XTB

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują 17 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019r.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 80,66 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. BOŚ Bank zadecyduje o przekazaniu zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy BOŚ Bank odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.
bos bank

Prezes BOŚ Banku nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję

Prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji, podał bank. BOŚ Bank: Bogusław Białowąs nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję "Pan Bogusław Białowąs - prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska złożył oświadczenie, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko członka zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się po odbyciu walnego zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., a co za tym idzie nie będzie brał udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu banku, ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Banku 14 maja 2020 r" - czytamy w komunikacie. "Zrealizowałem główne cele z Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A....

BOŚ Bank zakłada rewizję celów strategii do 2021 r. z związku z pandemią

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje rewizję strategii do roku 2021 w związku z pandemią COVID-19 i może przedstawić nowe założenia przy okazji publikacji wyników za I połowę tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. BOŚ Bank planuje rewizję strategii do roku 2021 "Na ten temat będziemy mogli porozmawiać szerzej przy okazji publikacji wyników półrocznych. Przygotowujemy się do tego tematu" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil podczas wideokonferencji. "W naturalny sposób wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ścieżka wyników nie uwzględniała czynników o charakterze globalnym, pandemicznym, wpływającym nie tylko na cały sektor bankowy, ale i na całą globalną gospodarkę. Te czynniki, które wpływają na pogorszenie sytuacji będą wymagały rewizji założeń strategii, którą publikowaliśmy w 2016 roku, a aktualizowaliśmy w 2018 roku"...

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. BOŚ Bank odnotował 23,57 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Pierwsze skutki społeczno-ekonomiczne pandemii COVID-19 w polskiej gospodarce wystąpiły w marcu br. Jednakże nie miały one jeszcze istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w I kwartale 2020 roku. Wzrosły bieżące wydatki związane z realizacją wytycznych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego pracownikom i klientom banku, a także ciągłości pracy. Skala ich wpływu nie była jednak istotna i została zneutralizowana spadkiem wydatków w innych obszarach działalności. Grupa BOŚ S.A. wypracowała w I kwartale 2020 roku zysk netto w wysokości 23,6 mln zł, wobec...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski z początku pandemii

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej polskiej gospodarki za marzec (produkcja, sprzedaż detaliczna, rynek pracy) i będą one kluczowe w kontekście średniookresowych prognoz aktywności polskiej gospodarki, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W bieżącym tygodniu publikowane będą kwietniowe wskaźniki koniunktury PMI dla strefy euro. Dane z marca kluczowe w  kontekście średniookresowych prognoz aktywności gospodarki "W bieżącym tygodniu publikowane będą kwietniowe wskaźniki koniunktury PMI dla strefy euro. Oczekiwany będzie też szczyt UE ws. przeciwdziałaniu kryzysowi związanemu z epidemią. Na bieżący tydzień zaplanowana jest publikacja serii danych ze sfery realnej polskiej gospodarki za marzec (produkcja, sprzedaż detaliczna, rynek pracy). Biorąc pod uwagę wdrażane od połowy marca restrykcje w aktywności gospodarczej i społecznej mające na celu ograniczenia rozprzestrzeniania...

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na poziomie od 35 do 50 mln zł. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, podał bank. Decyzja RPP wpłynie negatywnie na przyszłość Grupy BOŚ "Decyzja ministra finansów o rozwiązaniu bufora ryzyka systemowego przełoży się na obniżenie minimalnych wymogów kapitałowych dla banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym o 3 pkt proc., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne" - czytamy w komunikacie. Bank podkreśla, że zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne...
bos bank

BOŚ Bank poprawia wyniki w 2019 roku. Cena na historycznych minimach

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Bank, w ciężar kosztów 2019 roku, w związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod uwagę, że są to zdarzenia zewnętrzne o charakterze regulacyjnym, wypracowany wynik netto banku bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 107,9 mln zł i byłby wyższy od wyniku 2018 roku o 65,9%" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 419,99 mln zł wobec 384,12 mln zł rok wcześniej....

BossaFX prezentuje nową odsłonę swojej strony internetowej. Sprawdź zmiany

Dom Maklerski BOŚ jest pierwszym bankowym biurem maklerskim, który zdecydował się uruchomić na polskim rynku platformę dedykowaną rynkowi Forex o nazwie BossaFX. 10 lat po pojawieniu się na rynku nowego produktu, strona internetowa platformy przeszła gruntowną przebudowę i oprócz odświeżonego wygląda oferuje między innymi kilka udoskonaleń oraz nowych funkcjonalności. BossaFX wprowadza zmiany na stronie. Wdrożono nową formę prezentacji instrumentów W ramach odświeżenia swojego serwisu BossaFX wprowadziła szereg zmian i modyfikacji, które zostały wymienione poniżej: Nowa forma prezentacji instrumentów Edukacja w odświeżonej formule Bardziej intuicyjne narzędzia wspomagające inwestora (kalkulator Forex, analizator stóp zwrotu, korelacje, automatyzacja handlu) Informacje prosto z rynku w jednym miejscu Do tej pory informacje o dostępnych w ofercie BossaFX instrumentach znajdowały się na osobnych stronach, teraz lista ponad 130 produktów...
boś

BOŚ z 27 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Bank Ochrony Środowiska odnotował 27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej. Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba poinformowała, iż wynik z tytułu odsetek banku wyniósł prawie 107 mln zł wobec 93,5 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. Najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy - Aktywa razem banku wyniosły 18,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r. W I poł. 2019 r. bank miał 44 mln zł skonsolidowanego...
boś

BOŚ Bank notuje 27,04 mln zł zysku netto w II kw. Poprawa o ponad 50%

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 106,75 mln zł wobec 93,66 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,27 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej. "Efektywnie i konsekwentnie prowadzone działania naprawcze w Grupie BOŚ S.A. pozwoliły na osiągnięcie: znaczącej poprawy wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł 3,7% w I półroczu 2019 roku wobec 3,2% w 2018 roku, wzrostu marży odsetkowej grupy do poziomu 2,3% w I półroczu 2019 roku w porównaniu do 2% w...
Siedziba BOŚ Bank

DM BOŚ rekomenduje kupno akcji PKN Orlen oraz sprzedaż PGNiG

Dziś rano poznaliśmy rekomendacji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Analitycy widzą potencjał w akcjach PKN Orlen, natomiast do PGNIG są nastawieni negatywnie. Na dzisiejszej sesji akcje Polskiego Koncernu Naftowego zyskują ponad 0,6%, natomiast Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo traci blisko 0,5%. DM BOŚ rekomenduje kupno akcji PKN "kupuj" (bez zmian), cena docelowa w górę ze 124,50 zł do 129 zł PGNiG "sprzedaj" (bez zmian), cena docelowa w dół z 5 zł do 4,60 zł Źródło: PAP, Stooq PGNiG traci na środowej sesji Sytuacje techniczna na spółce nie wygląda najlepiej. pomimo pozytywnej rekomendacji od BOŚ, nie widać jeszcze sygnałów zakupowych Zgodnie z metodologią Overbalance, wzrosty mogą się rozpocząć dopiero po wybiciu górą poziomu 5,7 zł, gdzie wypada górne ograniczenie układu 1:1. Zobacz także: Kurs franka szwajcarskiego (CHF) w drodze na tegoroczne szczyty, CHF/PLN po 3,8377...
Siedziba BOŚ Bank

Zapiski giełdowego spekulanta: BOŚ Bank – poprawa wyników w I kwartale

Bank Ochrony Środowiska – sezon na publikację wyników kwartalnych dotarł wczoraj do BOŚ Banku. Spółka w raporcie za pierwszy kwartał wykazała poprawę wyników, co spotkało się z mocną reakcją rynku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym kwartale 17,08 mln zł. Przed rokiem było to 16,35 mln zł. Mamy więc niemal 5% wzrost. Poprawie uległy także wyniki z tytułu odsetek, przychody z tytułu dywidend, wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych, wynik pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik odpisów z tytułu utraty wartości. Wynik zaniża jednorazowa składka na BFG, która wyniosła 29,3 mln zł. Z raportu wynika także, że poprawie uległy główne wskaźniki takie jak marża odsetkowa, wskaźnik kosztów do dochodów czy odczyt ROE. Aktywa razem banku wyniosły 18,45 mld zł wobec...
Symbol GPW na tle wykresu

BOŚ Bank z zyskiem 17,08 mln zł netto w I kw. 2019r – wykres rośnie

Podczas sesji handlowej w środę - kolejne spółki publikują swoje wyniki. A w nich, m.in BOŚ Bank podający, że w pierwszym kwartale 2019 roku jego zysk netto wyniósł 17,08 mln zł, co stanowi wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy ten wyniósł 16,3 mln zł. Dzięki znacznie lepszym wynikom spółka podczas porannego handlu zyskuje ponad 4,20%.  Bank Ochrony Środowiska w przedstawionym raporcie podaje, że skonsolidowanego zysku netto wyniósł blisko 5 procent więcej od analogicznego okresu poprzedniego roku, kształtując się na poziomie 17,08 mln zł. Aktywa Banku (BOŚ) wyniosły natomiast 18,45 mld zł. Wynik w I kwartale 2019 roku był wyższy o 0,7 mln zł, tj. o 4,5% niż w I kwartale 2018 roku. Tym samym - jak podaje spółka...
Siedziba BOŚ Bank

Zysk netto grupy BOŚ rośnie o 38% do ponad 63 mln złotych

Grupa BOŚ Banku odnotowała w 2018 roku zysk netto w wysokości 63,7 mln zł, był to więc wzrost o 38 proc. - poinformował bank w raporcie. Wskaźnik ROE zwiększył się do poziomu 3,2%. z 2,5% w 2017 roku. Inne dane z raportu: Wynik z tytułu odsetek wyniósł 384,1 mln zł w 2018 roku, nie widać więc zmian w porównaniu z 2017 rokiem Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 97,9 mln zł, spadł więc o 10,2 proc. Marża odsetkowa w 2018 roku wzrosła do 2 proc. wobec 1,9 proc. (rok wcześniej) Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2018 roku wyniósł 63,5 proc. Bank podał, że wskaźnik ten zmniejszył się o 1,0 p.p. wobec poziomu 2017 roku, głównie na skutek redukcji...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – GPW, BOŚ, ALTUS TFI

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Daty przekazywania raportów przez GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,62 mld zł. Giełda Papierów Wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: Raporty roczne: Raport roczny GPW...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację