł na modernizację struktury OTL, przewoźnik zaś będzie dla spółki głównym dostawcą usług logistycznych do 2025 r., podał Bumech. "Na podstawie umowy Bumech wesprze OTL...
bumech

Akcjonariusze Bumech zdecydowali o wypłacie 1 zł na akcję dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Bumech zdecydowało, że dokonana zostanie wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za 2021 r. w wysokości 1 zł na jedną akcję - to znaczy w łącznej wysokości 14,48 mln zł, podała spółka. "Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto emitenta osiągniętego w 2021 roku. Zgodnie z uchwałą...
bumech

Bumech miał 19,44 mln zł zysku netto, 26,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Bumech odnotował 19,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,04 mln zł wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,76 mln zł w I...
bumech

Bumech: Silesia ma umowę na sprzedaż węgla energetycznego za ok. 45 mln zł netto

Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" - spółka zależna Bumechu - zawarło umowę z podmiotem krajowym na sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20MJ, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to ok. 45 mln zł netto. "Dostawy węgla realizowane będą do 31.12.2022 roku, w oparciu o miesięczne harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego...

Analiza fundamentalna Bumech. Wzrost wyceny o ponad 600% w trakcie roku

Spółka Bumech związana była z branżą górniczą od wielu lat, jednak końcem 2020 postanowiła ona przejąć przedsiębiorstwo górnicze Silesia. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, był to niezwykle dobry moment, ponieważ to właśnie wtedy ceny tego surowca zaczęły swój sukcesywny wzrost, co ma przełożenie na wyniki finansowe. Bumech...
bumech

Bumech wypowiedział umowę na wydobycie boksytu w Czarnogórze

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Bumech zdecydował o zaprzestaniu wydobycia boksytu przez spółkę zależną - Bumech Crna Gora Nikšić (BCG) i wypowiedział umowę na wydobycie zawartą z Uniprom - Metali, podała spółka. "Wobec zakończenia rozmów w sprawie zakupu udziału w Uniprom - Metali d.o.o., podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia wydobycia rudy...
bumech

Bumech miał 403,96 mln zł zysku netto, 216,53 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - Bumech odnotował 403,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 216,53 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,12 mln zł...

Notowania Bumech na najwyższym poziomie od 2014 roku

Kurs akcji spółki Bumech (C/Z 7,57, C/S 1,5, C/WK 5,5, kapitalizacja 510 mln zł) będącej przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa w latach 2009-2020 znajdował się w obrębie długoterminowego trendu spadkowego. Jego kulminacja nastąpiła na początku kwietnia 2020 w apogeum „covidowej” paniki i od tamtej pory kurs...
bumech

Bumech odstąpił od umowy zakupu udziałów w ‘Uniprom-Metali’ z Czarnogóry

Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Bumech odstąpił od umowy zakupu udziałów w czarnogórskiej spółce "Uniprom-Metali", podał Bumech. Odstąpienie od zakupu udziału w Uniprom-Metali wynika z winy sprzedającego, podkreślono. "Sprzedający nie dopełnił następujących warunków: 1) Udział w Uniprom-Metali, będący przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży, jest nadal zabezpieczony na rzecz głównego wierzyciela, tj. Zapad Banku. 2)...
bumech

Bumech: PG Silesia sprzeda węgiel za ok. 100 mln zł netto

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - otrzymało wiążącą ofertę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to 100 mln zł. "Bumech S.A. powziął informację o wpłynięciu do podmiotu zależnego, tj. Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" oświadczenia krajowej spółki kapitałowej...
bumech

Bumech miał 38,02 mln zł zysku netto, 40,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Bumech odnotował 38,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,61 mln zł wobec 2,69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,21 mln zł w III...
bumech

Bumech uzgodnił ceny zakupu PG Silesia i Mining Services and Engineering

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Bumech uzgodnił ostateczne ceny zakupu udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia" (PGS) - na 12,93 mln zł - i Mining Services and Engineering (MSE) - na 10,81 mln zł, podała spółka. "W raporcie bieżącym nr 49/2020 z dnia 16.12.2020 roku Bumech S.A. przedstawił podstawowe parametry umowy przedwstępnej...
bumech

Bumech nadal nie do zatrzymania – zapiski giełdowego spekulanta

Chcemy zwiększyć wydobycie do 1 mln ton już w 2022 roku. Przed podjęciem decyzji o kupnie, dodatkowo oceniliśmy udokumentowane złoża, obliczyliśmy konieczne nakłady, między innymi na wzbogacanie boksytu. Uznaliśmy, że w obecnej sytuacji światowego zapotrzebowania na surowce transakcja ta ma głęboki sens" - powiedział prezes firmy.
Spadki na rynku

Akcje Bumech, Cognor i Famur mocniej w dół we wtorek. GPW na czerwono

Pomimo kolejnego dnia konsolidacji głównych indeksów na warszawskim parkiecie, wczorajsza sesja okazała się być bardzo ciekawa jeżeli chodzi o notowania poszczególnych spółek i sektorów. Chociaż WIG20 stracił we wtorek 0,5% to już od tygodnia indeks ten oscyluje około poziomu 2 450 pkt. Znacznie większe zmiany były jednak udziałem poszczególnych komponentów...

Bumech chce wydobyć w czarnogórskich kopalniach 1 mln ton boksytu w 2022 r. 

Katowice, 15.10.2021 (ISBnews) - Bumech zakłada, że wydobycie boksytu z trzech kopalń w Czarnogórze sięgnie 1 mln ton już w 2022 roku, poinformował prezes Andrzej Buczak. Spółka przygląda się możliwościom udziału w wydobyciu kopalin w Albanii, Bośni i Hercegowinie i innych krajach bałkańskich. Bumech od 2016 roku jest operatorem w...
bumech

Bumech: PG Silesia planuje zwiększenie r/r wydobycia do 1, 82 mln ton w 2022 r.

Katowice, 15.10.2021 (ISBnews) - Ze względu na utrzymujące się zapotrzebowanie na węgiel - głównie ze strony energetyki zawodowej i firm chemicznych, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - chce zwiększyć wydobycie węgla do 1,82 mln ton w 2022 r. wobec planowanych na ten rok ok. 1,5...
bumech

Bumech: PG Silesia ma umowę sprzedaży węgla za ok. 170 mln zł netto

Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z amerykańską spółką kapitałową, podał Bumech. Szacowane przychody z tytułu umowy to ok. 170 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie miał II A klasa 25, dokonywana...

Bumech: PG Silesia ma umowę sprzedaży węgla za ok. 145 mln zł netto

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, będącą częścią międzynarodowego koncernu, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to ok. 145 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie miał II A dokonywana...
bumech

Bumech z gigantycznym wzrostem notowań – zapiski giełdowego spekulanta

Szacowane do wydobycia zasoby boksytów w złożach objętych tą koncesją to ok. 12,5 mln ton. Uniprom jest w trakcie pozyskiwania kolejnych dwóch koncesji. Informacja podtrzymała wzrostowy rajd na akcjach Bumechu. Pod koniec września spółka podała też mocne wyniki za półrocze, w którym wypracowała 21,24 mln zł zysku netto wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej.
bumech

Bumech – węglowa hossa wysoko akcje Bumech poniosła

Bumech (BMC) to przedstawiciel sektora przemysłu elektromaszynowego i spółka notowana na głównym rynku GPW. Poniżej zaprezentowano analizę techniczną i przede wszystkim fundamentalną spółi. Najbliższy opór znajduje się na 24,20 zł, które jest także szczytem ostatniej fali wzrostowej  W ujęciu rocznym przychody Grupy Kapitałowej Bumech w latach 2017-2020 notowały dość...
bumech

Bumech ma przedwstępną umowę kupna spółki Uniprom – Metali za 10,3 mln euro

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Bumech zawarł przedwstępną umowę kupna 100% udziałów w spółce Uniprom - Metali z Czarnogóry za łącznie 10,3 mln euro, podała spółka. Celem jest realizacji strategii grupy kapitałowej w zakresie stopniowego uniezależniania się od sektora węgla kamiennego. "Zgodnie z umową pan Stevan Pejović sprzedaje, a kupujący kupuje...
bumech

Bumech miał 21,24 mln zł zysku netto, 24,71 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Bumech odnotował 21,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 24,71 mln zł wobec 7,79 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,71 mln zł w I...
coal węgiel

Bumech: PG Silesia ma umowę sprzedaży węgla za ok. 33 mln zł netto

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to 33 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla do celów energetycznych wg specyfikacji określonej w umowie, pochodzącego z kopalni sprzedawcy,...
coal węgiel

Bumech: PG Silesia ma umowy sprzedaży węgla za ok. 27,27 mln zł netto

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" (PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła trzy umowy na sprzedaż węgla z krajowymi spółkami kapitałowymi, podał Bumech. Łączna szacunkowa wartość umów to 27,27 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż miału węglowego do celów energetycznych M IIA w klasie 21/08 pochodzącego...
Geodeta mierzący odległości

Akcje Budimexu powyżej 300 zł. Spółka planuje wypłatę 14,90 zł zaliczki na dywidendę

W trakcie piątkowych notowań Budimex notuje wzrosty, uzyskując ponownie wycenę powyżej 300 zł za walor. Dzisiejszy ruch jest efektem m.in. wyników za 1 półrocze opublikowanych przez spółkę. W tym czasie zarobili oni 200 mln zł z działalności kontynuowanej. Co więcej, planowana jest również wypłata zaliczki na dywidendę. Budimex rośnie...

Bumech: W kopalni boksytu w Czarnogórze wznowiono wydobycie

Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić - spółka zależna Bumechu realizująca kontrakt na wydobycie boksytu w Czarnogórze - wznowiła wydobycie po usunięciu awarii, podał Bumech. "Awaria silnika napędzającego wentylator odpowiadający za przewietrzanie kopalni w Czarnogórze została usunięta i z dniem 03.07.2021 roku zostało wznowione wydobycie boksytu i eksploatacja kopalni" - czytamy...
bumech

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku z 2020 r. w wysokości 1,58 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 zysk netto w kwocie 1 580 541,85 zł przeznaczyć w całości na...
bumech

Bumech miał 1,23 mln zł zysku netto, 16,31 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Bumech odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,31 mln zł wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,09 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 21,4...
bumech

Bumech miał 1,57 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Bumech odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 7,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r. wobec...
bumech

Bumech przejął PG Silesia i Mining Services and Engineering za 20,03 mln zł

Bumech, w związku ze spełnieniem wszystkich przesłanek, zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przyrzeczoną umowę zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mining Services and Engineering, podał Bumech. Łączna wartość transakcji to 20,03 mln zł. Bumech rozszerza swoją działalność "Przedmiotem...
bumech

Bumech złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad PG Silesia

Bumech złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia (PG Silesia), podał Urząd. Wniosek wpłynął 22 grudnia, sprawa jest w toku. Bumech planuje przejąć spółkę "Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Bumech S.A. kontroli nad spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp....
bumech

Bumech ma przedwstępne umowy zakupu PG Silesia i Mining Services and Engineering

Bumech zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przedwstępną umowę zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering, podał Bumech. Łączna wartość transakcji to 20,03 mln zł. Bumech z nowymi umowami zakupu "Przedmiotem umowy jest zakup...
bumech

Bumech miał 1,32 mln zł zysku netto, 2,69 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Bumech odnotował 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech podsumowuje wyniki z mijającego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 2,69 mln zł wobec 3,34 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,83...
bumech

Bumech miał 7,51 mln zł straty netto, 7,79 mln zł straty EBIT w I poł. 2020 r.

Bumech odnotował 7,51 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech odnotował 7,51 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 7,79 mln zł wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody...
bumech

Bumech: A. Buczak zastąpił M. Sutkowskiego na stanowisku prezesa zarządu

Prezes oraz wiceprezes zarządu Bumechu, tj. Marcin Sutkowski i Dariusz Dźwigoł złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 30 czerwca 2020 r., podał Bumech. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała na prezesa zarządu Andrzeja Buczaka. Bumech: Marcin Sutkowski i Dariusz Dźwigoł złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 30...
Gorące spółki dnia

Cherrypick Games [CHP], Bumech [BMC] – Gorące spółki dnia

Warto dodać, że w połowie czerwca spółka rozpoczęła realizację kontraktu na kopalni "Pniówek" i na KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przychody z tego kontraktu będą widoczne w późniejszych okresach. Spółka informuje bowiem o spowolnieniu prac z powodu pandemii. Na wykresie od początku kwietnia mamy czytelny trend wzrostowy. Jeżeli tendencja się utrzyma, kolejnym celem popytu powinny być okolice 4 zł.
bumech

Bumech rozpoczął realizację kontraktu w dwóch kopalniach JSW

Bumech rozpoczął realizację kontraktu na kopalni "Pniówek" i na KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. Bumech rozpoczął realizację kontraktu w dwóch kopalniach JSW "Bumech informuje, iż załoga rozpoczęła realizację kontraktu na kopalni 'Pniówek' w systemie czterozmianowym, zaś na KWK 'Borynia-Zofiówka' Ruch 'Zofiówka' - trzyzmianowym, co...
bumech

Konsorcjum Bumechu ma umowę na drążenie pochylni dla JSW za 13,46 mln zł netto

Konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na drążenie pochylni w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek, podał Bumech. Wartość umowy to 13,46 mln zł netto. Konsorcjum Bumechu ma umowę na drążenie pochylni dla JSW za...
bumech

Bumech wznowił realizację kontraktów drążeniowych

Bumech i jego spółki zależne wznowiły prace w ramach kontraktów drążeniowych, których realizacja została przerwana, podała spółka. Przychody realizowane w kraju w czerwcu br. będą niższe od średniej za pierwsze cztery miesiące roku. Bumech wznowił prace w ramach kontraktów drążeniowych "Z dniem 01.06.2020 roku, po miesięcznej przerwie, nastąpiło wznowienie realizacji kontraktu...
bumech

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

Bumech odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 33,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech odnotował 6,69 mln zł straty netto w 2019 r. "Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować państwa, że koncepcja dywersyfikacji...
bumech

Bumech z 2,99 mln zł straty netto w III kw. Kurs spada o 4%

Bumech odnotował 2,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
bumech

Akcje Bumech tanieją o 5%. Spółka zamyka kwartał z 0,7 mln zł straty netto

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Spółka wypracowała 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 9 tys. zł wobec 2,82 mln zł straty rok...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Bumech [BMC] – Gorące spółki dnia 16.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Podczas piątkowej sesji spółka poinformowała o zawarciu umowy z firmą Sequoia. 5 letni kontrakt...
gorące spółki dnia

Bumech [BMC], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia 27.02.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bumech jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Akcje spółki były drugą sesję z rzędu w ścisłej czołówce...
gorące spółki dnia

Bumech [BMC], Amica [AMC] – Gorące spółki dnia 14.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bumech jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka drożała podczas środowej sesji o 2,2% choć dzienne maksima...
gorące spółki dnia

Bumech [BMC], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bumech SA prowadzi wielostronną działalność w branży maszynowej, zwłaszcza w zakresie serwisu, utrzymania ruchu oraz remontach maszyn i urządzeń górniczych. Spółka okazała się liderem wzrostów na warszawskim parkiecie...

Bumech wybił się ponad ważny opór

Bumech jest przedsiębiorstwem działającym w branży maszynowej i świadczącym usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności spółki to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remont maszyn. Ponadto udostępnia własne maszyny, które zasila, steruje, a także realizuje proces ich uruchamiania oraz rozruchu. Spółka pod koniec 2016...
gorące spółki dnia

Braster [BRA], Bumech [BMC] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka została utworzona w 2008 roku przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi. Spółka okazała się najmocniejszym walorem naszego parkietu...

Bumech [BMC] – Analiza na zamówienie 23 grudnia 2016

Bumech SA prowadzi wielostronną działalność w branży maszynowej, zwłaszcza w zakresie serwisu, utrzymania ruchu oraz remontach maszyn i urządzeń górniczych. Wykres tygodniowy pokazuje, że wzrosty z pierwszych miesięcy bieżącego roku osiągnęły wielkość dotychczas największego ruchu wzrostowego w historii notowań. Od maja trwają spadki i wydaje się, że nie powinno się...

Bumech [BMC] – Analiza na zamówienie 26 października 2016

Bumech SA prowadzi wielostronną działalność w branży maszynowej, zwłaszcza w zakresie serwisu, utrzymania ruchu oraz remontach maszyn i urządzeń górniczych. Wykres tygodniowy wygląda negatywnie, z tej perspektywy wydaje się, że silne wzrosty z początku roku mogły być jedynie większą korektą w długoterminowym trendzie spadkowym. Ostatnio cena spadła poniżej poziomu ostatniego...
wolumen

Przed zamknięciem. Amica [AMC] i Bumech [BMC]

Amica Amica to znany producent sprzętu AGD. Kurs Amiki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Przez ostatnie dwa tygodnie w ramach tego trendu mieliśmy do czynienia z konsolidacją. Górnym ograniczeniem konsolidacji jest czerwona linia oporu widoczna na wykresie godzinowym. Linia ta obecnie jest przełamywana. Jest to zapowiedź kontynuacji długoterminowego trendu...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ