XTB
boryszew

Grupa Boryszew kupiła EW Rywałd – właściciela farmy wiatrowej – za 39 mln zł

SPV Impexmetal - spółka zależna Boryszewa - i RKK Investments zawarły przyrzeczoną umowę nabycia udziałów 100% udziałów EW Rywałd za 39 mln zł, podał Boryszew. Grupa Boryszew jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego związanego z budową farmy wiatrowej Przedmiotem działalności EW Rywałd jest realizacja projektu związanego z energetyką odnawialną. Spółka jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego związanego z budową farmy wiatrowej o łącznej mocy 27 MW (EW Rywałd posiada prawomocne pozwolenia na budowę). EW Rywałd cechuje się bardzo dobrymi parametrami wietrzności. Grupa Boryszew zamierza kontynuować i rozwijać działalność EW Rywałd, zapowiedziano wcześniej. RKK Investments jest podmiotem zależnym od Romana Karkosika i posiada bezpośrednio 49,99% akcji Boryszewa. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów,...

Andrzej Juszczyński został powołany na wiceprezesa ds. finansowych Boryszewa

Członek zarządu, dyrektor finansowy Boryszewa Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Andrzeja Juszczyńskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora finansowego, podał Boryszew. Krzysztof Kołodziejczyk nie podał powodów rezygnacji, poinformowano w komunikacie. Andrzej Juszczyński złożył równocześnie rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki Andrzej Juszczyński jest absolwentem Wydziału Matematyki UMCS w Lublinie oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej, ESCP Europe Campus London Controlling Business School i Solvay Brussels School Economics & Management, poinformowano także. Od kwietnia 2020 roku jest doradcą zarządu Track Tec. Do 7 stycznia 2020 roku był wiceprezesem i dyrektorem finansowym PESA Bydgoszcz. Wcześniej był prezesem, wiceprezesem lub członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse między innymi w takich spółkach jak Polimeks-Mostostal, Eurolot, Polska Grupa Górnicza. Przez...
boryszew

Boryszew planuje inwestować ze własne źródła energii odnawialnej

Boryszew planuje inwestować ze własne źródła energii odnawialnej - wiatrowe i słoneczne, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Boryszew planuje inwestować ze własne źródła energii odnawialnej "Dostrzegamy szansę w tym, że zaczniemy generować energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Chcemy inwestować czy to w energetykę wiatrową, czy słoneczną" - powiedział Lisiecki podczas telekonferencji. Dodał, że takie decyzje wydają się nieuniknione z uwagi na wysokie ceny energii. Boryszew dostrzega także oczekiwanie ze strony partnerów biznesowych, aby grupa stała się bardziej "zielona". "W zakresie energii priorytetem będzie budowa naszych wewnętrznych źródeł do produkcji zielonej energii na terenie naszych zakładów. Mamy cztery takie projekty, głównie w obszarze automotive oraz w jednej z naszych największych fabryk w Czechowicach-Dziedzicach, budowy własnych źródeł w oparciu o fotowoltaikę" - powiedział członek zarządu Mikołaj...
boryszew

Boryszew chce obniżyć poziom długo netto do EBITDA do 3x lub mniej na koniec br.

Boryszew chce nadal redukować zadłużenie i zakłada, że jego wskaźnik długu netto do EBITDA spadnie do nie więcej niż 3x na koniec 2020 r., poinformował prezes Piotr Lisiecki. Docelowo wskaźnik ma nie przekraczać 2,5x. Boryszew chce nadal redukować zadłużenie "Zadłużenie grupy na koniec września to 1 550 mln netto. To daje wynik 4,3x w stosunku do EBITDA. Po transakcji sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin ten wskaźnik na koniec roku znacząco spadnie. Oceniałbym, że będzie on na poziomie 3x lub nawet mniej" - powiedział Lisiecki podczas telekonferencji. Boryszew planuje przeznaczyć środki z transakcji sprzedaży zakładu w Koninie na spłatę zadłużenia. "Mam nadzieję, że będziemy mogli znacząco obniżyć ten wskaźnik także w roku następnym. Oczekiwałbym, że ten wskaźnik powinien być docelowo na poziomie 2-2,5x" - dodał...
boryszew

Boryszew może przedstawić nową strategię na początku 2021 r.

Boryszew pracuje nad nową strategią i może ją zaprezentować na początku 2021 r., poinformował prezes Piotr Lisiecki. Boryszew pracuje nad nową strategią "Przygotowujemy nową strategię rozwoju grupy. Myślę, że jej prezentacja nastąpi na początku nowego roku" - powiedział Lisiecki podczas telekonferencji. Wskazał, że prace nad nową strategią wynikają m.in. ze zmiany struktury grupy w postaci sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin, sfinalizowanej w listopadzie br. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

Boryszew miał 113,64 mln zł straty netto z dział. kont. w III kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 113,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 15,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 116,5 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka Boryszew miała 113,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej Strata operacyjna wyniosła 103,64 mln zł wobec 42,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 406,85 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 577,17 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 113,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 90,18 mln...
boryszew

Grupa Boryszew kupuje EW Rywałd – właściciela farmy wiatrowej – za 38 mln zł

SPV Impexmetal - spółka z Grupy Boryszew - zawarła z RKK Investments przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce EW Rywałd, w której strony zobowiązały się zawrzeć do 31 marca 2021 roku przyrzeczoną umowę sprzedaży za kwotę 38 mln zł, podał Boryszew. Grupa Boryszew zamierza kontynuować i rozwijać działalność EW Rywałd "Przedmiotem działalności EW Rywałd jest realizacja projektu związanego z energetyką odnawialną. Na dzień dzisiejszy spółka jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego związanego z budową farmy wiatrowej o łącznej mocy 27 MW (EW Rywałd posiada prawomocne pozwolenia na budowę). EW Rywałd cechuje się bardzo dobrymi parametrami wietrzności" - czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew zamierza kontynuować i rozwijać działalność EW Rywałd, zapowiedziano także. Boryszew zapewnił, że zakup farmy wiatrowej EW Rywałd wpisuje się w...
boryszew

Boryszew: Potencjalne ryzyko dot. postępowań podatkowych to ok. 223,5 mln zł

Boryszew zakończył przegląd stanu podatkowych postępowań kontrolnych oraz ryzyk, jakie mogą powstać w spółkach zależnych grupy kapitałowej, i dokonał ponownej oceny ryzyk związanych z tymi postępowaniami, podała spółka. W wyniku dokonanej oceny, zidentyfikowane zostało potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w kwocie ok. 223,5 mln zł. Boryszew nadal pracuje nad sprawozdaniem finansowym za III kwartał roku "Jednocześnie emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego prace nad przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za III kwartał 2020 roku pozostają w toku, a ostateczna kwota rezerwy związana z ww. postępowaniami podatkowymi, w podziale na zobowiązanie bilansowe oraz zobowiązanie warunkowe, zostanie ujęta w tym sprawozdaniu, którego publikacja została zaplanowana na 30 listopada 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew...
boryszew

Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin

Boryszew zakończył transakcję sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin na rzecz szwedzkiej spółki Gränges AB, podał Boryszew. Szwedzka spółka Granges AB nabyła Impexmetal Strony w związku ze spełnieniem warunków zawieszających wynikających z umowy dokonały czynności zamknięcia transakcji opisanej w umowie, a tym samym strony dokonały czynności skutkujących przeniesieniem przez Boryszew na rzecz kupującego prawa własności 125 mln akcji imiennych Impexmetal w zamian za cenę określoną w umowie (pozostałe 65 mln akcji imiennych jest akcjami własnymi Impexmetal), przy czym wyliczenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji będzie polegało na standardowej korekcie wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej przez strony na 938 mln zł, o wartość m.in. długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji, podano. "Dzisiaj zakończyliśmy transakcję sprzedaży Impexmetal Aluminium Konin,...
boryszew

Boryszew otrzyma 913 mln zł dywidendy od Impexmetalu

Walne zgromadzenie Impexmetalu - spółki zależnej Boryszewa - zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 913 mln zł z kapitału zapasowego Impexmetal, podał Boryszew. Boryszew planuje wypłacać dywidendę z kapitału zapasowego "Zarząd Boryszew informuje, że w dniu 29 października 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie Impexmetal S.A., w której emitent jest podmiotem dominującym, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Impexmetal, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony do podziału. Wartość dywidendy należnej emitentowi, jako jedynemu uprawnionemu podmiotowi wynosi 913 mln zł" - czytamy w komunikacie. Dniem dywidendy jest 29 października 2020 roku. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10...
boryszew

Boryszew ustanowił program skupu do 80 tys. akcji własnych

Boryszew przyjął program nabywania akcji własnych, w ramach którego planuje skupić do 80 tys. akcji, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego, podała społka. W pierwszym etapie programu nabędzie akcje od Impexmetalu. Boryszew przyjął program nabywania akcji własnych "Łączna liczba akcji nie będzie większa niż 80 000 000 akcji, które stanowią 33,33% kapitału zakładowego spółki. Na realizację programu skupu akcji własnych spółka przeznaczy kwotę kapitału rezerwowego spółki utworzonego w tym celu na mocy uchwał Nr 23 ZWZ Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Program składać się będzie z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu Boryszew zamierza nabyć akcje posiadane przez Impexmetal S.A., tj. 13 346 169 akcji, które stanowią około 5,56% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu...
boryszew

Boryszew obejmie blisko 3,5% akcji Gränges w ramach rozliczenia za Impexmetal

Boryszew oraz spółki SPV Boryszew 3 i Impexmetal Holding zawarły z Gränges AB aneks do umowy sprzedaży akcji Impexmetalu, przewidujący objęcie przez Boryszew pakietu blisko 3,5% akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln zł, w ramach rozliczenia transakcji, podała spółka. Boryszew obejmie blisko 3,5% akcji Gränges "Strony zawarły aneks do umowy, w ramach którego uzgodniły m.in., że na podstawie osobnego aneksu do umowy, który zostanie zawarty przez strony w przyszłości: 1) zmianie ulegną postanowienia zawarte w umowie dotyczące płatności części ceny w kwocie odpowiadającej 90 000 000 zł, która zostanie rozliczona w drodze nabycia przez emitenta akcji wyemitowanych przez kupującego na rzecz emitenta; 2) emitent będzie zobowiązany do objęcia dodatkowych akcji kupującego w liczbie odpowiadającej proporcji akcji kupującego będącej w posiadaniu emitenta...
Symbol GPW na tle wykresu

BM mBank: Boryszew SA z rekomendacją “równoważ”. Spółka oscyluje na zakresie 3,36 zł za akcję

W środę na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka Boryszew SA otrzymuje rekomendację “równoważ” z wcześniejszego poziomu "niedoważaj". Spółka obecnie oscyluje na poziomie 3,36 zł za akcję a z perspektywy interwału czasowego D1 widać, że dalsza presja spadkowa nadal się utrzymuje. Analitycy wracają uwagę na możliwość oddłużenia spółki Boryszew Spółka ponownie otrzymuje rekomendację "równoważ" Poziom obecny akcji spółki to zakres 3,36 zł za akcję Boryszew SA z szansą oddłużenia po decyzji KE Dziś kluczowym punktem analizy sporządzonej przez Biuro Maklerskie mBanku oraz wydanej rekomendacji dla spółki Boryszew to kwestia oddłużenia podmiotu. "23 września oczekiwana jest ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Huty Aluminium Konin przez Gränges. Naszym zdaniem pozytywna decyzja nadzoru zwiększy szansę...
boryszew

Boryszew liczy na pomoc zw. z COVID-19 w III kw. zbliżoną do 26 mln zł z II kw.

Boryszew spodziewa się, że w III kwartale br. otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19, co w II kwartale, kiedy wyniosła ona ok. 26 mln zł, poinformowali członkowie zarządu. Boryszew spodziewa się, że w III kwartale br. otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19 "W II kw. to było 26 mln zł pomocy związanej z COVID-19 w różnych krajach, głównie dla segmentu motoryzacyjnego" - powiedział prezes Piotr Lisiecki podczas konferencji prasowej. "W III kw. ta kwota nie powinna się różnić. Zmieni się geografia i segmenty: trochę więcej segment metali, trochę mniej automotive" - dodał dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk. Członkowie zarządu wskazali, że obecnie produkcja grupy - także w krajach mocniej dotkniętych zakażeniami koronawirusem, np. Brazylii - nie...
boryszew

Boryszew liczy na porozumienia z bankami ws. kowenantów do końca września

Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez Boryszew i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Spółka ma plan, by do końca września podpisać porozumienia, poinformowali członkowie zarządu. Boryszew: Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez spółkę "Skutki naruszenia kowenantów, wynikające głównie ze spadku EBITDA i wzrostu długu netto będziemy odczuwać do końca bieżącego roku. Spadek PKB w krajach UE prognozowany na poziomie ponad 8% będzie odbijał się na wynikach całej grupy. Z tego powodu przez jakiś czas będziemy odczuwać skutki załamania z początku pandemii w Europie. Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Nie widzę ryzyka na linii współpracy spółka - banki. Choć to proces,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację