XTB

BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu

BSC Drukarnia Opakowań złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. BSC Drukarnia Opakowań złożyła wniosek o wycofanie akcji z obrotu "Zarząd BSC Drukarnia Opakowań informuje, że w związku z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie. Pod koniec marca spółki z grupy AR Packaging nabyły w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań. Wcześniej grupa AR Packaging informowała, że poprzez A&R Carton, kontroluje 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań. BSC...

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

AR Packaging Sweden AB ogłosił zamiar nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań w drodze przymusowego wykupu, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. Przymusowy wykup akcji BSC "Przedmiotem przymusowego wykupu jest 179 909 akcji zwykłych na okaziciela spółki reprezentujących 1,83% kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów. Cena wykupu wynosi 40,5 zł za jedną akcję" - czytamy w informacji. Przymusowy wykup rozpocznie się 27 kwietnia 2020 r. Dzień wykupu został ustalony na 30 kwietnia 2020 r., podano także. Żądający wykupu posiada 3 662 227 akcji spółki, reprezentujących 37,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jego podmioty zależne posiadają łącznie 5 965 380 akcji spółki reprezentujących 60,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W związku...

BSC Drukarnia Opakowań rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019

Zarząd BSC Drukarni Opakowań zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 27,29 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. BSC Drukarnia Opakowań proponuje podział zysku za rok 2019 "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, postanawiając przedłożyć walnemu zgromadzeniu spółki rekomendację, by całość zysku netto spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku w kwocie 27 290 765,64 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate....

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 maja, wynika z projektów uchwał.  Zniesienie dematerializacji akcji przez spółkę "Na wniosek akcjonariusza spółki BSC Drukarnia Opakowań spółka akcyjna, posiadającego 3 599 300 akcji spółki, stanowiących 36,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. spółki pod firmą Colorpack GmbH, nadzwyczajne walnego zgromadzenie spółki, postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest łącznie 9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w projekcie uchwały. Projekt przewiduje też zobowiązanie zarządu do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku...

Zapiski giełdowego spekulanta: BSC Drukarnia Opakowań z podwyższoną wyceną

BSC Drukarnia Opakowań – spółka zachowuje się bardzo silnie w ostatnim czasie, jednak od początku roku obserwujemy tutaj nieustanne wzrosty. Obecnie kurs znajduje się na historycznych maksimach. Wczoraj opublikowano szerszej publiczności rekomendację z 18 listopada. DM BOŚ podniósł w niej wycenę spółki z 41,60 zł do poziomu 51,80 zł czyli sporo powyżej wyceny rynkowej. Nadal zalecają kupno akcji. Powodem mocniejszej wyceny jest zapowiedź spółki dotycząca rozbudowy mocy produkcyjnych. Analitycy prognozują skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów w latach 2018-22 na 16%.

BSC Drukarnia Opakowań [BSC] – blisko 30% w 10 sesji – analiza na zamówienie

BSC Drukarnia Opakowań S.A. jest wysoce wyspecjalizowanym producentem opakowań z tektury i papieru dla markowych produktów, z rynkiem zbytu głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka przyzwyczaiła inwestorów do stabilnych wzrostów w latach ubiegłych. Niestety obecnie kończący się rok nie był zbyt udany. Generalnie cena poruszała się bokiem między 30 a 38 zł. Patrząc na wykres w skali tygodniowej, widać że strefa wsparcia okolic 30 zł jest bardzo silnie broniona. Obecnie trwa kolejne odbicie od niej. Wygląda ono na tyle dynamicznie, że można oczekiwać próby powrotu do szerszego trendu. Linia korekty jest już przełamana, a formacja podwójnego dna stanie się aktywna po wybiciu tegorocznych maksimów w rejonie 38 zł. Jeżeli tak się stanie, w dłuższym okresie czasu można byłoby oczekiwać...
gorące spółki dnia

BSC Drukarnia [BSC], ERG [ERG] – Gorące spółki dnia 26.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: BSC Drukarnia Opakowań S.A. jest wysoce wyspecjalizowanym producentem opakowań z tektury i papieru dla markowych produktów, z rynkiem zbytu głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji 5,6% przy całkiem niezłych obrotach. Patrząc z szerszej perspektywy, cena pnie się powoli do góry od końca listopada, jednak temu ruchowi zdecydowanie brakuje dynamiki. Obecnie niewiele już brakuje aby cena wybiła poziom poprzedniego szczytu co mogłoby nadać większej siły wzrostom. Jest na to szansa, gdyż obecnie szykuje się najlepszy tydzień od dłuższego czasu, pod warunkiem, że w piątek nie dojdzie do realizacji zysków....

Ostatnia sesja miesiąca – 28.02.2017 – sygnały systemu Mebane Fabera

9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem: "Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber'a" W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule spisałem. W dużym skrócie to następujące zasady: SYSTEM: „Kupuj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy kurs indeksu przebija prostą średnią 10-miesięczną. Sprzedawaj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy indeks przebija w dół tę samą średnią” Dodatkowe zasady: 1. Warto łączyć tę metodę z PA tzn. uwzględniając wsparcia, opory i kształt świec sygnałowych. 2. Lepsze efekty niż podążanie ślepo za oryginalną metodą, która nie została opracowana dla naszego rynku, jest jej modyfikacja tzn. dopasowanie średniej...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: BSC Drukarnia, Briju

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona giełdy lub przyłącz się do dyskusji o akcjach na naszym forum. BSC Drukarnia – w ostatnim czasie w oko wpadła mi spółka, która mocno zyskiwała w latach 2012 –2015. Podczas spadków, które trwają od sierpnia ubiegłego roku zdążyłem już o niej zapomnieć. Obecnie, być może formuje się podwójne dno, a okolice 30 zł są na razie bronione. Jest to więc propozycja na najbliższy czas, oczywiście pod warunkiem, że cena będzie nadal...
wolumen

Przed zamknięciem. PZU [PZU] i BSC Druk [BSC]

PZU Kurs PZU znajduje się w trendzie wzrostowym nad linią widoczną na wykresie. Na razie nie widać sygnałów oznaczających zakończenie tego trendu. Pogorszenie nastąpiłoby w razie przełamania linii, która obecnie znajduje się na poziomie 34,50. Znaczy to, że z jednej strony wsparcie jest bardzo blisko i wzrost cen jest bardziej prawdopodobny niż spadek. Z drugiej strony jeśli spadek mimo to nastąpi, to spowoduje przełamanie linii i powstanie najgorszego sygnału technicznego od kilku miesięcy. BSC Drukarnia Opakowań SA Na wykresie Spółki do niedawna przeważał trend wzrostowy. W listopadzie 2016 nastąpiło przełamanie niebieskiej linii tego trendu. Jest to sygnał ostrzegawczy, ale  odwrócenie trendu nastąpiłoby w razie przełamania zielonej linii szyi formacji głowy z ramionami. Linia znajduje się na poziomie 30,40 zł. Przełamanie tej bariery...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ