Conotoxia
Budimex

Budimex ze znakomitymi szacunkami wyników, wzrost WIG-Budownictwa

Drugi, pełny tydzień nowego roku stał pod znakiem odwrócenia tendencji wzrostowej z poprzednich tygodni i korekty na rynkach akcji. Niestety krajowy rynek akcji negatywnie wyróżniał się słabością na tle rynków bazowych tracąc ponad 3%. Wyraźnie lepiej zachowywały się indeksy średnich i mniejszych spółek, które odpowiednio odnotowały niecałe 2% straty i minimalny zysk w przypadku sWIG80. Budimex osiągnął dobre wyniki w IV kwartale Duże zróżnicowanie obserwowaliśmy w notowaniach poszczególnych sektorów na GPW. Pozytywnie wyróżnił się WIG-Budownictwo oraz WIG-Spożywczy. W przypadku branży budowlanej była to reakcja na znakomite szacunki wyników Budimexu za IV kwartał (zysk netto +130%), co wzmacnia oczekiwania inwestorów co do rezultatów które opublikują pozostali przedstawiciele branży. Jeżeli chodzi o sektor spożywczy to pozytywnie wyróżniają się spółki producenci rolni, których kursy...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu notowań wg BM BNP Paribas

„Wyniki z a 3Q ’20 oceniamy jako solidne. Obrót na instrumentach pochodnych CFD w lotach znalazł się na podobnym poziomie c o w poprzednich dwóch kwartałach, lecz przy niższej osiągniętej rentowności na lota. Niemniej jednak analizując wyniki w szerszym horyzoncie rentowność wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. To co rozpatrujemy jako ściśle pozytywne to dynamiczne budowanie
Budimex

Budimex motorem napędowym spółek z mWIG40

Czwartek przyniósł odreagowanie na warszawskiej giełdzie po słabszej pierwszej części tygodnia. Indeks WIG20 wpisywał się w tym samych w zachowanie indeksów bazowych. Ostatecznie indeks grupujący największe spółki zyskał 0,41% przy obrotach blisko 1,0 mld PLN, i tym samym oddalił się od wsparcia w okolicach 2000 pkt. Budimex zyskał 14% po podaniu szacunkowych wyników za 4Q20 Wśród blue chips wyróżniały się notowania CCC oraz CD Projekt, które zwyżkowały o ponad 6,0% odrabiając część strat z ostatnich dni. W przypadku producenta gier wzrosty intraday przekraczały nawet 10% a obroty podczas całej sesji wyniosły blisko 340 mln PLN. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na bezpośrednią zapowiedź wydania patcha dla Cyberpunk 2077 w najbliższych dniach oraz większej aktualizacji w perspektywie kilku tygodni. Ostatnia korekta miała nieznaczne przełożenie na...

Budimex miał wstępnie 207 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.

Budimex szacuje skonsolidowany wynik finansowy netto za IV kwartał 2020 r. na 207 mln zł, co stanowi wzrost o 117 mln zł r/r (tj. o 130%), podała spółka, prezentując szacunkowe dane."Grupa odnotowała wzrost rentowności netto zarówno w segmencie deweloperskim, jak i w segmencie budowlanym" - czytamy w komunikacie. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie, podkreślono także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Budimex Nieruchomości przedsprzedał 1 672 lokale, przekazał 1 286 w 2020 r.

Budimex Nieruchomości, spółka zależna od Budimeksu, zawarł 1 672 umowy przedwstępne sprzedaży lokali w 2020 r. wobec 1 655 rok wcześniej. Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu w ub.r. to 1 286 wobec 1 534 rok wcześniej, podała spółka. W samym IV kwartale 2020 r. spółka zawarła 473 umowy przedwstępne sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 369 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r.  Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2020 r. wyniosła 199, w porównaniu z 305 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r. Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2020 r. wyniosła 199 "Bardzo dobry wynik przedsprzedaży mieszkań w 2020 roku jest efektem szerokiej oferty mieszkaniowej...
Miniatura domu stojąca na biurku, w tle mężczyzna piszący na papierze

Oferta Budimeksu najkorzystniejsza na budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia

Oferta Budimeksu, warta 69,89 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na projekt pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)" - podała spółka. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. "Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym od ostatniego wysłanego raportu tj. 4.03.2020 r. wyniosła wraz z wyżej wymienioną ofertą 176 962 tys. złotych netto. Na tę kwotę składają się: podpisane w ciągu roku umowy oraz aneksy w łącznej kwocie 47 205 tys. zł netto oraz dwie oferty ocenione najwyżej w przetargach (w tym, o której mowa...

Budimex udzielił wyłączności grupie inwestorów ws. Budimeksu Nieruchomości

Budimex, w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku nabyciem udziałów spółki zależnej Budimex Nieruchomości, podjął decyzję o udzieleniu wyłączności wybranej grupie inwestorów wspólnie składających ofertę, podała spółka. Wyłączność została udzielona do 15 lutego 2021 r. Podmioty otrzymujące wyłączność są uznanymi i doświadczonymi podmiotami prowadzącymi działalność na polskim i europejskim rynku nieruchomościowym bezpośrednio lub w formie inwestycji kapitałowych, zapewniono. Wyłączność została udzielona do 15 lutego 2021 r. "Budimex dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia transakcji, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia przez strony porozumienia co do nabycia udziałów do końca okresu udzielonej wyłączności lub wcześniej. Budimex może również przystąpić do ponownej oceny pozostałych ofert złożonych w procesie" - zastrzeżono w komunikacie. Budimex zaznaczył także, że proces sprzedaży udziałów jest nadal na wczesnym etapie,...
Budimex

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na drogę wodną do przekopu Mierzei Wiślanej

Oferta Budimeksu, warta ok. 574 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na II część inwestycji pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", poinformował dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. Budimex wybuduje drogę wodną i budowle hydrotechniczne "Najkorzystniejsza oferta należy do Budimeksu i ma wartość 574 mln zł. Zadanie polega na budowie drogi wodnej i budowli hydrotechnicznych. Termin wykonania wynosi 24 miesiące" - powiedział Piotrzkowski podczas konferencji prasowej. "Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będzie można przystąpić do podpisania umowy" - dodał. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk dodał, że prace nad przekopem Mierzei Wiślanej, który stanowią I część całej drogi wodnej, przebiegają zgodnie z planem. "Jesteśmy obecnie na etapie zaawansowania ponad 40%. Realizujemy układ drogowy, most południowy jest...

Budimex ma umowę na centrum komunikacyjne w Lublinie za 188,19 mln zł netto

Budimex zawarł z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) - zadania 1,3 oraz 4 za 188,19 mln zł netto, podała spółka. "Wartość umowy: 188 187 712 zł netto. Termin rozpoczęcia robót: 14 dni od daty podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 29 lipca 2022 r." - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Budimex

Budimex ma umowę na obwodnicę Smolajn w ciągu DK51 za ok. 26 mln zł

Budimex podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł generalny wykonawca zrealizuje w ciągu 16 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych, podała spółka. Budimex zrealizuje fragment drogi o łącznej długości 1,76 km "DK51 w tym rejonie to północny wylot z Olsztyna prowadzący w kierunku granicy naszego kraju. Rozbudowa tego fragmentu drogi znacznie przyczyni się do poprawy płynności podróży czyli pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całej trasie" - powiedział prezes Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie. Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Budimex zrealizuje fragment drogi o łącznej długości 1,76 km. Nowa infrastruktura poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego...

Budimex ma umowę na obwodnicę Lipska w woj. mazowieckim za ok. 110 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zleciła Budimeksowi zaprojektowanie i budowę prawie 6,5-kilometrowej obwodnicy Lipska w ciągu DK79 za ok. 110 mln zł, podała Dyrekcja. To jedna z 9 mazowieckich obwodnic realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Budimex z nową umową o wartości prawie 110 mln zł "Wykonawcą inwestycji jest Budimex. Umowa o wartości prawie 110 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 12 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r." - czytamy w komunikacie. W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę. Trasa o długości 6,4 km poprowadzona będzie w...
Budimex

GDDKiA: Oferta Budimeksu za 175,1 mln zł wybrana na odcinek autostrady A18

Oferta Budimeksu, warta 175,1 mln zł, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza na przebudowę odcinka obecnej DK18, podała Dyrekcja. Budimex z najkorzystniejszą ofertą "Z siedmiu ofert, które wpłynęły na przebudowę obecnej DK18, od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez firmę Budimex. Dostosowanie ok. 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady wyceniono na ponad 175,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, umowę z wykonawcą planujemy podpisać w I kw. 2021 roku. Przypomnijmy, że to trzeci z czterech odcinków przyszłej A18 od Olszyny do Golnic. Trwa już przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ostatniego odcinka o długości ponad 21 km" - dodano. Wykonawca...

Budimex zawarł umowę na projekt i budowę odcinka S19 za 469,1 mln zł netto

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku umowę na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem), podała spółka. Wartość umowy wynosi 469 108 272 zł netto. Termin rozpoczęcia kontraktu ustalono na datę zawarcia umowy przez obie strony, a termin zakończenia robót na 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Geodeta mierzący odległości

Budimex ma umowę na zabezpieczenie przed powodzią Krosna Odrz. za 95,13 mln zł

Budimex zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na Kontrakt 1.B.8. "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie" za 95,13 mln zł netto."Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 720 dni, tj. 24 miesiące od podpisania umowy. Okres gwarancji: 1 rok. Okres rękojmi: 1 rok. Zaliczka: 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto" - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Geodeta mierzący odległości

Budimex oczekuje ofert na zakup Budimex Nieruchomości do 21 grudnia 2020

Budimex zdecydował się umożliwić "wąskiej wyselekcjonowanej grupie" podmiotów przeprowadzenie badania due diligence Budimex Nieruchomości, podała spółka. Oferty na zakup tej spółki mają wpłynąć do 21 grudnia br., a decyzja w sprawie transakcji ma zapaść do 31 grudnia br. Budimex planuje realizację swojej strategii "Po tym etapie Budimex będzie oczekiwał od potencjalnych inwestorów potwierdzenia ich dalszego zainteresowania nabyciem udziałów, poprzez złożenie ofert do 21 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. W oparciu o wyniki powyższych czynności Budimex podejmie decyzję o dalszych działaniach w ramach procesu, w tym o udzieleniu wyłączności wybranemu podmiotowi. Ewentualna decyzja w tym zakresie będzie uwzględniała wszelkie elementy przedstawionych ofert, podkreślono. "Decyzja będzie podjęta do 31 grudnia 2020 r. i będzie uzależniona od wypełnienia przez potencjalnego inwestora zakładanych na danym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację