XTB
Budimex

Oferta Budimeksu wybrana w przetargu na rozbudowę kompleksu wojskowego w Siedlcach

Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wybrał ofertę Budimeksu wartą 215,53 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę kompleksu wojskowego w Siedlcach, podała spółka. Rozbudowa obejmuje: budowę budynku hali sportowej, budynku magazynowo - socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej, dwóch magazynów wielobranżowych, budynku warsztatowego, myjni i stacji paliw dla wojskowych pojazdów mechanicznych oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu, podano w komunikacie. Prace mają rozpocząć się od dnia zawarcia umowy a termin ich zakończenia to 17.01.2025 r., podano także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: ten square games akcje | allegro giełda | ccc giełda | lotos notowania | dino cena akcji | forint...
Budimex

Oferta Budimeksu za ok. 595,31 mln zł najkorzystniejsza na trasę tram. w stolicy

Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Oferta Budimexu za ok. 595,31 netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Tramwajów Warszawskich na budowę trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego, podał Budimex. Termin rozpoczęcia robót nastąpi od zawarcia umowy przez obie strony, podano. "Termin zakończenia robót: Zakres podstawowy – 22 miesiące od daty zawarcia kontraktu. Opcje – 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji" - czytamy dalej. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wykres kryptowalut | cdprojekt akcje...

Budimex zbuduje zaporę na granicy z Białorusią za ok. 326,2 mln zł netto

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł z Komendą Główną Straży Granicznej umowę dotyczącą budowy zabezpieczenia granicy państwowej na dwóch odcinkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, o długości 54,82 km i 50,73 km, za odpowiednio 167,72 mln zł netto i 158,53 mln zł netto, podała spółka. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej, czytamy w komunikacie. "Termin rozpoczęcia kontraktu: po przekazaniu wykonawcy terenu budowy. Termin zakończenia robót: do 150 dni od dnia podpisania umowy" - podano również. W grudniu pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej Marek Chodkiewicz zarekomendował, aby budowa zapory, która powstanie na granicy z Białorusią, powierzona została firmom Budimex i Unibep. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020...

Budimex wydłużył wyłączność negocjacyjną dot. nabycia projektu wiatrowego do 31 I 2022 r.

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Budimex zawarł z Figene Capital porozumienie, na mocy którego wyłączność negocjacyjna w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy, realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 7MW, została przedłużona do 31 stycznia 2022 r., podała spółka. "Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej transakcji nabycia projektu będzie stanowiła wejście w nowy obszar działalności podstawowej, pomimo, że szacowana wartość transakcji nie przekracza progów wskazanych w Indywidualnym Standardzie Raportowania Budimex S.A. dla nabycia aktywów o znacznej wartości oraz dla zawarcia znaczącej umowy" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Budimex podawał, że projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy 7 MW i jest projektem gotowym do...

Budimex analiza fundamentalna. Stabilna dywidenda i solidna przecena akcji

Budimex jest dobrze znanym podmiotem z branży budowlanej, który w swojej historii realizował wiele dużych projektów, a jednym z nowszym będzie udział spółki w budowie muru na granicy z Białorusią. W trakcie ostatnich tygodni walory spółki notują jednak mocną przecenę, co wynika m.in. z niepewności o dalszą kondycję sektora budowlanego, wskazuje Konrad Książak na Comparic24. Budimex będzie brał udział w budowie muru na granicy Polsko-Białoruskiej. Spółka od 2009 roku regularnie wypłaca dywidendę. Wyniki za III kw. były jednak poniżej oczekiwań analityków. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=vz3JZRHCD-4 Mocna korekta wyceny - Jeżeli chodzi ogólnie o spółki budowlane, to one nie mają zbyt dobrego czasu obecnie na giełdzie. Zauważmy chociażby WIG Budownictwo, to on spada. Co prawda trzeba...
Gorące spółki dnia

Unibep [UNI], Budimex [BDX] – Gorące spółki dnia

Termin zakończenia robót: do 150 dni od dnia podpisania umowy. W przeciwieństwie do Unibepu, kurs Budimexu nie zareagował pozytywnie na te informacje. Ciekawie wygląda technika na wykresie tygodniowym, gdzie kurs oscyluje przy ważnej strefie wsparcia. Po niemal 40% spadku notowań, może to sprzyjać dokonaniu odbicia.
Budimex

Oferta Budimeksu za 326,25 mln zł wybrana na zaporę na granicy z Białorusią

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Oferta Budimeksu została wybrana na budowę zapory na granicy z Białorusią na dwóch odcinkach o długości odpowiednio 54,82 km i 50,73 km, podała spółka. Wartość ofert na te odcinki to odpowiednio: 167,72 mln zł i 158,53 mln zł. "17 grudnia 2021 roku Komenda Głównej Straży Granicznej poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym na 'Budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej', polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej, zwanej dalej: 'barierą' na odcinku nr 1 (długość odcinka ok. 54,82 km) oraz na odcinku nr 2 (długość odcinka ok. 50,73 km) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej" - czytamy w komunikacie. Wartość oferty dla odcinka nr 1: 167 722 924,00 zł netto....

Oferta Budimeksu z najwyższą oceną na DK 79 warta – po korekcie – 92,9 mln zł

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Oferta Budimeksu - zgodnie z opublikowaną dziś przez spółkę korektą - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA, oddział w Warszawie) pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 została oceniona najwyżej, podała spółka. Wartość oferty wynosi 92,9 zł netto. "Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony; Termin zakończenia robót: 33 miesiące od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym - zgodnie opublikowaną dziś korektą - w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 226,13 mln zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej...

Wybór oferty Budimeksu na fragment S10 Bydgoszcz -Toruń został unieważniony

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Budimex otrzymał informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25" za 333,22 mln zł netto, podała spółka. W połowie listopada br. spółka informowała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25". Rozpoczęcie robót miało nastąpić po podpisaniu umowy, a zakończenie po 45 miesiącach. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W...
Budimex

Oferta Budimeksu za 114,27 mln zł na rozbudowę drogi nr 79 oceniona najwyżej

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Oferta Budimeksu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 została oceniona najwyżej, podała spółka. Wartość oferty wynosi 114 267 201,72 zł netto. "Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony; Termin zakończenia robót: 33 miesiące od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 247 492 345,1 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta, podano. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest...

Budimex: Gazociąg na Słowację jest już gotowy do eksploatacji przez inwestora

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Wykonany przez Budimex i Mostostal Kraków na rzecz inwestora - spółkę Gaz-System gazociąg relacji Strachocina - Granica RP ze Słowacją przeszedł odbiór eksploatacyjny na dwa miesiące przed terminem umownym podał Budimex. Wartość kontraktu wyniosła 521,48 mln zł netto. "Firma Budimex w konsorcjum z firmą Mostostal Kraków zrealizowała na terenie województwa podkarpackiego budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia. Gazociąg ten jest istotnym elementem międzysystemowego połączenia Polska - Słowacja. W sierpniu br. gazociąg relacji Strachocina - Granica Państwa został technicznie połączony 'złotą spoiną' z gazociągiem po stronie słowackiej. Prace spawalnicze zostały przeprowadzone przez Budimex na granicy państw Polski i Słowacji. Miesiąc przed terminem umownym - czyli w dniu 22 września odbył się odbiór techniczny obiektu. Następnie, w terminie od...
Budimex

Budimex ma umowę na most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie za 121 mln zł

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę na realizację w formule "buduj" mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, który ma połączyć centrum Warszawy z Pragą Północ, za 120,96 mln zł brutto, podała spółka. Koniec robót nastąpić ma w lutym 2024 r. "Most ten ma liczyć 452 metry - będzie to najdłuższa przeprawa dla pieszych i rowerzystów w Polsce oraz jedna z największych tego typu inwestycji w Europie. Dzięki budowie nowego mostu Praga stanie swego rodzaju 'przedłużeniem' Śródmieścia Warszawy. Inwestorem kontraktu jest stołeczny Zarząd Dróg Miejskich" - czytamy w komunikacie. Most ma połączyć brzegi Wisły na wysokości ul. Karowej i ul. Stefana Okrzei. Przebycie trasy kładką ma zająć 6 minut pieszo lub 2 minuty rowerem. Most pieszo-rowerowy łączyć będzie odnowioną część prawobrzeżnej Warszawy z...

Oferta Budimeksu za 397,7 mln zł netto wybrana na odcinek drogi S1

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Oferta Budimeksu w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na "Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł "Kosztowy II" (z węzłem) - węzeł "Bieruń" (bez węzła)" została wybrana jako najkorzystniejsza, podała spółka. Wartość oferty to 397 703 300 zł netto. "Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 33 miesięcy od daty rozpoczęcia" - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs jena prognozy 2021 | s&p500 notowania | najwyższy kurs rubla | amrest kurs | ranking brokerów forex | gpw kurs | kurs.funta |
Budimex ogłasza konkurs dla startupów

Budimex draża strategię ESG i ogłasza konkurs dla startupów

Budimex od 2020 roku wdraża strategię ESG:  E – Środowisko (environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (socialresponsibility), G – Ład korporacyjny (corporategovernance). Realizując swoje inwestycje codziennie walczy o ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat. Pracownicy Budimeksu wygenerowali już 200 pomysłów jak unowocześnić branżę budowlaną w Polsce. Budimex rozpoczął nabór przedsiębiorców do konkursu „Skyis the limit” dlatego Budimex rozpoczął nabór przedsiębiorców do konkursu Budimex Startup Challenge. Podążając drogą unijnej polityki Zielonego Ładu pierwsza edycja programu skupia się na sektorze zielonych energii. Budimex Startup Challenge zaprasza do współpracy innowacyjnych przedsiębiorców i młode spółki technologiczne oferujące produkty, usługi i rozwiązania w obszarze: energetyka, zmniejszenie śladu węglowego, efektywne gospodarowanie odpadami, technologie gospodarki opartej na obiegu zamkniętym, magazynowanie energii krótkoterminowej oraz długoterminowej, wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła pochodzącego z OZE, ...

Budimex ma umowę z MPWiK Warszawa o wartości 157 mln zł netto

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w m.st. Warszawie na generalną realizację inwestycji pod nazwą "Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego - etap III" za 157,03 mln zł netto, podała spółka. "W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym wraz z poniżej opisaną umową wyniosła 224 871 076,45 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy, termin zakończenia robót: 24 miesiące, podano także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cd projekt akcje | selvita gpw | tauron akcje opinie | giełda...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje