XTB
bos bank

BOŚ Bank poprawia wyniki w 2019 roku. Cena na historycznych minimach

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Bank, w ciężar kosztów 2019 roku, w związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod uwagę, że są to zdarzenia zewnętrzne o charakterze regulacyjnym, wypracowany wynik netto banku bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 107,9 mln zł i byłby wyższy od wyniku 2018 roku o 65,9%" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 419,99 mln zł wobec 384,12 mln zł rok wcześniej....

BossaFX prezentuje nową odsłonę swojej strony internetowej. Sprawdź zmiany

Dom Maklerski BOŚ jest pierwszym bankowym biurem maklerskim, który zdecydował się uruchomić na polskim rynku platformę dedykowaną rynkowi Forex o nazwie BossaFX. 10 lat po pojawieniu się na rynku nowego produktu, strona internetowa platformy przeszła gruntowną przebudowę i oprócz odświeżonego wygląda oferuje między innymi kilka udoskonaleń oraz nowych funkcjonalności. BossaFX wprowadza zmiany na stronie. Wdrożono nową formę prezentacji instrumentów W ramach odświeżenia swojego serwisu BossaFX wprowadziła szereg zmian i modyfikacji, które zostały wymienione poniżej: Nowa forma prezentacji instrumentów Edukacja w odświeżonej formule Bardziej intuicyjne narzędzia wspomagające inwestora (kalkulator Forex, analizator stóp zwrotu, korelacje, automatyzacja handlu) Informacje prosto z rynku w jednym miejscu Do tej pory informacje o dostępnych w ofercie BossaFX instrumentach znajdowały się na osobnych stronach, teraz lista ponad 130 produktów...
boś

BOŚ z 27 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Bank Ochrony Środowiska odnotował 27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej. Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba poinformowała, iż wynik z tytułu odsetek banku wyniósł prawie 107 mln zł wobec 93,5 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. Najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy - Aktywa razem banku wyniosły 18,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r. W I poł. 2019 r. bank miał 44 mln zł skonsolidowanego...
boś

BOŚ Bank notuje 27,04 mln zł zysku netto w II kw. Poprawa o ponad 50%

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 106,75 mln zł wobec 93,66 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,27 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej. "Efektywnie i konsekwentnie prowadzone działania naprawcze w Grupie BOŚ S.A. pozwoliły na osiągnięcie: znaczącej poprawy wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł 3,7% w I półroczu 2019 roku wobec 3,2% w 2018 roku, wzrostu marży odsetkowej grupy do poziomu 2,3% w I półroczu 2019 roku w porównaniu do 2% w...
Siedziba BOŚ Bank

DM BOŚ rekomenduje kupno akcji PKN Orlen oraz sprzedaż PGNiG

Dziś rano poznaliśmy rekomendacji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Analitycy widzą potencjał w akcjach PKN Orlen, natomiast do PGNIG są nastawieni negatywnie. Na dzisiejszej sesji akcje Polskiego Koncernu Naftowego zyskują ponad 0,6%, natomiast Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo traci blisko 0,5%. DM BOŚ rekomenduje kupno akcji PKN "kupuj" (bez zmian), cena docelowa w górę ze 124,50 zł do 129 zł PGNiG "sprzedaj" (bez zmian), cena docelowa w dół z 5 zł do 4,60 zł Źródło: PAP, Stooq PGNiG traci na środowej sesji Sytuacje techniczna na spółce nie wygląda najlepiej. pomimo pozytywnej rekomendacji od BOŚ, nie widać jeszcze sygnałów zakupowych Zgodnie z metodologią Overbalance, wzrosty mogą się rozpocząć dopiero po wybiciu górą poziomu 5,7 zł, gdzie wypada górne ograniczenie układu 1:1. Zobacz także: Kurs franka szwajcarskiego (CHF) w drodze na tegoroczne szczyty, CHF/PLN po 3,8377...
Siedziba BOŚ Bank

Zapiski giełdowego spekulanta: BOŚ Bank – poprawa wyników w I kwartale

Bank Ochrony Środowiska – sezon na publikację wyników kwartalnych dotarł wczoraj do BOŚ Banku. Spółka w raporcie za pierwszy kwartał wykazała poprawę wyników, co spotkało się z mocną reakcją rynku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym kwartale 17,08 mln zł. Przed rokiem było to 16,35 mln zł. Mamy więc niemal 5% wzrost. Poprawie uległy także wyniki z tytułu odsetek, przychody z tytułu dywidend, wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych, wynik pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik odpisów z tytułu utraty wartości. Wynik zaniża jednorazowa składka na BFG, która wyniosła 29,3 mln zł. Z raportu wynika także, że poprawie uległy główne wskaźniki takie jak marża odsetkowa, wskaźnik kosztów do dochodów czy odczyt ROE. Aktywa razem banku wyniosły 18,45 mld zł wobec...
Symbol GPW na tle wykresu

BOŚ Bank z zyskiem 17,08 mln zł netto w I kw. 2019r – wykres rośnie

Podczas sesji handlowej w środę - kolejne spółki publikują swoje wyniki. A w nich, m.in BOŚ Bank podający, że w pierwszym kwartale 2019 roku jego zysk netto wyniósł 17,08 mln zł, co stanowi wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy ten wyniósł 16,3 mln zł. Dzięki znacznie lepszym wynikom spółka podczas porannego handlu zyskuje ponad 4,20%.  Bank Ochrony Środowiska w przedstawionym raporcie podaje, że skonsolidowanego zysku netto wyniósł blisko 5 procent więcej od analogicznego okresu poprzedniego roku, kształtując się na poziomie 17,08 mln zł. Aktywa Banku (BOŚ) wyniosły natomiast 18,45 mld zł. Wynik w I kwartale 2019 roku był wyższy o 0,7 mln zł, tj. o 4,5% niż w I kwartale 2018 roku. Tym samym - jak podaje spółka...
Siedziba BOŚ Bank

Zysk netto grupy BOŚ rośnie o 38% do ponad 63 mln złotych

Grupa BOŚ Banku odnotowała w 2018 roku zysk netto w wysokości 63,7 mln zł, był to więc wzrost o 38 proc. - poinformował bank w raporcie. Wskaźnik ROE zwiększył się do poziomu 3,2%. z 2,5% w 2017 roku. Inne dane z raportu: Wynik z tytułu odsetek wyniósł 384,1 mln zł w 2018 roku, nie widać więc zmian w porównaniu z 2017 rokiem Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 97,9 mln zł, spadł więc o 10,2 proc. Marża odsetkowa w 2018 roku wzrosła do 2 proc. wobec 1,9 proc. (rok wcześniej) Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2018 roku wyniósł 63,5 proc. Bank podał, że wskaźnik ten zmniejszył się o 1,0 p.p. wobec poziomu 2017 roku, głównie na skutek redukcji...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – GPW, BOŚ, ALTUS TFI

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Daty przekazywania raportów przez GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,62 mld zł. Giełda Papierów Wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: Raporty roczne: Raport roczny GPW...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Ochrony Środowiska, Herkules, Rank Progress

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. BOŚ prezentuje główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju Bank Ochrony Środowiska jest komercyjnym bankiem uniwersalnym. który działalność rozpoczął 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Uczestniczy w finansowaniu sfery ochrony środowiska angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Jego kapitalizacja wynosi 692 mln zł. Zarząd Banku zaktualizował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2018-2021. W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się: ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych...
Gorące spółki dnia

Dino [DNP], BOŚ Bank [BOS] – Gorące spółki dnia 13.11.2018

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski. Akcje spółki taniały podczas sesji z ubiegłego piątku o około 2%. Powodem spadków były opublikowane wyniki, które były okazały się zgodne z oczekiwaniami. Na notowania wpływało także słabnące otoczenie oraz sam trend na spółce, który od połowy maja jest spadkowy. Spółka odnotowała 82,28 mln zł zysku netto w trzecim kwartale w porównaniu z 63,54 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny rósł o około 30%, a przychody zwiększyły się o około 28% i wyniosły ponad 1,5 mld zł. Od początku roku spółka wypracowała niemal 209 mln zł zysku netto w porównaniu z 140 mln przed rokiem. Od stycznia przychody rosną o ponad 32%. Średnia liczba...
boś

Bank Ochrony Środowiska [BOS] – coraz częstsze odbicia – analiza na zamówienie

BOŚ jest komercyjnym bankiem uniwersalnym, który działalność rozpoczął 1991 roku. Notowania BOŚ Banku spadają od 2008 roku, mimo że w tym czasie pojawiały się okresy wzrostowe. Ostatnio dynamika spadków zdaje się spowalniać, nie dziwi to jednak biorąc pod uwagę ogrom dotychczasowej przeceny. Głównym powodem, dla którego tak wyglądają notowania były słabe wyniki finansowe spółki. W poprzednich latach zdarzało się nawet kończyć rok ze stratą netto. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, warto wspomnieć o prowadzonym programie naprawczym, który zdaje się przynosić efekty. Spółka ogranicza koszty funkcjonowania, zlikwidowała część oddziałów i zmniejszyła zatrudnienie. Nieźle wypadł pierwszy oraz drugi kwartał bieżącego roku. W II kwartale spółka miała 17,8 mln zł zysku netto. Jest to o 24% mniej niż rok wcześniej, a o 9%...
boś

BOŚ notuje spadek zysku netto w II kw. 2018 r. o 24%

Grupa BOŚ poinformowała w raporcie okresowym za drugi kwartał bieżącego roku, że zysk netto spadł o 24 procent w porównaniu do roku ubiegłego, plasując się na poziomie 17,8 mln zł (co przekłada się jednocześnie na wzrost w ujęciu kwartalnym). W ujęciu półrocznym zysk netto spółki również plasował się niżej (34,2 mln zł) niż w roku ubiegłym (43,4 mln zł). Jak jednak zaznacza spółka, wpływ na wynik z H1 2017 miały zdarzenia jednorazowe, do których należy zaliczyć sprzedaż posiadanych akcji spółki notowanej na GPW i korektę naliczonych odsetek (przedterminowy wykup obligacji własnych). Po odliczeniu zysków wygenerowanych przez wspomniane zdarzenia, zysk netto wypracowany w H1 2018 jest wyższy o niemal 4 miliony rok do roku (rdr). Notowania Grupy BOŚ przesuwają się poniżej linii...
famur

BOŚ podtrzymuje “kupuj” dla spółki Famur

Zgodnie z raportem datowanym na 11 lipca, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska utrzymał rekomendację fundamentalną Famur na “kupuj”  oraz rekomendację relatywną względem rynku “przeważaj”. Wycena spółki w horyzoncie dwunastu miesięcy prognozowana jest na poziomie 7,26 zł za akcję. Dodatkowo BOŚ podtrzymał całoroczną prognozę EBITDA na 2018 i 2019 rok w wysokości odpowiednio 450  mln  zł i 550 mln zł. „Podtrzymujemy oczekiwania pozytywnych perspektyw biznesowych Spółki i  optymistyczne podejście do oczekiwanych inwestycji w  sprzęt wydobywczy na światowych rynkach. Dodatkowo niedawne wzrosty cen kontraktów na energię elektryczną dają nadzieję, że i  PGG, i  Bogdanka wprowadzą w  przyszłym roku widocznie wyższe ceny węgla, co z kolei powinno sprzyjać inwestycjom w maszyny górnicze.”  – czytamy w raporcie. Najbliższe publikacje wyników finansowych dla spółki Famur: 28 sierpień – wyniki za...
wolumen

Potencjalny sygnał kupna na BOŚu [BOS]

BOŚ D1 BOŚ znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Dynamika tego trendu jednak stopniowo się zmniejsza, przez co na wykresie powstaje bardzo duża formacja klina zniżkującego. Formacje tego typu najczęściej zapowiadają wybicie górą i istotny wzrost. W tym przypadku byłby to sygnał zmiany głównego trendu na wzrostowy. Na podstawie wielkości klina można oszacować minimalny zasięg wzrostu na około 20 zł. Poziom ten pokrywa się z oporem ustanowionym przez lokalny dołek z 2015 oznaczonym czerwoną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Drugi wykres pokazuje wspomniany klin zniżkujący w powiększeniu. Istotny jest mocny...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację