XTB
Gorące spółki dnia

Games Operators [GOP], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 14 560 tys. zł, co stanowi wzrost o 4 368 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek przychodów wynika z pandemii, który przełożył się na niższe zamówienia. W komunikacie podano także, że lepszy wynik netto jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w trzech kwartałach 2020 roku. Na wykresie nie było mocniejsze reakcji na wyniki. O dalszych losach kurs zadecyduje kierunek wybicia z trwającej konsolidacji.
Profile stalowe

Bowim miał wstępnie 2,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r., tj. o 5,32 mln więcej r/r, według wstępnych danych, podała spółka. Bowim odnotował 2,04 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Jednostkowy zysk operacyjny emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 6 039 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 662 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 327,78 mln zł, co stanowi spadek o 41,24 mln zł r/r, podano także. "Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie ze zmianą cen wyrobów hutniczych w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania...
bowim

Bowim miał wstępnie 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, co stanowi wzrost o 6 691 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podała spółka. Bowim odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. "Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej emitenta za III kwartały 2020 r. wyniosły 872 919 tys. zł, co stanowi spadek o 149 518 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej Bowim za III kwartały 2020 r. wyniósł 14 560 tys. zł, co stanowi wzrost o 4 368 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazano również. "Zmiana poziomu skonsolidowanych...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: podsumowanie czerwca

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona giełdy lub przyłącz się do dyskusji o akcjach na naszym forum. W mijającym miesiącu SL na poziomie 161 zł złapała spółka Izo-Blok. Zbyt długo pozostawiłem ją w portfelu, licząc na powrót do wzrostów, dlatego zarobiliśmy na niej zaledwie 5%. Myślę jednak, ze po większej korekcie, spółka powróci do wzrostów i być może jeszcze stanie się częścią portfela. Z pozostałych spółek jestem ogólnie zadowolony, patrząc pod kątem panującej na szerszym rynku korekty....
bowim

Bowim [BOW] – powrót do wzrostów? – analiza na zamówienie

Spółka tworzy Grupę Kapitałową będącą jedną z największych polskich firm działających w branży dystrybucji wyrobów hutniczych. Wykres w skali dziennej pokazuje, że cena wyraźnie wzrasta od połowy listopada. Najpierw doszło do wybicia z kanału spadkowego, następnie kurs znalazł się powyżej wcześniejszych dołków co sugeruje trwalszy odwrót do spadków trwających w drugiej połowie ubiegłego roku. Głównym powodem takiego stanu rzeczy były wyniki kwartalne zaprezentowane w okresie powstawania dołka. Trzeci kwartał przyniósł poprawę wyników finansowych spółki. Szacuje się, że przychody za cały 2017 rok mogły pierwszy raz w historii spółki przekroczyć wartość 1 mld zł. Wynik kwartalny zaniżały dwie inwestycje czyli budowa magazynu składowego w Płocku oraz budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego w Rzeszowie. Jak widać po wykresie, rynek ocenił działalność spółki pozytywnie. W...
bowim

Bowim przedłużył termin realizacji strategii do końca 2021 r.

Zarząd Bowimu przyjął aktualizację strategii grupy, zgodnie z którą okres jej realizacji został wydłużony o rok - do końca 2021 r., podała spółka. Cele strategiczne w przyjętej strategii pozostają niezmienione, podano także. "Powodem zmiany terminu realizacji strategii (...) jest panująca od I kwartału 2020 roku pandemia SARS-CoV-2 oraz jej wpływ na gospodarkę, który uniemożliwił zakończenie realizacji wszystkich celów strategicznych w zamierzonym okresie" - czytamy w komunikacie. Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku W październiku 2017 r. Bowim przedstawił strategię na lata 2017-2020, która zakładała wzmocnienie pozycji spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych. W ramach jej realizacji planowane były m.in. nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości ok. 57,3 mln zł. Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali...
bowim

Bowim odzyska od UCS w Opolu 5,6 mln zł niesłusznie naliczonego podatku VAT

Bowim otrzymał od naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę, w związku z rzekomą niedopłatą podatku VAT, podała spółka. W efekcie Bowim otrzyma od UCS w Opolu prawie 5,6 mln zł z tytułu niesłusznie naliczonego podatku. Bowim otrzymał od UCS w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę W wyniku korzystnej dla spółki decyzji opolskiego organu podatkowego na konto Bowimu zostanie zwrócone 5,578 mln zł niesłusznie naliczonego podatku. Obecnie nie toczą się przeciwko spółce żadne postępowania, poinformowano. "Mimo iż dokonaliśmy zapłaty podatku, nie zgadzaliśmy się z decyzją naczelnika, dlatego z pomocą kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. podjęliśmy stosowne kroki prawne. Postępowanie podatkowe w stosunku do Bowimu zostało oparte wyłącznie na dowodach z postępowania przeciwko ww. dostawcy, w którym spółka nie...
bowim

Bowim [BOW] – już 1,5 roku w trendzie spadkowym – analiza na zamówienie

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Spółka zyskiwała na wartości w latach 2016-17. W połowie ubiegłego roku wypadł szczyt i od tego czasu cena porusza się w tendencji spadkowej. Przecena sięga w maksymalnym punkcie niemal 50%, jest jednak mocno rozłożona w czasie, w ostatnie kilkanaście miesięcy to niemal trend boczny. Niedawno spółka opublikowała wyniki półroczne. Przychody zwiększyły się o 28% w porównaniu z rokiem poprzednim, a zysk netto spadł o około 25%. Sam drugi kwartał wypadł nieźle w porównaniu z ubiegłym rokiem, a należy pamiętać, że wtedy także drugi kwartał był najsłabszym okresem roku. Spółka ocenia, że dobra koniunktura na rynku stali i wyrobów stalowych powinna się utrzymać do końca roku. Raport za trzeci kwartał poznamy...
Symbol GPW na tle wykresu

Bowim z zyskiem 7,42 mln zł netto w I poł. 2018 r.

Grupa Bowim - jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, publikuje dziś raport, w którym odnotowuje 7,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej.  Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 7,5 mln zł wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej natomiast zysk operacyjny wyniósł 19,39 mln zł wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 21,73 mln zł wobec 21,98 mln zł rok wcześniej. Jak czytamy w raporcie: "Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęła przede wszystkim mniejsza dynamika wzrostu cen stali w pierwszej połowie 2018 roku, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na różnicę pomiędzy wynikami omawianego okresu...
bowim

Bowim miał 2,33 mln zł zysku netto, 4,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bowim oficjalnie raportuje uzyskane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 4,89 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 340,58 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 872,92 mln zł w porównaniu z 1 022,44 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 872 919 tys. zł w...
wolumen

Przed zamknięciem. Bowim [BOW] i Celon Pharma [CLN]

Bowim D1 Bowim jest dystrybutorem i producentem wyrobów ze stali. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym od początku ubiegłego roku. W dalszym ciągu nie ma jednoznacznych sygnałów zapowiadających zakończenie tego trendu. Istnieje jednak sygnał ostrzegawczy. Chodzi o bardzo dużą formację klina zwyżkującego. Ta formacja pokazuje, że kolejne odbicia od linii trendu wzrostowego są coraz słabsze. Ciągle mamy przewagę popytu, bo cena ciągle znajduje się nad linią. Ta przewaga jest jednak coraz mniejsza. Pojawienie się klina jest sygnałem ostrzegawczym. Sygnałem odwrócenia byłoby przełamanie linii trendu, która obecnie znajduje się na poziomie 5,25 zł. Górne ramię kina znajduje się w okolicach 5,82 zł. Przełamanie tej bariery oznaczałoby że trend wzrostowy odzyskał siły i odsunęłoby moment jego zakończenia w bliżej nieokreśloną przyszłość. Handluj akcjami...
bowim

Bowim miał wstępnie 2,27 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Bowim miał 314,53 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., co oznacza odpowiednio: spadek o 34,62 mln zł i wzrost o 4,92 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Bowim miał 314,53 mln zł sprzychodów netto i 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. "Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 6 659 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 267 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie ze zmianą cen wyrobów hutniczych w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników...
wolumen

Energa [ENG] i Bowim [BOW]. Potencjalne sygnały kupna

Energa D1 Pod koniec sierpnia na wykresie Energi uformował się szczyt i od tamtej pory mamy trend spadkowy. Do niedawna ten trend przebiegał w niebieskim kanale trendowym, ale ostatnio cena zaczęła z niego wychodzić. Nie było to na tyle jednoznaczne wybicie, żeby można było uznać je za sygnał kupna. To nastąpi dopiero w razie przełamania czerwonej linii szyi odwróconej głowy z ramionami. Linia znajduje się na poziomie 12,75 zł, czyli tam gdzie wypadło wczorajsze zamknięcie. Poziom docelowy wynikający z tej formacji mniej więcej pokrywa się z sierpniowym szczytem na 14,30 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz...
Gorące spółki dnia

Braster [BRA], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia 27.11.2018

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 32% przy wysokich obrotach. Była to kolejna sesja w ostatnim czasie, która przynosi niezwykle dynamiczne wzrosty. Powód zwyżki nadal pozostaje ten sam, mianowicie pojawiająca się szansa wejścia spółki na rynek chiński, o czym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, że spółka podpisała umowę o współpracy z firmą Kontrue – jednym z czołowych dystrybutorów urządzeń medycznych w Chinach. Sprzedaż urządzenia Braster Pro na rynku chińskim ma ruszyć po zarejestrowaniu produktu w Chińskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Wszelkie procesy rejestracyjne mają potrwać...
bowim

Bowim miał wstępnie 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka. Bowim odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. "Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za III kwartały 2020 r. wyniósł 4 046 tys. zł, co stanowi wzrost o 6 973 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 12,64 mln zł, co stanowi wzrost o 4,94 mln zł r/r Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły 913,72 mln zł, co stanowi spadek o 163,66 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. "Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z wpływem epidemii COVID-19 na rynek na którym działa emitent. Spółka odnotowała...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację