XTB
bumech

Bumech złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad PG Silesia

Bumech złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia (PG Silesia), podał Urząd. Wniosek wpłynął 22 grudnia, sprawa jest w toku. Bumech planuje przejąć spółkę "Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Bumech S.A. kontroli nad spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przez nabycie od Energetický A Prumyslový Holding A.S. z siedzibą w Pradze (Czechy) oraz Braindour Development Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) całości posiadanych udziałów" - czytamy w komunikacie. W połowie grudnia 2020 r. Bumech podał, że zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przedwstępną umowę zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce...
bumech

Bumech ma przedwstępne umowy zakupu PG Silesia i Mining Services and Engineering

Bumech zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przedwstępną umowę zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering, podał Bumech. Łączna wartość transakcji to 20,03 mln zł. Bumech z nowymi umowami zakupu "Przedmiotem umowy jest zakup przez emitenta łącznie 99,975% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze 'Silesia' z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach , tj. zakupu: a) 38,946% udziałów w kapitale zakładowym PGS od EPH oraz 61,029% udziałów w kapitale zakładowym PGS od BDL; a także b) 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach od EPH" - czytamy w komunikacie. Ostateczna umowa zostanie zawarta po spełnieniu następujących warunków: 1)...
bumech

Bumech miał 1,32 mln zł zysku netto, 2,69 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Bumech odnotował 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech podsumowuje wyniki z mijającego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 2,69 mln zł wobec 3,34 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,83 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 16,75 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,81 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 57,01 mln zł w porównaniu z 53,86 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 9,37 mln zł wobec 1,02...
bumech

Bumech miał 7,51 mln zł straty netto, 7,79 mln zł straty EBIT w I poł. 2020 r.

Bumech odnotował 7,51 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech odnotował 7,51 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 7,79 mln zł wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,18 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 37,11 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2020 r. wyniosła 10,52 mln zł wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
bumech

Bumech: A. Buczak zastąpił M. Sutkowskiego na stanowisku prezesa zarządu

Prezes oraz wiceprezes zarządu Bumechu, tj. Marcin Sutkowski i Dariusz Dźwigoł złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 30 czerwca 2020 r., podał Bumech. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała na prezesa zarządu Andrzeja Buczaka. Bumech: Marcin Sutkowski i Dariusz Dźwigoł złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na 30 czerwca 2020 r. "Pan Andrzej Buczak posiada wykształcenie wyższe techniczne - jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału mechaniki precyzyjnej, a także Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Andrzej Buczak ma również ukończony kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Przebieg jego kariery zawodowej przedstawia się następująco: 2019 - nadal Condair Polska Sp. z o.o. - prezes zarządu. 2012 - nadal Ampar - Silesia Sp. z o.o. - prokurent, 2002 - 2006 Ciech...
Gorące spółki dnia

Cherrypick Games [CHP], Bumech [BMC] – Gorące spółki dnia

Warto dodać, że w połowie czerwca spółka rozpoczęła realizację kontraktu na kopalni "Pniówek" i na KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przychody z tego kontraktu będą widoczne w późniejszych okresach. Spółka informuje bowiem o spowolnieniu prac z powodu pandemii. Na wykresie od początku kwietnia mamy czytelny trend wzrostowy. Jeżeli tendencja się utrzyma, kolejnym celem popytu powinny być okolice 4 zł.
bumech

Bumech rozpoczął realizację kontraktu w dwóch kopalniach JSW

Bumech rozpoczął realizację kontraktu na kopalni "Pniówek" i na KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. Bumech rozpoczął realizację kontraktu w dwóch kopalniach JSW "Bumech informuje, iż załoga rozpoczęła realizację kontraktu na kopalni 'Pniówek' w systemie czterozmianowym, zaś na KWK 'Borynia-Zofiówka' Ruch 'Zofiówka' - trzyzmianowym, co umożliwiło zwiększenie czasu pracy, a zatem i postępu prac. Na ww. kopalniach - ze względu na przypadki zachorowań wśród pracowników na COVID-19 i na konieczność odbycia przez nich kwarantanny - występują znaczne utrudnienia organizacyjne, wobec czego prace przebiegają czasowo w ograniczonym zakresie" - czytamy w komunikacie. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zaistniałej sytuacji, podjęto działania dostosowawcze i przeorganizowano tryb pracy, ograniczając prace technologiczne do absolutnego minimum, adekwatnego do aktualnego poziomu produkcji. "Proces...
bumech

Konsorcjum Bumechu ma umowę na drążenie pochylni dla JSW za 13,46 mln zł netto

Konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na drążenie pochylni w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek, podał Bumech. Wartość umowy to 13,46 mln zł netto. Konsorcjum Bumechu ma umowę na drążenie pochylni dla JSW za 13,46 mln zł netto "Przedmiotem umowy jest drążenie pochylni S-1 w pokł. 405/2 i chodnika S-1 w pokł. 405/2 w JSW S.A. KWK Pniówek w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 16 560 347,31 zł brutto (13 463 697,00 netto), podano także. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
bumech

Bumech wznowił realizację kontraktów drążeniowych

Bumech i jego spółki zależne wznowiły prace w ramach kontraktów drążeniowych, których realizacja została przerwana, podała spółka. Przychody realizowane w kraju w czerwcu br. będą niższe od średniej za pierwsze cztery miesiące roku. Bumech wznowił prace w ramach kontraktów drążeniowych "Z dniem 01.06.2020 roku, po miesięcznej przerwie, nastąpiło wznowienie realizacji kontraktu na KWK Ruda Ruch Halemba zawartego przez konsorcjum złożone z Bumech Mining Sp. z o. o i Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. Do czasu podjęcia wiążących decyzji przez Zarząd PGG S.A., prace na ww. kopalni będą najprawdopodobniej prowadzone w trybie czterodniowego tygodnia pracy" - czytamy w komunikacie. Łączny wpływ miesięcznego wstrzymania realizacji prac, na KWK Ruda Ruch Halemba, wyniósł po stronie przychodowej grupy około 1,3 mln zł netto. "W związku...
bumech

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

Bumech odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 33,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bumech odnotował 6,69 mln zł straty netto w 2019 r. "Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować państwa, że koncepcja dywersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem. Aktualnie przychody realizowane przez naszą grupę kapitałową na rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów. Portfel krajowych zamówień, kwalifikowanych wyłącznie jako istotne w grupie kapitałowej Bumech SA, przekroczył 100 mln zł netto, nie licząc dalszych postępowań przetargowych, w jakich spółki z grupy obecnie uczestniczą. Pozytywnie rozwija się sytuacja w zakresie działalności realizowanej...
bumech

Bumech z 2,99 mln zł straty netto w III kw. Kurs spada o 4%

Bumech odnotował 2,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
bumech

Akcje Bumech tanieją o 5%. Spółka zamyka kwartał z 0,7 mln zł straty netto

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Spółka wypracowała 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 9 tys. zł wobec 2,82 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,74 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 16,73 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,87 mln zł wobec 2,61 mln zł straty rok wcześniej. Sytuacja na wykresie: Po publikacji wyników, sesja otwiera się ponad 5% luką spadkową. Wykres tygodniowy wskazuje na szerszy trend boczny, możliwe zatem, że aktualnie cena kieruje się do okolic 2,20 zł. Czytaj także: Akcje...
Gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Bumech [BMC] – Gorące spółki dnia 16.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Podczas piątkowej sesji spółka poinformowała o zawarciu umowy z firmą Sequoia. 5 letni kontrakt dotyczy współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej. Umowa polega na tym, że Sequoia będzie sprzedawać Biotonowi produkty oraz dostarczać know-how związany z opracowywaniem, wdrażaniem oraz promowaniem produktów. Prawa do produktów przysługiwać będą Sequoia, przy czym Bioton będzie miał prawo do nabycia tych praw w pierwszej kolejności w przypadku zamiaru ich sprzedaży. Jest to kolejna ważna informacja w ostatnim czasie, po sprawie przejęcia...
gorące spółki dnia

Bumech [BMC], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia 27.02.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bumech jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Akcje spółki były drugą sesję z rzędu w ścisłej czołówce najsilniej zyskujących walorów. Spółka zyskała wczoraj około 30% przy bardzo wysokich obrotach. Nagłe ożywienie notowań, które dotychczas mocno spadały, to efekt informacji o podpisaniu aneksu do umowy na wydobycie boksytów w Czarnogórze, na mocy którego m.in. podniesiono cenę za wydobycie tony rudy o 1 euro. Pod względem historycznym, notowania znajdują się na bardzo niskim poziomie. Obecnie popyt powalczy o wybicie pierwszego oporu przy 0,50 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na...
gorące spółki dnia

Bumech [BMC], Amica [AMC] – Gorące spółki dnia 14.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Bumech jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka drożała podczas środowej sesji o 2,2% choć dzienne maksima znalazły się jeszcze wyżej. Była to udana sesja, której towarzyszyła podwyższona zmienność. Cena znalazła się ponad poziomem poprzedniego szczytu z końca sierpnia. Takie zachowanie potwierdza tendencję wzrostową, z jaką mamy do czynienia od końca czerwca. Wzrost obrotów podczas obecnego impulsu sugeruje, że niebawem popyt będzie atakował poziom 1 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację