Conotoxia

Bowim zakończył buy-back, skupił łącznie 2,47 mln akcji, tj. 12,66% kapitału

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Bowim zakończył odkup akcji własnych wynikający z porozumienia inwestycyjnego z 3 grudnia 2010 r. zawartego z Konsorcjum Stali (zmienianego następne aneksami w latach 2010-2020). W ramach realizacji porozumienia, od 9 maja 2014 r. do 15 grudnia 2021 r. Bowim odkupił łącznie 2 470 588 akcji, stanowiących 12,66% kapitału zakładowego, podała spółka. "W związku z zakończeniem skupu akcji własnych, spółka wykonała wszystkie warunki porozumienia. W ramach realizacji warunków porozumienia, w okresie od 9 maja 2014 r. do 15 grudnia 2021 r. emitent dokonał odkupu łącznie 2 470 588 akcji stanowiących 12,66% kapitału zakładowego emitenta i obecnie są to wszystkie akcje własne posiadane przez emitenta" - czytamy w komunikacie. Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Grupa BOWIM podsumowuje rekordowe trzy kwartały br.

Grupa BOWIM S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował rekordowe wyniki finansowe za trzy kwartały. Zgodnie z opublikowanymi raportem okresowym Grupa Kapitałowa osiągnęła we wskazanym okresie 146,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 2 750 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa BOWIM przedstawia swoje wyniki finansowe Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1 650,7 mln zł i zysk operacyjny na poziomie 216,9 mln zł. Rekordowa rentowność jest wynikiem efektywnego wykorzystania wzrostu cen wyrobów stalowych, który miał miejsce  w I półroczu br. Pozytywne wyniki finansowe Spółki są efektem maksymalnego wykorzystania przez Grupę wzrostowego trendu cen wyrobów stalowych. Był on zapoczątkowany od połowy IV kwartału ubiegłego roku i trwał aż do połowy tego roku. Połączenie konsekwentnie realizowanej ekspansji...
bowim

Bowim miał wstępnie 136,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bowim odnotował 136,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2021 r., co stanowi wzrost o 132,44 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Jednostkowy zysk operacyjny emitenta za III kwartały 2021 r. wyniósł 204 314 tys. zł, co stanowi wzrost o 191 671 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 728,77 mln zł, co stanowi wzrost o 815,05 mln zł r/r. "Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką cen we wskazanym okresie. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennych - sytuacji rynkowej oraz cen wyrobów stalowych" -...
bowim

Bowim po wynikach. Walka o utrzymanie wsparcia 9,60 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"Dobre wyniki emitenta są rezultatem przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii zakupowo-sprzedażowej, utrzymaniem udziałów w rynku oraz właściwego wykorzystania zmieniającej się sytuacji rynkowej. Czynniki te w połączeniu z rosnącymi cenami pozwoliły na osiągnięcie rekordowych marż i wyników finansowych" - podano także. Na wykresie trwa jednak walka o utrzymanie wsparcia przy 9,60 zł.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Grupa BOWIM podsumowuje rekordowy kwartał

Bowim S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował w ubiegłym półroczu najwyższe w swojej historii kwartalne wyniki finansowe. Zgodnie z opublikowanymi raportem okresowym Grupa Kapitałowa osiągnęła w I półroczu br.  110,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 3 973 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa BOWIM przedstawia swoje wyniki finansowe Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 981,2 mln zł i zysk operacyjny na poziomie 150,0 mln zł. Rekordowa rentowność jest wynikiem efektywnego wykorzystania wzrostu cen wyrobów stalowych, który miał miejsce  w I półroczu br. Pozytywne wyniki finansowe Spółki są efektem niespotykanego dotąd w swojej dynamice wzrostowego trendu cen wyrobów stalowych. Został on zapoczątkowany od połowy IV kwartału ubiegłego roku oraz był kontynuowany również w...
bowim

Bowim miał szacunkowo 110,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Bowim odnotował 110,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r., co stanowi wzrost o 107,78 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe wyniki. Skonsolidowany zysk operacyjny w tym czasie zwiększył się r/r o 140,33 mln zł do 149,99 mln zł, przy wzroście przychodów o 396,45 mln zł do 979,86 mln zł, podano także. "Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz wysoką dynamiką wzrostu cen w pierwszym półroczu 2021 roku. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz wzrostu cen wyrobów stalowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zaznaczyła, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 r. będzie podlegało przeglądowi...
Gorące spółki dnia

Bowim [BOW], Carbon Studio [CRB] – Gorące spółki dnia

Kolejne kwartały mogą nas pozytywnie zaskoczyć" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w osobnym komunikacie. Spółka jest już w ostatnim etapie prac nad swoją największą produkcją "Warhammer: Age of Sigmar - Tempestfall". Zdaniem spółki gra jest już gotowa w 95% i prawdopodobnie zadebiutuje w IV kwartale. To właśnie oczekiwanie na sukces największej produkcji powinno najmocniej wpływać na notowania, im bliżej będzie do dnia premiery.
bowim

Bowim liczy na rekordowe wyniki w całym 2021 r.

Bowim spodziewa się, że dzięki prowadzonej polityce zakupowej utrzyma wyniki na rekordowym poziomie w całym 2021 r., poinformował wiceprezes Jacek Rożek. "Niewątpliwie sytuacja na rynku w kolejnych miesiącach będzie trudna do przewidzenia. Obecnie ceny wyrobów stalowych się ustabilizowały, a popyt na nie jest adekwatny do okresu kalendarzowego, czyli wakacyjny. Prowadzona przez nas polityka zakupowa powinna utrzymać notowane wyniki na satysfakcjonującym poziomie, dzięki czemu cały 2021 rok również powinien być rekordowy pod tym kątem" - powiedział Rożek, cytowany w komunikacie. Bowim podał dziś, że odnotował szacunkowo 103,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r. przy 1 025,47 mln zł jednostkowych przychodów, co oznacza wzrost odpowiednio o 101,81 mln zł, r/r i 414,4 mln zł r/r. Grupa Bowim jest jednym z...

Bowim miał wstępnie 103,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r.

Bowim odnotował 103,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r , co oznacza wzrost o 101,81 mln zł, r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Jednostkowy zysk operacyjny za I półrocze 2021 r. wyniósł 141,33 mln zł, co stanowi wzrost o 132,9 mln zł r/r, podano w komunikacie. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 025,47 mln zł, co stanowi wzrost o 414,4 mln zł r/r. "Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką wzrostu cen w pierwszym półroczu 2021 roku. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz wzrostu cen wyrobów stalowych" - czytamy dalej. "Ubiegły kwartał był okresem bardzo dobrym nie...

Bowim notuje 6-krotny wzrost wyceny i rekordowy 1 kw. 2021. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

W 4 kw. 2020 roku stal rozpoczęła swoje ogromny wzrosty, na czym zyskiwać zaczęły podmioty z tej branży, w tym m.in. Bowim. W ciągu ostatnich miesięcy giełdowa wycena spółki wzrosła 6-krotnie, co jest efektem wyników wypracowywanych przez firmę. Potencjalnym ryzykiem pozostaje jednak dostępność surowca na rynku, choć jak wskazuje Konrad Książak na kanale Comparic24, firma posiadała zapasy, które powinny ułatwić zachowanie ciągłości produkcji. Obecna wycena spółki wynosi 12,45 zł, podczas gdy rok temu było to ok. 2 zł. W 1 kw. 2021 roku spółka zarobiła rekordowe 32,05 mln zł. Plany odbudowy gospodarki sprzyjają popytowi na stal, jednak problemem może być jej dostępność. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=UfHgpnkDQOA Rosnące ceny stali - Jest tutaj pewien problem, otóż w...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie 0,12 zł na akcję dywidendy za 2020

Akcjonariusze Bomimu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,06 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2020 rok, zgodnie z którą zysk spółki za rok 2020 w kwocie 14 693 449,1 zł postanawia się przeznaczyć w sposób następujący: - kwotę 2 061 861,24 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,12 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte akcje spółki w liczbie 17 182 177 sztuk - kwotę 12 631 587,86 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 7 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 22 czerwca 2021...

Bowim miał 31,55 mln zł zysku netto, 48,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Bowim odnotował 31,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 48,74 mln zł wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 404,72 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 314,79 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowany zysk netto wyniósł 32 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 1300% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 404,7 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał rekordowym zyskiem operacyjnym na poziomie 48,74 mln zł. Ponadprzeciętna dynamika wzrostu wynika w pełni ze sprzedaży wyrobów stalowych oraz z korzystnej sytuacji rynkowej w I kwartale tego roku" - czytamy w...

Bowim miał wstępnie 32,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

Bowim odnotował 32,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. według szacunkowych danych, co stanowi wzrost o 29,78 mln zł r/r, podała spółka. "Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za pierwszy kwartał 2021 r. wyniósł 48 737 tys. zł co stanowi wzrost o 42 078 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody wyniosły 404,13 mln zł, co stanowi wzrost o 89,6 mln zł r/r. "Kontynuacja wzrostu cen wyrobów stalowych miała bardzo istotny wpływ na ponadprzeciętną dynamikę wzrostu przychodów oraz rentowności w ubiegłym kwartale. Po kilku latach trendu spadkowego sytuacja istotnie się poprawiła, co zamierzamy wykorzystać. Bierzemy również bardzo poważnie pod uwagę ewentualną zmianę trendu, która może wydarzyć się w przyszłości. W związku z tym...

Bowim miał wstępnie 30,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r.

Bowim odnotował 30,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. , co oznacza wzrost o 28,6 mln zł, r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Bowim przedstawia swoje wyniki finansowe Jednostkowy zysk operacyjny w I kw. br. wzrósł o 40,6 mln zł r/r i wyniósł 46,64 mln zł, przy wzroście przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o 97,36 mln zł r/r do 425,13 mln zł, podano. "Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką wzrostu cen w pierwszym kwartale 2021 roku. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz wzrostu cen wyrobów stalowych" - czytamy w komunikacie. Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim,...

Akcjonariusze Bowim zdecydują 31 maja o wypłacie 0,12 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Bowim zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 maja o przeznaczeniu 2,06 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę (0,12 zł na akcję), wynika z projektów uchwał. Pozostała część zysku, tj. 12,63 mln zł ma zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. Bowim może wypłacić dywidendę "Dniem dywidendy jest: 7 czerwca 2021 r. Termin wypłaty dywidendy: 22 czerwca 2021 r." - czytamy w projekcie. Bowim odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 14,69 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje