Conotoxia
braster

Braster miał 3,28 mln zł straty netto, 2,97 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Braster w restrukturyzacji odnotował 3,28 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,97 mln zł wobec 3,82 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,3 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,15 mln zł rok wcześniej. "Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przyspieszone postępowanie układowe jest w toku, przy czym układ z wierzycielami nie został dotychczas zawarty. Obecnie spółka dąży do zawarcia układu z wierzycielami w ramach przyspieszonego postępowania układowego. Termin zakończenia postępowania jest jednak zależny od szeregu czynników, w tym także czynników od spółki niezależnych. Pomimo więc wydłużenia się czasu trwania procesu, zarząd Braster podejmuje wszelkie możliwe...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Braster ma porozumienie z LDA Capital ws. potencjal. finansowania na 100 mln zł

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Braster w restrukturyzacji zawarł z LDA Capital, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych porozumienie dotyczące potencjalnego finansowania działalności spółki (ang. engagement letter), podał Braster. Porozumienie przewiduje finansowanie do kwoty 100 mln zł w formie umowy opcji sprzedaży akcji przez okres 5 lat. Porozumienie nie wyklucza możliwości pozyskiwania finansowania z innych źródeł zastrzega natomiast wyłączność dla mechanizmu "Put Option Agreement", podkreślono. "W zawartym porozumieniu strony uzgodniły kluczowe warunki potencjalnego finansowania przewidujące m.in. finansowanie do kwoty 100 mln zł w formie umowy opcji sprzedaży akcji (ang. Put Option Agreement) przez okres 5 lat za określoną premię opcyjną i z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i rozwojowy spółki. Program finansowania ma być oparty na emisji akcji spółki i zakłada oferowanie przez...
braster

Braster złożył w sądzie propozycje układowe, z wyższą ceną akcji do konwersji

Braster w restrukturyzacji złożył do stołecznego sądu rejonowego, za pośrednictwem nadzorcy sądowego, zaktualizowane propozycje układowe dla wierzycieli, podała spółka. Zaktualizowane propozycje układowe przewidują m.in. podwyższenie ceny akcji, które mają zostać wyemitowane w ramach konwersji wierzytelności - do 1,6 zł za sztukę z wcześniej proponowanych 0,8 zł. "Zaktualizowane propozycje układowe przewidują m.in. zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A oraz wierzycieli należących do grupy VI w formie pieniężnej rozłożonej na raty, natomiast obligatariusza obligacji serii B w drodze konwersji wierzytelności na akcje spółki oraz zmianę ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach konwersji określonych w propozycjach układowych wierzytelności na akcje z dotychczas proponowanej 0,8 zł na nową wynoszącą 1,6 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. "Łączna liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję...
braster

Braster wyróżnił się pozytywnie na szerokim rynku i zyskał prawie 42%!

Pierwsze godziny wczorajszej sesji zapowiadały powrót do wzrostów po nieznacznej realizacji zysków w środę. Po południu WIG20 zyskiwał ponad 1,5% i był wyraźnie lepszy od innych europejskich parkietów. Ostatecznie jednak zakończył sesję -0,3% spadkiem, a śladem największych spółek poszły także inne indeksy. Braster odnotował spektakularny wzrost WIG stracił -0,6%, mWIG40 -1,4%, a sWIG80 - 0,6%. Wśród blue-chipów zyskiwały głównie CD Projekt (1,4%), KGHM (1,4%) oraz Dino (2,2%), a największe spadki zanotowały PKN Orlen (- 3,5%), CCC (-3,1%) i Orange (-2,3%). W trakcie sesji zyskiwały też banki, jednak większość z nich ostatecznie zakończyła dzień spadkami. Na szerokim rynku pozytywnie (ponownie) wyróżniał się Ursus (24,8%), ale także Braster (41,9%), a negatywnie Atlantis (-45,7%). Pomimo spadków warszawska GPW była i tak lepsza od większości parkietów...
braster

Braster spadł o ponad 31%, Ursus wyróżnił się silnym wzrostem

Po wtorkowych wzrostach wczorajsza sesja przyniosła lekkie schłodzenie nastrojów. WIG20 stracił -0,9%, WIG -0,7%, mWIG40 -0,1%, a sWIG80 - 0,7%. Wśród blue-chipów spadkom przewodziło Dino (-4,4%) oraz banki (Santander -2,5%, Pekao -2,9%) i PZU (-1,6%). Braster ze znacznym spadkiem, Ursus rośnie o ponad 44% Wyraźnie lepsze od indeksu były natomiast JSW (2,2%), oaz PGE (2,6%). Na szerokim rynku uwagę zwracały spadające przy dużych obrotach Braster (-31,4%) i Fon (- 32,7%), a silnym wzrostem wyróżniał się Ursus (44,8%). Słabe nastroje dominowały także na innych rynkach w Europie i w USA. DAX spadł -1,1%, FTSE -0,6%, a CAC -0,4%. Z kolei w S&P pozostał bez zmian (0%), a Nasdaq stracił -0,6%. Wczorajsze publikacje danych za styczeń w USA przyniosły lepszą od oczekiwań sprzedaż detaliczną...
Gorące spółki dnia

Answear.com [ANR], Braster [BRA] – Gorące spółki dnia

Dystrybutor będzie odpowiedzialny za dokonanie rejestracji urządzenia w Korei Południowej oraz poniesie koszty z tym związane. Ponadto, dystrybutor będzie również prowadzić działania marketingowe i public relations związane z produktem, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z emitentem. Jednocześnie Braster poinformował, że rozwiązał umowę dystrybucyjną z firmą Meditulip Global. Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu niewypłacalności kontrahenta i zostało przez niego zaakceptowane.
braster

Braster rozszerza współpracę z Inter Business 91 o Macedonię Północną i Austrię

Braster w restrukturyzacji zawarł z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Bułgarii aneks do umowy, na podstawie którego dotychczas określone zasady współpracy w obszarze dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych produkowanych przez spółkę wraz z pakietami badań na obszarze Bułgarii będą obecnie obejmować również dystrybucję na obszarze Macedonii Północnej i Austrii, podała spółka. Braster rozszerza swoja działalność "Rozszerzenie współpracy z dystrybutorem na kolejne rynki jest efektem dobrych dotychczasowych wyników sprzedaży osiąganych przez dystrybutora na rynku bułgarskim. Z uwagi na to, że urządzenia emitenta posiadają już obecnie stosowne rejestracje w Macedonii Północnej i Austrii, spółka ocenia, iż rozszerzenie współpracy z dotychczasowym dystrybutorem na nowe rynki będzie miało wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta" - czytamy w komunikacie. Strony wyraziły także intencję rozszerzenia współpracy...
braster

Braster podpisał umowę ws. dystrybucji i sprzedaży urządzeń spółki w Korei Płd.

Braster w restrukturyzacji podpisał umowę z Panacea Company, określającą zasady współpracy w obszarze dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych produkowanych przez spółkę wraz z pakietami badań na zasadzie wyłączności na obszarze Korei Południowej, podała spółka. Braster podpisał nową umowę "Zgodnie z zapisami umowy oferowane na w/w rynku będą urządzenia 'Braster Pro'. Urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym nakierowanym na współpracę ze środowiskiem medycznym. Dystrybutor będzie odpowiedzialny za dokonanie rejestracji urządzenia w Korei Południowej oraz poniesie koszty z tym związane. Ponadto, dystrybutor będzie również prowadzić działania marketingowe i public relations związane z produktem, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z emitentem" - czytamy w komunikacie. Umowa ma charakter ramowy, a sprzedaż urządzeń będzie odbywała się na podstawie składanych przez dystrybutora jednostkowych zamówień. Umowa określa cele sprzedażowe wyznaczone do...

Braster otrzyma spore dofinansowanie? Rozmowa z prezesem Dariuszem Karolakiem

W końcówce ubiegłego tygodnia Braster poinformował w komunikacie prasowym o możliwym dofinansowaniu na kwotę do 50,1 mln zł, od European High Growth Opportunities Securitization Fund. Całą sytuację skomentował Dariusz Karolak Prezes Zarządu Braster w rozmowie z redaktorem Comparic24.tv - Marcinem Podlackim. Rozmowa z przedstawicielem spółki Braster - Dariuszem Karolakiem. Informacje o dofinansowaniu skutkowały skokowymi wzrostami na akcjach spółki w ostatnich dniach. Braster planuje rozwój portfolio produktowego! https://www.youtube.com/watch?v=FnBXct_0Zmo European High Growth Opportunities Securitization Fund może dofinansować działalność Brastera kwotą do 50,1 mln zł Końcówka stycznia przyniosła dynamiczne wzrosty na walorach mocno przecenionego w ostatnim czasie Brastera. Zarząd spółki wstępnie zaakceptował niewiążącą ofertę inwestycyjną, złożoną przez European High Growth Opportunities Securitization Fund oraz podjął rozmomy z inwestorem w celu uzgodnienia warunków potencjalnego finansowania i...
braster

Braster wstępnie zaakceptował niewiążącą ofertę inwestycyjną EHGOS Fund

Braster, po przeprowadzeniu analiz i uzyskaniu pozytywnej oceny rady nadzorczej, podjął decyzję o wstępnej akceptacji niewiążącej oferty inwestycyjnej (term sheet) złożonej przez European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOS Fund) oraz o podjęciu rozmów z inwestorem w celu uzgodnienia warunków potencjalnego finansowania i wypracowania odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej, podała spółka. Braster podjął rozmowy z inwestorem w celu uzgodnienia warunków potencjalnego finansowania "Zaakceptowany wstępnie term sheet zakłada dwuletni program finansowania oparty na emisji obligacji zamiennych na akcje spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, w ramach którego zaangażowanie Inwestora pod warunkiem ziszczenia się określonych kryteriów może wynieść do 50,1 mln zł. W zamian za środki pieniężne wypłacane na rzecz spółki w transzach (cztery pierwsze transze po 0,9 mln zł, następnie 155 transz po 0,3 mln zł), term...
braster

Zobowiązania Brastera z tytułu niewykupionych obligacji wynoszą 9,94 mln zł

Braster w restrukturyzacji z uwagi na brak środków finansowych nie dokonał wypłaty odsetek ani wykupu 103 502 obligacji serii A, których termin wykupu przypadał na 29 listopada 2020 roku, podała spółka. Zobowiązania spółki z tytułu niewykupionych obligacji wraz z odsetkami wynoszą 9,94 mln zł. Braster nie reguluje zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii A w zakresie wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji "Obligacje na okaziciela serii A w liczbie 105 000 obligacji o łącznej pierwotnej wartości nominalnej 10,5 mln zł zostały wyemitowane na podstawie uchwał zarządu emitenta z dnia 14 i 16 listopada 2016 roku w sprawie emisji oraz przydziału obligacji . Uwzględniając dokonane okresowe amortyzacje wartości nominalnej obligacji oraz uzgodnioną konwersję części (1 498 szt.) obligacji na akcje serii O...
braster

Braster miał 1,61 mln zł straty netto, 1,61 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Braster w restrukturyzacji odnotował 1,61 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 4,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Braster w restrukturyzacji odnotował 1,61 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 1,61 mln zł wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,02 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 0,06 mln zł rok wcześniej. "Sprawozdanie finansowe spółki za III kwartał 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd stoi na stanowisku, iż takie założenie jest merytorycznie uzasadnione bowiem zamiarem zarządu nie jest likwidacja spółki ani...
braster

Braster złożył propozycje układowe, m.in. konwersję wierzytelności na akcje

Braster złożył do sądu propozycje układowe, które przewidują podział wierzycieli na sześć grup i konwersję wierzytelności czterech z nich na łącznie do 10 477 030 nowych akcji serii P po cenie emisyjnej 0,8 zł za akcję, podała spółka. Braster składa kolejne propozycje "Braster S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 19 października 2020 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych opracowany wspólnie z nadzorcą sądowym plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi dla wierzycieli" - czytamy w komunikacie. Wierzytelność objęta grupą I zostanie zapłacona bez redukcji (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 6 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się...
braster

Braster miał 4,4 mln zł straty netto, 3,82 mln zł straty EBIT w I poł. 2020 r.

Braster w restrukturyzacji odnotował 4,4 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2020 r. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,82 mln zł wobec 7,52 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,15 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 0,4 mln zł rok wcześniej. "Sprawozdanie finansowe spółki za I półrocze 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd stoi na stanowisku, iż takie założenie jest merytorycznie uzasadnione, bowiem zamiarem zarządu nie jest likwidacja spółki ani też zaniechanie prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka podejmuje intensywne czynności zmierzające do poprawy płynności, pozyskania...
braster

A. Kraszewska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Braster z dniem 31 VIII

Agnieszka Kraszewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Brastera z upływem dnia 31 sierpnia br., podała spółka. Zmiany w zarządzie Braster "Pani Agnieszka Kraszewska wskazała, iż rezygnacja następuje ze względu na stan zdrowia" - czytamy w komunikacie. Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje