Conotoxia

Budimex wybuduje blok w Warszawie dla Budimeksu Nieruchomości za 69,4 mln zł

Budimex podpisał umowę ze spółką zależną - Budimex Nieruchomości umowę na "Wykonanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, drogami, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i małą architekturą położonego na terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej - Etap I", podała spółka. Wartość umowy to 69,4 mln zł netto. Budimex podpisał umowę ze spółką zależną - Budimex Nieruchomości Termin rozpoczęcia robót zaplanowano na 12 sierpnia 2020 r., a zakończenia robót na 15 kwietnia 2022 r., podano w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Geodeta mierzący odległości

Oferta Budimeksu za 229,4 mln zł netto wybrana w przetargu na odcinek S1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu, wartą 229,37 mln zł netto, jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)", podał Budimex. Budimex wygrywa przetarg "Wartość oferty: 229 368 072 zł netto. Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy" - czytamy w komunikacie. 16 czerwca br. Budimex podał, że jego oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu GDDKiA na to zamówienie. W osobnym komunikacie GDDKiA poinformowała, że wybór ofert był możliwy po ogłoszeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały wniesione dwa odwołania. Konsorcjum girm: BITUM,...
Budimex

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 11,56 mld zł na koniec I poł. br.

Portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 11,56 mld zł na koniec czerwca 2020 r. w porównaniu do 11,08 mld zł rok wcześniej. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w I półroczu wyniosła 3,82 mld zł w porównaniu do 3,8 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Budimex podsumowuje swój portfel zamówien "Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń, a współpraca z zamawiającymi jest na bardzo dobrym poziomie" - czytamy w komunikacie. 7 lipca spółka podpisała kluczowy dla Grupy Budimex kontrakt na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia o wartości 1,8 mld zł. Oprócz tego w poczekalni znajdują się kontrakty o wartości ponad 1,5 mld zł, podano również. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Geodeta mierzący odległości

Budimex miał 110,57 mln zł zysku netto, 156,61 mln zł zysku EBIT w I poł. br.

Budimex odnotował 110,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2020 r. wobec 72,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka prezentując wybrane dane finansowe. Budimex podsumowuje półroczne wyniki Zysk operacyjny wyniósł 156,61 mln zł wobec 111,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,734,45 mln zł w I półroczu wobec 3 248,42 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż w 1 poł. 2020 osiągnęła poziom 3,73 mld zł i była wyższa niż w 1 poł. 2019 roku, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis oraz wyższej sprzedaży w segmencie budowlanym. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,1% w porównaniu do 3,3% w 1 poł. 2019 roku. Ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii nie zakłóciły w istotny sposób działalności grupy w tym obszarze" - czytamy w...
Geodeta mierzący odległości

Oferta Budimeksu Nieruchomości wzrośnie do ponad 2,5 tys. lokali do końca 2020r.

Oferta mieszkań Budimeksu Nieruchomości powiększy się do ponad 2,5 tys. lokali do końca br., podała spółka. Oferta Budimeksu Nieruchomości wzrośnie do ponad 2,5 tys. lokali do końca br. "Do końca roku - dzięki wprowadzeniu nowych osiedli do sprzedaży - oferta zwiększy się do ponad 2 500 lokali" - czytamy w komunikacie. W I półroczu 2020 roku deweloper podpisał 816 umów przedsprzedaży. W analogicznym okresie roku 2019 było ich 731. Tym samym osiągnął ponad 11% wzrostu, przypomina spółka. Opisany wynik został wypracowany w 5 miastach (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław), gdzie łącznie Budimex Nieruchomości ma w ofercie 1 450 mieszkań. Spółka podała, że wynik przedsprzedaży mieszkań przewyższył zaplanowany budżet na I półrocze 2020. "Wzrost ten jest efektem utrzymującego się popytu na mieszkania w największych miastach Polski....

Budimex ma umowę na prace hydrotechniczne w Słubicach za 102,1 mln zł netto

Budimex zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę w postępowaniu przetargowym na "Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga" za 102,1 mln zł netto, podała spółka. Budimex zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie umowę w postępowaniu przetargowym na "Kontrakt 1C.2 "Termin rozpoczęcia robót: zamawiający powiadomi wykonawcę o dacie rozpoczęcia nie mniej niż 14 dni przed tą datą, maksymalnie w ciągu 180 dni od otrzymania listu akceptacyjnego. Termin zakończenia robót: 800 dni. Okres gwarancji: 365 dni. Zaliczka: 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto" - czytamy w komunikacie. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu z Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Ochrona przed powodzią miasta Słubice". Budimex jest notowany na warszawskiej...

Budimex ma umowę na budowę odcinka S1 za 380,22 mln zł netto

Budimex zawarł umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Krakowie na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)", podała spółka. Wartość umowy to 380,22 mln zł netto. Budimex zawarł umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad "Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Budimex przeprowadzi testy innowacyjnego projektu BIMERR na warszawskiej Pradze

BIMERR to projekt polegający na rozszerzeniu technologii BIM (Building Information Modelling) o narzędzia wspierające proces renowacji energetycznej budynków mieszkaniowych. To międzynarodowe przedsięwzięcie, finansowane z funduszy unijnych, realizowane jest w ramach programu Horyzont 2020. Budimex przeprowadzi testy innowacyjnego projektu BIMERR na warszawskiej Pradze Innowacyjny na skalę kontynentu projekt wkracza w fazę testów, za których prowadzenie odpowiada Budimex we współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy i stołeczny ZGN. Pierwsze pomiary wydajności energetycznej oraz planowanie scenariuszy termomodernizacji w technologiach BIMERR prowadzone będą już w lipcu, w budynku na warszawskiej Pradze. Budynek, wytypowany przez Miasto i ZGN do przeprowadzenia testów nowych rozwiązań, wymaga usprawnień energetycznych. Do tej pory został doposażony w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także przyłączony do M.S.C. Obecnie rozpoczynają się pierwsze...
Geodeta mierzący odległości

Budimex miał 91 mln zł zysku netto w II kw. wg szacunkowych danych

Budimex szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 91 mln zł w II kw. 2020 r., co stanowi wzrost o 47 mln zł (107%) r/r, podała spółka. Budimex wstępnie podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału "Zarząd Budimex informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2020 roku wyniósł 91 mln zł, co stanowi wzrost o 47 mln zł (107%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika głównie z wysokiej sprzedaży w segmencie deweloperskim, gdzie zawarto 618 umów notarialnych w II kw., a także z konsolidacji 100% wyników Grupy FBSerwis (do 30 czerwca 2019 roku Grupa Budimex konsolidowała wyniki Grupy FBSerwis metodą praw własności w proporcji 49%), wskazano. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie...
Geodeta mierzący odległości

Konsorcjum Budimeksu i KZN Rail ma umowę na zaplecze Kolei Małopolskich

Konsorcjum firm Budimex i KZN Rail podpisało umowę z Kolejami Małopolskimi na budowę i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w Krakowie, podał Budimex. Termin realizacji zaplanowano na 18 miesięcy od dnia podpisania kontraktu. Nowa umowa Budimeksu z KZN Rail "Powierzchnia na jakiej będzie działał Budimex i KZN Rail została wydzierżawiona od Grupy PKP na 30 lat. W ramach umowy na terenie 3,38 ha powstanie hala kolejowa o wymiarach ok. 36m x 141m. Tego typu zaplecze pomieści nawet do 30 pojazdów 4- i 5-członowych. Budynek zostanie podzielony na cztery strefy, w których znajdować się będzie część warsztatowo - naprawcza, biurowo-socjalna, magazynowa i myjnia taboru. Zgodnie z projektem w hali powstaną niezbędne urządzenia oraz m.in. instalacje wodociągowe, sanitarne, centralnego ogrzewania i...

Budimex Nieruchomości sprzedał 816 mieszkań, przekazał 622 w I poł. 2020 r.

Budimex Nieruchomości (spółka w 100% zależna od Budimeksu) zawarł 816 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego w I półroczu 2020 r., w porównaniu z 731 umowami rok wcześniej, podał Budimex. Popyt na mieszkania nie zmniejsza się pomimo pandemii Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w I półroczu 2020 r. wyniosła 622, w porównaniu z 947 umowami zawartymi w I półroczu 2019 r., podano także. "Dobry wynik przedsprzedaży mieszkań (816 umów) jest efektem utrzymującego się popytu na mieszkania w największych miastach Polski. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez Spółkę na 6 miesięcy 2020 r. Obie wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów i potwierdzają, że zapotrzebowania na mieszkania jest duże" - czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej...
Budimex

Budimex ma umowę na modernizację Warszawy Zachodniej za ok. 1,9 mld zł netto

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Budimeksem umowę na modernizację stacji Warszawa Zachodnia za ponad 1,9 mld zł netto, poinformowali przedstawiciele spółek i rządu. Inwestycja ma ruszyć w sierpniu br., a zakończyć się w II poł. 2023 r. PKP PLK podpisały z Budimeksem umowę na modernizację stacji Warszawa Zachodnia "To największy projekt inwestycyjny w Warszawie, przekraczający budżet Warszawy na wszystkie inwestycje na ten rok. Inwestycja stworzy ok. 500 miejsc pracy. Jest potrzebna warszawiakom i wszystkim, którzy będą korzystali z tego węzła przesiadkowego" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej. "Prace rozpoczną się pod koniec sierpnia. To kolejny etap przebudowy linii średnicowej w Warszawie, kręgosłupa całej polskiej kolei" - podkreślił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. "Wreszcie Budimex wraca z 'megainwestycją"...
Geodeta mierzący odległości

Budimex rozpoczął przegląd opcji strategicznych segmentu deweloperskiego

Budimex podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego Grupy Budimex, podała spółka. Budimex planuje pozyskać znaczącego inwestora "W ramach przeglądu, Budimex zamierza przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów dla działalności deweloperskiej (zarówno mniejszościowych jaki i większościowego), zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji działalności deweloperskiej w kierunku budowy wartości aktywa. Powyższa lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów" - czytamy w komunikacie. Budimex podjął decyzję o przystąpieniu do procesu wyboru doradcy zewnętrznego spośród renomowanych firm, którego zadaniem będzie wsparcie zarządu w przeprowadzeniu procesu...
Geodeta mierzący odległości

Budimex ukończył budowę zbiornika Racibórz Dolny za 672 mln zł netto

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny została oficjalnie zakończona, poinformował generalny wykonawca - Budimex. Wartość zrealizowanych prac budowlanych to 672 mln zł netto. Budimex zakończył kolejny projekt "W czerwcu zostały zrealizowane ostatnie prace wykończeniowe przy zbiorniku w Raciborzu. Instalacja została zaprojektowana jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniany wyłącznie w przypadku powodzi. W momencie nadejścia fali polder będzie piętrzył wodę, zabezpieczając obszar około 600 km2 od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław. Inwestycja ochroni przed żywiołem blisko 2,5 mln mieszkańców w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Budowlę przelewowo-spustową wyposażono w sześć zasuw głównych, których praca będzie się odbywała mechanicznie oraz automatycznie" - czytamy w komunikacie. Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu to wyjątkowa inwestycja. Zapewnia bezpieczeństwo milionom ludzi i...

Budimex wybrany do prac hydrotechnicznych w Słubicach za 102,1 mln zł netto

Oferta Budimeksu, warta 102,1 mln zł netto, została wybrana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na: "Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga", podała spółka. Oferta Budimeksu, warta 102,1 mln zł netto, została wybrana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z powyższą ofertą wynosi 190 770 225,65 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta. Termin rozpoczęcia robót: zamawiający powiadomi wykonawcę o dacie rozpoczęcia nie mniej niż 14 dni przed tą datą. Termin zakończenia robót: 800 dni" - czytamy w komunikacie. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu z...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację