XTB
Gorące spółki dnia

Bowim [BOW], Kernel [KER] – Gorące spółki dnia

Zupełnie odmiennie zachowywał się kurs spółki Kernel. Rolnicza firma z Ukrainy, na skutek wojny, notuje potężny spadek wyników finansowych. Kernel odnotował 41 mln USD skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2021/2022 (lipiec 2021 - czerwiec 2022) wobec 513 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 220 mln USD wobec 806 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 332 mln USD w r.obr. 2021/2022 wobec 5 595 mln USD rok wcześniej. "Ten rok będzie prawdopodobnie najbardziej wymagającym sezonem w naszej historii i zapewne będzie to historia nie o zyskach, ale raczej o zarządzaniu płynnością i zachowaniu operacji. Nie przedstawiamy żadnych wytycznych dotyczących wolumenów czy marż, ponieważ tych składników po prostu nie da się przewidzieć, a raczej skupiamy się na ryzyku, z którym mamy do czynienia obecnie" - powiedział założyciel Kernela Andrii Verevskyi.
bowim

Bowim zatrzymany pod oporem 10 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Wyniki te zostały osiągnięte w warunkach niestabilnej globalnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Na wykresie kurs został zatrzymany przy linii trendu. Pewnym psychologicznym oporem zdają się też być okolic 10 zł.
bowim

Bowim miał 98,84 mln zł zysku netto, 162,34 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Bowim odnotował 98,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 108,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 158,82 mln zł wobec 149,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 162,34 mln...
Gorące spółki dnia

Bowim [BOW], Inter Cars [CAR] – Gorące spółki dnia

Narastająco, od początku roku sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 22,8% do 8 024,6 mln zł. Spoglądając na wykres, widać próbę wybicia ostatniego wierzchołka trendu spadkowego. Wydaje się, że mocne wyjście ponad opór przy 415 zł, powinno oznaczać zwiększenie aktywności kupujących.
bowim

Bowim miał szacunkowo 100,81 mln zł zysku netto w I poł. 2022 r.

Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - Bowim odnotował 100,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2022 r. według szacunkowych danych, co co stanowi spadek o 9,68 mln zł r/r, podała spółka. "Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. wyniósł 158 819 tys. zł, co stanowi wzrost...
bowim

Bowim podpisał z PeBeKa umowę ramową o wartości do 95 mln zł netto

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Bowim podpisał umowę ramową z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa na dostawę rur okładzinowych, podała spółka. Wartość umowy to maksymalnie 95 mln zł netto. Jak wynika z komunikatu przedmiotem umowy między Bowim a PeBeKa jest zakup i dostawa fabrycznie nowych rur okładzinowych. Kontrakt będzie realizowany za pośrednictwem...
bowim

Bowim miał 45,35 mln zł zysku netto, 70,99 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Bowim odnotował 45,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 31,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 70,99 mln zł wobec 48,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 647,16...
bowim

Bowim miał wstępnie 46,47 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Bowim miał 46,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r., co oznaczało wzrost o 14,41 mln zł r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej emitenta za I kwartał 2022 r. wyniosły...

Akcjonariusze Bowim zdecydują 6 VI o wypłacie 2,52 zł dywidendy na akcję 28 VI

Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Bowim zdecydują o przeznaczeniu 42,95 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2,52 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 6 czerwca. Dzień wypłaty dywidendy ma zostać ustalony na...
bowim

Bowim miał szacunkowo 42,34 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Jednostkowy wynik finansowy netto Bowim wyniósł 42,34 mln zł w I kw. 2022 r., co stanowi wzrost o 11,7 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za I kw. 2022 r. wyniosły 619,82 mln zł,...
Money, pieniądze, Comparic

Bowim rekomenduje 2,52 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 25.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Bowim zarekomendował, by przeznaczyć zysk netto za 2021 r. w kwocie 143 mln zł następująco: 42,95 mln zł na dywidendę, tj. 2,52 zł na jedną akcję; 100,04 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Wnioskując taki podział zysku, zarząd brał pod uwagę aktualną i przyszłą,...

Grupa BOWIM z imponującym 2021 rokiem. Spółka osiągnęła rekordową rentowność

Grupa BOWIM S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował rekordowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2021 rok. Zgodnie z opublikowanymi raportem rocznym Grupa Kapitałowa osiągnęła we wskazanym okresie 153,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 775 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa BOWIM przedstawia...
bowim

Bowim miał 150,85 mln zł zysku netto, 228,11 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Bowim odnotował 150,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 228,11 mln zł wobec 28,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 234,53 mln zł wobec...
bowim

Analiza fundamentalna Bowim. Prawdziwy wystrzał zysku netto w 2021

Bowim to firma, która zajmuje się dystrybucją stali na rynku polskim, a dodatkowo produkuje przykładowo prefabrykaty zbrojeniowe dla budownictwa. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, w 2021 roku spółka zanotowała bardzo mocny wzrost wyników finansowych, co jest pochodną mocnego skoku cen stali. Szacunkowy zysk netto Bowim za rok...
bowim

Bowim miał wstępnie 153,34 mln zł zysku netto w 2021 roku

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Bowim miał 2 258,54 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży; 228,11 mln zł zysku operacyjnego i 153,34 mln zł zysku netto w 2021 r., co stanowi wzrosty r/r odpowiednio o 1 052,81 mln zł; 199,84 mln zł i 135,81 mln zł, podała spółka, powołując...
izostal

Bowim: Ryzykiem dla działalności m.in. ograniczona podaż stali, wzrost cen materiałów

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Bowim zidentyfikował potencjalne obszary ryzyka związane z agresją Rosji na Ukrainę w postaci zrywania łańcuchów dostaw, zmniejszenia dostaw stali, obniżenia zdolności kontraktacyjnych, wzrostu cen, osłabienia złotego i wzrostu kosztów finansowych, podała spółka. "W związku z działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, rynek na którym działa emitent, ogarnęła...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bowim miał szacunkowo 143 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Jednostkowy wynik finansowy netto Bowim za 2021 rok wyniósł 143 mln zł, co stanowi wzrost o 128,3 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 2021 r. wyniosły 2 381,59 mln...

Bowim zakończył buy-back, skupił łącznie 2,47 mln akcji, tj. 12,66% kapitału

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Bowim zakończył odkup akcji własnych wynikający z porozumienia inwestycyjnego z 3 grudnia 2010 r. zawartego z Konsorcjum Stali (zmienianego następne aneksami w latach 2010-2020). W ramach realizacji porozumienia, od 9 maja 2014 r. do 15 grudnia 2021 r. Bowim odkupił łącznie 2 470 588 akcji,...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Grupa BOWIM podsumowuje rekordowe trzy kwartały br.

Grupa BOWIM S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował rekordowe wyniki finansowe za trzy kwartały. Zgodnie z opublikowanymi raportem okresowym Grupa Kapitałowa osiągnęła we wskazanym okresie 146,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 2 750 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa BOWIM przedstawia swoje...
bowim

Bowim miał wstępnie 136,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bowim odnotował 136,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2021 r., co stanowi wzrost o 132,44 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Jednostkowy zysk operacyjny emitenta za III kwartały 2021 r. wyniósł 204 314 tys. zł, co stanowi wzrost o 191 671...
bowim

Bowim po wynikach. Walka o utrzymanie wsparcia 9,60 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"Dobre wyniki emitenta są rezultatem przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii zakupowo-sprzedażowej, utrzymaniem udziałów w rynku oraz właściwego wykorzystania zmieniającej się sytuacji rynkowej. Czynniki te w połączeniu z rosnącymi cenami pozwoliły na osiągnięcie rekordowych marż i wyników finansowych" - podano także. Na wykresie trwa jednak walka o utrzymanie wsparcia przy 9,60 zł.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Grupa BOWIM podsumowuje rekordowy kwartał

Bowim S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował w ubiegłym półroczu najwyższe w swojej historii kwartalne wyniki finansowe. Zgodnie z opublikowanymi raportem okresowym Grupa Kapitałowa osiągnęła w I półroczu br.  110,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 3 973 procent w porównaniu z analogicznym okresem...
bowim

Bowim miał szacunkowo 110,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Bowim odnotował 110,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r., co stanowi wzrost o 107,78 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe wyniki. Skonsolidowany zysk operacyjny w tym czasie zwiększył się r/r o 140,33 mln zł do 149,99 mln zł, przy wzroście...
Gorące spółki dnia

Bowim [BOW], Carbon Studio [CRB] – Gorące spółki dnia

Kolejne kwartały mogą nas pozytywnie zaskoczyć" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w osobnym komunikacie. Spółka jest już w ostatnim etapie prac nad swoją największą produkcją "Warhammer: Age of Sigmar - Tempestfall". Zdaniem spółki gra jest już gotowa w 95% i prawdopodobnie zadebiutuje w IV kwartale. To właśnie oczekiwanie na sukces największej produkcji powinno najmocniej wpływać na notowania, im bliżej będzie do dnia premiery.
bowim

Bowim liczy na rekordowe wyniki w całym 2021 r.

Bowim spodziewa się, że dzięki prowadzonej polityce zakupowej utrzyma wyniki na rekordowym poziomie w całym 2021 r., poinformował wiceprezes Jacek Rożek. "Niewątpliwie sytuacja na rynku w kolejnych miesiącach będzie trudna do przewidzenia. Obecnie ceny wyrobów stalowych się ustabilizowały, a popyt na nie jest adekwatny do okresu kalendarzowego, czyli wakacyjny. Prowadzona...

Bowim miał wstępnie 103,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r.

Bowim odnotował 103,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r , co oznacza wzrost o 101,81 mln zł, r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Jednostkowy zysk operacyjny za I półrocze 2021 r. wyniósł 141,33 mln zł, co stanowi wzrost o 132,9 mln zł r/r, podano w komunikacie. Jednostkowe...

Bowim notuje 6-krotny wzrost wyceny i rekordowy 1 kw. 2021. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

W 4 kw. 2020 roku stal rozpoczęła swoje ogromny wzrosty, na czym zyskiwać zaczęły podmioty z tej branży, w tym m.in. Bowim. W ciągu ostatnich miesięcy giełdowa wycena spółki wzrosła 6-krotnie, co jest efektem wyników wypracowywanych przez firmę. Potencjalnym ryzykiem pozostaje jednak dostępność surowca na rynku, choć jak wskazuje...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie 0,12 zł na akcję dywidendy za 2020

Akcjonariusze Bomimu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,06 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2020 rok, zgodnie z którą zysk spółki za...

Bowim miał 31,55 mln zł zysku netto, 48,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Bowim odnotował 31,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 48,74 mln zł wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 404,72 mln zł w I kw....

Bowim miał wstępnie 32,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

Bowim odnotował 32,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. według szacunkowych danych, co stanowi wzrost o 29,78 mln zł r/r, podała spółka. "Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za pierwszy kwartał 2021 r. wyniósł 48 737 tys. zł co stanowi wzrost o 42 078 tys. zł w stosunku...

Bowim miał wstępnie 30,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r.

Bowim odnotował 30,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. , co oznacza wzrost o 28,6 mln zł, r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Bowim przedstawia swoje wyniki finansowe Jednostkowy zysk operacyjny w I kw. br. wzrósł o 40,6 mln zł r/r i wyniósł 46,64 mln zł, przy wzroście przychodów...

Akcjonariusze Bowim zdecydują 31 maja o wypłacie 0,12 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Bowim zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 maja o przeznaczeniu 2,06 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę (0,12 zł na akcję), wynika z projektów uchwał. Pozostała część zysku, tj. 12,63 mln zł ma zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. Bowim może wypłacić dywidendę "Dniem dywidendy jest:...

Bowim rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd Bowim zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 2,06 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka. Kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych. Bowim może wypłacić dywidendę za 2020 r. "Zgodnie z podjętą uchwałą, rekomendowana jest wypłata dywidendy...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bowim miał 17,08 mln zł zysku netto, 33,92 mln zł EBITDA w 2020 r.

Bowim odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bowim przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 28,27 mln zł wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 33,92 mln zł wobec...
bowim

Bowim ma umowy ramowe na dostawy rur dla PGNiG za szac. max. 60 mln zł netto

Bowim i jego spółka zależna Passat-Stal podpisały dziesięć umów ramowych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na dostawy rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla potrzeb prac realizowanych przez PGNiG, podał Bowim. Łączna kwota możliwych zleceń szacowana jest na 60 mln zł netto. "Zawarte umowy ramowe określają warunki...

Bowim miał wstępnie 17,53 mln zł zysku netto w 2020 r.

Bowim odnotował 17,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto grupy w 2020 r. według wstępnych danych, co stanowi wzrost o 14,34 mln zł r/r, podała spółka. Bowim przedstawia swoje wyniki finansowe "Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za 2020 rok wyniósł 28 268 tys. zł, co stanowi wzrost o 12 741 tys....

Bowim miał wstępnie 14,69 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r.

Bowim odnotował 14,69 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka. Bowim przedstawia swoje wyniki finansowe "Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za 2020 rok wyniósł 14 693 tys. zł, co stanowi wzrost o 13 089 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Jednostkowy...
bowim

Bowim przedłużył termin realizacji strategii do końca 2021 r.

Zarząd Bowimu przyjął aktualizację strategii grupy, zgodnie z którą okres jej realizacji został wydłużony o rok - do końca 2021 r., podała spółka. Cele strategiczne w przyjętej strategii pozostają niezmienione, podano także. "Powodem zmiany terminu realizacji strategii (...) jest panująca od I kwartału 2020 roku pandemia SARS-CoV-2 oraz jej...
bowim

Bowim miał 2,33 mln zł zysku netto, 4,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bowim oficjalnie raportuje uzyskane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 4,89 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,51...
Gorące spółki dnia

Games Operators [GOP], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 14 560 tys. zł, co stanowi wzrost o 4 368 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek przychodów wynika z pandemii, który przełożył się na niższe zamówienia. W komunikacie podano także, że lepszy wynik netto jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w trzech kwartałach 2020 roku. Na wykresie nie było mocniejsze reakcji na wyniki. O dalszych losach kurs zadecyduje kierunek wybicia z trwającej konsolidacji.
bowim

Bowim miał wstępnie 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, co stanowi wzrost o 6 691 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podała spółka. Bowim odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. "Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży...
bowim

Bowim miał wstępnie 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka. Bowim odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. "Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za III kwartały 2020 r. wyniósł 4 046 tys. zł, co stanowi wzrost o 6...
bowim

Bowim odzyska od UCS w Opolu 5,6 mln zł niesłusznie naliczonego podatku VAT

Bowim otrzymał od naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę, w związku z rzekomą niedopłatą podatku VAT, podała spółka. W efekcie Bowim otrzyma od UCS w Opolu prawie 5,6 mln zł z tytułu niesłusznie naliczonego podatku. Bowim otrzymał od UCS w Opolu decyzję o...
bowim

Bowim miał 2,64 mln zł zysku netto, 9,67 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Bowim odnotował 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,67 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 583,41 mln zł w I półroczu...
bowim

Bowim miał wstępnie 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020

Bowim miał 583,41 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020 r., co oznaczało odpowiednio: wzrost o 98,4 mln zł i wzrost o 4,67 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Bowim wstępnie podsumowuje wypracowane wyniki "Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów,...
bowim

Bowim miał wstępnie 2,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r.

Bowim miał 611,07 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 8,44 mln zł zysku operacyjnego i 2,14 mln zł zysku netto w I połowie 2020 r., co stanowi odpowiednio: spadek o 105,83 mln zł, wzrost o 5,58 mln zł i wzrost o 5,1 mln zł w skali roku, podała spółka, powołując...
bowim

Bowim miał 2,2 mln zł zysku netto, 8,08 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bowim odnotował 2,2 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 6,66 mln zł wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej....
bowim

Bowim miał wstępnie 2,27 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Bowim miał 314,53 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., co oznacza odpowiednio: spadek o 34,62 mln zł i wzrost o 4,92 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Bowim miał 314,53 mln zł sprzychodów netto i 2,27 mln...
Profile stalowe

Bowim miał wstępnie 2,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r., tj. o 5,32 mln więcej r/r, według wstępnych danych, podała spółka. Bowim odnotował 2,04 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Jednostkowy zysk operacyjny emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 6 039 tys. zł, co stanowi wzrost...
Profile stalowe

Bowim zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Bowim zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 1,6 mln zł, za kapitał zapasowy, podała spółka. Bowim zabezpiecza się przed konsekwencjami pandemii "Zgodnie z podjętą uchwałą zysk w kwocie 1 604 668,32 zł proponuje się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Wnioskując taki...
bowim

Bowim miał 3,14 mln zł zysku netto, 15,53 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Bowim odnotował 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto Bowim spada niemal trzykrotnie w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 15,53 mln zł wobec 32,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
bowim

Bowim notuje stratę od początku roku. Kurs blisko historycznych minimów

Bowim odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2019 r. wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,19 mln zł wobec 27,85 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 14,02 mln zł w I-III kw. wobec 31,42 mln zł rok...
Gorące spółki dnia

Vistal [VTL], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia 16.04.2019

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o blisko 16% przy podwyższonych obrotach. Była to druga sesja z rzędu z tak silnym wzrostem ceny. Powód zwyżki w poniedziałek był...
Gorące spółki dnia

Bowim [BOW], Santander [SAN] – Gorące spółki dnia 26.02.2019

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Spółka opublikowała podczas poniedziałkowej sesji raport z wynikami za 2018 rok. Z raportu wynika, że firma wypracowała 10,13 mln zł zysku netto, co jest gorszym rezultatem niż wynik za 2017 rok o ponad 6 mln zł. Gorsze wyniki netto...
Gorące spółki dnia

Braster [BRA], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia 27.11.2018

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 32% przy wysokich obrotach. Była to kolejna sesja w ostatnim...
bowim

Bowim [BOW] – już 1,5 roku w trendzie spadkowym – analiza na zamówienie

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Spółka zyskiwała na wartości w latach 2016-17. W połowie ubiegłego roku wypadł szczyt i od tego czasu cena porusza się w tendencji spadkowej. Przecena sięga w maksymalnym punkcie niemal 50%, jest jednak mocno rozłożona w czasie, w ostatnie kilkanaście...
Symbol GPW na tle wykresu

Bowim z zyskiem 7,42 mln zł netto w I poł. 2018 r.

Grupa Bowim - jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, publikuje dziś raport, w którym odnotowuje 7,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej.  Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 7,5 mln zł wobec 9,98 mln zł...
bowim

Bowim [BOW] – powrót do wzrostów? – analiza na zamówienie

Spółka tworzy Grupę Kapitałową będącą jedną z największych polskich firm działających w branży dystrybucji wyrobów hutniczych. Wykres w skali dziennej pokazuje, że cena wyraźnie wzrasta od połowy listopada. Najpierw doszło do wybicia z kanału spadkowego, następnie kurs znalazł się powyżej wcześniejszych dołków co sugeruje trwalszy odwrót do spadków trwających w...
wolumen

Energa [ENG] i Bowim [BOW]. Potencjalne sygnały kupna

Energa D1 Pod koniec sierpnia na wykresie Energi uformował się szczyt i od tamtej pory mamy trend spadkowy. Do niedawna ten trend przebiegał w niebieskim kanale trendowym, ale ostatnio cena zaczęła z niego wychodzić. Nie było to na tyle jednoznaczne wybicie, żeby można było uznać je za sygnał kupna. To...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: podsumowanie czerwca

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona...
wolumen

Przed zamknięciem. Bowim [BOW] i Celon Pharma [CLN]

Bowim D1 Bowim jest dystrybutorem i producentem wyrobów ze stali. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym od początku ubiegłego roku. W dalszym ciągu nie ma jednoznacznych sygnałów zapowiadających zakończenie tego trendu. Istnieje jednak sygnał ostrzegawczy. Chodzi o bardzo dużą formację klina zwyżkującego. Ta formacja pokazuje, że kolejne odbicia od...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ