XTB
Gorące spółki dnia

Boryszew [BRS], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

W naszych prognozach nie uwzględniamy na chwilę obecną kolejnych akwizycji, zaś w nadchodzących kwartałach oczekujemy stabilnego wzrostu organicznego w obszarze oferowanych usług badawczych, ogłoszenia nowej strategii spółki po wynikach 2021 oraz rozgrywania przez rynek strategii dalszych akwizycji" - podano w uzasadnieniu. Na wykresie mamy korektę i możliwy powrót kursu do linii trendu.
boryszew

Boryszew: ZM Silesia zaskarżyła decyzję ws. 97,3 mln zł zaległości podatkowych

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - ZM Silesia - spółka zależna Boryszewa w związku z decyzją organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki, złożyła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczące wszystkich tytułów wykonawczych, podała spółka. Złożenie zarzutów zawiesza z urzędu postępowanie egzekucyjne. "Jednocześnie ZM Silesia powzięła informacje o zwolnieniu blokady rachunków bankowych ZM Silesia" - czytamy w komunikacie. W listopadzie br. spółka poinformowała, że otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z 24 września 2020 roku, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki....

Prezes Boryszewa: Capex nie powinien być mniejszy niż 120 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2022 roku nie powinny być mniejsze niż w tym roku, czyli na poziomie minimum 120 mln zł, pod warunkiem, że ustabilizuje się sytuacja makroekonomiczna, związana chociażby z galopującą inflacją, poinformował ISBnews prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk. "Oczekujemy, że w 2022 roku zarówno inflacja i oczekiwania płacowe, jak również ceny surowców znajdą się pod kontrolą. W przeciwnym razie ciężko jest podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne. Nie można prowadzić równolegle ekspansywnej polityki pieniężnej i luźnej polityki budżetowej, bo w takich warunkach makroekonomicznych trudno jest skalkulować jakiekolwiek ryzyko. Chcemy inwestować, w związku z czym liczymy na stworzenie racjonalnych warunków, które to umożliwią" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. Jak zaznaczył, jeżeli te warunki zostaną spełnione, capex...

Prezes Boryszewa liczy na umowę restrukturyzacyjną z Grupą VW jeszcze w 2021 r.

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Boryszew ma nadzieję, że jeszcze przed końcem 2021 roku uda się uzgodnić umowę restrukturyzacyjną z Grupą Volkswagen na lata 2021-2023, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Liczymy na to, że podpiszemy umowę restrukturyzacyjną z Grupą VW jeszcze w tym roku. Podpisane porozumienie wpłynie na udrożnienie procesów produkcyjnych, obniżając koszty i poprawiając efektywność Grupy BAP" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. Zastrzegł, że postawienie w stan upadłości w październiku br. spółek z niemieckiej Grupy Icos, wchodzącej w skład Grupy BAP, sprawia, że na tę chwilę spółka nie przewiduje kolejnych tego typu kroków w tej grupie. "To była dobra decyzja, ponieważ należący do Icos zakład produkcyjny i narzędziownia były trwale nierentowne. Zakład od 2-3 lat nie otrzymywał żadnych nowych nominacji...

Prezes Boryszewa: EBITDA Grupy Maflow powinna wzrosnąć o ok. 10% w 2022 r.

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Boryszew zakłada poprawę wyniku EBITDA Grupy Maflow o około 10% w 2022 roku w porównaniu do obecnego roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Grupa Maflow jest jednym z dwóch podmiotów Segmentu Motoryzacja Grupy Boryszew i odpowiada za gros EBITDA w tym segmencie. Spodziewamy się, że w 2022 roku jej wynik EBITDA wzrośnie o kolejne ok. 10%" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. Jak podkreślił, to bardzo zaawansowany technologicznie biznes, produkujący przewody hamulcowe, przewody do klimatyzacji z wykorzystaniem gumy, aluminium, także wypełnionego CO2. "Obecnie około 30% produkcji Grupy Maflow przeznaczone jest do samochodów elektrycznych, liczba ta sukcesywnie rośnie" - dodał prezes. W jego ocenie, kluczowe jest to, że duża cześć produkcji Grupy Maflow znajduje się w Polsce, co jest...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Boryszew spodziewa się w 2022 roku lepszych wyników niż w 2021 roku

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Grupa Boryszew zakłada utrzymanie dobrej koniunktury w Segmencie Metale, odbicie w Segmencie Motoryzacja i stabilizację w obszarze chemii w 2022 roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Spodziewamy się dobrego roku, z utrzymaniem dobrej koniunktury w metalach, odbiciem w motoryzacji i stabilizacją w chemii. Najbardziej podatne na cykle koniunkturalne są metale, ale zakładamy, że popyt się utrzyma i przeniesiemy większość wzrostu kosztów surowców na odbiorców" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. Jak dodał, spółka ma nadzieję na stabilizację cen kluczowych surowców, bo dochodzimy do bariery popytu. "Potrzebujemy stabilizacji i przewidywalności, których obecnie brakuje" - podkreślił. Zapewnił, że Boryszew liczy na poprawę wyników grupy w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku, szczególnie w obszarze motoryzacji. Grupa Boryszew jest jedną z...
boryszew

Boryszew wybuduje nowy zakład utylizacji odpadów poprzemysłowych

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Boryszew liczy, że zgody korporacyjne na budowę nowej linii do utylizacji odpadów poprzemysłowych w zakładzie grupy w Koninie powinny zapaść jeszcze przed końcem 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Obecnie dysponujemy w Koninie zakładem utylizacji odpadów poprzemysłowych o wydajności 4-5 tys. ton, teraz mówimy o dodatkowej linii o wydajności 10 tys. ton rocznie. Jeśli w tym roku otrzymamy zgody korporacyjne, na początku roku wystąpimy o uzgodnienia środowiskowe i wszelkie wymagane pozwolenia, a sama realizacja projektu powinna ruszyć w II połowie 2022 roku" - zapowiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. Zakład utylizowałby m.in. odpady medyczne, w tym także tzw. bomby ekologiczne. Ponadto Boryszew planuje na wiosnę 2022 roku instalację pierwszych paneli fotowoltaicznych na dachach swoich zakładów. "Chcielibyśmy w 2022...
boryszew

Boryszew szacuje capex na ok. 120 mln zł w całym 2021 roku

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Grupa Boryszew szacuje całościowy capex za 2021 r. na ok. 120 mln zł, poinformował prezes Wojciech Kowalczyk. "Szacujemy, że całościowy capex za 2021 roku wyniesie ok. 120 mln zł. Jest to nieco mniej niż pierwotnie zakładaliśmy na ten rok, ale część nakładów inwestycyjnych przenieśliśmy w czasie na rok 2022 z powodu opóźniania procesów inwestycyjnych ze względu na wydłużone terminy dostaw, a także znaczące wzrosty cen zakupu infrastruktury. Dodatkowo, część środków przeznaczono na kapitał obrotowy w związku z wysokimi cenami surowców w Segmencie Metale" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie. Nakłady inwestycyjne w Grupie Boryszew po 9 miesiącach 2021 roku wyniosły 89 mln zł, podano także w materiale. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą...
boryszew

Boryszew miał 42,52 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Boryszew odnotował 42,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 113,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 40,85 mln zł wobec 116,5 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 58,54 mln zł wobec 103,64 mln zł straty rok wcześniej. "Wynik EBITDA Grupy Boryszew w trzecim kwartale wyniósł 102 mln złotych i utrzymał się na identycznym poziomie jak w analogicznym okresie w roku ubiegłym" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 599,83 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1 406,85 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy...
boryszew

Boryszew: WSA uchylił decyzję Izby Administracji Skarbowej ws. ZM Silesia

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA) uchylił w całości decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach określającej zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia - spółki zależnej Boryszewa - w kwocie 28,6 mln zł powiększonej o odsetki oraz zasądził zwrot kosztów postępowania, podał Boryszew. "Zarząd Boryszew S.A. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku uchylającego w całości decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2021 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2012 r. oraz zasądził na rzecz ZM Silesia zwrot kosztów postępowania" - czytamy w komunikacie. Powodem uchylenia przez WSA zaskarżonej przez spółkę decyzji były, przede wszystkim,...
boryszew

Trzy niemieckie spółki pośrednio zależne od Boryszewa złożyły wnioski o upadłość

Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Niemieckie spółki Icos, Theysohn Kunststoff i Theysohn Formenbau (Grupa Icos) - pośrednio zależne od Boryszewa - zgłosiły do właściwych sądów wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości, podał Boryszew. Zgodnie z przedstawioną propozycją, wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym, realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym. Wcześniej Boryszew informował, że w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość planuje dokonać odpisu wartości udzielonych pożyczek w kwocie ok. 87,3 mln zł, które obciążą jednostkowy wynik Boryszewa w 2021 roku. Spółka szacuje, że koszty wsparcia procesu upadłości niemieckich spółek wchodzących w skład Grupy BAP nie przekroczą kwoty 2 mln euro. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej....
boryszew

Trzy niemieckie spółki pośrednio zależne od Boryszewa złożą wnioski o upadłość

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Zarządy spółek Icos, Theysohn Kunststoff i Theysohn Formenbau (Grupa Icos) - pośrednio zależnych od Boryszewa - podjęły decyzje o zamiarze zgłoszenia do właściwych sądów wniosków w sprawie ogłoszenia upadłości, podał Boryszew. Zgodnie z przedstawioną propozycją wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym. "Na podjęcie decyzji przez Grupę Icos wpływa pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych klientów, jak również odroczenie znacznej części planowanych zamówień, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację ww. podmiotów są wysokie koszty stałe spółek Grupy Icos oraz obecna sytuacja rynkowa związana z ograniczeniami produkcji u głównych klientów, spowodowaną m.in. problemami z dostępnością półprzewodników oraz nieplanowanym wzrostem pozostałych kosztów działalności,...
boryszew

Boryszew: MUCS szacuje zaległy VAT z odsetkami ZM Silesia na łącznie 52,5 mln zł

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Małopolski Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Krakowie szacuje, że zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia - spółki zależnej Boryszewa - w podatku VAT za I półrocze 2015 r. wynoszą 34,9 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie około 17,6 mln zł, podał Boryszew. ZM Silesia planuje wnieść zastrzeżenia do ustaleń Urzędu. "Zgodnie ze stanowiskiem Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zawartym w protokole, w ocenie organu ZM Silesia nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji, w ocenie organu, ZM Silesia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów" -...
boryszew

Boryszew spodziewa się dobrych wyników w II półroczu 2021 r.

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Boryszew zakłada, że wyniki II półrocza 2021 roku będą dobre i stabilne, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. Pozytywne są także perspektywy na rok 2022. "Segment Metale to nasza siła napędowa. Kontraktacja jest tu praktycznie domknięta do końca roku, oczekujemy w II półroczu wyników lepszych od zabudżetowanych. W segmencie Chemia spodziewam się stabilizacji z tendencją wzrostową, natomiast w segmencie Motoryzacja zarządzamy sytuacją z miesiąca na miesiąc. Ze względu na kryzys półprzewodnikowy sytuacja tutaj jest zmienna" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. W jego ocenie, biorąc pod uwagę sezonowość i tradycyjnie słabszy IV kwartał, wyniki w II półroczu powinny być "zadowalające", tak jak miało to miejsce w I półroczu. "Jeśli chodzi o perspektywy na rok 2022, nadal powinna nam...
boryszew

Boryszew chce rozwinąć biznes utylizacji odpadów poprzemysłowych

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Grupa Boryszew interesuje się rozwojem biznesu w obszarze utylizacji odpadów poprzemysłowych; decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Chcemy iść w kierunku mniejszej energochłonności. Jesteśmy na etapie wstępnych analiz inwestycji w utylizację odpadów poprzemysłowych" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. Zaznaczył, że taka inwestycja niekoniecznie musiałaby się wiązać z akwizycjami. Grupa Boryszew dysponuje już zakładem tego typu w Koninie, a także gruntami niezbędnymi do jego rozwoju. "Obecnie jest to bardzo dochodowy biznes, a patrząc na to, w jakim kierunku idą regulacje Unii Europejskiej, należy się spodziewać, że zapotrzebowanie na tego rodzaju zakłady będzie tylko rosło" - dodał. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje