Conotoxia

Budimex wyceniany na 300,40 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Oznacza to silny poziom kontraktacji (szczególnie w drugim półroczu 2022 r.) przy wysokich wycenach kontraktów" – napisano. Notowania zaczynają się cofać, co po okresie wzrostów może oznaczać korektę. Najbliższym wsparciem są okolice wcześniejszych szczytów czyli 275 zł.

Budimex wyceniany na 272,50 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"W 2022 roku na poziomie skonsolidowanym zakładamy wypracowanie 8,7 mld zł przychodów oraz 499 mln zł zysku netto (podobnie jak przy rekomendacji z sierpnia). Zwracamy uwagę, że w drugim półroczu '22 mocno do wyników kontrybuuje saldo finansowe. W ostatnich 2-3 miesiącach konsensus wyników publikowanych na Bloombergu podniósł się o ok. 20 proc. (wynik netto), przy spadku kursu akcji" - dodano.
Budimex

Budimex podpisał umowę na budowę odcinka S17 za 358,24 mln zł netto

Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę 12,43 km odcinka drogi ekspresowej S17 o wartości 358,24 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem -...

Budimex miał wstępnie 160 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r.

Warszawa, 11.10.2022 (ISBnews) - Budimex miał 160 mln zł skonsolidowanego wyniku finansowego w III kw. br., co stanowi wzrost o 55 mln zł (53%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim ze znacznie wyższych przychodów finansowych z tytułu...

Oferta Budimeksu na budowę szpitala w Krakowie za 367,5 mln zł najkorzystniejsza

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Oferta Budimexu na budowę budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, podała spółka. Wartość oferty wynosi 367,51 mln zł. "Wartość...

Budimex został wyróżniony Nagrodą Roku Federacji Przedsiębiorców Polskich jako Lider Zrównoważonego Rozwoju

21 września Budimex został wyróżniony Nagrodą Roku Federacji Przedsiębiorców Polskich – Lider Zrównoważonego Rozwoju. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Artur Popko – Prezes Budimex SA. Nagroda została przyznana za działania Budimeksu w zakresie ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, niskoemisyjności i działań społecznych. Na wątek społeczny w podziękowaniach zwrócił szczególną...

Oferta Budimeksu za 366,1 mln zł netto wybrana na przebudowę fragmentu linii kolej. nr 104

Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wybrały ofertę Budimeksu, wartą 366,06 mln zł netto (w tym 5,94 mln zł opcji), jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na przebudowę odcinka linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, podała spółka. Postępowanie nosi nazwę "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa...

Budimex złożył najlepszą ofertę na roboty kolejowe w Czechach – wywiad

Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Budimex złożył w tym tygodniu ofertę na roboty kolejowe w Czechach i jest na pierwszym miejscu, poinformował w rozmowie z ISBnews.TV dyrektor budownictwa infrastrukturalnego Cezary Łysenko. "Budimex ma bardzo wysokie cele i staramy się te rynki zdobywać. Jesteśmy dzisiaj obecni na rynku niemieckim, mamy pierwszy...

Budimex ma dwie umowy ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury warte 226,09 mln zł

Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Budimex podpisał umowy ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury na budowę infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego oraz budowę budynku nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady, podała spółka. Łączna wartość umów wynosi 226,09 mln zł netto, w tym zamówienie podstawowe: 204,7 mln zł netto, a...
Budimex

Budimex z nieudanym atakiem na 1,5 roczną linię trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 3,8%, a w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 3,9%" - czytamy w raporcie.

Budimex miał 144,86 mln zł zysku netto, 177,26 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 01.09.2022 (ISBnews) - Budimex odnotował 144,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 158,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 177,26 mln zł wobec 213,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

Budimex ukończył Trasę Łagiewnicką w Krakowie za ok. 680 mln zł

Warszawa, 29.08.2022 (ISBnews) - Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej - jednej z najważniejszych inwestycji miasta Krakowa w ostatnich latach. W ramach kontraktu o wartości około 680 mln zł generalny wykonawca oddał do użytku 3,5-kilmetrową trasę. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2018 i trwały do czerwca 2022 roku, podała...

Budimex zawarł z GDDKiA kolejne aneksy dot. waloryzacji robót kontraktowych

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) aneksy do 7 umów, podała spółka. Przedmiotem aneksów jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5% do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Aneksy dotyczą następujących kontraktów: 1. "Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)...

Erbud ma umowę za 40,2 mln euro na budowę hal Nadarzyn Maximus

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę z Carpino, wartą 40,2 mln euro, na budowę hal Nadarzyn Maximus, podała spółka. "Umowa jest etapowana: Etap '0' - 5 508 714,3 euro; Etap I - 9 160 851,3 euro; Etap II - 9 883 487,37 euro; Etap III - 15 646 947,2 euro" - czytamy w...

Oferta Budimeksu za 226,09 mln zł wybrana w przetargu Stołecznego Zarządu Infrastruktury

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Stołecznego Zarządu Infrastruktury na "Budowę infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego" oraz na "Budowę budynku nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady", podała spółka. Wartość oferty wynosi 226 088 232,76 zł netto. "Wartość oferty: 226 088...
Budimex

Oferty Budimeksu na dwa odcinki S17 warte w sumie 844,6 mln zł uznane za najkorzystniejsze

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał jako najkorzystniejsze oferty Budimeksu na dwa odcinki S17 Piaski-Hrebenne warte odpowiednio 486,4 mln zł i 358,2 mln zł, podała spółka. Pierwsza oferta dotyczyła projektu i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec...

Budimex zawarł ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury umowy na 126,5 mln zł netto

Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Budimex podpisał ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury dwie umowy o łącznej wartości 126,54 mln zł netto na "Budowę infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie", podała spółka. Budimex poinformował też, że łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienionymi umowami...

Budimex wycenione na 300,20 zł przed DM BDM. Rekomendacja brzmi „Akumuluj”

Spółka Budimex otrzymała rekomendację „Akumuluj” przy cenie docelowej równej 300,20 zł od Domu Maklerskiego BDM w raporcie z 5 sierpnia 2022. Obecnie walory spółki wyceniane są na ponad 260 zł, tak więc potencjał do wzrostów dalej jest zauważalny. Budimex z wyceną 300,20 zł od DM BDM. Spółka w trakcie...

Postęp prac na budowie II etapu drogi wodnej: Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska

Coraz bardziej zaawansowane są prace na drugim etapie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Umowa między inwestorem – Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą – firmą Budimex SA została podpisana w kwietniu ubiegłego roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 574 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące. Postęp prac na...
Budimex

Budimex ma umowę z Centrum Informatyki MF na rozbudowę ośrodka, wartą 228,71 mln zł netto

Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na: "Rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów - Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem" w Radomiu o wartości 228 710 279,26 zł netto, podała spółka. "Do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych i rozwoju e-usług potrzebne jest m.in....

Budimex i EDF Renewables mają porozumienie o współpracy w II fazie rozwoju offshore

Warszawa, 03.08.2022 (ISBnews) - Budimex i EDF Renewables podpisały porozumienie o współpracy (MoU) na zasadzie równych udziałów (w proporcji 50/50) dotyczącego wspólnego zaangażowania w realizację inwestycji w morskie farmy wiatrowe w ramach drugiej fazy rozwoju offshore w Polsce, podał Budimex. W ramach drugiej fazy rozwoju offshore zostało udostępnionych 11 nowych...

Oferta Budimeksu za 126,5 mln zł netto najkorzystniejsza na projekt w Sochaczewie

Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Stołeczny Zarząd Infrastruktury wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: "Budowę infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie", podała spółka. Wartość oferty: 126 535 695,55 zł netto. "Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wynosi...
Jak agencja PR może pomóc w budowaniu rozpoznawalności marki

Budimex jest zadowolony z przebiegu dywersyfikacji na rynki zagraniczne

Warszawa, 27.07.2022 (ISBnews) - Budimex ocenia, że rozwój spółki na rynkach zagranicznych jest mocny i obiecujący, poinformował prezes Artur Popko. Ponadto daje szanse dywersyfikacji w sytuacji spadku rynku w Polsce. "Na Słowacji udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w przetargu na autostradę o wartości prawie 550 mln zł. Czechy -...

FBSerwis kończy prace nad programem inwestycyjnym, pokaże go na przełomie roku

Warszawa, 27.07.2022 (ISBnews) - FBSerwis z Grupy Budimex kończy prace nad programem inwestycyjnym, który będzie nastawiony na bardziej zaawansowane projekty wytwarzania paliw i energii. Prezes Artur Pielech spodziewa się, że spółka zaprezentuje go na przełomie 2022/2023 roku. Poinformował także, że nakłady inwestycyjne spółki w tym roku są planowane na...

Budimex spodziewa się ok. 8 mld zł przychodów w 2022 roku

Warszawa, 27.07.2022 (ISBnews) - Budimex spodziewa się osiągnięcia poziomu przychodów ok. 8 mld zł w 2022 r. oraz utrzymania lub nawet poprawy marży EBIT w II połowie roku w stosunku do I półrocza, poinformował prezes Artur Popko. "Patrzymy już w przyszłość, jak będzie wyglądało zakończenie 2022 r. Sądzimy, że przekroczymy...

Budimex miał 201,24 mln zł zysku netto, 234,7 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 27.07.2022 (ISBnews) - Budimex odnotował 201,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 721,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane. Zysk netto ogółem wyniósł w I poł. br. 208,65 mln zł w porównaniu do 728,95 mln zł...

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 11,78 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 27.07.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 11,78 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2022 r. w porównaniu do 12,97 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2021 r., podała spółka. "Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 2,06 mld zł w porównaniu do 2,92...

GDDKiA podpisała pierwsze aneksy waloryzacyjne ze spółkami Budimex, Strabag, Mirbud i Porr

Warszawa, 25.07.2022 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała pierwsze aneksy waloryzacyjne dot. kontraktów na realizację inwestycji drogowych. W sumie było to 29 aneksów z czterema wykonawcami z największą liczbą obecnie podpisanych umów (Budimex, Strabag, Mirbud i Porr). W przyszłym tygodniu będą kolejne, zapowiedziała Dyrekcja. "Zgodnie z...

Budimex z najlepszymi opiniami wśród podwykonawców w 2022 roku

W opinii podwykonawców budowlanych Budimex został uznany za firmę, z którym współpraca przebiega najlepiej. Tak wynika z opublikowanych w czerwcu badań, które przeprowadziło w I kwartale tego roku ASM Centrum Badań Analiz i Rynku Budimex znalazł się na pierwszym miejscu spośród dziesięciu czołowych generalnych wykonawców W badaniu, w którym udział wzięło ponad...

Konsorcjum FBSerwisu ma umowę na zagospodarowanie odpadów w Warszawie za 44,59 mln zł

Warszawa, 14.07.2022 (ISBnews) - Konsorcjum firm FBSerwis Kamieńsk (spółka w 80% zależna od Budimeksu) oraz FBSerwis Karpatia, FBSerwis Dolny Śląsk i FBSerwis Wrocław (spółki w 100% zależne od Budimeksu) podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących w planowanej ilości maksymalnej 261...

Budimex i Dino w gronie faworytów na lipiec – zdaniem BM BNP Paribas

„Pozytywnie oceniamy wysoki portfel zleceń, który przekroczył 13 mld zł i zawiera blisko 4 mld zł kontraktów kolejowych z szansą na kolejne. Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jednocześnie powinno przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac. Buforem bezpieczeństwa dla rentowności w kolejnych okresach będzie również zapowiedziane zwiększenie poziomu waloryzacji kontraktów. Pozytywnie oceniamy perspektywy spółki w średnim i długim terminie (mocny bilans, wysoki portfel zleceń, rozwój segmentu usługowego oraz inwestycje w perspektywiczne segmenty związane z rynkiem energetycznym)” – twierdzą ekonomiści BNP Paribas BP.

Oferta Budimeksu warta 110,85 mln euro netto została wybrana na budowę drogi na Słowacji

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu została wybrana w przetargu na budowę drogi Bratysława - Triblavina. Wartość oferty to 110,85 mln euro netto, poinformowała spółka. Zamawiającym jest Národná diaľničná spoločnosť (NDS) - państwowa słowacka spółka zajmująca się zarządzaniem, utrzymaniem, naprawą i rozwojem sieci autostrad i dróg ekspresowych. Termin zakończenia robót to...

Konsorcjum Budimeksu ma umowę na rozbudowę Terminala DCT w Gdańsku za 245 mln euro netto

Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Konsorcjum Budimeksu (lider, 75% udziału w konsorcjum) oraz Dredging International zawarło z DCT Gdańsk umowę na zaprojektowanie i rozbudowę Terminala Kontenerowego DCT w Gdańsku (Projekt T3) za 245,02 mln euro netto, podał Budimex. "Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk o kolejny etap T3 sprawi, że DCT Gdańsk...
budmiex

Budimex zakończył I etap budowy fabryki leków onkologicznych Polfa Tarchomin

5 lipca 2022 r. odbyło się uroczyste posadowienie wiechy oraz zakończenie I etapu prac związanych z budową Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych Polfa SA w Tarchominie. Jest to unikalny w skali kraju oraz Europy projekt i zarazem największa inwestycja Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA. Budimex podsumowuje prace nad obiektem Budimex w ramach kontraktu odpowiadał za realizację stanu...

Oferta Budimeksu na 486,4 mln zł netto najwyżej oceniona w przetargu na budowę drogi S17

Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu warta 486,7 mln zł została najwyżej oceniona w organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km", podała spółka....

Budimex ma umowę na odcinek S1 w śląskim za 397,7 mln zł netto

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, na odcinku I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Bieruń (bez węzła) za 397,7 mln zł netto, podała spółka. "Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia...
Geodeta mierzący odległości

Budimex kończy prace przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej

Budimex jest wykonawcą 105 km zapory na granicy polsko – białoruskiej zgodnie z zapisami umowy z Inwestorem - Strażą Graniczną RP. Zapora wyznacza część wschodniej granicy Unii Europejskiej i obszaru NATO. Prace trwały od stycznia br. i zostały zrealizowane w terminie. Budimex kończy niemal 106-kilometrowy odcinek zapory na granicy z...

Budimex najwyżej oceniony w przetargu na odcinek S17 k/Zamościa za 358,2 mln zł netto

Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 358,24 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem - węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł. ok.12,43...

Budimex i Bouygues Travaux Publics mają porozumienie dot. elektrowni jądrowej

Warszawa, 24.06.2022 (ISBnews) - Budimex i Bouygues Travaux Publics podpisały porozumienie o możliwości współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce, podał Budimex. Bouygues Travaux Publics jest firmą, która od wielu lat współpracuje z EDF przy budowie elektrowni jądrowych na całym świecie i w przypadku realizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce...

Budimex zamierza przeznaczać na dywidendę 100% zysku za lata 2022-2026

Warszawa, 21.06.2022 (ISBnews) - Budimex SA przyjął założenia polityki dywidendowej na lata 2022-2026, według których będzie dążył do przedkładania radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy w wysokości 100% wypracowanego zysku netto, podała spółka. "Ostateczna rekomendacja będzie zależała od niżej wymienionych czynników: 1) spółka przeznaczy środki na wydatki inwestycyjne; 2) wysokość...

Budimex rozbudował Planetarium Śląskie w Chorzowie kosztem ok. 80 mln zł

Warszawa, 13.06.2022 (ISBnews) - Budimex zakończył prace związane z rozbudową Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W ramach inwestycji o wartości około 80 mln zł wykonawca zrealizował modernizację istniejących obiektów i wybudował nową część budynku. Dawne planetarium powiększyło swoją powierzchnię o ponad 3,2 tys. m2, podał Budimex. "Budimex na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego...
Tory kolejowe

Budimex najwyżej oceniony w przetargu na prace na linii kolej. 104 za 366,1 mln zł netto

Warszawa, 10.06.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 366,06 mln zł netto (w tym zakres podstawowy bez opcji 360,12 mln netto), została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na prace na linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, podała spółka. Postępowanie nosi nazwę "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i...

Budimex został wyróżniony Listkiem Polityki w ramach zrównoważonego rozwoju i ESG

Tygodnik Polityka, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR Polityki. Gala przyznania Listków i wręczenia okolicznościowych dyplomów odbyła się w redakcji tygodnika „Polityka" w Warszawie. Budimex znalazł się w gronie kilkudziesięciu firm, którym...

Spravia sprzedała 1 136 mieszkań w pierwszym roku samodzielnej działalności

Warszawa, 07.06.2022 (ISBnews) - Spravia (d. Budimex Nieruchomości) przedsprzedała 1 136 mieszkań, podpisała 1 815 aktów notarialnych i przekazała 1 503 mieszkania i lokale klientom w pierwszym roku działalności z nowymi właścicielami i pod nową nazwą (od maja 2021 do maja 2022), podała spółka. "W okresie od maja 2021 do...

Budimex ma aneks do umowy na budowę zakładu Frito Lay o wartości 122,84 mln zł netto

Warszawa, 06.06.2022 (ISBnews) - Budimex podpisał aneks nr 1 do umowy z Frito Lay na budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, podała spółka. Wartość aneksu to 122,84 mln zł netto. "Wartość ww. umowy wraz z aneksem...

Budimex planuje odbiór techniczny odcinka Baltic Pipe miesiąc przed terminem – w czerwcu

Warszawa, 06.06.2022 (ISBnews) - Budimex planuje z Gaz-Systemem dokonać odbioru technicznego 122-kilometrowego odcinka gazociągu Goleniów-Ciecierzyce - jednego z lądowych odcinków Baltic Pipe - na miesiąc przed terminem, tj. w czerwcu, podał Budimex. Według spółki, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w lipcu. Prace przy budowie gazociągu Goleniów-Ciecierzyce wchodzą w końcową...

Budimex ma umowę za 92,9 mln zł netto na przebudowę DK nr 79

Warszawa, 03.06.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola za 92,9 mln zł netto, podała spółka. Termin zakończenia robót przypada 33 miesiące od daty zawarcia umowy, czytamy w komunikacie. Budimex jest notowany na...

Budimex ocenia, że naliczenie kary za kontrakt w Elektrowni Turów jest bezzasadne

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Budimex nie uznaje obciążenia konsorcjum Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas oraz Budimex kwotą 561,52 mln zł tytułem kary umownej, związanej z dyspozycyjnością bloku energetycznego w Elektrowni Turów, podała spółka. Budimex przypomniał, że jego udział w konsorcjum budującym blok nie przekraczał 24% wartości kontraktu. "Budimex S.A. uważa...

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie pozostałych 23,47 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Budimeksu podjęło uchwałę o wypłacie pozostałej części dywidendy za 2021 rok w kwocie 23,47 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 979 589 860,26 zł...

Budimex odbija od wsparcia przy 200 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Elocity to polska spółka technologiczna typu EMP (electromobility provider), która umożliwia inwestorom zarabianie na budowie i rozwoju ogólnodostępnych stacji ładowania. Na wykresie mamy próbę zainicjowania korekcyjnego odbicia od czytelnego wsparcia opartego o tegoroczne minima. Celem popytu powinno być wybicie linii bessy poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach.

Elocity i Budimex łączą siły – będą dostarczać nowe punkty ładowania samochodów elektrycznych

Elektromobilność w Polsce rozwija się intensywnie, a kolejne firmy decydują się dołączyć do grona pionierów ekologicznego transportu. Jedną z nich jest Budimex, który w nową dla siebie branżę wkracza w towarzystwie doświadczonego partnera, spółki Elocity. Budimex i Elocity wspierają elektromobilność Budimex i Elocity będą dostarczać i zarządzać nowymi punktami ładowania samochodów elektrycznych,...

Budimex chce zbudować sieć ponad 100 punktów ładowania e-pojazdów w ciągu 2 lat

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Budimex planuje stworzenie ponad 100 punktów ładowania pojazdów elektrycznych we współpracy ze spółką Elocity w ciągu 24 miesięcy, podała spółka. Budimex i Elocity będą dostarczać i zarządzać nowymi punktami ładowania samochodów elektrycznych, które będą dostępne w miejscach publicznych. To kolejny obszar, po inwestycjach w OZE i...

Budimex powtórnie wybrany do budowy odcinka S1 za 397,7 mln zł netto

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 397,7 mln zł netto, została powtórnie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Bieruń (bez węzła)", podała spółka. Zamawiający dokonał...

Budimex wybrany do rozbudowy odcinka DK79 w mazowieckim za 92,9 mln zł netto

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę Budimeksu, wartą 92,9 mln zł netto, jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola, podała spółka. "Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia...
Budimex

Budimex wierzy w porozumienie z zamawiającymi publicznymi ws. systemowej waloryzacji

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Budimex ocenia, że marża w segmencie budowlanym w 2022 r. zależeć będzie m.in. od decyzji w sprawie waloryzacji kontraktów u kluczowych zamawiających publicznych, wynika ze słów prezesa Artura Popko. Według niego, są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie w tej kwestii, przy czym spółce zależy, by waloryzacja...

FBSerwis z Grupy Budimex spodziewa się podobnych r/r wyników w 2022; podtrzymuje capex

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - FBSerwis z Grupy Budimex spodziewa się w całym 2022 r. podobnych w ujęciu rok do roku rentowności i przychodów oraz podtrzymuje plan ponad 50 mln zł nakładów inwestycyjnych w br., poinformował prezes Artur Pielech. W temacie akwizycji spółka spodziewa się zamknięcia jednej transakcji i rozpoczęcia...

Budimex liczy na podobną r/r kontraktację, czyli ok. 7 mld zł w 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Budimex ocenia, że pozyskiwanie nowych umów w tym roku będzie wyzwaniem, ale liczy, że kontraktacja będzie miała podobną wartość, co w 2021 r., gdy wyniosła 7 mld zł, poinformował prezes Artur Popko. "Jeżeli chodzi o kontrakty podpisane - to 7 mld zł w 2021 roku, w...

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 13,17 mld zł na koniec marca

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Budimex na dzień 31 marca 2022 roku wynosił 13 170,1 mln zł, podała spółka. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - marzec wraz z zawartymi aneksami wyniosła 1 385,42 mln zł. "Portfel zamówień Grupy Budimex jest zdywersyfikowany i zachowuje stabilną rentowność przede wszystkim...

Budimex miał 56,38 mln zł zysku netto z dz. kont., 57,44 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Budimex odnotował 56,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 42,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 59,46 mln zł wobec 46,39 mln zł. Zysk...

Budimex podpisał memorandum o współpracy przy projekcie nuklearnym w Polsce

Ceremonia podpisania odbyła się w Rezydencji Ambasadora USA w Warszawie, przy obecności Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark’a Brzezińskiego i szefostwa firm Bechtel Corporation oraz Westinghouse. Budimex jest gotowy do budowy elektrowni jądrowej w Polsce Bechtel i WestinghouseElectric Company wspólnie przygotowują projekt dla polskiego rządu budowy elektrowni z trzema reaktorami na...
Budimex

Budimex podpisał z Bechtel Corporation memorandum dotyczące elektrowni jądrowej w Polsce

Warszawa, 27.04.2022 (ISBnews) - Budimex podpisał z amerykańską Bechtel Corporation memorandum o potencjalnej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce, podała spółka. Bechtel i Westinghouse Electric Company wspólnie przygotowują projekt dla polskiego rządu budowy elektrowni z trzema reaktorami na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Elektrownia będzie bazowała na reaktorach firmy Westinghouse...

Budimex z najtańszą ofertą na odcinek S17 za ok. 598,3 mln zł

Warszawa, 25.04.2022 (ISBnews) - Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą ok. 598,3 mln zł, w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne, wynika z komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "W przetargu na trzeci z odcinków S17 wpłynęło osiem ofert. Cztery z...
Budimex

Oferta Budimeksu za 199,9 mln zł netto wybrana na przebudowę DW 925 w śląskim

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 199,89 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik", podał Budimex. Budimex...

Budimex z najtańszą ofertą na odcinek S17 pod Zamościem za ok. 440,6 mln zł

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta ok. 440,6 mln zł, okazała się najtańsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Zamość Wschód - Zamość Południe, wynika z komunikatu Dyrekcji. "Kolejnymi krokami będą dokładna analiza i badanie ofert, następnie...

ZWZ Budimeksu wyznaczy dzień prawa do pozostałej części dywidendy na 31 maja

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Budimeksu, zwołane na 19 maja, zdecyduje o wypłacie pozostałej części dywidendy w wysokości 23,47 zł na jedną akcję z datą ustalenia listy uprawnionych akcjonariuszy w dniu 31 maja br., wynika z projektów uchwał. "Listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 r....

Budimex ma umowę na realizację trasy tramwajowej w Warszawie za 557,3 mln zł netto

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji "Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego", podała spółka. Wartość oferty wynosi 557...
Świnka skarbonka z napisem dywidenda

Sezon dywidendowy na GPW. Spółki zapowiadają podział zysków

Sezon dywidendowy na GPW powoli zaczyna nabierać rozpędu. Kolejne spółki ogłaszają jakiej wysokości wypłaty zafundują swoim akcjonariuszom w tym roku, a warto wskazać, że stopy dywidendy dla niektórych podmiotów prezentują się naprawdę okazale. Przykładem może być chociażby Budimex, którego stopa dywidendy wynosi obecnie ponad 10%. Budimex planuje wypłatę 23,47...

Oferta Budimeksu za 199,9 mln zł netto najwyżej oceniona w przetargu na drogę w śląskim

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu warta 199,89 mln zł netto została oceniona najwyżej w postępowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy Rudy Śląskiej do granicy Rybnika, podała spółka. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert...

Budimex miał 971,6 mln zł zysku netto, 587,09 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Budimex odnotował 971,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 459,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wcześniej spółka podała, prezentując wybrane dane, że jej skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w ub.r. 971,6 mln...
Geodeta mierzący odległości

Budimex rekomenduje łącznie 38,37 zł brutto dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować akcjonariuszom wypłatę pozostałej części dywidendy w wysokości 23,47 zł brutto na jedną akcję. Tym samym dywidenda za 2021 r. przypadająca na jedną akcję miałaby wynosić 38,37 zł brutto, podała spółka. Decyzja została podjęta "w związku z dotychczasową praktyką spółki dotyczącą wypłaty dywidendy...
Geodeta mierzący odległości

Budimex z tytułem Spółki Budowlanej Roku

Budimex został nagrodzony tytułem Spółki Budowlanej Roku przez kapitułę konkursu Diamenty Infrastruktury i Budownictwa. Wśród nominowanych znaleźli się także inni generalni wykonawcy: Mirbud, Unibep, PORR i Strabag. Budimex z tytułem Spółki Budowlanej Roku – Serdecznie dziękuję kapitule konkursu, naszym podwykonawcom i partnerom, tysiącom dostawców i zamawiającym. Dziękuję pracownikom i naszym przyjaciołom...
Budimex

Budimex ponownie wybrany na wykonawcę trasy tramwajowej w Warszawie za 557,3 mln zł netto

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta w zakresie podstawowym 375,03 mln zł netto, została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Tramwajów Warszawskich na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn. "Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego...
Budimex

Budimex pozytywnie ocenia sytuację pod kątem wypłaty dywidendy

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Budimex nie ma jeszcze decyzji o wysokości ewentualnej pozostałej części dywidendy za 2021 r., ale nie widzi przeszkód do jej wypłacenia, poinformował członek zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego Marcin Węgłowski. "Jeżeli chodzi o poziom gotówki, na koniec roku 2022 nie przewidujemy dużych zmian. Jeżeli chodzi o majątek...

Budimex: Cel 1 mld zł przychodów FBSerwis ‘zdecydowanie szybciej’ niż w 2026 r.

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - FBSerwis z Grupy Budimex może osiągnąć cel 1 mld zł przychodów "zdecydowanie szybciej" niż w pierwotnie zakładanym 2026 r., poinformował prezes Budimeksu Artur Popko. "Wyznaczyliśmy cel osiągnięcia 1 mld zł w 2026 r. Wierzę w to, że zdecydowanie szybciej damy radę to uzyskać" - powiedział Popko...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech podpisał list intencyjny m.in. z Budimeksem ws. budowy spalarni odpadów

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Ciech, Ciech Soda Polska (spółka zależna), Budimex, EEW Energy from Waste, EEW Energy from Waste Polska, FBSerwis oraz miasto Inowrocław podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie przygotowania warunków do podjęcia decyzji o inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis instalacji...

Budimex pracuje nad przejęciami i organicznym rozwojem FBSerwis

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Budimex pracuje nad zwiększeniem potencjału Grupy FBSerwis m.in. w obszarze przetwarzania odpadów, który w ub.r. rozwijał się sprzedażowo powyżej oczekiwań, poinformował prezes Artur Popko. "Pracujemy nad zwiększeniem potencjału gospodarczego Grupy FBSerwis, m.in. poprzez inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Dzięki temu jesteśmy w...
Budimex

Budimex jest blisko pozyskania zleceń o wartości ok. 2 mld zł

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Budimex ocenia, że wielkość portfela zamówień i wartość kontraktów spodziewanych do podpisania w najbliższych miesiącach - ok. 2 mld zł - zapewniają grupie w dużej mierze front robót do końca 2023 r., poinformował prezes Artur Popko. "W 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 7 mld...

Budimex spodziewa się utrzymania wysokich przychodów, lepszej od rynku rentowności w 2022

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Budimex spodziewa się utrzymania wysokich przychodów w bieżącym roku i osiągania rentowności wyższej niż rynek, poinformował prezes Artur Popko. "Naszym celem w najbliższym roku jest utrzymanie pozycji lidera w kluczowych segmentach rynku budowlanego. Patrząc na aktualny portfel zamówień, spodziewamy się, że kolejne kwartały, i w konsekwencji...

Budimex w górę aż o 5,63%! Zysk netto (ogółem) w 2021 wyniósł prawie 1 mld zł

W trakcie środowych notowań Budimex notuje dynamiczny wzrost swojej giełdowej wyceny, który wynosi obecnie ponad 5,6%. Tłem do tak pozytywnego sentymentu są wyniki finansowe za rok 2021 opublikowane dziś przez spółkę. W 2021 roku Budimex zanotował zysk netto (ogółem) na poziomie 986,45 mln zł, wobec 471,39 mln zł rok...

Portfel zamówień Grupy Budimex wzrósł r/r do 12,97 mld zł na koniec 2021 roku

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 12,97 mld zł na koniec 2021 roku w porównaniu do 12,72 mld zł na koniec 2020 r., podała spółka. "Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2021 roku wyniósł 12,97 mld zł w porównaniu do 12,72 mld zł na koniec 2020. Wartość...
Budimex

Budimex miał 465,95 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2021 r.

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej Budimeksu wyniósł 465,95 mln zł w 2021 r. w porównaniu do 313,7 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane. Zysk netto ogółem sięgnął 986,45 mln zł wobec 471,39 mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający akcjonariuszom...
Budimex

Budimex ma umowę przejęcia spółki za 22 mln zł realiz. farmę wiatrową o mocy do 7 MW

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł z Figene Capital umowę nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy, realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy do 7MW, podała spółka. Wartość transakcji to 22 mln zł. "Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do...

Budimex rozbuduje kompleks wojskowy w Siedlcach za 215,5 mln zł netto

Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł z Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa Zakład Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, umowę na rozbudowę kompleksu wojskowego w Siedlcach za 215,53 mln zł netto, podała spółka. Roboty obejmują m in. "budowę budynku hali sportowej, budynku magazynowo-socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej,...

Wybór oferty Budimeksu na budowę trasy tramwajowej w Warszawie został unieważniony

Warszawa, 11.02.2022 (ISBnews) - Wybór oferty Budimeksu na budowę trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego w Warszawie został unieważniony, podała spółka. "W związku z tym, zamawiający dokona ponownego badania...

Oferta Budimeksu za ok. 204,79 mln zł najkorzystniejsza na budowę CI resortu finansów

Warszawa, 11.02.2022 (ISBnews) - Oferta Budimeksu o wartości ok. 204,79 netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na "Rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów - Projekt i budowa serwerowni wraz z wyposażeniem", podał Budimex. "Wartość oferty: 204 792 968,29 zł netto, w tym: zamówienie podstawowe: 122 268 876,73 zł netto,...

Oferta Budimeksu na fragment S10 Bydgoszcz-Toruń została odrzucona

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - Budimex otrzymał informację o odrzuceniu przez zamawiającego oferty w postępowaniu przetargowym na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25" za 333,22 mln zł netto, podała spółka. "W nawiązaniu do raportu...
Budimex

Oferta Budimeksu wybrana w przetargu na rozbudowę kompleksu wojskowego w Siedlcach

Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wybrał ofertę Budimeksu wartą 215,53 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę kompleksu wojskowego w Siedlcach, podała spółka. Rozbudowa obejmuje: budowę budynku hali sportowej, budynku magazynowo - socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej, dwóch magazynów wielobranżowych, budynku warsztatowego, myjni...
Budimex

Oferta Budimeksu za ok. 595,31 mln zł najkorzystniejsza na trasę tram. w stolicy

Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Oferta Budimexu za ok. 595,31 netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Tramwajów Warszawskich na budowę trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego, podał Budimex. Termin...

Budimex zbuduje zaporę na granicy z Białorusią za ok. 326,2 mln zł netto

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Budimex zawarł z Komendą Główną Straży Granicznej umowę dotyczącą budowy zabezpieczenia granicy państwowej na dwóch odcinkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, o długości 54,82 km i 50,73 km, za odpowiednio 167,72 mln zł netto i 158,53 mln zł netto, podała spółka. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu...

Budimex wydłużył wyłączność negocjacyjną dot. nabycia projektu wiatrowego do 31 I 2022 r.

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Budimex zawarł z Figene Capital porozumienie, na mocy którego wyłączność negocjacyjna w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy, realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 7MW, została przedłużona do 31 stycznia 2022 r., podała spółka. "Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ