XTB
Wywiad z Dariuszem Jarzyńskim zdbywcą 3 miejsca w zawodach CROSS TRADE

Boruta Zachem planuje skokowy wzrost wartości Grupy w ciągu 2 lat

Globalna komercjalizacja rozwiązań z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz zdobycie pozycji lidera na rynku kosmetyków naturalnych w Polsce – to główne filary rozwoju Boruta Zachem, zmieniającej nazwę na Hub.Tech. Władze Grupy do końca 2022 r. planują zwiększenie wartości rynkowej do 1 mld USD. Równolegle Spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na główny rynek GPW, a sam debiut planuje na pierwszy kwartał 2021 r. Boruta Zachem z ambitnymi planami na najbliższe dwa lata Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Spółki kierunkami rozwoju jednym z głównych obszarów działalności ma być biotechnologia przemysłowa. Kompetencje w tym zakresie skupione są w spółce InventionBio, w której docelowo Grupa ma mieć co najmniej 60% udziałów. InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy...
Gorące spółki dnia

Boruta-Zachem [BRU], Projprzem [PJP] – Gorące spółki dnia

Zysk operacyjny wyniósł 11,33 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 13,6 mln zł. Sprzedaż pozostałych produktów przemysłowych grupy wzrosła - konstrukcji stalowych o 3,3 mln zł, a parkingów automatycznych o 5,3 mln zł. Warto też dodać, że w tym okresie spółka dokonała akwizycji firm PROMStahl oraz PROMLift, a także zakończono modernizację zakładu w Koronowie. Na wykresie najbliższym celem mogą być szczyty z końca 2018 roku w rejonie 24 zł.
shaking-hands, negocjacje

Amerykański gigant rolniczy planuje współpracę ze spółką z Grupy Boruta Zachem

Boruta-Zachem S.A. – grupa rozwijająca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania wraz ze spółka zależną InventionBio, rozpoczyna współpracę z Perdue Agribusiness LLC – wiodącą amerykańską firmą rolniczą. Wspólne działania mają dotyczyć wykorzystania w międzynarodowym przemyśle eko-produktów Spółki i pionierskiej technologii biorafinacji. Obecnie trwają negocjację ws. potencjalnej sprzedaży licencji technologii i know-how bądź stworzenia z amerykańskim partnerem podmiotu joint venture. Boruta Zachem z wielką możliwością rozwoju Perdue Agribusiness LLC jest spółką wchodzącą w skład dużego amerykańskiego koncernu Perdue Farms, którego działalność w zakresie przemysłu rolno-spożywczego cieszy się ponad stuletnią tradycją i zatrudniającego ponad 20 tys. osób. Przedsiębiorstwo pozyskuje, sprzedaje i przetwarza towary rolne, w tym zboża, nasiona oleiste, mieszanki paszowe i specjalne oleje z nasion do celów spożywczych i przemysłowych. Perdue oferuje technologię, która ma pozytywny...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację