Conotoxia
Budimex

GDDKiA: Oferta Budimeksu za 175,1 mln zł wybrana na odcinek autostrady A18

Oferta Budimeksu, warta 175,1 mln zł, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza na przebudowę odcinka obecnej DK18, podała Dyrekcja. Budimex z najkorzystniejszą ofertą "Z siedmiu ofert, które wpłynęły na przebudowę obecnej DK18, od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez firmę Budimex. Dostosowanie ok. 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady wyceniono na ponad 175,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, umowę z wykonawcą planujemy podpisać w I kw. 2021 roku. Przypomnijmy, że to trzeci z czterech odcinków przyszłej A18 od Olszyny do Golnic. Trwa już przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ostatniego odcinka o długości ponad 21 km" - dodano. Wykonawca...

Budimex zawarł umowę na projekt i budowę odcinka S19 za 469,1 mln zł netto

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku umowę na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem), podała spółka. Wartość umowy wynosi 469 108 272 zł netto. Termin rozpoczęcia kontraktu ustalono na datę zawarcia umowy przez obie strony, a termin zakończenia robót na 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Geodeta mierzący odległości

Budimex ma umowę na zabezpieczenie przed powodzią Krosna Odrz. za 95,13 mln zł

Budimex zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na Kontrakt 1.B.8. "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie" za 95,13 mln zł netto."Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 720 dni, tj. 24 miesiące od podpisania umowy. Okres gwarancji: 1 rok. Okres rękojmi: 1 rok. Zaliczka: 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto" - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Geodeta mierzący odległości

Budimex oczekuje ofert na zakup Budimex Nieruchomości do 21 grudnia 2020

Budimex zdecydował się umożliwić "wąskiej wyselekcjonowanej grupie" podmiotów przeprowadzenie badania due diligence Budimex Nieruchomości, podała spółka. Oferty na zakup tej spółki mają wpłynąć do 21 grudnia br., a decyzja w sprawie transakcji ma zapaść do 31 grudnia br. Budimex planuje realizację swojej strategii "Po tym etapie Budimex będzie oczekiwał od potencjalnych inwestorów potwierdzenia ich dalszego zainteresowania nabyciem udziałów, poprzez złożenie ofert do 21 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. W oparciu o wyniki powyższych czynności Budimex podejmie decyzję o dalszych działaniach w ramach procesu, w tym o udzieleniu wyłączności wybranemu podmiotowi. Ewentualna decyzja w tym zakresie będzie uwzględniała wszelkie elementy przedstawionych ofert, podkreślono. "Decyzja będzie podjęta do 31 grudnia 2020 r. i będzie uzależniona od wypełnienia przez potencjalnego inwestora zakładanych na danym...
Budimex

Oferta Budimeksu najkorzystniejsza na zabezpieczenie przed powodzią Krosna Odrz.

Oferta Budimeksu, warta 95 127 811,72 zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie, podała spółka. "Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 263 706 309,9 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta" - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Oferta Budimeksu za 466,73 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu UM w Gdyni

Oferta Budimeksu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część II" została oceniona najwyżej w przetargu przez Urząd Morski w Gdyni, podała spółka. Wartość oferty wynosi 466 726 543,76 zł netto. Decyzja odnośnie oferty Budimeksu jeszcze nie zapadła "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień podpisania umowy, zaś termin zakończenia robót na 24 miesiące od podpisania umowy, podano także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Geodeta mierzący odległości

Budimex z ciekawymi planami. Śmieci i gospodarka wodna – zapiski giełdowego spekulanta

Budimex wspomina o planach rządowych czyli ogromnych nakładach w następnych latach m.in. na budowę dużych zbiorników wodnych. Tu pojawia się duża szansa dla Budimexu. Na wykresie tygodniowym cena rośnie w ramach kanału wzrostowego, w którym reakcja popytowe są bardziej dynamiczne. W dłuższym terminie celem popytu powinny być maksima przy 287 zł.
Geodeta mierzący odległości

Prezes Budimeksu: Jesteśmy zainteresowani przejęciami w segm. utylizacji odpadów

Budimex rozwija segment utylizacji odpadów i ma w planach przejęcia co najmniej jednej mniejszej firmy z branży w roku. Spółka podtrzymuje zainteresowana hydrotechniką, do energetyki ma ograniczone zaufanie, poinformował ISBnews.TV prezes Dariusz Blocher. Budimex planuje przejęcia "Nasza działalność usługowa, oparta o utylizację odpadów komunalnych i utrzymanie autostrad stanowi prawie 600-700 mln zł w przychodach grupy i ma rentowność na poziomie 9-10%, czyli lepszą niż w budownictwie. Praktycznie co roku w tym obszarze kupowaliśmy jakąś firmę, taką o obrotach rzędu 100, może 150 mln zł. I teraz też takie dwa projekty analizujemy, one są na wstępnym poziomie rozmów" - powiedział Blocher w rozmowie z ISBnews.TV. "Chciałbym, żeby udało się przynajmniej jeden z nich sfinalizować. To się nie uda w tym roku, ale w...
Geodeta mierzący odległości

Prezes Budimeksu: Oczekujemy stabilizacji przychodów w 2021 roku

Budimex oczekuje stabilizacji przychodów za 2021 rok, natomiast w bieżącym roku spodziewa się przychodów wyższych niż w 2019 roku. Poprawi się również rentowność, poinformował ISBnews.TV prezes Dariusz Blocher. Budimex z nadzieją na poprawę sytuacji "Jestem optymistą. Jeżeli chodzi o ten rok - o bieżący rok - uważam, że nasze przychody będą większe, niż w roku poprzednim. Także rentowność powinna ulec poprawie. W przyszłym roku - raczej stabilizacja na poziomie przychodów" - powiedział Blocher w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, poprawa wyników za 2020 rok wynika z dobrej rentowności segmentu deweloperskiego, usług i rynku niemieckiego oraz poprawy rentowności części budowlanej na poziomie 3,5%, podczas gdy większość generalnych wykonawców pracuje na bardzo niskich marżach. Średnia rentowność całego rynku generalnych wykonawców to ok 1-2%. Blocher wyjaśnił,...
Gorące spółki dnia

CCC S.A. [CCC], Budimex [BDX] – Gorące spółki dnia

Budimex optymistycznie patrzy także na rentowność segmentu budowlanego w perspektywie kolejnych kwartałów. „Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy" – podano w komunikacie. Na fali spadków na szerokim rynku, wydaje się, że także na akcjach Budimexu można spodziewać się korekty np. do linii trendu.
Geodeta mierzący odległości

Budimex z optymizmem patrzy na przyszłą rentowność segmentu budowlanego

Budimex optymistycznie patrzy na rentowność segmentu budowlanego w perspektywie kolejnych kwartałów, wynika z komunikatu spółki. Budimex optymistycznie patrzy na rentowność segmentu budowlanego "Szacujemy, że dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex to nieco ponad 30 mln zł i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów budowlanych. Od kilku tygodni obserwujemy jednak przyrost liczby zakażonych pracowników grupy co wpływa na destabilizację prac i generuje opóźnienia na kolejnych kontraktach. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby nowych przypadków. Niemniej jednak, w perspektywie kolejnych kwartałów, liczymy na stabilizację biznesu, co przy aktualnej strukturze i jakości portfela zamówień pozwala z optymizmem patrzeć na rentowność segmentu budowlanego" - czytamy w komentarzu do wyników za III kw. "Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni...
Geodeta mierzący odległości

Budimex miał 146,49 mln zł zysku netto, 212,67 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

Budimex odnotował 146,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 65,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Budimex odnotował 146,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 212,67 mln zł wobec 112,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 434,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 134,14 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 257,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 137,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 169,35 mln zł w porównaniu z 5 382,56 mln zł rok wcześniej. "W okresie trzech kwartałów...
Geodeta mierzący odległości

Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę za 188,18 mln zł na budowę ZCK

Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę za 188 187 712 zł netto na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), podała spółka. Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę na budowę ZCK "Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 27 października 2020 r. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w imieniu Zamawiających: Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) - zadania 1,3 oraz 4" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, a termin zakończenia robót to 29 lipca 2022 r. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie...
Gorące spółki dnia

Sanwil [SNW], Budimex [BDX] – Gorące spółki dnia

Wartość oferty wynosi 188,18 mln zł netto. Wcześniej spółka podała szacunkowe wyniki za trzeci kwartał, w którym spodziewa się około 146 mln zł zysku netto. Taki wynik oznaczałby wzrost rok do roku o 125%. Spółka poprawia więc rentowność i powoli odrabia duże straty z lat 2017-2018. Patrząc na dobra kondycję budownictwa, nawet w czasie pandemii, wydaje się, że notowania mogą nadal wzrastać.
Geodeta mierzący odległości

Oferta Budimeksu za 188,19 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu w Lublinie

Oferta Budimeksu na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) - zadania 1,3 oraz 4 została oceniona najwyżej w przetargu przez Zarząd Dróg i Mostów (ZDM) w Lublinie, podała spółka. Wartość oferty wynosi 188 187 712 zł netto. Budimex wygrywa kolejny przetarg ZDM w Lublinie działa w imieniu zamawiających: Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia robót: 14 dni od daty podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 29 lipca 2022 r., podano także. "W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z zamawiającymi (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację