Conotoxia

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i z Polski

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się dane dotyczące PKB za IV kw. dla USA i większości gospodarek europejskich, w tym wstępny szacunek PKB za cały 2020 r. dla Polski, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ)."Na bieżący tydzień zaplanowana jest też seria danych z globalnej gospodarki. Wśród nich najistotniejsze będą wyniki PKB za IV kw. dla USA i większości gospodarek europejskich. A z początkiem kolejnego tygodnia - odczyty wskaźników koniunktury dla Chin, strefy euro i USA. W tym tygodniu odbędzie się też posiedzenie Fed. Oczekujemy, że FOMC utrzyma bez zmian stopy procentowe oraz pozostałe parametry polityki pieniężnej" - czytamy w tygodniku banku. Na 27 stycznia zaplanowana jest także publikacja stopy bezrobocia w grudniu 2020 r. Ich zdaniem grudniowe dane opublikowane...

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, PMI w strefie euro

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się informacje na temat wskaźników styczniowej koniunktury gospodarczej PMI w strefie euro oraz seria publikacji danych z krajowej gospodarki za grudzień, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Ekonomiści banku oczekują, że czwartkowym posiedzeniu rada EBC utrzyma niezmienione parametry polityki pieniężnej w tym stopy procentowe (0,0% dla stopy repo oraz -0,5% dla stopy depozytowej). "Na bieżący tydzień zaplanowana jest seria publikacji danych z krajowej gospodarki za grudzień. Przy sprzyjających efektach sezonowych oraz otwarciu galerii handlowych przez większą część miesiąca oczekujemy wyraźnie lepszych wskaźników gospodarczych wobec listopada" - wskazują ekonomiści BOŚ Banku. Zatrudnienie w grudniu 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w skali roku o 1,2%, tj. w takiej samej skali, jak w listopadzie, podał...

BOŚ Bank utworzy 19,8 mln zł dodatkowej rezerwy na hipoteczne kredyty walutowe

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o utworzeniu dodatkowej rezerwy w wysokości 19,8 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Rezerwa obciąży wynik IV kwartału 2020 r., podał bank. "Wzrost wartości rezerwy jest skutkiem zwiększenia liczby postępowań w toku oraz aktualizacji założeń i parametrów stosowanego przez bank modelu. Wskazana wysokość rezerwy ma charakter szacunkowy i będzie podlegała badaniu przez audytora, w związku z czym może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Ostateczna wysokość rezerwy zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym banku za 2020 rok, podano także. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Kredyty BOŚ Banku umożliwiły inwestycje proekologiczne na 52,4 mld zł w 30 lat

W okresie trzech dziesięcioleci swojej działalności Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł, podała instytucja. BOŚ wygenerował wiele efektów ekologicznych "W okresie trzech dziesięcioleci Bank udzielił ponad 86 tys. kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł" - czytamy w komunikacie. Kredytowane przez BOŚ zadania pozwoliły na wygenerowanie efektów ekologicznych, z których najważniejsze to: - redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych - 139,8 tys. ton/rok; - redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO2, CO2 ) - 4,5 mln ton/rok; - produkcja energii ze źródeł odnawialnych - 3,1 mln MWh/rok; - przepustowość oczyszczalni ścieków...

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rozwój sytuacji epidemicznej

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się informacje dotyczące rozwoju epidemii i wdrażania programu szczepień, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W tym tygodniu planowana jest publikacja danych o listopadowej sytuacji w niemieckim przemyśle oraz publikacja stenogramów z grudniowego posiedzenia FOMC. "W nadchodzącym tygodniu to właśnie dane dot. rozwoju sytuacji epidemicznej oraz programu szczepień będą kluczowe dla sytuacji rynkowej weryfikujące skalę restrykcji gospodarczych oraz negatywnych skutków gospodarczych w samym I kw. jak również oczekiwania dot. tempa 'powrotu do normalności' w trakcie 2021 r. i tym samym prognozy gospodarcze na 2021 r." - wskazują ekonomiści BOŚ Banku. W nadchodzącym tygodniu to właśnie dane dot. rozwoju sytuacji epidemicznej oraz programu szczepień będą kluczowe dla sytuacji rynkowej Ich zdaniem, w cieniu tych informacji...

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,50 pkt proc.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania na poziomie skonsolidowanymm funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,50 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,52 pkt proc. Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,37 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie...

Marzena Koczut została delegowana na stanowisko członka zarządu BOŚ Banku

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) delegowała Marzenę Koczut, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu BOŚ Banku, podał bank. BOŚ Bank z nowym członkiem w zarządzie "16 grudnia 2020 r. rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zdecydowała o delegowaniu z dniem 21 grudnia 2020 r. Marzeny Koczut, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu Banku Ochrony Środowiska do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu Banku Ochrony Środowiska, jednak nie dłużej niż do 21 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Marzena Koczut jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w różnych warunkach rynkowych w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz w Ameryce Północnej. Prowadziła projekty zmian w firmach i organizacjach oraz skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, m.in. w...

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,51 pkt proc.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,51 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,54 pkt proc. BOŚ: "Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych" Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,38 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,29 pkt proc. ponad wartość...

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi szczyt UE i posiedzenie rady EBC

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się posiedzenie rady Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz szczyt UE zaplanowany na 10-11 grudnia, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Najistotniejszymi wątkami, które będą na szczycie poruszone (nawet jeżeli nie znajdują się w oficjalnej agendzie szczytu) będzie kwestia umowy handlowej UE – Wielka Brytania oraz negocjacji nt. budżetu UE na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy i powiązania ich z kwestią praworządności" - uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Zdaniem banku(BOŚ), uda się osiągnąć kompromis, ale nie można wykluczyć, że negocjacje przeciągną się do początku przyszłego roku Z kalendarza danych najistotniejsze będą zapewne dotyczyć ostatecznego szacunku listopadowych nastrojów konsumentów w USA oraz indeksu ZEW koniunktury w Niemczech, podano także. "Ważniejszym wydarzeniem nadchodzącego tygodnia będzie posiedzenie rady...

BOŚ zamierza przedstawić zaktualizowaną strategię w połowie 2021 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce zaprezentować zatualizowaną strategię w połowie przyszłego roku, poinformował wiceprezes, kierujący pracami zarządu Wojciech Hann. Bank ocenia, że jeśli nie nastąpi osłabienie popytu ze strony klientów, to w perspektywie końca 2021 r. będzie stopniowo zbliżał się do celu, który zakłada, że "co druga złotówka" będzie przeznaczana na finansowanie ekologii. BOŚ chce zaprezentować zatualizowaną strategię w połowie przyszłego roku "Mamy zdecydowanie ambicję być bankiem zielonej transformacji Polski. Mamy nadzieję, że w I połowie przyszłego roku zapoznamy państwa z naszą zaktualizowaną strategią. Nie będziemy, oczywiście, bankiem uniwersalnym, nie ma miejsca na rynku na bank uniwersalny, ale zamierzamy i mamy ambicję być bankiem specjalistycznym, który oferuje szerszy niż dotąd wachlarz produktów zarówno dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw, związany z finansowaniem tejże zielonej transformacji"...

BOŚ Bank miał 10,84 mln zł zysku netto, 20,49 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 10,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 23,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. BOŚ odnotował 10,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 84,11 mln zł wobec 105,26 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 34,53 mln zł wobec 22,7 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 20,49 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r. W I-III kw. 2020 r. bank miał 50,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,62 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym...

BOŚ i PLGBC nawiązały współpracę w ramach progr. Zielony Dom i Zielona Hipoteka

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) nawiązały współpracę na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkalnego w Polsce, podał bank. BOŚ Bank włączy certyfikat Zielony Dom jako jedno z kryteriów udzielenia ekologicznego kredytu hipotecznego. BOŚ Bank coraz mocniej promuje ekologię "Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego opracowało i wdrożyło wielokryterialny certyfikat dla domów i mieszkań Zielony Dom, skierowany do deweloperów mieszkaniowych i inwestorów prywatnych. Certyfikat jest gwarancją wysokiej efektywności energetycznej budynków, komfortu użytkowników i poszanowania środowiska. Został opracowany w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który jest wdrażany w krajach partnerskich projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego z programu ramowego UE Horyzont2020" - czytamy w komunikacie. BOŚ Bank, który od wielu lat wspiera inwestycje z zakresu budownictwa zrównoważonego, uwzględni...

BOŚ Bank sfinansował 811 inwestycji proekologicznych zakończonych w 2019 r.

W 2019 r. zakończono realizację 811 inwestycji proekologicznych finansowanych przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) o łącznej wartości kosztorysowej 651,3 mln zł, podał bank w "Raporcie ekologicznym", w którym opisano bieżące wyzwania związane z ochroną środowiska w skali globalnej i krajowej, a także podsumowano konkretne działania BOŚ w tym zakresie. Bank udzielił 3,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 1,91 mld zł w 2019 r., co stanowiło wzrost o 121,3% r/r. BOŚ Bank sfinansował 811 inwestycji proekologicznych "Potencjał rozwoju inwestycji proekologicznych zaprezentowano m.in. przez pryzmat wyników finansowania ekologii. W 2019 r. bank udzielił niemal 3,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 1,91 mld zł, co stanowiło wzrost o 121,3% w stosunku do 2018 r. Saldo tych kredytów na koniec roku wynosiło 4,45 mld zł, a...

BOŚ Bank chce finansować także mniejsze projekty fotowoltaiczne

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje udzielać finansowania także na budowę mniejszych farm fotowoltaicznych, poinformował ISBnews.TV główny ekolog banku Sławomir Mazurek. BOŚ Bank planuje finansowanie kolejnych projektów "Będziemy finansować także mniejsze farmy fotowoltaiczne. Widzimy, że fotowoltaika dzięki systemowi wsparcia, dzięki aukcjom nie jest obarczona dużym ryzykiem i dzięki temu możemy jeszcze lepiej dostosować ofertę dla klientów. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi instytucjami finansującymi" - powiedział Mazurek w rozmowie z ISBnews.TV. "Chcemy, aby nasze produkty służyły osiąganiu neutralności klimatycznej, aby pomagały polskim przedsiębiorcom i obywatelom w tym, by osiągać coraz lepsze efekty w zakresie zmniejszania wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu" - wskazał także. Dodał, że bank jest w trakcie aktualizacji strategii, w której chce, by "co druga złotówka" była wydawana...

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Niemiec, posiedzenie RPP

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się publikacje danych z przemysłu niemieckiego dotyczące zamówień i produkcji, a także publikacje zapisów z wrześniowych posiedzeń Fed i EBC, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Zdaniem ekonomistów, środowe posiedzenie RPP nie powinno zaskoczyć. W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się publikacje danych z przemysłu niemieckiego dotyczące zamówień i produkcji "W Polsce zaplanowane jest posiedzenie RPP. Biorąc pod uwagę historycznie niskie stopy procentowe oraz generalnie niezłe dane napływające z krajowej gospodarki trudno oczekiwać jakichkolwiek zmian w krajowej polityce pieniężnej. Stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian (ze stopą referencyjną NBP na poziomie 0,1%), kontynuowany będzie skup obligacji skarbowych przez NBP" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści wskazują, że istotne będą wszelkie informacje dotyczące prac nad...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację