XTB
Strona główna GPW Boryszew akcje

Boryszew akcje

Boryszew SA to polska spółka holdingowa działająca w branży chemicznej, motoryzacyjnej i przemysłu tworzyw sztucznych. Spółka oferuje produkty takie jak metale kolorowe, tworzywa sztuczne, materiały budowlane oraz części i podzespoły do samochodów.

Boryszew notowania

Boryszew jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku i jest jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce. Firma działa również na rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, Niemczech, Rosji i na Ukrainie. Boryszew prowadzi także inwestycje w sektorze nieruchomości.

Boryszew miał 5,17 mln zł zysku netto, 38,74 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r.

Boryszew odnotował 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 22,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 38,74 mln zł wobec 40,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 279,36 mln...
Gorące spółki dnia

Boryszew [BRS], XTPL [XTP] – Gorące spółki dnia

W silnym trendzie wzrostowym poruszają się od dłuższego czasu notowania XTPL. Spółka z sukcesem komercjalizuje swoją technologię, co przekłada się na poprawę wyników. XTPL miało 2,97 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2023 r., w porównaniu do 0,93 mln zł rok wcześniej. "Wzrost zaprezentowanych przez emitenta szacunkowych przychodów ze sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań technologicznych Spółki. W znaczącej części efektem tego była m.in. kolejna transza płatności związana z realizacją prac technologicznych w ramach współpracy z Nano Dimension, wpływy ze sprzedaży urządzeń Delta Printing System oraz wpływy związane z obsługą posprzedażową, a także sprzedaż nanotuszów przewodzących" - czytamy w komunikacie. Kurs reaguje po okresie korekty w rejonie poprzednich szczytów, co jest dobrym miejscem do zainicjowania kolejnego odbicia.
boryszew

Boryszew liderem wzrostów na GPW! Powodem dobre wyniki i dywidenda

Podczas trwania środowej sesji giełdowej, liderem wzrostów na GPW jest spółka Boryszew (GPW: BRS), której akcje aprecjonują nawet o  11%. Rynek pozytywnie wycenia ostatnie informacje dotyczące wyników finansowych oraz planów wypłaty dywidendy. Jeżeli założenia Zarządu zostaną zrealizowane będzie to drugi rok z rzędu, w którym Boryszew wypłaci część zysku...
Gorące spółki dnia

Mirbud [MRB], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia

Pozytywne informacje tuż przed końcem roku przekazał Boryszew. Spółka poinformowała o zawarciu przyrzeczonej umowę sprzedaży na rzecz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 100% udziałów w spółce Nylonbor za kwotę 19,9 mln zł. Własność udziałów przejdzie na kupującego 29 grudnia, z chwilą zapłaty ceny. Wcześniej spółka podawała, że Nylonbor z siedzibą w Sochaczewie jest producentem nowoczesnych poliamidów konstrukcyjnych, wykorzystywanych do produkcji elementów maszyn i urządzeń oraz środków pozoracji pola walki dla zastosowań wojskowych. Oddział Nylonbor w 2021 roku wypracował 12,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2020 roku: 10,2 mln zł), EBITDA wyniosła 1,1 mln zł (w 2020 roku: 0,65 mln zł). Ostatnie sesje poprzedniego roku przyniosły dynamiczne, 25% odbicie. Obecnie dochodzi do wybicia ważnego oporu przy 5,30 zł co otwiera drogę do ataku na zeszłoroczne maksima.
boryszew

Boryszew z blisko 40% odbiciem – zapiski giełdowego spekulanta

Spoglądając na wykres dzienny spółki, widać że popyt poszedł za ciosem po wybiciu linii bessy. Obecnie zaczyna się test oporu w rejonie 5,30 zł czyli poziomu ostatniego szczytu. W krótkim okresie wzrasta ryzyko korekty ostatnich wzrostów. Skala cofnięcia wskaże jakie są szanse na wybicie tej strefy.
boryszew

Prezes Boryszewa: Capex przekroczy 200 mln zł w 2023 roku – wywiad

Warszawa, 05.09.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew przekroczą 200 mln zł w 2022 roku i powinny być na porównywalnym lub wyższym poziomie także w roku 2023, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Zakładam, że capex w 2022 roku będzie wyższy niż 200 mln zł, choć konkretna wartość zależy od tego,...
boryszew

Boryszew myśli o dwóch kolejnych zakładach utylizacji odpadów – wywiad

Warszawa, 05.09.2022 (ISBnews) - Trwają prace nad linią do utylizacji odpadów poprzemysłowych w Koninie, a jednocześnie Boryszew myśli o dwóch kolejnych zakładach tego typu w Toruniu, które mogłyby zacząć powstawać w ciągu 2-3 lat, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Projekt w Koninie, o wydajności ok. 10 tys. ton, którego koszt...

Boryszew rozważa budowę farmy PV i wiatrowej o mocy ponad 100 MW – wywiad

Warszawa, 05.09.2022 (ISBnews) - Boryszew analizuje inwestycję w budowę farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o mocy ponad 100 MW w centralnej Polsce, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Analizujemy projekt budowy farmy fotowoltaicznej i wiatrowej o łącznej mocy ponad 100 MW w centralnej Polsce" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z ISBnews. Jak podkreślił,...
byk patrzący w wykresy

Prezes Boryszewa spodziewa się stabilnych wyników w III kwartale – wywiad

Warszawa, 05.09.2022 (ISBnews) - Wyniki Grupy Boryszew w III kwartale 2022 roku powinny być stabilne - nadal obserwowany jest duży popyt na produkty w Segmencie Metale, widać również pozytywny trend w motoryzacji, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Trzeci kwartał wygląda stabilnie, optymistycznie patrzę na metale i stal. Widać wyraźnie, że...
boryszew

Boryszew wybrał cel do przejęcia w obszarze innowacji energetycznych – wywiad

Warszawa, 05.09.2022 (ISBnews) - Boryszew dokonał wyboru podmiotu do przejęcia z branży innowacji energetycznych i jest na etapie negocjacji dotyczących tej transakcji, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. Negocjacje powinny się zakończyć jeszcze w tym roku. "Negocjujemy z jednym, wybranym podmiotem, jesteśmy już blisko konkluzji" - powiedział Kowalczyk w rozmowie z...
boryszew

Boryszew miał 78,77 mln zł zysku netto z dz. kont., 127,78 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Boryszew odnotował 78,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2022 r. wobec 19,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 76,65 mln zł wobec 16,83...
boryszew

Boryszew utworzył 30,3 mln zł rezerwy wz. z postępowaniem podatkowych Boryszew ERG

Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - Boryszew, po zapoznaniu się z wynikiem kontroli Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, dotyczącej rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług w oddziale Boryszew ERG w Sochaczewie za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, postanowił o utworzeniu rezerwy...
boryszew

Boryszew: Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości podatkowe na 22,25 mln zł za 2015-2016

Warszawa, 03.08.2022 (ISBnews) - Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie stwierdził, że oddział Boryszew ERG nie dochował należytej staranności przy dokumentowaniu transakcji za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, co zostało uznane jako nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług, podał Boryszew. Łączna kwota zaległości...
Manfred Schatovich, przewodniczący rady nadzorczej Teliani Valley Polska

Global Hydrogen rozpocznie testy kontenerowych reaktorów w Koninie

Global Hydrogen (w trakcie zmiany z Teliani Valley Polska),notowana na NewConnect firma opracowująca technologie wodorowe, nawiązała współpracę z Zakładem Utylizacji Odpadów w Koninie, który należy do grupy Boryszew S.A. Współpraca pomiędzy firmami dotyczy wspólnego rozwoju technologii katalityczno-plazmowego reaktora SynGen, produkującego gaz syntezowy z biomasy, który następnie przetwarzany jest na...
boryszew

Boryszew zainteresowany energią atomową – zapiski giełdowego spekulanta

"W wyniku zakończonego przeglądu opcji strategicznych wytypowaliśmy 2-3 podmioty w segmentach chemia i metale do potencjalnej optymalizacji, a kluczem wyboru była potencjalna cena w porównaniu do generowanej przez te podmioty EBITDA" - powiedział Kowalczyk.

Boryszew zainwestuje 180 mln zł w dwie zautomatyzowane linie produkcyjne – wywiad

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Boryszew planuje na przełomie 2022 i 2023 roku oddać do użytku dwie nowe, zautomatyzowane linie produkcyjne w zakładach Grupy Maflow w Toruniu i Meksyku, kosztem łącznie ok. 180 mln zł, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Dzięki nim w obu lokalizacjach będziemy jedynym dostawcą przewodów klimatyzacyjnych dla...

Boryszew chce zainwestować w technologię MMR-ów na własne potrzeby – wywiad

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Grupa Boryszew jest zainteresowana instalacją kilku modułowych mikro reaktorów jądrowych (MMR) o mocy 10-15 MW każdy, w celu uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Interesujemy się MMR-ami, podpisaliśmy list intencyjny z potencjalnym dostawcą takich reaktorów, firmą amerykańską. Kiedy ta technologia zostanie...
boryszew

Prezes Boryszewa: Zakładamy, że EBITDA będzie wyższa r/r w 2022 roku – wywiad

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Boryszew zakłada, że wynik EBITDA w 2022 roku wzrośnie wobec poprzedniego roku (375 mln zł), głównie dzięki segmentowi Metale, a także dzięki podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej z istotnym klientem Grupy Boryszew Automotive Plastics (BAP), poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Pierwszy kwartał w segmencie Metale był rewelacyjny, ceny...
Budimex miał 175,7 mln zł zysku netto, 209,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r. Portfel zamówień wynosił 12,04 mld zł na koniec września

Prezes Boryszewa: Wpływy z dezinwestycji mogą wynieść jeszcze ok. 100 mln zł – wywiad

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - W Grupie Boryszew znajdują się jeszcze 2-3 podmioty, które mogą zostać sprzedane, a spodziewane łączne wpływy z tych transakcji to około 100 mln zł, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "W wyniku zakończonego przeglądu opcji strategicznych wytypowaliśmy 2-3 podmioty w segmentach chemia i metale do potencjalnej optymalizacji,...
boryszew

Boryszew liczy na przejęcia w obszarze innowacji energetycznych w tym roku – wywiad

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Boryszew prowadzi wstępne rozmowy w sprawie potencjalnego przejęcia spółek z obszaru innowacji energetycznych i liczy na decyzję w tej sprawie jeszcze w 2022 roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Zgodnie z założeniami opublikowanej niedawno strategii, chcemy budować segment innowacji energetycznych, poszukujemy celów do przejęcia w tym...

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o 0,92 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o przeznaczeniu 188,79 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, tj. o wypłacie 0,92 zł na akcję, podała spółka. "Dzień dywidendy ustalono na 3 czerwca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew jest...
boryszew

Boryszew miał 34,11 mln zł zysku netto z działaln. kont., 100 mln zł EBITDA w I kw. 2022

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Boryszew odnotował 34,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2022 r. wobec 27,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 31,91 mln zł wobec 29,68...
boryszew

Boryszew ma warunkową umowę na sprzedaż spółki zależnej Nylonbor za 19,9 mln zł

Boryszew zawarł z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Nylonbor za łączną cenę 19,9 mln zł, podała spółka. Przewidywany termin finalizacji transakcji to III kw. 2022 r. "Zawarcie umowy sprzedaży udziałów zostanie poprzedzone podwyższeniem przez emitenta kapitału zakładowego Nylonbor i pokryciu go aportem w postaci...
boryszew

Strategia Boryszewa zakłada m.in. utrzymanie 13% wzrostu EBITDA do 2026 r.

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Strategia Boryszewa na lata 2022-26 zakłada m.in. utrzymanie wysokiej dynamiki ok. 13% wzrostu EBITDA rok do roku w latach 2022-2026 oraz osiągnięcie poziomu EBITDA ok. 0,6 mld zł w 2026 r., podała spółka. Przychody w tym okresie mają rosnąć średniorocznie o 2,6% i wynieść 7,3...
boryszew

Boryszew będzie przeznaczał na dywidendę 30-70% skons. zysku netto wg nowej polityki

Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Boryszew przyjął politykę dywidendową, która przewiduje przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto spółki, pod warunkiem, że relacja długu netto do EBITDA w danym roku nie przekroczy 3,5, podała spółka. "Zgodnie z przyjętą polityką, zarząd zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy...
boryszew

Prezes Boryszewa: EBITDA w 2022 powinna być porównywalna do roku 2021 – wywiad

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - Wynik EBITDA Grupy Boryszew w 2022 roku powinien być zbliżony do osiągniętego w 2021 roku (375 mln zł), wyniki w segmencie motoryzacyjnym będą niższe od spodziewanych, natomiast w segmencie metali wyższe, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Sytuacja w segmencie metali jest lepsza niż zakładaliśmy, w segmencie...

Prezes Boryszewa: Linia utylizacji odpadów przyniesie do 10 mln zł rocznej EBITDA – wywiad

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - Grupa Boryszew rozpoczęła realizację inwestycji w budowę linii do utylizacji odpadów poprzemysłowych o wydajności 10 tys. ton rocznie w Koninie, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. Projekt ma przynosić do 10 mln zł rocznie od 2025 roku. "Inwestycja ruszyła, jesteśmy w fazie pozyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń....
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Prezes Boryszewa: Capex ‘na pewno’ przekroczy 200 mln zł w 2022 roku – wywiad

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2022 roku będą znacząco wyższe niż w poprzednim roku, kiedy wyniosły 162 mln zł i osiągną poziom ponad 200 mln zł, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Zakładam znacząco wyższy capex w 2022 roku w porównaniu do 2021, kiedy wyniósł 162 mln...

Prezes Boryszewa: Nowa strategia zostanie opublikowana w II kwartale 2022 roku – wywiad

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - Boryszew nie przewiduje kolejnego przesunięcia publikacji nowej strategii do 2026 roku z powodu wojny w Ukrainie i potwierdza, że zostanie ona opublikowana jeszcze w tym półroczu, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Nie przewiduję, żeby wojna w Ukrainie miała tu cokolwiek zmienić, nowa strategia zostanie opublikowana zgodnie...
boryszew

Boryszew rekomenduje wypłatę 0,92 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Boryszewa zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 188,79 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, tj. wypłaty 0,92 zł na akcję, podała spółka. "Jednocześnie zarząd wnioskuje do walnego zgromadzenia spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 3 czerwca 2022 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień...
boryszew

WSA uchylił w całości decyzję dot. zaległych zobowiązań spółki zal. Boryszewa

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił w całości decyzję organu podatkowego określającą zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Boryszewa, tj. ZM Silesia, w podatku VAT za lata 2013-2014 rok w kwocie 97 207 066 zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych, oraz zasądził na rzecz...
boryszew

Boryszew miał 78,92 mln zł zysku netto z dz. kontyn., 375 mln zł oczyszcz. EBITDA w 2021

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Boryszew odnotował 78,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2021 r. wobec 282,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 72,8 mln zł wobec 279,11 mln zł. Zysk...
boryszew

Boryszew utworzył 270,2 mln zł odpisu obciążającego wynik jednostkowy za 2021 rok

Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Boryszew zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych w postaci posiadanych obligacji i należności z tytułu pożyczek udzielonych spółkom zależnym Boryszew Automotive Plastics oraz Boryszew Tensho Poland w kwocie 270,2 mln zł, podała spółka. Wartość odpisu obciąży jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok,...
boryszew

Boryszew: Spółka zależna Hutmen ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 95 mln zł

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Hutmen - spółka zależna Boryszewa - zawarł z MS Inwestment przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej, o powierzchni ok. 19,2 ha, za kwotę 95 mln zł netto, podał Boryszew. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do 31 lipca 2022 roku. "Wartość księgowa ww. nieruchomości...
boryszew

Boryszew: Maflow France Automotive zdecydował o rozpoczęciu procesu likwidacji

Warszawa, 07.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Maflow France Automotive - spółka w 100% zależna od Boryszewa - podjął decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji, podała grupa. "Decyzja zarządu Maflow France o zamiarze rozpoczęcia procesu likwidacji, wyrażona przez złożenie stosownego wniosku do zgromadzenia wspólników Maflow France, została podjęta w szczególności w związku z...
boryszew

Boryszew: Sąd wstrzymał decyzję Izby Skarbowej ws. zaległości podatkowych ZM Silesia

Warszawa, 10.02.2022 (ISBnews) - ZM Silesia - spółka zależna Boryszewa - otrzymała postanowienie sądu wstrzymujące wykonanie decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2021 roku w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku, podał Boryszew. "Wojewódzki Sąd Administracyjny...
boryszew

Boryszew chce odstąpić od likwidacji Hutmenu z powodów formalnych

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Boryszew podjął decyzję o zamiarze uchylenia likwidacji spółki zależnej Hutmen i wystąpił do zgromadzenia wspólników Hutmen o podjęcie decyzji w sprawie uchylenia likwidacji oraz o dalszym istnieniu Hutmenu, podała spółka. "Powyższa decyzja została podjęta w szczególności z uwagi na trwające postępowania podatkowe dotyczące prawidłowości rozliczeń spółki...
Gorące spółki dnia

Boryszew [BRS], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

W naszych prognozach nie uwzględniamy na chwilę obecną kolejnych akwizycji, zaś w nadchodzących kwartałach oczekujemy stabilnego wzrostu organicznego w obszarze oferowanych usług badawczych, ogłoszenia nowej strategii spółki po wynikach 2021 oraz rozgrywania przez rynek strategii dalszych akwizycji" - podano w uzasadnieniu. Na wykresie mamy korektę i możliwy powrót kursu do linii trendu.
boryszew

Boryszew: ZM Silesia zaskarżyła decyzję ws. 97,3 mln zł zaległości podatkowych

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - ZM Silesia - spółka zależna Boryszewa w związku z decyzją organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki, złożyła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczące wszystkich tytułów wykonawczych, podała spółka. Złożenie...

Prezes Boryszewa: Capex nie powinien być mniejszy niż 120 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2022 roku nie powinny być mniejsze niż w tym roku, czyli na poziomie minimum 120 mln zł, pod warunkiem, że ustabilizuje się sytuacja makroekonomiczna, związana chociażby z galopującą inflacją, poinformował ISBnews prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk. "Oczekujemy, że w 2022 roku zarówno...

Prezes Boryszewa liczy na umowę restrukturyzacyjną z Grupą VW jeszcze w 2021 r.

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Boryszew ma nadzieję, że jeszcze przed końcem 2021 roku uda się uzgodnić umowę restrukturyzacyjną z Grupą Volkswagen na lata 2021-2023, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Liczymy na to, że podpiszemy umowę restrukturyzacyjną z Grupą VW jeszcze w tym roku. Podpisane porozumienie wpłynie na udrożnienie procesów produkcyjnych,...

Prezes Boryszewa: EBITDA Grupy Maflow powinna wzrosnąć o ok. 10% w 2022 r.

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Boryszew zakłada poprawę wyniku EBITDA Grupy Maflow o około 10% w 2022 roku w porównaniu do obecnego roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Grupa Maflow jest jednym z dwóch podmiotów Segmentu Motoryzacja Grupy Boryszew i odpowiada za gros EBITDA w tym segmencie. Spodziewamy się, że w...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Boryszew spodziewa się w 2022 roku lepszych wyników niż w 2021 roku

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Grupa Boryszew zakłada utrzymanie dobrej koniunktury w Segmencie Metale, odbicie w Segmencie Motoryzacja i stabilizację w obszarze chemii w 2022 roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Spodziewamy się dobrego roku, z utrzymaniem dobrej koniunktury w metalach, odbiciem w motoryzacji i stabilizacją w chemii. Najbardziej podatne na...
boryszew

Boryszew wybuduje nowy zakład utylizacji odpadów poprzemysłowych

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Boryszew liczy, że zgody korporacyjne na budowę nowej linii do utylizacji odpadów poprzemysłowych w zakładzie grupy w Koninie powinny zapaść jeszcze przed końcem 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Obecnie dysponujemy w Koninie zakładem utylizacji odpadów poprzemysłowych o wydajności 4-5 tys. ton, teraz mówimy o...
boryszew

Boryszew szacuje capex na ok. 120 mln zł w całym 2021 roku

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Grupa Boryszew szacuje całościowy capex za 2021 r. na ok. 120 mln zł, poinformował prezes Wojciech Kowalczyk. "Szacujemy, że całościowy capex za 2021 roku wyniesie ok. 120 mln zł. Jest to nieco mniej niż pierwotnie zakładaliśmy na ten rok, ale część nakładów inwestycyjnych przenieśliśmy w czasie...
boryszew

Boryszew miał 42,52 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Boryszew odnotował 42,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 113,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 40,85 mln...
boryszew

Boryszew: WSA uchylił decyzję Izby Administracji Skarbowej ws. ZM Silesia

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA) uchylił w całości decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach określającej zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia - spółki zależnej Boryszewa - w kwocie 28,6 mln zł powiększonej o odsetki oraz zasądził zwrot kosztów postępowania, podał Boryszew. "Zarząd Boryszew S.A. ...
boryszew

Trzy niemieckie spółki pośrednio zależne od Boryszewa złożyły wnioski o upadłość

Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Niemieckie spółki Icos, Theysohn Kunststoff i Theysohn Formenbau (Grupa Icos) - pośrednio zależne od Boryszewa - zgłosiły do właściwych sądów wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości, podał Boryszew. Zgodnie z przedstawioną propozycją, wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym, realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym. Wcześniej Boryszew...
boryszew

Trzy niemieckie spółki pośrednio zależne od Boryszewa złożą wnioski o upadłość

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Zarządy spółek Icos, Theysohn Kunststoff i Theysohn Formenbau (Grupa Icos) - pośrednio zależnych od Boryszewa - podjęły decyzje o zamiarze zgłoszenia do właściwych sądów wniosków w sprawie ogłoszenia upadłości, podał Boryszew. Zgodnie z przedstawioną propozycją wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym realizowanej zgodnie z...
boryszew

Boryszew: MUCS szacuje zaległy VAT z odsetkami ZM Silesia na łącznie 52,5 mln zł

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Małopolski Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Krakowie szacuje, że zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia - spółki zależnej Boryszewa - w podatku VAT za I półrocze 2015 r. wynoszą 34,9 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie około 17,6 mln zł, podał Boryszew. ZM...
boryszew

Boryszew spodziewa się dobrych wyników w II półroczu 2021 r.

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Boryszew zakłada, że wyniki II półrocza 2021 roku będą dobre i stabilne, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. Pozytywne są także perspektywy na rok 2022. "Segment Metale to nasza siła napędowa. Kontraktacja jest tu praktycznie domknięta do końca roku, oczekujemy w II półroczu wyników lepszych od zabudżetowanych....
boryszew

Boryszew chce rozwinąć biznes utylizacji odpadów poprzemysłowych

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Grupa Boryszew interesuje się rozwojem biznesu w obszarze utylizacji odpadów poprzemysłowych; decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Chcemy iść w kierunku mniejszej energochłonności. Jesteśmy na etapie wstępnych analiz inwestycji w utylizację odpadów poprzemysłowych" - powiedział Kowalczyk w rozmowie...
boryszew

Grupa Boryszew nie planuje deklaracji terminu dojścia do zeroemisyjności

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Boryszew planuje systematyczne obniżanie kosztów energii, a także inwestycje w odnawialne źródła energii, ale nie przewiduje deklaracji terminu osiągnięcia zeroemisyjności, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Chcemy obniżać koszty energii, które szczególnie w ostatnim roku dało się mocno odczuć. Rozważamy własne mikroźródła OZE czy magazyny energii" -...

Prezes Boryszewa szacuje capex na poziomie ok. 80 mln zł w 2021 roku

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew powinny, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wynieść ok. 80 mln zł w 2021 roku, natomiast w 2022 roku spółka spodziewa się wzrostu capeksu, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. "Plan na rok 2021 uda się zrealizować, natomiast rok 2022 jest w fazie budżetowania. Strategiczne...

Prezes Boryszewa: Decyzje ws. Grupy BAP mogą zapaść do końca 2021 roku

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Reorganizując Grupę BAP, wchodzącą w skład segmentu Motoryzacja, Boryszew bierze pod uwagę wszystkie scenariusze, łącznie ze zbyciem, likwidacją czy postawieniem spółek w stan upadłości, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. Decyzje w tej kwestii mogą zapaść jeszcze w tym roku. "Rozszerzenie przeglądu opcji strategicznych na kluczowe obszary...

Boryszew rozszerzył przegląd opcji strategicznych na kluczowe segmenty

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Boryszew podjął decyzję o rozszerzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz analiz z nim związanych również na aktywa wchodzące w skład kluczowych segmentów działalności tj. Metale, Chemia i Motoryzacja, podała spółka. Decyzja nie zamyka przy tym przeglądu opcji dla tzw. aktywów niestrategicznych. "Mając powyższe na uwadze, w odniesieniu...
boryszew

Andrzej Juszczyński zrezygnował z funkcji wiceprezesa Boryszewa

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Andrzej Juszczyński, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Boryszewa, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podała spółka. "Andrzej Juszczyński złożył rezygnację z powodu planów związanych z dalszą karierą zawodową" - czytamy w komunikacie. Obecnie w skład zarządu Boryszewa wchodzą: prezes Wojciech Kowalczyk oraz członek zarządu i chief innovation officer...

Boryszew przesunął publikację nowej strategii na II kwartał 2022 r.

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Grupa Boryszew zdecydowała o przesunięciu publikacji nowej strategii do 2026 roku na II kwartał 2022 roku, podała spółka. Wcześniej zapowiadano jej publikację jesienią tego roku. "W nadchodzących okresach światowy przemysł nadal będzie mierzył się z wyzwaniem braku komponentów produkowanych głównie w Chinach. Dodatkowym czynnikiem 'ryzyka' jest...
boryszew

Boryszew miał 16,83 mln zł zysku netto, 54,68 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Boryszew odnotował 16,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 54,68 mln zł wobec 35,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1...
boryszew

Boryszew sprzedał spółkę zależną Elana PET za 30,8 mln zł

Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Boryszew zawarł ze spółką Lerg umowę sprzedaży 100% kapitału zakładowego w spółce zależnej Elana PET z siedzibą w Toruniu, za cenę 30,8 mln zł, podała spółka. "Elana Pet w 2020 roku miała 26,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2019: 38,8 mln zł), EBITDA w 2020...
boryszew

Wojciech Kowalczyk został powołany na prezesa Boryszewa

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Boryszewa powołała Wojciecha Kowalczyka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa, podała spółka. Jednocześnie Wojciech Kowalczyk złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki, z której został 19 maja br. delegowany na okres trzech miesięcy do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Rada nadzorcza powołała...
Gorące spółki dnia

Pepco Group [PCO], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia

Grupa FŁT prowadzi działalność handlową w obszarach zakupu i sprzedaży łożysk i ich części produkowanych w Polsce z przeznaczeniem na eksport i rynek krajowy. W 2020 roku firma wypracowała 276,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. Na wykresie mamy trend wzrostowy, którego dynamika jednak nie jest imponująca. Kluczowym z punktu widzenia podtrzymania wzrostów wsparciem, jest okolica 3,22 zł.
boryszew

Boryszew ma warunkową umowę sprzedaży FŁT na rzecz XCC z Chin za ok. 100 mln zł

Boryszew zawarł z Zhejiang XCC Group Co. Ltd. z siedzibą w Chinach (XCC) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów FŁT Polska, podał Boryszew. Łączna cena za udziały i znaki towarowe została ustalona na kwotę 100 mln zł i będzie podlegała korektom, podano także. "Na podstawie umowy spółka zobowiązała się do...
boryszew

Boryszew: Zgromadzenie wspólników Hutmenu zdecydowało o rozwiązaniu spółki

Zgromadzenie wspólników Hutmenu - spółki zależnej Boryszewa - zdecydowało o rozwiązaniu spółki zależnej Hutmen, rozpoczęciu jej likwidacji oraz powołaniu likwidatora Hutmenu, podał Boryszew. Grupa kapitałowa Boryszew posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Hutmenu, a rozwiązanie tej spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki zależnej z rejestru, wyjaśniono. Wcześniej Boryszew informował,...

Wig20 traci 0,8% w środę przed 14. Analiza notowań: Budimex, Boryszew, Ambra oraz Pekabex

Środowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW mocno tracą na wartości. WIG20 traci po 5 godzinach handlu 0,8%, WIG 1%, mWIG40 traci 1,5%, a sWIG80 traci 0,8%. Zaledwie 9 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują...
boryszew

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za 2020 rok w wysokości 1 176 737 tys. zł: - na pokrycie straty z 2019 roku w wysokości 173 789 tys. zł, -...
boryszew

Boryszew: Hutmen wnioskuje w sprawie otwarcia procesu likwidacji

Zarząd Hutmen - spółki zależnej Boryszewa - wystąpił do zgromadzenia wspólników spółki Hutmen o podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania Hutmen i otwarcia likwidacji, podał Boryszew. Grupa kapitałowa Boryszew posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Hutmen i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. "Powyższa decyzja została podjęta, mając w szczególności na...
boryszew

Capex Grupy Boryszew ma wynieść 80+ mln zł w 2021 roku

Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew wyniosą "80 mln zł plus" w 2021 roku, zapowiedział CFO i wiceprezes Andrzej Juszczyński. "Prognozujemy capex na poziomie 80+ mln zł w 2021 roku" - powiedział Juszczyński podczas konferencji prasowej. W I kwartale br. nakłady wyniosły 27,6 mln zł, z czego 15,8 mln zł przypadło na segment motoryzacji,...
boryszew

Grupa Boryszew zaprezentuje nową strategię do 2026 roku wczesną jesienią

Grupa Boryszew przedstawi nową strategię na lata 2021-2026 wczesną jesienią, zapowiedział p.o. prezesa Wojciech Kowalczyk. Spółka zapowiedziała utworzenie nowej nogi biznesowej, zlokalizowanej w Polsce. "Wczesną jesienią przedstawimy nową strategię, która będzie zawierała efekty trwającego przeglądu opcji strategicznych" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej. Wcześniej spółka zapowiadała publikację strategii na przełom kwietnia...
boryszew

Boryszew miał 26,98 mln zł zysku netto, 91,8 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Boryszew odnotował 26,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 35,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 27,64 mln zł wobec 37,71 mln zł straty rok wcześniej, a zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej...
boryszew

Boryszew dokona przeglądu opcji związanych z określeniem kluczowych aktywów

Boryszew zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z określeniem kluczowych aktywów grupy, w toku prac analitycznych nad przygotowaniem strategii rozwoju grupy, podała spółka. Boryszew zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych "Celem przeglądu jest analiza scenariuszy optymalnego wykorzystania posiadanych aktywów, w szczególności mając na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe generowane przez poszczególne...
boryszew

Wojciech Kowalczyk z RN oddelegowany na stanowisko p.o. prezesa Boryszewa

Rada nadzorcza Boryszewa podjęła decyzję o delegowaniu na okres trzech miesięcy przewodniczącego rady nadzorczej Wojciecha Kowalczyka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, podała spółka. Boryszew z nowym czasowym prezesem zarządu "Pan Wojciech Kowalczyk pracował w latach 1995-2001 w Banku Handlowym, następnie był dyrektorem rynku papierów dłużnych w Merrill Lynch International w...
boryszew

Boryszew: Zmarł prezes Piotr Lisiecki

Zmarł prezes Boryszewa Piotr Lisiecki, podała spółka. "Zarząd spółki Boryszew ze smutkiem informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o śmierci prezesa zarządu spółki Piotra Lisieckiego" - czytamy w komunikacie. Boryszew poinformował o śmierci prezesa Piotra Lisieckiego Piotr Lisiecki pełnił funkcję prezesa Boryszewa od 7 listopada 2018 roku. "Zarząd spółki informuje jednocześnie, iż...
boryszew

Boryszew miał 396 mln zł zysku netto, 132 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 396 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 178 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew przedstawia swoje wyniki finansowe "Ostatni kwartał poprzedniego roku zakończono zyskiem netto w wysokości 396 mln zł i był on związany głównie ze...
inwestor ucieka przed podatkami

Boryszew: ZM Silesia ma blokadę rachunków w zw. z zaległościami podatkowymi

ZM Silesia - spółka zależna Boryszewa - otrzymała zawiadomienie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach o dokonaniu blokady rachunków bankowych jako zabezpieczenia należności związanych z wykonaniem decyzji określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku VAT za 2012 rok w kwocie 28,6 mln zł, powiększone o odsetki od zaległości podatkowych...
boryszew

Boryszew dokona odpisów zw. z aktywami Impexmetalu na łączną kwotę 50 mln zł

Boryszew dokona odpisów księgowych korygujących wartość aktywów przejętych od Impexmetalu na łączną kwotę 50 mln zł, podała spółka. Boryszew dokona odpisów księgowych "Boryszew otrzymał od zewnętrznego doradcy analizę dotyczącą wpływu na wyceny poszczególnych składników aktywów transakcji związanych z przeniesieniem na emitenta praw własności do akcji i udziałów spółek kapitałowych, będących...
boryszew

Boryszew: SPV Impexmetal sprzedał EW Rywałd za 11 mln euro

SPV Impexmetal - spółka zależna Boryszewa - zawarł z KGAL ESPF 4 Holding umowę sprzedaży 100% kapitału zakładowego w EW Rywałd za 11 mln euro, podał Boryszew. SPV Impexmetal zawarł z KGAL ESPF 4 Holding umowę sprzedaży Płatność kwoty 9,6 mln euro nastąpiła w dniu zawarcia umowy, a pozostała część ceny...
boryszew

Boryszew: IAS naliczyła ZM Silesia 28,6 mln zł plus odsetki zaległego VAT-u

Spółka pośrednio zależna od Boryszewa - ZM Silesia -  otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT za 2012 r. w kwocie 28,6 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie ok. 16 mln zł, podał Boryszew. Decyzja jest ostateczna;...
boryszew

Boryszew dokona dodatkowych analiz zw. z przejęciem aktywów od Impexmetalu

Boryszew zdecydował o rozpoczęciu dodatkowych analiz wpływu rozliczenia transakcji przeniesienia na spółkę praw własności do akcji i udziałów innych spółek kapitałowych będących w posiadaniu Impexmetalu, podała grupa. Boryszew zdecydował o rozpoczęciu dodatkowych analiz "Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku podjął decyzje o rozpoczęciu procedury, z zaangażowaniem...
boryszew

Grupa Boryszew kupiła EW Rywałd – właściciela farmy wiatrowej – za 39 mln zł

SPV Impexmetal - spółka zależna Boryszewa - i RKK Investments zawarły przyrzeczoną umowę nabycia udziałów 100% udziałów EW Rywałd za 39 mln zł, podał Boryszew. Grupa Boryszew jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego związanego z budową farmy wiatrowej Przedmiotem działalności EW Rywałd jest realizacja projektu związanego z energetyką odnawialną. Spółka jest...

Andrzej Juszczyński został powołany na wiceprezesa ds. finansowych Boryszewa

Członek zarządu, dyrektor finansowy Boryszewa Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Andrzeja Juszczyńskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora finansowego, podał Boryszew. Krzysztof Kołodziejczyk nie podał powodów rezygnacji, poinformowano w komunikacie. Andrzej Juszczyński złożył równocześnie rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki Andrzej Juszczyński jest absolwentem...
Gorące spółki dnia

T-Bull [TBL], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia

Po trzech kwartałach strata sięga 113,49 mln zł. Trzeci kwartał był więc jednym ze słabszych okresów w historii spółki, a kiepski wynik po trzech kwartałach sprawia, że trudno myśleć o pozytywnym zaskoczeniu w kontekście całego roku. Nie jest to jednak żadne zaskoczenie na rynku, a kurs spółki spada od marca 2017 roku. Kluczowym poziomem w najbliższym czasie może być okolica 2,81 zł. Zejście niżej może oznaczać zakończenie wzrostowej korekty.
boryszew

Boryszew planuje inwestować ze własne źródła energii odnawialnej

Boryszew planuje inwestować ze własne źródła energii odnawialnej - wiatrowe i słoneczne, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Boryszew planuje inwestować ze własne źródła energii odnawialnej "Dostrzegamy szansę w tym, że zaczniemy generować energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Chcemy inwestować czy to w energetykę wiatrową, czy słoneczną" - powiedział Lisiecki podczas telekonferencji. Dodał, że...
boryszew

Boryszew chce obniżyć poziom długo netto do EBITDA do 3x lub mniej na koniec br.

Boryszew chce nadal redukować zadłużenie i zakłada, że jego wskaźnik długu netto do EBITDA spadnie do nie więcej niż 3x na koniec 2020 r., poinformował prezes Piotr Lisiecki. Docelowo wskaźnik ma nie przekraczać 2,5x. Boryszew chce nadal redukować zadłużenie "Zadłużenie grupy na koniec września to 1 550 mln netto. To daje...
boryszew

Boryszew może przedstawić nową strategię na początku 2021 r.

Boryszew pracuje nad nową strategią i może ją zaprezentować na początku 2021 r., poinformował prezes Piotr Lisiecki. Boryszew pracuje nad nową strategią "Przygotowujemy nową strategię rozwoju grupy. Myślę, że jej prezentacja nastąpi na początku nowego roku" - powiedział Lisiecki podczas telekonferencji. Wskazał, że prace nad nową strategią wynikają m.in. ze zmiany struktury...

Boryszew miał 113,64 mln zł straty netto z dział. kont. w III kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 113,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 15,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 116,5 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku...
boryszew

Grupa Boryszew kupuje EW Rywałd – właściciela farmy wiatrowej – za 38 mln zł

SPV Impexmetal - spółka z Grupy Boryszew - zawarła z RKK Investments przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce EW Rywałd, w której strony zobowiązały się zawrzeć do 31 marca 2021 roku przyrzeczoną umowę sprzedaży za kwotę 38 mln zł, podał Boryszew. Grupa Boryszew zamierza kontynuować i rozwijać działalność EW...
boryszew

Boryszew: Potencjalne ryzyko dot. postępowań podatkowych to ok. 223,5 mln zł

Boryszew zakończył przegląd stanu podatkowych postępowań kontrolnych oraz ryzyk, jakie mogą powstać w spółkach zależnych grupy kapitałowej, i dokonał ponownej oceny ryzyk związanych z tymi postępowaniami, podała spółka. W wyniku dokonanej oceny, zidentyfikowane zostało potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w kwocie ok. 223,5 mln zł. Boryszew...
boryszew

Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin

Boryszew zakończył transakcję sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin na rzecz szwedzkiej spółki Gränges AB, podał Boryszew. Szwedzka spółka Granges AB nabyła Impexmetal Strony w związku ze spełnieniem warunków zawieszających wynikających z umowy dokonały czynności zamknięcia transakcji opisanej w umowie, a tym samym strony dokonały czynności skutkujących przeniesieniem przez Boryszew na rzecz kupującego...
boryszew

Boryszew otrzyma 913 mln zł dywidendy od Impexmetalu

Walne zgromadzenie Impexmetalu - spółki zależnej Boryszewa - zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 913 mln zł z kapitału zapasowego Impexmetal, podał Boryszew. Boryszew planuje wypłacać dywidendę z kapitału zapasowego "Zarząd Boryszew informuje, że w dniu 29 października 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie Impexmetal S.A., w której emitent jest podmiotem dominującym,...
boryszew

Boryszew ustanowił program skupu do 80 tys. akcji własnych

Boryszew przyjął program nabywania akcji własnych, w ramach którego planuje skupić do 80 tys. akcji, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego, podała społka. W pierwszym etapie programu nabędzie akcje od Impexmetalu. Boryszew przyjął program nabywania akcji własnych "Łączna liczba akcji nie będzie większa niż 80 000 000 akcji, które stanowią 33,33% kapitału zakładowego spółki....
boryszew

Boryszew obejmie blisko 3,5% akcji Gränges w ramach rozliczenia za Impexmetal

Boryszew oraz spółki SPV Boryszew 3 i Impexmetal Holding zawarły z Gränges AB aneks do umowy sprzedaży akcji Impexmetalu, przewidujący objęcie przez Boryszew pakietu blisko 3,5% akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln zł, w ramach rozliczenia transakcji, podała spółka. Boryszew obejmie blisko 3,5% akcji Gränges "Strony zawarły aneks do...
gpw

BM mBank: Boryszew SA z rekomendacją “równoważ”. Spółka oscyluje na zakresie 3,36 zł za akcję

W środę na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka Boryszew SA otrzymuje rekomendację “równoważ” z wcześniejszego poziomu "niedoważaj". Spółka obecnie oscyluje na poziomie 3,36 zł za akcję a z perspektywy interwału czasowego D1 widać, że dalsza presja spadkowa nadal się utrzymuje. ...
boryszew

Boryszew optymistycznie patrzy na nadchodzące miesiące i 2021 r. w motoryzacji

Wykorzystanie mocy produkcyjnych Boryszewa w segmencie motoryzacja osiągnęło 80%. Grupa względnie optymistycznie patrzy na nadchodzące miesiące i 2021 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Lisiecki. Boryszew: Wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie motoryzacja osiągnęło 80% "Wrzesień, jeśli chodzi o zamówienia w naszych dwudziestu fabrykach segmentu motoryzacja, wygląda bardzo dobrze. Wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuję...
boryszew

Boryszew liczy na pomoc zw. z COVID-19 w III kw. zbliżoną do 26 mln zł z II kw.

Boryszew spodziewa się, że w III kwartale br. otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19, co w II kwartale, kiedy wyniosła ona ok. 26 mln zł, poinformowali członkowie zarządu. Boryszew spodziewa się, że w III kwartale br. otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19 "W II kw....
boryszew

Boryszew liczy na porozumienia z bankami ws. kowenantów do końca września

Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez Boryszew i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Spółka ma plan, by do końca września podpisać porozumienia, poinformowali członkowie zarządu. Boryszew: Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez spółkę "Skutki naruszenia kowenantów, wynikające głównie ze spadku EBITDA...
boryszew

Boryszew spodziewa się co najmniej powtórzenia kw/kw wyniku EBITDA w III kw.

Boryszew spodziewa się, że jego wynik EBITDA w III kw. będzie nie niższy w ujęciu kw/kw niż w II kw. br., poinformował prezes Piotr Lisiecki. Boryszew spodziewa się, że wynik EBITDA w III kw. będzie nie niższy niż w II kw. br. "Spodziewamy się, że EBITDA powinna być nie niższa w...
boryszew

Boryszew miał 37,86 mln zł zysku netto z działalności kont. w II kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 37,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 48,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa wypracowała 36,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wobec...
boryszew

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy w zakresie dwóch wskaźników

Boryszew zidentyfikował okoliczność możliwego naruszenia kowenantu finansowego w zakresie dwóch wskaźników odnoszących się do umów kredytowych z jednym z banków, podała spółka. Boryszew zapowiedział też, że niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem kowenantu. Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy w...
boryszew

Zarząd Boryszewa z prezesem Piotrem Lisieckim został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Boryszewa powołała na nową kadencję zarząd z Piotrem Lisieckim jako prezesem, podała spółka. Boryszew powołuje zarząd na nową kadencję "Rada nadzorcza powołała zarząd spółki w dotychczasowym składzie na nową, trzyletnią kadencję (kadencja wspólna), rozpoczynającą się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok. Aktualnie...
boryszew

Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 r.

Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku "Musimy dostosować zatrudnienie do wielkości produkcji, dlatego oczekiwałbym istotnych spadków zatrudnienia, przede wszystkim w segmencie motoryzacji" - powiedział...

Boryszew nie spodziewa się konsekwencji ze strony banków za naruszenie kowenantu

Naruszenie kowenantu w zakresie wskaźnika dług netto do EBITDA na koniec I kwartału 2020 nie powinno wpłynąć na relacje Grupy Boryszew z bankami, ocenił członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk. Grupa Boryszew spokojna o swoją przyszłość Naruszenie kowenantu na szczęście nie przeraziło bankowców i zakładamy, że wspólnie uda się tak...
boryszew

Boryszew: Capex wyniesie ok. 50 mln zł w 2020 r.

Przy założeniu, że dojdzie do finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu, łączne nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2020 r. wyniosą ok. 50 mln zł. Natomiast w przypadku, gdyby do transakcji jednak nie doszło w tym roku, ta kwota wyniesie 100-120 mln zł, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Boryszew prognozuje swoje nakłady inwestycyjne W I...
boryszew

Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 35,15 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew podsumowuje swoje ostatnie wyniki Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 37,71 mln zł wobec 25,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk...
boryszew

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku, podczas gdy kowenant przewiduje maksymalnie 3,5x. Grupa Boryszew podejrzewana o naruszenie kowenantu finansowego "Zgodnie z zapisami obowiązujących umów, spółka zobowiązała...
mbank

mBank BM prognozuje 276 mln zł zysku EBITDA Boryszewa w 2020 r.

mBank Biuro Maklerskie prognozuje dla Boryszewa 276 mln zł wyniku EBITDA w 2020 r. wobec 414 mln zł w 2019 r., wynika z komentarza. Analitycy oczekują, że na koniec roku wskaźnik dług netto do EBITDA wzrośnie do 5,1x, a grupa już w I poł. br. złamie kowenanty bankowe. mBank prognozuje...
boryszew

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

Jeżeli zgodnie z przewidywaniami Grupy Boryszew zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku, zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale tego roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku "Pierwotnie, w listopadzie 2019 roku, szacowaliśmy, że sprzedaż Impexmetalu nastąpi...
boryszew

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

Boryszew odnotował 87,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew odnotował 87,98 mln zł straty netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 210,3 mln zł wobec 229,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł...
boryszew

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka. Odpis bez wpływu na sprawozdanie finansowe spółki "Powyższy odpis dotyczy transakcji wzajemnych w ramach grupy kapitałowej Boryszew, dlatego też nie...
boryszew

Boryszew na historycznym wsparciu. Spółka z 37,31 mln zł zysku w II kw.

Boryszew odnotował 37,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 37,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 48,89 mln zł wobec 56,27 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 87,8 mln zł wobec...
Gorące spółki dnia

Boryszew [BRS], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia 29.04.2019

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Spółka opublikowała podczas piątkowej sesji raport z wynikami za 2018 rok. Wynika z niego, że w tym czasie firma wypracowała około 144,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto...
boryszew

Boryszew – 144,52 mln zł zysku netto w 2018 roku, kurs blisko kluczowego wsparcia

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Spółka wypracowała 144,52...
Gorące spółki dnia

Budimex [BDX] i Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia 27.08.2018

W trakcie piątkowej sesji na warszawskim parkiecie zyskiwało ponad 36% z wszystkich notowanych spółek, generując łączny obrót rzędu 213 milionów na ponad 20 tysiącach transakcji. Wśród nich najsilniejsze wzrosty przy jednocześnie dużym wolumenie transakcyjnym zanotowały spółki Budimex (+4,13%) i Boryszew (+3,61%). Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w...
boryszew

Boryszew [BRS] – co 5 lat ten sam scenariusz – analiza na zamówienie

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Spółka traci na wartości od wiosny ubiegłego roku. W tym czasie cena akcji obniżyła się o ponad 40%. Ostatni raport za pierwszy kwartał pokazał słabsze wyniki niż...
boryszew

Boryszew – zadowalające wyniki za 2017 rok

Boryszew odnotował 173,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 203,89 mln zł wobec 194,09 mln zł rok wcześniej,...
boryszew

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew – rozpoczyna kolejną korektę

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Boryszew – spółka zyskiwała w...
boryszew

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew – przy linii trendu

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Boryszew – spółka zyskała wczoraj...
boryszew

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew – próba wybicia linii trendu

gZapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Boryszew – spółka w ubiegłym...

Boryszew: chwilowa zadyszka, czy dłuższa konsolidacja?

Ostatnie 12 miesięcy było udane w wykonaniu notowań Boryszewa. Ceny akcji spółki w ostatnim czasie zawędrowały w okolice historycznych szczytów. Jednakże momentum strony popytowej wyraźnie osłabło, a entuzjazm wywołany wynikami za IV kwartał był chwilowy. Można się więc zastanawiać, czy stagnacja jest tylko zadyszką byków, czy też konsolidacja potrwa...
wolumen

Przed zamknięciem. Boryszew [BRS] i DGA [DGA]

Boryszew D1 Kurs Boryszewa znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Nie ma sygnałów odwrócenia, ale od początku lutego mamy konsolidację. Dzisiaj nastąpiła próba wybicia górą. Początkowo mieliśmy ładne wybicie i dotychczasowe maksimum wypadło na poziomie 12,50. Obroty też były wysokie. Niestety później nastąpił spadek, który zniwelował około 2/3 wzrostu. W momencie...
wolumen

Przed zamknięciem. Boryszew [BRS] i Bytom [BTM]

Boryszew Kurs Boryszewa od prawie roku znajduje się w trendzie wzrostowym. Nie widać sygnałów odwrócenia tego trendu, ale w jego ramach od października mieliśmy konsolidację, która zaczęła się od silnych wahań, a w drugiej połowie listopada przeszła w niemal płaską linię. Teraz nastąpiło wybicie górą. Jest to pozytywny sygnał i...
wolumen

Przed zamknięciem. Asseco Poland [ACP] i Boryszew [BRS]

Asseco Poland Asseco Poland to największa w Polsce firma informatyczna. Na wykresie Spółki mamy dwie linie: niebieską długoterminową linię wsparcia oraz czerwoną linię trendu spadkowego. Niedawno nastąpiło odbicie od niebieskiej linii wsparcia, więc można oczekiwać wzrostu w okolice wcześniejszych szczytów, czyli do około 58 zł. Sygnałem kupna byłoby przełamanie czerwonej...
wolumen

Przed zamknięciem. Auto Partner [APN] i Boryszew [BRS]

Auto Partner Auto Partner zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu od połowy września mamy płaską korektę, której górnym ograniczeniem jest łagodnie opadająca linia oporu. Obecnie linia znajduje się na poziomie 4,38 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby zakończenie korekty i...

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew nadal w trendzie wzrostowym

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...
gorące spółki dnia

Boryszew [BRS] – czwarta wzrostowa sesja z rzędu, Arctic [ATC] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Obecnie głównymi liniami biznesowymi Grupy Boryszew są: półfabrykaty z metali kolorowych i ich stopów, przewody samochodowe dla globalnych producentów aut, łożyska oraz wyroby chemiczne. Spółka zyskała podczas środowej...
gorące spółki dnia

Boryszew [BRS] przy dość niskich obrotach, Grajewo [GRJ] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Obecnie głównymi liniami biznesowymi Grupy Boryszew są: półfabrykaty z metali kolorowych i ich stopów, przewody samochodowe dla globalnych producentów aut, łożyska oraz wyroby chemiczne. Wprawdzie podczas wczorajszej sesji...

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew – obroty najwyższe od niemal 2 miesięcy, Lotos

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Boryszew –...

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew, Amrest, Grupa Kęty

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Boryszew...

Zapiski giełdowego spekulanta: Eurocash, PZU, Boryszew

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Koniec...

Zapiski giełdowego spekulanta: Boryszew, Sanok

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Boryszew...
gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Asbis jest podmiotem dominującym grupy zajmującej się dystrybucją komponentów i sprzętu komputerowego. Spółka pochwaliła się wczoraj wynikami kwartalnymi, które okazały się być znacznie poniżej oczekiwań. Rynek zareagował w sposób okrutny – wyprzedażą o ponad 30% przy gigantycznym obrocie. Wskazuje...
gorące spółki dnia

Grupa Azoty [ATT], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą chemikaliów oraz tworzyw sztucznych. Spółka zdrożała wczoraj o ponad 4% na przyzwoitym obrocie. Przed wyrównaniem historycznego szczytu 88,50 zł z maja 2013 roku został już tylko ostatni krok. Niemal pewny jest atak na...

Garść informacji po poniedziałkowej sesji na GPW (EUROCASH, PGNIG, NETIA)

Dzisiejsza sesja na GPW była tak nudna, że chyba przedstawię najnowsze informacje o dorożkarstwie w Kenii…. Niskie obroty, mały zakres wahań i końcowy rezultat na poziomie 0,05% poniżej piątkowego zamknięcia dla WIG20 sprawiały, że przez cały dzień trudno było nie zasnąć obserwując notowania. Nie mieliśmy też wysypu ważnych danych makro z...

Garść informacji po czwartkowej sesji na GPW (PKN ORLEN, MBANK, ASTARTA)

Czwartkowa sesja na GPW przyniosła wzrosty. Na zielono o godzinie 17 świeciły się dziś wszystkie główne indeksy warszawskiego parkietu. Kupujący za udaną uznają szczególnie drugą połowę sesji. WIG20 zyskał dziś 0,7% i znalazł się na nowych maksimach obecnego ruchu wzrostowego. Z spółek szczególnie mocno wyglądał dziś PKN ORLEN. Spółka systematycznie...

Garść pomysłów przed czwartkową sesją na GPW (FORTE, SFINKS, ASBIS, TVN)

Spadki zapoczątkowane w piątek udało się wczoraj zatrzymać i po trzech słabszych sesjach na GPW powróciły wzrosty. Indeks WIG zyskał 0.38% i zakończył dzień na sesyjnych maksimach. Przegląd zachowania się indeksów zacznijmy od WIG30, który jeszcze godzinę przed końcem środowej sesji był pod kreską, ale dzięki próbie obrony wtorkowych...

Na sile względnej Boryszew/WIG20 stworzonej w oparciu o dane tygodniowe dostrzegam formację przenikania hossy w pobliżu kluczowego poziomu

Boryszew znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”  w dniu 15 września 2014 roku. Od tego momentu kurs podlegał wahaniom. Najpierw wzrósł wybijając się z formacji podwójnego dna. Później doszło do spadkowej korekty. Na wykresie siły względnej stworzonej Boryszew/WIG20 w oparciu o dane tygodniowe utworzyła się formacja przenikania hossy w pobliżu kluczowego...
gorące spółki dnia

Krezus [KZS], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Krezus SA jest firmą poszukującą i wydobywającą surowce mineralne. Spółka zyskała podczas wczorajszej sesji ponad 6%, a towarzyszyły temu ogromne, dawno nie widziane obroty. Wygląda na to, że rozpoczyna się kolejne odbicie w górę od dolnej krawędzi kanału spadkowego,...

Boryszew [BRS] – Analiza na zamówienie

Obecnie głównymi liniami biznesowymi Grupy Boryszew są: półfabrykaty z metali kolorowych (Al, Pb, Cu, Zn) i ich stopów, przewody samochodowe dla globalnych producentów aut, łożyska oraz wyroby chemiczne. Ta jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Na wykresie tygodniowym kurs poruszał się w trendzie spadkowym od dłuższego czasu. Na początku...

Analiza na zamówienie – Boryszew

Obecnie głównymi liniami biznesowymi Grupy Boryszew są: półfabrykaty z metali kolorowych (Al, Pb, Cu, Zn) i ich stopów, przewody samochodowe dla globalnych producentów aut, łożyska oraz wyroby chemiczne. Ta jedna z największych grup przemysłowych w Polsce skupia kilkadziesiąt spółek oraz zatrudnia ponad 6000 osób. Na wykresie miesięcznym widać trend spadkowy,...

Analiza na zamówienie – Boryszew

Historia Spółki sięga 1911r. Od debiutu na GPW w 1996r, Boryszew, kojarzony wówczas głównie płynem chłodnicowym "Borygo", zrealizował szereg przejęć, w tym m.in. Grupy Impexmetal. W 2010r Boryszew przejął Grupę Maflow z branży automotive. Spółka prowadzi również prace nad kolejnymi akwizycjami. Obecnie głównymi liniami biznesowymi Grupy Boryszew są: półfabrykaty...

Boryszew – szansa na wzrosty

Notowania spółki Boryszew pną się do góry, aktualnie trwa korekta wzrostów, która być może zakończy się na zaznaczonym wsparciu. W ujęciu miesięcznym widzimy, że zostało wybronione długoterminowe wsparcie, a także została przełamana linia trendu spadkowego. Jeżeli masz jakieś pytania proszę napisz na adres e-mail: longtrader@o2.pl lub odwiedź mój dziennik na forum,...