XTB
boryszew

Zarząd Boryszewa z prezesem Piotrem Lisieckim został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Boryszewa powołała na nową kadencję zarząd z Piotrem Lisieckim jako prezesem, podała spółka. Boryszew powołuje zarząd na nową kadencję "Rada nadzorcza powołała zarząd spółki w dotychczasowym składzie na nową, trzyletnią kadencję (kadencja wspólna), rozpoczynającą się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok. Aktualnie skład zarząd spółki jest trzyosobowy. W skład zarządu nowej kadencji powołano: pana Piotra Lisieckiego na stanowisko prezesa zarządu Boryszew, dyrektora generalnego, pana Mikołaja Budzanowskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju, pana Krzysztofa Kołodziejczyka na stanowisko członka zarządu, dyrektora finansowego" - czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys....
boryszew

Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 r.

Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku "Musimy dostosować zatrudnienie do wielkości produkcji, dlatego oczekiwałbym istotnych spadków zatrudnienia, przede wszystkim w segmencie motoryzacji" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej. Na koniec I kwartału w grupie pracowało ogółem ok. 11 tys. pracowników. "Będziemy się również przyglądali sytuacji w innych segmentach, gdzie również mogą nastąpić redukcje, ale będziemy to analizowali case by case, zakład po zakładzie" - dodał. Prezes poinformował również, że do tej pory grupa otrzymała ok. 16 mln zł dopłat do wynagrodzeń w ramach tarczy w Polsce i w Niemczech. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w...

Boryszew nie spodziewa się konsekwencji ze strony banków za naruszenie kowenantu

Naruszenie kowenantu w zakresie wskaźnika dług netto do EBITDA na koniec I kwartału 2020 nie powinno wpłynąć na relacje Grupy Boryszew z bankami, ocenił członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk. Grupa Boryszew spokojna o swoją przyszłość Naruszenie kowenantu na szczęście nie przeraziło bankowców i zakładamy, że wspólnie uda się tak zarządzić tą kwestią, że nie będzie to element, który wpłynie na nasze relacje z bankami - powiedział Kołodziejczyk w trakcie konferencji prasowej. Jak zaznaczył, spółka nie spodziewa się ze strony banków konsekwencji za naruszenie kowenantu. Prezes Piotr Lisiecki przyznał, że wskaźnik długu netto do EBITDA, który na koniec I kwartału wyniósł 3,8x, pogorszy się jeszcze w II kwartale roku, ale podkreślił, że w przypadku finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu na rzecz firmy Gränges, dług netto...
boryszew

Boryszew: Capex wyniesie ok. 50 mln zł w 2020 r.

Przy założeniu, że dojdzie do finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu, łączne nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2020 r. wyniosą ok. 50 mln zł. Natomiast w przypadku, gdyby do transakcji jednak nie doszło w tym roku, ta kwota wyniesie 100-120 mln zł, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Boryszew prognozuje swoje nakłady inwestycyjne W I kwartale br. nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew wyniosły 50,3 mln zł, z czego ponad 60% (32 mln zł) stanowiły wydatki na projekt Impexmetalu w Koninie. Na ten projekt, który będziemy realizować i który ma zostać ukończony w I kwartale 2021 roku, pozostało jeszcze do wydania ok. 250 mln zł, w tym sto-sto kilkanaście milionów złotych w tym roku. Pamiętajmy przy tym, że całość tej inwestycji jest refinansowana przez firmę Gränges, czyli nabywcę...
boryszew

Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 35,15 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew podsumowuje swoje ostatnie wyniki Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 37,71 mln zł wobec 25,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 31,91 mln zł wobec 48,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 80,6 mln zł, wobec 90,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 573,71 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 504,51 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost biznesu wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 16%, a EBITDA o ponad 19%. Wynik netto...
boryszew

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku, podczas gdy kowenant przewiduje maksymalnie 3,5x. Grupa Boryszew podejrzewana o naruszenie kowenantu finansowego "Zgodnie z zapisami obowiązujących umów, spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy wskaźnika dług netto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,50, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 3,76 (odpowiednio wskaźnik finansowy dług brutto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,70, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się...
boryszew

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

Jeżeli zgodnie z przewidywaniami Grupy Boryszew zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku, zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale tego roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku "Pierwotnie, w listopadzie 2019 roku, szacowaliśmy, że sprzedaż Impexmetalu nastąpi w kwietniu-maju 2020 roku. Jednak wyzwaniem okazała się zgoda Komisji Europejskiej, która w dobie koronawirusa również pracuje w zmienionym trybie. Ten proces znacząco się przedłużył. Nie mamy jednak żadnych negatywnych sygnałów, że decyzja KE może być inna niż zgoda na tę transakcję" - powiedział Lisiecki w trakcie wideokonferencji. "Jesteśmy przekonani, że ta zgoda powinna zostać wydana na przestrzeni czerwca lub na początku lipca" - dodał. Podkreślił, że w takim przypadku transakcja powinna...
boryszew

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

Boryszew odnotował 87,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew odnotował 87,98 mln zł straty netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 210,3 mln zł wobec 229,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 414 mln zł, wobec 379 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 259,52 mln zł w 2019 r. wobec 6 099,56 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły o 3%, a jej EBITDA zanotowała wynik lepszy o ponad 9% w porównaniu do 2018 roku. Największy wzrost wygenerował segment Metale, który poprawił przychody o 9%, a wskaźnik EBITDA o 18%. Wynik netto wyniósł -99 mln zł i był konsekwencją zrealizowanych odpisów po rozliczeniu...
boryszew

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka. Odpis bez wpływu na sprawozdanie finansowe spółki "Powyższy odpis dotyczy transakcji wzajemnych w ramach grupy kapitałowej Boryszew, dlatego też nie będzie miał on wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Dokonany odpis ma charakter księgowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową, wynik skonsolidowany (w tym EBITDA) oraz kapitały własne Grupy Boryszew oraz na bieżącą działalność operacyjną spółki oraz grupy kapitałowej, zapewniono również. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej grupy kapitałowej za 2019 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja...
boryszew

Boryszew na historycznym wsparciu. Spółka z 37,31 mln zł zysku w II kw.

Boryszew odnotował 37,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 37,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 48,89 mln zł wobec 56,27 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 87,8 mln zł wobec 81,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1706,54 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 1626,68 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 52,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominujące wobec 74,74 mln zł rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3211,05 mln zł w porównaniu z 3249,23 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej w I-II kw....
boryszew

Boryszew – 144,52 mln zł zysku netto w 2018 roku, kurs blisko kluczowego wsparcia

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Spółka wypracowała 144,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 201,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 71,35 mln zł wobec 173,01 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 229,6 mln zł wobec 335,45 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 378,5 mln zł wobec 469,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 099,56 mln zł w 2018 r. wobec...
Gorące spółki dnia

Budimex [BDX] i Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia 27.08.2018

W trakcie piątkowej sesji na warszawskim parkiecie zyskiwało ponad 36% z wszystkich notowanych spółek, generując łączny obrót rzędu 213 milionów na ponad 20 tysiącach transakcji. Wśród nich najsilniejsze wzrosty przy jednocześnie dużym wolumenie transakcyjnym zanotowały spółki Budimex (+4,13%) i Boryszew (+3,61%). Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Pomimo silnego trendu wzrostowego, który można zaobserwować na notowaniach spółki od końca 2012 roku, od maja 2017 Budimex pozostaje w korekcie spadkowej odnotowując spadek o ponad 50% (z 246 zł do 105 zł za akcję). Obecnie notowania spółki odbijają od lokalnych minimów, a piątkowa sesja...
boryszew

Boryszew [BRS] – co 5 lat ten sam scenariusz – analiza na zamówienie

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Spółka traci na wartości od wiosny ubiegłego roku. W tym czasie cena akcji obniżyła się o ponad 40%. Ostatni raport za pierwszy kwartał pokazał słabsze wyniki niż przed rokiem, jednak oceniając spółkę w dłuższym okresie czasu, należy podkreślić, że ma ona stabilne fundamenty. Dlaczego więc kurs spada? Wydaje się, że głównym powodem jest słaby sentyment na szerokim rynku. Traci cała giełda, trudno więc aby tak duża spółka oparła się temu trendowi. Wystarczy spojrzeć na wykres w skali miesięcznej – z tych samych poziomów, zaczynały się spadki w 2006 i 2011 roku. Sytuacja powtarza się obecnie, kolejny raz...
boryszew

Boryszew – zadowalające wyniki za 2017 rok

Boryszew odnotował 173,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 203,89 mln zł wobec 194,09 mln zł rok wcześniej, zaś skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej - odpowiednio: 201,6 mln zł wobec 193,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 335,45 mln zł wobec 264,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 290,34 mln zł w 2017 r. wobec 5 643,62 mln zł rok wcześniej. "Satysfakcjonujące wyniki dotyczą wszystkich segmentów naszej działalności. Największy wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacyjnym zanotowały polskie lokalizacje Grupy Maflow, natomiast duży wpływ na...
boryszew

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew – rozpoczyna kolejną korektę

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Boryszew – spółka zyskiwała w miniony piątek niespełna 3% przy dość niskich obrotach. Mimo to, na wykresie w skali dziennej zauważalne jest odbicie, które może oznaczać początek nowego ruchu korekcyjnego. Jak widać, reakcja popytowa kolejny raz pojawiła się tuż przy linii łączącej całą serię wcześniejszych dołków. Podobnie jak przy poprzednich korektach, także teraz w okolicach dołka pojawiły się nieco wyższe obroty. Biorąc pod uwagę tegoroczną sekwencję coraz niżej pojawiających się wierzchołków, trudno oczekiwać aby cena...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację