XTB
bos bank

BOŚ utworzy rezerwę na 4,5 mln zł kary od GIIF, odwoła się od decyzji urzędu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył 4,5 mln zł kary na Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, podał bank. BOŚ Bank zapowiedział, że utworzy rezerwę na tę karę oraz odwoła się od decyzji GIIF. GIIF nałożył 4,5 mln zł kary na Bank Ochrony Środowiska "Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku bank otrzymał decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o nałożeniu kary administracyjnej w formie kary pieniężnej w wysokości 4 500 000 zł za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu...
bos bank

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z podjętych uchwał. BOŚ zadecydował o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 80 661 757,23 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. BOŚ Bank odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdzie się posiedzenie komitetu FOMC, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC "Bieżący tydzień będzie krótszym na wielu europejskich rynkach ze względu na czwartkowe święto Bożego Ciała. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie komitetu FOMC. W bazowym scenariuszu zakładamy, że dalsze poluzowanie polityki pieniężnej nastąpi w III kw., a póki co komitet skupi się na aktualizacji prognoz gospodarczych oraz analizie i dyskusji dot. potencjalnych działań. Taki scenariusz wspierają także publikacje lepszych danych ze sfery realnej oraz korzystne nastroje na rynkach finansowych" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści zwracają uwagę, że publikowane w minionym tygodniu dane makroekonomiczne były pierwszymi, wyraźniej wspierającymi oczekiwania ożywienia aktywności gospodarki globalnej już w trakcie II...
bos bank

BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę wspierającą działania służące retencjonowaniu wód

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) we współpracy z ekspertami programu Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID - Warszawa przygotował EKOpożyczkę 'Nasza woda', która pomoże mieszkańcom Polski w dostosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu skutkom suszy, podał bank. BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę "Dzięki EKOpożyczce 'Nasza woda' właściciele i użytkownicy nieruchomości, w szczególności domów jednorodzinnych, mogą sfinansować rozwiązania takie jak: instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę (naziemne i podziemne); instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wód, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe (w glebie lub pojemniku); ujęcia wody, np. studnie głębinowe, studnie abisyńskie;  inne przedsięwzięcia zapobiegające niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, np. zamianie powierzchni przepuszczalnych na nieprzepuszczalne, eko-kraty, powierzchnie zadarnione i inne" - czytamy w komunikacie. BOŚ wskazał,...
bos bank

BOŚ Bank udostępnił klientom aplikację mobilną BOŚBank24

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24, podał bank. To kolejny krok w rozwoju bankowości elektronicznej BOŚ. Boś Bank udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24 "Aplikacja mobilna BOŚBank24 pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji bankowości internetowej, w tym umożliwia potwierdzanie płatności dokonywanych na komputerze. Dzięki temu operacje finansowe mogą być jeszcze wygodniej i bezpieczniej autoryzowane. Dedykowana klientom BOŚ aplikacja pozwala na szerokie wykorzystanie możliwości urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet" - czytamy w komunikacie. Użytkownicy BOŚBank24 otrzymają dostęp do następujących udogodnień: • sprawdzania salda bez konieczności logowania, • powiadomień PUSH, ułatwiających obsługę aplikacji i pozwalających na pełniejsze kontrolowanie finansów, • autoryzowania zleconych operacji "mobilnie" - bez konieczności korzystania z SMS-ów, • logowania biometrycznego poprzez odcisk palca lub face ID (jeżeli urządzenie na to...
bos bank

BOŚ Bank: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy banku o 48-63 mln zł w 2020 r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie od 48 do 63 mln zł, podał bank. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Obniżka stóp procentowych będzie mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w 2020 r. "Ze względu na negatywny wpływ epidemii na aktywność gospodarczą w Polsce, bank spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej części klientów. Bank utworzy rezerwę na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu epidemii w kwocie nie niższej niż 11 mln zł. Rezerwa zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Precyzyjne oszacowanie wpływu epidemii na...
blik

BOŚ Bank umożliwi klientom płatności za pośrednictwem BLIK-a

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał z Polskim Standardem Płatności (PSP) umowę dotyczącą uczestnictwa w systemie BLIK. W ramach współpracy, klienci BOŚ otrzymają do dyspozycji udogodnienia w zakresie dokonywania płatności internetowych i mobilnych, podał bank. BOŚ Bank rozwija swoją ofertę bankowości mobilnej Prace nad udostępnieniem klientom BOŚ możliwości dokonywania płatności za pośrednictwem systemu BLIK to kolejny krok w rozwoju oferty bankowości mobilnej i internetowej Banku Ochrony Środowiska, zaznaczono. Widzę w BLIK wygodne i bezpieczne narzędzie, które w nieodległej perspektywie dołączy do arsenału naszch rozwiązań mobilnych. Nieustanie dostosowujemy swoją ofertę do potrzeb rynku. Dostarczamy najszerszą ofertę zielonych produktów, muszą za tym iść nowoczesne rozwiązania technologiczne - powiedział wiceprezes BOŚ Jerzy Zań, cytowany w komunikacie. W ramach współpracy z Polskim Standardem Płatności, klienci BOŚ otrzymają dostęp do...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP, struktura PKB w I kw.

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz publikacje danych nt. struktury PKB i wstępnego szacunku majowego CPI (prognozowany spadek do 3% wobec 3,4% w kwietniu), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej "Biorąc pod uwagę, że marcowe obostrzenia administracyjne w głównej mierze dotyczyły sektora usług konsumpcyjnych oczekujemy solidnego spadku dynamiki spożycia gospodarstw domowych. Z uwagi na wyższe wydatki inwestycyjne sektora publicznego, póki co w I kw. ograniczoną skalę spadku nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw zakładamy jeszcze w I kw. niewielki spadek dynamiki nakładów brutto na środki trwałe. Z uwagi na problemy w globalnym handlu notowane już od lutego (sytuacja w Chinach) zakładamy solidne spadki dynamik...

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują 17 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019r.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 80,66 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. BOŚ Bank zadecyduje o przekazaniu zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy BOŚ Bank odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.
bos bank

Prezes BOŚ Banku nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję

Prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji, podał bank. BOŚ Bank: Bogusław Białowąs nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję "Pan Bogusław Białowąs - prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska złożył oświadczenie, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko członka zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się po odbyciu walnego zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., a co za tym idzie nie będzie brał udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu banku, ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Banku 14 maja 2020 r" - czytamy w komunikacie. "Zrealizowałem główne cele z Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A....

BOŚ Bank zakłada rewizję celów strategii do 2021 r. z związku z pandemią

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje rewizję strategii do roku 2021 w związku z pandemią COVID-19 i może przedstawić nowe założenia przy okazji publikacji wyników za I połowę tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. BOŚ Bank planuje rewizję strategii do roku 2021 "Na ten temat będziemy mogli porozmawiać szerzej przy okazji publikacji wyników półrocznych. Przygotowujemy się do tego tematu" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil podczas wideokonferencji. "W naturalny sposób wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ścieżka wyników nie uwzględniała czynników o charakterze globalnym, pandemicznym, wpływającym nie tylko na cały sektor bankowy, ale i na całą globalną gospodarkę. Te czynniki, które wpływają na pogorszenie sytuacji będą wymagały rewizji założeń strategii, którą publikowaliśmy w 2016 roku, a aktualizowaliśmy w 2018 roku"...

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. BOŚ Bank odnotował 23,57 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Pierwsze skutki społeczno-ekonomiczne pandemii COVID-19 w polskiej gospodarce wystąpiły w marcu br. Jednakże nie miały one jeszcze istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w I kwartale 2020 roku. Wzrosły bieżące wydatki związane z realizacją wytycznych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego pracownikom i klientom banku, a także ciągłości pracy. Skala ich wpływu nie była jednak istotna i została zneutralizowana spadkiem wydatków w innych obszarach działalności. Grupa BOŚ S.A. wypracowała w I kwartale 2020 roku zysk netto w wysokości 23,6 mln zł, wobec...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski z początku pandemii

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej polskiej gospodarki za marzec (produkcja, sprzedaż detaliczna, rynek pracy) i będą one kluczowe w kontekście średniookresowych prognoz aktywności polskiej gospodarki, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W bieżącym tygodniu publikowane będą kwietniowe wskaźniki koniunktury PMI dla strefy euro. Dane z marca kluczowe w  kontekście średniookresowych prognoz aktywności gospodarki "W bieżącym tygodniu publikowane będą kwietniowe wskaźniki koniunktury PMI dla strefy euro. Oczekiwany będzie też szczyt UE ws. przeciwdziałaniu kryzysowi związanemu z epidemią. Na bieżący tydzień zaplanowana jest publikacja serii danych ze sfery realnej polskiej gospodarki za marzec (produkcja, sprzedaż detaliczna, rynek pracy). Biorąc pod uwagę wdrażane od połowy marca restrykcje w aktywności gospodarczej i społecznej mające na celu ograniczenia rozprzestrzeniania...

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na poziomie od 35 do 50 mln zł. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, podał bank. Decyzja RPP wpłynie negatywnie na przyszłość Grupy BOŚ "Decyzja ministra finansów o rozwiązaniu bufora ryzyka systemowego przełoży się na obniżenie minimalnych wymogów kapitałowych dla banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym o 3 pkt proc., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne" - czytamy w komunikacie. Bank podkreśla, że zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne...
bos bank

BOŚ Bank poprawia wyniki w 2019 roku. Cena na historycznych minimach

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Bank, w ciężar kosztów 2019 roku, w związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod uwagę, że są to zdarzenia zewnętrzne o charakterze regulacyjnym, wypracowany wynik netto banku bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 107,9 mln zł i byłby wyższy od wyniku 2018 roku o 65,9%" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 419,99 mln zł wobec 384,12 mln zł rok wcześniej....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację