Conotoxia

BOŚ Bank chce finansować także mniejsze projekty fotowoltaiczne

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje udzielać finansowania także na budowę mniejszych farm fotowoltaicznych, poinformował ISBnews.TV główny ekolog banku Sławomir Mazurek. BOŚ Bank planuje finansowanie kolejnych projektów "Będziemy finansować także mniejsze farmy fotowoltaiczne. Widzimy, że fotowoltaika dzięki systemowi wsparcia, dzięki aukcjom nie jest obarczona dużym ryzykiem i dzięki temu możemy jeszcze lepiej dostosować ofertę dla klientów. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi instytucjami finansującymi" - powiedział Mazurek w rozmowie z ISBnews.TV. "Chcemy, aby nasze produkty służyły osiąganiu neutralności klimatycznej, aby pomagały polskim przedsiębiorcom i obywatelom w tym, by osiągać coraz lepsze efekty w zakresie zmniejszania wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu" - wskazał także. Dodał, że bank jest w trakcie aktualizacji strategii, w której chce, by "co druga złotówka" była wydawana...

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Niemiec, posiedzenie RPP

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się publikacje danych z przemysłu niemieckiego dotyczące zamówień i produkcji, a także publikacje zapisów z wrześniowych posiedzeń Fed i EBC, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Zdaniem ekonomistów, środowe posiedzenie RPP nie powinno zaskoczyć. W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się publikacje danych z przemysłu niemieckiego dotyczące zamówień i produkcji "W Polsce zaplanowane jest posiedzenie RPP. Biorąc pod uwagę historycznie niskie stopy procentowe oraz generalnie niezłe dane napływające z krajowej gospodarki trudno oczekiwać jakichkolwiek zmian w krajowej polityce pieniężnej. Stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian (ze stopą referencyjną NBP na poziomie 0,1%), kontynuowany będzie skup obligacji skarbowych przez NBP" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści wskazują, że istotne będą wszelkie informacje dotyczące prac nad...

BOŚ Bank uruchomił kalkulator instalacji fotowoltaicznych

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) uruchomił kalkulator instalacji fotowoltaicznych (PV), który ocenia również szacunkowy koszt zakupu i montażu oraz umożliwia sfinansowanie tej inwestycji w całości lub częściowo z kredytu BOŚ, podał bank. "W drugim kwartale 2020 r. zauważyliśmy ponad trzykrotny wzrost zainteresowania instalacjami PV. Nasi klienci coraz częściej pytają o dogodne możliwości ich finansowania i chętnie sięgają po EKOkredyt na fotowoltaikę oferowany przez BOŚ. Kalkulator instalacji fotowoltaicznych pomoże podjąć najlepsze decyzje kolejnym osobom pragnącym z jednej strony obniżyć wydatki na energię elektryczną, a z drugiej zadbać o środowisko naturalne" - powiedział główny ekolog BOŚ Sławomir Mazurek, cytowany w komunikacie. Narzędzie w kilka minut szacuje dane o instalacji oraz pozwala dopasować jej wielkość do warunków i potrzeb klienta, podano także. "Wypracowany przez bank autorski...

Emil Ślązak powołany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa BOŚ Banku

 Emil Ślązak został powołany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku - nie dłużej niż do 16 grudnia 2020 roku, podał bank. Chwilowe zmiany w zarządzie BOŚ Bank "Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. oddelegowała z dniem 17 września pana Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu Bank Ochrony Środowiska do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. jednak nie dłużej niż do dnia 16 grudnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły...
bos bank

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży 1 mld zł kredytów kwartalnie

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) liczy na utrzymanie sprzedaży nowych kredytów na poziomie 1 mld zł kwartalnie, poinformował wiceprezes Jerzy Zań. BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży nowych kredytów na poziomie 1 mld zł kwartalnie "Mimo niesprzyjających okoliczności, w drugim kwartale udało nam się przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży. Jeżeli chodzi o kolejne okresy, oczywiście z dużą uwagą obserwujemy rozwój sytuacji COVID-owej, natomiast bazując na dotychczasowym trendzie, byliśmy mimo wszystko w stanie generować wynik. Zakładam, że będziemy o to walczyć" - powiedział Zań podczas wideokonferencji. Sprzedaż nowych kredytów w II kw. wyniosła 1 013 mln zł wobec 571 mln zł w I kw. br. i 1 040 mln zł w II kw. ub. roku. W I połowie 2020 roku bank udzielił kredytów i pożyczek...

BOŚ: W pozytywnym scenariuszu, koszt ryzyka może lekko poprawić się w II poł. br

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ocenia, że w pozytywnym scenariuszu, zakładającym brak kolejnego lockdownu na poziomie ogólnopolskim, ma szansę na lekką poprawę w zakresie kosztów ryzyka w drugiej połowie roku, poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk. BOŚ ocenia, że ma szansę na lekką poprawę w zakresie kosztów ryzyka w drugiej połowie roku "Koszty ryzyka dość istotnie wzrosły w pierwszym półroczu. Wszystko zależy od tego, czy będzie druga fala COVID, czy nie. Jeżeli będzie ten scenariusz bardziej optymistyczny i nie będzie kolejnego lockdownu ogólnopolskiego na 2, czy 3 miesiące, ale mniejsze, lokalne, to nie spodziewamy się istotnych wzrostów kosztu ryzyka. Podejrzewam nawet, że to nasze ostrożnościowe podejście z drugiego kwartału spowoduje, że ten koszt ryzyka się poprawi. Natomiast jeśli będzie lockdown ogólnopolski - pytanie jeszcze,...

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 16,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. BOŚ Bank podsumowuje wyniki wypracowane w drugim kwartale roku Wynik z tytułu odsetek wyniósł 98,2 mln zł wobec 106,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 31,81 mln zł wobec 25,27 mln zł rok wcześniej. Aktywa banku razem wyniosły 19,73 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r. W I poł. 2020 r. bank miał 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,12 mln zł zysku rok wcześniej. "Głównie osiągnięcia Grupy BOŚ S.A. w I półroczu 2020 roku: wzrost salda...
bos bank

BOŚ utworzy rezerwę na 4,5 mln zł kary od GIIF, odwoła się od decyzji urzędu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył 4,5 mln zł kary na Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, podał bank. BOŚ Bank zapowiedział, że utworzy rezerwę na tę karę oraz odwoła się od decyzji GIIF. GIIF nałożył 4,5 mln zł kary na Bank Ochrony Środowiska "Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku bank otrzymał decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o nałożeniu kary administracyjnej w formie kary pieniężnej w wysokości 4 500 000 zł za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu...
bos bank

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z podjętych uchwał. BOŚ zadecydował o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 80 661 757,23 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. BOŚ Bank odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdzie się posiedzenie komitetu FOMC, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC "Bieżący tydzień będzie krótszym na wielu europejskich rynkach ze względu na czwartkowe święto Bożego Ciała. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie komitetu FOMC. W bazowym scenariuszu zakładamy, że dalsze poluzowanie polityki pieniężnej nastąpi w III kw., a póki co komitet skupi się na aktualizacji prognoz gospodarczych oraz analizie i dyskusji dot. potencjalnych działań. Taki scenariusz wspierają także publikacje lepszych danych ze sfery realnej oraz korzystne nastroje na rynkach finansowych" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści zwracają uwagę, że publikowane w minionym tygodniu dane makroekonomiczne były pierwszymi, wyraźniej wspierającymi oczekiwania ożywienia aktywności gospodarki globalnej już w trakcie II...
bos bank

BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę wspierającą działania służące retencjonowaniu wód

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) we współpracy z ekspertami programu Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID - Warszawa przygotował EKOpożyczkę 'Nasza woda', która pomoże mieszkańcom Polski w dostosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu skutkom suszy, podał bank. BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę "Dzięki EKOpożyczce 'Nasza woda' właściciele i użytkownicy nieruchomości, w szczególności domów jednorodzinnych, mogą sfinansować rozwiązania takie jak: instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę (naziemne i podziemne); instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wód, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe (w glebie lub pojemniku); ujęcia wody, np. studnie głębinowe, studnie abisyńskie;  inne przedsięwzięcia zapobiegające niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, np. zamianie powierzchni przepuszczalnych na nieprzepuszczalne, eko-kraty, powierzchnie zadarnione i inne" - czytamy w komunikacie. BOŚ wskazał,...
bos bank

BOŚ Bank udostępnił klientom aplikację mobilną BOŚBank24

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24, podał bank. To kolejny krok w rozwoju bankowości elektronicznej BOŚ. Boś Bank udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24 "Aplikacja mobilna BOŚBank24 pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji bankowości internetowej, w tym umożliwia potwierdzanie płatności dokonywanych na komputerze. Dzięki temu operacje finansowe mogą być jeszcze wygodniej i bezpieczniej autoryzowane. Dedykowana klientom BOŚ aplikacja pozwala na szerokie wykorzystanie możliwości urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet" - czytamy w komunikacie. Użytkownicy BOŚBank24 otrzymają dostęp do następujących udogodnień: • sprawdzania salda bez konieczności logowania, • powiadomień PUSH, ułatwiających obsługę aplikacji i pozwalających na pełniejsze kontrolowanie finansów, • autoryzowania zleconych operacji "mobilnie" - bez konieczności korzystania z SMS-ów, • logowania biometrycznego poprzez odcisk palca lub face ID (jeżeli urządzenie na to...
bos bank

BOŚ Bank: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy banku o 48-63 mln zł w 2020 r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie od 48 do 63 mln zł, podał bank. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Obniżka stóp procentowych będzie mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w 2020 r. "Ze względu na negatywny wpływ epidemii na aktywność gospodarczą w Polsce, bank spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej części klientów. Bank utworzy rezerwę na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu epidemii w kwocie nie niższej niż 11 mln zł. Rezerwa zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Precyzyjne oszacowanie wpływu epidemii na...
blik

BOŚ Bank umożliwi klientom płatności za pośrednictwem BLIK-a

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał z Polskim Standardem Płatności (PSP) umowę dotyczącą uczestnictwa w systemie BLIK. W ramach współpracy, klienci BOŚ otrzymają do dyspozycji udogodnienia w zakresie dokonywania płatności internetowych i mobilnych, podał bank. BOŚ Bank rozwija swoją ofertę bankowości mobilnej Prace nad udostępnieniem klientom BOŚ możliwości dokonywania płatności za pośrednictwem systemu BLIK to kolejny krok w rozwoju oferty bankowości mobilnej i internetowej Banku Ochrony Środowiska, zaznaczono. Widzę w BLIK wygodne i bezpieczne narzędzie, które w nieodległej perspektywie dołączy do arsenału naszch rozwiązań mobilnych. Nieustanie dostosowujemy swoją ofertę do potrzeb rynku. Dostarczamy najszerszą ofertę zielonych produktów, muszą za tym iść nowoczesne rozwiązania technologiczne - powiedział wiceprezes BOŚ Jerzy Zań, cytowany w komunikacie. W ramach współpracy z Polskim Standardem Płatności, klienci BOŚ otrzymają dostęp do...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP, struktura PKB w I kw.

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz publikacje danych nt. struktury PKB i wstępnego szacunku majowego CPI (prognozowany spadek do 3% wobec 3,4% w kwietniu), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej "Biorąc pod uwagę, że marcowe obostrzenia administracyjne w głównej mierze dotyczyły sektora usług konsumpcyjnych oczekujemy solidnego spadku dynamiki spożycia gospodarstw domowych. Z uwagi na wyższe wydatki inwestycyjne sektora publicznego, póki co w I kw. ograniczoną skalę spadku nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw zakładamy jeszcze w I kw. niewielki spadek dynamiki nakładów brutto na środki trwałe. Z uwagi na problemy w globalnym handlu notowane już od lutego (sytuacja w Chinach) zakładamy solidne spadki dynamik...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację