XTB
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Brand24 podwaja EBITDA przy 39 proc. wzrostu sprzedaży

Niemal 5 mln zł przychodów miał Brand24 w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku. Oznacza to wzrost sprzedaży o 39 proc. w stosunku do tego samego okresu 2021. Jednocześnie spółka podwoiła zysk na poziomie EBITDA do 1,24 mln zł. Brand24 przedstawia swoje wyniki finansowe Zauważalna poprawa wyników finansowych Brand24 to głównie zasługa przemodelowanego cennika i lepszego dopasowania parametrów poszczególnych abonamentów do potrzeb klientów. Dzięki temu spółka zwiększyła średni przychód operacyjny na użytkownika o 22 proc. do 104 USD (ok. 430 zł), przy czym ARPU na nowych użytkownikach wyniosło 120 USD (ok. 500 zł), co oznacza wzrost o ponad 40 proc. w porównaniu do okresu przed zmianą cennika. Co za tym idzie, powtarzalne miesięczne przychody na koniec I kwartału wyniosły 0,4 mln...
brand24

Brand24 z obniżoną wyceną do 30,50 zł przez DM BOŚ

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 10 maja, obniżyli cenę docelową akcji Brand24 do 30,5 zł z 31,3 zł wcześniej. W dniu wydania raportu kurs akcji Brand24 wynosił 24,2 zł. Poniżej omówienie szczegółów raportu. "Wszystko wskazuje na to, że proces wprowadzenia podwyżek cen abonamentów (wpierw nowym, a następnie +starym+ klientom spółki) i przebudowy cennika okazał się sukcesem, przynosząc wyraźny wzrost miesięcznych powtarzalnych przychodów, przychodów na użytkownika (w tym na nowego użytkownika; Initial ARPU wyraźnie powyżej ARPU dla wszystkich klientów), istotnie zwiększając widoczność i poziom przychodów generowanych w kolejnych okresach oraz – co za tym idzie – zmniejszając ryzyko związane z bieżącą działalnością spółki" - napisano w raporcie. "Nie mniej jednak, z punktu widzenia oceny wartości fundamentalnej akcji spółki, wszystkie powyższe pozytywy...

Brand24: powtarzalne przychody na mocnej wznoszącej

O 41 proc. rok do roku wzrosły powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 na koniec pierwszego kwartału 2021 r. To jeden z efektów przemodelowania cennika i oferty pakietowej. Brand24 przedstawia swoje wyniki finansowe Globalny dostawca usług do monitorowania mediów internetowych – giełdowy Brand24 – z przytupem wszedł w 2022 r. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów spółki na koniec I kwartału wyniosła 1,666 mln zł (ok. 404 tys. USD), co oznacza ponad 40-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. oraz 21- proc. w porównaniu z IV kw. 2021 r. Drugi kluczowy wskaźnik oceny biznesu Brand24, czyli średni przychód operacyjny na użytkownika , wzrósł  rok do roku w I kw. 2022 r. o 22 proc. do 430 zł (ok. 104 USD), przy czym...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Brand24: wzrost zysku na sprzedaży o 32% oraz skok ARPU na nowych klientach o 40% w 2021 r.

Globalny dostawca monitoringu mediów zwiększył w 2021 r. wynik na sprzedaży o 32% r/r oraz średni miesięczny przychód na nowych klientach o 40%. Wzrost ARPU to efekt przebudowy cennika zrealizowanej w Q4 2021. Brand24 przedstawia swoje wyniki finansowe W 2021 roku Spółka zwiększyła sprzedaż – do poziomu 15,8 mln zł, jak również poprawiła jej marżowość, dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Pozwoliło to Brand24 na wypracowanie  8,9 mln zł zysku na sprzedaży (+32%), oraz 1,2 mln zł zysku operacyjnego (wobec 200 tys. straty przed rokiem - nie uwzględniając wyceny Programu Motywacyjnego). Zysk netto spółki wyniósł w 2021 roku 264 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej miała ona ponad 1,3 mln zł straty. Tym samym cele programu opcyjnego dla uczestników MSOP zostały wykonane na poziomie...
Zetly

Brand24 udostępnił narzędzia do monitorowania mediów internetowych. Spółka walczy z botami

Brand24 udostępnił swoje narzędzia do monitorowania mediów internetowych, aby wyłapywać oraz blokować konta i boty szerzące kłamstwa dotyczące wojny w Ukrainie. Brand24 walczy z dezinformacją Spółka zdecydowała się zawiesić sprzedaż i działania marketingowe na rynek rosyjski. Rosja była jednak marginalnym rynkiem - stanowiła mniej niż 1% klientów Brand24. Decyzja nie ma wpływu na cele Spółki. Warto przypomnieć, że dominująca większość klientów Brand24 płaci w dolarach i pochodzi z zachodnich rynków. Globalny dostawca usług do monitorowania mediów internetowych – giełdowy Brand24 – aktywnie włączył się w pomoc Ukrainie, zaatakowanej przez putinowski reżim. - Pracujemy blisko z NASK w walce z dezinformacją. Stworzyliśmy m.in. profil twitter.com/przeciw_wojnie, gdzie publikujemy ostrzeżenia o dezinformacji i demaskujemy profile botów ją napędzające. Udało nam się w ten sposób zneutralizować setki...

Brand24 znacznie zwiększa powtarzalne przychody i inne kluczowe mierniki wzrostu

O 21 proc. rok do roku wzrosły powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 na koniec czwartego kwartału 2021 r. To jeden z efektów wprowadzenia przez firmę nowej polityki cenowej. Brand24 wskazuje na efekty nowej polityki cenowej Globalny dostawca usług do monitorowania mediów internetowych – giełdowy Brand24 – zaliczył solidną końcówkę roku, zwiększając kluczowe mierniki wzrostu biznesu. MRR spółki, zwiększył się o ponad jedną piątą w stosunku do końca 2020 r., sięgając kwoty 1,4 mln zł. Powtarzalny przychód miesięczny wzrósł też w ujęciu kwartał do kwartału – o 6 proc. Jednocześnie spółka odnotowała 4-proc. progres w stosunku do końca września 2021 r. jeśli chodzi o ARPU – czyli średni przychód operacyjny przypadający na jednego użytkownika. - Dotychczas raportowaliśmy co kwartał dane dotyczące liczby klientów....

Brand24 miał 0,21 mln zł zysku netto, 0,88 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Brand24 odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,35 mln zł wobec 1 tys. zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 0,88 mln zł wobec 0,63 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,01 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 3,3 mln zł rok wcześniej. "Między lipcem a wrześniem Brand24 zwiększył przychody do 4 mln zł (+21% r/r), utrzymując jednocześnie koszty na niezmienionym poziomie. Dzięki temu, zysk na sprzedaży w trzecim kwartale sięgnął 2,3 mln zł, wobec 1,6 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny wyniósł jednocześnie ok. 0,35 mln zł, przy 9-procentowej rentowności, podczas gdy w...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Brand24 miał 4 mln zł przychodów 3 kw. 2021 r.

Między lipcem a wrześniem Brand24 zwiększył przychody do 4 mln zł (+21 proc. r/r), utrzymując jednocześnie koszty na niezmienionym poziomie. Dzięki temu, zysk na sprzedaży w trzecim kwartale sięgnął 2,3 mln zł, wobec 1,6 mln zł przed rokiem. Brand24 przedstawia swoje wyniki finansowe Wynik operacyjny wyniósł jednocześnie ok. 0,35 mln zł, przy 9-procentowej rentowności, podczas gdy w 2020 r. był on bliski zera. Na poziomie netto spółka wypracowała 0,2 mln zł zysku wobec straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warte odnotowania są również przepływy operacyjne, które w ciągu trzech kwartałów 2021 r. przekroczyły 2 mln zł i były dwukrotnie wyższe niż przed rokiem. Duży wzrost przychodów to efekt o 20 proc. większej bazy klientów (obecnie 3822 firm na całym świecie), rosnącego ARPU...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Zarząd Brand24 proponuje 7,4 mln EBITDA do 2023 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brand24 podda pod głosowanie program opcji menedżerskich dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki. Realizacja programu zależy od osiągnięcia celów finansowych w latach 2021-2023. Program menedżerski Brand24 przewiduje 7,4 mln zł EBITDA w 2023 roku Zarząd Brand24 - globalnego dostawcy usług monitorowania mediów internetowych zaproponował zasady programu menedżerskiego na lata 2021-2023. Zgodnie z nimi spółka ma mieć w 2023 r. przychody dwukrotnie wyższe niż w 2020 r. (z 13,4 do 26,9 mln zł). W tym samym okresie EBITDA Brand24 powinna zwiększyć się z do 7,4 mln zł (wobec 2,3 mln w 2020 r.), przy czym miernikiem sukcesu w programie będzie EBITDA pomniejszona o koszty prac rozwojowych. Spółka zapowiedziała niedawno start prac nad algorytmami AI, których wdrożenie umożliwi zautomatyzowanie procesów...
Zetly

Brand24 odnotowuje systematyczny wzrost liczby klientów

Mimo wzmocnionego „efektu wakacji”, czyli sezonowo niższego ruchu na stronie,  Brand24 pozyskał 85 klientów netto w drugim kwartale 2021 roku. Ich całkowita liczba wynosi obecnie 3822. Brand24 zwiększył liczbę swoich klientów Brand24 w trzecim kwartale 2021 roku, mimo okresu wakacyjnego, zwiększyło liczbę swoich klientów. Obecnie z usług giełdowej spółki korzysta 3822 firm na całym świecie, czyli o niemal 20-proc. więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2020 r. W stosunku do drugiego kwartału Brand24 zwiększył bazę kliencką o 85 kont. „Efekt wakacji" był w tym roku wyjątkowo odczuwalny z uwagi na realizację, odłożonego w czasie pandemii, popytu w turystyce. Mimo to, udało się zwiększyć liczbę aktywnych kont, choć oczywiście nie jest to dynamika naszych marzeń – mówi Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24....

Brand24 poprawił swoje wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2021 r.

Porównując pierwsze półrocza 2020 i 2021 roku do roku,widać znaczną zmianę w generowanych wynikach Brand24. W tym roku po 6 miesiącach spółka wypracowała 418 tys. zł zysku operacyjnego, wobec podobnej wielkości straty przed rokiem. EBITDA skoczyła w tym samym okresie z 670 tys. zł do ponad 1,5 mln, zysk netto zaś wyniósł 157 tys. zł wobec prawie 600 tys. zł straty w 1 poł. 2020. Poprawę widać również w ujęciu kwartał do kwartału. Brand24 w pierwszym półroczu 2021 roku poprawił swoje wyniki finansowe W porównaniu do pierwszych 3 miesięcy tego roku spółka -w kolejnych trzech –potroiła zysk operacyjny i wynik na poziomie netto. Warte odnotowania są również przepływy operacyjne spółki, które w pierwszym pół. 2021 r. przekroczyły 1,5 mln zł. Widoczna poprawa...

Brand24 żegna konflikt z Facebook i osiąga próg rentowności. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Brand24 jest to polska firma zajmująca się analizą danych z portali społecznościowych na potrzeby swoich klientów. Swego czasu miała ona poważny problemy z Facebookiem, jednak konflikt ten udało się zażegnać, dzięki czemu spółka wróciła na ścieżkę rozwoju, a w 1 kw. 2021 osiągnęła również próg rentowności, wskazuje Konrad Książak na kanale Comparic24. Brand24 w 1 kw. 2021 zarobił 35 tys. zł, osiągając próg rentowności. Spółce udało się również powrócić na Facebooka. W drugim kwartale wystartowała nowa usługa - Customer Report. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=IJN9q7IMdJw Spółka osiągnęła próg rentowności? - Jeżeli chodzi o Brand24, to tutaj taki lekki problem jest, że oni jednak nie zarabiali. Mówili, że przekroczą teraz ten próg rentowności no i widzimy, że o...

Wig20 zyskuje 0,1% we wtorek po godzinie 12. Analiza notowań: PKN Orlen, PGE, Erbud oraz Brand24

Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 3 godzinach handlu 0,1%, WIG podobnie, mWIG40 zyskuje 0,3%, a sWIG80 traci 0,1%. Aż 12 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują 2,82%, a najsłabiej KGHM (-1,24%). Nieznaczne wzrosty na GPW po 3 godzinach poniedziałkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Mercator Medical (+2,82%), a najmocniej traci KGHM (-1,24%). W gronie komponentów mWIG40 liderem wzrostów jest Mabion (+11,98%), a spadków Stalprod (-3,86%). https://www.youtube.com/watch?v=AbU88Nc81fs Nagranie z samego otwarcia wtorkowych notowań, można obejrzeć powyżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie...

Brand24 odnotował 20-proc. wzrost liczby klientów rok do roku

127 klientów netto pozyskał Brand24 w drugim kwartale 2021 roku. To już piąty kwartał z rzędu, kiedy globalny dostawca narzędzi do monitorowania mediów notuje wzrost bazy klienckiej. Brand24 odnotował wzrost bazy klienckiej Drugi kwartał 2021 roku stał pod znakiem dalszego poszerzania zasięgu usług oferowanych przez Brand24. Na koniec czerwca korzystało z nich już 3737 firm na całym świecie. To o około jedną piątą więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku wzrost ukształtował się na poziomie 4 proc. Wyniki sprzedażowe w drugim kwartale są niezłe na tle Q2 w zeszłym roku, choć słabsze niż Q1 2021. Wynika to z wcześniejszego i silniejszego niż zwykle „efektu wakacji" - skumulowanego przez ostatnie dwa lata. Warto jednak zauważyć,...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Brand24: wzrost bazy klientów i zysku na koniec I kw. 2021

Globalny dostawca usług monitorowania mediów internetowych – Brand24 – znacznie poprawił w pierwszym kwartale tego roku wyniki finansowe i najważniejsze parametry operacyjne. Brand24 przedstawia swoje wyniki za I kw. 2021 W pierwszym kwartale 2021 r. Brand24 zwiększył do 3610 liczbę klientów. Poziom ten pozwala spółce na generowanie przychodów, które z nadwyżką pokrywają koszty i tym samym spółka uzyskuje dodatnie wyniki finansowe. Rok do roku wynik z działalności operacyjnej poprawił się z -366 tys. zł do 134 tys. PLN zysku, a zysk netto wyniósł 35 tys. PLN w porównaniu do -428 tys. zł z I kwartału 2020 roku. Skonsolidowana EBITDA wyniosła w I kw. 2021 ok. 0,7 mln zł. Warto też zauważyć, że spółka wypracowała niemal 650 tys. zł przepływów operacyjnych w tym...

Kurs akcji Brand24 wzrósł o 3,13% na debiucie na rynku głównym GPW

Akcje spółki Brand24 zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 3,13% i wyniósł 33 zł. Brand24 z udanym debiutem na rynku głównym GPW Brand24 jest 429. spółką notowaną na głównym rynku oraz 7. debiutem na tym rynku w 2021 roku. "Główny parkiet to dla nas naturalny krok w rozwoju spółki. To był dla nas w zasadzie główny plan od dnia zero, od debiutu na NewConnect. NewConnect miał być taką pomostową fazą" - powiedział prezes Michał Sadowski podczas uroczystości debiutu. Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku...

Brand24 we wtorek wchodzi na główny rynek GPW. Siódmy debiut w 2021 r.

Na 11 maja tego roku został wyznaczony pierwszy dzień notowań Brand24 na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Globalny dostawca usług monitorowania Internetu po ponad trzech latach przenosi się z NewConnect na główny parkiet GPW. Brand24 stanie się 429. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz będzie 7. debiutem w bieżącym roku Obecnie z usług Brand24 korzysta 3610 firm z całego świata, w 2021 roku akcje spółki rosną jak na razie o 49% Transmisja z debiutu będzie miała miejsce o godzinie 09:00 https://www.youtube.com/watch?v=m1MVhNSbEG0 Brand24 wchodzi na GPW. Przechodzi z NewConnect po 3 latach Akces do tak elitarnego grona spółek postrzegamy jako kamień milowy w naszym rozwoju – mówi Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24. – To potwierdzenie tego, że jesteśmy już spółką dojrzałą i docenianą przez inwestorów....
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Brand24 dostanie 3,8 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych

Projekt globalnego dostawcy usług monitorowania internetu został zakwalifikowany do otrzymania 3,8 mln zł dotacji z funduszy unijnych na realizację i wdrożenie algorytmów sztucznej inteligencji służących analizie obecności marki w Internecie. Jego całkowita wartość wynosi ok. 6,4 mln zł. Zgodnie z planem ma zostać wdrożony do  2023 roku. Brand24 dostanie dofinansowanie Brand24 jest w trakcie transformacji produktowej, która zmienia podejście do monitoringu marki w sieci. Transformacja od narzędzia dostarczającego wzmianki internetowe w kierunku produktu zapewniającego interpretację  tego, co o marce napisane jest w sieci. Do zbudowania takiej technologii kluczem są: sprawny system indeksowania treści Internetowych, algorytmy sztucznej inteligencji działające na semantyce tekstu pisanego oraz dziedzinowa wiedza z zakresu monitoringu marki w sieci. Po 10 latach, mając już skuteczny mechanizm indeksowania Internetu i...

Brand24 ma już 3610 klientów. Pozyskał 140 nowych w I kw. br.

140 klientów netto pozyskał Brand24 w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku. To już czwarty kwartał z rzędu, kiedy globalny dostawca narzędzi do monitorowania mediów zwiększa liczbę aktywnych kont. Brand24 zwiększa bazę klientów Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku z usług Brand24 korzystało 3610 klientów. Oznacza to 18-proc. wzrost netto aktywnych użytkowników rok do roku oraz 4-proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 r. Przypomnijmy, że spółka przekroczyła próg rentowności w Q4 zeszłego roku i planuje trwałe zyski. - W pierwszym kwartale, z miesiąca na miesiąc notowaliśmy coraz lepsze wyniki sprzedażowe. Tylko w marcu przybyły nam 94 nowe konta. Widać więc, że klienci dostrzegają i doceniają nowe funkcje takie, jak nasza autorska metryka Presence Score, nową wersję automatycznych maili transakcyjnych czy monitorowanie newsletterów...

Brand24 planuje przejść na główny parkiet! Zapis czatu inwestorskiego z M. Sadowskim

Brand24 to polska firma założona w 2011 roku, która zajmuje się monitorowaniem mediów społecznościowych na potrzeby klientów. Aktualnie spółka planuje przejście na główny parkiet, który ma zapewnić dostęp do kapitału oraz większą płynność dla akcjonariuszy. Jak wskazuje prezes i współzałożyciel Brand24, Michał Sadowski, po zakończeniu „kryzysu” z Facebookiem firma szybko wraca na prostą, notując rekordowy IV kwartał. Jednocześnie pod względem zysku netto spółka zakończy rok 2020 na minusie. Brand24 planuje przejść na główny parkiet! Obecnie spółka notowana jest na NewConnect. IV kwartał przyniósł spółce rekordowy wyniki ze sprzedaży, jednocześnie pozycja zysk netto dalej pozostaje ujemna. W najbliższych latach spółka planuje dalszy rozwój i zatrudnienie nowego personelu, więc dywidendy nie są obecnie planowane. https://www.youtube.com/watch?v=8f33WMkA3sw Rekordowy IV kwartał i porozumienie z Facebookiem Rok 2020...

Czat inwestorski z prezesem Brand24, Michałem Sadowskim. Zaprasza Comparic24.tv

Redaktor Comparic24.tv, Marcin Podlacki, zaprasza na czat inwestorski na żywo, którego gościem będzie prezes notowanej na GPW spółki Brand24, Michał Sadowski. W trakcie transmisji jej uczestnicy będą mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym. Brand24 przeniesie się na rynek główny GPW. KNF zaakceptowała prospekt emisyjny spółki W drugiej połowie marca spółka publikowała wyniki za IV kw. 2020 r. osiągając 3,5 mln zł przychodów Spółka obecnie szturmuje amerykański rynek i jak przyznaje Sadowski to właśnie USA są jej głównym rynkiem zbytu https://www.youtube.com/watch?v=8f33WMkA3sw Brand24 działa prężnie w USA i osiąga próg rentowności w ostatnim kwartale W ostatnim kwartale minionego roku globalny dostawca monitoringu mediów przekroczył próg rentowność dzięki odbudowie bazy klientów, która liczy obecnie blisko 3,5 tys. kont. Czwarty kwartał 2020 roku Grupa Brand24 zakończyła...

Brand24 odbudował bazę klientów i odniósł zysk w IV kw. 2020 r.

W ostatnim kwartale minionego roku globalny dostawca monitoringu mediów przekroczył próg rentowność dzięki odbudowie bazy klientów, która liczy obecnie blisko 3,5 tys. kont. Brand24 przedstawia swoje wyniki finansowe Czwarty kwartał 2020 roku Grupa Brand24 zakończyła z 3,5 mln zł przychodów, co jest wynikiem porównywalnym do tego samego okresu 2019 r. Jednocześnie spółka zwiększyła MRR o 8 proc. w stosunku do III kw. 2020 oraz ograniczyła prawie o połowę koszty sprzedaży r/r, co pozwoliło na wypracowanie 180 tys. zł zysku operacyjnego w tym kwartale. W całym 2020 r. Brand24 miał 13,4 mln zł przychodów wobec 15,6 mln rok wcześniej. Jest to efektem tymczasowego spadku klientów związanego z dostępnością danych z Facebooka/Instagrama. Spadków, jakich Spółka doświadczyła pod koniec 2019 i na początku 2020 roku....

Brand24 przeniesie się na rynek główny GPW. KNF zaakceptowała prospekt emisyjny spółki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała prospekt emisyjny Brand24. Tym samym spółka dostała zielone światło, aby zmienić NewConnect na rynek podstawowy warszawskiej giełdy. Akcje spółki reagują na informację umocnieniem i odbijając od marcowych dołków rosną o 6%, testując poziom niemal 27 zł. Obecnie spółka skupia się przede wszystkim na rynku amerykańskim, a jej usługi pozwalają na wyłapywanie wszelki publicznych dyskusji dotyczących produktu czy też danej marki Michał Sadowski był gościem Comparic24.tv na początku roku. Tutaj znajdziesz zapis rozmowy. Łącznie firma sprzedaje swoje usługi do ponad 120 państw na całym świecie Brand24 przejdzie z NewConnect na główny parkiet GPW Akceptacja przez KNF prospektu emisyjnego pozwala Brand24 – globalnemu dostawcy usług monitorowania internetu – na zmianę rynku notowań z NC na GPW, po nieco...

Brand24 – polska myśl technologiczna szturmuje amerykański rynek. Rozmowa z prezesem Michałem Sadowskim

Portale społecznościowe odmieniły nie tylko życie zwykłych ludzie, ale i również sposób prowadzenia biznesu, marketingu czy też analizy danych. Właśnie w tym ostatnim swoją szansą od 2011 roku wypatruje firma Brand24. Obecnie spółka skupia się przede wszystkim na rynku amerykańskim, a jej usługi pozwalają na wyłapywanie wszelki publicznych dyskusji dotyczących produktu czy też danej marki, co jest główną przewagą względem m.in. Google Analitycs – wskazuje prezes firmy Michał Sadowski w rozmowie z Comparic24.pl. Głównym rynkiem zbytu dla Brand24 są obecnie Stany Zjednoczone Łącznie firma sprzedaje swoje usługi do ponad 120 państw na całym świecie. Główną przewagą względem Google Analitycs jest śledzenie wszelkich dyskusji, a nie tylko przesyłania linków. https://www.youtube.com/watch?v=_p_JLNBmfQQ Brand24 vs Google Analitycs – przewaga konkurencyjna polskiej firmy Brand24 to polska firma...

Michał Sadowski (Brand24): Monitoring Internetu i social mediów w 2020 r.

Rozmowa z Michałem Sadowskim, prezesem i współzałożycielem Brand24. W rozmowie: podsumowanie 2020 roku, zmiana liczby aktywnych klientów i bieżąca działalność spółki. Jak obecnie wygląda monitoring Internetu i mediów społecznościowych? Prowadzącym spotkanie jest Marcin Podlacki z Comparic24.tv. Według danych o sprzedaży na koniec IV kwartału 2020 r. Brand24 posiadał 3470 aktywnych klientów Oznacza to, że liczba klientów netto wzrosła o 260 w ujęciu kwartał do kwartału Oferta Brand24 jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych https://www.youtube.com/watch?v=_p_JLNBmfQQ Autor poleca również: LPP finalizuje pierwszy etap rozwoju kompleksu Fashion Lab w Gdańsku Interwencje banków centralnych nie powstrzymają spadku dolara Mercator Medical skupił akcje własne za łącznie 30,7 mln zł Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: biomed lublin kurs akcji | prognoza dolara | akcje...
Gorące spółki dnia

Brand24 [B24], NanoGroup [NNG] – Gorące spółki dnia

Wydaje się, że maseczka trafia na rynek w ostatnim dobrym momencie, z uwagi na rozpoczęty proces szczepień przeciwko COVID-19. Informacja o podjęciu się produkcji takiej maseczki wywołała falę wzrostów na spółce, obecnie jest już spokojniej, choć pojawia się lekkie podbicie i co ważne zaczynają wzrastać obroty. Możliwe więc, że z czasem spółka wróci do wzrostów, choć maseczka

Brand24: Rozpoznawalność Cyberpunk2077 aktualnie wyższa niż 91% marek na świecie

Według metryk Brand24, rozpoznawalność marki "Cyberpunk 2077" jest aktualnie wyższa niż 91% marek na świecie, poinformował prezes Brand24 Michał Sadowski. "Rozmach! Zasięg dyskusji o 'Cyberpunk 2077' za ostatnie 30 dni przekroczył 1.1 miliarda internautów! To poziom normalnie zarezerwowany wyłącznie dla dużych wydarzeń, jak misje załogowe SpaceX, czy premiery nowych produkcji Star Wars. Genialny wynik! Według metryk Brand24, rozpoznawalność tej marki jest aktualnie wyższa niż 91% marek na świecie!" - napisał Sadowski na linkedin. Jutro odbędzie się oficjalna premiera gry studia CD Projekt Red Gra jest oceniana bardzo pozytywnie - na portalu Metacritic otrzymała ocenę 91 na 100. Recenzenci zwracają uwagę na wielkie, fascynująco rozbudowane dystopijne uniwersum. Z drugiej strony wersje na których grano dotychczas miały sporo błędów. CD Projekt zapowiadał aktualizacje. Popularność...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje